• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану

Національний банк України  | Постанова від 24.02.2022 № 18
Редакції
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 24.02.2022
 • Номер: 18
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 24.02.2022
 • Номер: 18
 • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
16) на рахунках державних органів, уповноважених згідно із законодавством України здійснювати оперативно-розшукову, контррозвідувальну, розвідувальну діяльність або досудове розслідування;
17) на рахунках, якщо ці кошти куплені з метою забезпечення витрат на відрядження за межі України, з дотриманням вимог, зазначених у підпункті 14 пункту 12 цієї постанови;
18) на рахунках центрального контрагента;
19) на рахунку державного авіаційного підприємства [за яким здійснюються операції за допомогою корпоративного (бізнесового) електронного платіжного засобу], якщо ці кошти використовуються на експлуатаційні витрати для забезпечення, організації та виконання літерних авіаційних рейсів повітряними суднами;
( Пункт 12-15 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 211 від 29.09.2022 )
20) на рахунках державного підприємства, господарського товариства в оборонно-промисловому комплексі, що створене відповідно до Закону України "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності", що забезпечують проведення мобілізаційних та інших заходів (потреб), визначених законами України, що регулюють відносини у сферах забезпечення національної безпеки та оборони, а також виконують оборонні замовлення, державні контракти (договори) на закупівлю товарів, робіт і послуг оборонного призначення;
( Пункт 12-15 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 211 від 29.09.2022; в редакції Постанови Національного банку № 17 від 05.02.2024 )
21) на рахунках Акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України" відповідно до Закону України "Про інформацію" та рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 березня 2022 року "Щодо реалізації єдиної інформаційної політики в умовах воєнного стану", введеного в дію Указом Президента України від 19 березня 2022 року № 152/2022 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 березня 2022 року "Щодо реалізації єдиної інформаційної політики в умовах воєнного стану"", з метою забезпечення єдиної інформаційної політики в період дії воєнного стану;
( Пункт 12-15 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 222 від 20.10.2022 )
22) на рахунках благодійних фондів;
( Пункт 12-15 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 227 від 04.11.2022 )
23) на рахунках Національного комітету спорту інвалідів України;
( Пункт 12-15 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 227 від 04.11.2022 )
24) на рахунках Товариства Червоного Хреста України;
( Пункт 12-15 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 12 від 01.03.2023 )
25) на рахунку клієнта-резидента, який відкрито ним виключно для цілей виконання умови кредитного договору/договору позики, укладеного між цим резидентом як позичальником та МФО, про збереження на такому рахунку певної суми коштів в іноземній валюті. Сума коштів в іноземній валюті та строк їх збереження на цьому рахунку визначаються відповідно до договірних домовленостей між МФО та резидентом-позичальником за зазначеним кредитним договором/договором позики та/або іншим договором, що укладений резидентом у зв’язку із залученням коштів від МФО за цим кредитним договором/договором позики;
( Пункт 12-15 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 53 від 20.04.2023 )
26) на рахунках Фінансового управління Генерального штабу Збройних Сил України;
( Пункт 12-15 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 84 від 23.06.2023 )
27) що надійшли на рахунок оператора системи передачі електричної енергії, який відповідає вимогам статті 31 Закону України "Про ринок електричної енергії", від нерезидентів за договорами про участь у розподілі пропускної спроможності та можуть бути використані згідно з частиною першою статті 43 та/або пунктом 11-3 розділу XVII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про ринок електричної енергії";
( Пункт 12-15 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 124 від 06.10.2023 )
28) на рахунках громадської організації "Національний олімпійський комітет України".
