• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор

Верховна Рада України  | Закон від 14.07.2020 № 768-IX
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Верховна Рада України
  • Тип: Закон
  • Дата: 14.07.2020
  • Номер: 768-IX
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор
( Із змінами, внесеними згідно із Законами № 2801-IX від 01.12.2022 № 2849-IX від 13.12.2022 № 3157-IX від 10.06.2023 )
( У тексті Закону слова "засоби масової інформації" в усіх відмінках і числах замінено словом "медіа" згідно із Законом № 2849-IX від 13.12.2022 )
Цей Закон визначає правові засади здійснення державного регулювання господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні, визначає правові, економічні, соціальні та організаційні умови функціонування азартних ігор.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів
1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
1) азартна гра - будь-яка гра, умовою участі в якій є внесення гравцем ставки, що дає право на отримання виграшу (призу), імовірність отримання і розмір якого повністю або частково залежать від випадковості, а також знань і майстерності гравця;
2) азартні ігри казино - циліндричні ігри (рулетка), ігри в карти (у тому числі гра в покер), ігри в кості, ігри на гральних автоматах;
3) букмекерська діяльність - господарська діяльність з організації та проведення парі (букмекерських парі та парі тоталізатора) в букмекерських пунктах та/або в мережі Інтернет;
4) букмекерське парі - парі, укладене між гравцем (гравцями) та організатором букмекерської діяльності;
5) букмекерський пункт - окреме приміщення або частина приміщення, розташоване за однією адресою, в якому приймаються ставки та/або виплачуються виграші у парі (букмекерське парі та парі тоталізатора);
6) бренд організатора азартних ігор - сукупність якісних характеристик, які дають змогу будь-якій особі розрізняти організаторів азартних ігор; зокрема, знаки для товарів і послуг, корпоративний (фірмовий) стиль, назва, комерційне найменування, логотип, інші об’єкти інтелектуальної власності;
7) вебсайт організатора азартних ігор - одна вебсторінка або сукупність вебсторінок, через які організатор азартних ігор з використанням виключно одного бренду організатора азартних ігор провадить діяльність в мережі Інтернет;
8) виграш (приз) - кошти, майно, майнові права, що підлягають виплаті (видачі) гравцю у разі його виграшу в азартну гру відповідно до оприлюднених правил проведення такої азартної гри;
9) виплата - фінансова операція з виплати (повернення) гравцю зробленої ним ставки у парі у випадках, передбачених правилами проведення парі (букмекерського парі чи парі тоталізатора);
10) відповідальна гра - базовий принцип організації та проведення азартних ігор, що передбачає здійснення організаторами азартних ігор заходів до попередження та мінімізації негативних наслідків участі фізичної особи в азартній грі, а також заходів, спрямованих на організацію самообмежень і самоконтролю для гравців;
11) відсоток виграшу - середній відсоток суми отриманих від гравців ставок, що повертається гравцю як виграш (приз) при проведенні одного мільйона ігор;
12) віртуальна гра - гра, що є сукупністю віртуальних подій, створених за допомогою грального обладнання або механічно-технічних засобів, результат якої заздалегідь невідомий та на результат якої гравець або організатор азартних ігор не мають змоги вплинути;
13) генератор випадкових чисел - складова частина (пристрій, програмний модуль, у тому числі віддалений) гральних автоматів та онлайн-систем організаторів азартних ігор, що під час проведення азартних ігор із застосуванням зазначених систем, грального обладнання створює послідовність не пов’язаних між собою чисел та забезпечує випадковий характер виграшу (призу);
14) гра в карти - гра, результат якої визначається залежно від певної комбінації гральних карт згідно з правилами проведення відповідної азартної гри;
15) гра в кості - гра, результат якої визначається залежно від певної комбінації чисел (символів, знаків), що випадає на костях, згідно з правилами проведення відповідної азартної гри. Під костями для цілей цього Закону розуміється будь-яка річ, що використовується для гри в кості та містить відповідні символи або знаки;
16) гра на гральному автоматі - азартна гра, що проводиться з використанням грального автомата і в якій імовірність виграшу (призу) та його величина визначаються генератором випадкових чисел;
17) гравець - фізична особа, яка на момент участі в азартній грі досягла 21-річного віку, є дієздатною, не перебуває у Реєстрі осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, та за власним бажанням бере участь в азартній грі;
18) гральне обладнання - онлайн-система організатора азартних ігор, гральний стіл (у тому числі з кільцем рулетки), гральний автомат, інше спеціальне механічне, електричне, електронне чи інше технічне обладнання або пристрій, що призначені та/або використовуються для організації та/або проведення азартних ігор;
19) гральний автомат - спеціальне технічне обладнання, що призначене та/або використовується для проведення азартних ігор, результат яких визначається без участі працівників організатора азартних ігор або інших осіб виключно шляхом використання генератора випадкових чисел. У разі якщо гральний автомат передбачає можливість одночасного проведення гри на ньому двох або більше гравців, для цілей ліцензування такий гральний автомат вважається відповідно двома або більше гральними автоматами, залежно від кількості гравців, які одночасно можуть грати на ньому в азартні ігри;
20) гральний заклад - гральний заклад казино, зал гральних автоматів, букмекерський пункт;
