Про затвердження Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового звязку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій. Положення від 09.08.2002 №297

Національний банк України Постанова, Положення від 09.08.2002 №297
Увага! Не остання редакція від 06.04.2009. Внесення змін (постанова від 06.03.2009 N 122 /z0277-09/)
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова, Положення

Дата 09.08.2002

Номер 297

Статус Діє

Редакції
09.05.2019 внесення змін (постанова від 07.05.2019 N 65 /v0065500-19/) 08.02.2019 внесення змін (постанова від 05.02.2019 N 28 /v0028500-19/) 07.02.2019 внесення змін (постанова від 02.01.2019 N 9 /v0009500-19/) 01.10.2018 внесення змін (постанова від 10.08.2018 N 92 /v0092500-18/) 28.12.2017 внесення змін (постанова від 21.12.2017 N 137 /v0137500-17/) 07.09.2016 внесення змін (постанова від 05.09.2016 N 380 /v0380500-16/) 29.07.2016 внесення змін (постанова від 29.07.2016 N 363 /v0363500-16/) 01.01.2016 внесення змін (постанова від 29.12.2015 N 962 /v0962500-15/) 23.06.2015 внесення змін (постанова від 19.06.2015 N 392 /v0392500-15/) 16.04.2015 внесення змін (постанова від 14.04.2015 N 234 /v0234500-15/) 18.01.2013 внесення змін (постанова від 03.12.2012 N 500 /z2156-12/) 17.08.2012 внесення змін (постанова від 10.07.2012 N 289 /z1268-12/) 07.11.2011 внесення змін (постанова від 08.09.2011 N 306 /z1203-11/) 06.06.2011 внесення змін (постанова від 26.04.2011 N 118 /z0618-11/) 08.03.2011 внесення змін (постанова від 30.12.2010 N 589 /z0236-11/) 01.03.2010 внесення змін (постанова від 01.02.2010 N 35 /z0169-10/) 06.04.2009 внесення змін (постанова від 06.03.2009 N 122 /z0277-09/) 28.03.2008 внесення змін (постанова від 27.02.2008 N 45 /z0214-08/) 03.06.2006 внесення змін (постанова від 05.05.2006 N 171 /z0594-06/) 22.11.2005 внесення змін (постанова від 27.10.2005 N 396 /z1362-05/) 19.10.2002 внесення змін (постанова від 27.09.2002 N 362 /z0815-02/) 26.09.2002 внесення змін (лист від 26.09.2002 N 18-211/3484 /v3484500-02/) 09.08.2002 прийняття
Документ підготовлено в системі iplex
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 297 від 09.08.2002


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 серпня 2002 р.
за N 712/7000
Про затвердження Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій
( Додатково див. Лист Національного банку N 18-211/3484 від 26.09.2002 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 362 від 27.09.2002 N 396 від 27.10.2005 N 171 від 05.05.2006 N 45 від 27.02.2008 N 122 від 06.03.2009 )
Згідно зі статтею 44 Закону України "Про Національний банк України" та статтею 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" та з метою впорядкування надання небанківським фінансовим установам генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій (додається).
( Пункт 1 в редакції Постанови Національного банку N 171 від 05.05.2006 )
2. Унести до Положення про філії (територіальні управління) Національного банку України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 22.12.2000 N 495 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.01.2001 за N 81/5272, такі зміни:
підпункт 3.3.11 пункту 3.3 викласти в такій редакції:
"3.3.11. Розглядають документи резидентів і надають висновки Національному банку щодо отримання індивідуальних ліцензій на відкриття та перереєстрацію рахунків за кордоном, на здійснення інвестицій за межі України, на зворотне вивезення іноземних цінних паперів за кордон, отримання небанківськими фінансовими установами генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій тощо".
3. Унести до Положення про порядок видачі ліцензії на здійснення окремих банківських операцій небанківським установам, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 16.08.2001 N 344 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.09.2001 за N 778/5969, такі зміни:
абзац четвертий глави 3 викласти в такій редакції:
"наявність статутного капіталу в сумі, еквівалентній не менше ніж 0,5 млн євро".
( Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку N 396 від 27.10.2005 )
5. Фінансовому департаменту (О.М.Кандибка) разом з Департаментом валютного контролю та ліцензування (С.О.Брагін) підготувати відповідні зміни до Переліку і тарифів на послугу за надання ліцензій (дозволів) на здійснення банківських операцій, операцій з валютними цінностями та інші послуги, що надаються установами та територіальними управліннями Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 08.08.2000 N 311 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14.09.2000 за N 608/4829.
6. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
7. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Департамент валютного контролю та ліцензування (С. О. Брагін).
В. о. Голови А.В.Шаповалов
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Правління
Національного банку України
від 09.08.2002 N 297
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 серпня 2002 р.
за N 712/7000
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій
( Назва Положення в редакції Постанови Національного банку N 171 від 05.05.2006 )
З метою підвищення надійності та стабільності фінансової системи України, розвитку ринків фінансових послуг та забезпечення захисту інтересів їх учасників, згідно зі статтями 7, 44 Закону України "Про Національний банк України", статтею 7 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", статтями 5, 11, 13, 16 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" (далі - Декрет ) та законодавством України Національний банк України визначає порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій.
( Преамбула із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 171 від 05.05.2006 )
1. Загальні положення
1.1. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:
генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій (далі - генеральна ліцензія) - документ Національного банку України (далі - Національний банк), що надається небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку та дозволяє здійснювати валютні операції, що не потребують індивідуальної ліцензії, на весь період дії режиму валютного регулювання;
( Абзац другий пункту 1.1 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 171 від 05.05.2006 )
небанківська фінансова установа - юридична особа, яка відповідно до законодавства України не є банком, надає одну або кілька фінансових послуг та яку внесено до відповідного державного реєстру фінансових установ у порядку, установленому законодавством України;
( Абзац третій пункту 1.1 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 396 від 27.10.2005, в редакції Постанови Національного банку N 171 від 05.05.2006 )
дата відкликання генеральної ліцензії - дата реєстрації розпорядження Національного банку про відкликання генеральної ліцензії;
( Пункт 1.1 глави 1 доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку N 45 від 27.02.2008 )
дата надходження пакета документів - дата реєстрації в Національному банку шляхом проставлення реєстраційного індексу на супровідному листі до пакета документів, зазначеного в пункті 2.2 глави 2 цього Положення.
( Пункт 1.1 глави 1 доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку N 45 від 27.02.2008 )
Інші терміни та поняття у цьому Положенні вживаються відповідно до визначень, зазначених у Законі України "Про банки і банківську діяльність", Законі України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та Декреті.
1.2. Небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку має право здійснювати операції, передбачені статтею 4 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", якщо вони є валютними операціями тільки після отримання генеральної ліцензії згідно з пунктом 2 статті 5 Декрету.
( Абзац перший пункту 1.2 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 171 від 05.05.2006 )
Зазначені в цьому пункті операції небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку проводить виключно через рахунки, які відкрито в уповноважених банках, та в порядку, визначеному для уповноважених банків.
( Абзац другий пункту 1.2 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 171 від 05.05.2006 )( Абзац третій пункту 1.2 глави 1 виключено на підставі Постанови Національного банку N 171 від 05.05.2006 )
1.3. Небанківські фінансові установи, національний оператор поштового зв'язку що отримали генеральну ліцензію, мають право відкривати на території України пункти обміну іноземних валют у порядку, який встановлений для уповноважених банків.
( Пункт 1.3 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 171 від 05.05.2006 )
1.4. Небанківська фінансова установа та національний оператор поштового зв'язку, які отримали генеральну ліцензію, зобов'язані подавати звітність про валютні операції в порядку та терміни, що визначаються Національним банком за погодженням з Державним комітетом статистики України з урахуванням вимог законодавства України.
( Пункт 1.4 глави 1 в редакції Постанови Національного банку N 171 від 05.05.2006 )
1.5. Валютні операції здійснюються небанківською фінансовою установою, національним оператором поштового зв'язку за правилами та в порядку, що визначені чинним законодавством України, в тому числі нормативно-правовими актами Національного банку та розробленими відповідно до них внутрішніми положеннями небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку.
( Пункт 1.5 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 171 від 05.05.2006 )
1.6. Філії небанківських фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку здійснюють операції згідно з положенням про філію та лише за умови наявності та в межах дозволу, наданого небанківською фінансовою установою - юридичною особою, національним оператором поштового зв'язку.
( Пункт 1.6 глави 1 в редакції Постанови Національного банку N 171 від 05.05.2006 )
1.7. Генеральна ліцензія не може передаватися третім особам.
