• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

Верховна Рада України  | Закон від 05.04.2007 № 877-V
Редакції
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 05.04.2007
 • Номер: 877-V
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 05.04.2007
 • Номер: 877-V
 • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, № 29, ст.389)( Із змінами, внесеними згідно із Законом № 107-VI від 28.12.2007, ВВР, 2008, № 5-6, № 7-8, ст.78 - зміни діють по 31 грудня 2008 року )( Додатково див. Рішення Конституційного Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008 )( Із змінами, внесеними згідно із Законами № 1546-VI від 23.06.2009, ВВР, 2009, № 49, ст.737 № 2299-VI від 01.06.2010, ВВР, 2010, № 34, ст.482 № 2367-VI від 29.06.2010, ВВР, 2010, № 34, ст.486 № 2399-VI від 01.07.2010, ВВР, 2010, № 38, ст.510 № 2467-VI від 08.07.2010, ВВР, 2010, № 48, ст.566 )( Додатково див. Закон № 2735-VI від 02.12.2010, ВВР, 2011, № 21, ст.144 )( Із змінами, внесеними згідно із Законом № 2756-VI від 02.12.2010, ВВР, 2011, № 23, ст.160 Кодексом № 3393-VI від 19.05.2011, ВВР, 2011, № 48-49, ст.536 Законами № 3437-VI від 31.05.2011, ВВР, 2011, № 50, ст.543 № 3530-VI від 16.06.2011, ВВР, 2012, № 2-3, ст.3 № 3609-VI від 07.07.2011, ВВР, 2012, № 6, ст.50 № 3610-VI від 07.07.2011, ВВР, 2012, № 7, ст.53 )( Зміни до Закону див. в Законі № 5026-VI від 22.06.2012, ВВР, 2013, № 22, ст.216 )( Із змінами, внесеними згідно із Законами № 4652-VI від 13.04.2012, ВВР, 2013, № 21, ст.208 № 5404-VI від 02.10.2012, ВВР, 2013, № 41, ст.550 № 5502-VI від 20.11.2012, ВВР, 2014, № 8, ст.88 № 353-VII від 20.06.2013, ВВР, 2014, № 13, ст.221 № 406-VII від 04.07.2013, ВВР, 2014, № 20-21, ст.712 № 1194-VII від 09.04.2014, ВВР, 2014, № 25, ст.890 № 1600-VII від 22.07.2014, ВВР, 2014, № 36, ст.1189 № 71-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 7-8, № 9, ст.55 № 77-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 11, ст.75 № 222-VIII від 02.03.2015, ВВР, 2015, № 23, ст.158 № 320-VIII від 09.04.2015, ВВР, 2015, № 28, ст.236 № 1540-VIII від 22.09.2016, ВВР, 2016, № 51, ст.833 № 1726-VIII від 03.11.2016, ВВР, 2017, № 4, ст.36 № 1728-VIII від 03.11.2016, ВВР, 2017, № 4, ст.37 - діє до 31 грудня 2018 року включно № 2042-VIII від 18.05.2017, ВВР, 2017, № 31, ст.343 № 2740-VIII від 06.06.2019, ВВР, 2019, № 28, ст.116 № 79-IX від 12.09.2019, ВВР, 2019, № 44, ст.277 № 143-IX від 02.10.2019, ВВР, 2019, № 46, ст.300 № 199-IX від 17.10.2019, ВВР, 2019, № 51, ст.377 № 367-IX від 12.12.2019, ВВР, 2020, № 15, ст.92 № 377-IX від 12.12.2019, ВВР, 2020, № 22, ст.150 № 394-IX від 19.12.2019, ВВР, 2020, № 26, ст.172 № 440-IX від 14.01.2020, ВВР, 2020, № 28, ст.188 № 463-IX від 16.01.2020, ВВР, 2020, № 31, ст.226 № 613-IX від 19.05.2020, ВВР, 2020, № 39, ст.297 № 768-IX від 14.07.2020 № 931-IX від 30.09.2020 - вводиться в дію з 25.01.2021 № 1054-IX від 03.12.2020 № 1320-IX від 04.03.2021 № 1423-IX від 28.04.2021 № 1534-IX від 03.06.2021 № 1667-IX від 15.07.2021 № 1686-IX від 15.07.2021, ВВР, 2021, № 42, ст.343 № 1971-IX від 16.12.2021 № 2173-IX від 01.04.2022 № 2614-IX від 20.09.2022 № 2655-IX від 06.10.2022 № 2801-IX від 01.12.2022 № 2849-IX від 13.12.2022 № 3063-IX від 02.05.2023 № 3310-IX від 09.08.2023 )
( Положення абзацу другого частини четвертої статті 4, абзаців першого - четвертого і восьмого частини другої статті 5, абзацу п'ятого статті 10, частини четвертої статті 17, абзацу п'ятого підпункту 2 пункту 2 і пункту 3 статті 22 цього Закону при вжитті заходів ринкового нагляду не застосовуються згідно з пунктом 4 розділу IX "Прикінцеві положення" Закону № 2735-VI від 02.12.2010. Пункт 4 розділу IX "Прикінцеві положення" виключено на підставі Закону № 367-IX від 12.12.2019 )
( У тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку підприємництва" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності" у відповідному відмінку згідно із Законом № 1726-VIII від 03.11.2016 )
Цей Закон визначає правові та організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, повноваження органів державного нагляду (контролю), їх посадових осіб і права, обов'язки та відповідальність суб'єктів господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю).
Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі нижчезазначені терміни вживаються в такому значенні:
державний нагляд (контроль) - діяльність уповноважених законом центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, державних колегіальних органів, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування (далі - органи державного нагляду (контролю)) в межах повноважень, передбачених законом, щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства суб'єктами господарювання та забезпечення інтересів суспільства, зокрема належної якості продукції, робіт та послуг, допустимого рівня небезпеки для населення, навколишнього природного середовища;
( Абзац другий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами № 2399-VI від 01.07.2010, № 3530-VI від 16.06.2011, № 3610-VI від 07.07.2011, № 1600-VII від 22.07.2014, № 1726-VIII від 03.11.2016 )
заходи державного нагляду (контролю) - планові та позапланові заходи, які здійснюються у формі перевірок, ревізій, оглядів, обстежень та в інших формах, визначених законом;
( Абзац третій статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1726-VIII від 03.11.2016 )
інтегрована автоматизована система державного нагляду (контролю) - єдина автоматизована система збирання, накопичення та систематизації інформації про заходи державного нагляду (контролю), призначена для узагальнення та оприлюднення інформації про заходи державного нагляду (контролю), координації роботи органів державного нагляду (контролю) щодо здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю), моніторингу ефективності та законності здійснення заходів державного нагляду (контролю).
( Статтю 1 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 1726-VIII від 03.11.2016 )
прийнятний ризик - соціально, економічно, технічно і політично обґрунтований ризик, який не перевищує гранично допустимого рівня;
ризик - ймовірність виникнення негативних наслідків від провадження господарської діяльності та можливий розмір втрат від них, що вимірюється у кількісних та якісних показниках;
( Абзац шостий статті 1 в редакції Закону № 1726-VIII від 03.11.2016 )
спосіб здійснення державного нагляду (контролю) - процедура здійснення державного нагляду (контролю), визначена законом;
( Зміни до абзацу частини першої статті 1 див. в Законі № 5026-VI від 22.06.2012 )
створення перешкод органам державного нагляду (контролю) чи їх посадовим особам при здійсненні заходів державного нагляду (контролю) - невиконання законних вимог посадових осіб органу державного нагляду (контролю) або недопущення посадових осіб цього органу до здійснення заходів державного нагляду (контролю), підстави яких визначені законом;
( Статтю 1 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 1320-IX від 04.03.2021 )
треті особи - юридичні та фізичні особи (адвокати, аудитори, громадські об’єднання в особі їх уповноважених представників та інші), які залучаються суб'єктами господарювання або органами державного нагляду (контролю) в ході здійснення заходів державного нагляду (контролю).
( Абзац статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1726-VIII від 03.11.2016 )
Стаття 2. Сфера дії цього Закону
Дія цього Закону поширюється на відносини, пов'язані зі здійсненням державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.
