• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про Раду міністрів Автономної Республіки Крим

Верховна Рада України  | Закон від 16.06.2011 № 3530-VI
Редакції
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 16.06.2011
 • Номер: 3530-VI
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 16.06.2011
 • Номер: 3530-VI
 • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про Раду міністрів Автономної Республіки Крим
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 2-3, ст.3)( Із змінами, внесеними згідно із Законами № 4661-VI від 24.04.2012, ВВР, 2013, № 7, ст.64 № 4711-VI від 17.05.2012, ВВР, 2013, № 14, ст.89 № 5245-VI від 06.09.2012, ВВР, 2013, № 36, ст.472 № 5290-VI від 18.09.2012, ВВР, 2013, № 41, ст.549 № 5314-VI від 02.10.2012, ВВР, 2013, № 38, ст.501 № 1170-VII від 27.03.2014, ВВР, 2014, № 22, ст.816 № 1697-VII від 14.10.2014, ВВР, 2015, № 2-3, ст.12 № 77-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 11, ст.75 № 1764-VIII від 17.11.2016, ВВР, 2017, № 1, ст.6 № 2059-VIII від 23.05.2017, ВВР, 2017, № 29, ст.315 № 2325-VIII від 13.03.2018, ВВР, 2018, № 20, ст.189 № 2581-VIII від 02.10.2018, ВВР, 2018, № 46, ст.371 № 2671-VIII від 17.01.2019, ВВР, 2019, № 18, ст.73 № 524-IX від 04.03.2020, ВВР, 2020, № 38, ст.279 № 1962-IX від 15.12.2021 № 2465-IX від 27.07.2022 № 2849-IX від 13.12.2022 )
( У тексті Закону слова "засоби масової інформації" в усіх відмінках і числах замінено словом "медіа" згідно із Законом № 2849-IX від 13.12.2022 )
Цей Закон визначає повноваження, порядок формування та діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Рада міністрів Автономної Республіки Крим у системі органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим
1. Рада міністрів Автономної Республіки Крим є урядом Автономної Республіки Крим.
2. Рада міністрів Автономної Республіки Крим є вищим органом у системі органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим.
3. Рада міністрів Автономної Республіки Крим здійснює виконавчу владу в Автономній Республіці Крим безпосередньо та через міністерства Автономної Республіки Крим, республіканські комітети Автономної Республіки Крим, інші органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим (далі - органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим), спрямовує, координує та контролює діяльність таких органів.
Стаття 2. Основні завдання Ради міністрів Автономної Республіки Крим
1. До основних завдань Ради міністрів Автономної Республіки Крим належать:
1) забезпечення на території Автономної Республіки Крим виконання Конституції та законів України, Конституції Автономної Республіки Крим, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та інших нормативно-правових актів;
2) участь у забезпеченні на території Автономної Республіки Крим прав і свобод громадян, національної злагоди, створення сприятливих умов для вільного і гармонійного розвитку особистості, сприяння охороні правопорядку і громадській безпеці;
3) забезпечення реалізації на території Автономної Республіки Крим бюджетної, фінансової, цінової, інвестиційної та інноваційної політики України, політики у сферах праці та зайнятості населення, соціального захисту, захисту прав споживачів, охорони здоров'я, освіти, науки, культури, охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки, природокористування та в інших сферах;
4) участь у розробленні та виконанні державних програм, а також відповідно до загальнодержавних програм розроблення та забезпечення виконання програм Автономної Республіки Крим з питань соціально-економічного та культурного розвитку, раціонального природокористування, охорони навколишнього природного середовища;
5) розроблення бюджету Автономної Республіки Крим, змін до нього, виконання бюджету Автономної Республіки Крим на основі єдиної податкової і бюджетної політики України;
6) забезпечення розвитку і підтримки науково-технічного та інноваційного потенціалу Автономної Республіки Крим;
7) участь у здійсненні на території Автономної Республіки Крим заходів щодо забезпечення обороноздатності та національної безпеки України, боротьби із злочинністю, захисту населення і територій від надзвичайних екологічних ситуацій;
8) спрямування, координація та здійснення відповідно до закону контролю за діяльністю органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, а також здійсненням районними державними адміністраціями в Автономній Республіці Крим державних функцій та повноважень;
9) забезпечення взаємодії з органами місцевого самоврядування та їх асоціаціями, здійснення відповідно до закону координації, контролю за виконанням такими органами повноважень, делегованих їм законами України, а також нормативно-правовими актами Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
9-1) здійснення управління автомобільними дорогами загального користування місцевого значення;
( Частину першу статті 2 доповнено пунктом 9-1 згідно із Законом № 1764-VIII від 17.11.2016 )
10) здійснення інших виконавчих функцій та повноважень з питань, віднесених до самостійного відання Автономної Республіки Крим, а також державних виконавчих функцій та повноважень, делегованих законами України.
