Про затвердження Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового звязку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій. Положення від 09.08.2002 №297

Національний банк України Постанова, Положення від 09.08.2002 №297
Увага! Не остання редакція від 09.08.2002. Прийняття
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова, Положення

Дата 09.08.2002

Номер 297

Статус Діє

Редакції
09.05.2019 внесення змін (постанова від 07.05.2019 N 65 /v0065500-19/) 08.02.2019 внесення змін (постанова від 05.02.2019 N 28 /v0028500-19/) 07.02.2019 внесення змін (постанова від 02.01.2019 N 9 /v0009500-19/) 01.10.2018 внесення змін (постанова від 10.08.2018 N 92 /v0092500-18/) 28.12.2017 внесення змін (постанова від 21.12.2017 N 137 /v0137500-17/) 07.09.2016 внесення змін (постанова від 05.09.2016 N 380 /v0380500-16/) 29.07.2016 внесення змін (постанова від 29.07.2016 N 363 /v0363500-16/) 01.01.2016 внесення змін (постанова від 29.12.2015 N 962 /v0962500-15/) 23.06.2015 внесення змін (постанова від 19.06.2015 N 392 /v0392500-15/) 16.04.2015 внесення змін (постанова від 14.04.2015 N 234 /v0234500-15/) 18.01.2013 внесення змін (постанова від 03.12.2012 N 500 /z2156-12/) 17.08.2012 внесення змін (постанова від 10.07.2012 N 289 /z1268-12/) 07.11.2011 внесення змін (постанова від 08.09.2011 N 306 /z1203-11/) 06.06.2011 внесення змін (постанова від 26.04.2011 N 118 /z0618-11/) 08.03.2011 внесення змін (постанова від 30.12.2010 N 589 /z0236-11/) 01.03.2010 внесення змін (постанова від 01.02.2010 N 35 /z0169-10/) 06.04.2009 внесення змін (постанова від 06.03.2009 N 122 /z0277-09/) 28.03.2008 внесення змін (постанова від 27.02.2008 N 45 /z0214-08/) 03.06.2006 внесення змін (постанова від 05.05.2006 N 171 /z0594-06/) 22.11.2005 внесення змін (постанова від 27.10.2005 N 396 /z1362-05/) 19.10.2002 внесення змін (постанова від 27.09.2002 N 362 /z0815-02/) 26.09.2002 внесення змін (лист від 26.09.2002 N 18-211/3484 /v3484500-02/) 09.08.2002 прийняття
Документ підготовлено в системі iplex
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 297 від 09.08.2002


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 серпня 2002 р.
за N 712/7000
Про затвердження Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій
Згідно зі статтею 44 Закону України "Про Національний банк України" та статтею 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" та з метою впорядкування надання небанківським фінансовим установам генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій (додається).
2. Унести до Положення про філії (територіальні управління) Національного банку України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 22.12.2000 N 495 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.01.2001 за N 81/5272, такі зміни:
підпункт 3.3.11 пункту 3.3 викласти в такій редакції:
"3.3.11. Розглядають документи резидентів і надають висновки Національному банку щодо отримання індивідуальних ліцензій на відкриття та перереєстрацію рахунків за кордоном, на здійснення інвестицій за межі України, на зворотне вивезення іноземних цінних паперів за кордон, отримання небанківськими фінансовими установами генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій тощо".
3. Унести до Положення про порядок видачі ліцензії на здійснення окремих банківських операцій небанківським установам, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 16.08.2001 N 344 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.09.2001 за N 778/5969, такі зміни:
абзац четвертий глави 3 викласти в такій редакції:
"наявність статутного капіталу в сумі, еквівалентній не менше ніж 0,5 млн євро".
4. До часу створення згідно із Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" спеціального уповноваженого органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг від небанківських фінансових установ документ, що підтверджує їх внесення зазначеним уповноваженим органом до Державного реєстру фінансових установ, для отримання генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій не вимагається.
