Про затвердження Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового звязку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій. Положення від 09.08.2002 №297

Національний банк України Постанова, Положення від 09.08.2002 №297
Увага! Не остання редакція від 28.12.2017. Внесення змін (постанова від 21.12.2017 N 137 /v0137500-17/)
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова, Положення

Дата 09.08.2002

Номер 297

Статус Діє

Редакції
09.05.2019 внесення змін (постанова від 07.05.2019 N 65 /v0065500-19/) 08.02.2019 внесення змін (постанова від 05.02.2019 N 28 /v0028500-19/) 07.02.2019 внесення змін (постанова від 02.01.2019 N 9 /v0009500-19/) 01.10.2018 внесення змін (постанова від 10.08.2018 N 92 /v0092500-18/) 28.12.2017 внесення змін (постанова від 21.12.2017 N 137 /v0137500-17/) 07.09.2016 внесення змін (постанова від 05.09.2016 N 380 /v0380500-16/) 29.07.2016 внесення змін (постанова від 29.07.2016 N 363 /v0363500-16/) 01.01.2016 внесення змін (постанова від 29.12.2015 N 962 /v0962500-15/) 23.06.2015 внесення змін (постанова від 19.06.2015 N 392 /v0392500-15/) 16.04.2015 внесення змін (постанова від 14.04.2015 N 234 /v0234500-15/) 18.01.2013 внесення змін (постанова від 03.12.2012 N 500 /z2156-12/) 17.08.2012 внесення змін (постанова від 10.07.2012 N 289 /z1268-12/) 07.11.2011 внесення змін (постанова від 08.09.2011 N 306 /z1203-11/) 06.06.2011 внесення змін (постанова від 26.04.2011 N 118 /z0618-11/) 08.03.2011 внесення змін (постанова від 30.12.2010 N 589 /z0236-11/) 01.03.2010 внесення змін (постанова від 01.02.2010 N 35 /z0169-10/) 06.04.2009 внесення змін (постанова від 06.03.2009 N 122 /z0277-09/) 28.03.2008 внесення змін (постанова від 27.02.2008 N 45 /z0214-08/) 03.06.2006 внесення змін (постанова від 05.05.2006 N 171 /z0594-06/) 22.11.2005 внесення змін (постанова від 27.10.2005 N 396 /z1362-05/) 19.10.2002 внесення змін (постанова від 27.09.2002 N 362 /z0815-02/) 26.09.2002 внесення змін (лист від 26.09.2002 N 18-211/3484 /v3484500-02/) 09.08.2002 прийняття
Документ підготовлено в системі iplex
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
09.08.2002 № 297
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 серпня 2002 р.
за № 712/7000
Про затвердження Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій
Згідно зі статтею 44 Закону України "Про Національний банк України" та статтею 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" та з метою впорядкування надання небанківським фінансовим установам генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій (додається).
( Пункт 1 в редакції Постанови Національного банку № 171 від 05.05.2006 )( Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку № 35 від 01.02.2010 )( Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку № 306 від 08.09.2011 )( Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку № 396 від 27.10.2005 )
5. Фінансовому департаменту (О.М. Кандибка) разом з Департаментом валютного контролю та ліцензування (С.О. Брагін) підготувати відповідні зміни до Переліку і тарифів на послугу за надання ліцензій (дозволів) на здійснення банківських операцій, операцій з валютними цінностями та інші послуги, що надаються установами та територіальними управліннями Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 08.08.2000 № 311 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14.09.2000 за № 608/4829.
6. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
7. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Департамент валютного контролю та ліцензування (С.О. Брагін).
В. о. ГоловиА.В. Шаповалов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
09.08.2002 № 297
Правління Національного
банку України
21.12.2017 № 137
)
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 серпня 2002 р.
за № 712/7000
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій
I. Загальні положення
1. Це Положення розроблено відповідно до статей 7, 44 Закону України "Про Національний банк України" , статті 7 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (далі - Закон про фінпослуги), статей 5, 11, 13, 16 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" (далі - Декрет) та визначає порядок надання Національним банком України (далі - Національний банк) небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій.
2. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:
1) автоматизована інформаційна система Національного банку "Валютні ліцензії" (далі - АІС "Валютні ліцензії") - комплекс організаційно-технічних засобів, який забезпечує ведення Національним банком електронного реєстру наданих та відкликаних (анульованих) генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій;
2) генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій (далі - генеральна ліцензія) - ліцензія, що надається Національним банком небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку згідно з цим Положенням для здійснення ними (ним) валютних операцій, що не потребують індивідуальної ліцензії;
3) дата відкликання (анулювання) генеральної ліцензії - дата рішення Правління Національного банку про відкликання (анулювання) генеральної ліцензії;
4) дата надходження пакета документів - дата реєстрації в Національному банку пакета документів, передбаченого розділом III цього Положення;
5) джерела походження коштів для формування власного (статутного, додаткового) капіталу небанківської фінансової установи - документально підтверджені [на підставі офіційних документів, належним чином засвідчених їх копій або інших джерел, якщо така інформація є публічною (відкритою)] відомості, що дають змогу зробити обґрунтований висновок щодо наявності достатніх фінансових можливостей в учасників небанківських фінансових установ та/або будь-якої іншої особи в ланцюгу володіння корпоративними правами небанківської фінансової установи для формування власного (статутного, додаткового) капіталу небанківської фінансової установи;
6) істотна участь - пряме та/або опосередковане володіння однією особою самостійно чи разом з іншими особами 10 і більше відсотками статутного капіталу та/або права голосу акцій, паїв юридичної особи або незалежна від формального володіння можливість значного впливу на управління чи діяльність юридичної особи. Особа визнається власником опосередкованої істотної участі незалежно від того, чи здійснює така особа контроль прямого власника участі в юридичній особі або контроль будь-якої іншої особи в ланцюгу володіння корпоративними правами такої юридичної особи;
7) кваліфікована фондова біржа - біржа, створена згідно із законодавством держави - члена Європейського Союзу, або сукупна ринкова капіталізація компаній, акції яких уключені (допущені) до торгів на такій біржі, перевищує еквівалент 100 мільярдів доларів США станом на останній місяць року, що передує року, у якому біржа визнається кваліфікованою для цілей цього Положення;
8) кваліфіковане бюро кредитних історій - бюро кредитних історій, що створено і діє на підставі Закону України "Про організацію формування та обігу кредитних історій" ;
9) керівники небанківської фінансової установи - одноособовий виконавчий орган або члени колегіального виконавчого органу та члени ради небанківської фінансової установи (наглядової, спостережної) - за наявності;
10) ключовий учасник юридичної особи - будь-яка фізична особа, яка володіє корпоративними правами такої юридичної особи, юридична особа, яка володіє двома і більше відсотками корпоративних прав такої юридичної особи, зокрема, якщо:
юридична особа має більше ніж 20 учасників - фізичних осіб, то ключовими учасниками є 20 учасників - фізичних осіб, частки яких є найбільшими;
однакові за розміром пакети корпоративних прав юридичної особи належать більше ніж 20 учасникам - фізичним особам, ключовими учасниками є всі фізичні особи, які володіють двома і більше відсотками корпоративних прав такої юридичної особи;
вважається, що публічна компанія не має ключових учасників;
11) контролер - фізична або юридична особа, щодо якої немає контролерів - фізичних осіб та яка має змогу здійснювати вирішальний вплив на управління або діяльність юридичної особи шляхом прямого та/або опосередкованого володіння самостійно або разом з іншими особами часткою в юридичній особі, що відповідає еквіваленту 50 чи більше відсотків статутного капіталу та/або голосів юридичної особи, або незалежно від формального володіння здійснювати такий вплив на підставі договору чи будь-яким іншим чином;
12) контроль - можливість здійснювати вирішальний вплив на управління та/або діяльність юридичної особи шляхом прямого та/або опосередкованого володіння однією особою самостійно або разом з іншими особами часткою в юридичній особі, що відповідає еквіваленту 50 чи більше відсотків статутного капіталу та/або голосів юридичної особи, або незалежно від формального володіння можливість здійснювати такий вплив на підставі договору чи будь-яким іншим чином;
13) ланцюг володіння корпоративними правами юридичної особи - інформація про склад ключових учасників юридичної особи, яка включає інформацію про ключових учасників першого і кожного наступного рівня володіння корпоративними правами юридичної особи;
14) небанківська фінансова установа - юридична особа, яка відповідно до законодавства України не є банком, надає одну або кілька фінансових послуг та яку внесено до державного реєстру фінансових установ, який ведеться Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, або Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Реєстр фінансових установ) у порядку, установленому законодавством України;
15) остаточні ключові учасники - це ключові учасники - фізичні особи, а також ключові учасники - юридичні особи, які у своєму складі не мають ключових учасників. Остаточними ключовими учасниками також є держава (в особі відповідного органу державної влади), територіальна громада (в особі відповідного органу місцевого самоврядування), міжнародна фінансова установа, а також публічна компанія;
16) приміщення - частина внутрішнього об'єму нежитлового об'єкта нерухомого майна, обмежена будівельними елементами та/або огороджувальними будівельними конструкціями, з можливістю входу і виходу, що використовується небанківською фінансовою установою, національним оператором поштового зв'язку для здійснення валютних операцій;
17) публічна компанія - іноземна юридична особа, створена у формі публічного акціонерного товариства, акції якої включені до біржових списків (пройшли процедуру лістингу) і допущені до торгів у регульованому сегменті кваліфікованої фондової біржі;
18) рівень володіння корпоративними правами юридичної особи - відносини щодо володіння корпоративними правами юридичної особи між такою юридичною особою та її учасниками. Якщо всі учасники юридичної особи є фізичними особами, то така юридична особа має лише один рівень володіння корпоративними правами;
19) строк діяльності небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку - строк, який обчислюється з дати початку фактичного надання резидентам певних фінансових послуг у валюті України;
20) структурні підрозділи - філії та інші відокремлені структурні підрозділи, невідокремлені структурні підрозділи, пункти обміну іноземної валюти, каси небанківських фінансових установ, об'єкти поштового зв'язку національного оператора поштового зв'язку, в яких здійснюється надання фінансових послуг;
21) суттєве порушення небанківськими фінансовими установами вимог до організації захисту приміщень небанківських фінансових установ - будь-яке з таких порушень:
технічний стан елементів відгороджувальних конструкцій приміщень небанківської фінансової установи, сховища небанківської фінансової установи або сейфа, що використовується як сховище, не відповідає вимогам, установленим нормативно-правовим актом з питань організації захисту приміщень небанківських фінансових установ в Україні;
немає системи відеоспостереження за приміщеннями небанківської фінансової установи, яка функціонує відповідно до нормативно-правового акта з питань організації захисту приміщень небанківських фінансових установ в Україні;
приміщення небанківської фінансової установи не обладнані системами тривожної сигналізації;
22) суттєве порушення небанківськими фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку порядку проведення валютно-обмінних операцій - будь-яке з таких порушень:
невідповідність залишків готівкових коштів у касі на момент перевірки даним звітної довідки про касові обороти за день і залишки цінностей на суму в еквіваленті понад 50 тисяч гривень;
здійснення валютно-обмінної операції без застосування реєстратора розрахункових операцій та відображення її в бухгалтерських документах небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку;
23) суттєве порушення фінансових зобов'язань - невиконання або неналежне виконання зобов'язання фінансового характеру, розмір невиконання/неналежного виконання якого перевищує 300 тисяч гривень (або еквівалент цієї суми в іноземній валюті), а строк прострочення виконання зобов'язання фінансового характеру перевищує 90 днів;
24) учасник юридичної особи - особа, яка володіє корпоративними правами цієї юридичної особи.