Дія цього Закону не поширюється на відносини, що виникають під час здійснення заходів валютного нагляду, податкового контролю, митного контролю, державного експортного контролю (крім здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами космічної діяльності України приватної форми власності законодавства про космічну діяльність в Україні), контролю за дотриманням бюджетного законодавства, державного нагляду на ринках фінансових послуг, державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, державного нагляду (контролю) у сфері медіа, державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг, державного ринкового нагляду та контролю нехарчової продукції, державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сфері автомобільного транспорту, під час рейдових перевірок (перевірок на дорозі), що проводяться з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про автомобільний транспорт", державного нагляду за дотриманням вимог безпеки використання ядерної енергії, державного нагляду (контролю) у сфері безпеки торговельного мореплавства і судноплавства на внутрішніх водних шляхах (у частині нагляду (контролю) за суднами), державного контролю за дотриманням вимог законодавства у сферах електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг.
( Частина друга статті 2 в редакції Закону № 107-VI від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1546-VI від 23.06.2009; в редакції Закону № 2299-VI від 01.06.2010; із змінами, внесеними згідно із Законами № 2367-VI від 29.06.2010, № 2467-VI від 08.07.2010, № 2756-VI від 02.12.2010, № 3437-VI від 31.05.2011, Кодексом № 3393-VI від 19.05.2011, Законами № 4652-VI від 13.04.2012, № 5502-VI від 20.11.2012, № 406-VII від 04.07.2013, № 1194-VII від 09.04.2014; в редакції Закону № 1600-VII від 22.07.2014; із змінами, внесеними згідно із Законами № 71-VIII від 28.12.2014, № 77-VIII від 28.12.2014, № 320-VIII від 09.04.2015, № 1540-VIII від 22.09.2016; в редакції Закону № 1726-VIII від 03.11.2016; із змінами, внесеними згідно із Законами № 79-IX від 12.09.2019, № 143-IX від 02.10.2019, № 367-IX від 12.12.2019, № 394-IX від 19.12.2019, № 440-IX від 14.01.2020, № 613-IX від 19.05.2020, № 1054-IX від 03.12.2020, № 1534-IX від 03.06.2021, № 2801-IX від 01.12.2022, № 2849-IX від 13.12.2022 )
Дія цього Закону також не поширюється на відносини, що виникають під час здійснення податковими органами податкового контролю за дотриманням вимог законодавства щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін, що здійснюються ними у період дії воєнного, надзвичайного стану.
( Статтю 2 доповнено новою частиною згідно із Законом № 2173-IX від 01.04.2022 )
Контроль за додержанням організаторами азартних ігор вимог Закону України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" та ліцензійних умов здійснюється у встановленому цим Законом порядку з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор".
( Статтю 2 доповнено новою частиною згідно із Законом № 768-IX від 14.07.2020 )
Контроль за додержанням ліцензіатами вимог ліцензійних умов здійснюється органами ліцензування у встановленому цим Законом порядку з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності".
( Статтю 2 доповнено частиною згідно із Законом № 222-VIII від 02.03.2015 )
Заходи контролю здійснюються органами державного архітектурно-будівельного контролю (нагляду), державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення, державного нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки, державного контролю за додержанням законодавства у сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів, державного нагляду (контролю) у сфері державних резервів у встановленому цим Законом порядку з урахуванням особливостей, визначених законами у відповідних сферах та міжнародними договорами, зокрема державного нагляду (контролю) в галузі цивільної авіації - з урахуванням особливостей, встановлених Повітряним кодексом України, нормативно-правовими актами, прийнятими на його виконання (Авіаційними правилами України), та міжнародними договорами у сфері цивільної авіації.
( Статтю 2 доповнено частиною згідно із Законом № 1726-VIII від 03.11.2016; із змінами, внесеними згідно із Законами № 79-IX від 12.09.2019, № 377-IX від 12.12.2019, № 440-IX від 14.01.2020, № 613-IX від 19.05.2020, № 2655-IX від 06.10.2022, № 3310-IX від 09.08.2023 )
Зазначені у частині четвертій цієї статті органи, що здійснюють державний нагляд (контроль) у встановленому цим Законом порядку з урахуванням особливостей, визначених законами у відповідних сферах та міжнародними договорами, зобов’язані забезпечити дотримання вимог статті 1, статті 3, частин першої, четвертої, шостої - восьмої, абзацу другого частини десятої, частин дванадцятої - чотирнадцятої статті 4, частини одинадцятої статті 4-1, частини третьої статті 6, частин першої - четвертої, шостої та десятої статті 7, статей 9, 10, 12, 19, 20, 21 цього Закону.