21) гральний заклад казино - одне або кілька нежитлових приміщень або їх частина, розташовані за однією адресою, в яких проводяться азартні ігри казино та можуть надаватися послуги громадського харчування;
22) гральний зал - відокремлене приміщення, що є складовою частиною грального закладу, призначене виключно для розміщення гральних столів та/або гральних столів з кільцем рулетки, та/або гральних автоматів, та проведення азартних ігор;
23) гральний стіл - спеціально обладнаний стіл з одним гральним полем, на якому незалежно від кількості гравців може проводитися одночасно лише один сеанс однієї азартної гри, в якій організатор азартних ігор виступає гравцем через своїх представників або спостерігачем. У разі якщо гральний стіл містить два або більше робочих місця працівника організатора азартних ігор, що вдвічі або більше збільшує можливість проведення гри за таким гральним столом, для цілей ліцензування таке гральне обладнання вважається двома або більше гральними столами відповідно;
24) гральний стіл з кільцем рулетки - спеціально обладнаний стіл з одним гральним полем та пристроєм, що приводиться в дію представником організатора азартної гри та на якому може проводитися одночасно лише один сеанс гри в циліндричну гру (рулетку) з одним або кількома гравцями;
25) Державна система онлайн-моніторингу - спеціалізований програмно-апаратний комплекс, призначений для забезпечення здійснення моніторингу господарської діяльності організаторів азартних ігор, забезпечення відповідності ліцензійним умовам та технічним стандартам; отримання або передачі інформації в режимі реального часу від (до) відповідного грального обладнання через мережу Інтернет або інші канали зв’язку, збору, обробки, накопичення та реєстрації інформації про прийняті ставки, виплачені виграші (призи), здійснені виплати та інші операції, пов’язані з організацією та проведенням азартних ігор, забезпечення захисту інформації від втрати, розкрадання, спотворення, підробки, несанкціонованих дій щодо її знищення, модифікації, копіювання тощо, від несанкціонованого доступу через мережу Інтернет, а також для забезпечення принципу відповідальної гри;
26) джек-пот - максимальний виграш (приз), передбачений правилами проведення азартних ігор, величина якого встановлюється організатором азартних ігор або визначається ним залежно від загальної кількості внесених гравцями ставок;
27) зал гральних автоматів - одне або кілька нежитлових приміщень або їх частина, розташовані за однією адресою, в яких на підставі відповідної ліцензії здійснюється діяльність з організації та проведення азартних ігор з використанням гральних автоматів;
28) ігровий замінник гривні - матеріальний засіб гри в азартних іграх, зокрема монетоподібний значок, фішка, жетон або електронна картка, а також електронний грошовий замінник, що містить інформацію про його номінал, дає можливість зробити ставку в азартній грі та придбавається в обмін на грошові кошти у касі організатора азартних ігор, а після завершення азартної гри підлягає поверненню в касу для обміну його на відповідний грошовий еквівалент;
29) ідентифікаційна картка гравця - матеріальний або електронний засіб, що містить інформацію, яка дає можливість працівнику організатора азартних ігор визначити вік та ідентифікувати особу, яка її пред’являє. Форма та порядок видачі ідентифікаційної картки встановлюються організатором азартних ігор;
30) іподром - комплекс споруд для випробування рисистих і скакових коней та проведення кінно-спортивних змагань, що має бігову і скакову кільцеві замкнуті доріжки (коло), будівлю з трибунами для глядачів і суддівську вежу;
31) каса - місце, в якому здійснюються продаж (видача) та обмін ігрових замінників гривні, електронних грошових замінників, поповнення ігрових рахунків, прийняття ставок від гравців, виплата (видача) виграшів (призів) за результатами проведення азартної гри та інші дії;
32) клієнтський рахунок гравця - частина онлайн-системи організатора азартних ігор, що забезпечує гравця повною інформацією про його дії, угоди, укладені з організатором азартних ігор, баланс електронних грошових замінників, а також містить інформацію, необхідну для ідентифікації гравця;
33) лінія подій - визначений організатором букмекерської діяльності перелік подій, щодо можливого результату яких можуть укладатися парі;
34) ліцензія - запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про рішення органу ліцензування щодо наявності у суб’єкта господарювання права на провадження визначеного ним виду діяльності, що підлягає ліцензуванню, та/або про рішення органу ліцензування щодо наявності у суб’єкта господарювання права на використання грального обладнання або букмекерського пункту, що передбачає отримання ліцензії;
35) мобільний (програмний) додаток (далі - мобільний додаток) - комп’ютерна програма (програмне забезпечення), призначена для роботи на мобільних пристроях, за допомогою якої через онлайн-систему здійснюється діяльність з організації та проведення азартних ігор;
36) онлайн-система організації та проведення азартних ігор (онлайн-система) - сукупність технічних, програмних та програмно-апаратних засобів, що забезпечує (у тому числі в мережі Інтернет) організацію та проведення азартних ігор, збір даних про прийняті ставки, їх облік та реєстрацію, визначення, облік та виплату виграшів (призів), а також здійснення інших операцій, пов’язаних з організацією та проведенням азартних ігор, та зберігання відповідної інформації;
37) організатор азартних ігор - юридична особа - резидент України, яка на підставі отриманої ліцензії має право здійснювати зазначений у такій ліцензії вид діяльності з організації та проведення азартних ігор відповідно до вимог цього Закону;
38) організатор азартних ігор в залах гральних автоматів - юридична особа - резидент України, яка на підставі отриманої ліцензії має право здійснювати діяльність з організації та проведення азартних ігор в залах гральних автоматів відповідно до цього Закону;
