• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану

Національний банк України  | Постанова від 24.02.2022 № 18
Редакції
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 24.02.2022
 • Номер: 18
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 24.02.2022
 • Номер: 18
 • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
24.02.2022 № 18
Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану
Відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк України" з метою забезпечення надійності та стабільності функціонування банківської системи Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Правління Національного банку України забезпечує свою роботу відповідно до Закону України "Про Національний банк", Регламенту Правління Національного банку України в умовах особливого періоду, затвердженого рішенням Правління Національного банку України від 21 серпня 2019 року № 606-рш, нормативно-правових та розпорядчих актів Національного банку України.
2. Банки продовжують роботу з урахуванням обмежень, визначених цією постановою. Банкам забороняється проводити операції, що порушують визначені цією постановою обмеження, сприяють або можуть сприяти їх уникненню.
( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 102 від 20.05.2022 )
2-1. Банки вважаються уповноваженими банками, що залучаються до роботи (здійснення операцій) в умовах особливого періоду.
( Постанову доповнено новим пунктом 2-1 згідно з Постановою Національного банку № 172 від 05.08.2022 )
3. Заборонити видачу в Україні готівкових коштів у гривнях з рахунку клієнта в національній валюті в обсязі, що перевищує 100000 гривень у день (без урахування комісії банку), крім зняття готівкових коштів у гривнях:
( Абзац перший пункту 3 в редакції Постанови Національного банку № 58 від 21.03.2022 )
1) з метою виплати заробітної плати та соціальних виплат;
2) з рахунків підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів (завдань), Уряду України;
( Підпункт 3 пункту 3 виключено на підставі Постанови Національного банку № 12 від 01.03.2023 )
4) з рахунків державних органів, уповноважених згідно із законодавством України здійснювати оперативно-розшукову, контррозвідувальну, розвідувальну діяльність або досудове розслідування;
( Пункт 3 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 129 від 22.06.20 22 )
5) з рахунків дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав в Україні;
( Пункт 3 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 142 від 07.07.2022 )
6) з рахунків, розпорядником яких є митний орган, для цілей повернення коштів, прийнятих митним органом на зберігання або вилучених, їх власнику;
( Пункт 3 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 161 від 28.07.2022 )
7) з рахунків державних установ та/або громадських об’єднань фізкультурно-спортивної спрямованості, які забезпечують виконання Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходів та спортивних змагань України на відповідний рік, на здійснення витрат або компенсаційних виплат на відрядження національних збірних команд України для участі в офіційних міжнародних змаганнях та навчально-тренувальних зборах з підготовки до таких міжнародних змагань, що проводяться за кордоном;
( Пункт 3 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 222 від 20.10.2022 )
8) з рахунків небанківських фінансових установ, що здійснюють діяльність з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі на підставі ліцензії Національного банку України на здійснення валютних операцій, з метою підкріплення готівковою гривнею власних кас та/або кас відокремлених підрозділів, пунктів обміну іноземної валюти готівкою в гривнях у сумі, що не перевищує суми в гривнях, яка була раніше зарахована банком на такий рахунок:
від здійснення валютно-обмінних операцій шляхом інкасації залишків готівки або самостійного внесення небанківською фінансовою установою залишків готівки на рахунок через операційну касу банку (філії, відділення), у якому відкритий цей рахунок;
отримана внаслідок продажу безготівкової іноземної валюти з рахунку небанківської фінансової установи в іноземній валюті, що була зарахована на такий рахунок від здійснення валютно-обмінних операцій або отримана як відшкодування за прийняті на інкасо банкноти іноземної валюти.
( Пункт 3 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 88 від 30.06.2023 )( Пункт 3 в редакції Постанови Національного банку № 44 від 08.03.2022 )
4. Здійснювати безготівкові розрахунки без обмежень.
4-1. Еквайри мають право не надавати користувачеві документ за операцією із застосуванням електронних платіжних засобів у разі використання електронного платіжного засобу через платіжний термінал еквайра.
Постачальники платіжних послуг зобов'язані забезпечити здійснення безготівкових розрахунків з використанням електронних платіжних засобів та врегульовувати спірні питання, що виникають та/або пов'язані зі здійсненням таких операцій, незалежно від наявності в користувача документа за операцією із застосуванням електронних платіжних засобів.
