Про затвердження Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового звязку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій. Положення від 09.08.2002 №297

Національний банк України Постанова, Положення від 09.08.2002 №297
Увага! Не остання редакція від 29.07.2016. Внесення змін (постанова від 29.07.2016 N 363 /v0363500-16/)
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова, Положення

Дата 09.08.2002

Номер 297

Статус Діє

Редакції
09.05.2019 внесення змін (постанова від 07.05.2019 N 65 /v0065500-19/) 08.02.2019 внесення змін (постанова від 05.02.2019 N 28 /v0028500-19/) 07.02.2019 внесення змін (постанова від 02.01.2019 N 9 /v0009500-19/) 01.10.2018 внесення змін (постанова від 10.08.2018 N 92 /v0092500-18/) 28.12.2017 внесення змін (постанова від 21.12.2017 N 137 /v0137500-17/) 07.09.2016 внесення змін (постанова від 05.09.2016 N 380 /v0380500-16/) 29.07.2016 внесення змін (постанова від 29.07.2016 N 363 /v0363500-16/) 01.01.2016 внесення змін (постанова від 29.12.2015 N 962 /v0962500-15/) 23.06.2015 внесення змін (постанова від 19.06.2015 N 392 /v0392500-15/) 16.04.2015 внесення змін (постанова від 14.04.2015 N 234 /v0234500-15/) 18.01.2013 внесення змін (постанова від 03.12.2012 N 500 /z2156-12/) 17.08.2012 внесення змін (постанова від 10.07.2012 N 289 /z1268-12/) 07.11.2011 внесення змін (постанова від 08.09.2011 N 306 /z1203-11/) 06.06.2011 внесення змін (постанова від 26.04.2011 N 118 /z0618-11/) 08.03.2011 внесення змін (постанова від 30.12.2010 N 589 /z0236-11/) 01.03.2010 внесення змін (постанова від 01.02.2010 N 35 /z0169-10/) 06.04.2009 внесення змін (постанова від 06.03.2009 N 122 /z0277-09/) 28.03.2008 внесення змін (постанова від 27.02.2008 N 45 /z0214-08/) 03.06.2006 внесення змін (постанова від 05.05.2006 N 171 /z0594-06/) 22.11.2005 внесення змін (постанова від 27.10.2005 N 396 /z1362-05/) 19.10.2002 внесення змін (постанова від 27.09.2002 N 362 /z0815-02/) 26.09.2002 внесення змін (лист від 26.09.2002 N 18-211/3484 /v3484500-02/) 09.08.2002 прийняття
Документ підготовлено в системі iplex
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
09.08.2002 № 297
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 серпня 2002 р.
за № 712/7000
Про затвердження Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій
Згідно зі статтею 44 Закону України "Про Національний банк України" та статтею 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" та з метою впорядкування надання небанківським фінансовим установам генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій (додається).
( Пункт 1 в редакції Постанови Національного банку № 171 від 05.05.2006 )( Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку № 35 від 01.02.2010 )( Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку № 306 від 08.09.2011 )( Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку № 396 від 27.10.2005 )
5. Фінансовому департаменту (О.М. Кандибка) разом з Департаментом валютного контролю та ліцензування (С.О. Брагін) підготувати відповідні зміни до Переліку і тарифів на послугу за надання ліцензій (дозволів) на здійснення банківських операцій, операцій з валютними цінностями та інші послуги, що надаються установами та територіальними управліннями Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 08.08.2000 № 311 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14.09.2000 за № 608/4829.
6. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
7. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Департамент валютного контролю та ліцензування (С.О. Брагін).
В. о. ГоловиА.В. Шаповалов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
09.08.2002 № 297
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 серпня 2002 р.
за № 712/7000
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій
( Назва Положення в редакції Постанови Національного банку № 171 від 05.05.2006 )
З метою підвищення надійності та стабільності фінансової системи України, розвитку ринків фінансових послуг та забезпечення захисту інтересів їх учасників, згідно зі статтями 7, 44 Закону України "Про Національний банк України" , статтею 7 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" , статтями 5, 11, 13, 16 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" (далі - Декрет) та законодавством України Національний банк України визначає порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій.
