Про затвердження Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового звязку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій. Положення від 09.08.2002 №297

Національний банк України Постанова, Положення від 09.08.2002 №297
Увага! Не остання редакція від 03.06.2006. Внесення змін (постанова від 05.05.2006 N 171 /z0594-06/)
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова, Положення

Дата 09.08.2002

Номер 297

Статус Діє

Редакції
09.05.2019 внесення змін (постанова від 07.05.2019 N 65 /v0065500-19/) 08.02.2019 внесення змін (постанова від 05.02.2019 N 28 /v0028500-19/) 07.02.2019 внесення змін (постанова від 02.01.2019 N 9 /v0009500-19/) 01.10.2018 внесення змін (постанова від 10.08.2018 N 92 /v0092500-18/) 28.12.2017 внесення змін (постанова від 21.12.2017 N 137 /v0137500-17/) 07.09.2016 внесення змін (постанова від 05.09.2016 N 380 /v0380500-16/) 29.07.2016 внесення змін (постанова від 29.07.2016 N 363 /v0363500-16/) 01.01.2016 внесення змін (постанова від 29.12.2015 N 962 /v0962500-15/) 23.06.2015 внесення змін (постанова від 19.06.2015 N 392 /v0392500-15/) 16.04.2015 внесення змін (постанова від 14.04.2015 N 234 /v0234500-15/) 18.01.2013 внесення змін (постанова від 03.12.2012 N 500 /z2156-12/) 17.08.2012 внесення змін (постанова від 10.07.2012 N 289 /z1268-12/) 07.11.2011 внесення змін (постанова від 08.09.2011 N 306 /z1203-11/) 06.06.2011 внесення змін (постанова від 26.04.2011 N 118 /z0618-11/) 08.03.2011 внесення змін (постанова від 30.12.2010 N 589 /z0236-11/) 01.03.2010 внесення змін (постанова від 01.02.2010 N 35 /z0169-10/) 06.04.2009 внесення змін (постанова від 06.03.2009 N 122 /z0277-09/) 28.03.2008 внесення змін (постанова від 27.02.2008 N 45 /z0214-08/) 03.06.2006 внесення змін (постанова від 05.05.2006 N 171 /z0594-06/) 22.11.2005 внесення змін (постанова від 27.10.2005 N 396 /z1362-05/) 19.10.2002 внесення змін (постанова від 27.09.2002 N 362 /z0815-02/) 26.09.2002 внесення змін (лист від 26.09.2002 N 18-211/3484 /v3484500-02/) 09.08.2002 прийняття
Документ підготовлено в системі iplex
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 297 від 09.08.2002


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 серпня 2002 р.
за N 712/7000
Про затвердження Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій
( Додатково див. Лист Національного банку N 18-211/3484 від 26.09.2002 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 362 від 27.09.2002 N 396 від 27.10.2005 N 171 від 05.05.2006 )
Згідно зі статтею 44 Закону України "Про Національний банк України" та статтею 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" та з метою впорядкування надання небанківським фінансовим установам генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій (додається).
( Пункт 1 в редакції Постанови Національного банку N 171 від 05.05.2006 )
2. Унести до Положення про філії (територіальні управління) Національного банку України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 22.12.2000 N 495 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.01.2001 за N 81/5272, такі зміни:
підпункт 3.3.11 пункту 3.3 викласти в такій редакції:
"3.3.11. Розглядають документи резидентів і надають висновки Національному банку щодо отримання індивідуальних ліцензій на відкриття та перереєстрацію рахунків за кордоном, на здійснення інвестицій за межі України, на зворотне вивезення іноземних цінних паперів за кордон, отримання небанківськими фінансовими установами генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій тощо".
3. Унести до Положення про порядок видачі ліцензії на здійснення окремих банківських операцій небанківським установам, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 16.08.2001 N 344 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.09.2001 за N 778/5969, такі зміни:
абзац четвертий глави 3 викласти в такій редакції:
"наявність статутного капіталу в сумі, еквівалентній не менше ніж 0,5 млн євро".
( Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку N 396 від 27.10.2005 )
5. Фінансовому департаменту (О.М.Кандибка) разом з Департаментом валютного контролю та ліцензування (С.О.Брагін) підготувати відповідні зміни до Переліку і тарифів на послугу за надання ліцензій (дозволів) на здійснення банківських операцій, операцій з валютними цінностями та інші послуги, що надаються установами та територіальними управліннями Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 08.08.2000 N 311 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14.09.2000 за N 608/4829.
6. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
7. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Департамент валютного контролю та ліцензування (С. О. Брагін).
В. о. Голови А.В.Шаповалов
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Правління
Національного банку України
від 09.08.2002 N 297
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 серпня 2002 р.
за N 712/7000
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій
( Назва Положення в редакції Постанови Національного банку N 171 від 05.05.2006 )
З метою підвищення надійності та стабільності фінансової системи України, розвитку ринків фінансових послуг та забезпечення захисту інтересів їх учасників, згідно зі статтями 7, 44 Закону України "Про Національний банк України", статтею 7 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", статтями 5, 11, 13, 16 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" (далі - Декрет ) та законодавством України Національний банк України визначає порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій.
( Преамбула із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 171 від 05.05.2006 )
1. Загальні положення
1.1. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:
генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій (далі - генеральна ліцензія) - документ Національного банку України (далі - Національний банк), що надається небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку та дозволяє здійснювати валютні операції, що не потребують індивідуальної ліцензії, на весь період дії режиму валютного регулювання;
( Абзац другий пункту 1.1 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 171 від 05.05.2006 )
небанківська фінансова установа - юридична особа, яка відповідно до законодавства України не є банком, надає одну або кілька фінансових послуг та яку внесено до відповідного державного реєстру фінансових установ у порядку, установленому законодавством України.
( Абзац третій пункту 1.1 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 396 від 27.10.2005, в редакції Постанови Національного банку N 171 від 05.05.2006 )
Інші терміни та поняття у цьому Положенні вживаються відповідно до визначень, зазначених у Законі України "Про банки і банківську діяльність", Законі України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та Декреті.
1.2. Небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку має право здійснювати операції, передбачені статтею 4 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", якщо вони є валютними операціями тільки після отримання генеральної ліцензії згідно з пунктом 2 статті 5 Декрету.
( Абзац перший пункту 1.2 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 171 від 05.05.2006 )
Зазначені в цьому пункті операції небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку проводить виключно через рахунки, які відкрито в уповноважених банках, та в порядку, визначеному для уповноважених банків.
( Абзац другий пункту 1.2 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 171 від 05.05.2006 )( Абзац третій пункту 1.2 глави 1 виключено на підставі Постанови Національного банку N 171 від 05.05.2006 )
1.3. Небанківські фінансові установи, національний оператор поштового зв'язку що отримали генеральну ліцензію, мають право відкривати на території України пункти обміну іноземних валют у порядку, який встановлений для уповноважених банків.
( Пункт 1.3 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 171 від 05.05.2006 )
1.4. Небанківська фінансова установа та національний оператор поштового зв'язку, які отримали генеральну ліцензію, зобов'язані подавати звітність про валютні операції в порядку та терміни, що визначаються Національним банком за погодженням з Державним комітетом статистики України з урахуванням вимог законодавства України.
( Пункт 1.4 глави 1 в редакції Постанови Національного банку N 171 від 05.05.2006 )
1.5. Валютні операції здійснюються небанківською фінансовою установою, національним оператором поштового зв'язку за правилами та в порядку, що визначені чинним законодавством України, в тому числі нормативно-правовими актами Національного банку та розробленими відповідно до них внутрішніми положеннями небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку.
( Пункт 1.5 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 171 від 05.05.2006 )
1.6. Філії небанківських фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку здійснюють операції згідно з положенням про філію та лише за умови наявності та в межах дозволу, наданого небанківською фінансовою установою - юридичною особою, національним оператором поштового зв'язку.
( Пункт 1.6 глави 1 в редакції Постанови Національного банку N 171 від 05.05.2006 )
1.7. Генеральна ліцензія не може передаватися третім особам.
