Про здійснення міжнародних поштових переказів. Правила від 27.10.2005 №396

Національний банк України Постанова, Правила від 27.10.2005 №396
Остання редакція від 12.02.2008. Внесення змін (постанова від 29.12.2007 N 496 /z0074-08/)
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова, Правила

Дата 27.10.2005

Номер 396

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
27.10.2005 N 396
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 листопада 2005 р.
за N 1362/11642
Про здійснення міжнародних поштових переказів
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 496 від 29.12.2007 )
Відповідно до вимог статей 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", статей 7, 44 Закону України "Про Національний банк України", статті 1 Закону України "Про поштовий зв'язок" і з метою визначення особливостей проведення валютних операцій операторами поштового зв'язку під час здійснення міжнародних поштових переказів в іноземній валюті Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
( Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку N 496 від 29.12.2007 )
2. Унести до Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 09.08.2002 N 297 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.08.2002 за N 712/7000 (із змінами), такі зміни:
2.1. Абзац третій пункту 1.1 глави 1 після слів "державного реєстру фінансових установ" доповнити словами "або взято на облік у Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України як таку, що має право надавати фінансову послугу з поштового переказу".
2.2. У пункті 2.2 глави 2:
підпункт "в" викласти в такій редакції:
"в) нотаріально засвідчену копію документа, що підтверджує внесення небанківської фінансової установи до державного реєстру фінансових установ Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України або взяття на облік у Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України в частині надання фінансових послуг з поштового переказу (подається небанківськими фінансовими установами, діяльність яких регулюється Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, або юридичними особами, які взяті на облік у цій Комісії)";
пункт після підпункту "в" доповнити новим підпунктом такого змісту:
"г) нотаріально засвідчену копію документа, що підтверджує внесення небанківської фінансової установи до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів (подається небанківськими фінансовими установами, діяльність яких регулюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку)".
У зв'язку з цим підпункти "г"-"к" уважати відповідно підпунктами "ґ"-"л".
3. Визнати такими, що втратили чинність:
пункт 4 постанови Правління Національного банку України від 09.08.2002 N 297 "Про затвердження Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29.08.2002 за N 712/7000;
пункт 1 постанови Правління Національного банку України від 27.09.2002 N 362 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 09.08.2002 N 297", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 08.10 2002 за N 815/7103.
4. Департаменту валютного регулювання (О.А.Щербакова) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України, Міністерства транспорту та зв'язку України, Українського державного підприємства поштового зв'язку "Укрпошта" для керівництва в роботі.
5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Департамент валютного контролю та ліцензування (О.Г.Біланенко), а за дотриманням вимог Правил - на Міністерство транспорту та зв'язку України.
6. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
Голова
ПОГОДЖЕНО:
Міністр транспорту
та зв'язку України
В.С.Стельмах


В.В.Бондар
( Правила проведення валютних операцій при здійсненні міжнародних поштових переказів втратили чинність на підставі Постанови Національного банку N 496 від 29.12.2007 )
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
27.10.2005 N 396
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 листопада 2005 р.
за N 1362/11642
Про здійснення міжнародних поштових переказів
Відповідно до вимог статей 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", статей 7, 44 Закону України "Про Національний банк України", статті 1 Закону України "Про поштовий зв'язок" і з метою визначення особливостей проведення валютних операцій операторами поштового зв'язку під час здійснення міжнародних поштових переказів в іноземній валюті Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
2. Унести до Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 09.08.2002 N 297 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.08.2002 за N 712/7000 (із змінами), такі зміни:
2.1. Абзац третій пункту 1.1 глави 1 після слів "державного реєстру фінансових установ" доповнити словами "або взято на облік у Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України як таку, що має право надавати фінансову послугу з поштового переказу".
2.2. У пункті 2.2 глави 2:
підпункт "в" викласти в такій редакції:
"в) нотаріально засвідчену копію документа, що підтверджує внесення небанківської фінансової установи до державного реєстру фінансових установ Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України або взяття на облік у Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України в частині надання фінансових послуг з поштового переказу (подається небанківськими фінансовими установами, діяльність яких регулюється Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, або юридичними особами, які взяті на облік у цій Комісії)";