( Преамбула із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 171 від 05.05.2006 )
1. Загальні положення
1.1. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:
1) генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій (далі - генеральна ліцензія) - документ Національного банку України (далі - Національний банк), що надається небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку та дає змогу здійснювати валютні операції, що не потребують індивідуальної ліцензії;
2) дата відкликання генеральної ліцензії - дата реєстрації розпорядження Національного банку про відкликання генеральної ліцензії;
3) дата надходження пакета документів - дата реєстрації в Національному банку шляхом проставлення реєстраційного індексу на супровідному листі до пакета документів, зазначеного в пункті 2.2 глави 2 або в абзацах шостому - дев'ятому пункту 3.6 глави 3 цього Положення;
4) істотна участь - пряме та/або опосередковане володіння однією особою самостійно чи разом з іншими особами 10 і більше відсотками статутного капіталу та/або права голосу акцій, паїв юридичної особи або незалежна від формального володіння можливість значного впливу на управління чи діяльність юридичної особи. Особа визнається власником опосередкованої істотної участі незалежно від того, чи здійснює така особа контроль прямого власника участі в юридичній особі або контроль будь-якої іншої особи в ланцюгу володіння корпоративними правами такої юридичної особи;
5) кваліфікована фондова біржа - біржа, створена згідно із законодавством держави - члена Європейського Союзу, або сукупна ринкова капіталізація компаній, акції яких уключені (допущені) до торгів на такій біржі, перевищує еквівалент 100 мільярдів доларів США станом на останній місяць року, що передує року, у якому компанія визнається публічною для цілей цього Положення;
6) ключовий учасник юридичної особи - будь-яка фізична особа, яка володіє корпоративними правами такої юридичної особи, юридична особа, яка володіє двома і більше відсотками корпоративних прав такої юридичної особи, зокрема, якщо:
юридична особа має більше ніж 20 учасників - фізичних осіб, то ключовими учасниками є 20 учасників - фізичних осіб, частки яких є найбільшими;
однакові за розміром пакети корпоративних прав юридичної особи належать більше ніж 20 учасникам - фізичним особам, ключовими учасниками є всі фізичні особи, які володіють двома і більше відсотками корпоративних прав такої юридичної особи;
вважається, що публічна компанія не має ключових учасників;
7) контролер - фізична або юридична особа, щодо якої не існує контролерів - фізичних осіб та яка має змогу здійснювати вирішальний вплив на управління або діяльність юридичної особи шляхом прямого та/або опосередкованого володіння самостійно або разом з іншими особами часткою в юридичній особі, що відповідає еквіваленту 50 чи більше відсотків статутного капіталу та/або голосів юридичної особи, або незалежно від формального володіння здійснювати такий вплив на підставі договору чи будь-яким іншим чином;
8) контроль - можливість здійснювати вирішальний вплив на управління та/або діяльність юридичної особи шляхом прямого та/або опосередкованого володіння однією особою самостійно або разом з іншими особами часткою в юридичній особі, що відповідає еквіваленту 50 чи більше відсотків статутного капіталу та/або голосів юридичної особи, або незалежно від формального володіння можливість здійснювати такий вплив на підставі договору чи будь-яким іншим чином;
9) ланцюг володіння корпоративними правами юридичної особи - інформація про склад ключових учасників юридичної особи, яка містить інформацію про ключових учасників і кожного наступного рівня володіння корпоративними правами юридичної особи;
10) небанківська фінансова установа - юридична особа, яка відповідно до законодавства України не є банком, надає одну або кілька фінансових послуг та яку внесено до відповідного державного реєстру фінансових установ у порядку, установленому законодавством України;
11) остаточні ключові учасники - це ключові учасники - фізичні особи, а також ключові учасники - юридичні особи, які у своєму складі не мають ключових учасників. Остаточними ключовими учасниками також є держава (в особі відповідного органу державної влади), територіальна громада (в особі відповідного органу місцевого самоврядування), міжнародна фінансова установа, а також публічна компанія;
12) приміщення - частина внутрішнього об'єму нежитлового об'єкта нерухомого майна, обмежена будівельними елементами та/або огороджувальними будівельними конструкціями, з можливістю входу і виходу, що використовується небанківською фінансовою установою, національним поштовим оператором для здійснення валютних операцій;
13) публічна компанія - іноземна юридична особа, створена у формі публічного акціонерного товариства, акції якої включені до біржових списків (пройшли процедуру лістингу) і допущені до торгів у регульованому сегменті кваліфікованої фондової біржі;
14) рівень володіння корпоративними правами юридичної особи - відносини щодо володіння корпоративними правами юридичної особи між такою юридичною особою та її учасниками. Якщо всі учасники юридичної особи є фізичними особами, то така юридична особа має лише один рівень володіння корпоративними правами;
15) структурні підрозділи - філії та інші відокремлені структурні підрозділи, невідокремлені структурні підрозділи, пункти обміну іноземної валюти, каси небанківських фінансових установ, об'єкти поштового зв'язку національного оператора поштового зв'язку, в яких здійснюється надання фінансових послуг;
16) учасник юридичної особи - особа, яка володіє корпоративними правами цієї юридичної особи.
Інші терміни у цьому Положенні вживаються відповідно до визначень, зазначених у Законі України "Про банки і банківську діяльність" , Законі України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та Декреті.
( Пункт 1.1 глави 1 в редакції Постанови Національного банку № 962 від 29.12.2015 )
1.2. Небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку має право здійснювати операції, передбачені статтею 4 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" , якщо вони є валютними операціями тільки після отримання генеральної ліцензії згідно з пунктом 2 статті 5 Декрету .