Стаття 3. Принципи діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим
1. Діяльність Ради міністрів Автономної Республіки Крим ґрунтується на принципах верховенства права, конституційності, законності, пріоритетності прав людини, безперервності, колегіальності, солідарної відповідальності, гласності, відкритості та прозорості, поєднання інтересів Автономної Республіки Крим та держави, розмежування повноважень між органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим.
Стаття 4. Правові засади діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим
1. Рада міністрів Автономної Республіки Крим діє на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, нормативно-правовими актами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, прийнятими відповідно до Конституції та законів України.
2. Рада міністрів Автономної Республіки Крим у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, Конституцією Автономної Республіки Крим, цим Законом, постановами Верховної Ради України, а також актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, та іншими нормативно-правовими актами.
3. Рада міністрів Автономної Республіки Крим інформує громадськість через медіа про свою діяльність, залучає громадян до процесу прийняття рішень, що мають важливе суспільне значення. Рада міністрів Автономної Республіки Крим оприлюднює і надає інформацію за запитами відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".
( Частина третя статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1170-VII від 27.03.2014 )
4. Рада міністрів Автономної Республіки Крим затверджує Регламент Ради міністрів Автономної Республіки Крим, який визначає порядок організації її діяльності, проведення засідань Ради міністрів Автономної Республіки Крим, підготовки та прийняття рішень, вирішення інших процедурних питань її діяльності.
Розділ II
СКЛАД І ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ РАДИ МІНІСТРІВ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ
Стаття 5. Склад Ради міністрів Автономної Республіки Крим
1. Рада міністрів Автономної Республіки Крим є колегіальним органом, який формується Верховною Радою Автономної Республіки Крим на строк її повноважень та очолюється Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим.
2. До складу Ради міністрів Автономної Республіки Крим входять Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим, перший заступник та заступники Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, заступник Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим - керівник апарату Ради міністрів Автономної Республіки Крим, міністри Автономної Республіки Крим, голови республіканських комітетів Автономної Республіки Крим (далі - члени Ради міністрів Автономної Республіки Крим).
3. Посадовий склад (кількість та перелік посад) Ради міністрів Автономної Республіки Крим визначається Верховною Радою Автономної Республіки Крим за поданням Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим одночасно з призначенням персонального складу Ради міністрів Автономної Республіки Крим у порядку, встановленому статтею 8 цього Закону. У разі прийняття Верховною Радою Автономної Республіки Крим рішення про утворення, реорганізацію або ліквідацію міністерств Автономної Республіки Крим, республіканських комітетів Автономної Республіки Крим посадовий склад Ради міністрів Автономної Республіки Крим вважається зміненим з дня прийняття такого рішення.
4. За рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим заступники Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим можуть очолювати міністерства Автономної Республіки Крим.
Стаття 6. Вимоги до членів Ради міністрів Автономної Республіки Крим
1. Членами Ради міністрів Автономної Республіки Крим можуть бути громадяни України, які мають право голосу, повну вищу освіту та володіють державною мовою. Не можуть бути призначені на посади членів Ради міністрів Автономної Республіки Крим особи, які мають судимість, не погашену і не зняту в установленому законом порядку.
2. Члени Ради міністрів Автономної Республіки Крим не мають права займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту, що здійснюються в позаробочий час), входити до складу органу управління чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи виконують функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі або Автономній Республіці Крим, та представляють відповідно інтереси держави або Автономної Республіки Крим у наглядовій раді товариства).
У разі виникнення обставин, що порушують вимоги щодо несумісності посади члена Ради міністрів Автономної Республіки Крим з іншими видами діяльності, такий член Ради міністрів Автономної Республіки Крим у десятиденний строк з дня виникнення зазначених обставин припиняє таку діяльність або звільняється з посади відповідно до статей 12 і 13 цього Закону.
( Частина друга статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2465-IX від 27.07.2022 )
3. У разі внесення на розгляд Верховної Ради Автономної Республіки Крим подання щодо призначення на посаду члена Ради міністрів Автономної Республіки Крим особи, яка є депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, до подання додається особиста заява цієї особи про дострокове припинення нею депутатських повноважень у разі призначення на посаду члена Ради міністрів Автономної Республіки Крим. Питання про дострокове припинення повноважень депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим розглядається невідкладно після призначення його членом Ради міністрів Автономної Республіки Крим на тому ж пленарному засіданні Верховної Ради Автономної Республіки Крим.
4. Статус членів Ради міністрів Автономної Республіки Крим визначається Конституцією та законами України, Конституцією Автономної Республіки Крим і цим Законом.
Стаття 7. Призначення на посаду Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим
1. Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим призначається на посаду Верховною Радою Автономної Республіки Крим за погодженням з Президентом України.
Подання про призначення кандидата на посаду Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим на розгляд Верховної Ради Автономної Республіки Крим вноситься Головою Верховної Ради Автономної Республіки Крим.
2. Подання про призначення кандидата на посаду Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим вноситься Головою Верховної Ради Автономної Республіки Крим для погодження з Президентом України до розгляду цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради Автономної Республіки Крим.