2. Умови, за яких небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку мають право отримати генеральну ліцензію, та документи, що подаються нею (ним) для її отримання
( Назва глави 2 в редакції Постанови Національного банку N 171 від 05.05.2006 )
2.1. Національний банк надає генеральну ліцензію лише в разі наявності капіталу небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку в сумі, еквівалентній не менше ніж 1 млн євро (для здійснення операцій, передбачених пунктами 2, 3 частини першої статті 47 Закону України "Про банки і банківську діяльність", і для діяльності з надання будь-яких фінансових послуг, що передбачають пряме або опосередковане залучення фінансових активів від фізичних осіб), або в сумі, еквівалентній не менше ніж 0,2 млн євро (для надання послуг з торгівлі цінними паперами та для діяльності з обміну валют), або в сумі, еквівалентній не менше ніж 0,5 млн євро (для надання інших послуг, передбачених частиною першою статті 4 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".
( Пункт 2.1 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 362 від 27.09.2002, в редакції Постанови Національного банку N 171 від 05.05.2006 )
2.2. Небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку для отримання генеральної ліцензії подає до територіального управління Національного банку (далі - територіальне управління) за своїм місцезнаходженням такі документи:
а) клопотання про надання генеральної ліцензії, що засвідчене підписом або керівника небанківської фінансової установи, або національного оператора поштового зв'язку за формою, наведеною в додатку 1;
б) копію документа, що підтверджує внесення небанківської фінансової установи до державного реєстру фінансових установ Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України або взяття на облік національного оператора поштового зв'язку в Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України в частині надання фінансових послуг з поштового переказу (подається небанківськими фінансовими установами, діяльність яких регулюється Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, або національним оператором поштового зв'язку, якого взято на облік у цій комісії);
в) копію документа, що підтверджує внесення небанківської фінансової установи до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів (подається небанківськими фінансовими установами, діяльність яких регулюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку);
г) копії ліцензій на здійснення небанківською фінансовою установою тих видів фінансових послуг, які підлягають ліцензуванню згідно із законодавством України, виданих державним органом, який відповідно до законодавства України регулює надання таких фінансових послуг;
ґ) аудиторський висновок щодо власного капіталу небанківської фінансової установи, який має включати підтвердження фактичного виконання зобов'язань з формування статутного (пайового) та власного капіталу небанківської фінансової установи відповідно до вимог законодавства України за станом на останній день місяця, що передує поданню клопотання;
д) копію свідоцтва про внесення аудитора (аудиторської фірми) до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги.
Документ, зазначений у підпункті "д" цього пункту, подається разом з аудиторським висновком, зазначеним у підпункті "ґ" цього пункту.
Копії документів, зазначених у підпунктах "б"-"г", "д" цього пункту, повинні бути засвідчені в порядку, установленому законодавством України.
( Пункт 2.2 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 396 від 27.10.2005, в редакції Постанови Національного банку N 171 від 05.05.2006 )
2.3. Документи, що подаються до Національного банку відповідно до цього Положення, мають бути викладені українською мовою.
Не приймаються до розгляду документи, що мають підчищення або дописування, закреслені слова або інші виправлення, а також документи, текст яких неможливо прочитати внаслідок їх пошкодження.
3. Порядок розгляду територіальним управлінням документів, що подані небанківською фінансовою установою, національним оператором поштового зв'язку для отримання генеральної ліцензії
( Назва глави 3 в редакції Постанови Національного банку N 171 від 05.05.2006 )
3.1. Територіальне управління перевіряє пакет документів у строк, що не перевищує 10 робочих днів з дати надходження пакета документів від небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку.
( Пункт 3.1 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 171 від 05.05.2006 )
3.2. Територіальне управління перевіряє комплектність пакета документів і, якщо немає хоча б одного з документів, протягом п'яти робочих днів із часу отримання пакета документів повертає його небанківській фінансовій установі, національному оператору поштового зв'язку із супровідним листом з обгрунтуванням підстав повернення.