5. Фінансовому департаменту (О.М.Кандибка) разом з Департаментом валютного контролю та ліцензування (С.О.Брагін) підготувати відповідні зміни до Переліку і тарифів на послугу за надання ліцензій (дозволів) на здійснення банківських операцій, операцій з валютними цінностями та інші послуги, що надаються установами та територіальними управліннями Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 08.08.2000 N 311 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14.09.2000 за N 608/4829.
6. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
7. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Департамент валютного контролю та ліцензування (С. О. Брагін).
В. о. Голови А.В.Шаповалов
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Правління
Національного банку України
від 09.08.2002 N 297
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 серпня 2002 р.
за N 712/7000
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок надання небанківським фінансовим установам генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій
З метою підвищення надійності та стабільності фінансової системи України, розвитку ринків фінансових послуг та забезпечення захисту інтересів їх учасників, згідно зі статтею 44 Закону України "Про Національний банк України", статтею 7 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", статтею 5 Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" (далі - Декрет та законодавством України Національний банк України визначає порядок надання небанківським фінансовим установам генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій.
1. Загальні положення
1.1. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:
генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій (далі - генеральна ліцензія) - документ Національного банку України (далі - Національний банк), що надається небанківським фінансовим установам та дозволяє здійснювати валютні операції, що не потребують індивідуальної ліцензії, на весь період дії режиму валютного регулювання;
небанківська фінансова установа - юридична особа, яка відповідно до законодавства не є банком, надає одну або декілька фінансових послуг та яку внесено до відповідного державного реєстру фінансових установ у порядку, установленому законодавством.
Інші терміни та поняття у цьому Положенні вживаються відповідно до визначень, зазначених у Законі України "Про банки і банківську діяльність", Законі України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та Декреті.
1.2. Небанківська фінансова установа має право здійснювати операції, передбачені статтею 4 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", якщо вони є валютними операціями тільки після отримання генеральної ліцензії згідно з пунктом 2 статті 5 Декрету.
Зазначені в цьому пункті операції небанківська фінансова установа проводить виключно через рахунки, які відкрито в уповноважених банках, та в порядку, визначеному для уповноважених банків.
Уповноважені банки, у яких відкрито рахунки небанківської фінансової установи, здійснюють контроль за валютними операціями, що проводить через ці рахунки небанківська фінансова установа за дорученням її клієнтів, та за власними валютними операціями цієї установи і несуть відповідальність за нездійснення цих функцій, як за невиконання вимог пункту 2 статті 13 Декрету.
1.3. Небанківські фінансові установи, що отримали генеральну ліцензію, мають право відкривати на території України пункти обміну іноземних валют у порядку, який встановлений для уповноважених банків.
1.4. Небанківська фінансова установа, яка отримала генеральну ліцензію, зобов'язана подавати звітність про валютні операції у порядку та терміни, що визначаються Національним банком за погодженням з Державним комітетом статистики України з урахуванням вимог законодавства України.
1.5. Валютні операції здійснюються небанківською фінансовою установою за правилами та в порядку, що визначені чинним законодавством України, в тому числі нормативно-правовими актами Національного банку та розробленими відповідно до них внутрішніми положеннями небанківської фінансової установи.
1.6. Філії небанківських фінансових установ здійснюють операції згідно з положенням про філію та лише за умови наявності та в межах дозволу, наданого небанківською фінансовою установою - юридичною особою.
1.7. Генеральна ліцензія не може передаватися третім особам.
2. Умови, за яких небанківська фінансова установа має право отримати генеральну ліцензію, та документи, що подаються нею для її отримання
2.1. Національний банк надає небанківській фінансовій установі генеральну ліцензію лише в разі дотримання таких умов:
а) наявність капіталу небанківської фінансової установи в сумі, еквівалентній не менше ніж 0,5 млн євро;
б) строк діяльності небанківської фінансової установи без порушення вимог чинного законодавства України не менше року;
в) беззбиткова діяльність небанківської фінансової установи протягом попереднього фінансового року;
г) наявність бізнес-плану, що схвалений Національним банком і відповідно до якого небанківська фінансова установа здійснюватиме свою діяльність;
ґ) наявність у небанківської фінансової установи внутрішніх контролюючих процедур протидії легалізації грошей, набутих злочинним шляхом;
д) наявність письмової згоди уповноважених банків на здійснення контролю за валютними операціями клієнтів небанківської фінансової установи, які остання проводитиме через відкриті в цих банках рахунки;
е) Національний банк дійшов висновку, що небанківська фінансова установа має достатні фінансові можливості та відповідних спеціалістів для здійснення своєї діяльності.
