Про затвердження Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового звязку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій. Положення від 09.08.2002 №297

Національний банк України Постанова, Положення від 09.08.2002 №297
Увага! Не остання редакція від 06.06.2011. Внесення змін (постанова від 26.04.2011 N 118 /z0618-11/)
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова, Положення

Дата 09.08.2002

Номер 297

Статус Діє

Редакції
09.05.2019 внесення змін (постанова від 07.05.2019 N 65 /v0065500-19/) 08.02.2019 внесення змін (постанова від 05.02.2019 N 28 /v0028500-19/) 07.02.2019 внесення змін (постанова від 02.01.2019 N 9 /v0009500-19/) 01.10.2018 внесення змін (постанова від 10.08.2018 N 92 /v0092500-18/) 28.12.2017 внесення змін (постанова від 21.12.2017 N 137 /v0137500-17/) 07.09.2016 внесення змін (постанова від 05.09.2016 N 380 /v0380500-16/) 29.07.2016 внесення змін (постанова від 29.07.2016 N 363 /v0363500-16/) 01.01.2016 внесення змін (постанова від 29.12.2015 N 962 /v0962500-15/) 23.06.2015 внесення змін (постанова від 19.06.2015 N 392 /v0392500-15/) 16.04.2015 внесення змін (постанова від 14.04.2015 N 234 /v0234500-15/) 18.01.2013 внесення змін (постанова від 03.12.2012 N 500 /z2156-12/) 17.08.2012 внесення змін (постанова від 10.07.2012 N 289 /z1268-12/) 07.11.2011 внесення змін (постанова від 08.09.2011 N 306 /z1203-11/) 06.06.2011 внесення змін (постанова від 26.04.2011 N 118 /z0618-11/) 08.03.2011 внесення змін (постанова від 30.12.2010 N 589 /z0236-11/) 01.03.2010 внесення змін (постанова від 01.02.2010 N 35 /z0169-10/) 06.04.2009 внесення змін (постанова від 06.03.2009 N 122 /z0277-09/) 28.03.2008 внесення змін (постанова від 27.02.2008 N 45 /z0214-08/) 03.06.2006 внесення змін (постанова від 05.05.2006 N 171 /z0594-06/) 22.11.2005 внесення змін (постанова від 27.10.2005 N 396 /z1362-05/) 19.10.2002 внесення змін (постанова від 27.09.2002 N 362 /z0815-02/) 26.09.2002 внесення змін (лист від 26.09.2002 N 18-211/3484 /v3484500-02/) 09.08.2002 прийняття
Документ підготовлено в системі iplex
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 297 від 09.08.2002


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 серпня 2002 р.
за N 712/7000
Про затвердження Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій
( Додатково див. Лист Національного банку N 18-211/3484 від 26.09.2002 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 362 від 27.09.2002 N 396 від 27.10.2005 N 171 від 05.05.2006 N 45 від 27.02.2008 N 122 від 06.03.2009 N 35 від 01.02.2010 N 589 від 30.12.2010 N 118 від 26.04.2011 )
Згідно зі статтею 44 Закону України "Про Національний банк України" та статтею 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" та з метою впорядкування надання небанківським фінансовим установам генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій (додається).
( Пункт 1 в редакції Постанови Національного банку N 171 від 05.05.2006 )( Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку N 35 від 01.02.2010 )
3. Унести до Положення про порядок видачі ліцензії на здійснення окремих банківських операцій небанківським установам, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 16.08.2001 N 344 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.09.2001 за N 778/5969, такі зміни:
абзац четвертий глави 3 викласти в такій редакції:
"наявність статутного капіталу в сумі, еквівалентній не менше ніж 0,5 млн євро".
( Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку N 396 від 27.10.2005 )
5. Фінансовому департаменту (О.М.Кандибка) разом з Департаментом валютного контролю та ліцензування (С.О.Брагін) підготувати відповідні зміни до Переліку і тарифів на послугу за надання ліцензій (дозволів) на здійснення банківських операцій, операцій з валютними цінностями та інші послуги, що надаються установами та територіальними управліннями Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 08.08.2000 N 311 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14.09.2000 за N 608/4829.
6. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
7. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Департамент валютного контролю та ліцензування (С. О. Брагін).
В. о. Голови А.В.Шаповалов
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Правління
Національного банку України
від 9 серпня 2002 р. N 297
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 серпня 2002 р.
за N 712/7000
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій
( Назва Положення в редакції Постанови Національного банку N 171 від 05.05.2006 )
З метою підвищення надійності та стабільності фінансової системи України, розвитку ринків фінансових послуг та забезпечення захисту інтересів їх учасників, згідно зі статтями 7, 44 Закону України "Про Національний банк України", статтею 7 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", статтями 5, 11, 13, 16 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" (далі - Декрет ) та законодавством України Національний банк України визначає порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій.