( Пункт 12-15 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 124 від 06.10.2023 )( Постанову доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 197 від 02.09.2022 )
12-16. Вимоги пункту 12-12 цієї постанови не поширюються на випадки купівлі іноземної валюти:
1) якщо загальна сума коштів в іноземних валютах, що розміщені на поточних і депозитних рахунках клієнта, у банках, на дату купівлі іноземної валюти, менша в еквіваленті 400000 грн (за офіційним курсом гривні до відповідних іноземних валют);
( Підпункт 1 пункту 12-16 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 211 від 29.09.2022, № 222 від 20.10.2022 )
2) за операціями, визначеними в підпункті 16 пункту 14 цієї постанови;
( Абзац третій пункту 12-16 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 211 від 29.09.2022 )
3) за другою частиною валютної операції на умовах "своп", за якою банк здійснює зворотний продаж іноземної валюти клієнту.
( Пункт 12-16 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 211 від 29.09.2022 )( Постанову доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 197 від 02.09.2022 )
12-17. Банк здійснює операції з купівлі-продажу іноземної валюти на умовах "своп" з його клієнтами за курсом, визначеним у деривативному контракті грошового ринку, що укладений між банком та його клієнтом.
( Постанову доповнено новим пунктом 12-17 згідно з Постановою Національного банку № 222 від 20.10.2022 )
12-18. Банк здійснює операції з купівлі/продажу іноземної валюти (долари США) за гривні, зазначені в підпункті 1-5 пункту 12 цієї постанови, за рахунок власної валютної позиції. Банк має право звернутися до Національного банку України з метою купівлі доларів США на спеціальній сесії. Купівля банком доларів США здійснюється на спеціальній сесії за офіційним курсом Національного банку України, що діяв попереднього робочого дня до дати такої купівлі, та за умови подальшого розміщення куплених коштів на рахунку в Національному банку України. Загальний обсяг куплених та розміщених коштів банку на такому рахунку в Національному банку України на початок кожного робочого дня не може перевищувати більше ніж на 50000 доларів США загальний обсяг на початок цього самого робочого дня залучених банком вкладів (депозитів) від фізичних осіб згідно з вимогами, визначеними в підпункті 1-5 пункту 12 цієї постанови. Банк зобов’язаний самостійно враховувати необхідність дотримання цієї умови, визначаючи обсяг звернення до Національного банку України за операціями в межах спеціальної сесії.
Національний банк України нараховує проценти за залишками коштів на рахунку банку в іноземній валюті за ставкою, яка відповідає Federal Funds Target Range - Lower Bound. Нарахування процентів здійснюється лише за дні, коли банками була дотримана умова, викладена в абзаці першому підпункту 12-18 цієї постанови. Нараховані проценти в іноземній валюті сплачуються банку щомісяця в національній валюті в перерахунку за офіційним курсом Національного банку України на дату сплати процентів.
Банк здійснює продаж валюти, яка розміщена банком на рахунку в Національному банку України відповідно до абзацу першого пункту 12-18 цієї постанови, виключно Національному банку України на спеціальній сесії за офіційним курсом Національного банку України, що діяв попереднього робочого дня до дати такого продажу.
Спеціальна сесія з купівлі-продажу доларів США на умовах "тод" відповідно до вимог абзаців першого та третього пункту 12-18 цієї постанови проводиться Національним банком України щодня в період з 9.00 до 10.00 через функціонали торговельно-інформаційних систем Refinitive та Bloomberg або (за відсутності можливості використовувати функціонали торговельно- інформаційних систем Refinitive та Bloomberg) засобами телефонного зв’язку на умовах попередньої оплати банком.
Банк для здійснення операцій під час спеціальної сесії має звернутися до Національного банку України через функціонали торговельно-інформаційних систем Refinitive та Bloomberg або засобами телефонного зв’язку (за номерами, які Національний банк України доведе до відома банків окремим повідомленням) із зазначенням обсягу продажу або купівлі доларів США, який має бути не менше ніж 50000 доларів США або залишку коштів в іноземній валюті на рахунку банку в Національному банку України (у разі здійснення операції продажу іноземної валюти Національному банку України);
( Постанову доповнено новим пунктом 12-18 згідно з Постановою Національного банку № 222 від 20.10.2022 )( Пункт 13 виключено на підставі Постанови Національного банку № 121 від 02.10.2023 )
13-1. Офіційний курс гривні до іноземних валют та спеціальних прав запозичення установлювати, а облікову ціну банківських металів розраховувати відповідно до вимог П оложення про встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют та розрахунку довідкового значення курсу гривні до долара США й облікової ціни банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 10 грудня 2019 року № 148 (зі змінами), (далі - Положення № 148).