39) організатор азартних ігор казино в мережі Інтернет - юридична особа - резидент України, яка на підставі отриманої ліцензії має право здійснювати діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет відповідно до цього Закону;
40) організатор букмекерської діяльності - юридична особа - резидент України, яка на підставі отриманої ліцензії має право здійснювати діяльність з організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та/або в мережі Інтернет відповідно до цього Закону;
41) організатор гри в покер в мережі Інтернет - юридична особа - резидент України, яка на підставі отриманої ліцензії має право здійснювати діяльність з організації гри в покер в мережі Інтернет (онлайн-покер) відповідно до цього Закону;
42) організатор казино - юридична особа - резидент України, яка на підставі отриманої ліцензії має право здійснювати господарську діяльність з організації та проведення азартних ігор у гральному закладі казино відповідно до цього Закону;
43) парі - азартна гра, що полягає в укладенні відповідно до затверджених організатором букмекерської діяльності правил парі угоди між гравцем (гравцями) та організатором букмекерської діяльності (букмекерське парі), або між двома чи більше гравцями між собою (парі тоталізатора) щодо попередньо невідомого результату події або подій та на результат якої гравець (гравці) та/або організатор букмекерської діяльності не мають змоги вплинути;
44) парі тоталізатора - парі гравців між собою, організоване організатором букмекерської діяльності;
45) подія - спортивний, культурний, суспільно-політичний, розважальний, змагальний захід або його епізод, інший реальний захід або його епізод, результат якого заздалегідь невідомий та на результат якого гравець або організатор букмекерської діяльності не мають змоги вплинути;
46) покер - азартна гра в карти з неповною інформацією, результат якої визначається залежно від певної комбінації гральних карт згідно з правилами проведення відповідної азартної гри;
47) правила організатора азартних ігор - затверджений організатором азартних ігор локальний акт, що визначає за кожним окремим видом діяльності, встановленим частиною першою статті 2 цього Закону, детальний опис порядку та особливостей здійснення такої діяльності організатора азартних ігор (у тому числі порядок визначення результату азартних ігор, розрахунку та здійснення виплат виграшів (призів), умови взаємодії організатора азартних ігор з гравцями та іншими особами) та інші умови, які передбачені законодавством;
48) програмне забезпечення, що безпосередньо використовується у сфері організації та проведення азартних ігор, - програмне забезпечення, призначене для збору даних про прийняті ставки, їх обліку та реєстрації, визначення, обліку та виплати виграшів (призів), формування баз даних, а також для визначення результату азартної гри, у тому числі розрахунку суми виграшу (призу). До такого програмного забезпечення, зокрема, належить генератор випадкових чисел, будь-яке програмне забезпечення, що входить та/або є частиною онлайн-системи організатора азартних ігор;
49) Реєстр організаторів азартних ігор в залах гральних автоматів - відкрита база даних, що містить інформацію про організаторів азартних ігор в залах гральних автоматів, перелік їхніх гральних залів та інформацію про гральні автомати, встановлені в таких залах гральних автоматів (із зазначенням відповідних адрес);
50) Реєстр організаторів азартних ігор казино - відкрита база даних, що містить інформацію про організаторів казино, перелік їхніх гральних закладів казино (із зазначенням відповідних адрес);
51) Реєстр організаторів азартних ігор казино в мережі Інтернет - відкрита база даних, що містить інформацію про організаторів казино через мережу Інтернет (із зазначенням відповідних адрес) та перелік їхніх вебсайтів, через які здійснюється організація та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет;
52) Реєстр організаторів букмекерської діяльності - відкрита база даних, що містить інформацію про організаторів букмекерської діяльності, перелік букмекерських пунктів, через які організатори букмекерської діяльності здійснюють свою діяльність (із зазначенням відповідних адрес) та/або перелік вебсайтів, через які організатори букмекерської діяльності здійснюють організацію та проведення діяльності в мережі Інтернет;
53) Реєстр організаторів гри в покер - відкрита база даних, що містить інформацію про організаторів гри в покер, перелік їхніх вебсайтів, через які організатори гри в покер здійснюють організацію та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет;
54) Реєстр осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, - база даних, що містить інформацію про фізичних осіб, яким відповідно до поданих заяв або за рішенням суду обмежено відвідування гральних закладів та участь в азартних іграх;
55) система моніторингу гральних автоматів - спеціальне технічне обладнання та/або програмно апаратний комплекс, призначені для підключення гральних автоматів до онлайн-системи організатора азартних ігор та державної системи онлайн-моніторингу з метою отримання або передачі інформації в режимі реального часу від (до) відповідного грального автомата через мережу Інтернет або інші канали зв’язку, збору, обробки, накопичення та реєстрації інформації про прийняті ставки та виплачені виграші (призи);
56) спеціальна гральна зона - територія (місце), визначена відповідно до цього Закону, для організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино, азартних ігор у залах гральних автоматів, букмекерської діяльності через букмекерські пункти;