2. Умови, за яких небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку мають право отримати генеральну ліцензію, та документи, що подаються нею (ним) для її отримання
( Назва глави 2 в редакції Постанови Національного банку N 171 від 05.05.2006 )
2.1. Національний банк надає генеральну ліцензію лише в разі наявності власного капіталу небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку в сумі, еквівалентній не менше ніж 1 млн євро (для здійснення операцій, передбачених пунктами 2, 3 частини першої статті 47 Закону України "Про банки і банківську діяльність", і для діяльності з надання будь-яких фінансових послуг, що передбачають пряме або опосередковане залучення фінансових активів від фізичних осіб), або в сумі, еквівалентній не менше ніж 0,2 млн євро (для надання послуг з торгівлі цінними паперами та для діяльності з обміну валют), або в сумі, еквівалентній не менше ніж 0,5 млн євро (для надання інших послуг, передбачених частиною першою статті 4 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".
( Пункт 2.1 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 362 від 27.09.2002, в редакції Постанови Національного банку N 171 від 05.05.2006, із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 45 від 27.02.2008 )
2.2. Небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку для отримання генеральної ліцензії подає до Національного банку такі документи:
( Абзац перший пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 45 від 27.02.2008 )
а) клопотання про надання генеральної ліцензії, що засвідчене підписом або керівника небанківської фінансової установи, або національного оператора поштового зв'язку за формою, наведеною в додатку 1;
б) копію документа, що підтверджує внесення небанківської фінансової установи до державного реєстру фінансових установ Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України або взяття на облік національного оператора поштового зв'язку в Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України в частині надання фінансових послуг з поштового переказу (подається небанківськими фінансовими установами, діяльність яких регулюється Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, або національним оператором поштового зв'язку, якого взято на облік у цій комісії);
в) копію документа, що підтверджує внесення небанківської фінансової установи до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів (подається небанківськими фінансовими установами, діяльність яких регулюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку);
г) копії ліцензій на здійснення небанківською фінансовою установою тих видів фінансових послуг, які підлягають ліцензуванню згідно із законодавством України, виданих державним органом, який відповідно до законодавства України регулює надання таких фінансових послуг (надаються, якщо відповідні види фінансових послуг підлягають ліцензуванню згідно із законодавством України);
( Підпункт "г" пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 45 від 27.02.2008 )
ґ) аудиторський висновок щодо власного капіталу небанківської фінансової установи, який має включати підтвердження фактичного виконання зобов'язань з формування статутного (пайового) та власного капіталу небанківської фінансової установи відповідно до вимог законодавства України за станом на останній день місяця, що передує поданню клопотання;
д) копію свідоцтва про внесення аудитора (аудиторської фірми) до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги.
Документ, зазначений у підпункті "д" цього пункту, подається разом з аудиторським висновком, зазначеним у підпункті "ґ" цього пункту.
Копії документів, зазначених у підпунктах "б"-"г", "д" цього пункту, повинні бути засвідчені в порядку, установленому законодавством України.
( Пункт 2.2 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 396 від 27.10.2005, в редакції Постанови Національного банку N 171 від 05.05.2006 )
2.3. Документи, що подаються до Національного банку відповідно до цього Положення, мають бути викладені українською мовою.
Не приймаються до розгляду документи, що мають підчищення або дописування, закреслені слова або інші виправлення, а також документи, текст яких неможливо прочитати внаслідок їх пошкодження.
( Главу 3 виключено на підставі Постанови Національного банку N 45 від 27.02.2008 )
3. Порядок розгляду Національним банком документів, що подані небанківською фінансовою установою, національним оператором поштового зв'язку для отримання генеральної ліцензії
3.1. Національний банк протягом 15 робочих днів з дати надходження пакета документів від небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку перевіряє пакет документів щодо його комплектності відповідно до переліку, зазначеного в пункті 2.2 глави 2 цього Положення, та відповідності умовам пункту 2.1 глави 2 цього Положення.
Національний банк повертає пакет документів небанківській фінансовій установі, національному оператору поштового зв'язку із супровідним листом з обґрунтуванням підстав повернення в разі відсутності хоча б одного документа з переліку, зазначеного в пункті 2.2 глави 2 цього Положення, та/або невідповідності умовам пункту 2.1 глави 2 цього Положення.
3.2. Протягом п'яти робочих днів з дати надходження пакета документів Національний банк надсилає копію клопотання небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку про надання їй (йому) генеральної ліцензії Головному управлінню по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України і Головному управлінню по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України (далі - спеціальні органи по боротьбі з організованою злочинністю).
