Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України. Постанова від 26.04.2011 №118

Національний банк України Постанова від 26.04.2011 №118
Остання редакція від 07.02.2019. Внесення змін (постанова від 05.02.2019 N 31 /v0031500-19/)
Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
26.04.2011 N 118
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 травня 2011 р.
за N 618/19356
Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 306 від 08.09.2011 N 431 від 05.12.2011 N 209 від 28.05.2012 N 234 від 14.04.2015 N 13 від 03.01.2019 N 31 від 05.02.2019 )
Відповідно до статей 7, 44 Закону України "Про Національний банк України", статей 13, 16 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", а також з метою вдосконалення нормативно-правових актів Національного банку України Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до нормативно-правових актів Національного банку України такі зміни:
( Підпункт 1.1 пункту 1 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку N 31 від 05.02.2019 )( Підпункт 1.2 пункту 1 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку N 13 від 03.01.2019 )( Підпункт 1.3 пункту 1 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку N 306 від 08.09.2011 )
1.4. У пункті 3.3 глави 3, додатках 2, 5, 6 до Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 09.08.2002 N 297, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.08.2002 за N 712/7000 (зі змінами), слова "Департамент валютного контролю та ліцензування" у всіх відмінках замінити словами "Департамент контролю, методології та ліцензування валютних операцій" у відповідних відмінках.
( Підпункт 1.5 пункту 1 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку N 31 від 05.02.2019 )( Підпункт 1.6 пункту 1 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку N 234 від 14.04.2015 )( Підпункт 1.7 пункту 1 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку N 13 від 03.01.2019 )( Підпункт 1.8 пункту 1 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку N 31 від 05.02.2019 )( Підпункт 1.9 пункту 1 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку N 31 від 05.02.2019 )( Підпункт 1.10 пункту 1 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку N 31 від 05.02.2019 )( Підпункт 1.11 пункту 1 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку N 31 від 05.02.2019 )( Підпункт 1.12 пункту 1 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку N 209 від 28.05.2012 )( Підпункт 1.13 пункту 1 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку N 31 від 05.02.2019 )
1.14. Унести до Положення про порядок проведення виїзних, невиїзних (камеральних) перевірок щодо дотримання банками, іншими фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку вимог валютного законодавства України та перевірок пунктів обміну іноземної валюти на території України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 21.09.2007 N 338, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.10.2007 за N 1220/14487, такі зміни:
у першому реченні абзацу першого пункту 1.3 глави 1 слова "Департаменту валютного контролю та ліцензування" замінити словами "Департаменту контролю, методології та ліцензування валютних операцій";
главу 3 доповнити новим пунктом такого змісту:
"3.11. Відокремлені підрозділи банків (фінансових установ), а також структурні одиниці цих підрозділів зобов'язані подавати всі документи (оригінали або копії), що запитує робоча група (уповноважений працівник), з метою проведення виїзної або невиїзної перевірки цих підрозділів";
пункт 8.4 глави 8 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Якщо в результаті виїзної або невиїзної перевірки банку (фінансової установи) установлено, що банком (фінансовою установою) проводились операції з готівковою та/або безготівковою іноземною валютою, які підлягають фінансовому моніторингу, то інформація про зазначені факти надається до Департаменту фінансового моніторингу протягом 10 робочих днів з дня надання пропозицій та висновків за результатами перевірки";
у додатку:
у пункті 2 слова "та лізинговими" виключити;
пункт 9 виключити.
У зв'язку з цим пункти 10-20 уважати відповідно пунктами 9-19;
пункт 12 виключити.
У зв'язку з цим пункти 13-19 уважати відповідно пунктами 12-18.
2. Департаменту контролю, методології та ліцензування валютних операцій (Н.О.Пасенова) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Департамент контролю, методології та ліцензування валютних операцій (Н.О.Пасенова).
4. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.
Голова С.Г.Арбузов
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
26.04.2011 N 118
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 травня 2011 р.
за N 618/19356
Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України
Відповідно до статей 7, 44 Закону України "Про Національний банк України", статей 13, 16 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", а також з метою вдосконалення нормативно-правових актів Національного банку України Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до нормативно-правових актів Національного банку України такі зміни:
1.4. У пункті 3.3 глави 3, додатках 2, 5, 6 до Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 09.08.2002 N 297, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.08.2002 за N 712/7000 (зі змінами), слова "Департамент валютного контролю та ліцензування" у всіх відмінках замінити словами "Департамент контролю, методології та ліцензування валютних операцій" у відповідних відмінках.
1.14. Унести до Положення про порядок проведення виїзних, невиїзних (камеральних) перевірок щодо дотримання банками, іншими фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку вимог валютного законодавства України та перевірок пунктів обміну іноземної валюти на території України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 21.09.2007 N 338, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.10.2007 за N 1220/14487, такі зміни:
у першому реченні абзацу першого пункту 1.3 глави 1 слова "Департаменту валютного контролю та ліцензування" замінити словами "Департаменту контролю, методології та ліцензування валютних операцій";