( Абзац перший пункту 1.2 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 171 від 05.05.2006 )( Абзац другий пункту 1.2 глави 1 виключено на підставі Постанови Національного банку № 589 від 30.12.2010 )( Абзац третій пункту 1.2 глави 1 виключено на підставі Постанови Національного банку № 171 від 05.05.2006 )
1.3. Небанківські фінансові установи, національний оператор поштового зв'язку що отримали генеральну ліцензію, мають право відкривати на території України пункти обміну іноземних валют у порядку, який встановлений для уповноважених банків.
( Пункт 1.3 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 171 від 05.05.2006 )
1.4. Небанківські фінансові установи, що отримали генеральну ліцензію на здійснення діяльності з обміну валют або інші фінансові послуги, які передбачають використання готівки в національній та іноземній валюті, зобов'язані протягом строку її чинності забезпечувати відповідність приміщень структурних підрозділів вимогам законодавства України, зокрема, нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють порядок проведення валютно-обмінних операцій та з питань організації захисту приміщень небанківських фінансових установ України.
( Главу 1 доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 962 від 29.12.2015 )
1.5. Небанківська фінансова установа та національний оператор поштового зв'язку, які отримали генеральну ліцензію, зобов'язані подавати звітність про валютні операції в порядку та терміни, що визначаються Національним банком за погодженням з Державною службою статистики України з урахуванням вимог законодавства України.
( Пункт глави 1 в редакції Постанови Національного банку № 171 від 05.05.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 962 від 29.12.2015 )
1.6. Небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку здійснюють валютні операції за правилами та в порядку, що визначені законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку та розробленими відповідно до них внутрішніми положеннями небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку, а також з дотриманням умов наданої генеральної ліцензії.
( Пункт глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 171 від 05.05.2006; в редакції Постанови Національного банку № 589 від 30.12.2010 )
1.7. Структурні підрозділи здійснюють операції згідно з відповідними положеннями та в межах повноважень, наданих небанківською фінансовою установою - юридичною особою, національним оператором поштового зв'язку.
( Пункт глави 1 в редакції Постанов Національного банку № 171 від 05.05.2006, № 289 від 10.07.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 962 від 29.12.2015 )
1.8. Власник генеральної ліцензії не може передавати її третім особам.
( Пункт глави 1 в редакції Постанови Національного банку № 589 від 30.12.2010 )
1.9. Генеральна ліцензія в частині проведення операцій, здійснення яких потребує ліцензії, зазначеної в підпункті "ґ" пункту 2.2 глави 2 цього Положення, є чинною протягом строку дії ліцензії, зазначеної в цьому підпункті.
( Абзац перший пункту глави 1 в редакції Постанови Національного банку № 289 від 10.07.2012 )
Генеральна ліцензія в частині проведення операцій, здійснення яких не потребує ліцензії, зазначеної в підпункті "ґ" пункту 2.2 глави 2 цього Положення, діє протягом строку, що не перевищує трьох календарних років.
( Абзац пункту глави 1 в редакції Постанови Національного банку № 289 від 10.07.2012 )
Небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку зобов'язані звернутися до Національного банку за отриманням нової генеральної ліцензії в порядку, установленому пунктом 3.6 глави 3 цього Положення, якщо вони мають намір продовжувати здійснювати відповідні валютні операції після закінчення строку дії раніше наданої генеральної ліцензії.
( Абзац третій пункту 1.9 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 962 від 29.12.2015 )( Главу 1 доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 589 від 30.12.2010 )
1.10. Національний банк має право призупиняти надання небанківським установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій у разі негативних тенденцій на валютному ринку України, виявлених під час виконання Національним банком законодавчо закріпленої за ним функції із забезпечення стабільності грошової одиниці України.
( Главу 1 доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 962 від 29.12.2015 )
2. Умови, за яких небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку мають право отримати генеральну ліцензію, та документи, що подаються нею (ним) для її отримання
( Назва глави 2 в редакції Постанови Національного банку № 171 від 05.05.2006 )
2.1. Національний банк надає генеральну ліцензію небанківській фінансовій установі, національному оператору поштового зв'язку для надання фінансових послуг, якщо такі послуги є валютними операціями, за умови дотримання таких вимог:
а) строк діяльності небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку не менше ніж три повних календарних роки у сфері надання резидентам відповідних фінансових послуг у валюті України (крім надання генеральної ліцензії на діяльність з обміну валют);
( Підпункт "а" пункту 2.1 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 289 від 10.07.2012, № 962 від 29.12.2015 )
б) наявність власного капіталу небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку в розмірі, не меншому, ніж установлено главою 5 цього Положення;
( Підпункт "б" пункту 2.1 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 289 від 10.07.2012, в редакції Постанови Національного банку № 962 від 29.12.2015 )
в) відповідність структури власності юридичної особи - небанківської фінансової установи та власників із істотною участю в небанківській фінансовій установі вимогам глави 6 цього Положення;
( Пункт 2.1 глави 2 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 962 від 29.12.2015 )
г) наявність у небанківської фінансової установи не менше п'яти структурних підрозділів, приміщення яких відповідають вимогам нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють порядок проведення валютно-обмінних операцій та з питань організації захисту приміщень небанківських фінансових установ України (для небанківських фінансових установ, які звертаються до Національного банку за генеральною ліцензією на здійснення діяльності з обміну валют або надання інших фінансових послуг, які передбачають використання готівки в національній та іноземній валютах).