( Абзац перший пункту 13-1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 121 від 02.10.2023 )
Офіційний курс гривні до іноземних валют, установлений Національним банком України 31 січня 2022 року відповідно до переліку іноземних валют, до яких Національний банк України один раз на місяць встановлює офіційний курс гривні, діє до 31 березня 2022 року (уключно).
Офіційний курс гривні до іноземних валют (крім долара США), установлений Національним банком України 20 липня 2022 року відповідно до переліку іноземних валют, до яких Національний банк України щоденно встановлює офіційний курс гривні, діє впродовж усього дня 21 липня 2022 року.
( Пункт 13-1 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 154 від 21.07.2022 )
Облікова ціна банківських металів, розрахована Національним банком України 20 липня 2022 року відповідно до переліку банківських металів, до яких Національний банк України щоденно розраховує облікову ціну, діє впродовж усього дня 21 липня 2022 року.
( Пункт 13-1 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 154 від 21.07.2022 )( Пункт 13-1 в редакції Постанови Національного банку № 58 від 21.03.2022 )
13-2. Довідкове значення курсу гривні до долара США розраховувати відповідно до вимог Положення № 148.
( Пункт 13-2 в редакції Постанов Національного банку № 58 від 21.03.2022, № 121 від 02.10.2023 )
13-3. Національний банк України до 29 квітня 2022 року затверджує та оприлюднює на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України переліки:
1) іноземних валют, до яких Національний банк України щоденно встановлює офіційний курс гривні;
2) іноземних валют, до яких Національний банк України один раз на місяць встановлює офіційний курс гривні;
3) банківських металів, до яких Національний банк України щоденно розраховує облікову ціну.
Переліки діють до моменту затвердження нових переліків відповідно до Положення № 148.
( Пункт 13-3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 121 від 02.10.2023 )( Постанову доповнено новим пунктом 13-3 згідно з Постановою Національного банку № 81 від 22.04.2022 )
13-4. Національний банк України визначає особливості встановлення офіційного курсу гривні до тих іноземних валют, які переходять з/до переліку іноземних валют, до яких Національний банк України щоденно встановлює офіційний курс гривні, до/з переліку іноземних валют, до яких Національний банк України один раз на місяць встановлює офіційний курс гривні, та оприлюднює їх одночасно з переліками, зазначеними в пункті 13-3 цієї постанови.
( Постанову доповнено новим пунктом 13-4 згідно з Постановою Національного банку № 81 від 22.04.2022 )
14. Уповноваженим установам забороняється здійснювати транскордонний переказ валютних цінностей з України/переказ коштів на кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях/іноземній валюті, відкриті в банках-резидентах, уключаючи перекази, що здійснюються за дорученням клієнтів, крім випадків здійснення:
( Абзац перший пункту 14 в редакції Постанови Національного банку № 58 від 21.03.2022 )
1) власних операцій банків (уключаючи розрахунки з міжнародними платіжними системами), за винятком переказів коштів з метою надання банками кредитів нерезидентам (крім кредитів іноземним фінансовим установам). Проведення розрахунків за документарними та резервними акредитивами/гарантіями/контргарантіями, відкритими (підтвердженими, наданими) із 24 лютого 2022 року, забороняється, крім випадків, коли такі розрахунки здійснюються з метою проведення операцій клієнтів банків, визначених у підпунктах 2-6 пункту 14 цієї постанови, та/або з метою забезпечення виконання зобов'язань за договорами щодо експорту товарів, та/або з метою забезпечення виконання зобов'язань клієнта-резидента перед замовником-нерезидентом тендера щодо експорту товарів. Банки-позичальники здійснюють переказ коштів за власними операціями з погашення ними кредитів, позик за договорами з нерезидентами з урахуванням обмежень, установлених у пункті 19- 2 цієї постанови;