3. До подання про призначення, зазначеного у частині другій цієї статті, додаються автобіографія кандидата на посаду Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, яка повинна містити відомості про громадянство, освіту, фах, трудову діяльність, перебування у складі органу управління чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку, судимість, а також декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, визначеною відповідно до Закону України "Про запобігання корупції".
( Абзац перший частини третьої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4661-VI від 24.04.2012; зміни до абзацу першого частини третьої статті 7 див. в Законі № 4711-VI від 17.05.2012; абзац перший частини третьої статті 7 в редакції Закону № 5314-VI від 02.10.2012; із змінами, внесеними згідно із Законом № 524-IX від 04.03.2020 )
Усі відомості подаються державною мовою і власноручно підписуються кандидатом на посаду Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим.
Стосовно кандидата на посаду Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим за його письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України "Про запобігання корупції".
( Частину третю статті 7 доповнено абзацом третім згідно із Законом № 4711-VI від 17.05.2012; із змінами, внесеними згідно із Законом № 524-IX від 04.03.2020 )
4. Верховна Рада Автономної Республіки Крим розглядає погоджене з Президентом України подання про призначення кандидата на посаду Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим не пізніше ніж у п'ятиденний строк з дня внесення такого подання до Верховної Ради Автономної Республіки Крим.
5. Кандидат на посаду Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим за пропозицією депутатських фракцій до розгляду питання про його призначення на посаду Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим на пленарному засіданні Верховної Ради Автономної Республіки Крим може зустрічатися з депутатськими фракціями та відповідати на їх запитання.
Кандидат на посаду Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим виступає на пленарному засіданні Верховної Ради Автономної Республіки Крим з викладом основних положень діяльності майбутнього уряду Автономної Республіки Крим та відповідає на запитання депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим.
6. Голосування у Верховній Раді Автономної Республіки Крим щодо призначення кандидата на посаду Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим проводиться у поіменному режимі.
7. У разі відхилення Верховною Радою Автономної Республіки Крим кандидатури на посаду Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим вносить на розгляд Верховної Ради Автономної Республіки Крим нове подання про призначення кандидата на зазначену посаду в порядку, встановленому цією статтею.
8. Особа, призначена Верховною Радою Автономної Республіки Крим на посаду Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, набуває повноважень за цією посадою з дня прийняття Верховною Радою Автономної Республіки Крим рішення про призначення такої особи Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим.
Стаття 8. Призначення на посаду членів Ради міністрів Автономної Республіки Крим
1. Члени Ради міністрів Автономної Республіки Крим, крім Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, призначаються на посаду Верховною Радою Автономної Республіки Крим за поданням Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим.
2. Новопризначений Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим вносить до Верховної Ради Автономної Республіки Крим подання про призначення членів Ради міністрів Автономної Республіки Крим відповідно до вимог цього Закону та інших законів.
3. Подання про призначення членів Ради міністрів Автономної Республіки Крим стосовно кандидатів на відповідні посади вносяться разом з автобіографією кандидата, яка повинна містити відомості про громадянство, освіту, фах, трудову діяльність, перебування у складі органу управління чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку, судимість, а також декларацією особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, визначеною відповідно до Закону України "Про запобігання корупції".
( Абзац перший частини третьої статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4661-VI від 24.04.2012; зміни до абзацу першого частини третьої статті 8 див. в Законі № 4711-VI від 17.05.2012; абзац перший частини третьої статті 8 в редакції Закону № 5314-VI від 02.10.2012; із змінами, внесеними згідно із Законом № 524-IX від 04.03.2020 )
На кожну посаду члена Ради міністрів Автономної Республіки Крим вноситься одна кандидатура.
Стосовно кандидатів на посади членів Ради міністрів Автономної Республіки Крим за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України "Про запобігання корупції".
( Частину третю статті 8 доповнено абзацом третім згідно із Законом № 4711-VI від 17.05.2012; із змінами, внесеними згідно із Законом № 524-IX від 04.03.2020 )
4. Кандидат на посаду члена Ради міністрів Автономної Республіки Крим за пропозиціями депутатських фракцій Верховної Ради Автономної Республіки Крим до розгляду питання про його призначення на пленарному засіданні Верховної Ради Автономної Республіки Крим може зустрічатися з депутатськими фракціями та відповідати на їх запитання.
5. Рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим щодо призначення членів Ради міністрів Автономної Республіки Крим може прийматися як списком, так і щодо окремих посад членів Ради міністрів Автономної Республіки Крим.
Зазначене рішення приймається за їх присутності.
6. Кандидатура на посаду члена Ради міністрів Автономної Республіки Крим вважається відхиленою, якщо Верховна Рада Автономної Республіки Крим не прийняла рішення про її призначення на посаду члена Ради міністрів Автономної Республіки Крим.