( Преамбула із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 171 від 05.05.2006 )
1. Загальні положення
1.1. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:
генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій (далі - генеральна ліцензія) - документ Національного банку України (далі - Національний банк), що надається небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку та дозволяє здійснювати валютні операції, що не потребують індивідуальної ліцензії;
( Абзац другий пункту 1.1 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 171 від 05.05.2006, N 589 від 30.12.2010 )
небанківська фінансова установа - юридична особа, яка відповідно до законодавства України не є банком, надає одну або кілька фінансових послуг та яку внесено до відповідного державного реєстру фінансових установ у порядку, установленому законодавством України;
( Абзац третій пункту 1.1 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 396 від 27.10.2005, в редакції Постанови Національного банку N 171 від 05.05.2006 )
дата відкликання генеральної ліцензії - дата реєстрації розпорядження Національного банку про відкликання генеральної ліцензії;
( Пункт 1.1 глави 1 доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку N 45 від 27.02.2008 )
дата надходження пакета документів - дата реєстрації в Національному банку шляхом проставлення реєстраційного індексу на супровідному листі до пакета документів, зазначеного в пункті 2.2 глави 2 або в абзацах шостому - дев'ятому пункту 3.6 глави 3 цього Положення.
( Пункт 1.1 глави 1 доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку N 45 від 27.02.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 589 від 30.12.2010 )
Інші терміни та поняття у цьому Положенні вживаються відповідно до визначень, зазначених у Законі України "Про банки і банківську діяльність", Законі України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та Декреті.
1.2. Небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку має право здійснювати операції, передбачені статтею 4 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", якщо вони є валютними операціями тільки після отримання генеральної ліцензії згідно з пунктом 2 статті 5 Декрету.
( Абзац перший пункту 1.2 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 171 від 05.05.2006 )( Абзац другий пункту 1.2 глави 1 виключено на підставі Постанови Національного банку N 589 від 30.12.2010 )( Абзац третій пункту 1.2 глави 1 виключено на підставі Постанови Національного банку N 171 від 05.05.2006 )
1.3. Небанківські фінансові установи, національний оператор поштового зв'язку що отримали генеральну ліцензію, мають право відкривати на території України пункти обміну іноземних валют у порядку, який встановлений для уповноважених банків.
( Пункт 1.3 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 171 від 05.05.2006 )
1.4. Небанківська фінансова установа та національний оператор поштового зв'язку, які отримали генеральну ліцензію, зобов'язані подавати звітність про валютні операції в порядку та терміни, що визначаються Національним банком за погодженням з Державним комітетом статистики України з урахуванням вимог законодавства України.
( Пункт 1.4 глави 1 в редакції Постанови Національного банку N 171 від 05.05.2006 )
1.5. Небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку здійснюють валютні операції за правилами та в порядку, що визначені законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку та розробленими відповідно до них внутрішніми положеннями небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку, а також з дотриманням умов наданої генеральної ліцензії.
( Пункт 1.5 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 171 від 05.05.2006; в редакції Постанови Національного банку N 589 від 30.12.2010 )
1.6. Філії небанківських фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку здійснюють операції згідно з положенням про філію та лише за умови наявності та в межах дозволу, наданого небанківською фінансовою установою - юридичною особою, національним оператором поштового зв'язку.
( Пункт 1.6 глави 1 в редакції Постанови Національного банку N 171 від 05.05.2006 )
1.7. Власник генеральної ліцензії не може передавати її третім особам.
( Пункт 1.7 глави 1 в редакції Постанови Національного банку N 589 від 30.12.2010 )
1.8. Генеральна ліцензія діє до закінчення строку дії ліцензії, зазначеної в підпункті "ґ" пункту 2.2 глави 2 цього Положення.
Небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку мають право звернутися до Національного банку за отриманням нової генеральної ліцензії в порядку, установленому пунктом 3.6 глави 3 цього Положення, якщо вони мають намір продовжувати здійснювати відповідні валютні операції після закінчення строку дії раніше наданої генеральної ліцензії.
( Главу 1 доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку N 589 від 30.12.2010 )
2. Умови, за яких небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку мають право отримати генеральну ліцензію, та документи, що подаються нею (ним) для її отримання
( Назва глави 2 в редакції Постанови Національного банку N 171 від 05.05.2006 )
2.1. Національний банк надає генеральну ліцензію небанківській фінансовій установі, національному оператору поштового зв'язку для надання фінансових послуг, якщо такі послуги є валютними операціями, за умови дотримання таких вимог:
а) строк діяльності небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку не менше ніж один повний календарний рік у сфері надання резидентам відповідних фінансових послуг у валюті України;
б) наявність власного капіталу небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку в сумі, еквівалентній не менше ніж 1 млн. євро (для здійснення операцій, передбачених пунктами 2, 3 частини першої статті 47 Закону України "Про банки і банківську діяльність", і для діяльності з надання будь-яких фінансових послуг, що передбачають статутом залучення фінансових активів від фізичних осіб), або в сумі, еквівалентній не менше ніж 0,2 млн. євро (для надання послуг з торгівлі цінними паперами та для діяльності з обміну валют), або в сумі, еквівалентній не менше ніж 0,5 млн. євро (для надання інших послуг, передбачених частиною першою статті 4 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг") .