2.2. Небанківська фінансова установа для отримання генеральної ліцензії подає до територіального управління Національного банку (далі - територіальне управління) за своїм місцезнаходженням такі документи:
а) клопотання про надання генеральної ліцензії, що засвідчене підписом керівника небанківської фінансової установи, за формою згідно з додатком 1 до цього Положення;
б) нотаріально засвідчені копії свідоцтва про державну реєстрацію, статуту та установчого договору (за наявності) та виписку з рахунку (засвідчену банком) про розмір наявного капіталу;
в) документ, що підтверджує внесення небанківської фінансової установи до відповідного державного реєстру фінансових установ*;
-------------------
* Документ, що підтверджує внесення небанківської фінансової установи до державного реєстру фінансових установ, ведення якого віднесено до компетенції спеціального уповноваженого органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг, після утворення зазначеного уповноваженого органу.
г) перелік фінансових послуг, передбачених статтею 4 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", право на здійснення яких має небанківська фінансова установа згідно зі статутом та відповідно до законодавства;
ґ) нотаріально засвідчені копії ліцензій на здійснення небанківською фінансовою установою тих видів фінансових послуг, які підлягають ліцензуванню згідно із законодавством, виданих державним органом, який відповідно до законодавства України регулює надання таких фінансових послуг;
д) балансовий звіт та звіт про фінансові результати за попередній фінансовий рік;
е) оборотно-сальдовий баланс за місяць, що передує зверненню небанківської фінансової установи до Національного банку з клопотанням про надання генеральної ліцензії;
є) відомості про забезпеченість небанківської фінансової установи відповідними приміщеннями, банківським обладнанням, комп'ютерною технікою, програмним забезпеченням і комунікаційними засобами, що відповідають вимогам Національного банку, потрібними для здійснення валютних операцій;
ж) план, відповідно до якого небанківська фінансова установа здійснюватиме цю діяльність;
з) відповідні внутрішні положення небанківської фінансової установи, що регламентують виконання нею валютних операцій;
и) внутрішнє положення, яке регламентує дії небанківської фінансової установи, пов'язані з недопущенням легалізації грошей, набутих злочинним шляхом;
і) відомості про керівників структурних підрозділів небанківської фінансової установи, які здійснюватимуть валютні операції, та посадову особу (осіб), відповідальну (відповідальних) за внутрішні контролюючі процедури протидії легалізації грошей, набутих злочинним шляхом, за формою, наведеною у додатку 2 до цього Положення (біографічні відомості про кожного з керівників відповідних підрозділів мають підтверджувати наявність вищої економічної, юридичної освіти або освіти в галузі управління, відповідний стаж роботи в банківській (фінансовій) системі за відповідним фахом, у тому числі на керівних посадах);
ї) опис і відомості про управлінську та організаційну структуру небанківської фінансової установи (підрозділи (підрозділ), які здійснюватимуть валютні операції, їх підпорядкованість, порядок прийняття рішень);
й) відомості про рахунки небанківської фінансової установи, які відкрито в уповноважених банках;
к) письмову згоду зазначених у підпункті "й" цього пункту уповноважених банків на здійснення контролю за валютними операціями клієнтів небанківської фінансової установи, які остання проводитиме через відкриті в цих банках рахунки.
2.3. Документи, що подаються до Національного банку відповідно до цього Положення, мають бути викладені українською мовою.
Не приймаються до розгляду документи, що мають підчищення або дописування, закреслені слова або інші виправлення, а також документи, текст яких неможливо прочитати внаслідок їх пошкодження.