Інші терміни в цьому Положенні вживаються відповідно до визначень, зазначених у Законі України "Про банки і банківську діяльність" (далі - Закон про банки), Законі про фінпослуги, Декреті та інших законодавчих актах України, які стосуються діяльності небанківських фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку.
3. Небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку надають фінансові послуги, передбачені статтею 4 Закону про фінпослуги, якщо вони є валютними операціями згідно з пунктом 2 статті 5 Декрету , після отримання генеральної ліцензії.
4. Небанківські фінансові установи, національний оператор поштового зв'язку, що отримали генеральну ліцензію на здійснення діяльності з обміну валют, мають право відкривати на території України пункти обміну іноземних валют у порядку, який установлений для уповноважених банків.
5. Небанківські фінансові установи, що отримали генеральну ліцензію на здійснення діяльності з обміну валют або інші фінансові послуги, які передбачають використання готівки в національній та іноземній валютах, зобов'язані протягом строку її чинності забезпечувати відповідність приміщень структурних підрозділів вимогам законодавства України, зокрема, нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють порядок проведення валютно-обмінних операцій та з питань організації захисту приміщень небанківських фінансових установ в Україні, а також забезпечувати дотримання вимог законодавства України щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій під час здійснення валютно-обмінних операцій на території України.
6. Небанківська фінансова установа та національний оператор поштового зв'язку, які отримали генеральну ліцензію, зобов'язані подавати звітність про валютні операції в порядку та терміни, що визначаються Національним банком за погодженням з Державною службою статистики України з урахуванням вимог законодавства України.
7. Небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку здійснюють валютні операції за правилами та в порядку, що визначені законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку та розробленими відповідно до них внутрішніми положеннями небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку, а також з дотриманням умов наданої генеральної ліцензії.
Небанківська фінансова установа, яка під час здійснення валютних операцій має намір використовувати комерційне (фірмове) найменування, торговельну марку (знак для товарів та послуг), що не містить найменування небанківської фінансової установи, зобов'язана не менше ніж за 15 робочих днів до початку використання письмово повідомити Національний банк про їх використання та надати інформацію про такі торговельну марку (знак для товарів та послуг), комерційне (фірмове) найменування.
8. Структурні підрозділи небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку здійснюють валютні операції згідно з положеннями, які регламентують проведення валютних операцій, та в межах повноважень, наданих небанківською фінансовою установою - юридичною особою, національним оператором поштового зв'язку.
9. Власник генеральної ліцензії не може передавати її третім особам.
10. Небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку вносять плату за послугу з розгляду пакета документів щодо надання генеральної ліцензії в розмірі, передбаченому нормативно-правовими актами Національного банку з питань затвердження тарифів на послуги (операції) Національного банку.
Небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку зобов'язані подати копію платіжного документа, що підтверджує здійснення оплати за послугу з розгляду пакета документів щодо надання генеральної ліцензії, одночасно з поданням Національному банку відповідного пакета документів. Неподання копії відповідного платіжного документа є підставою для повернення Національним банком документів на доопрацювання.
Послуга з розгляду пакета документів щодо надання генеральної ліцензії, що надається Національним банком на підставі цього Положення, є наданою, а плата за таку послугу не підлягає поверненню, якщо за відповідним пакетом документів Національним банком було прийняте рішення про надання/відмову у наданні генеральної ліцензії.
11. Небанківська фінансова установа з дати її виключення з Реєстру фінансових установ зобов'язана припинити здійснення валютних операцій та не пізніше наступного робочого дня письмово повідомити про це Національний банк.
12. Небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку в разі прийняття рішення про припинення надання фінансових послуг, які є валютними операціями, зобов'язані протягом п'яти днів із дня прийняття такого рішення звернутися до Національного банку із заявою про відкликання генеральної ліцензії.
13. Генеральна ліцензія в частині проведення операцій, здійснення яких потребує наявності ліцензії, виданої уповноваженим органом державної влади у сфері регулювання ринків відповідних фінансових послуг, є чинною протягом строку дії відповідної ліцензії.
Генеральна ліцензія в частині проведення операцій, здійснення яких не потребує ліцензії, зазначеної в абзаці першому пункту 13 розділу I цього Положення, діє протягом строку, що не перевищує трьох років.