( Постанову доповнено новим пунктом 4-1 згідно з Постановою Національного банку № 81 від 22.04.2022 )
5. Заборонити видачу в Україні готівкових коштів в іноземній валюті з рахунку клієнта в іноземній валюті в обсязі, що перевищує в еквіваленті 100000 гривень у день (без урахування комісії банку), крім зняття готівкових коштів в іноземній валюті з рахунків:
( Абзац перший пункту 5 в редакції Постанови Національного банку № 58 від 21.03.2022 )
1) підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів (завдань), Уряду України;
( Підпункт 1 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 44 від 08.03.2022 )( Підпункт 2 пункту 5 виключено на підставі Постанови Національного банку № 12 від 01.03.2023 )
3) на здійснення компенсаційних виплат на довготермінові відрядження та виплат на забезпечення діяльності працівників апаратів військових аташе та апаратів представників Міністерства оборони України при закордонних дипломатичних установах України;
( Пункт 5 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 62 від 24.03.2022 )
3-1) на здійснення витрат або компенсаційних виплат на відрядження національних збірних команд України для участі в офіційних міжнародних змаганнях та навчально-тренувальних зборах з підготовки до таких міжнародних змагань, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходів та спортивних змагань України на відповідний рік, що проводяться за кордоном;
( Пункт 5 доповнено новим підпунктом 3-1 згідно з Постановою Національного банку № 222 від 20.10.2022 )
4) Фінансового управління Генерального штабу Збройних Сил України для забезпечення діяльності Збройних Сил України;
( Пункт 5 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 65 від 26.03.2022 )
5) на здійснення державним авіаційним підприємством експлуатаційних витрат для забезпечення, організації та виконання повітряними суднами літерних авіаційних рейсів;
( Пункт 5 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 71 від 14.04.2022 )
6) державних органів, уповноважених згідно із законодавством України здійснювати оперативно-розшукову, контррозвідувальну, розвідувальну діяльність або досудове розслідування;
( Пункт 5 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 101 від 19.05.2022; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 129 від 22.06.2022 )
7) дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав в Україні;
( Пункт 5 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 142 від 07.07.2022 )
8) розпорядником яких є митний орган, для цілей повернення коштів, прийнятих митним органом на зберігання або вилучених, їх власнику;
( Пункт 5 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 161 від 28.07.2022 )
9) на здійснення виплат на відрядження особам, які входять до складу офіційних делегацій, очолюваних Президентом України, для візитів за кордон, та/або до складу передових груп, що забезпечують підготовку візитів Президента України за кордон;
( Пункт 5 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 211 від 29.09.2022 )
10) на здійснення виплат на відрядження працівникам державних підприємств, що є виконавцями державних контрактів (договорів) з оборонних закупівель, які здійснюються відповідно до законодавства України;
( Пункт 5 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 227 від 04.11.2022 )
11) органів та підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій на здійснення виплат для виконання завдань за призначенням, що направляються для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій чи надання гуманітарної допомоги до інших держав;
( Пункт 5 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 84 від 23.06.2023 )
12) небанківських фінансових установ, що здійснюють діяльність з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі на підставі ліцензії Національного банку України на здійснення валютних операцій, з метою підкріплення готівковою іноземною валютою власних кас та/або кас відокремлених підрозділів, пунктів обміну іноземної валюти в сумі, що не перевищує суми в іноземній валюті, яка була раніше зарахована банком на такий рахунок:
від здійснення валютно-обмінних операцій шляхом інкасації залишків готівки або самостійного внесення небанківською фінансовою установою залишків готівки на рахунок через операційну касу банку (філії, відділення), у якому відкритий цей рахунок;
отримана як відшкодування за прийняті на інкасо банкноти іноземної валюти.
( Пункт 5 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 88 від 30.06.2023 )( Пункт 5 в редакції Постанови Національного банку № 30 від 01.03.2022 )
5-1. Видача банківських металів з рахунків клієнтів банків здійснюється без обмежень у межах залишку банківських металів на рахунку за наявності банківських металів у касі філії/відділення банку.
( Постанову доповнено новим пунктом 5-1 згідно з Постановою Національного банку № 44 від 08.03.2022 )
5-2. Заборонити видачу за межами України готівкових коштів:
1) з усіх рахунків клієнта банку, відкритих у національній валюті, в обсязі, що перевищує в еквіваленті 12500 гривень на кожні сім календарних днів;
( Підпункт 1 пункту 5-2 змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 102 від 20.05.2022; в редакції Постанови Національного банку № 154 від 21.07.2022 )
2) з рахунку клієнта банку, відкритого в Україні в іноземній валюті, у загальному обсязі, що визначений в абзаці першому пункту 5 цієї постанови (до загального обсягу враховується сума готівкових коштів в іноземній валюті, які видано того самого дня з рахунку цього клієнта в іноземній валюті в межах України).