7. У разі відхилення Верховною Радою Автономної Республіки Крим кандидатури на посаду члена Ради міністрів Автономної Республіки Крим Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим вносить нове подання про призначення на посаду члена Ради міністрів Автономної Республіки Крим у порядку, встановленому цією статтею.
8. Особа, призначена на посаду члена Ради міністрів Автономної Республіки Крим, набуває повноважень за посадою з дня прийняття Верховною Радою Автономної Республіки Крим рішення про призначення такої особи на посаду члена Ради міністрів Автономної Республіки Крим.
9. Призначення на посаду члена Ради міністрів Автономної Республіки Крим здійснюється без проведення конкурсу.
Розділ III
ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ РАДИ МІНІСТРІВ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ
Стаття 9. Припинення повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим у зв'язку з обранням нового складу Верховної Ради Автономної Республіки Крим
1. Новообрана Верховна Рада Автономної Республіки Крим на своєму першому пленарному засіданні приймає рішення про припинення повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим у зв'язку з обранням нового складу Верховної Ради Автономної Республіки Крим.
2. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим припиняються з дня прийняття Верховною Радою Автономної Республіки Крим рішення про припинення повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим у зв'язку з обранням нового складу Верховної Ради Автономної Республіки Крим, крім випадків, передбачених статтею 11 цього Закону.
Стаття 10. Припинення повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим у зв'язку з висловленням їй недовіри Верховною Радою Автономної Республіки Крим
1. Верховна Рада Автономної Республіки Крим може прийняти рішення про висловлення недовіри Раді міністрів Автономної Республіки Крим, якщо діяльність Ради міністрів Автономної Республіки Крим у цілому буде визнана Верховною Радою Автономної Республіки Крим незадовільною за результатами звіту про її діяльність.
Питання про висловлення недовіри Раді міністрів Автономної Республіки Крим може бути порушене більшістю депутатів від загального складу Верховної Ради Автономної Республіки Крим.
2. Рішення про висловлення недовіри Раді міністрів Автономної Республіки Крим вважається прийнятим, якщо за це проголосувала більшість від загального складу Верховної Ради Автономної Республіки Крим.
3. Питання про висловлення недовіри Раді міністрів Автономної Республіки Крим не може розглядатися Верховною Радою Автономної Республіки Крим більш як один раз протягом чергової сесії, а також протягом року після формування складу Ради міністрів Автономної Республіки Крим або протягом останньої сесії Верховної Ради Автономної Республіки Крим.
4. У разі прийняття Верховною Радою Автономної Республіки Крим рішення про висловлення недовіри Раді міністрів Автономної Республіки Крим члени Ради міністрів Автономної Республіки Крим звільняються з посад, а їх повноваження припиняються.
Стаття 11. Тимчасове виконання повноважень Радою міністрів Автономної Республіки Крим
1. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, повноваження якої припинено у зв'язку з обранням нового складу Верховної Ради Автономної Республіки Крим або висловленням недовіри, за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим тимчасово виконує свої повноваження до дня прийняття Верховною Радою Автономної Республіки Крим рішення про формування нового складу Ради міністрів Автономної Республіки Крим.
2. У разі прийняття Верховною Радою Автономної Республіки Крим рішення про тимчасове виконання повноважень Радою міністрів Автономної Республіки Крим, повноваження якої припинено у зв'язку з обранням нового складу Верховної Ради Автономної Республіки Крим або висловленням недовіри, до дня формування нового складу Ради міністрів Автономної Республіки Крим усі члени Ради міністрів Автономної Республіки Крим звільняються із своїх посад з дня прийняття Верховною Радою Автономної Республіки Крим рішення про формування нового складу Ради міністрів Автономної Республіки Крим.
Стаття 12. Звільнення з посади Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим
1. Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим звільняється з посади Верховною Радою Автономної Республіки Крим за погодженням з Президентом України.
Подання про звільнення з посади Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим на розгляд Верховної Ради Автономної Республіки Крим вноситься Головою Верховної Ради Автономної Республіки Крим.
2. Подання про звільнення з посади Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим вноситься Головою Верховної Ради Автономної Республіки Крим для погодження з Президентом України до розгляду цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради Автономної Республіки Крим.
3. Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим звільняється з посади з дня прийняття Верховною Радою Автономної Республіки Крим рішення про звільнення з посади Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим у зв'язку з обранням нового складу Верховної Ради Автономної Республіки Крим, крім випадків, передбачених статтею 11 цього Закону.
4. Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим звільняється з посади Верховною Радою Автономної Республіки Крим за поданням Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим за наявності передбачених законом підстав припинення державної служби.
5. Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим може бути звільнений з посади Верховною Радою Автономної Республіки Крим за поданням Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим у зв'язку із:
1) висловленням недовіри Раді міністрів Автономної Республіки Крим Верховною Радою Автономної Республіки Крим внаслідок визнання діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим у цілому незадовільною за результатами звіту про її діяльність;
2) висловленням недовіри Голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим Верховною Радою Автономної Республіки Крим внаслідок визнання діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим у цілому незадовільною за результатами звіту про її діяльність;
3) висловленням недовіри Голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим внаслідок неналежного виконання Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим своїх обов'язків, порушенням ним Конституції та законів України, Конституції Автономної Республіки Крим, нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
4) внесенням Кабінетом Міністрів України подання про звільнення з посади Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим у разі неналежного здійснення Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим покладених на нього повноважень.