3.3. Національний банк протягом 20 робочих днів з дати надходження пакета документів приймає рішення про надання або відмову в наданні генеральної ліцензії небанківській фінансовій установі, національному оператору поштового зв'язку.
3.4. Генеральна ліцензія (додаток 2) у разі прийняття Національним банком рішення про її надання небанківській фінансовій установі, національному оператору поштового зв'язку оформляється на номерному бланку Національного банку, засвідчується підписом заступника Голови Національного банку України, який за розподілом функціональних обов'язків здійснює загальне керівництво Департаментом валютного контролю та ліцензування (далі - заступник Голови Національного банку), і відбитком гербової печатки Національного банку.
3.5. Генеральна ліцензія набирає чинності з дати проставлення реєстраційного номера на номерному бланку Національного банку, на якому вона оформлена.
Небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку має право здійснювати операції, зазначені в генеральній ліцензії, за умови перебування в державному реєстрі фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, чи державному реєстрі фінансових установ Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України або перебування національного оператора поштового зв'язку на обліку в Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України та наявності чинної на час проведення цих операцій ліцензії, передбаченої підпунктом "г" пункту 2.2 глави 2 цього Положення.
3.6. Національний банк надсилає небанківській фінансовій установі, національному оператору поштового зв'язку належним чином оформлену генеральну ліцензію поштою або передає її під підпис представникові небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку на підставі належним чином оформленої довіреності та копій платіжних доручень, що підтверджують оплату за надання генеральної ліцензії та за бланк ліцензії. Копія генеральної ліцензії надсилається поштою територіальному управлінню Національного банку (далі - територіальне управління) за місцезнаходженням небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку.
Оплата за надання генеральної ліцензії та за бланк ліцензії здійснюється в розмірі, установленому нормативно-правовими актами Національного банку.
3.7. Власник генеральної ліцензії може звернутися до Національного банку з клопотанням про внесення змін до генеральної ліцензії в разі зміни найменування небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку, ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження.
Для внесення цих змін небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку має подати до Національного банку такі документи:
клопотання про внесення змін до генеральної ліцензії (додаток 3);
копію генеральної ліцензії;
копії документів, що підтверджують необхідність унесення змін до генеральної ліцензії.
Національний банк розглядає документи небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку про внесення змін до генеральної ліцензії протягом 20 робочих днів з дати надходження пакета документів.
У разі прийняття Національним банком рішення про внесення змін до генеральної ліцензії ці зміни (додаток 4) оформляються на гербовому номерному бланку Національного банку, засвідчуються підписом заступника Голови Національного банку і відбитком гербової печатки Національного банку.
Зміни до генеральної ліцензії набирають чинності з дати проставлення реєстраційного номера на гербовому номерному бланку Національного банку, на якому оформлені зміни до генеральної ліцензії.
Національний банк надсилає небанківській фінансовій установі, національному оператору поштового зв'язку належним чином оформлені зміни до генеральної ліцензії поштою або передає їх під підпис представникові небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку на підставі належним чином оформленої довіреності та копій платіжних доручень, що підтверджують оплату за внесення змін до генеральної ліцензії. Копія змін до генеральної ліцензії надсилається поштою територіальному управлінню за місцезнаходженням небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку.
Оплата за внесення змін до генеральної ліцензії здійснюється в розмірі, установленому нормативно-правовими актами Національного банку.
3.8. Національний банк може розширити перелік валютних операцій, зазначений у генеральній ліцензії, за умови подання небанківською фінансовою установою, національним оператором поштового зв'язку:
клопотання в довільній формі про розширення переліку валютних операцій, які планує здійснювати на підставі генеральної ліцензії небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку;
документів, зазначених у пункті 2.2 глави 2 цього Положення.
Національний банк розглядає документи небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку щодо розширення переліку валютних операцій у порядку, установленому пунктами 3.1-3.3 і 3.9 цієї глави.
Рішення про розширення переліку валютних операцій, зазначених у генеральній ліцензії, оформляється як нова генеральна ліцензія в порядку, установленому пунктами 3.4-3.6 цієї глави.