Дія підпунктів 1 та 2 пункту 5-2 цієї постанови не поширюється на видачу коштів із рахунків:
( Пункт 5-2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 62 від 24.03.2022; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 211 від 29.09.2022, № 227 від 04.11.2022; в редакції Постанови Національного банку № 12 від 01.03.2023 )
працівників апаратів військових аташе та апаратів представників Міністерства оборони України при закордонних дипломатичних установах України;
( Абзац пункту 5-2 в редакції Постанови Національного банку № 12 від 01.03.2023 )
особам, які входять до складу офіційних делегацій, очолюваних Президентом України, для візитів за кордон та/або до складу передових груп, що забезпечують підготовку візитів Президента України за кордон;
( Абзац пункту 5-2 в редакції Постанови Національного банку № 12 від 01.03.2023 )
працівників державних підприємств, що є виконавцями державних контрактів (договорів) з оборонних закупівель, які здійснюються відповідно до законодавства України;
( Абзац пункту 5-2 в редакції Постанови Національного банку № 12 від 01.03.2023 )
поліцейських, які направлені як представники (офіцери зв’язку) до Генерального секретаріату/Глобального комплексу інновацій Міжнародної організації кримінальної поліції - Інтерпол, Європейського поліцейського офісу;
( Абзац пункту 5-2 в редакції Постанови Національного банку № 12 від 01.03.2023 )
особового складу органів та підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які здійснюють заходи з надання допомоги з ліквідації надзвичайної ситуації чи надання гуманітарної допомоги на території інших держав.
( Пункт 5-2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 84 від 23.06.2023 )( Постанову доповнено новим пунктом 5-2 згідно з Постановою Національного банку № 58 від 21.03.2022 )
5-3. Заборонити видачу банками ощадних сертифікатів, що номіновані в іноземній валюті.
( Постанову доповнено новим пунктом 5-3 згідно з Постановою Національного банку № 88 від 29.04.2022 )
6. Платежі Уряду здійснювати без обмежень згідно законодавства про особливий період.
6-1. Міністерство оборони України здійснює з відкритих в Національному банку України рахунків операції з переказу коштів в гривні/іноземній валюті на території України/за кордон для забезпечення національної безпеки і оборони, підтримки Збройних Сил України та виконання інших завдань Міністерства оборони України, визначених законодавством України, уключаючи купівлю іноземної валюти для таких цілей, без подання до Національного банку України документів, що підтверджують наявність підстав/зобов’язань для їх проведення. Такі операції здійснюються на підставі платіжного доручення/доручення на купівлю іноземної валюти. Міністерство оборони України забезпечує самостійну перевірку договорів (контрактів) та інших документів, що підтверджують операції, наведені в першому реченні пункту 6-1цієї Постанови, на відповідність вимогам законодавства України.
( Постанову доповнено новим пунктом 6-1 згідно з Постановою Національного банку № 26 від 28.02.2022 )
7. Підкріплювати банкомати готівкою без обмежень.
8. Банкам забезпечити роботу відділень в безперебійному режимі в умовах відсутності загрози життю та здоров'ю населення.
9. Забезпечити доступ до сховищ для індивідуальних сейфів та/або сейфів з індивідуальними сейфами клієнтів у безперебійному режимі, якщо немає прямої загрози життю та здоров'ю населення.
( Пункт 9 в редакції Постанови Національного банку № 36 від 04.03.2022 )
9-1. Банки мають право перевищувати визначені в додатку до Правил з організації захисту приміщень банків в Україні, затверджених постановою Правління Національного банку України від 10 лютого 2016 року № 63 (зі змінами), максимальні обсяги готівки та/або інших цінностей, що зберігаються в сховищі та сейфі, що використовується як сховище.
( Постанову доповнено новим пунктом 9-1 згідно з Постановою Національного банку № 58 від 21.03.2022 )
10. НБУ здійснює підкріплення готівкою без обмежень. Підкріплення банків іншими цінностями (пам'ятними та інвестиційними монетами України, сувенірною продукцією) здійснюється на підставі відповідних нормативно-правових актів Національного банку України.
( Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 102 від 20.05.2022 )
11. Національний банк України здійснює рефінансування банків для підтримки ліквідності строком до одного року.