6. Верховна Рада Автономної Республіки Крим має право висловити недовіру Голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим у зв'язку із визнанням діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим у цілому незадовільною за результатами її звіту або внаслідок неналежного виконання Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим своїх обов'язків, порушенням ним Конституції та законів України, Конституції Автономної Республіки Крим, нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим.
У випадках, визначених пунктами 1-3 частини п'ятої цієї статті, подання про звільнення з посади Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим вноситься Президентові України Головою Верховної Ради Автономної Республіки Крим для погодження після висловлення Верховною Радою Автономної Республіки Крим недовіри Голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим або Раді міністрів Автономної Республіки Крим до розгляду питання про звільнення Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим на пленарному засіданні Верховної Ради Автономної Республіки Крим.
7. Кабінет Міністрів України має право звернутися до Президента України та до Верховної Ради Автономної Республіки Крим з поданням про звільнення з посади Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим у разі неналежного здійснення Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим покладених на нього повноважень.
У разі погодження Президентом України звільнення з посади Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим вносить подання про звільнення з посади Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим у зв'язку із зверненням Кабінету Міністрів України для розгляду цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради Автономної Республіки Крим не пізніше ніж на десятий календарний день після такого погодження.
Верховна Рада Автономної Республіки Крим розглядає подання про звільнення з посади Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим у зв'язку із зверненням Кабінету Міністрів України не пізніше ніж на десятий календарний день після внесення такого подання Головою Верховної Ради Автономної Республіки Крим на її розгляд, якщо таке подання надійшло під час чергової сесії Верховної Ради Автономної Республіки Крим, і не пізніше наступної чергової сесії, якщо таке подання надійшло у міжсесійний період.
8. З дня прийняття Верховною Радою Автономної Республіки Крим рішення про звільнення з посади Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим він звільняється з посади, а його повноваження припиняються.
9. Повноваження Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим припиняються також у разі його смерті.
Стаття 13. Звільнення з посади члена Ради міністрів Автономної Республіки Крим
1. Член Ради міністрів Автономної Республіки Крим (крім Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим) звільняється з посади з дня прийняття Верховною Радою Автономної Республіки Крим рішення про звільнення з посади члена Ради міністрів Автономної Республіки Крим у зв'язку з обранням нового складу Верховної Ради Автономної Республіки Крим, крім випадків, передбачених статтею 11 цього Закону.
2. Член Ради міністрів Автономної Республіки Крим (крім Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим) звільняється з посади Верховною Радою Автономної Республіки Крим за поданням Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим за наявності передбачених законом підстав припинення державної служби.
3. Член Ради міністрів Автономної Республіки Крим (крім Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим) може бути звільнений з посади Верховною Радою Автономної Республіки Крим:
1) у зв'язку з висловленням Верховною Радою Автономної Республіки Крим недовіри члену Ради міністрів Автономної Республіки Крим внаслідок неналежного виконання ним своїх обов'язків, порушенням Конституції та законів України, Конституції Автономної Республіки Крим, нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
2) у зв'язку з висловленням Верховною Радою Автономної Республіки Крим недовіри внаслідок визнання незадовільною роботи члена Ради міністрів Автономної Республіки Крим з окремих напрямів діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим або окремого міністерства Автономної Республіки Крим, республіканського комітету Автономної Республіки Крим за результатами звіту члена Ради міністрів Автономної Республіки Крим;
3) за поданням Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим;
4) у зв'язку з висловленням недовіри Раді міністрів Автономної Республіки Крим Верховною Радою Автономної Республіки Крим внаслідок визнання діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим у цілому незадовільною за результатами звіту про її діяльність.
4. Верховна Рада Автономної Республіки Крим розглядає питання про звільнення члена Ради міністрів Автономної Республіки Крим у випадку, передбаченому пунктом 3 частини третьої цієї статті, не пізніше ніж на десятий календарний день після надходження подання Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, якщо зазначене подання надійшло під час чергової сесії Верховної Ради Автономної Республіки Крим, і не пізніше наступної чергової сесії, якщо подання надійшло у міжсесійний період.
5. З дня прийняття Верховною Радою Автономної Республіки Крим рішення про звільнення з посади члена Ради міністрів Автономної Республіки Крим він звільняється з посади, а його повноваження припиняються.
6. Повноваження члена Ради міністрів Автономної Республіки Крим припиняються також у разі його смерті.
7. Питання про висловлення недовіри члену Ради міністрів Автономної Республіки Крим не може розглядатися Верховною Радою Автономної Республіки Крим більш як один раз протягом чергової сесії, а також протягом року після призначення його на посаду або протягом останньої сесії Верховної Ради Автономної Республіки Крим.