( Підпункт 1 пункту 14 в редакції Постанови Національного банку № 44 від 08.03.2022; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 71 від 14.04.2022, № 102 від 20.05.2022, № 122 від 14.06.2022, № 227 від 04.11.2022 )
2) переказів резидентами за операціями з імпорту товарів [продукції, послуг, робіт, прав інтелектуальної власності та інших немайнових прав, призначених для продажу (оплатної передачі)], зазначених у постанові Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2022 року № 153 "Про окремі питання щодо забезпечення здійснення імпорту" (зі змінами) (далі - Постанова № 153), за умови, якщо поставка товарів за такими операціями здійснена/здійснюється після 23 лютого 2021 року. Обмеження щодо терміну поставки товарів за операціями з імпорту товарів, визначене в підпункті 2 пункту 14 цієї постанови, не поширюється на перекази, що здійснюються за рахунок коштів державного бюджету;
( Підпункт 2 пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 81 від 22.04.2022; в редакції Постанови Національного банку № 142 від 07.07.2022; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 211 від 29.09.2022, № 155 від 30.11.2023 )
2-1) валютних операцій резидентів з виконання зобов'язань, які забезпечені державною гарантією;
( Пункт 14 доповнено новим підпунктом 2-1 згідно з Постановою Національного банку № 58 від 21.03.2022 )
2-2) переказу коштів з метою виконання зобов'язань резидента перед нерезидентом за укладеним між ними договором купівлі-продажу товарів за умови, якщо такий переказ здійснюється за рахунок коштів, одержаних за кредитом (позикою) від МФО або за субкредитом від держави, для фінансування якого держава залучила кредит (позику) від МФО;
( Пункт 14 доповнено новим підпунктом 2-2 згідно з Постановою Національного банку № 96 від 09.05.2022 )
2-3) операцій з повернення нерезиденту попередньої оплати (авансового платежу), отриманої(ого) резидентом на його поточний рахунок у банку в Україні після 23 лютого 2022 року за укладеним з нерезидентом договором з купівлі-продажу товару, у зв'язку з невиконанням резидентом зобов'язань за цим договором;
( Пункт 14 доповнено новим підпунктом 2-3 згідно з Постановою Національного банку № 96 від 09.05.2022 )
( Пункт 14 доповнено новим підпунктом 2-4 згідно з Постановою Національного банку № 12 від 01.03.2023 )
2-5) переказів коштів з метою оплати приватним акціонерним товариством "Експортно-кредитне агентство" відшкодування/компенсації страховим (перестраховим) компаніям та компаніям-перестрахувальникам витрат, які виникли у них у зв’язку з виконанням договорів страхування та договорів перестрахування, укладених відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02 листопада 2023 року № 1140 "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для гарантування безпеки судноплавства та сприяння стабільності морських перевезень" (зі змінами) (далі - Постанова № 1140), а також з метою оплати послуг банків (включаючи послуги з відкриття акредитивів та ескроу розрахунків та інші пов’язані послуги), юридичних радників або інших витрат, пов’язаних з укладенням та/або супроводженням угоди, зазначеної в Постанові № 1140;
( Пункт 14 доповнено новим підпунктом 2-5 згідно з Постановою Національного банку № 155 від 30.11.2023 )
3) валютних операцій МФО, уключаючи представництва МФО, а також валютних операцій резидентів та нерезидентів з переказу коштів в іноземній/національній валюті з метою розрахунків з МФО або з його представництвом;
4) валютних операцій резидентами та нерезидентами для проведення мобілізаційних та інших заходів (потреб), визначених законами України, що регулюють відносини у сферах забезпечення національної безпеки та оборони;