3. Порядок розгляду територіальним управлінням документів, що подані небанківською фінансовою установою для отримання генеральної ліцензії
3.1. Територіальне управління перевіряє пакет документів у строк, що не перевищує 10 робочих днів з дати надходження пакета документів від небанківської фінансової установи.
3.2. Територіальне управління перевіряє комплектність пакета документів і, якщо немає хоча б одного з документів, протягом п'яти робочих днів із часу отримання пакета документів повертає його небанківській фінансовій установі із супровідним листом з обгрунтуванням підстав повернення.
3.3. Територіальне управління розглядає пакет документів щодо дотримання небанківською фінансовою установою умов, зазначених у пункті 2.1 цього Положення, перевіряє достовірність інформації, що викладена в поданих небанківською фінансовою установою документах, шляхом проведення співбесіди з керівниками відповідних структурних підрозділів небанківської фінансової установи та посадовою особою (особами), відповідальною (відповідальними) за внутрішні контролюючі процедури протидії легалізації грошей, набутих злочинним шляхом, здійснення перевірки на місці щодо забезпеченості небанківської фінансової установи потрібними приміщеннями, банківським обладнанням, комп'ютерною технікою, програмними продуктами та комунікаційними засобами, використання відомостей з власних інформаційних систем, баз даних Національного банку тощо.
3.4. Відповідно до результатів розгляду документів територіальне управління готує висновок, що засвідчується підписом начальника територіального управління, про дотримання небанківською фінансовою установою вимог розділу 2 цього Положення (за кожним підпунктом пункту 2.1 розділу 2 подається окремий висновок, зокрема за підпунктом "г" зазначається, чи заслуговує поданий план на схвалення, а за підпунктом "е" - чи має небанківська фінансова установа достатні фінансові можливості та відповідних спеціалістів для здійснення своєї діяльності), готовність небанківської фінансової установи до здійснення операцій, відповідність наданих небанківською фінансовою установою документів законодавству України, у тому числі нормативно-правовим актам Національного банку. Висновок територіального управління має містити обгрунтовані пропозиції щодо можливості надання небанківській фінансовій установі генеральної ліцензії.
3.5. За якість і достовірність викладеної у висновку інформації та відповідність її вимогам цього Положення та іншим нормативно-правовим актам Національного банку, своєчасність підготовки висновку персональну відповідальність несе керівник територіального управління.
3.6. Протягом п'яти робочих днів з дати надходження пакета документів територіальне управління надсилає копію клопотання небанківської фінансової установи про надання їй генеральної ліцензії відповідним територіальному підрозділу по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України та територіальному підрозділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України.
3.7. Негативні висновки щодо надання генеральної ліцензії, що отримані від спеціальних органів по боротьбі з організованою злочинністю, та/або відомості про здійснення небанківською фінансовою установою легалізації грошей, набутих злочинним шляхом, можуть бути підставою для відмови у наданні цій установі генеральної ліцензії.
3.8. Територіальне управління у строк не більше ніж 15 робочих днів з дати надходження пакета документів, що подані небанківською фінансовою установою, надсилає його разом із супровідним листом, висновком територіального управління та висновками спеціальних органів по боротьбі з організованою злочинністю, якщо ці висновки надійшли до територіального управління протягом строку перевірки документів, який передбачений пунктом 3.1 цього Положення (факт ненадходження висновків спеціальних органів по боротьбі з організованою злочинністю протягом строку перевірки пакета документів має зазначатися в супровідному листі територіального управління), на адресу Департаменту валютного контролю та ліцензування Національного банку.
4. Порядок розгляду пакета документів щодо надання генеральної ліцензії Департаментом валютного контролю та ліцензування Національного банку
4.1. Департамент валютного контролю та ліцензування Національного банку розглядає отриманий від територіального управління пакет документів небанківської фінансової установи разом з висновком територіального управління.