( Пункт 11 в редакції Постанови Національного банку № 227 від 04.11.2022 )
12. Уповноваженим установам забороняється здійснювати торгівлю валютними цінностями (уключаючи операції за дорученням клієнтів), крім випадків:
( Абзац перший пункту 12 в редакції Постанови Національного банку № 44 від 08.03.2022 )
1) продажу клієнтами іноземної валюти в готівковій/безготівковій формі банкам, а також в готівковій формі небанківським фінансовим установам та оператору поштового зв’язку;
( Підпункт 1 пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 68 від 04.04.2022, № 71 від 14.04.2022 )
1-1) купівлі клієнтами банківських металів із фізичною поставкою у філіях, відділеннях банків.
Банки здійснюють операції з продажу клієнтам банківських металів із фізичною поставкою в межах залишку банківських металів у касі банку станом на 19 серпня 2022 року. Додатково до цього залишку включаються:
обсяг перевищення купівлі банківських металів із фізичною поставкою над обсягом їх продажу за всіма банківськими металами з фізичною поставкою, що розраховується в тройських унціях по кожному металу окремо починаючи з 19 серпня 2022 року та протягом наступних операційних/робочих днів;
обсяг банківських металів, які були куплені (оплата яких здійснена) до 19 серпня 2022 року та оприбутковані в касу після цієї дати;
( Пункт 12 доповнено новим підпунктом 1-1 згідно з Постановою Національного банку № 44 від 08.03.2022; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 71 від 14.04.2022; в редакції Постанов Національного банку № 183 від 19.08.2022, № 242 від 09.12.2022 )
1-2) купівлі клієнтами - фізичними особами іноземної валюти в готівковій формі.
Уповноважені установи здійснюють операції з продажу клієнтам іноземної валюти в готівковій формі в межах суми, яка визначається як сума таких складових:
( Абзац другий підпункту 1-2 пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 115 від 15.09.2023 )
сума залишків готівкової іноземної валюти станом на 13 квітня 2022 року;
( Пункт 12 доповнено новим абзацом третім згідно з Постановою Національного банку № 115 від 15.09.2023 )
обсяг перевищення купівлі готівкової іноземної валюти над обсягом її продажу за всіма іноземними валютами, що розраховується починаючи з 13 квітня 2022 року та протягом наступних операційних/робочих днів;
120% від обсягу купівлі безготівкової іноземної валюти у фізичних осіб за всіма іноземними валютами, що розраховується починаючи з 13 квітня 2022 року та протягом наступних операційних/робочих днів.
( Абзац підпункту 1-2 пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 197 від 02.09.2022, № 53 від 20.04.2023 )
Сума складових розраховується в доларовому еквіваленті, який обраховується на підставі офіційного курсу гривні до іноземних валют, установленого Національним банком України на дату такого розрахунку;
( Пункт 12 доповнено новим підпунктом 1-2 згідно з Постановою Національного банку № 71 від 14.04.2022; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 122 від 14.06.2022; в редакції Постанови Національного банку № 159 від 26.07.2022 )
1-3) продажу клієнтами - фізичними особами банкам банківських металів з фізичною поставкою/без фізичної поставки;
( Пункт 12 доповнено новим підпунктом 1-3 згідно з Постановою Національного банку № 96 від 09.05.2022 )
1-4) продажу банком одній фізичній особі безготівкової іноземної валюти в обсязі, що не перевищує в еквіваленті 200000 гривень на календарний місяць, для розміщення в цьому банку строкового вкладу (депозиту). Куплена іноземна валюта може зараховуватися на вкладний (депозитний) рахунок без попереднього зарахування на поточний рахунок фізичної особи. Строк розміщення придбаних коштів на вкладному (депозитному) рахунку в банку має бути не менше трьох календарних місяців без права дострокового розірвання договору банківського вкладу та повернення такого вкладу (депозиту) фізичній особі до закінчення строку;
( Пункт 12 доповнено новим підпунктом 1-4 згідно з Постановою Національного банку № 154 від 21.07.2022; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 183 від 19.08.2022, № 211 від 29.09.2022, № 104 від 28.08.2023, № 121 від 02.10.2023 )
1-5) продажу банком фізичній особі безготівкової іноземної валюти (долари США) за гривні, розміщені на поточному рахунку цієї фізичної особи, за офіційним курсом Національного банку України на дату здійснення операції, з подальшим розміщенням купленої іноземної валюти на строковий вклад (депозит) у цьому банку.
