• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про схвалення розробленого Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації та Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, плану імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері телекомунікацій

Кабінет Міністрів України  | Розпорядження, Перелік від 15.04.2015 № 360-р | Документ не діє
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Розпорядження, Перелік
 • Дата: 15.04.2015
 • Номер: 360-р
 • Статус: Документ не діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Розпорядження, Перелік
 • Дата: 15.04.2015
 • Номер: 360-р
 • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 15 квітня 2015 р. № 360-р
Київ
( Розпорядження втратило чинність на підставі Постанови КМ № 1106 від 25.10.2017 )
Про схвалення розробленого Адміністрацією Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації та Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, плану імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері телекомунікацій
Схвалити розроблений Адміністрацією Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації та Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, план імплементації актів законодавства ЄС у сфері телекомунікацій за переліком згідно з додатком.
Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації та Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (за згодою):
разом з іншими державними органами забезпечити виконання зазначеного плану;
за погодженням з Міністерством юстиції та Урядовим офісом з питань європейської інтеграції вносити у разі потреби зміни до плану;
подавати щокварталу до 10 числа наступного місяця Кабінетові Міністрів України інформацію про стан виконання плану для проведення Урядовим офісом з питань європейської інтеграції моніторингу ефективності його виконання та підготовки відповідних пропозицій.
Прем'єр-міністр УкраїниА.ЯЦЕНЮК
Інд. 21
Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 15 квітня 2015 р. № 360-р
ПЕРЕЛІК
актів законодавства ЄС, імплементація яких здійснюється згідно із схваленим планом
1. Директива 2002/19/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 7 березня 2002 р. про доступ та з'єднання електронних комунікаційних мереж та пов'язаного оснащення (Офіційний вісник ЄС, L 108, 24 квітня 2002 р., с. 7-20).
2. Директива 2002/20/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 7 березня 2002 р. про дозвіл електронних комунікаційних мереж та послуг (Офіційний вісник ЄС, L 108, 24 квітня 2002 р., с. 21-32).
3. Директива 2002/21/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 7 березня 2002 р. про спільні правові рамки для електронних комунікаційних мереж та послуг (Офіційний вісник ЄС, L 108, 24 квітня 2002 р., с. 33-50).
4. Директива 2002/22/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 7 березня 2002 р. про універсальні послуги та права користувачів стосовно електронних комунікаційних мереж і послуг (Офіційний вісник ЄС, L 108, 24 квітня 2002 р., с. 51-77).
5. Рішення № 676/2002/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 7 березня 2002 р. про правові рамки для радіоспектральної політики в Європейській Спільноті (Офіційний вісник ЄС, L 108, 24 квітня 2002 р., с. 1-6).
6. Директива 2009/136/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 25 листопада 2009 р., яка доповнює Директиву 2002/22/ЄС про універсальні послуги та права користувачів стосовно електронних мереж зв'язку і послуг, Директиву 2002/58/ЄС про обробку персональних даних та захист таємниці сектора електронних комунікацій та Регламент (ЄС) № 2006/2004 про взаємодію національних органів, відповідальних за забезпечення виконання законів про захист споживачів (Офіційний вісник ЄС, L 337, 18 грудня 2009 р., с. 11-36).
7. Директива 2009/140/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 25 листопада 2009 р., яка доповнює директиви 2002/21/ЄС про спільні правові рамки для електронних комунікаційних мереж та послуг, 2002/19/ЄС про доступ та з'єднання електронних комунікаційних мереж та пов'язаного оснащення та 2002/20/ЄС про дозвіл електронних комунікаційних мереж та послуг (Офіційний вісник ЄС, L 337, 18 грудня 2009 р., с. 37-69).
8. Директива Комісії 2002/77/ЄС від 16 вересня 2002 р. щодо конкуренції на ринках електронних комунікаційних мереж та послуг (Офіційний вісник ЄС, L 249, 17 вересня 2002 р., с. 21-26).