( Статтю 2 доповнено частиною згідно із Законом № 1726-VIII від 03.11.2016; в редакції Закону № 367-IX від 12.12.2019 )
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів та у сфері ветеринарної медицини, його територіальні органи зобов’язані забезпечити дотримання з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин", виключно вимог частин першої, четвертої, шостої - сьомої, абзацу другого частини десятої, частин дванадцятої - чотирнадцятої статті 4, частин першої (крім вимоги щодо отримання погодження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у відповідній сфері державного нагляду (контролю), або відповідного державного колегіального органу на проведення позапланового заходу) та третьої статті 6, частин першої - четвертої, шостої, восьмої - десятої статті 7, частин першої та другої статті 12, статей 13-18, 20, 21 цього Закону.
( Статтю 2 доповнено частиною згідно із Законом № 2042-VIII від 18.05.2017; із змінами, внесеними згідно із Законом № 367-IX від 12.12.2019 )
Моніторинг призначених органів з оцінки відповідності і визнаних незалежних організацій здійснюється у встановленому цим Законом порядку з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності".
( Статтю 2 доповнено частиною згідно із Законом № 2740-VIII від 06.06.2019 )
Центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальні органи зобов’язані забезпечити дотримання з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про освіту", виключно вимог статті 3, частин першої, третьої, четвертої, шостої - дванадцятої, чотирнадцятої статті 4, частини четвертої статті 5, частини третьої статті 6, абзацу одинадцятого частини шостої статті 7, частини першої, абзаців першого - дванадцятого, чотирнадцятого частини другої, частини третьої статті 8, частин першої, другої статті 9, абзаців першого - одинадцятого, чотирнадцятого - двадцятого частини першої статті 10, абзаців третього - п’ятого частини першої статті 11, частин першої та четвертої статті 12, статей 19-20 цього Закону.
( Статтю 2 доповнено частиною згідно із Законом № 463-IX від 16.01.2020 )
Контроль за додержанням законодавства у сфері реєстрації викидів та перенесення забруднювачів і відходів здійснюється у встановленому цим Законом порядку з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про Національний реєстр викидів та перенесення забруднювачів".
( Статтю 2 доповнено новою частиною згідно із Законом № 2614-IX від 20.09.2022 )
Контроль за додержанням законодавства у сфері донорства крові та компонентів крові здійснюється у встановленому цим Законом порядку з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові".
( Статтю 2 доповнено частиною згідно із Законом № 931-IX від 30.09.2020 - вводиться в дію з 25.01.2021 )
Дія цього Закону поширюється на відносини, пов’язані із здійсненням державного контролю за використанням та охороною земель.
( Статтю 2 доповнено частиною згідно із Законом № 1423-IX від 28.04.2021 )
Державний нагляд (контроль) за додержанням законодавства у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку здійснюється у встановленому цим Законом порядку з урахуванням особливостей, визначених законами України "Про електронні комунікації" та "Про поштовий зв’язок".
( Статтю 2 доповнено частиною згідно із Законом № 1971-IX від 16.12.2021 )
Центральні органи виконавчої влади у сфері діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки, здійснюють планові заходи державного нагляду (контролю) з періодичністю, визначеною Законом України "Про об’єкти підвищеної небезпеки".