14. Правління Національного банку за наявності ознак нестійкого фінансового стану банківської системи, виникнення обставин, що загрожують стабільності банківської та/або фінансової системи країни, має право приймати рішення про призупинення надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій.
Національний банк у разі прийняття Правлінням Національного банку рішення про призупинення надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій повідомляє про це небанківські фінансові установи, національного оператора поштового зв'язку, які подавали пакет документів на отримання генеральної ліцензії, листом із повідомленням про призупинення надання генеральної ліцензії протягом п'яти робочих днів із дня прийняття відповідного рішення.
II. Умови, за яких небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку мають право отримати генеральну ліцензію та здійснювати валютні операції
15. Національний банк надає небанківській фінансовій установі, національному оператору поштового зв'язку генеральну ліцензію для надання фінансових послуг, які є валютними операціями згідно з пунктом 2 статті 5 Декрету , за умови дотримання таких вимог:
1) строк діяльності небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку не менше одного року у сфері надання резидентам таких самих фінансових послуг у валюті України (крім надання генеральної ліцензії на здійснення діяльності з обміну валют), що підтверджується документом, зазначеним у підпункті 6 пункту 18 розділу III цього Положення, а також іншими документами, що підтверджують початок фактичного надання небанківською фінансовою установою, національним оператором поштового зв'язку відповідних фінансових послуг у валюті України;
2) відповідність фінансового стану небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку вимогам розділу IV цього Положення (у тому числі щодо наявності власного капіталу небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку в розмірі, не меншому, ніж установлено пунктом 27 розділу IV цього Положення);
3) відповідність небанківської фінансової установи, її керівників, власників істотної участі в ній вимогам щодо ділової репутації, визначеним у розділі V цього Положення;
4) відповідність структури власності небанківської фінансової установи вимогам розділу VI цього Положення;
5) наявність у небанківської фінансової установи не менше п'яти структурних підрозділів, приміщення яких відповідають вимогам нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють порядок проведення валютно-обмінних операцій та з питань організації захисту приміщень небанківських фінансових установ в Україні (для небанківських фінансових установ, які звертаються до Національного банку за генеральною ліцензією на здійснення діяльності з обміну валют або надання інших фінансових послуг, які передбачають використання готівки в національній та іноземній валютах);
6) подання до Національного банку повного пакета документів для отримання генеральної ліцензії, визначених цим Положенням;
7) не було протягом року, що передує даті надходження документів, та протягом строку розгляду пакета документів фактів порушення небанківською фінансовою установою, національним оператором поштового зв'язку вимог нормативно-правових актів Національного банку, валютного законодавства України, законодавства України з питань регулювання ринків фінансових послуг, у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та/або застосованих до неї (нього) заходів впливу (санкцій) за порушення зазначеного законодавства України.
16. Небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку зобов'язані протягом усього строку дії генеральної ліцензії дотримуватися вимог нормативно-правових актів Національного банку, валютного законодавства України, законодавства України з питань регулювання ринків фінансових послуг, у тому числі вимог цього Положення, а також виконувати вимоги та рішення Національного банку, зокрема, надавати на вимогу Національного банку інформацію, документи і звітність у встановлений Національним банком строк.
17. Небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку в разі виявлення обставин, що свідчать про невідповідність вимогам, установленим цим Положенням, зобов'язані повідомити про це Національний банк протягом п'яти робочих днів із дня виявлення таких обставин.
III. Перелік документів і порядок їх подання Національному банку для отримання генеральної ліцензії та витягу з електронного реєстру генеральних ліцензій
18. Небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку для отримання генеральної ліцензії подають до Національного банку такі документи:
1) заяву про надання генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій (за формою, наведеною в додатку 1 до цього Положення);
2) бізнес-план щонайменше на три роки діяльності, складений з урахуванням вимог, визначених у додатку 2 до цього Положення;
3) анкету небанківської фінансової установи (за формою, наведеною в додатку 3 до цього Положення);
4) копію документа, що підтверджує внесення небанківської фінансової установи до Реєстру фінансових установ;
5) копію статуту. Небанківська фінансова установа, актуальна редакція статуту якої оприлюднена на порталі електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, подає лист (повідомлення) з інформацією про розміщення актуальної редакції статуту на цьому порталі. Небанківська фінансова установа, яка створена та/або діє на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, подає копію рішення про її створення або про провадження діяльності на підставі модельного статуту, підписаного всіма засновниками;
6) копії ліцензій на здійснення небанківською фінансовою установою тих видів фінансових послуг, які підлягають ліцензуванню згідно із законодавством України, виданих уповноваженим органом державної влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг, або інший документ, який підтверджує видачу ліцензії на здійснення небанківською фінансовою установою фінансових послуг чи іншим чином свідчить про наявність у небанківської фінансової установи права на надання фінансових послуг, які підлягають ліцензуванню згідно із законодавством України (надаються, якщо відповідні види фінансових послуг підлягають ліцензуванню згідно із законодавством України);
7) фінансову звітність, складену відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності за формою № 1 "Баланс" ("Звіт про фінансовий стан") [далі - форма № 1 "Баланс (Звіт про фінансовий стан)"], формою № 2 "Звіт про фінансові результати" ("Звіт про сукупний дохід") [далі - форма № 2 "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)"], формою № 3 "Звіт про рух грошових коштів" (далі - форма № 3 "Звіт про рух грошових коштів"), формою № 4 "Звіт про власний капітал" (далі - форма № 4 "Звіт про власний капітал") додатка 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868 (зі змінами) (далі - Положення бухгалтерського обліку), і приміток до фінансової звітності (далі - примітки до фінансової звітності), що відповідають вимогам, установленим Положенням бухгалтерського обліку, або Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва, за формою додатка 1 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" , затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 року № 39, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 березня 2000 року за № 161/4382 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 січня 2011 року № 25) (зі змінами) (далі - "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"):
за попередній звітний рік (за наявності);
станом на останню звітну дату, що передує зверненню небанківської фінансової установи до Національного банку із заявою про надання генеральної ліцензії (якщо така дата не збігається з кінцем звітного року).