Куплена іноземна валюта може зараховуватися на вкладний (депозитний) рахунок без попереднього зарахування на поточний рахунок фізичної особи. Строк розміщення придбаних коштів на вкладному (депозитному) рахунку в банку має бути не менше ніж шість календарних місяців без права дострокового розірвання договору банківського вкладу та повернення/сплати такого вкладу (депозиту) фізичній особі до закінчення строку, а також без можливості поповнення вкладу (депозиту). Вклад (депозит) після закінчення строку, а також нараховані за таким вкладом (депозитом) проценти підлягають поверненню/сплаті фізичній особі в національній валюті (у перерахунку за офіційним курсом Національного банку України на дату такого повернення/сплати) шляхом зарахування на поточний рахунок фізичної особи;
( Абзац другий підпункту 1-5 пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 227 від 04.11.2022 )( Пункт 12 доповнено новим підпунктом 1-5 згідно з Постановою Національного банку № 222 від 20.10.2022 )
2) торгівлі валютними цінностями, що здійснюється банками з Національним банком України, міжнародними фінансовими організаціями, членом яких є Україна, та міжнародними фінансовими організаціями, за договорами з якими Україна зобов’язалася забезпечувати правовий режим, що надається іншим міжнародним фінансовим організаціям (далі - МФО);
( Підпункт 2 пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 149 від 14.07.2022, № 157 від 22.07.2022 )
2-1) здійснення банком валютних операцій з обміну іноземної валюти з іноземними фінансовими установами;
( Пункт 12 доповнено новим підпунктом 2-1 згідно з Постановою Національного банку № 157 від 22.07.2022; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 159 від 26.07.2022 )
3) здійснення валютних операцій з обміну іноземної валюти в межах 1 групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року № 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 19 квітня 2016 року № 269) (зі змінами) (далі - Класифікатор), між банками (безготівкової іноземної валюти), банками за дорученням клієнтів (готівкової та безготівкової іноземної валюти);
( Підпункт 3 пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 36 від 04.03.2022; в редакції Постанови Національного банку № 68 від 04.04.2022 )
4) купівлі іноземної валюти з метою проведення валютних операцій, визначених у пункті 14 цієї постанови (крім випадків, визначених у підпунктах 2- 3, 9, 23, 23- 1, 30, 40, 41, абзаці четвертому підпункту 43, підпункті 44 пункту 14 цієї постанови). На такі випадки купівлі іноземної валюти не поширюються вимоги пункту 54 розділу V Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 5 (зі змінами) (далі - Положення № 5);
( Підпункт 4 пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 36 від 04.03.2022, № 81 від 22.04.2022, № 96 від 09.05.2022, № 211 від 29.09.2022, № 242 від 09.12.2022, № 53 від 20.04.2023; № 77 від 20.06.2023, № 96 від 10.08.2023 )
5) купівлі банком іноземної валюти в іншого банку, уключаючи випадки її подальшого продажу клієнту з метою проведення валютних операцій, наведених у пункті 14 цієї постанови;
( Підпункт 5 пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 161 від 28.07.2022, № 121 від 02.10.2023 )
6) здійснення банком операцій на умовах "своп":
з банками-резидентами та/або центральним контрагентом, який має право на провадження клірингової діяльності центрального контрагента відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" та отримав ліцензію Національного банку України на здійснення розрахунків за валютними операціями на умовах "своп" та розрахунків в іноземній валюті за правочинами щодо облігацій внутрішньої державної позики України, номінованих в іноземній валюті (далі - ОВДП), а також інших валютних операцій, необхідних для здійснення/забезпечення таких розрахунків у межах клірингової діяльності центрального контрагента (далі - центральний контрагент);
з іншими клієнтами-резидентами з обміну іноземної валюти в межах 1 групи Класифікатора та/або з купівлі-продажу іноземної валюти, якщо перша частина операції передбачає купівлю банком у клієнта іноземної валюти;
( Пункт 12 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 36 від 04.03.2022; в редакції Постанов Національного банку № 58 від 21.03.2022, № 68 від 04.04.2022, № 149 від 14.07.2022 )
6-1) здійснення банком операцій на умовах "своп" з іноземним банком-депозитарієм, що має рахунок у цінних паперах у Національному банку України, з купівлі-продажу іноземної валюти, якщо перша частина операції передбачає продаж банком іноземної валюти іноземному банку-депозитарію, що має рахунок у цінних паперах у Національному банку України;
( Пункт 12 доповнено новим підпунктом 6-1 згідно з Постановою Національного банку № 122 від 14.06.2022 )