( Пункт 2.1 глави 2 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 962 від 29.12.2015 )( Пункт 2.1 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 362 від 27.09.2002 , в редакції Постанови Національного банку № 171 від 05.05.2006, із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 45 від 27.02.2008; в редакції Постанови Національного банку № 589 від 30.12.2010 )
2.2. Небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку для отримання генеральної ліцензії подає до Національного банку такі документи:
( Абзац перший пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 45 від 27.02.2008 )
а) клопотання про надання генеральної ліцензії, що засвідчене підписом керівника небанківської фінансової установи, або національного оператора поштового зв'язку за формою, наведеною в додатку 1;
( Підпункт "а" пункту 2.2 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 962 від 29.12.2015 )
б) копію документа, що підтверджує внесення небанківської фінансової установи до державного реєстру фінансових установ Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг або взяття на облік національного оператора поштового зв'язку в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг в частині надання фінансових послуг з поштового переказу (подається небанківськими фінансовими установами, діяльність яких регулюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, або національним оператором поштового зв'язку, якого взято на облік у цій комісії);
( Підпункт "б" пункту 2.2 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 962 від 29.12.2015 )
в) копію документа, що підтверджує внесення небанківської фінансової установи до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів (подається небанківськими фінансовими установами, діяльність яких регулюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку);
( Підпункт "в" пункту 2.2 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 962 від 29.12.2015 )
г) нотаріально засвідчену копію статуту;
( Пункт 2.2 глави 2 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 589 від 30.12.2010 )
ґ) копії ліцензій на здійснення небанківською фінансовою установою тих видів фінансових послуг, які підлягають ліцензуванню згідно із законодавством України, виданих державним органом, який відповідно до законодавства України регулює надання таких фінансових послуг (надаються, якщо відповідні види фінансових послуг підлягають ліцензуванню згідно із законодавством України);
( Підпункт пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 45 від 27.02.2008 )
д) баланс та звіт про фінансові результати за попередній звітний рік (за наявності);
( Підпункт "д" пункту 2.2 глави 2 в редакції Постанови Національного банку № 962 від 29.12.2015 )
е) баланс станом на кінець останнього дня кварталу, що передує зверненню небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку до Національного банку з клопотанням про надання генеральної ліцензії, та звіт про фінансові результати за цей квартал, якщо це не останній квартал звітного року;
( Підпункт "е" пункту 2.2 глави 2 в редакції Постанови Національного банку № 962 від 29.12.2015 )
є) висновок аудитора (аудиторської фірми), складений за підсумками проведеної перевірки достовірності та повноти визначеної в підпунктах "д" та "е" пункту 2.2 глави 2 цього Положення річної та квартальної фінансової звітності, її відповідності вимогам положень (стандартів) бухгалтерського обліку України та/або міжнародним стандартам фінансової звітності;
( Пункт 2.2 глави 2 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 589 від 30.12.2010; в редакції Постанови Національного банку № 962 від 29.12.2015 )
ж) копію свідоцтва про внесення аудитора (аудиторської фірми) до відповідного реєстру, що ведеться державним органом, який здійснює регулювання діяльності небанківської фінансової установи;
( Пункт 2.2 глави 2 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 589 від 30.12.2010; в редакції Постанови Національного банку № 962 від 29.12.2015 )
з) відомості про структуру власності юридичної особи - небанківської фінансової установи та власників з істотною участю в небанківській фінансовій установі, подання яких вимагається главою 6 цього Положення. Зазначені відомості подаються станом на перше число місяця, в якому небанківська фінансова установа звертається до Національного банку з клопотанням про надання генеральної ліцензії, у порядку, визначеному главою 6 цього Положення;
( Пункт 2.2 глави 2 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 962 від 29.12.2015 )
и) повідомлення про відповідність приміщень та матеріально-технічної бази небанківської фінансової установи, структурних підрозділів (для небанківських фінансових установ, які звертаються до Національного банку за генеральною ліцензією на здійснення діяльності з обміну валют або надання інших фінансових послуг, які передбачають використання готівки в національній та іноземній валютах) за формою, наведеною в додатку 2;
( Пункт 2.2 глави 2 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 962 від 29.12.2015 )
і) документ, що підтверджує право власності або право користування приміщенням (договір оренди, суборенди тощо, укладений заявником на нежитлове приміщення не менше ніж на один рік), у якому заявник здійснюватиме валютні операції з додаванням акта про приймання-передавання цього приміщення та плану приміщення із зазначенням його розміру (для небанківських фінансових установ, які звертаються до Національного банку за генеральною ліцензією на здійснення діяльності з обміну валют або надання інших фінансових послуг, які передбачають використання готівки в національній та іноземній валютах).