3.9. Національний банк може відмовити небанківській фінансовій установі, національному оператору поштового зв'язку в наданні генеральної ліцензії:
а) якщо за результатами розгляду пакета документів установлено що небанківською фінансовою установою, національним оператором поштового зв'язку надано недостовірну або неповну інформацію;
б) якщо небанківською фінансовою установою, національним оператором поштового зв'язку не дотримано вимог глави 2 цього Положення;
в) у разі наявності в Національного банку негативних висновків щодо надання генеральної ліцензії, що отримані від спеціальних органів по боротьбі з організованою злочинністю;
г) якщо протягом року, що передує даті надходження пакета документів, встановлено факти порушення небанківською фінансовою установою, національним оператором поштового зв'язку вимог законодавства України з питань регулювання ринків фінансових послуг та/або до неї/нього застосовано санкції за порушення зазначеного законодавства України.
Рішення про відмову в наданні генеральної ліцензії повідомляється небанківській фінансовій установі, національному оператору поштового зв'язку в письмовій формі із зазначенням причин відмови.
3.10. Національний банк має право відкликати в небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку генеральну ліцензію в разі:
а) порушення небанківською фінансовою установою, національним оператором поштового зв'язку умов наданої генеральної ліцензії;
б) установлення факту подання небанківською фінансовою установою, національним оператором поштового зв'язку для отримання генеральної ліцензії документів, що містять недостовірну інформацію;
в) анулювання ліцензії небанківської фінансової установи, зазначеної в підпункті "г" пункту 2.2 глави 2 цього Положення, або її зупинення (тимчасове зупинення) у передбачених законодавством випадках, або скасування Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України рішення про взяття на облік національного оператора поштового зв'язку;
( Підпункт "в" пункту 3.10 глави 3 в редакції Постанови Національного банку N 122 від 06.03.2009 )
г) наявності документів спеціальних органів по боротьбі з організованою злочинністю, що встановлюють факти здійснення небанківською фінансовою установою, національним оператором поштового зв'язку легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або притягнення до відповідальності за порушення нею/ним законодавства України у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом;
ґ) невиконання небанківською фінансовою установою, національним оператором поштового зв'язку обов'язків, передбачених пунктом 2 статті 13 Декрету.
3.11. Генеральна ліцензія відкликається згідно з розпорядженням Національного банку (додаток 5).
Національний банк повідомляє про відкликання генеральної ліцензії:
у письмовій формі (додаток 6) із зазначенням підстав власника генеральної ліцензії за зазначеним у клопотанні про надання генеральної ліцензії місцезнаходженням і територіальне управління за місцезнаходженням небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку;
банки України електронною поштою та громадськість через засоби масової інформації.
Оригінал генеральної ліцензії в десятиденний строк з дати її відкликання підлягає поверненню Національному банку.
3.12. Порушення небанківською фінансовою установою, національним оператором поштового зв'язку умов генеральної ліцензії та/або порушення вимог цього Положення (у тому числі здійснення валютних операцій після відкликання Національним банком генеральної ліцензії) тягне за собою відповідальність згідно із законодавством України.
( Глава із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 362 від 27.09.2002, N 171 від 05.05.2006, в редакції Постанови Національного банку N 45 від 27.02.2008 )
Директор Департаменту
валютного контролю та ліцензування

С.О.Брагін
Додаток 1
до Положення про порядок
надання небанківським
фінансовим установам,
національному оператору
поштового зв'язку
генеральних ліцензій
на здійснення валютних
операцій
Клопотання небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку про надання генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій
"____" ____________ 200_ р.
Голові Національного банку України
Місцезнаходження
Небанківська фінансова установа, національний оператор
поштового зв'язку _______________________________________________,
(найменування)
яка (який) розташована (розташований) ______________________,
(місцезнаходження)
в особі керівника __________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
який діє на підставі статуту небанківської фінансової
установи, національного оператора поштового зв'язку, звертається
до Національного банку України з проханням про надання генеральної
ліцензії на здійснення операцій, передбачених пунктами ___________
(номери пунктів)
(_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________)
(перелік видів операцій)
частини першої статті 4 Закону України "Про фінансові послуги та
державне регулювання ринків фінансових послуг", якщо вони є
валютними операціями.
Небанківська фінансова установа, національний оператор поштового
зв'язку __________________________________________________________
(назва)
зобов'язується виконувати вимоги чинного законодавства України та
відповідні внутрішні контролюючі процедури протидії легалізації
грошей, набутих злочинним шляхом. Крім того, небанківська
фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку
забезпечені потрібним обладнанням, комп'ютерною технікою,
програмним забезпеченням і комунікаційними засобами, необхідними
для проведення валютних операцій, на право здійснення яких
подається клопотання.