57) спортивний покер - спортивна гра, що проводиться у формі турнірів (крім турнірів з онлайн-покеру) та для участі у якій всі гравці вносять фіксовані ставки (стартові внески), що становлять призовий фонд, з якого здійснюються виплати виграшів (призів) переможцю (переможцям) залежно від місця у грі, на якому гравець закінчив гру;
58) ставка - грошові кошти або ігровий замінник гривні, що передаються гравцем організатору азартної гри, є умовою участі в азартній грі та виходячи з розміру якої відповідно до правил такої азартної гри визначається розмір виграшу (призу);
59) суб’єкти сертифікації - іноземні та/або українські суб’єкти господарювання, що можуть здійснювати сертифікацію та інспектування грального обладнання відповідно до закону, акредитовані національним органом України з акредитації або акредитація яких іноземним органом з акредитації визнається на підставі міжнародного договору України, на відповідність вимогам стандартів ISO/IEC 17020 (ДСТУ ISO/IEC 17020) та ISO/IEC 17025 (ДСТУ ISO/IEC 17025) або інших стандартів, якими їх замінено, на проведення робіт із сертифікації та інспектування грального обладнання;
60) турнір з покеру - форма організації гри у спортивний покер;
61) циліндрична гра (рулетка) - азартна гра, гравці якої, визначаючи комбінації чисел, символів, кольорів чи інших знаків за допомогою пристрою, що обертається, виграють залежно від розміру зробленої ними ставки та встановленого до початку гри коефіцієнта обчислення суми виграшу (призу).
2. Терміни "бездоганна ділова репутація", "істотна участь", "кінцевий бенефіціарний власник", "належна перевірка", "офіційний документ" вживаються в цьому Законі у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".
3. Термін "сертифікація" вживається в цьому Законі у значенні, наведеному в Законі України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності", термін "близькі особи" - у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання корупції".
Стаття 2. Діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор
1. На території України дозволяється організовувати та проводити виключно такі види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор:
1) організація та проведення азартних ігор у гральних закладах казино;
2) організація та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет;
3) організація та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет;
4) організація та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів;
5) організація та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет.
Визначені цією частиною види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор на території України можуть проводитися виключно за наявності у суб’єкта господарювання відповідних передбачених цим Законом ліцензій із використанням сертифікованого відповідно до цього Закону та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор.
2. Суб’єкти господарювання - резиденти України мають право надавати послуги з постачання та/або надання програмного забезпечення, що безпосередньо використовується у сфері організації та проведення азартних ігор, у тому числі, але не виключно, організаторам азартних ігор та нерезидентам України, які мають іноземну ліцензію на здійснення діяльності у сфері азартних ігор, виключно на підставі ліцензії з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор.
3. Не вважається азартною грою будь-яка гра, в якій відсутня принаймні одна з таких ознак:
1) наявність ставки;
2) можливість отримання або неотримання виграшу (призу);
3) імовірність виграшу (призу) та його розмір повністю або частково залежить від випадковості.
4. На території України забороняється проводити будь-які інші види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, крім передбачених частиною першою цієї статті.
5. До азартних ігор не належать:
1) організація та проведення творчих конкурсів, спортивних змагань тощо, незважаючи на те, передбачається чи не передбачається умовами проведення грошовий або майновий виграш;
2) гра в більярд, гра в кеглі (боулінг) та інші ігри, що проводяться без одержання гравцем призу (виграшу);
3) гра на автоматах типу "кран-машина" (двокоординатні автомати), в якій як виграш (приз) гравець отримує виключно матеріальні речі (іграшки, цукерки тощо);
4) випуск та проведення лотерей;
5) організація та проведення спортивного покеру.
6. В Україні також забороняється:
1) проводити азартні ігри та розміщувати гральні заклади на тимчасово окупованій території України;
2) організовувати та проводити азартні ігри особам, які не отримали в установленому законом порядку ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор;
3) організовувати та проводити азартні ігри, що не відповідають вимогам цього Закону, а також поза межами гральних закладів (крім азартних ігор, що проводяться в мережі Інтернет);
4) проводити азартні ігри без використання онлайн-системи організатора азартних ігор, що пов’язана каналами зв’язку із Державною системою онлайн-моніторингу, у випадках, коли використання такої системи є обов’язковим для організатора азартних ігор відповідно до цього Закону;
5) використовувати несертифіковане гральне обладнання для проведення азартних ігор, у випадках, коли Уповноваженим органом встановлена вимога щодо сертифікації такого обладнання.
Стаття 3. Законодавство України про азартні ігри
1. Законодавство України про азартні ігри складається з Конституції України, Податкового кодексу України, цього Закону та законів України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", "Про запобігання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних змагань", а також прийнятих відповідно до цього Закону інших законів та нормативно-правових актів, що регулюють відносини у зазначеній сфері та відповідних міжнародних договорів України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України.