( Пункт 2.2 глави 2 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 962 від 29.12.2015 )
Копії документів, зазначені в підпунктах "б" - "ґ", "ж" пункту 2.2 глави 2 цього Положення, мають бути засвідчені нотаріально або органом, який видав відповідний документ.
( Абзац пункту 2.2 глави 2 в редакції Постанов Національного банку № 589 від 30.12.2010, № 962 від 29.12.2015 )
Документи, зазначені в підпунктах "д", "е" пункту 2.2 глави 2 цього Положення, мають бути засвідчені підписами й відбитками печаток (за наявності) небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку та аудитора (аудиторської фірми).
( Абзац пункту 2.2 глави 2 в редакції Постанов Національного банку № 589 від 30.12.2010, № 962 від 29.12.2015 )
Документи, зазначені в підпунктах "з" - "і" пункту 2.2 глави 2 цього Положення, мають бути засвідчені підписами й відбитками печаток (за наявності) небанківської фінансової установи.
( Абзац пункту 2.2 глави 2 в редакції Постанови Національного банку № 962 від 29.12.2015 )( Пункт 2.2 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 396 від 27.10.2005, в редакції Постанови Національного банку № 171 від 05.05.2006 )
2.3. Небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку згідно з цим Положенням подають до Національного банку документи, викладені українською мовою. Національний банк не приймає до розгляду документи, що мають підчищення або дописування, закреслені слова або інші виправлення, а також документи, текст яких неможливо прочитати внаслідок їх пошкодження.
( Пункт 2.3 глави 2 в редакції Постанови Національного банку № 589 від 30.12.2010 )( Главу 3 виключено на підставі Постанови Національного банку № 45 від 27.02.2008 )
3. Порядок розгляду Національним банком документів, що подані небанківською фінансовою установою, національним оператором поштового зв'язку для отримання генеральної ліцензії
3.1. Національний банк протягом 15 робочих днів з дати надходження пакета документів від небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку перевіряє пакет документів щодо його комплектності відповідно до переліку, зазначеного в пункті 2.2 глави 2 цього Положення, та відповідності умовам пункту 2.1 глави 2 цього Положення.
Національний банк повертає пакет документів небанківській фінансовій установі, національному оператору поштового зв'язку із супровідним листом з обґрунтуванням підстав повернення в разі відсутності хоча б одного документа з переліку, зазначеного в пункті 2.2 глави 2 цього Положення, та/або невідповідності умовам пункту 2.1 глави 2 цього Положення.
( Абзац третій пункту 3.1 глави 3 виключено на підставі Постанови Національний банку № 500 від 03.12.2012 )( Пункт 3.2 глави 3 виключено на підставі Постанови Національного банку № 589 від 30.12.2010 )
3.2. Національний банк протягом 30 робочих днів з дати надходження пакета документів приймає рішення про надання або відмову в наданні генеральної ліцензії небанківській фінансовій установі, національному оператору поштового зв'язку.
( Абзац перший пункту 3.2 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 500 від 03.12.2012 )( Абзац другий пункту 3.2 глави 3 виключено на підставі Постанови Національного банку № 500 від 03.12.2012 )( Абзац третій пункту 3.2 глави 3 виключено на підставі Постанови Національного банку № 500 від 03.12.2012 )
Рішення про надання або відмову в наданні генеральної ліцензії небанківській фінансовій установі, національному оператору поштового зв'язку приймає Правління Національного банку.
( Пункт 3.2 глави 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 363 від 29.07.2016 )
3.3. Національний банк у разі прийняття рішення про надання небанківській фінансовій установі, національному оператору поштового зв'язку генеральної ліцензії (додаток 3) оформляє її на номерному бланку Національного банку із засвідченням генеральної ліцензії підписом Голови Національного банку або уповноваженої особи Національного банку, і відбитком гербової печатки Національного банку.
( Пункт 3.3 глави 3 в редакції Постанови Національного банку № 589 від 30.12.2010; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 118 від 26.04.2011, № 234 від 14.04.2015 )
3.4. Генеральна ліцензія набирає чинності з дати проставлення реєстраційного номера на номерному бланку Національного банку, на якому вона оформлена.
Небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку має право здійснювати операції, зазначені в генеральній ліцензії, за умови перебування в державному реєстрі фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, чи державному реєстрі фінансових установ Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України або перебування національного оператора поштового зв'язку на обліку в Національній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України та наявності чинної на час проведення цих операцій ліцензії, передбаченої підпунктом "ґ" пункту 2.2 глави 2 цього Положення (якщо їх проведення згідно із законодавством України потребує такої ліцензії).