8. Особа призначається на вакантну посаду члена Ради міністрів Автономної Республіки Крим у порядку, встановленому цим Законом.
Розділ IV
КОМПЕТЕНЦІЯ РАДИ МІНІСТРІВ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ
Стаття 14. Загальні питання, що належать до компетенції Ради міністрів Автономної Республіки Крим
1. Рада міністрів Автономної Республіки Крим здійснює виконавчі функції та повноваження з питань, віднесених до самостійного відання Автономної Республіки Крим Конституцією та законами України, Конституцією Автономної Республіки Крим, а також державні виконавчі функції та повноваження, делеговані законами України.
2. Рада міністрів Автономної Республіки Крим здійснює виконавчі функції та повноваження з таких питань, віднесених до самостійного відання Автономної Республіки Крим:
розвитку економіки;
планування економічного і соціального розвитку;
фінансової, кредитної та цінової політики;
промисловості;
паливно-енергетичного комплексу;
сільського господарства;
землеустрою;
лісового господарства;
водогосподарського будівництва і зрошуваного землеробства;
організації і розвитку курортно-рекреаційної сфери і туризму;
управління санаторно-курортними і туристичними комплексами Автономної Республіки Крим;
зовнішньоекономічної діяльності та зовнішніх зв'язків;
транспорту, зв'язку і дорожнього будівництва;
житлово-комунального господарства і благоустрою, архітектури і містобудування;
торговельного і побутового обслуговування населення;
організації та розвитку освіти, науки, культури, мистецтва, охорони пам'яток історії та культури;
поліграфії та видавничої справи;
охорони навколишнього природного середовища;
організації та забезпечення безпечних і здорових умов життя населення, організації та розвитку охорони здоров'я, фізичної культури і спорту;
праці, її оплати, умов і охорони праці, соціальних питань та зайнятості населення, соціального захисту населення;
забезпечення законності, охорони громадського порядку і прав громадян;
міжнаціональних відносин;
молодіжної політики, охорони материнства і дитинства;
управління майном, що належить Автономній Республіці Крим у порядку, визначеному Верховною Радою Автономної Республіки Крим.
Рада міністрів Автономної Республіки Крим здійснює інші виконавчі функції та повноваження відповідно до Конституції та законів України, нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим з питань, що належать до її компетенції.
3. Рада міністрів Автономної Республіки Крим здійснює виконавчі функції та повноваження з питань, віднесених до самостійного відання Автономної Республіки Крим, і державні виконавчі функції та повноваження безпосередньо або через органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим.
4. Контроль за здійсненням Радою міністрів Автономної Республіки Крим виконавчих функцій та повноважень з питань, що належать до самостійного відання Автономної Республіки Крим, і державних виконавчих функцій та повноважень може здійснюватися лише на підставі, у межах повноважень і спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, Конституцією Автономної Республіки Крим, нормативно-правовими актами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, прийнятими у межах її повноважень.
5. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, її члени мають право безоплатно одержувати від державних органів і органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, підприємств, установ та організацій, які розташовані на території Автономної Республіки Крим, відповідну статистичну та іншу інформацію, необхідну для здійснення ними своїх повноважень.
6. Рада міністрів Автономної Республіки Крим має право звертатися до суду, якщо це необхідно для здійснення її повноважень у спосіб, що передбачений Конституцією та законами України.
( Статтю 14 доповнено частиною шостою згідно із Законом № 1697-VII від 14.10.2014 )
Стаття 15. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим у сфері економіки, планування економічного і соціального розвитку
1. Повноваженнями Ради міністрів Автономної Республіки Крим у сфері економіки, планування економічного і соціального розвитку є:
1) забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, складення необхідних для управління соціально-економічним розвитком відповідної території балансів трудових, матеріальних, у тому числі фінансових, та інших ресурсів, визначення необхідного рівня обслуговування населення відповідно до нормативів мінімальних соціальних потреб;
2) забезпечення раціонального використання фінансових та інших матеріальних ресурсів;
3) розроблення проектів програм соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим та стратегії розвитку Автономної Республіки Крим і подання їх на затвердження Верховної Ради Автономної Республіки Крим, забезпечення їх виконання, звітування перед Верховною Радою Автономної Республіки Крим про їх виконання;
4) погодження проектів міжнародної технічної допомоги, реалізація яких передбачається на території Автономної Республіки Крим;
5) визначення напрямів використання субвенції з державного бюджету Автономної Республіки Крим на виконання інвестиційних програм (проектів), затвердження переліку об'єктів та заходів, які фінансуються за рахунок зазначеної субвенції;
6) внесення Верховній Раді Автономної Республіки Крим пропозицій щодо соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим, проведення моніторингу показників соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим, районів, міст республіканського Автономної Республіки Крим значення;
7) подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо надання населеним пунктам статусу гірських;
8) подання в установленому законодавством порядку пропозицій щодо створення спеціальних (вільних) економічних зон, зміни статусу та меж таких зон, створення територій пріоритетного розвитку;
9) сприяння інноваційній діяльності та діяльності, спрямованій на підвищення рівня енергоефективності в Автономній Республіці Крим, і створенню сучасної інфраструктури;
10) забезпечення розвитку малого підприємництва, сприяння розвитку підприємництва на засадах рівності перед законом усіх форм власності та соціальної спрямованості економіки;
11) сприяння розвитку інвестиційної діяльності на території Автономної Республіки Крим, організація здійснення заходів щодо спрощення процедури отримання документів, необхідних для провадження інвестиційної діяльності;
12) здійснення ліцензування певних видів господарської діяльності відповідно до закону.