( Пункт 2.1 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 362 від 27.09.2002, в редакції Постанови Національного банку N 171 від 05.05.2006, із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 45 від 27.02.2008; в редакції Постанови Національного банку N 589 від 30.12.2010 )
2.2. Небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку для отримання генеральної ліцензії подає до Національного банку такі документи:
( Абзац перший пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 45 від 27.02.2008 )
а) клопотання про надання генеральної ліцензії, що засвідчене підписом або керівника небанківської фінансової установи, або національного оператора поштового зв'язку за формою, наведеною в додатку 1;
б) копію документа, що підтверджує внесення небанківської фінансової установи до державного реєстру фінансових установ Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України або взяття на облік національного оператора поштового зв'язку в Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України в частині надання фінансових послуг з поштового переказу (подається небанківськими фінансовими установами, діяльність яких регулюється Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, або національним оператором поштового зв'язку, якого взято на облік у цій комісії);
в) копію документа, що підтверджує внесення небанківської фінансової установи до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів (подається небанківськими фінансовими установами, діяльність яких регулюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку);
г) нотаріально засвідчену копію статуту;
( Пункт 2.2 глави 2 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку N 589 від 30.12.2010 )
ґ) копії ліцензій на здійснення небанківською фінансовою установою тих видів фінансових послуг, які підлягають ліцензуванню згідно із законодавством України, виданих державним органом, який відповідно до законодавства України регулює надання таких фінансових послуг (надаються, якщо відповідні види фінансових послуг підлягають ліцензуванню згідно із законодавством України);
( Підпункт пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 45 від 27.02.2008 )
д) аудиторський висновок щодо власного капіталу небанківської фінансової установи, який має включати підтвердження фактичного виконання зобов'язань з формування статутного (пайового) та власного капіталу небанківської фінансової установи відповідно до вимог законодавства України за станом на останній день місяця, що передує поданню клопотання;
е) копію свідоцтва про внесення аудитора (аудиторської фірми) до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги;
є) баланс та звіт про фінансові результати за попередній звітний рік;
( Пункт 2.2 глави 2 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку N 589 від 30.12.2010 )
ж) баланс за станом на кінець останнього дня кварталу, що передує зверненню небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку до Національного банку з клопотанням про надання генеральної ліцензії.
( Пункт 2.2 глави 2 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку N 589 від 30.12.2010 )
Небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку подають документ, зазначений у підпункті "е" цього пункту, разом з аудиторським висновком, зазначеним у підпункті "д" цього пункту.
( Абзац одинадцятий пункту 2.2 глави 2 в редакції Постанови Національного банку N 589 від 30.12.2010 )
Небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку мають засвідчити в порядку, установленому законодавством України, копії документів, зазначених у підпунктах "б" - "ґ", "е" цього пункту.
( Абзац дванадцятий пункту 2.2 глави 2 в редакції Постанови Національного банку N 589 від 30.12.2010 )( Пункт 2.2 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 396 від 27.10.2005, в редакції Постанови Національного банку N 171 від 05.05.2006 )
2.3. Небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку згідно з цим Положенням подають до Національного банку документи, викладені українською мовою. Національний банк не приймає до розгляду документи, що мають підчищення або дописування, закреслені слова або інші виправлення, а також документи, текст яких неможливо прочитати внаслідок їх пошкодження.
( Пункт 2.3 глави 2 в редакції Постанови Національного банку N 589 від 30.12.2010 )( Главу 3 виключено на підставі Постанови Національного банку N 45 від 27.02.2008 )
3. Порядок розгляду Національним банком документів, що подані небанківською фінансовою установою, національним оператором поштового зв'язку для отримання генеральної ліцензії
3.1. Національний банк протягом 15 робочих днів з дати надходження пакета документів від небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку перевіряє пакет документів щодо його комплектності відповідно до переліку, зазначеного в пункті 2.2 глави 2 цього Положення, та відповідності умовам пункту 2.1 глави 2 цього Положення.
Національний банк повертає пакет документів небанківській фінансовій установі, національному оператору поштового зв'язку із супровідним листом з обґрунтуванням підстав повернення в разі відсутності хоча б одного документа з переліку, зазначеного в пункті 2.2 глави 2 цього Положення, та/або невідповідності умовам пункту 2.1 глави 2 цього Положення.
Національний банк надсилає копію клопотання небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку про надання генеральної ліцензії Головному управлінню по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України і Головному управлінню по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України (далі - спеціальні органи по боротьбі з організованою злочинністю).