2. Ліцензування азартних ігор здійснюється в порядку, передбаченому цим Законом.
3. Цей Закон є спеціальним (базовим) законом у регулюванні суспільних відносин у сфері організації та проведення азартних ігор. У разі якщо будь-яким іншим законом України встановлено інші правила ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила цього Закону.
Стаття 4. Мета і принципи державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор
1. Метою державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор є створення умов для зниження соціальних ризиків, пов’язаних з їх організацією та проведенням, та забезпечення дотримання організаторами азартних ігор вимог законодавства.
2. Принципами державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор є:
1) захист прав, законних інтересів, життя та здоров’я громадян;
2) забезпечення дотримання однакових для всіх гравців умов азартної гри;
3) забезпечення принципу відповідальної гри;
4) забезпечення дотримання принципів прозорості, стабільності, відкритості, рівності, справедливості та об’єктивності під час проведення азартних ігор;
5) унеможливлення зовнішнього впливу на результати азартних ігор;
6) підтримка розвитку економіки України, соціальної та культурної сфери, підтримка та розвиток спорту, медицини, освіти та науки в Україні за рахунок надходжень від проведення азартних ігор в Україні;
7) заборона протиправного впливу на проведення спортивних подій та їх результати;
8) захищеність персональних даних;
9) боротьба з ігровою залежністю (лудоманією).
Стаття 5. Реєстри у сфері організації та проведення азартних ігор
1. З метою забезпечення публічного доступу до інформації щодо організаторів азартних ігор в Україні Уповноважений орган формує та веде такі реєстри:
Реєстр організаторів азартних ігор у гральних закладах казино;
Реєстр організаторів азартних ігор казино в мережі Інтернет;
Реєстр організаторів букмекерської діяльності;
Реєстр організаторів азартних ігор у залах гральних автоматів;
Реєстр організаторів гри в покер в мережі Інтернет;
Реєстр осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх.
2. Реєстр організаторів азартних ігор у гральних закладах казино, Реєстр організаторів азартних ігор казино в мережі Інтернет, Реєстр організаторів букмекерської діяльності, Реєстр організаторів азартних ігор в залах гральних автоматів, Реєстр організаторів гри в покер в мережі Інтернет є відкритими для безоплатного публічного доступу до них і розміщуються на офіційному вебсайті Уповноваженого органу.
3. Дані Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, є інформацією з обмеженим доступом. Доступ до такої інформації надається виключно Уповноваженому органу та організаторам азартних ігор для виконання покладених на них цим Законом обов’язків.
4. Порядок ведення реєстрів у сфері організації та проведення азартних ігор, порядок включення інформації, внесення змін до таких реєстрів, виключення інформації з реєстрів затверджуються Уповноваженим органом.
5. Реєстри є державною власністю.
Розділ II
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД (КОНТРОЛЬ) У СФЕРІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ АЗАРТНИХ ІГОР
Стаття 6. Державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор
1. Державне регулювання у сфері організації та проведення азартних ігор здійснюється Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей та іншими органами державної влади в межах їх повноважень, визначених Конституцією та законами України.
2. Верховна Рада України визначає державну політику у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні.
3. Кабінет Міністрів України забезпечує формування державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор шляхом затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, інших підзаконних нормативно-правових актів, прийняття яких віднесено законом до повноважень Кабінету Міністрів України.
4. Органом державного регулювання у сфері організації та проведення азартних ігор є Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (далі - Уповноважений орган).
5. Уповноважений орган є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей, та утворюється Кабінетом Міністрів України відповідно до Конституції України, цього Закону та інших законів України. Діяльність Уповноваженого органу спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.
Особливості спеціального статусу Уповноваженого органу обумовлюються його завданнями та повноваженнями, визначаються цим Законом, іншими актами законодавства і полягають, зокрема, в його колегіальності, особливому порядку призначення та звільнення Голови та членів Уповноваженого органу, у спеціальних засадах діяльності органу.
6. Уповноважений орган є юридичною особою публічного права, має відокремлене майно, що є державною власністю, самостійний баланс, рахунки в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, печатки із зображенням Державного Герба України та із своїм найменуванням.
7. Положення про Уповноважений орган (далі - Положення) затверджується Кабінетом Міністрів України.
8. Закони України "Про центральні органи виконавчої влади", "Про державну службу", інші нормативно-правові акти, що регулюють діяльність органів виконавчої влади, застосовуються до Уповноваженого органу з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
9. Фінансування діяльності Уповноваженого органу здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.
Стаття 7. Склад та структура Уповноваженого органу
1. Уповноважений орган як колегіальний орган утворюється у складі Голови Уповноваженого органу та шести членів Уповноваженого органу. Уповноважений орган є повноважним з моменту призначення більше половини його загального кількісного складу.
2. Голова та члени Уповноваженого органу призначаються на посади та звільняються з посад Кабінетом Міністрів України у порядку, визначеному цим Законом.
Голова та члени Уповноваженого органу призначаються на посади за результатами відкритого конкурсу, проведеного відповідно до цього Закону, та порядку проведення конкурсного відбору, затвердженого Кабінетом Міністрів України.