Якщо за даними фінансової звітності дебіторська заборгованість небанківської фінансової установи становить більше, ніж 10 % активів небанківської фінансової установи, то додатково до фінансової звітності подається розшифрування такої дебіторської заборгованості, уключаючи інформацію про сторони та суму операцій, строки та умови погашення дебіторської заборгованості, інформацію про наявність забезпечення і характер відшкодування, яке надаватиметься під час погашення.
Якщо за даними фінансової звітності фінансові інвестиції небанківської фінансової установи становлять більше, ніж 10 % активів небанківської фінансової установи, то додатково до фінансової звітності подається детальна інформація щодо таких інвестицій, зокрема про цільове призначення інвестицій, об'єкт та суму інвестицій;
8) висновок аудитора (аудиторської фірми), відомості щодо якого (якої) включені до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки небанківських фінансових установ, що ведеться державним органом, який здійснює регулювання діяльності небанківської фінансової установи (далі - реєстр аудиторів), складений за підсумками проведеної перевірки достовірності та повноти визначеної в підпункті 7 пункту 18 розділу III цього Положення фінансової звітності, її відповідності міжнародним стандартам фінансової звітності; та інформацію такого аудитора про підтвердження джерел формування власного капіталу небанківської фінансової установи та достатності її фінансового стану для здійснення валютних операцій згідно з бізнес-планом;
9) засвідчену аудитором копію свідоцтва про внесення аудитора (аудиторської фірми) до реєстру аудиторів;
10) довідки банків, що обслуговують рахунки небанківської фінансової установи, які містять інформацію про рух коштів на рахунках із дати відкриття рахунку, але за період не більше ніж три останніх місяці, і про залишки на рахунках станом на будь-яку дату протягом двох тижнів, що передують даті подання пакета документів для отримання генеральної ліцензії;
11) документи, які підтверджують джерела походження коштів для формування власного (статутного, додаткового) капіталу небанківської фінансової установи відповідно до вимог пунктів 33 - 36 розділу IV цього Положення;
12) довідку органу державної фіскальної служби про те, є або немає в небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку заборгованості зі сплати податків, зборів станом на будь-яку дату протягом двох тижнів, що передують даті подання пакета документів для отримання генеральної ліцензії;
13) кредитні звіти з кваліфікованих бюро кредитних історій щодо небанківської фінансової установи станом на будь-яку дату протягом двох тижнів, що передують даті подання пакета документів для отримання генеральної ліцензії;
14) інформацію про наявність у небанківської фінансової установи (її структурних підрозділів) приміщень, в яких планується здійснення діяльності з обміну валют або надання інших фінансових послуг, що передбачають використання готівки в національній та іноземній валютах, які відповідають вимогам нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють порядок проведення валютно-обмінних операцій та з питань організації захисту приміщень небанківських фінансових установ в Україні [із зазначенням місцезнаходження приміщення, дати та номера документа, що підтверджує право власності або право користування приміщенням (договору оренди/суборенди нежитлового приміщення на строк не менше одного року), найменування та ідентифікаційного коду юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ідентифікаційний код)/номера контрагента, строку дії договору, дати приймання-передавання приміщення в оренду/суборенду, розміру приміщення], за формою, наведеною в додатку 4 до цього Положення, - у разі звернення до Національного банку за генеральною ліцензією на здійснення діяльності з обміну валют або надання інших фінансових послуг, які передбачають використання готівки в національній та іноземній валютах;
15) відомості про структуру власності небанківської фінансової установи, подані відповідно до розділу VI цього Положення. Зазначені відомості подаються станом на перше число місяця, в якому небанківська фінансова установа звертається до Національного банку із заявою про надання генеральної ліцензії, у порядку, визначеному розділом III цього Положення;
16) довідки про те, що має чи не має судимості власник істотної участі, керівник небанківської фінансової установи, видані компетентним органом країни їх проживання (станом на будь-яку дату протягом одного місяця, що передує даті подання пакета документів для отримання генеральної ліцензії);
17) копію платіжного документа, який підтверджує оплату послуги Національного банку з розгляду пакета документів для отримання генеральної ліцензії.
Документи (їх копії), зазначені в підпунктах 4, 6, 11, 13 пункту 18 розділу III цього Положення, повинні бути підписані (засвідчені) у встановленому законодавством України порядку.
Документи (їх копії), зазначені в підпункті 7 пункту 18 розділу III цього Положення, повинні бути підписані (засвідчені) небанківською фінансовою установою/національним оператором поштового зв'язку та аудитором (аудиторською фірмою), а документи (їх копії), зазначені в підпунктах 2, 3, 5, 14, 15 пункту 18 розділу III цього Положення, - небанківською фінансовою установою, національним оператором поштового зв'язку.
19. Небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку зобов'язані звернутися до Національного банку із заявою про надання генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій за формою, визначеною в додатку 5 до цього Положення, у разі:
1) наміру продовжувати здійснювати валютні операції після закінчення строку дії раніше наданої генеральної ліцензії;
2) розширення/зміни переліку валютних операцій, які планують здійснювати небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку.
Небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку для отримання генеральної ліцензії подають до Національного банку документи, передбачені пунктом 18 розділу III цього Положення (крім документів, передбачених підпунктом 11 пункту 18 розділу III цього Положення, які подаються лише в разі збільшення розміру статутного та/або додаткового капіталу небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку порівняно з розміром відповідного капіталу на дату надання попередньої генеральної ліцензії).
20. Небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку в разі зміни найменування, ідентифікаційного коду, інших відомостей, зазначених у генеральній ліцензії, зобов'язані протягом 30 днів із дня державної реєстрації відповідних змін подати до Національного банку:
1) заяву про внесення змін до електронного реєстру генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій (у разі зміни найменування, ідентифікаційного коду небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку, інших відомостей, зазначених у генеральній ліцензії) за формою, визначеною в додатку 6 до цього Положення;
2) засвідчені небанківською фінансовою установою, національним оператором поштового зв'язку копії документів, які підтверджують зміну найменування, ідентифікаційного коду, інших відомостей, зазначених у генеральній ліцензії.
21. Небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку мають право звернутися до Національного банку із заявою в довільній формі про отримання витягу з електронного реєстру генеральних ліцензій, оформлення якого здійснюється в порядку, визначеному абзацами другим та третім пункту 62 розділу VII цього Положення.
22. Національний банк має право вимагати від небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку подання додаткових документів, інформації, пояснень до документів, поданих до Національного банку, які необхідні для прийняття рішень відповідно до цього Положення.
23. Небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку зобов'язані подавати до Національного банку документи для отримання генеральної ліцензії, отримання витягу з електронного реєстру генеральних ліцензій, а також інші документи, передбачені цим Положенням, українською мовою та без виправлень.
Небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку пронумеровують, прошивають та засвідчують сторінки документів у встановленому законодавством України порядку.
Небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку одночасно з документами на паперових носіях обов'язково подають до Національного банку електронні копії цих документів (далі - електронні копії документів).
Електронні копії документів створюються у вигляді файлів, які містять відскановані з паперових носіїв зображення документів.
Сканування з паперових носіїв зображення документів здійснюється з урахуванням таких вимог:
1) формат готового файла - pdf;
2) сканована копія кожного окремого документа зберігається як окремий файл;
3) файл повинен мати коротку назву латинськими літерами, що відображає зміст та реквізити документа;
4) документи, що містять більше однієї сторінки, скануються в один файл;
5) роздільна здатність сканування не нижче ніж 300 dpi.
Анкета (додаток 3) додатково надається в електронному вигляді у форматі xls або xlsx.
Електронні копії документів подаються до Національного банку на цифрових носіях інформації (компакт-дисках (CD/DVD) або USB-флеш-накопичувачах) або надсилаються засобами електронної пошти Національного банку з урахуванням технічних можливостей цієї системи (за умови підключення небанківської фінансової установи до системи електронної пошти Національного банку).
24. Небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку в разі внесення змін до статуту зобов'язані письмово повідомити про це Національний банк протягом 30 днів із дня державної реєстрації цих змін із зазначенням їх короткого опису.
Небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку в разі зміни відомостей, що зазначені в анкеті небанківської фінансової установи (додаток 3), зобов'язані протягом 10 робочих днів із дня настання змін у письмовій формі повідомити Національний банк про такі зміни та подати оновлену анкету.
IV. Вимоги до фінансового стану
25. Небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку повинні відповідати вимогам щодо фінансового стану, визначеним цим Положенням.
26. Фінансовий стан небанківської фінансової установи повинен відповідати запланованим нею у бізнес-плані (додаток 2) обсягам та характеру діяльності. Бізнес-план небанківської фінансової установи повинен бути складений з урахуванням вимог цього Положення. Розрахунки доходів і витрат у бізнес-плані повинні бути обґрунтованими. Національний банк має право вимагати від небанківської фінансової установи подання додаткових документів для обґрунтування розрахунків, передбачених бізнес-планом.
Національний банк має право визнати фінансовий стан небанківської фінансової установи таким, що не відповідає вимогам, установленим цим Положенням, якщо дані бізнес-плану небанківської фінансової установи та/або фінансової звітності свідчать про те, що немає пропорційних її обсягу та характеру діяльності ресурсів для належного здійснення діяльності.
27. Небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку для отримання генеральної ліцензії зобов'язані забезпечити наявність мінімального власного капіталу:
1) для здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, що підлягає ліцензуванню, - у сумі п'ять мільйонів гривень;
2) для здійснення діяльності з надання будь-яких фінансових послуг, що передбачають залучення фінансових активів від фізичних осіб, - у сумі 30 мільйонів гривень;
3) для здійснення діяльності з обміну валют або надання інших фінансових послуг, які передбачають використання готівки в національній та іноземній валютах, якщо:
небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку мають не більше 50 структурних підрозділів, в яких здійснюються відповідні валютні операції (діяльність з обміну валют або надаються інші фінансові послуги, що передбачають використання готівки в національній та іноземній валютах), - у сумі 10 мільйонів гривень;
небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку мають більше ніж 50 структурних підрозділів, в яких здійснюються відповідні валютні операції (діяльність з обміну валют або надаються інші фінансові послуги, що передбачають використання готівки в національній та іноземній валютах), - розмір мінімального власного капіталу визначається з розрахунку 10 мільйонів гривень плюс 10 мільйонів гривень на кожні наступні 50 структурних підрозділів, в яких здійснюються відповідні валютні операції (діяльність з обміну валют або надаються інші фінансові послуги, що передбачають використання готівки в національній та іноземній валютах);
4) для надання інших фінансових послуг (крім зазначених у підпунктах 1 - 3 пункту 27 розділу IV цього Положення), визначених частиною першою статті 4 Закону про фінпослуги, - у сумі 15 мільйонів гривень.
28. Небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку, які отримали генеральну ліцензію, зобов'язані протягом строку дії генеральної ліцензії забезпечувати наявність мінімального власного капіталу в сумі, установленій у пункті 27 розділу IV цього Положення.
29. Небанківська фінансова установа, яка звертається за отриманням генеральної ліцензії, зобов'язана мати грошові кошти в розмірі, достатньому для виконання бізнес-плану в перший рік здійснення своєї діяльності.
Небанківська фінансова установа, яка звертається за отриманням генеральної ліцензії (крім небанківської фінансової установи, яка звертається за отриманням генеральної ліцензії на здійснення діяльності, передбаченої підпунктом 1 пункту 27 розділу IV цього Положення), зобов'язана мати в наявності грошові кошти (готівкою, коштами на рахунках у банку, депозитами до запитання) у розмірі не меншому, ніж 1000000 гривень.
30. Небанківська фінансова установа не повинна мати:
1) фінансових інвестицій в капіталі ключових учасників у її структурі власності, сумарний розмір яких перевищує 25% власного капіталу небанківської фінансової установи;
2) заборгованості зі сплати податків і зборів.
31. Небанківська фінансова установа, яка отримала генеральну ліцензію, зобов'язана щороку до 01 квітня протягом усього строку дії генеральної ліцензії подавати Національному банку такі документи:
1) фінансову звітність, складену відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, у складі форми № 1 "Баланс" ("Звіт про фінансовий стан"), форми № 2 "Звіт про фінансові результати" ("Звіт про сукупний дохід"), форми № 3 "Звіт про рух грошових коштів", форми № 4 "Звіт про власний капітал" і приміток до фінансової звітності або "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" за попередній звітний рік;
2) висновок аудитора (аудиторської фірми), відомості щодо якого (якої) включені до реєстру аудиторів, складений за підсумками проведеної перевірки достовірності та повноти річної фінансової звітності, її відповідності міжнародним стандартам фінансової звітності;
3) засвідчену аудитором (аудиторською фірмою) копію свідоцтва про внесення аудитора (аудиторської фірми) до реєстру аудиторів.
32. Небанківська фінансова установа зобов'язана на підставах та в порядку, визначених цим Положенням, розкривати/підтверджувати інформацію про джерела походження коштів для формування власного капіталу.
33. Небанківська фінансова установа розкриває/підтверджує інформацію про джерела походження коштів для формування власного капіталу шляхом подання до Національного банку документів, визначених у пунктах 34, 35 розділу IV цього Положення, у таких випадках:
1) подання небанківською фінансовою установою пакета документів для отримання генеральної ліцензії згідно з пунктом 18 розділу III цього Положення - щодо учасників (засновників) такої небанківської фінансової установи;
2) набуття або збільшення істотної участі в небанківській фінансовій установі - щодо учасників небанківської фінансової установи, які набули/збільшили істотну участь у небанківській фінансовій установі (подання документів, передбачених пунктами 34, 35 розділу IV цього Положення, здійснюється протягом 30 робочих днів із дня набуття або збільшення істотної участі в небанківській фінансовій установі);
3) збільшення розміру власного (статутного та/або додаткового) капіталу небанківської фінансової установи:
у зв'язку з необхідністю забезпечення мінімального розміру власного капіталу небанківської фінансової установи відповідно до вимог пункту 27 розділу IV цього Положення;
у разі збільшення розміру власного (статутного та/або додаткового) капіталу небанківської фінансової установи порівняно з розміром відповідного капіталу на дату надання попередньої генеральної ліцензії.
Небанківська фінансова установа подає документи, передбачені пунктами 34, 35 розділу IV цього Положення, протягом 30 робочих днів із дня збільшення розміру власного (статутного та/або додаткового) капіталу небанківської фінансової установи.