Стаття 16. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим у сфері фінансової, кредитної та цінової політики
1. Повноваженнями Ради міністрів Автономної Республіки Крим у сфері фінансової, кредитної та цінової політики є:
1) складення і внесення на затвердження Верховної Ради Автономної Республіки Крим проекту бюджету Автономної Республіки Крим та забезпечення його виконання, звітування перед Верховною Радою Автономної Республіки Крим про його виконання, розроблення порядку використання коштів бюджету Автономної Республіки Крим;
2) подання в установленому порядку до відповідного центрального органу виконавчої влади фінансових показників і пропозицій до проекту Державного бюджету України на відповідний рік, пропозицій щодо розподілу коштів державного бюджету між територіальними громадами, обсягу дотацій і субсидій, даних про внесення змін до переліку об'єктів, що підлягають бюджетному фінансуванню, балансу фінансових ресурсів для врахування їх під час визначення розміру субвенцій, а також для бюджетного вирівнювання виходячи із забезпеченості мінімальних соціальних потреб;
3) здійснення відповідно до закону контролю за відповідністю бюджетному законодавству показників затверджених бюджетів, розпису бюджету, кошторисів бюджетних установ та інших документів, які використовуються у бюджетному процесі;
4) об'єднання на договірній основі бюджетних коштів з коштами підприємств, установ, організацій та населення для будівництва, розширення, реконструкції, ремонту та утримання виробничих підприємств, транспорту, мереж тепло-, водо-, газо- та енергопостачання, зв'язку, автомобільних доріг, служб з обслуговування населення, навчальних закладів, закладів охорони здоров'я, культури, соціального забезпечення, торгівлі, житлово-комунальних об'єктів, у тому числі їх придбання для задоволення потреб населення, фінансування таких заходів, організація особистого страхування;
5) прийняття рішень щодо виділення коштів з резервного фонду бюджету Автономної Республіки Крим;
6) внесення Верховній Раді Автономної Республіки Крим пропозицій щодо випуску місцевих позик, визначення порядку створення цільових фондів;
7) регулювання (встановлення) цін (тарифів) на окремі види продукції (товари, роботи і послуги) відповідно до законодавства та здійснення контролю за застосуванням таких цін (тарифів).
Стаття 17. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим у сфері промисловості, паливно-енергетичного комплексу
1. Повноваженнями Ради міністрів Автономної Республіки Крим у сфері промисловості, паливно-енергетичного комплексу є:
1) створення сприятливих умов для розбудови високорозвинутого промислового сектору економіки Автономної Республіки Крим;
2) забезпечення стабільного розвитку промисловості, організація виробництва продукції на території Автономної Республіки Крим, підвищення її якості і конкурентоспроможності, сприяння впровадженню новітніх технологій, підвищенню технічного рівня виробництва продукції, забезпечення стимулювання технологічного оновлення промислових підприємств, їх фінансового оздоровлення;
3) розроблення та виконання регіональних програм, спрямованих на розвиток промисловості, розроблення прогнозів розвитку промисловості;
4) координація діяльності розташованих на території Автономної Республіки Крим промислових підприємств з виробництва товарів широкого вжитку, організація виробництва будівельних матеріалів на базі місцевої сировини з використанням відходів виробництва;
5) здійснення заходів щодо залучення коштів для утримання та ремонту об'єктів соціальної і виробничої інфраструктури;
6) сприяння розташованим на території Автономної Республіки Крим промисловим підприємствам з питань раціонального використання трудових і природних ресурсів, поліпшення соціально-культурного, побутового обслуговування їх працівників;
7) сприяння розвитку народних художніх промислів, кооперації промислових і сільськогосподарських підприємств;
8) участь у міжнародному технологічному співробітництві, сприяння залученню іноземних інвестицій для технологічного переоснащення підприємств, розташованих на території Автономної Республіки Крим;
9) сприяння розвитку технопарків, технополісів, інноваційних бізнес-інкубаторів, залучення відповідних наукових установ (за їх згодою) до розв'язання проблем науково-технічного розвитку Автономної Республіки Крим;
10) сприяння розміщенню та будівництву на території Автономної Республіки Крим об'єктів енергетики (електростанцій, трубопроводів, ліній електропередач тощо), що мають загальнодержавне значення;
11) участь у формуванні, регулюванні та вдосконаленні ринку паливно-енергетичних ресурсів;
12) розроблення пропозицій щодо удосконалення механізму стимулювання розвитку паливно-енергетичного комплексу;
13) здійснення заходів щодо розвитку інфраструктури альтернативних та відновлювальних джерел енергії, а також підвищення рівня їх енергоефективності;
14) розроблення та затвердження схеми газо- та електропостачання Автономної Республіки Крим.