( Пункт 3.2 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 171 від 05.05.2006 )
3.3. Територіальне управління розглядає пакет документів щодо дотримання небанківською фінансовою установою, національним оператором поштового зв'язку умов, зазначених у пункті 2.1 глави 2 цього Положення.
( Пункт 3.3 глави 3 в редакції Постанови Національного банку N 171 від 05.05.2006 )
3.4. Відповідно до результатів розгляду документів територіальне управління готує висновок, що має засвідчуватися підписом начальника територіального управління, про дотримання небанківською фінансовою установою, національним оператором поштового зв'язку вимог глави 2 цього Положення.
( Пункт 3.4 глави 3 в редакції Постанови Національного банку N 171 від 05.05.2006 )
3.5. За якість і достовірність викладеної у висновку інформації та відповідність її вимогам цього Положення та іншим нормативно-правовим актам Національного банку, своєчасність підготовки висновку персональну відповідальність несе керівник територіального управління.
3.6. Протягом п'яти робочих днів з дати надходження пакета документів територіальне управління надсилає копію клопотання небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку про надання їй (йому) генеральної ліцензії відповідним територіальному підрозділу по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України та територіальному підрозділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України (далі - спеціальні органи по боротьбі з організованою злочинністю).
( Пункт 3.6 глави 3 в редакції Постанови Національного банку N 171 від 05.05.2006 )
3.7. Негативні висновки щодо надання генеральної ліцензії, що отримані від спеціальних органів по боротьбі з організованою злочинністю, та/або відомості про здійснення небанківською фінансовою установою, національним оператором поштового зв'язку легалізації грошей, набутих злочинним шляхом, можуть бути підставою для відмови у наданні цій установі генеральної ліцензії.
( Пункт 3.7 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 171 від 05.05.2006 )
3.8. Територіальне управління у строк не більше ніж 15 робочих днів з дати надходження пакета документів, що подані небанківською фінансовою установою, національним оператором поштового зв'язку надсилає його разом із супровідним листом, висновком територіального управління та висновками спеціальних органів по боротьбі з організованою злочинністю, якщо ці висновки надійшли до територіального управління протягом строку перевірки документів, який передбачений пунктом 3.1 цього Положення (факт ненадходження висновків спеціальних органів по боротьбі з організованою злочинністю протягом строку перевірки пакета документів має зазначатися в супровідному листі територіального управління), на адресу Департаменту валютного контролю та ліцензування Національного банку.
( Пункт 3.8 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 171 від 05.05.2006 )
4. Порядок розгляду пакета документів щодо надання генеральної ліцензії Департаментом валютного контролю та ліцензування Національного банку
4.1. Департамент валютного контролю та ліцензування Національного банку розглядає отриманий від територіального управління пакет документів небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку разом з висновком територіального управління.
( Пункт 4.1 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 171 від 05.05.2006 )
4.2. У разі потреби подані документи розглядаються іншими структурними підрозділами Національного банку, які в межах своєї компетенції подають Департаменту валютного контролю та ліцензування свої висновки та пропозиції про можливість надання небанківській фінансовій установі, національному оператору поштового зв'язку генеральної ліцензії.
( Пункт 4.2 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 171 від 05.05.2006 )
4.3. Протягом 15 робочих днів із дня отримання Національним банком від територіального управління пакета документів Департамент валютного контролю та ліцензування готує пропозиції керівництву Національного банку щодо доцільності надання ліцензії.
4.4. У разі прийняття Національним банком рішення про надання небанківській фінансовій установі, національному оператору поштового зв'язку генеральної ліцензії Департамент валютного контролю та ліцензування надсилає територіальному управлінню за місцезнаходженням небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку належним чином оформлену ліцензію із супровідним листом для надання представникові небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку. Генеральна ліцензія може бути надана представникові небанківської фінансової, національного оператора поштового зв'язку установи на підставі належним чином оформленої довіреності та копій платіжних доручень, що підтверджують оплату за надання генеральної ліцензії та за бланк ліцензії.
Оплата за надання генеральної ліцензії та за бланк ліцензії здійснюється в розмірі, установленому нормативно-правовими актами Національного банку.