( Пункт 3.1 глави 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку N 589 від 30.12.2010 )( Пункт 3.2 глави 3 виключено на підставі Постанови Національного банку N 589 від 30.12.2010 )
3.2. Національний банк протягом 30 робочих днів з дати надходження пакета документів та з урахуванням отриманих від спеціальних органів по боротьбі з організованою злочинністю висновків щодо надання генеральної ліцензії приймає рішення про надання або відмову в наданні генеральної ліцензії небанківській фінансовій установі, національному оператору поштового зв'язку.
Національний банк має право продовжити загальний строк розгляду документів, якщо висновки щодо надання генеральної ліцензії від спеціальних органів по боротьбі з організованою злочинністю надійдуть після закінчення строку, установленого абзацом першим цього пункту.
Загальний строк розгляду Національним банком документів небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку для отримання генеральної ліцензії не може перевищувати 50 робочих днів з дати надходження пакета документів.
( Пункт 3.2 глави 3 в редакції Постанови Національного банку N 589 від 30.12.2010 )
3.3. Національний банк у разі прийняття рішення про надання небанківській фінансовій установі, національному оператору поштового зв'язку генеральної ліцензії (додаток 2) оформляє її на номерному бланку Національного банку із засвідченням генеральної ліцензії підписом Голови Національного банку або уповноваженої ним посадової особи Національного банку, яка за розподілом функціональних обов'язків здійснює загальне керівництво Департаментом контролю, методології та ліцензування валютних операцій, і відбитком гербової печатки Національного банку.
( Пункт 3.3 глави 3 в редакції Постанови Національного банку N 589 від 30.12.2010; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 118 від 26.04.2011 )
3.4. Генеральна ліцензія набирає чинності з дати проставлення реєстраційного номера на номерному бланку Національного банку, на якому вона оформлена.
Небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку має право здійснювати операції, зазначені в генеральній ліцензії, за умови перебування в державному реєстрі фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, чи державному реєстрі фінансових установ Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України або перебування національного оператора поштового зв'язку на обліку в Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України та наявності чинної на час проведення цих операцій ліцензії, передбаченої підпунктом "ґ" пункту 2.2 глави 2 цього Положення.
( Абзац другий пункту 3.4 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 589 від 30.12.2010 )
3.5. Національний банк у разі прийняття рішення про надання небанківській фінансовій установі, національному оператору поштового зв'язку генеральної ліцензії реєструє її в журналі реєстрації генеральних ліцензій та передає належним чином оформлену генеральну ліцензію під підпис представникові небанківської фінансової установи чи національного оператора поштового зв'язку на підставі належним чином оформленої довіреності та представлення копій платіжних доручень, що підтверджують оплату за надання генеральної ліцензії та за бланк ліцензії. Національний банк надсилає копію генеральної ліцензії поштою територіальному управлінню Національного банку (далі - територіальне управління) за місцезнаходженням небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку.
Небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку здійснюють оплату за надання генеральної ліцензії та за бланк ліцензії в розмірі, установленому нормативно-правовими актами Національного банку.
( Пункт 3.5 глави 3 в редакції Постанови Національного банку N 589 від 30.12.2010 )
3.6. Небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку мають право звернутися до Національного банку з клопотанням про надання нової генеральної ліцензії в разі:
наміру продовжувати здійснювати валютні операції після закінчення строку дії раніше наданої генеральної ліцензії;
розширення/зміни переліку валютних операцій, які планує здійснювати небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку;
зміни найменування, ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку.
Небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку для одержання нової генеральної ліцензії мають подати до Національного банку:
клопотання про надання нової генеральної ліцензії у зв'язку з наміром продовжувати здійснювати валютні операції після закінчення строку дії раніше наданої генеральної ліцензії чи в разі розширення/зміни переліку валютних операцій, які планують здійснювати небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку (додаток 3), або клопотання про надання нової генеральної ліцензії в разі зміни найменування, ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку (додаток 4);
копію раніше наданої генеральної ліцензії;
документи, визначені в пункті 2.2 глави 2 цього Положення, - у випадках, передбачених абзацами другим, третім цього пункту;
копії документів, які підтверджують необхідність одержання нової генеральної ліцензії, - у випадках, передбачених абзацом четвертим цього пункту.
Небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку подають до Національного банку документи, передбачені абзацами шостим - дев'ятим цього пункту, з дотриманням вимог абзаців одинадцятого, дванадцятого пункту 2.2 та пункту 2.3 глави 2 цього Положення.
Національний банк протягом 15 робочих днів з дати надходження пакета документів від небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку перевіряє пакет документів щодо його комплектності:
у випадках, передбачених абзацами другим, третім цього пункту, - відповідно до переліку, зазначеного в абзацах шостому - восьмому цього пункту, та відповідності його умовам пункту 2.1 глави 2 цього Положення;
у випадках, передбачених абзацом четвертим цього пункту, - відповідно до переліку, зазначеного в абзацах шостому, сьомому, дев'ятому цього пункту.