7) купівлі клієнтами іноземної валюти на умовах "форвард" за форвардними договорами, укладеними до 23 лютого 2022 року (уключно). Куплена валюта має бути використана з урахуванням вимог пункту 14 цієї постанови та пункту 44 розділу IV Положення № 5 ;
( Пункт 12 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 58 від 21.03.2022 )
8) купівлі іноземної валюти для забезпечення компенсаційних виплат під час довготермінового відрядження та забезпечення діяльності працівників апаратів військових аташе та апаратів представників Міністерства оборони України при закордонних дипломатичних установах України;
( Пункт 12 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 62 від 24.03.2022 )
9) купівлі іноземної валюти Фінансовим управлінням Генерального штабу Збройних Сил України для забезпечення діяльності Збройних Сил України;
( Пункт 12 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 65 від 26.03.2022 )
10) реалізації пам'ятних та інвестиційних монет України, сувенірної продукції у філіях, відділеннях банків, якщо немає загрози життю та здоров'ю працівників і клієнтів;
( Пункт 12 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 68 від 04.04.2022; в редакції Постанови Національного банку № 102 від 20.05.2022 )
11) купівлі державним авіаційним підприємством іноземної валюти на здійснення експлуатаційних витрат для забезпечення, організації та виконання повітряними суднами літерних авіаційних рейсів;
( Пункт 12 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 71 від 14.04.2022 )
12) купівлі іноземної валюти резидентом для покриття акредитиву, відкритого банком-емітентом на користь нерезидента за операцією, визначеною в підпункті 2 пункту 14 цієї постанови;
( Пункт 12 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 96 від 09.05.2022 )
13) купівлі іноземної валюти державними органами, уповноваженими згідно із законодавством України здійснювати оперативно-розшукову, контррозвідувальну, розвідувальну діяльність або досудове розслідування;
( Пункт 12 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 122 від 14.06.2022; в редакції Постанови Національного банку № 142 від 07.07.2022 )
14) купівлі іноземної валюти суб'єктами господарювання-резидентами (юридичними особами та фізичними особами-підприємцями) з метою забезпечення витрат на відрядження працівників за кордон виключно для оплати добових витрат у розмірі, що не перевищує 80 євро (в еквіваленті, який розраховується на підставі офіційного курсу гривні до іноземних валют, установленого Національним банком України на дату здійснення операції), витрат на проживання та транспортних витрат (з документальним підтвердженням розрахунку зазначених витрат на одну особу) для зарахування на поточний рахунок в іноземній валюті цього суб'єкта господарювання, операції за яким здійснюються з використанням корпоративного (бізнесового) електронного платіжного засобу;
( Пункт 12 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 172 від 05.08.2022 )
15) купівлі іноземної валюти Національною поліцією України для здійснення виплат, пов’язаних із утриманням поліцейських, які направлені як представники (офіцери зв’язку) до Генерального секретаріату/Глобального комплексу інновацій Міжнародної організації кримінальної поліції - Інтерпол, Європейського поліцейського офісу, а також із соціальним страхуванням зазначених осіб та соціальним страхуванням членів їх сімей, які перебувають разом з ними;
( Пункт 12 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 12 від 01.03.2023 )
16) продажу фізичній особі - клієнту банку безготівкової іноземної валюти, без підтвердження наявності підстав/зобов’язань для проведення такої операції на суму, що не перевищує в еквіваленті 50000 гривень на календарний місяць в одному банку. Така іноземна валюта зараховується банком на поточний рахунок фізичної особи.
( Пункт 12 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 104 від 28.08.2023; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 121 від 02.10.2023 )( Пункт 12 в редакції Постанов Національного банку № 21 від 24.02.2022, № 30 від 01.03.2022 )( П ункт 12-1 виключено на підставі Постанови Національного банку № 121 від 02.10.2023 )
12-2. Уповноважені установи здійснюють купівлю та продаж іноземної валюти за курсом, установленим уповноваженою установою.
( Постанову доповнено новим пунктом 12-2 згідно з Постановою Національного банку № 30 від 01.03.2022; в редакції Постанов Національного банку № 71 від 14.04.2022, № 102 від 20.05.2022, № 172 від 05.08.2022, № 121 від 02.10.2023 )( Пункт 12-3 виключено на підставі Постанови Національного банку № 154 від 21.07.2022 )
12-4. Банки-емітенти для списання/зарахування з рахунку/на рахунок клієнта коштів за операціями, здійсненими з використанням електронних платіжних засобів, якщо валюта, в якій проводиться міжбанківський переказ, не збігається з валютою рахунку клієнта, використовують курс гривні до іноземної валюти, установлений банком-емітентом, який діє в день відображення банком операції.