Просимо надати генеральну ліцензію на здійснення валютних
операцій.
Я, ______________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
несу персональну відповідальність за достовірність усіх поданих
документів. Мені відомо, що надання недостовірної інформації та
приховування будь-яких відомостей у зв'язку з цим клопотанням і
додатками до нього можуть спричинити відмову в наданні генеральної
ліцензії на здійснення валютних операцій.
У разі виникнення будь-яких питань стосовно цього клопотання або
документів, що додаються до нього, прошу звертатися до
_________________________________________________________________.
(прізвище, адреса, номер телефону)
Додатки: подаються документи, що зазначені в підпунктах "б" - "д"
пункту 2.2 глави 2 Положення про порядок надання небанківським
фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку
генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій.
Керівник небанківської фінансової установи, національного
оператора поштового зв'язку _______________________
(підпис, прізвище, ініціали)
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 171 від 05.05.2006, N 45 від 27.02.2008 )( Додаток 2 виключено на підставі Постанови Національного банку N 171 від 05.05.2006 )
Додаток 2
до Положення про порядок
надання небанківським
фінансовим установам,
національному оператору
поштового зв'язку
генеральних ліцензій
на здійснення валютних
операцій
ГЕНЕРАЛЬНА ЛІЦЕНЗІЯ
на здійснення валютних операцій від ________________ N ____
Надана ______________________________________________________
(повне найменування небанківської фінансової установи,
__________________________________________________________________
національного оператора поштового зв'язку; ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ; місцезнаходження)
__________________________________________________________________
на право здійснення операцій, зазначених у пунктах
(________________________________________________________________)
(номери пунктів)
(________________________________________________________________)
(перелік видів операцій)
частини першої статті 4 Закону України "Про фінансові послуги та
державне регулювання ринків фінансових послуг", якщо вони є
валютними операціями.
Власник цієї генеральної ліцензії зобов'язаний подавати
звітність про зазначені в ній валютні операції в порядку та терміни,
що визначаються Національним банком України за погодженням з
Державним комітетом статистики України.
Заступник Голови
Національного банку України ____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
М.П.
( Додаток 2 в редакції Постанов Національного банку N 171 від 05.05.2006, N 45 від 27.02.2008 )
Додаток 3
до Положення про порядок
надання небанківським
фінансовим установам,
національному оператору
поштового зв'язку
генеральних ліцензій
на здійснення валютних
операцій
Національний банк України
КЛОПОТАННЯ
про внесення змін до генеральної ліцензії від __________ N ___ на здійснення валютних операцій
_____________________________________________________________
(повне найменування небанківської фінансової установи,
__________________________________________________________________
національного оператора поштового зв'язку; місцезнаходження)
звертається до Національного банку України з проханням унести до
генеральної ліцензії від ____________ N ___ на здійснення валютних
операцій такі зміни:
__________________________________________________________________
(зміни, що потрібно внести, з обґрунтуванням потреби їх
унесення та
_________________________________________________________________.
посиланням на підтвердні документи)
Я, _________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
несу персональну відповідальність за достовірність усіх поданих
документів. Мені відомо, що надання недостовірної інформації та
приховування будь-яких відомостей у зв'язку з цим клопотанням і
додатками до нього можуть спричинити відмову у внесенні змін до
генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій.
У разі виникнення будь-яких питань стосовно цього клопотання
або документів, що додаються до нього, прошу звертатися до
_________________________________________________________________.
(прізвище, ініціали, адреса, номер телефону)
Додатки: подаються документи, що зазначені в пункті 3.9 глави
3 Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам
національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на
здійснення валютних операцій.
Керівник небанківської
фінансової установи,
національного оператора
поштового зв'язку ____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
( Положення доповнено Додатком 3 згідно з Постановою Національного банку N 45 від 27.02.2008 )
Додаток 4
до Положення про порядок
надання небанківським
фінансовим установам,
національному оператору
поштового зв'язку
генеральних ліцензій
на здійснення валютних
операцій
ЗМІНИ
до генеральної ліцензії від ______________ N ____ на здійснення валютних операцій
Національний банк України відповідно до пунктів 1 і 6 статті
5 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про
систему валютного регулювання і валютного контролю" уносить зміни
до генеральної ліцензії від ________________ N ____ на здійснення
валютних операцій, наданої
__________________________________________________________________
(повне найменування небанківської фінансової установи,
__________________________________________________________________
національного оператора поштового зв'язку;
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ; місцезнаходження)
_________________________________________________________________.
До генеральної ліцензії вносяться такі зміни:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
(зміни, що вносяться)
Ці зміни, починаючи з дати їх унесення, є невід'ємною
частиною генеральної ліцензії від ___________ N __ на здійснення
валютних операцій (вих. N ________________________________________
(реєстраційний номер на номерному бланку
Національного банку України, на якому
оформлена генеральна ліцензія)
від ____________________________________________________________).