Прем’єр-міністр України вносить для призначення Кабінетом Міністрів України на посади Голови та членів Уповноваженого органу кандидатів, відібраних за результатами конкурсу.
Організацію та проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду Голови та членів Уповноваженого органу здійснює Комісія з питань вищого корпусу державної служби.
За результатами проведення конкурсу Комісія з питань вищого корпусу державної служби вносить на розгляд Кабінету Міністрів України подання щодо призначення на посаду Голови та члена (членів) Уповноваженого органу кандидатур, які набрали найбільшу загальну кількість балів за результатами складання загального рейтингу кандидатів, у кількості:
1) на одну вакансію - два кандидати;
2) на дві вакансії - три кандидати;
3) на три вакансії - чотири кандидати;
4) на чотири вакансії - шість кандидатів;
5) на п’ять вакансій - сім кандидатів;
6) на шість вакансій - вісім кандидатів;
7) на сім вакансій - дев’ять кандидатів.
Комісія з питань вищого корпусу державної служби оприлюднює на офіційному вебсайті Кабінету Міністрів України інформацію про кандидатів, які отримали найвищий рейтинг та подані на розгляд Кабінету Міністрів України.
Кабінет Міністрів України приймає рішення про призначення на посаду Голови та/або члена (членів) Уповноваженого органу зі списку кандидатів, поданих Комісією з питань вищого корпусу державної служби, протягом 10 робочих днів з дня внесення відповідного подання.
( Частину третю статті 7 виключено на підставі Закону № 3157-IX від 10.06.2023 )
4. Головою та членом Уповноваженого органу можуть бути громадяни України, які мають вищу освіту (у сфері публічного управління та адміністрування, економічну або юридичну), бездоганну ділову репутацію, загальний стаж роботи не менше семи років (з них досвід роботи на керівних посадах - не менш як три роки), вільно володіють державною мовою.
5. Голова та члени Уповноваженого органу є державними службовцями.
6. Голова та члени Уповноваженого органу працюють на постійній основі. На час виконання своїх службових обов’язків Голова та члени Уповноваженого органу не можуть обіймати будь-які інші посади, у тому числі на громадських засадах, у державних та недержавних органах, організаціях, установах та на підприємствах, одержувати винагороди та разові гонорари за іншу роботу, крім наукової, викладацької та творчої. Зазначена норма не поширюється на творчу діяльність у сфері азартних ігор.
7. Голова та члени Уповноваженого органу не можуть бути прямо чи опосередковано власниками корпоративних прав організаторів азартних ігор, виробників грального обладнання чи надавачів послуг у сфері азартних ігор, отримувати від них фінансову або матеріальну винагороду та допомогу чи займати будь-яку посаду у структурних підрозділах організатора азартних ігор чи надавача послуг у сфері азартних ігор, у тому числі на громадських засадах.
8. Голова, член Уповноваженого органу зобов’язані на день його призначення на посаду вийти зі складу засновників (співзасновників) організаторів азартних ігор, виробників грального обладнання та позбутися частки у майні таких суб’єктів господарювання.
9. Строк повноважень Голови, члена Уповноваженого органу становить чотири роки. Одна й та сама особа не може бути членом Уповноваженого органу більше двох строків підряд.
10. Після закінчення строку повноважень Голова, член Уповноваженого органу продовжує виконувати свої обов’язки до моменту призначення нового Голови, члена Уповноваженого органу, крім випадків дострокового припинення повноважень Голови, члена Уповноваженого органу.
11. Уповноважений орган не може делегувати свої повноваження третім особам. Голова, член Уповноваженого органу не може одноосібно здійснювати функції, покладені на Уповноважений орган.
12. Член Уповноваженого органу зобов’язаний:
1) брати участь у засіданнях Уповноваженого органу;
2) виконувати рішення Уповноваженого органу;
3) брати участь у підготовці питань до розгляду Уповноваженим органом;
4) координувати роботу апарату Уповноваженого органу відповідно до визначеного Уповноваженим органом розподілу функціональних обов’язків.
13. Член Уповноваженого органу має право:
1) ознайомлюватися з документами, що надходять до Уповноваженого органу;
2) пропонувати для включення до порядку денного засідання Уповноваженого органу питання, що належать до його компетенції;
3) виступати на засіданнях Уповноваженого органу, вносити пропозиції щодо питань, які розглядаються.
14. Повноваження Голови, члена Уповноваженого органу припиняються у разі його смерті, визнання безвісно відсутнім, оголошення померлим, або у разі закінчення строку його повноважень.
15. Голова, член Уповноваженого органу може бути достроково звільнений у разі:
1) подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням;
2) припинення ним громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі території України;
3) порушення ним вимог, передбачених цією статтею;
4) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;
5) неможливості виконувати свої обов’язки за станом здоров’я;
6) неучасті у засіданнях Уповноваженого органу без поважних причин протягом двох місяців;
7) визнання його недієздатним або обмеження його цивільної дієздатності;
8) грубого порушення службових обов’язків;
9) наявності інших підстав, передбачених Законом України "Про державну службу".
16. Один і той самий член Уповноваженого органу не може обіймати посаду Голови Уповноваженого органу два строки поспіль.