Національний банк повертає пакет документів небанківській фінансовій установі, національному оператору поштового зв'язку із супровідним листом з обґрунтуванням підстав повернення в разі невідповідності пакета документів вимогам абзаців одинадцятого - тринадцятого цього пункту.
Національний банк надсилає копію клопотання небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку про надання нової генеральної ліцензії спеціальним органам по боротьбі з організованою злочинністю.
Національний банк згідно з вимогами пунктів 3.2-3.5, 3.7 цієї глави розглядає пакет документів і приймає рішення про надання чи відмову в наданні небанківській фінансовій установі, національному оператору поштового зв'язку нової генеральної ліцензії.
Національний банк згідно з пунктами 3.8 і 3.9 цієї глави відкликає раніше надану небанківській фінансовій установі, національному оператору поштового зв'язку генеральну ліцензію в разі прийняття рішення про надання нової генеральної ліцензії.
( Пункт 3.6 глави 3 в редакції Постанови Національного банку N 589 від 30.12.2010 )( Пункт 3.7 глави 3 виключено на підставі Постанови Національного банку N 589 від 30.12.2010 )
3.7. Національний банк приймає рішення про відмову в наданні небанківській фінансовій установі, національному оператору поштового зв'язку генеральної ліцензії, якщо:
а) за результатами розгляду пакета документів установлено, що небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку надали недостовірну або неповну інформацію;
б) небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку не дотримали вимог цього Положення;
в) Національний банк отримав від спеціальних органів по боротьбі з організованою злочинністю негативні висновки щодо надання генеральної ліцензії;
г) протягом року, що передує даті надходження пакета документів, установлено факти порушення (або за наявності в Національного банку документально підтвердженої інформації від спеціальних органів по боротьбі з організованою злочинністю чи органів державної влади про порушення) небанківською фінансовою установою, національним оператором поштового зв'язку вимог нормативно-правових актів Національного банку, валютного законодавства України, законодавства України з питань регулювання ринків фінансових послуг, у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та/або до них застосовано санкції за порушення вищезазначеного законодавства України;
ґ) діяльність небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку протягом попереднього звітного року була збитковою.
Національний банк повідомляє небанківську фінансову установу, національного оператора поштового зв'язку про відмову в наданні генеральної ліцензії в письмовій формі із зазначенням причин відмови.
( Пункт 3.7 глави 3 в редакції Постанови Національного банку N 589 від 30.12.2010 )
3.8. Національний банк має право відкликати в небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку генеральну ліцензію в разі:
а) порушення небанківською фінансовою установою, національним оператором поштового зв'язку умов наданої генеральної ліцензії;
б) установлення факту подання небанківською фінансовою установою, національним оператором поштового зв'язку для отримання генеральної ліцензії документів, що містять недостовірну інформацію;
в) закінчення строку дії генеральної ліцензії згідно з пунктом 1.8 глави 1 цього Положення;
г) надання небанківській фінансовій установі, національному оператору поштового зв'язку нової генеральної ліцензії згідно з пунктом 3.6 цієї глави;
ґ) втрати чинності (зупинення, тимчасового зупинення) ліцензією, зазначеною в підпункті "ґ" пункту 2.2 глави 2 цього Положення, у передбачених законодавством України випадках або скасування Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України рішення про взяття на облік національного оператора поштового зв'язку;
д) установлення фактів порушень (або наявності в Національного банку документально підтвердженої інформації від спеціальних органів по боротьбі з організованою злочинністю чи органів державної влади про порушення) небанківською фінансовою установою, національним оператором поштового зв'язку вимог нормативно-правових актів Національного банку, валютного законодавства України, законодавства України з питань регулювання ринків фінансових послуг, у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та/або до них застосовано санкції за порушення вищезазначеного законодавства України;
е) виявлення Національним банком порушення небанківською фінансовою установою, національним оператором поштового зв'язку, яким була надана генеральна ліцензія, порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, установленого Інструкцією про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 12.12.2002 N 502, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 14.01.2003 за N 21/7342;
є) установлення факту про те, що в небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку немає власного капіталу в сумі, визначеній пунктом 2.1 глави 2 цього Положення;
ж) нездійснення небанківською фінансовою установою, національним оператором поштового зв'язку валютних операцій протягом 180 календарних днів з дати надання Національним банком небанківській фінансовій установі, національному оператору поштового зв'язку генеральної ліцензії на здійснення зазначених валютних операцій;
з) збиткової діяльності небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку протягом попереднього звітного року.
( Пункт 3.8 глави 3 в редакції Постанови Національного банку N 589 від 30.12.2010 )
3.9. Національний банк відкликає генеральну ліцензію згідно з розпорядженням Національного банку (додаток 5).
( Абзац перший пункту 3.9 глави 3 в редакції Постанови Національного банку N 589 від 30.12.2010 )
Національний банк повідомляє про відкликання генеральної ліцензії:
у письмовій формі (додаток 6) із зазначенням підстав власника генеральної ліцензії за зазначеним у клопотанні про надання генеральної ліцензії місцезнаходженням і територіальне управління за місцезнаходженням небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку;
банки України електронною поштою та громадськість через засоби масової інформації.
Небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку зобов'язані повернути оригінал генеральної ліцензії в десятиденний строк з дати її відкликання.
( Абзац п'ятий пункту 3.9 глави 3 в редакції Постанови Національного банку N 589 від 30.12.2010 )
3.10. Порушення небанківською фінансовою установою, національним оператором поштового зв'язку умов генеральної ліцензії та/або порушення вимог цього Положення (у тому числі здійснення валютних операцій після відкликання Національним банком генеральної ліцензії) тягне за собою відповідальність згідно із законодавством України.
( Глава із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 362 від 27.09.2002, N 171 від 05.05.2006, в редакції Постанови Національного банку N 45 від 27.02.2008 )
Директор Департаменту
валютного контролю та ліцензування

С.О.Брагін
Додаток 1
до Положення про порядок
надання небанківським
фінансовим установам,
національному оператору
поштового зв'язку
генеральних ліцензій
на здійснення валютних
операцій
Клопотання небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку про надання генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій
"____" ____________ 20__ р.
Національний банк України
Небанківська фінансова установа, національний оператор
поштового зв'язку _______________________________________________,
(найменування)
яка (який) розташована (розташований) ______________________,
(місцезнаходження)
в особі керівника __________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
який діє на підставі статуту небанківської фінансової
установи, національного оператора поштового зв'язку, звертається
до Національного банку України з проханням про надання генеральної
ліцензії на здійснення операцій, передбачених пунктами ___________
(номери пунктів)
(_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________)
(перелік видів операцій)
частини першої статті 4 Закону України "Про фінансові послуги та
державне регулювання ринків фінансових послуг", якщо вони є
валютними операціями.
Небанківська фінансова установа, національний оператор поштового
зв'язку __________________________________________________________
(назва)
зобов'язується виконувати вимоги чинного законодавства України та
відповідні внутрішні процедури контролю, пов'язані з протидією
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або
фінансуванню тероризму. Крім того, небанківська фінансова
установа, національний оператор поштового зв'язку забезпечені
потрібним обладнанням, комп'ютерною технікою, програмним
забезпеченням і комунікаційними засобами, необхідними для
проведення валютних операцій, на право здійснення яких подається
клопотання.
Просимо надати генеральну ліцензію на здійснення валютних
операцій.
Я, ______________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
несу персональну відповідальність за достовірність усіх поданих
документів. Мені відомо, що надання недостовірної інформації та
приховування будь-яких відомостей у зв'язку з цим клопотанням і
додатками до нього тягнуть за собою відмову в наданні генеральної
ліцензії на здійснення валютних операцій.
У разі виникнення будь-яких питань стосовно цього клопотання або
документів, що додаються до нього, прошу звертатися до
_________________________________________________________________.
(прізвище, адреса, номер телефону)
Додатки: подаються документи, що зазначені в підпунктах "б" - "ж"
пункту 2.2 глави 2 Положення про порядок надання небанківським
фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку
генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій.
Керівник небанківської фінансової установи, національного
оператора поштового зв'язку _______________________
(підпис, прізвище, ініціали)
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 171 від 05.05.2006, N 45 від 27.02.2008, N 589 від 30.12.2010 )( Додаток 2 виключено на підставі Постанови Національного банку N 171 від 05.05.2006 )
Додаток 2
до Положення про порядок
надання небанківським
фінансовим установам,
національному оператору
поштового зв'язку
генеральних ліцензій
на здійснення валютних
операцій
ГЕНЕРАЛЬНА ЛІЦЕНЗІЯ
на здійснення валютних операцій від ____________ N ____
Надана ______________________________________________________
(повне найменування небанківської фінансової установи,
__________________________________________________________________
національного оператора поштового зв'язку;
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ; місцезнаходження)
на право здійснення операцій, зазначених у пунктах (_____________)
(номери пунктів)
(________________________________________________________________)
(перелік видів операцій)
частини першої статті 4 Закону України "Про фінансові послуги та
державне регулювання ринків фінансових послуг", якщо вони є
валютними операціями.
Власник цієї генеральної ліцензії зобов'язаний подавати
звітність про зазначені в ній валютні операції в порядку та терміни,
що визначаються Національним банком України за погодженням з
Державним комітетом статистики України.
Генеральна ліцензія діє до "____" ____________ 20___ року
(відповідно до пункту 1.8 глави 1 Положення про порядок надання
небанківським фінансовим установам, національному оператору
поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних
операцій зазначається дата закінчення строку дії ліцензії,
зазначеної в підпункті "ґ" пункту 2.2 глави 2 цього Положення).
Голова Національного банку України
або уповноважена ним посадова особа
Національного банку України,
яка за розподілом функціональних
обов'язків здійснює загальне
керівництво Департаментом
контролю, методології та
ліцензування валютних операцій ____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
М.П.