(дата проставлення реєстраційного номера на номерному бланку
Національного банку України, на якому оформлена генеральна
ліцензія)
Заступник Голови
Національного банку України ____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
М.П.
( Положення доповнено Додатком 4 згідно з Постановою Національного банку N 45 від 27.02.2008 )
Додаток 5
до Положення про порядок
надання небанківським
фінансовим установам,
національному оператору
поштового зв'язку
генеральних ліцензій
на здійснення валютних
операцій
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
_______ N _______
(дата)
м. Київ
Про відкликання генеральної ліцензії
Національного банку України
1. На підставі ______________________________________________
(посилання на абзаци пункту 3.10 глави 3,
__________________________________________________________________
у яких зазначені підстави для відкликання генеральної ліцензії)
Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам,
національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на
здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління
Національного банку України від 09.08.2002 N 297, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 29.08.2002 за N 712/7000,
Національний банк України відкликає генеральну ліцензію від
__________________ N ____ на здійснення валютних операцій.
2. Департаменту валютного контролю та ліцензування у
п'ятиденний строк з дати підписання цього розпорядження повідомити
про відкликання генеральної ліцензії _____________________________
(повне найменування
_________________________________________________________________.
небанківської фінансової установи, національного оператора
поштового зв'язку, зазначене в генеральній ліцензії)
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
директора Департаменту валютного контролю та ліцензування ________
____________________.
(ініціали, прізвище)
Заступник Голови
Національного банку України ____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
М.П.
( Положення доповнено Додатком 5 згідно з Постановою Національного банку N 45 від 27.02.2008 )
Додаток 6
до Положення про порядок
надання небанківським
фінансовим установам,
національному оператору
поштового зв'язку
генеральних ліцензій
на здійснення валютних
операцій
______________________________
(власник генеральної ліцензії)
______________________________
(місцезнаходження)
Копія: ______________________________
(територіальне управління)
Національний банк України повідомляє таке.
У зв'язку з _________________________________________________
(зазначаються підстави для відкликання генеральної ліцензії)
та на підставі ___________________________________________________
(посилання на абзаци пункту 3.10 глави 3,
__________________________________________________________________
у яких зазначені підстави для відкликання генеральної ліцензії)
Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам,
національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на
здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління
Національного банку України від 09.08.2002 N 297, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 29.08.2002 за N 712/7000, згідно з
розпорядженням Національного банку України від ____________ N ____
генеральна ліцензія від _____________ N ___ на здійснення валютних
операцій (далі - генеральна ліцензія) відкликається.
Оригінал генеральної ліцензії в десятиденний строк з дати її
відкликання підлягає поверненню Національному банку України.
Заступник Голови
Національного банку України ____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
М.П.
( Положення доповнено Додатком 6 згідно з Постановою Національного банку N 45 від 27.02.2008 )
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 297 від 09.08.2002


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 серпня 2002 р.
за N 712/7000
Про затвердження Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій
Згідно зі статтею 44 Закону України "Про Національний банк України" та статтею 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" та з метою впорядкування надання небанківським фінансовим установам генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій (додається).
2. Унести до Положення про філії (територіальні управління) Національного банку України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 22.12.2000 N 495 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.01.2001 за N 81/5272, такі зміни:
підпункт 3.3.11 пункту 3.3 викласти в такій редакції:
"3.3.11. Розглядають документи резидентів і надають висновки Національному банку щодо отримання індивідуальних ліцензій на відкриття та перереєстрацію рахунків за кордоном, на здійснення інвестицій за межі України, на зворотне вивезення іноземних цінних паперів за кордон, отримання небанківськими фінансовими установами генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій тощо".
3. Унести до Положення про порядок видачі ліцензії на здійснення окремих банківських операцій небанківським установам, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 16.08.2001 N 344 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.09.2001 за N 778/5969, такі зміни:
абзац четвертий глави 3 викласти в такій редакції:

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!