( Статтю 2 доповнено частиною згідно із Законом № 1686-IX від 15.07.2021 )
Стаття 3. Основні принципи державного нагляду (контролю)
Державний нагляд (контроль) здійснюється за принципами:
пріоритетності безпеки у питаннях життя і здоров'я людини, функціонування і розвитку суспільства, середовища проживання і життєдіяльності перед будь-якими іншими інтересами і цілями у сфері господарської діяльності;
підконтрольності і підзвітності органу державного нагляду (контролю) відповідним органам державної влади;
рівності прав і законних інтересів усіх суб'єктів господарювання;
гарантування прав та законних інтересів кожного суб’єкта господарювання;
( Абзац п'ятий статті 3 в редакції Закону № 1726-VIII від 03.11.2016 )
об'єктивності та неупередженості здійснення державного нагляду (контролю), неприпустимості проведення перевірок суб’єктів господарювання за анонімними та іншими безпідставними заявами, а також невідворотності відповідальності осіб за подання таких заяв;
( Абзац шостий статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1600-VII від 22.07.2014, № 1726-VIII від 03.11.2016 )
здійснення державного нагляду (контролю) лише за наявності підстав та в порядку, визначених законом;
( Абзац сьомий статті 3 в редакції Закону № 1600-VII від 22.07.2014 )
відкритості, прозорості, плановості й системності державного нагляду (контролю);
неприпустимості дублювання повноважень органів державного нагляду (контролю) та неприпустимості здійснення заходів державного нагляду (контролю) різними органами державного нагляду (контролю) з одного й того самого питання;
( Абзац дев’ятий статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1600-VII від 22.07.2014 )
невтручання органу державного нагляду (контролю) у діяльність суб'єкта господарювання, якщо вона здійснюється в межах закону;
( Абзац десятий статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1726-VIII від 03.11.2016 )
відповідальності органу державного нагляду (контролю) та його посадових осіб за шкоду, заподіяну суб'єкту господарювання внаслідок порушення вимог законодавства, порушення прав та законних інтересів суб’єкта господарювання;
( Абзац одинадцятий статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1726-VIII від 03.11.2016 )
дотримання умов міжнародних договорів України;
незалежності органів державного нагляду (контролю) від політичних партій та будь-яких інших об'єднань громадян;
наявності одного органу державного нагляду (контролю) у складі центрального органу виконавчої влади.
( Статтю 3 доповнено абзацом чотирнадцятим згідно із Законом № 2399-VI від 01.07.2010 )
презумпції правомірності діяльності суб’єкта господарювання у разі, якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або якщо норми різних законів чи різних нормативно-правових актів допускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов’язків суб’єкта господарювання та/або повноважень органу державного нагляду (контролю);
( Статтю 3 доповнено абзацом п’ятнадцятим згідно із Законом № 1726-VIII від 03.11.2016 )
орієнтованості державного нагляду (контролю) на запобігання правопорушенням у сфері господарської діяльності;
( Статтю 3 доповнено абзацом шістнадцятим згідно із Законом № 1726-VIII від 03.11.2016 )
недопущення встановлення планових показників чи будь-якого іншого планування щодо притягнення суб’єктів господарювання до відповідальності та застосування до них санкцій;
( Статтю 3 доповнено абзацом сімнадцятим згідно із Законом № 1726-VIII від 03.11.2016 )
здійснення державного нагляду (контролю) на основі принципу оцінки ризиків та доцільності.
( Статтю 3 доповнено абзацом вісімнадцятим згідно із Законом № 1726-VIII від 03.11.2016 )
Стаття 4. Загальні вимоги до здійснення державного нагляду (контролю)
1. Державний нагляд (контроль) здійснюється за місцем провадження господарської діяльності суб'єкта господарювання або його відокремлених підрозділів, або у приміщенні органу державного нагляду (контролю) у випадках, передбачених законом.
2. У разі якщо суб’єкт господарювання на відповідний плановий період включений до планів здійснення заходів державного нагляду (контролю) одночасно кількох органів державного нагляду (контролю), відповідні планові заходи здійснюються органами державного нагляду (контролю) комплексно - одночасно всіма органами державного нагляду (контролю), до планів здійснення заходів державного нагляду (контролю) яких включено суб’єкта господарювання.
( Абзац другий частини другої статті 4 виключено на підставі Закону № 1726-VIII від 03.11.2016 )( Абзац третій частини другої статті 4 виключено на підставі Закону № 1726-VIII від 03.11.2016 )
Здійснення заходів державного нагляду (контролю) різними органами державного нагляду (контролю) з одного й того самого питання заборонено.
( Абзац п’ятий частини другої статті 4 виключено на підставі Закону № 1726-VIII від 03.11.2016 )( Абзац шостий частини другої статті 4 виключено на підставі Закону № 1726-VIII від 03.11.2016 )( Частина друга статті 4 в редакції Закону № 1600-VII від 22.07.2014 )
3. Планові та позапланові заходи здійснюються в робочий час суб'єкта господарювання, встановлений його правилами внутрішнього трудового розпорядку.
( Частина третя статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1600-VII від 22.07.2014 )
4. Виключно законами встановлюються:
органи, уповноважені здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності;
види господарської діяльності, які є предметом державного нагляду (контролю);
повноваження органів державного нагляду (контролю) щодо зупинення виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг;
вичерпний перелік підстав для зупинення господарської діяльності;
спосіб та форми здійснення заходів здійснення державного нагляду (контролю);
( Абзац шостий частини четвертої статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1726-VIII від 03.11.2016 )
санкції за порушення вимог законодавства і перелік порушень, які є підставою для видачі органом державного нагляду (контролю) припису, розпорядження або іншого розпорядчого документа.