( Пункт 4.4 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 171 від 05.05.2006 )
4.5. Національний банк може відмовити небанківській фінансовій установі, національному оператору поштового зв'язку в наданні генеральної ліцензії:
а) якщо за результатами розгляду пакета документів установлено, що небанківською фінансовою установою, національним оператором поштового зв'язку надано недостовірну або неповну інформацію;
б) якщо небанківською фінансовою установою, національним оператором поштового зв'язку не дотримано вимог глави 2 цього Положення;
в) у разі наявності в Національного банку негативних висновків щодо надання генеральної ліцензії, що отримані від спеціальних органів по боротьбі з організованою злочинністю, та/або відомостей про здійснення небанківською фінансовою установою, національним оператором поштового зв'язку легалізації грошей, набутих злочинним шляхом;
г) якщо строк діяльності небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку без порушення вимог законодавства України становить менше року.
Рішення про відмову в наданні генеральної ліцензії повідомляється небанківській фінансовій установі, національному оператору поштового зв'язку в письмовій формі із зазначенням причин відмови
( Пункт 4.5 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 362 від 27.09.2002, в редакції Постанови Національного банку N 171 від 05.05.2006 )
4.6. Генеральна ліцензія оформляється на відповідному бланку, засвідчується підписом заступника Голови Національного банку, який за розподілом обов'язків здійснює загальне керівництво Департаментом валютного контролю та ліцензування, і відбитком печатки (додаток 2).
( Пункт 4.6 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 171 від 05.05.2006 )
4.7. Генеральна ліцензія набирає чинності з дати її підписання.
4.8. Національний банк має право відкликати у небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку генеральну ліцензію у разі:
а) порушення небанківською фінансовою установою, національним оператором поштового зв'язку умов наданої генеральної ліцензії;
б) установлення факту подання небанківською фінансовою установою, національним оператором поштового зв'язку документів для отримання генеральної ліцензії, що містять недостовірну інформацію;
в) відкликання в небанківської фінансової установи ліцензії, передбаченої підпунктом "г" пункту 2.2 глави 2 цього Положення, або скасування Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України рішення про взяття на облік національного оператора поштового зв'язку;
( Підпункт "в" пункту 4.8 глави 4 в редакції Постанови Національного банку N 171 від 05.05.2006 )
г) наявності достовірної інформації про здійснення небанківською фінансовою установою, національним оператором поштового зв'язку легалізації грошей, набутих злочинним шляхом;
ґ) невиконання небанківською фінансовою установою, національним оператором поштового зв'язку обов'язків, передбачених пунктом 2 статті 13 Декрету.
( Пункт 4.8 глави 4 доповнено підпунком "ґ" згідно з Постановою Національного банку N 171 від 05.05.2006 )
Генеральна ліцензія Національного банку вважається відкликаною з дня прийняття Національним банком окремого рішення про відкликання генеральної ліцензії. У такому разі оригінал генеральної ліцензії в п'ятиденний строк підлягає поверненню Національному банку.
( Пункт 4.8 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 171 від 05.05.2006 )
Директор Департаменту
валютного контролю та ліцензування

С.О.Брагін
Додаток 1
до Положення про порядок
надання небанківським
фінансовим установам,
національному оператору
поштового зв'язку
генеральних ліцензій
на здійснення валютних
операцій
Клопотання небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку про надання генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій
"____" ____________ 200_ р.
Голові Національного банку України
Місцезнаходження
Небанківська фінансова установа, національний оператор
поштового зв'язку _______________________________________________,
(найменування)
яка (який) розташована (розташований) ______________________,
(місцезнаходження)
в особі керівника __________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
який діє на підставі статуту небанківської фінансової
установи, національного оператора поштового зв'язку, звертається
до Національного банку України з проханням про надання генеральної
ліцензії на здійснення операцій, передбачених пунктами ___________
(номери пунктів)
(_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________)
(перелік видів операцій)
частини першої статті 4 Закону України "Про фінансові послуги та
державне регулювання ринків фінансових послуг", якщо вони є
валютними операціями.
