• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про схвалення розроблених Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства планів імплементації деяких актів законодавства ЄС

Кабінет Міністрів України  | Розпорядження, Перелік від 04.03.2015 № 162-р | Документ не діє
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Розпорядження, Перелік
 • Дата: 04.03.2015
 • Номер: 162-р
 • Статус: Документ не діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Розпорядження, Перелік
 • Дата: 04.03.2015
 • Номер: 162-р
 • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 4 березня 2015 р. № 162-р
Київ
( Розпорядження втратило чинність на підставі Постанови КМ № 1106 від 25.10.2017 )
Про схвалення розроблених Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства планів імплементації деяких актів законодавства ЄС
Схвалити розроблені Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства плани імплементації актів законодавства ЄС за переліком згідно з додатком.
Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства:
разом з іншими суб’єктами, відповідальними за виконання зазначених планів, забезпечити їх виконання;
за погодженням з Міністерством юстиції та Урядовим офісом з питань європейської інтеграції вносити у разі потреби зміни до планів;
подавати щокварталу до 10 числа наступного місяця Кабінетові Міністрів України інформацію про стан виконання планів для проведення Урядовим офісом з питань європейської інтеграції моніторингу ефективності їх виконання та підготовки відповідних пропозицій.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 21


Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 4 березня 2015 р. № 162-р
ПЕРЕЛІК
актів законодавства ЄС, імплементація яких здійснюється згідно із схваленими планами
1. Директива Ради 91/271/ЄЕС від 21 травня 1991 р. про очищення міських стічних вод (Офіційний вісник ЄС, L 135, 30 травня 1991 р., с. 40-52).
2. Директива 98/84/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 20 листопада 1998 р. про правовий захист послуг, що базуються чи включають умовний доступ (Офіційний вісник ЄС, L 320, 28 листопада 1998 р., с. 54-57).
3. Директива 2000/31/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 8 червня 2000 р. про деякі правові аспекти послуг інформаційного суспільства, зокрема електронної комерції на внутрішньому ринку (Директива про електронну комерцію) (Офіційний вісник ЄС, L 178, 17 липня 2000 р., с. 1-16).
4. Регламент (ЄС) № 305/2011 Європейського Парламенту та Ради від 9 березня 2011 р., що встановлює гармонізовані умови для розміщення на ринку будівельних виробів та скасовує Директиву Ради 89/106/ЄEC (Офіційний вісник ЄС, L 88, 4 квітня 2011 р., с. 5-43).
5. Імплементаційний Регламент Комісії (ЄС) № 1062/2013 від 30 жовтня 2013 р. щодо формату Європейської технічної оцінки будівельної продукції (Офіційний вісник ЄС, L 289, 31 жовтня 2013 р., с. 42-43).
6. Делегований Регламент Комісії (ЄС) № 157/2014 від 30 жовтня 2013 р. щодо умов складання декларації про відповідність будівельних виробів для оприлюднення на веб-сайті (Офіційний вісник ЄС, L 52, 21 лютого 2014 р., с. 1-2).