Стаття 18. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим у галузі сільського господарства
1. Повноваженнями Ради міністрів Автономної Республіки Крим у галузі сільського господарства є:
1) забезпечення розвитку галузі сільського господарства та інших галузей агропромислового комплексу на території Автономної Республіки Крим;
2) здійснення заходів щодо збільшення обсягу виробництва і підвищення якості сільськогосподарської продукції, підтримки сільськогосподарських товаровиробників, участь в організації здійснення контролю за формуванням регіональних ресурсів сільськогосподарської продукції;
3) розгляд основних показників виконання плану заходів щодо розвитку сільського господарства Автономної Республіки Крим і внесення Верховній Раді Автономної Республіки Крим відповідних пропозицій;
4) здійснення заходів щодо підвищення родючості ґрунтів, їх ефективного використання та розвитку, зрошування і меліорації, сприяння розширенню переробних підприємств в агропромисловому комплексі;
5) здійснення заходів щодо розвитку інфраструктури аграрного ринку, створення сприятливих умов для формування та розвитку такої інфраструктури, мережі оптових ринків сільськогосподарської продукції;
6) проведення моніторингу ринку сільськогосподарської продукції;
7) сприяння переходу сільськогосподарських підприємств і організацій на нові форми господарювання;
8) сприяння впровадженню науково обґрунтованих систем ведення сільського господарства, розвитку племінної справи у тваринництві, збереженню та покращенню генетичного потенціалу тварин;
9) організація здійснення обов'язкових заходів щодо боротьби із шкідниками і хворобами сільськогосподарських рослин, здійснення заходів щодо раціонального використання хімічних добрив і отрутохімікатів;
10) сприяння розвитку фермерства, сільського зеленого туризму в Автономній Республіці Крим;
11) проведення моніторингу наявності продовольчого і фуражного зерна, визначення поточного і прогнозного рівня забезпеченості ним, формування регіональних ресурсів зерна у разі недостатнього рівня забезпеченості ним, здійснення контролю за формуванням регіональних ресурсів зерна, а також забезпечення організації формування ресурсів іншої сільськогосподарської продукції для задоволення регіональних потреб;
12) забезпечення підготовки і проведення загального сільськогосподарського перепису на території Автономної Республіки Крим відповідно до законодавства;
13) організація та забезпечення провадження діяльності сільськогосподарської дорадчої служби.
Стаття 19. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим у галузі землеустрою
1. Повноваженнями Ради міністрів Автономної Республіки Крим у галузі землеустрою є:
1) забезпечення додержання законів та інших нормативно-правових актів з питань меліорації земель, здійснення на відповідній території контролю за використанням та охороною меліорованих земель;
2) організація здійснення заходів щодо удосконалення співвідношення і розміщення земельних угідь, системи сівозмін, сінокосо- і пасовищезмін;
3) прийняття рішень щодо викупу земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, для задоволення суспільних потреб в установленому законом порядку;
( Пункт 4 частини першої статті 19 виключено на підставі Закону № 5245-VI від 06.09.2012 )
5) ініціювання проведення державної експертизи землевпорядної документації;
6) організація проведення на території Автономної Республіки Крим моніторингу земель відповідно до законодавства;
7) затвердження землевпорядної документації відповідно до закону;
8) здійснення контролю за використанням коштів, що надходять для відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.
Стаття 20. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим у галузі лісового та мисливського господарства
1. Повноваженнями Ради міністрів Автономної Республіки Крим у галузі лісового та мисливського господарства є:
1) участь у розробленні та забезпеченні виконання регіональних програм охорони, захисту, використання та відтворення лісів;
2) забезпечення виконання на території Автономної Республіки Крим законодавства у сфері управління лісовим та мисливським господарством, лісокористування;
3) організація, здійснення управління і контролю за станом, використанням, відтворенням, охороною, захистом лісів на території Автономної Республіки Крим;
4) організація, забезпечення здійснення та координація оперативно-технічних заходів щодо профілактики, виявлення і гасіння лісових пожеж, захисту лісів від шкідників і хвороб;
5) обмеження або тимчасове припинення діяльності підприємств, установ та організацій у разі порушення ними лісового законодавства в установленому законодавством порядку;
6) забезпечення організації робіт з укладення з користувачами мисливських угідь договорів про ведення мисливського господарства та здійснення контролю за виконанням таких договорів;
7) забезпечення ведення обліку і проведення моніторингу лісів, об'єктів тваринного світу, в тому числі мисливських тварин, що перебувають у межах території Автономної Республіки Крим;