( Абзац другий пункту 3.4 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 589 від 30.12.2010, № 289 від 10.07.2012, № 962 від 29.12.2015 )
3.5. Національний банк у разі прийняття рішення про надання небанківській фінансовій установі, національному оператору поштового зв'язку генеральної ліцензії реєструє її в журналі реєстрації генеральних ліцензій та передає належним чином оформлену генеральну ліцензію під підпис представникові небанківської фінансової установи чи національного оператора поштового зв'язку на підставі належним чином оформленої довіреності та представлення копій платіжних доручень, що підтверджують оплату за надання генеральної ліцензії та за бланк ліцензії.
( Абзац перший пункту 3.5 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 392 від 19.06.2015 )
Небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку здійснюють оплату за надання генеральної ліцензії та за бланк ліцензії в розмірі, установленому нормативно-правовими актами Національного банку.
( Пункт 3.5 глави 3 в редакції Постанови Національного банку № 589 від 30.12.2010 )
3.6. Небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку зобов'язані звернутися до Національного банку з клопотанням про надання нової генеральної ліцензії в разі:
( Абазц перший пункту 3.6 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 962 від 29.12.2015 )
наміру продовжувати здійснювати валютні операції після закінчення строку дії раніше наданої генеральної ліцензії;
розширення/зміни переліку валютних операцій, які планує здійснювати небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку;
зміни найменування, ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ, небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку, іншої інформації, зазначеної в генеральній ліцензії.
( Абзац четвертий пункту 3.6 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 289 від 10.07.2012, № 962 від 29.12.2015 )
Небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку для одержання нової генеральної ліцензії мають подати до Національного банку:
обґрунтоване клопотання про надання нової генеральної ліцензії у зв'язку з наміром продовжувати здійснювати валютні операції після закінчення строку дії раніше наданої генеральної ліцензії чи в разі розширення/зміни переліку валютних операцій, які планують здійснювати небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку (додаток 4), або клопотання про надання нової генеральної ліцензії в разі зміни найменування, ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ, небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку, іншої інформації, зазначеної в генеральній ліцензії (додаток 5);
( Абзац шостий пункту 3.6 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 289 від 10.07.2012, № 962 від 29.12.2015 )
копію раніше наданої генеральної ліцензії;
документи, визначені в пункті 2.2 глави 2 цього Положення, - у випадках, передбачених абзацами другим, третім цього пункту;
копії ліцензії, зазначеної в підпункті "ґ" пункту 2.2 глави 2 цього Положення, та документів, які підтверджують необхідність одержання нової генеральної ліцензії, - у випадках, передбачених абзацом четвертим цього пункту.
( Абзац дев'ятий пункту 3.6 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 289 від 10.07.2012 )
Небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку подають до Національного банку документи, передбачені абзацами шостим - дев'ятим цього пункту, з дотриманням вимог абзаців чотирнадцятого - шістнадцятого пункту 2.2 та пункту 2.3 глави 2 цього Положення.
( Абзац десятий пункту 3.6 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 962 від 29.12.2015 )
Національний банк протягом 15 робочих днів з дати надходження пакета документів від небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку перевіряє пакет документів щодо його комплектності:
у випадках, передбачених абзацами другим, третім цього пункту, - відповідно до переліку, зазначеного в абзацах шостому - восьмому цього пункту, та відповідності його умовам пункту 2.1 глави 2 цього Положення;
у випадках, передбачених абзацом четвертим цього пункту, - відповідно до переліку, зазначеного в абзацах шостому, сьомому, дев'ятому цього пункту.
Національний банк повертає пакет документів небанківській фінансовій установі, національному оператору поштового зв'язку із супровідним листом з обґрунтуванням підстав повернення в разі невідповідності пакета документів вимогам абзаців одинадцятого - тринадцятого цього пункту.
( Абзац п'ятнадцятий пункту 3.6 глави 3 виключено на підставі Постанови Національного банку № 500 від 03.12.2012 )
Національний банк згідно з вимогами пунктів 3.2-3.5, 3.8 глави 3 цього Положення розглядає пакет документів і приймає рішення про надання чи відмову в наданні небанківській фінансовій установі, національному оператору поштового зв'язку нової генеральної ліцензії.
( Абзац п'ятнадцятий пункту 3.6 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 962 від 29.12.2015 )
Національний банк згідно з пунктами 3.9, 3.10 глави 3 цього Положення відкликає раніше надану небанківській фінансовій установі, національному оператору поштового зв'язку генеральну ліцензію в разі прийняття рішення про надання нової генеральної ліцензії.
( Абзац шістнадцятий пункту 3.6 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 962 від 29.12.2015 )( Пункт 3.6 глави 3 в редакції Постанови Національного банку № 589 від 30.12.2010 )( Пункт 3.7 глави 3 виключено на підставі Постанови Національного банку № 589 від 30.12.2010 )
3.7. Національний банк у разі втрати або пошкодження генеральної ліцензії видає її дублікат, який оформляється в порядку, визначеному для оформлення генеральної ліцензії. Дублікат генеральної ліцензії у верхньому правому кутку містить слово "Дублікат", його текст ідентичний тексту генеральної ліцензії.
Небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку здійснює оплату за надання дубліката генеральної ліцензії в розмірі, установленому нормативно-правовими актами Національного банку.
( Главу 3 доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 962 від 29.12.2015 )
3.8. Національний банк має право прийняти рішення про відмову в наданні небанківській фінансовій установі, національному оператору поштового зв'язку генеральної ліцензії, якщо:
( Абзац перший пункту 3.8 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 363 від 29.07.2016 )
а) за результатами розгляду пакета документів установлено, що небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку надали недостовірну або неповну інформацію;
б) небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку не дотримали вимог цього Положення;
( Підпункт "в" пункту глави 3 виключено на підставі Постанови Національного банку № 500 від 03.12.2012 )
в) протягом року, що передує даті надходження пакета документів, установлено факти порушення (або за наявності в Національного банку документально підтвердженої інформації від спеціальних органів по боротьбі з організованою злочинністю чи органів державної влади про порушення) небанківською фінансовою установою, національним оператором поштового зв'язку вимог нормативно-правових актів Національного банку, валютного законодавства України, законодавства України з питань регулювання ринків фінансових послуг, у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та/або до них застосовано санкції за порушення вищезазначеного законодавства України;
г) діяльність небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку протягом попереднього звітного року або кварталу була збитковою;
( Абзац перший підпункту "г" пункту 3.8 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 962 від 29.12.2015 )
ґ) структура власності юридичної особи - небанківської фінансової установи та власників з істотною участю в небанківській фінансовій установі не відповідає вимогам законодавства України (зокрема, вимогам, установленим Національним банком у цьому Положенні);
( Пункт 3.8 глави 3 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 962 від 29.12.2015 )
д) установлення протягом останніх 12 календарних місяців фактів невідповідності приміщень і матеріально-технічної бази структурних підрозділів небанківської фінансової установи вимогам нормативно-правових актів Національного банку з питань проведення валютно-обмінних операцій і з питань організації захисту приміщень небанківських фінансових установ. Зазначена підстава для відмови в наданні генеральної ліцензії застосовується, якщо протягом 12 календарних місяців невідповідність вимогам виявлена щодо принаймні:
п'яти структурних підрозділів небанківської фінансової установи, якщо небанківська фінансова установа має не більше 300 структурних підрозділів;
десяти структурних підрозділів небанківської фінансової установи, якщо небанківська фінансова установа має понад 300 структурних підрозділів.
( Пункт 3.8 глави 3 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 962 від 29.12.2015 )
Національний банк приймає рішення про відмову в наданні небанківській фінансовій установі, національному оператору поштового зв'язку генеральної ліцензії без урахування умов підпунктів "в" - "д" пункту 3.8 глави 3 цього Положення у випадках, передбачених абзацом четвертим пункту 3.6 глави 3 цього Положення.
( Пункт глави 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 289 від 10.07.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 500 від 03.12.2012; в редакції Постанови Національного банку № 962 від 29.12.2015 )
Національний банк повідомляє небанківську фінансову установу, національного оператора поштового зв'язку про відмову в наданні генеральної ліцензії в письмовій формі із зазначенням причин відмови.
( Пункт глави 3 в редакції Постанови Національного банку № 589 від 30.12.2010 )
3.9. Національний банк має право відкликати в небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку генеральну ліцензію в разі:
а) порушення небанківською фінансовою установою, національним оператором поштового зв'язку умов наданої генеральної ліцензії;
б) установлення факту подання небанківською фінансовою установою, національним оператором поштового зв'язку для отримання генеральної ліцензії документів, що містять недостовірну інформацію;
в) закінчення строку дії генеральної ліцензії згідно з пунктом 1.9 глави 1 цього Положення;
( Підпункт "в" пункту 3.9 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 962 від 29.12.2015 )
г) надання небанківській фінансовій установі, національному оператору поштового зв'язку нової генеральної ліцензії згідно з пунктом 3.6 цієї глави;
ґ) втрати чинності (зупинення, тимчасового зупинення) ліцензією, зазначеною в підпункті "ґ" пункту 2.2 глави 2 цього Положення, у передбачених законодавством України випадках або скасування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг рішення про взяття на облік національного оператора поштового зв'язку;
( Підпункт "ґ" пункту 3.9 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 962 від 29.12.2015 )
д) установлення фактів порушень (або наявності в Національного банку документально підтвердженої інформації від спеціальних органів по боротьбі з організованою злочинністю чи органів державної влади про порушення) небанківською фінансовою установою, національним оператором поштового зв'язку вимог нормативно-правових актів Національного банку, валютного законодавства України, законодавства України з питань регулювання ринків фінансових послуг, у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та/або до них застосовано санкції за порушення вищезазначеного законодавства України;