17. У разі непризначення Голови Уповноваженого органу тимчасове (строком на один місяць) виконання обов’язків Голови Уповноваженого органу здійснюється по черзі членами Уповноваженого органу. Порядок визначення черговості тимчасового виконання обов’язків Голови Уповноваженого органу встановлюється Положенням.
18. Голова Уповноваженого органу:
1) скликає засідання Уповноваженого органу;
2) головує на засіданнях Уповноваженого органу;
3) вносить на розгляд Уповноваженого органу питання порядку денного засідання Уповноваженого органу з урахуванням пропозицій членів Уповноваженого органу;
4) бере участь у засіданнях Кабінету Міністрів України;
5) представляє інтереси Уповноваженого органу в Кабінеті Міністрів України;
6) представляє Уповноважений орган у відносинах із державними органами інших держав з питань нагляду (контролю) за ринком азартних ігор, міжнародними організаціями;
7) діє без довіреності від імені Уповноваженого органу в межах, установлених законодавством України;
8) підписує документи, що видаються відповідно до рішень Уповноваженого органу, та документи, пов’язані з поточною діяльністю Уповноваженого органу.
19. Основною формою роботи Уповноваженого органу як колегіального органу є засідання, що проводяться за рішенням Голови Уповноваженого органу або за ініціативою не менше трьох членів Уповноваженого органу не рідше одного разу на місяць.
20. Засідання Уповноваженого органу є правомочним, якщо на ньому присутні п’ять членів Уповноваженого органу.
21. Члени Уповноваженого органу мають кожен по одному голосу.
22. Рішення Уповноваженого органу вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від загального кількісного складу Уповноваженого органу. Уповноважений орган приймає рішення про видачу та анулювання ліцензій двома третинами складу Уповноваженого органу в порядку, встановленому цим Законом.
23. Умови оплати праці, надання відпусток, соціального захисту Голови та членів Уповноваженого органу прирівнюються до умов, визначених Законом України "Про державну службу" для державних службовців категорії "А".
24. Діяльність Уповноваженого органу забезпечує апарат Уповноваженого органу (далі - апарат) і територіальні управління.
25. Положення про апарат та його структура затверджуються Уповноваженим органом. Гранична чисельність апарату та територіальних управлінь затверджується Кабінетом Міністрів України.
26. Уповноважений орган може утворювати та ліквідовувати свої територіальні управління для здійснення своїх повноважень. Територіальні управління не мають статусу юридичної особи і діють на основі положення, що затверджується Уповноваженим органом.
27. Керівник апарату та його заступники призначаються і звільняються з посади Уповноваженим органом.
28. Працівники апарату Уповноваженого органу, які займають посади, віднесені до державної служби, є державними службовцями.
29. Працівники апарату, в тому числі його керівник, їх близькі особи не можуть бути прямо чи опосередковано власниками корпоративних прав організаторів азартних ігор, виробників грального обладнання чи надавачів послуг у сфері азартних ігор, отримувати від них фінансову або матеріальну винагороду та допомогу чи займати будь-яку посаду в структурних підрозділах організатора азартних ігор чи надавача послуг у сфері азартних ігор, у тому числі на громадських засадах.
30. Керівник апарату Уповноваженого органу:
1) здійснює керівництво діяльністю апарату Уповноваженого органу;
2) видає накази, розпорядження з питань діяльності апарату Уповноваженого органу;
3) призначає на посади та звільняє з посад працівників апарату Уповноваженого органу;
4) заохочує працівників апарату, накладає дисциплінарні стягнення;
5) виконує інші функції, необхідні для забезпечення виконання Уповноваженим органом покладених на нього цим Законом повноважень.
31. За рішенням Уповноваженого органу створюється Консультаційно-експертна рада, яка є постійно діючим на громадських засадах дорадчим органом, що бере участь в обговоренні проектів документів, які розробляються та/або розглядаються Уповноваженим органом. Склад Консультаційно-експертної ради та положення про неї затверджуються Уповноваженим органом.