4.2. У разі потреби подані документи розглядаються іншими структурними підрозділами Національного банку, які в межах своєї компетенції подають Департаменту валютного контролю та ліцензування свої висновки та пропозиції про можливість надання небанківській фінансовій установі генеральної ліцензії.
4.3. Протягом 15 робочих днів із дня отримання Національним банком від територіального управління пакета документів Департамент валютного контролю та ліцензування готує пропозиції керівництву Національного банку щодо доцільності надання ліцензії.
4.4. У разі прийняття Національним банком рішення про надання небанківській фінансовій установі генеральної ліцензії Департамент валютного контролю та ліцензування надсилає територіальному управлінню за місцезнаходженням небанківської фінансової установи належним чином оформлену ліцензію із супровідним листом для надання представникові небанківської фінансової установи. Генеральна ліцензія може бути надана представникові небанківської фінансової установи на підставі належним чином оформленої довіреності та копій платіжних доручень, що підтверджують оплату за надання генеральної ліцензії та за бланк ліцензії.
Оплата за надання генеральної ліцензії та за бланк ліцензії здійснюється в розмірі, установленому нормативно-правовими актами Національного банку.
4.5. Національний банк може відмовити небанківській фінансовій установі в наданні генеральної ліцензії у разі:
а) якщо за результатами розгляду пакета документів установлено, що небанківською фінансовою установою надано недостовірну або неповну інформацію;
б) якщо небанківською фінансовою установою не дотримано вимог розділу 2 цього Положення;
в) наявності у Національного банку відомостей про здійснення небанківською фінансовою установою легалізації грошей, набутих злочинним шляхом.
Рішення про відмову в наданні генеральної ліцензії повідомляється небанківській фінансовій установі в письмовій формі із зазначенням причин відмови.
4.6. Генеральна ліцензія оформляється на відповідному бланку, засвідчується підписом заступника Голови Національного банку, який за розподілом обов'язків здійснює загальне керівництво Департаментом валютного контролю та ліцензування, і відбитком печатки (додаток 3).
4.7. Генеральна ліцензія набирає чинності з дати її підписання.
4.8. Національний банк має право відкликати у небанківської фінансової установи генеральну ліцензію у разі:
а) порушення небанківською фінансовою установою умов наданої генеральної ліцензії;
б) установлення факту подання небанківською фінансовою установою документів для отримання генеральної ліцензії, що містять недостовірну інформацію;
в) відкликання у небанківської фінансової установи ліцензії, передбаченої підпунктом "ґ" пункту 2.2 цього Положення;
г) наявності достовірної інформації про здійснення небанківською фінансовою установою легалізації грошей, набутих злочинним шляхом.
Генеральна ліцензія Національного банку вважається відкликаною з дня прийняття Національним банком окремого рішення про відкликання генеральної ліцензії. У такому разі оригінал генеральної ліцензії в п'ятиденний строк підлягає поверненню Національному банку.
Директор Департаменту
валютного контролю та ліцензування

С.О.Брагін
Додаток 1
до Положення про порядок
надання небанківським
фінансовим установам
генеральних ліцензій
на здійснення валютних
операцій
Клопотання
небанківської фінансової установи про надання генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій
"____" ____________ 200_ р.
Голові Національного банку України
Місцезнаходження
Небанківська фінансова установа _________________________________,
(назва)
яка розташована _________________________________________________,
(місцезнаходження)
в особі керівника _______________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
який діє на підставі статуту небанківської фінансової установи,
звертається до Національного банку України з проханням про надання
генеральної ліцензії на здійснення операцій, передбачених
підпунктами
____________________ (___________________________________________)
(номери підпунктів) (перелік видів операцій)
статті 4 Закону України "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг", якщо вони є валютними
операціями.
Небанківська фінансова установа __________________________________
(назва)
зобов'язується виконувати вимоги чинного законодавства України та
відповідні внутрішні контролюючі процедури протидії легалізації
грошей, набутих злочинним шляхом. Крім того, небанківська
фінансова установа забезпечена потрібним обладнанням, комп'ютерною
технікою, програмним забезпеченням і комунікаційними засобами, що
відповідають вимогам Національного банку України.