е) виявлення Національним банком систематичного порушення небанківською фінансовою установою, національним оператором поштового зв'язку, яким була надана генеральна ліцензія, порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, установленого Інструкцією про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 12.12.2002 № 502, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 14.01.2003 за № 21/7342;
( Підпункт "е" пункту 3.9 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 962 від 29.12.2015 )
є) відсутності в небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку власного капіталу в розмірі, визначеному главою 5 цього Положення;
( Підпункт "є" пункту 3.9 глави 3 в редакції Постанови Національного банку № 962 від 29.12.2015 )
ж) нездійснення небанківською фінансовою установою, національним оператором поштового зв'язку валютних операцій протягом 180 календарних днів з дати надання Національним банком небанківській фінансовій установі, національному оператору поштового зв'язку генеральної ліцензії на здійснення зазначених валютних операцій;
з) збиткової діяльності небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку протягом попереднього звітного року;
и) подання небанківською фінансовою установою, національним оператором поштового зв'язку на виконання вимог глави 4 цього Положення недостовірної інформації;
( Пункт глави 3 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 289 від 10.07.2012 )
і) невідповідності структури власності юридичної особи - небанківської фінансової установи та власників з істотною участю в небанківській фінансовій установі вимогам щодо її прозорості, установленим главою 6 цього Положення;
( Пункт 3.9 глави 3 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 962 від 29.12.2015 )
ї) включення небанківською фінансовою установою до повідомлення про відповідність нормативно-правовим актам Національного банку України (додаток 2) інформації про структурні підрозділи, які не відповідають вимогам нормативно-правових актів Національного банку з питань проведення валютно-обмінних операцій і організації захисту приміщень небанківських фінансових установ. Зазначена підстава відкликання генеральної ліцензії застосовується, якщо протягом 12 останніх календарних місяців невідповідність вимогам виявлена щодо принаймні:
п'яти структурних підрозділів небанківської фінансової установи, якщо небанківська фінансова установа має не більше 300 структурних підрозділів;
десяти структурних підрозділів небанківської фінансової установи, якщо небанківська фінансова установа має понад 300 структурних підрозділів;
( Пункт 3.9 глави 3 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 962 від 29.12.2015 )
й) подання небанківською фінансовою установою, національним оператором поштового зв'язку заяви про відкликання генеральної ліцензії.
( Пункт 3.9 глави 3 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 962 від 29.12.2015 )
Національний банк у разі прийняття рішення про відкликання генеральної ліцензії на здійснення певних валютних операцій з переліку, передбаченого умовами генеральної ліцензії, надає нову генеральну ліцензію зі зміненим переліком операцій замість раніше наданої генеральної ліцензії.
( Пункт глави 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 289 від 10.07.2012 )( Пункт глави 3 в редакції Постанови Національного банку № 589 від 30.12.2010 )
3.10. Національний банк відкликає генеральну ліцензію згідно з розпорядженням Національного банку (додаток 6).
( Абзац перший пункту глави 3 в редакції Постанови Національного банку № 589 від 30.12.2010 )
Національний банк повідомляє про відкликання генеральної ліцензії:
у письмовій формі (додаток 7) із зазначенням підстав власника генеральної ліцензії за його місцезнаходженням;
( Абзац третій пункту глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 392 від 19.06.2015, № 962 від 29.12.2015 )
банки України електронною поштою та громадськість через засоби масової інформації.
Небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку зобов'язані повернути оригінал генеральної ліцензії в десятиденний строк з дати її відкликання.
( Абзац п'ятий пункту глави 3 в редакції Постанови Національного банку № 589 від 30.12.2010 )
3.11. Порушення небанківською фінансовою установою, національним оператором поштового зв'язку умов генеральної ліцензії та/або порушення вимог цього Положення (у тому числі здійснення валютних операцій після відкликання Національним банком генеральної ліцензії) тягне за собою відповідальність згідно із законодавством України.
( Глава із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 362 від 27.09.2002, № 171 від 05.05.2006, в редакції Постанови Національного банку № 45 від 27.02.2008 )
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
09.08.2002 № 297
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 серпня 2002 р.
за № 712/7000
Про затвердження Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій
Згідно зі статтею 44 Закону України "Про Національний банк України" та статтею 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" та з метою впорядкування надання небанківським фінансовим установам генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій (додається).
5. Фінансовому департаменту (О.М. Кандибка) разом з Департаментом валютного контролю та ліцензування (С.О. Брагін) підготувати відповідні зміни до Переліку і тарифів на послугу за надання ліцензій (дозволів) на здійснення банківських операцій, операцій з валютними цінностями та інші послуги, що надаються установами та територіальними управліннями Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 08.08.2000 № 311 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14.09.2000 за № 608/4829.
6. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
7. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Департамент валютного контролю та ліцензування (С.О. Брагін).
В. о. ГоловиА.В. Шаповалов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
09.08.2002 № 297

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!