Стаття 8. Повноваження Уповноваженого органу
1. Під час реалізації державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор Уповноважений орган має такі повноваження:
1) вносить до органів державної влади пропозиції щодо проектів законів та інших нормативно-правових актів у сфері азартних ігор;
2) видає нормативні акти з питань, що належать до компетенції Уповноваженого органу, та контролює їх виконання;
3) приймає в межах своєї компетенції рішення, що є обов’язковими для виконання організаторами азартних ігор;
4) розробляє та подає на затвердження до Кабінету Міністрів України ліцензійні умови провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор;
5) у випадках, визначених законом, звертається до суду;
6) створює сприятливі організаційні та економічні умови для залучення інвестицій у сферу організації та проведення азартних ігор;
7) забезпечує рівні умови господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор;
8) здійснює співробітництво з відповідними органами регулювання у сфері організації та проведення азартних ігор інших держав;
9) виконує функції органу ліцензування господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, приймає рішення про видачу та анулювання ліцензій у порядку, встановленому цим Законом;
10) затверджує перелік, форми та порядок подання звітності організаторами азартних ігор;
11) веде реєстри, передбачені цим Законом;
12) розглядає скарги гравців та інших осіб на дії організаторів азартних ігор, у разі виявлення порушень вживає заходів відповідно до цього Закону;
13) взаємодіє з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями та іншими організаціями під час здійснення своїх повноважень;
14) веде перелік суб’єктів сертифікації, а також визначає перелік грального обладнання, що підлягає сертифікації;
15) встановлює порядок проведення інспектування грального обладнання;
16) встановлює вимоги щодо боротьби з вираженою ігровою залежністю (лудоманією);
17) встановлює принципи відповідальної гри;
18) здійснює заходи щодо запобігання та виявлення порушень законодавства у сфері організації та проведення азартних ігор;
19) отримує безоплатно від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування документи, матеріали, статистичну та іншу визначену законодавством інформацію, необхідну для виконання своїх повноважень;
20) отримує безоплатно від організаторів азартних ігор необхідну для виконання своїх повноважень звітність та інформацію, у тому числі таку, що містить фінансово-економічні показники, у визначених Уповноваженим органом формах та порядку;
21) організовує та здійснює державний контроль за організацією та проведенням азартних ігор, зокрема контроль за додержанням цього Закону, ліцензійних умов, шляхом проведення планових, позапланових та фактичних перевірок, у тому числі методом контрольних закупок;
22) у разі виявлення порушень ліцензійних умов складає та направляє організаторам азартних ігор припис щодо усунення таких порушень, що є обов’язковим до виконання;
23) здійснює адміністрування Державної системи онлайн-моніторингу;
24) застосовує санкції до організаторів азартних ігор та інших суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор у випадках, передбачених цим Законом;
25) встановлює вимоги до Державної системи онлайн-моніторингу, розробляє та затверджує порядок функціонування Державної системи онлайн-моніторингу;
26) здійснює моніторинг діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, готує за його результатами щорічний звіт про основні показники діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у порядку, встановленому цим Законом;
27) призначає осіб для моніторингу гральних закладів;
28) затверджує порядок інспектування гральних закладів;
30) звертається до правоохоронних органів у разі виявлення факту нелегальної діяльності гральних закладів, співпрацює з правоохоронними органами у межах протидії розвитку та функціонуванню заборонених азартних ігор і гральних закладів;
31) здійснює інші повноваження, передбачені законом.
2. Підтвердження відповідності приміщення для організації та проведення азартних ігор у гральному закладі вимогам цього Закону Уповноважений орган здійснює шляхом видачі власнику приміщення дозволу, що підтверджує відповідність такого приміщення встановленим цим Законом вимогам (далі - дозвіл) до приміщення для грального закладу.
Для отримання дозволу до Уповноваженого органу подається заява та додаються такі документи:
1) правовстановлюючий документ на приміщення;
2) свідоцтво про встановлення готелю певної категорії;
3) технічний паспорт.
Зазначений перелік документів є вичерпним.
Рішення про видачу дозволу приймається Уповноваженим органом у строк не пізніше п’яти календарних днів з дня подання заяви та доданих до неї документів.
Особа, яка отримала дозвіл, може використовувати приміщення самостійно або передати його в користування іншій особі.
Порядок видачі дозволу встановлюється Уповноваженим органом.
Стаття 9. Державний нагляд (контроль) за ринком азартних ігор
1. Державний нагляд (контроль) за ринком азартних ігор здійснюється шляхом:
1) контролю наявності передбачених законом ліцензій;
2) перевірки додержання організатором азартних ігор ліцензійних умов;
3) контролю за додержанням організаторами азартних ігор вимог законодавства, стандартів та нормативно-правових актів у сфері організації та проведення азартних ігор;
4) моніторингу діяльності організаторів азартних ігор з використанням Державної системи онлайн-моніторингу.
2. Для здійснення державного нагляду (контролю) за ринком азартних ігор уповноважені посадові особи Уповноваженого органу мають право:
1) доступу в установленому законодавством порядку на територію і до приміщень організаторів азартних ігор, гральних закладів організаторів азартних ігор;
2) перевіряти дотримання організаторами азартних ігор вимог законодавства про азартні ігри на підставі та в порядку, визначених законодавством;
3) давати в межах своїх повноважень організаторам азартних ігор обов’язкові для виконання приписи щодо усунення порушень нормативно-правових актів;
4) застосовувати в установленому законодавством порядку до організаторів азартних ігор та інших осіб, які порушують законодавство у сфері організації та проведення азартних ігор, відповідні санкції;
5) безоплатно отримувати від організаторів азартних ігор необхідні для виконання завдань, покладених на Уповноважений орган цим Законом, інформацію, документи, пояснення та інші матеріали;
6) безоплатно отримувати від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування документи, матеріали, статистичну та іншу інформацію, необхідну для виконання функцій, покладених на Уповноважений орган;
7) отримувати від організаторів азартних ігор інформацію та документи, необхідні для розгляду звернень, що надходять до Уповноваженого органу від фізичних та юридичних осіб;
8) інші права, визначені законом.
3. Контроль за дотриманням норм податкового законодавства у сфері організації та проведення азартних ігор здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, проводить планові та позапланові перевірки, у тому числі з використанням Державної системи онлайн-моніторингу, щодо додержання вимог законодавства в частині сплати податків, зборів, обов’язкових платежів.