Небанківська фінансова установа, національний оператор поштового
зв'язку __________________________________________________________
(назва)
зобов'язується виконувати вимоги чинного законодавства України та
відповідні внутрішні контролюючі процедури протидії легалізації
грошей, набутих злочинним шляхом. Крім того, небанківська
фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку
забезпечені потрібним обладнанням, комп'ютерною технікою,
програмним забезпеченням і комунікаційними засобами, необхідними
для проведення валютних операцій, на право здійснення яких
подається клопотання.
Просимо __________________________________________________________
(назва територіального управління Національного банку України)
надати висновок про відповідність пакета документів вимогам
Національного банку України.
Я, ______________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
несу персональну відповідальність за достовірність усіх поданих
документів. Мені відомо, що надання недостовірної інформації та
приховування будь-яких відомостей у зв'язку з цим клопотанням і
додатками до нього можуть спричинити відмову в наданні генеральної
ліцензії на здійснення валютних операцій.
У разі виникнення будь-яких питань стосовно цього клопотання або
документів, що додаються до нього, прошу звертатися до
_________________________________________________________________.
(прізвище, адреса, номер телефону)
Додатки: подаються документи, що зазначені в підпунктах "б" - "д"
пункту 2.2 Положення про порядок надання небанківським фінансовим
установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних
ліцензій на здійснення валютних операцій.
Керівник небанківської фінансової установи, національного
оператора поштового зв'язку _______________________
(підпис, прізвище, ініціали)
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 171 від 05.05.2006 )( Додаток 2 виключено на підставі Постанови Національного банку N 171 від 05.05.2006 )
Додаток 2
до Положення про порядок
надання небанківським
фінансовим установам,
національному оператору
поштового зв'язку
генеральних ліцензій
на здійснення валютних
операцій
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
ГЕНЕРАЛЬНА ЛІЦЕНЗІЯ
на здійснення валютних операцій від ________ N ________
Надана ______________________________________________________
(повне найменування небанківської фінансової установи,
національного оператора
_________________________________________________________________,
поштового зв'язку; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ;
місцезнаходження)
що зареєстрована/взятий на облік "____" _________ 20___ року
за N ______ Державною комісією з регулювання ринків фінансових
послуг України або Державною комісією з цінних паперів та
фондового ринку (необхідне підкреслити) та отримала ліцензію
згідно з рішенням від "____" ______________ 20_____ року за
N ______ Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
України або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
(необхідне підкреслити) на право здійснення операцій, визначених
пунктами _________________________________________________________
(номери пунктів)
(_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________)
(перелік видів операцій)
частини першої статті 4 Закону України "Про фінансові послуги та
державне регулювання ринків фінансових послуг", якщо вони є
валютними операціями.
Заступник Голови Національного
банку України ____________________________".
(підпис, ініціали, прізвище)
МП
( Додаток 2 в редакції Постанови Національного банку N 171 від 05.05.2006 )
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 297 від 09.08.2002


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 серпня 2002 р.
за N 712/7000
Про затвердження Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій
Згідно зі статтею 44 Закону України "Про Національний банк України" та статтею 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" та з метою впорядкування надання небанківським фінансовим установам генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій (додається).
2. Унести до Положення про філії (територіальні управління) Національного банку України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 22.12.2000 N 495 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.01.2001 за N 81/5272, такі зміни:
підпункт 3.3.11 пункту 3.3 викласти в такій редакції:
"3.3.11. Розглядають документи резидентів і надають висновки Національному банку щодо отримання індивідуальних ліцензій на відкриття та перереєстрацію рахунків за кордоном, на здійснення інвестицій за межі України, на зворотне вивезення іноземних цінних паперів за кордон, отримання небанківськими фінансовими установами генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій тощо".
3. Унести до Положення про порядок видачі ліцензії на здійснення окремих банківських операцій небанківським установам, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 16.08.2001 N 344 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.09.2001 за N 778/5969, такі зміни:
абзац четвертий глави 3 викласти в такій редакції:
"наявність статутного капіталу в сумі, еквівалентній не менше ніж 0,5 млн євро".