Просимо __________________________________________________________
(назва територіального управління Національного банку України)
надати висновок про відповідність пакета документів вимогам
Національного банку України.
Я, ______________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
несу персональну відповідальність за достовірність усіх поданих
документів. Мені відомо, що надання недостовірної інформації та
приховування будь-яких відомостей у зв'язку з цим клопотанням і
додатками до нього можуть спричинити відмову в наданні генеральної
ліцензії на здійснення валютних операцій.
У разі виникнення будь-яких питань стосовно цього клопотання або
документів, що додаються до нього, прошу звертатися до
_________________________________________________________________.
(прізвище, адреса, номер телефону)
Додатки: подаються документи, що зазначені в підпунктах "б" - "к"
пункту 2.2 Положення про порядок надання небанківським фінансовим
установам генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій.
Керівник небанківської фінансової установи _______________________
(підпис, прізвище, ініціали)
Додаток 2
до Положення про порядок
надання небанківським
фінансовим установам
генеральних ліцензій
на здійснення валютних
операцій
Інформація про керівників структурних підрозділів небанківської фінансової установи, які здійснюватимуть валютні операції, та посадову особу (осіб), відповідальну (відповідальних) за внутрішні контролюючі процедури протидії легалізації грошей, набутих злочинним шляхом
------------------------------------------------------------------------
| N з/п | Прізвище, ім'я | Посада | Освіта | Стаж роботи в банківській |
| | та по батькові | | | (фінансовій) системі |
| | | | |---------------------------|
| | | | | загальний | на керівних |
| | | | | | посадах |
|-------+----------------+--------+--------+-------------+-------------|
| | | | | | |
|-------+----------------+--------+--------+-------------+-------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
------------------------------------------------------------------------
Керівник небанківської фінансової установи _______________________
(підпис, прізвище, ініціали)
Додаток 3
до Положення про порядок
надання небанківським
фінансовим установам
генеральних ліцензій
на здійснення валютних
операцій
Національний банк України
Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій
N ____ від ____________
Надана ___________________________________________________________
(повна назва небанківської фінансової установи)
__________________________________________________________________
у тому, що зазначена небанківська фінансова установа має право
здійснювати операції, передбачені підпунктами_____________________
(номери підпунктів)
(________________________________________________________________)
(перелік видів операцій)
статті 4 Закону України "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг", якщо вони є валютними
операціями.
Зазначені операції небанківська фінансова установа має право
проводити виключно через рахунки, які відкриті в уповноважених
банках, за наявності письмової згоди цих банків на здійснення
контролю за валютними операціями клієнтів небанківської фінансової
установи, які остання проводить через зазначені рахунки, та в
порядку, визначеному для уповноважених банків.
Заступник Голови
Національного банку України ____________________________
(підпис, прізвище, ініціали)
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 297 від 09.08.2002


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 серпня 2002 р.
за N 712/7000
Про затвердження Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій
Згідно зі статтею 44 Закону України "Про Національний банк України" та статтею 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" та з метою впорядкування надання небанківським фінансовим установам генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій (додається).
2. Унести до Положення про філії (територіальні управління) Національного банку України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 22.12.2000 N 495 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.01.2001 за N 81/5272, такі зміни:
підпункт 3.3.11 пункту 3.3 викласти в такій редакції:
"3.3.11. Розглядають документи резидентів і надають висновки Національному банку щодо отримання індивідуальних ліцензій на відкриття та перереєстрацію рахунків за кордоном, на здійснення інвестицій за межі України, на зворотне вивезення іноземних цінних паперів за кордон, отримання небанківськими фінансовими установами генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій тощо".
3. Унести до Положення про порядок видачі ліцензії на здійснення окремих банківських операцій небанківським установам, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 16.08.2001 N 344 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.09.2001 за N 778/5969, такі зміни:
абзац четвертий глави 3 викласти в такій редакції:
"наявність статутного капіталу в сумі, еквівалентній не менше ніж 0,5 млн євро".

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!