( Постанову доповнено новим пунктом 12-4 згідно з Постановою Національного банку № 88 від 29.04.2022; в редакції Постанови Національного банку № 172 від 05.08.2022 )
12-5. Банкам забороняється укладати деривативні контракти грошового ринку (крім свопів), на підставі яких виникають обов'язки в сторін цього контракту щодо купівлі, продажу іноземної валюти/банківських металів за гривню, а також деривативні контракти грошового ринку (крім свопів), базовим показником яких є курс іноземної валюти до гривні, валютний індекс (курси декількох валют), виражений в гривні, ціна на банківські метали - у гривні.
( Постанову доповнено новим пунктом 12-5 згідно з Постановою Національного банку № 88 від 29.04.2022 )
12-6. Національний банк України на період дії цієї постанови встановлює ліміти відкритої валютної позиції та доводить їх до відома банків не пізніше ніж за два дні до дати введення їх у дію.
( Постанову доповнено новим пунктом 12-6 згідно з Постановою Національного банку № 88 від 29.04.2022 )
12-7. Національний банк України з 04 травня 2022 року встановлює для банків такі ліміти відкритої валютної позиції:
1) ліміт загальної довгої відкритої валютної позиції банку (Л13-1) - не більше 5%;
2) ліміт загальної короткої відкритої валютної позиції банку (Л13-2) - не більше 5%.
( Постанову доповнено новим пунктом 12-7 згідно з Постановою Національного банку № 88 від 29.04.2022 )
12-8. Банк, який працює згідно з графіком приведення загальної довгої відкритої валютної позиції банку до встановленого значення ліміту Л13-1 та/або графіком приведення загальної короткої відкритої валютної позиції банку до встановленого значення ліміту Л13-2, за потреби протягом трьох місяців із дати припинення або скасування воєнного стану в Україні подає до Національного банку України оновлений план заходів та/або графік щодо усунення такого перевищення з урахуванням розмірів лімітів відкритої валютної позиції банку, установлених у пункті 12-7 цієї постанови.
( Постанову доповнено новим пунктом 12-8 згідно з Постановою Національного банку № 88 від 29.04.2022 )
12-9. Клієнт-резидент зобов’язаний куплену з 11 липня 2022 року іноземну валюту в установленому порядку через банк використати не пізніше ніж за два робочих дні після дня її зарахування на його поточний рахунок на потреби, зазначені в заяві про купівлю іноземної валюти.
( Постанову доповнено новим пунктом 12-9 згідно з Постановою Національного банку № 142 від 07.07.2022 )
12-10. Вимоги пункту 12-9 цієї постанови не поширюються на іноземну валюту, куплену:
1) резидентами для проведення мобілізаційних та інших заходів (потреб), визначених законами України, що регулюють відносини у сферах забезпечення національної безпеки та оборони;
2) державними органами згідно з підпунктом 13 пункту 12 цієї постанови;
3) Державною казначейською службою України;
4) на підставі окремих дозволів (рішень) Національного банку України, що приймаються відповідно до підпункту 6пункту 14 цієї постанови;
5) фізичними особами згідно з підпунктом 16 пункту 12 цієї постанови.
( Пункт 12-10 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 104 від 28.08.2023 )( Постанову доповнено новим пунктом 12-10 згідно з Постановою Національного банку № 142 від 07.07.2022 )( Пункт 12-11 виключено на підставі Постанови Національного банку № 121 від 02.10.2023 )
12-12. Банк не має права купувати іноземну валюту за дорученням клієнта-резидента (крім фізичної особи), який має кошти в іноземних валютах, розміщених на поточних та вкладних (депозитних) рахунках. Такий клієнт-резидент виконує зобов'язання в іноземній валюті за рахунок наявних у нього коштів в іноземній валюті.
( Постанову доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 197 від 02.09.2022; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 211 від 29.09.2022 )
12-13. Банк здійснює контроль за дотриманням зазначеної в пункті 12-12 цієї постанови вимоги на дату купівлі іноземної валюти.
( Постанову доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 197 від 02.09.2022з )
12-14. Клієнт-резидент (крім фізичних осіб) з метою здійснення операції з купівлі іноземної валюти зобов'язаний надати банку інформацію про загальну суму коштів в іноземній валюті, що розміщені на його поточних і вкладних (депозитних) рахунках у банках (або їх відсутність), та інформацію щодо наявності в клієнта підстав для застосування виключень, передбачених у підпунктах 12-15, 12-16 цієї постанови, на дату купівлі іноземної валюти [підтвердження має бути засвідчене підписом клієнта (для юридичних осіб - підписом керівника або уповноваженої ним особи) і відбитком його печатки (за наявності) або якщо це передбачено договором банківського рахунку, - в електронному вигляді засобами інформаційно-телекомунікаційних систем (уключаючи системи дистанційного обслуговування)].