Орган державного нагляду (контролю) не може здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності, якщо закон прямо не уповноважує такий орган на здійснення державного нагляду (контролю) у певній сфері господарської діяльності та не визначає повноваження такого органу під час здійснення державного нагляду (контролю).
5. Виробництво (виготовлення) або реалізація продукції, виконання робіт, надання послуг суб’єктами господарювання можуть бути зупинені повністю або частково виключно за рішенням суду.
( Абзац перший частини п’ятої статті 4 в редакції Закону № 1726-VIII від 03.11.2016 )
Відновлення виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг суб’єктами господарювання після призупинення можливе з моменту отримання органом державного нагляду (контролю), який ініціював призупинення, повідомлення суб’єкта господарювання про усунення ним усіх встановлених судом порушень.
( Частина п'ята статті 4 в редакції Закону № 1600-VII від 22.07.2014 )
6. Посадовій особі органу державного нагляду (контролю) забороняється здійснювати державний нагляд (контроль) щодо суб'єктів господарювання, з якими (або із службовими особами яких) посадова особа перебуває в родинних стосунках, або в разі виникнення у неї конфлікту інтересів згідно із законодавством у сфері запобігання і протидії корупції.
( Частина шоста статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1726-VIII від 03.11.2016 )
7. У разі якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або якщо норми різних законів чи різних нормативно-правових актів допускають неоднозначне (множинне) трактування прав і обов’язків суб’єкта господарювання або повноважень органу державного нагляду (контролю), така норма трактується в інтересах суб’єкта господарювання.
( Частина сьома статті 4 в редакції Закону № 1726-VIII від 03.11.2016 )
8. Органи державного нагляду (контролю) та суб'єкти господарювання мають право фіксувати процес здійснення планового або позапланового заходу чи кожну окрему дію засобами аудіо- та відеотехніки, не перешкоджаючи здійсненню такого заходу.
9. Невиконання приписів, розпоряджень та інших розпорядчих документів органу державного нагляду (контролю) тягне за собою застосування штрафних санкцій до суб'єкта господарювання згідно із законом.
10. Посадові особи органу державного нагляду (контролю) з метою з'ясування обставин, які мають значення для повноти проведення заходу, здійснюють у межах повноважень, передбачених законом, огляд територій або приміщень, які використовуються для провадження господарської діяльності, а також будь-яких документів чи предметів, якщо це передбачено законом.
Під час проведення заходів державного нагляду (контролю) не допускається вилучення у суб’єктів господарювання оригіналів їхніх фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів, а також комп’ютерів, їх частин, крім випадків, передбачених кримінальним процесуальним законодавством.
( Частину десяту статті 4 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 1600-VII від 22.07.2014 )
11. Плановий чи позаплановий захід щодо суб’єкта господарювання - юридичної особи має здійснюватися у присутності керівника або особи, уповноваженої керівником. Плановий чи позаплановий захід щодо фізичної особи - підприємця має здійснюватися за його присутності або за присутності уповноваженої ним особи.
( Частина одинадцята статті 4 в редакції Закону № 1726-VIII від 03.11.2016 )
12. Перед початком здійснення державного нагляду (контролю) посадова особа органу державного нагляду (контролю) вносить запис до журналу реєстрації заходів державного нагляду (контролю) (за наявності такого журналу у суб’єкта господарювання).
( Частина дванадцята статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1726-VIII від 03.11.2016 )
13. Діяльність органів державного нагляду (контролю), пов'язана зі збором інформації, метою якого є отримання відомостей про масові явища та процеси, що відбуваються у сфері господарської діяльності, не вважається заходами державного нагляду (контролю).
14. Під час та після здійснення державного нагляду (контролю) посадові особи органу державного нагляду (контролю) зобов'язані зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію суб'єкта господарювання.
( Абзац перший частини чотирнадцятої статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1726-VIII від 03.11.2016 )
Інформація, доступ до якої обмежено законом, одержана посадовою особою органу державного нагляду (контролю) під час здійснення державного нагляду (контролю), може використовуватися виключно в порядку, встановленому законом.