( Додаток 2 в редакції Постанов Національного банку N 171 від 05.05.2006, N 45 від 27.02.2008, N 589 від 30.12.2010; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 118 від 26.04.2011 )
Додаток 3
до Положення про порядок
надання небанківським
фінансовим установам,
національному оператору
поштового зв'язку
генеральних ліцензій
на здійснення валютних
операцій
КЛОПОТАННЯ
небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку про надання нової генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій у зв'язку з наміром продовжувати здійснювати валютні операції після закінчення строку дії раніше наданої генеральної ліцензії чи у зв'язку з розширенням/зміною переліку валютних операцій, які планує здійснювати небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку
"__" ____________ 20___ року
Національний банк України
У зв'язку з _________________________________________________
(зазначаються підстави для звернення за отриманням
__________________________________________________________________
нової генеральної ліцензії, передбачені абзацами другим,
третім пункту 3.6 глави 3 Положення про порядок надання
__________________________________________________________________
небанківським фінансовим установам, національному оператору
поштового зв'язку
__________________________________________________________________
генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій)
небанківська фінансова установа, національний оператор поштового
зв'язку __________________________________________________________
(повне найменування небанківської фінансової установи,
_________________________________________________________________,
національного оператора поштового зв'язку)
розташована/розташований _________________________________________
(місцезнаходження небанківської фінансової
_________________________________________________________________,
установи, національного оператора поштового зв'язку)
в особі керівника _______________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
яка/який діє на підставі статуту небанківської фінансової
установи, національного оператора поштового зв'язку, звертається
до Національного банку України з проханням замість раніше наданої
генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій
від _________ N ____ надати нову генеральну ліцензію на здійснення
операцій, передбачених пунктами __________________________________
(номери пунктів)
(________________________________________________________________)
(перелік видів операцій)
частини першої статті 4 Закону України "Про фінансові послуги та
державне регулювання ринків фінансових послуг", якщо вони є
валютними операціями.
Небанківська фінансова установа, національний оператор
поштового зв'язку ________________________________________________
(повне найменування небанківської фінансової
__________________________________________________________________
установи, національного оператора поштового зв'язку)
зобов'язується виконувати вимоги законодавства України та
відповідні внутрішні процедури контролю, пов'язані з протидією
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або
фінансуванню тероризму. Крім того, небанківська фінансова
установа, національний оператор поштового зв'язку
забезпечена/забезпечений потрібним обладнанням, комп'ютерною
технікою, програмним забезпеченням і комунікаційними засобами,
необхідними для проведення валютних операцій, на право здійснення
яких подається клопотання.
Просимо надати генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій.
Я, _________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
несу персональну відповідальність за достовірність усіх поданих
документів. Мені відомо, що надання недостовірної інформації та
приховування будь-яких відомостей у зв'язку з цим клопотанням і
додатками до нього тягне за собою відмову в наданні генеральної
ліцензії на здійснення валютних операцій.
У разі виникнення будь-яких питань стосовно цього клопотання
або документів, що додаються до нього, прошу звертатися до
_________________________________________________________________.
(прізвище, ініціали, адреса, номер телефону)
Додатки: документи, що зазначені в абзацах сьомому, восьмому
пункту 3.6 глави 3 Положення про порядок надання небанківським
фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку
генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій.
Керівник ________________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
( Положення доповнено Додатком 3 згідно з Постановою Національного банку N 45 від 27.02.2008; в редакції Постанови Національного банку N 589 від 30.12.2010 )
Додаток 4
до Положення про порядок
надання небанківським
фінансовим установам,
національному оператору
поштового зв'язку
генеральних ліцензій
на здійснення валютних
операцій
КЛОПОТАННЯ
небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку про надання нової генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій у разі зміни найменування, ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку
"__" ____________ 20___ року
Національний банк України
У зв'язку з _________________________________________________
(зазначаються підстави для звернення
__________________________________________________________________
за отриманням нової генеральної ліцензії, передбачені абзацом
четвертим пункту 3.6 глави 3 Положення про порядок надання
__________________________________________________________________
небанківським фінансовим установам, національному оператору
__________________________________________________________________
поштового зв'язку генеральних ліцензій
на здійснення валютних операцій)
небанківська фінансова установа, національний оператор поштового
зв'язку __________________________________________________________
(повне найменування небанківської фінансової установи,
_________________________________________________________________,
національного оператора поштового зв'язку)
розташована/розташований _________________________________________
(місцезнаходження небанківської фінансової
_________________________________________________________________,
установи, національного оператора поштового зв'язку)
в особі керівника _______________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
який діє на підставі статуту небанківської фінансової установи,
національного оператора поштового зв'язку, звертається до
Національного банку України з проханням замість раніше наданої
генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій
від _________ N ____ надати нову генеральну ліцензію на здійснення
валютних операцій.