( Постанову доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 197 від 02.09.2022; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 211 від 29.09.2022 )
12-15. Загальна сума коштів в іноземних валютах, що розміщені на поточних і вкладних (депозитних) рахунках клієнта у банках, на дату купівлі іноземної валюти для цілей застосування вимог, зазначених у пункті 12-14 цієї постанови, визначається на підставі залишку коштів клієнта в іноземних валютах на цих рахунках на початок цього операційного дня (без урахування сум, що надійдуть на рахунки клієнта протягом дня) в еквіваленті за офіційним курсом гривні до відповідних іноземних валют та без урахування грошових коштів в іноземних валютах:
( Абзац перший пункту 12-15 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 211 від 29.09.2022 )
1) на рахунках клієнта, майнові права на які надані банку в заставу відповідно до договору застави. Зазначене виключення не поширюється на грошові кошти, розміщені на рахунку клієнта, майнові права за якими надані банку в заставу після 06 вересня 2022 року, крім випадків, коли надання такого забезпечення пов'язане з необхідністю покриття боргу з урахуванням ризику зміни курсу однієї валюти на іншу на рівні, що встановився станом на 06 вересня 2022 року включно, та не спричинено заміною предмету застави за цим зобов'язанням;
2) що розміщені на вкладних (депозитних) рахунках до 06 вересня 2022 року включно та щодо яких із 07 вересня 2022 року не змінювалася сума вкладу (депозиту) та/або не продовжувався строк розміщення вкладу (депозиту);
( Підпункт 2 пункту 12-15 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 12 від 01.03.2023 )
3) що розміщені на рахунках у банку, віднесеному до категорії неплатоспроможних, щодо якого запроваджена процедура тимчасової адміністрації або щодо якого здійснюється ліквідація;
4) що куплені клієнтом та розміщені на його рахунку, але не використані в установлений законодавством України строк;
5) на рахунках клієнта, якщо ці кошти використовуються для перерахування виключно разом із купленою іноземною валютою з метою виконання зобов'язань, за якими дозволена купівля клієнтами іноземної валюти згідно з пунктом 12 цієї постанови;
6) що надійшли на рахунок клієнта за кредитними договорами/договорами позики з Міністерством фінансів України/МФО (за умови наявності зобов'язань цільового використання коштів кредиту/позики);
7) на рахунках клієнта, на які накладено арешт;
8) на рахунку клієнта-посередника, що отримані ним за договорами комісії, доручення, консигнації, агентськими угодами, та підлягають подальшому перерахуванню власникам цих коштів;
9) що розміщені на рахунках клієнта як грошове забезпечення аукціонів/торгів/тендерів;
10) на депозитному рахунку Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України для виконання гарантійних зобов'язань за операціями, що провадяться із застосуванням книжок міжнародних дорожніх перевезень відповідно до Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенція МДП) 1975 року, в обсязі, який унесений учасниками під час вступу до цієї асоціації з 01 січня 1994 року до 31 грудня 1995 року;
11) на рахунках клієнта, якими представлені страхові резерви [для операцій з купівлі іноземної валюти страховиками, Моторним (транспортним) страховим бюро України];
12) що надійшли на рахунок клієнта за проєктами (програмами) міжнародної технічної допомоги, що пройшли державну реєстрацію, та мають використовуватися відповідно до обумовлених таким проєктом (програмою) цілей;
13) у російських рублях та білоруських рублях;
14) на рахунках Міністерства фінансів України та інших органів державної влади України;
15) на рахунках клієнта, якщо ці кошти використовуються для перерахування на підставі окремих дозволів (рішень) Національного банку України, що приймаються відповідно до підпункту 6 пункту 14 цієї постанови;
16) на рахунках державних органів, уповноважених згідно із законодавством України здійснювати оперативно-розшукову, контррозвідувальну, розвідувальну діяльність або досудове розслідування;
17) на рахунках, якщо ці кошти куплені з метою забезпечення витрат на відрядження за межі України, з дотриманням вимог, зазначених у підпункті 14 пункту 12 цієї постанови;
18) на рахунках центрального контрагента;
19) на рахунку державного авіаційного підприємства [за яким здійснюються операції за допомогою корпоративного (бізнесового) електронного платіжного засобу], якщо ці кошти використовуються на експлуатаційні витрати для забезпечення, організації та виконання літерних авіаційних рейсів повітряними суднами;