Органи державного нагляду (контролю) забезпечують спеціальний режим захисту та доступу до інформації, що є комерційною таємницею, згідно з вимогами закону.
15. При здійсненні заходів державного нагляду (контролю) посадові особи органів державного нагляду (контролю) зобов’язані використовувати виключно уніфіковані форми актів.
( Статтю 4 доповнено частиною п’ятнадцятою згідно із Законом № 1726-VIII від 03.11.2016 )
Стаття 4-1. Інтегрована автоматизована система державного нагляду (контролю)
1. Інтегрована автоматизована система державного нагляду (контролю) створюється з метою забезпечення суб’єктів господарювання та органів державної влади, органів місцевого самоврядування інформацією про заходи державного нагляду (контролю).
2. До інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) вносяться відомості про:
юридичних осіб - найменування, ідентифікаційний код, місцезнаходження, види діяльності, ступінь ризику від провадження господарської діяльності;
фізичних осіб - підприємців - прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків (серія та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному податковому органу та мають відмітку в паспорті), місце проживання, види діяльності, ступінь ризику від провадження суб’єктом господарювання господарської діяльності;
( Абзац третій частини другої статті 4-1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 440-IX від 14.01.2020 )
найменування органів державного нагляду (контролю);
види господарської діяльності, що підлягають державному нагляду (контролю);
перелік нормативно-правових актів, дотримання вимог яких перевіряється під час здійснення заходів державного нагляду (контролю), з посиланням на офіційні веб-сторінки відповідних органів державного нагляду (контролю);
річні плани проведення заходів державного нагляду (контролю) та план проведення комплексних заходів державного нагляду (контролю);
звіти про виконання річних та комплексного планів проведення заходів державного нагляду (контролю) за попередній рік;
дату і номер наказу (рішення, розпорядження), місце здійснення заходу, строки здійснення, тип, підставу та предмет здійснення заходу, найменування органу державного нагляду (контролю), що зазначені у посвідченні (направленні) на проведення заходу державного нагляду (контролю);
результати здійсненого заходу державного нагляду (контролю) із зазначенням номера акта щодо виявлення або відсутності порушень законодавства, посилання на відповідні вимоги законодавства у разі виявлення порушень;
короткий зміст розпорядчого документа про усунення порушень, виявлених під час здійснених заходів державного нагляду (контролю);
застосовані до суб’єкта господарювання адміністративно-господарські санкції за результатами здійсненого заходу державного нагляду (контролю);
результати оскарження розпорядчих документів органів державного нагляду (контролю) та застосовані до суб’єктів господарювання адміністративно-господарські санкції.
3. Відомості, що містять інформацію з обмеженим доступом, до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) не вносяться.
4. Доступ до відомостей інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) (крім реєстраційних номерів облікових карток платників податків та паспортних даних) здійснюється через мережу Інтернет та є відкритим і безоплатним.
5. Під час створення інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) забезпечуються її сумісність і взаємодія з іншими інформаційними системами та мережами, що складають інформаційний ресурс держави.
6. Відомості, внесені до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю), захищаються відповідно до вимог законодавства у сфері захисту інформації.
7. Інтегрована автоматизована система державного нагляду (контролю) є об’єктом права державної власності.
8. Створення та функціонування інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) забезпечує центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності, який є її держателем.
9. Технічним адміністратором інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) є державне унітарне підприємство, яке належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, та здійснює заходи з адміністрування і програмного супроводження інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю), відповідає за збереження її даних, захищає їх від несанкціонованого доступу та знищення.
11. Органи державного нагляду (контролю) та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності, зобов’язані вносити відомості до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) у строки, визначені законодавством.
( Закон доповнено статтею 4-1 згідно із Законом № 1726-VIII від 03.11.2016 )
Стаття 5. Планові заходи зі здійснення державного нагляду (контролю)
1. Планові заходи здійснюються відповідно до річних планів, що затверджуються органом державного нагляду (контролю) не пізніше 1 грудня року, що передує плановому. Внесення змін до річних планів здійснення заходів державного нагляду (контролю) не допускається, крім випадків зміни найменування суб’єкта господарювання та виправлення технічних помилок.
Плановим періодом вважається рік, який обчислюється з 1 січня по 31 грудня планового року.
Плани здійснення заходів державного нагляду (контролю) на наступний плановий період повинні містити дати початку кожного планового заходу державного нагляду (контролю) та строки їх здійснення.