34. Небанківська фінансова установа, учасниками якої є юридичні особи, з метою розкриття/підтвердження інформації про джерела походження коштів для формування власного капіталу (у тому числі оплати корпоративних прав) небанківської фінансової установи подає до Національного банку такі документи:
1) інформаційну довідку юридичної особи щодо джерел походження коштів для формування власного капіталу небанківської фінансової установи, що має містити посилання на правочини, на виконання яких юридичною особою були отримані кошти для формування власного капіталу небанківської фінансової установи, у тому числі інформацію про найменування, дату укладення, предмет правочинів, контрагентів за ними. У додатку до інформаційної довідки до Національного банку подаються копії відповідних правочинів;
2) інформацію аудитора щодо джерел походження коштів юридичної особи, за рахунок яких здійснювалося виконання юридичною особою зобов'язань щодо формування власного капіталу небанківської фінансової установи;
3) фінансову звітність юридичної особи, складену відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, у складі форми № 1 "Баланс" ("Звіт про фінансовий стан"), форми № 2 "Звіт про фінансові результати" ("Звіт про сукупний дохід"), форми № 3 "Звіт про рух грошових коштів", форми № 4 "Звіт про власний капітал" і приміток до фінансової звітності або "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", яка підтверджує інформацію, що зазначена в підпунктах 1, 2 пункту 34 розділу IV цього Положення;
4) проміжну фінансову звітність юридичної особи за останній завершений звітний період між останньою річною звітною датою та датою внесення коштів до власного капіталу небанківської фінансової установи (якщо така дата не збігається з кінцем звітного року);
5) висновок аудитора (аудиторської фірми), складений за підсумками проведеної перевірки достовірності та повноти поданої фінансової звітності, її відповідності міжнародним стандартам фінансової звітності;
6) довідки банків, що обслуговують рахунки юридичної особи, з яких здійснюється переказ коштів для формування власного капіталу небанківської фінансової установи, що містять інформацію про рух коштів на рахунках, за період, достатній для підтвердження джерел надходження коштів для формування власного капіталу небанківської фінансової установи. У довідках банків зазначаються номер рахунку, дати здійснення та суми операцій, код валюти, найменування та номери рахунків контрагентів, реквізити банку платника та банку отримувача, умовні цифрові позначення видів операцій, призначення платежу за операціями, сума оборотів за дебетом і кредитом рахунку, сума початкового залишку та сума вихідного залишку за рахунком. Допускаються й інші додаткові реквізити контрагентів залежно від можливостей програмного продукту;
7) засвідчену аудитором копію свідоцтва про внесення аудитора (аудиторської фірми) до реєстру аудиторів.
35. Небанківська фінансова установа, учасниками якої є фізичні особи, з метою розкриття/підтвердження інформації про джерела походження коштів для формування власного капіталу (у тому числі оплати корпоративних прав) небанківської фінансової установи подає до Національного банку такі документи:
1) інформаційну довідку фізичної особи щодо джерел походження коштів для формування власного капіталу небанківської фінансової установи, що має містити посилання на правочини, на виконання яких фізичною особою були отримані кошти для формування власного капіталу небанківської фінансової установи, у тому числі інформацію про найменування, дату укладення, предмет правочинів, контрагентів за ними. У додатку до інформаційної довідки до Національного банку подаються копії вчинених правочинів, інших документів;
2) копію(ії) декларації(ій) про майновий стан і доходи (далі - податкова декларація) з відміткою контролюючого органу України про її отримання (для податкових резидентів України) або копію(ії) податкової(их) декларації(ій) [декларації(ій) про доходи] з відміткою контролюючого органу іноземної країни про отримання (для нерезидентів України) або копію(ії) декларації(ій) особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
3) інформацію контролюючого органу України, надану щодо податкових резидентів України, або інформацію уповноваженого органу іноземної країни, надану щодо податкових резидентів інших країн, про суми доходів і сплачених податків за період, за який подано податкову декларацію.
Якщо законодавством країни, податковим резидентом якої є особа, не передбачена можливість отримання особою від уповноваженого органу країни інформації про суми отриманих доходів або про суми сплачених податків, то подається письмове запевнення особи про неможливість надання відповідної інформації.
36. Небанківська фінансова установа додатково до документів, передбачених пунктами 34, 35 розділу IV цього Положення, подає до Національного банку копію документа, виданого уповноваженим органом, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, про погодження набуття або збільшення фізичною чи юридичною особою істотної участі в небанківській фінансовій установі (у разі необхідності отримання такого погодження).
37. Національний банк для підтвердження джерел походження коштів має право запитувати додаткові документи та інформацію, у тому числі щодо джерел походження коштів у третіх осіб, від яких юридична або фізична особа отримала відповідні кошти.
38. Небанківська фінансова установа, яка отримала генеральну ліцензію на здійснення діяльності з обміну валют або надання інших фінансових послуг, що передбачають використання готівки в національній та іноземній валютах, яка планує збільшити кількість структурних підрозділів, що згідно з підпунктом 3 пункту 27 розділу IV цього Положення потребуватиме збільшення мінімального розміру власного капіталу небанківської фінансової установи, подає не пізніше ніж за один місяць до відкриття нових структурних підрозділів до Національного банку такі документи:
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
09.08.2002 № 297
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 серпня 2002 р.
за № 712/7000
Про затвердження Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій
Згідно зі статтею 44 Закону України "Про Національний банк України" та статтею 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" та з метою впорядкування надання небанківським фінансовим установам генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій (додається).
5. Фінансовому департаменту (О.М. Кандибка) разом з Департаментом валютного контролю та ліцензування (С.О. Брагін) підготувати відповідні зміни до Переліку і тарифів на послугу за надання ліцензій (дозволів) на здійснення банківських операцій, операцій з валютними цінностями та інші послуги, що надаються установами та територіальними управліннями Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 08.08.2000 № 311 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14.09.2000 за № 608/4829.
6. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
7. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Департамент валютного контролю та ліцензування (С.О. Брагін).
В. о. ГоловиА.В. Шаповалов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
09.08.2002 № 297