Я, _________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
несу персональну відповідальність за достовірність усіх поданих
документів. Мені відомо, що надання недостовірної інформації та
приховування будь-яких відомостей у зв'язку з цим клопотанням і
додатками до нього тягне за собою відмову в наданні нової
генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій.
У разі виникнення будь-яких питань стосовно цього клопотання
або документів, що додаються до нього, прошу звертатися до
_________________________________________________________________.
(прізвище, ініціали, адреса, номер телефону)
Додатки: документи, що зазначені в абзацах сьомому, дев'ятому
пункту 3.6 глави 3 Положення про порядок надання небанківським
фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку
генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій.
Керівник ________________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
( Положення доповнено Додатком 4 згідно з Постановою Національного банку N 45 від 27.02.2008; в редакції Постанови Національного банку N 589 від 30.12.2010 )
Додаток 5
до Положення про порядок
надання небанківським
фінансовим установам,
національному оператору
поштового зв'язку
генеральних ліцензій
на здійснення валютних
операцій
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
_______ N _______
(дата)
м. Київ
Про відкликання генеральної ліцензії
Національного банку України
1. На підставі ______________________________________________
(посилання на абзаци пункту 3.8 глави 3,
__________________________________________________________________
у яких зазначені підстави для відкликання генеральної ліцензії)
Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам,
національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на
здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління
Національного банку України від 09.08.2002 N 297, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 29.08.2002 за N 712/7000,
Національний банк України відкликає генеральну ліцензію від
__________________ N ____ на здійснення валютних операцій.
2. Департаменту контролю, методології та ліцензування
валютних операцій у п'ятиденний строк з дати підписання цього
розпорядження повідомити про відкликання генеральної ліцензії
__________________________________________________________________
(повне найменування
_________________________________________________________________.
небанківської фінансової установи, національного оператора
поштового зв'язку, зазначене в генеральній ліцензії)
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
директора Департаменту контролю, методології та ліцензування
валютних операцій ____________________________.
(ініціали, прізвище)
Голова Національного банку України або
уповноважена ним посадова особа
Національного банку України, яка за
розподілом функціональних обов'язків
здійснює загальне керівництво
Департаментом контролю, методології та
ліцензування валютних операцій ____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
М.П.
( Положення доповнено Додатком 5 згідно з Постановою Національного банку N 45 від 27.02.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 589 від 30.12.2010, N 118 від 26.04.2011 )
Додаток 6
до Положення про порядок
надання небанківським
фінансовим установам,
національному оператору
поштового зв'язку
генеральних ліцензій
на здійснення валютних
операцій
______________________________
(власник генеральної ліцензії)
______________________________
(місцезнаходження)
Копія: ______________________________
(територіальне управління)
Національний банк України повідомляє таке.
У зв'язку з _________________________________________________
(зазначаються підстави для відкликання генеральної ліцензії)
та на підставі ___________________________________________________
(посилання на абзаци пункту 3.8 глави 3,
__________________________________________________________________
у яких зазначені підстави для відкликання генеральної ліцензії)
Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам,
національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на
здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління
Національного банку України від 09.08.2002 N 297, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 29.08.2002 за N 712/7000, згідно з
розпорядженням Національного банку України від ____________ N ____
генеральна ліцензія від _____________ N ___ на здійснення валютних
операцій (далі - генеральна ліцензія) відкликається.
Оригінал генеральної ліцензії в десятиденний строк з дати її
відкликання підлягає поверненню Національному банку України.
Голова Національного банку України або
уповноважена ним посадова особа
Національного банку України, яка за
розподілом функціональних обов'язків
здійснює загальне керівництво
Департаментом контролю, методології та
ліцензування валютних операцій ____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
М.П.
( Положення доповнено Додатком 6 згідно з Постановою Національного банку N 45 від 27.02.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 589 від 30.12.2010, N 118 від 26.04.2011 )
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 297 від 09.08.2002


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 серпня 2002 р.
за N 712/7000
Про затвердження Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій
Згідно зі статтею 44 Закону України "Про Національний банк України" та статтею 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" та з метою впорядкування надання небанківським фінансовим установам генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій (додається).
3. Унести до Положення про порядок видачі ліцензії на здійснення окремих банківських операцій небанківським установам, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 16.08.2001 N 344 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.09.2001 за N 778/5969, такі зміни:
абзац четвертий глави 3 викласти в такій редакції:
"наявність статутного капіталу в сумі, еквівалентній не менше ніж 0,5 млн євро".
5. Фінансовому департаменту (О.М.Кандибка) разом з Департаментом валютного контролю та ліцензування (С.О.Брагін) підготувати відповідні зміни до Переліку і тарифів на послугу за надання ліцензій (дозволів) на здійснення банківських операцій, операцій з валютними цінностями та інші послуги, що надаються установами та територіальними управліннями Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 08.08.2000 N 311 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14.09.2000 за N 608/4829.
6. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!