Протягом планового періоду здійснення більш як одного планового заходу державного нагляду (контролю) щодо одного суб’єкта господарювання одним і тим самим органом державного нагляду (контролю) не допускається.
За наявності у суб’єкта господарювання відокремлених підрозділів планові заходи державного нагляду (контролю) щодо такого суб’єкта господарювання можуть здійснюватися одночасно в усіх відокремлених підрозділах протягом строку здійснення одного планового заходу.
Внесення одного й того самого суб’єкта господарювання до планів здійснення заходів державного нагляду (контролю) різних органів державного нагляду (контролю) є підставою для проведення щодо такого суб’єкта господарювання комплексного планового заходу державного нагляду (контролю).
Суб’єкт господарювання має право відмовитися від проведення комплексного планового заходу державного нагляду (контролю) шляхом письмового звернення до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності. У такому разі перевірка такого суб’єкта господарювання проводиться згідно з річними планами органів державного нагляду (контролю).
Органи державного нагляду (контролю) щороку визначають перелік суб’єктів господарювання, які підлягають плановим заходам державного нагляду (контролю) у плановому періоді, та не пізніше 15 жовтня року, що передує плановому, забезпечують внесення відомостей про таких суб’єктів господарювання до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) для автоматичного виявлення нею суб’єктів господарювання, які підлягають комплексним плановим заходам державного нагляду (контролю).
Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, що здійснюють державний нагляд (контроль) у межах делегованих законом повноважень органів виконавчої влади в частині використання та охорони земель, визначають перелік суб’єктів господарювання, які підлягають плановим заходам державного нагляду (контролю) у плановому періоді, відповідно до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), що затверджуються відповідно до цього Закону.
( Частину першу статті 5 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 1423-IX від 28.04.2021 )
Проект плану здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) формується інтегрованою автоматизованою системою державного нагляду (контролю).
У разі виникнення потреби у внесенні змін до сформованого проекту плану здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) щодо узгоджених між органами державного нагляду (контролю) інших дат початку та строків здійснення комплексних планових заходів державного нагляду (контролю) органи державного нагляду (контролю) звертаються письмово з відповідними пропозиціями не пізніше 1 листопада року, що передує плановому, до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності, який має право вносити такі зміни до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю).
План здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) на відповідний плановий період для всіх органів державного нагляду (контролю) затверджує центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності, оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та вносить відомості до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) до 15 листопада року, що передує плановому.
Річні плани здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) на відповідний плановий період з урахуванням узгоджених дат початку та строків здійснення визначених у плані здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) затверджують органи державного нагляду (контролю), оприлюднюють на своїх офіційних веб-сайтах та вносять відомості до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) до 1 грудня року, що передує плановому.
Річні плани проведення заходів державного нагляду (контролю) на відповідний плановий період затверджуються відповідно до цього Закону з урахуванням відомостей про суб’єктів господарювання, які підлягають плановим заходам державного нагляду (контролю), внесених до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, що здійснюють державний нагляд (контроль) у межах делегованих законом повноважень органів виконавчої влади в частині використання та охорони земель, відповідно до цього Закону.
( Частину першу статті 5 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 1423-IX від 28.04.2021 )
Вимоги до оформлення річних та комплексного планів здійснення заходів державного нагляду (контролю), внесення змін до них та звіту щодо їх виконання визначаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності.
Комплексні планові заходи державного нагляду (контролю) здійснюються в порядку , встановленому Кабінетом Міністрів України.
( Частина перша статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1600-VII від 22.07.2014; в редакції Закону № 1726-VIII від 03.11.2016 )
2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності, розробляє Методику розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), та Методику розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), які затверджуються Кабінетом Міністрів України.
Методика розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), має передбачати, у тому числі, оцінку ступеня небезпеки, масштабу, виду та сфери діяльності, наявність порушень у попередній діяльності суб’єктів господарювання (крім новостворених).
Орган державного нагляду (контролю) визначає у віднесеній до його відання сфері критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності.
З урахуванням значення прийнятного ризику всі суб’єкти господарювання, що підлягають нагляду (контролю), належать до одного з трьох ступенів ризику: високий, середній або незначний.
Залежно від ступеня ризику органом державного нагляду (контролю) визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю).
Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням органу державного нагляду (контролю).