5) операцій з оплати витрат на лікування в медичних закладах іноземної держави (включаючи послуги з реабілітації), а також супутніх додаткових витрат, пов’язаних з процесом лікування (включаючи консультування, забір аналізів, перебування/проживання в палаті стаціонарного лікування, харчування), придбання протезів та їх комплектуючих, оплати послуг щодо встановлення, сервісного обслуговування та ремонту протезів, оплати витрат на транспортування хворих, оплати витрат, пов'язаних зі смертю громадян за кордоном (транспортні витрати та витрати на поховання), уключаючи операції зі здійснення страхових виплат (страхових відшкодувань) за договорами страхування осіб, які виїжджають за кордон, на рахунки асистуючих компаній-нерезидентів;
( Підпункт 5 пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 58 від 21.03.2022; в редакції Постанови Національного банку № 81 від 22.04.2022, із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 115 від 15.09.2023, № 155 від 30.11.2023 )
5-1) операцій з перерахування коштів за навчання, за послуги, що супроводжують процес навчання студентів за кордоном (включаючи оплату за проживання/отримання візи на період навчання/трансфери від гуртожитку до навчальних офісів/харчування/страхування/медичні послуги в разі необхідності надання невідкладної медичної допомоги). Такі перекази можуть здійснюватися на рахунки навчальних закладів іноземної держави або на рахунки юридичних осіб-нерезидентів, які відповідно до наданих навчальними закладами повноважень здійснюють приймання коштів;
( Пункт 14 доповнено новим підпунктом 5-1 згідно з Постановою Національного банку № 81 від 22.04.2022; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 211 від 29.09.2022; в редакції Постанови Національного банку № 155 від 30.11.2023 )
5-2) операцій з перерахування коштів для виплати аліментів;
( Пункт 14 доповнено новим підпунктом 5-2 згідно з Постановою Національного банку № 96 від 09.05.2022 )
6) на підставі окремих дозволів (рішень) Національного банку України, що приймаються на підставі розпоряджень Кабінету Міністрів України.
( Абзац перший підпункту 6 пункту 14 в редакції Постанови Національного банку № 197 від 02.09.2022 )
Розпорядження має містити:
( Абзац другий підпункту 6 пункту 14 в редакції Постанови Національного банку № 197 від 02.09.2022 )
клопотання про надання дозволу щодо проведення відповідної валютної операції;
( Абзац третій підпункту 6 пункту 14 в редакції Постанови Національного банку № 197 від 02.09.2022 )
найменування юридичної особи;
обґрунтування, підстави для проведення кожної операції з огляду на важливість її здійснення цією юридичною особою для інтересів держави під час дії воєнного стану;
суму операції;
контрагента операції;
найменування банку, через який проводитиметься така операція.
Для розгляду питання про видачу окремого дозволу (рішення) до Національного банку України засобами електронної пошти обслуговуючим банком юридичної особи, яка зазначена в розпорядженні, подається також повідомлення (лист) з інформацією про кінцевих бенефіціарних власників такої юридичної особи, отриманою обслуговуючим банком у результаті здійснення належної перевірки такого клієнта відповідно до вимог законодавства України;
( Абзац дев'ятий підпункту 6 пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 197 від 02.09.2022 )( Підпункт 6 пункту 14 в редакції Постанов Національного банку № 96 від 09.05.2022, № 154 від 21.07.2022 )
7) переказів на користь дипломатичних представництв, консульських установ України за кордоном для їх утримання та виконання представницьких функцій, а також переказів на користь працівників апаратів військових аташе та апаратів представників Міністерства оборони України при закордонних дипломатичних установах України;
( Підпункт 7 пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 62 від 24.03.2022, № 71 від 14.04.2022 )
7-1) переказів за кордон іноземної валюти з метою виконання перед міжнародними організаціями фінансових зобов’язань України, покладених на Верховну Раду України, уключаючи перекази щодо сплати внесків до їх регулярних бюджетів;
( Пункт 14 доповнено новим підпунктом 7-1 згідно з Постановою Національного банку № 222 від 20.10.2022 )
8) розрахунків (оплати вартості товарів, робіт та послуг) за кордоном з використанням електронних платіжних засобів (за винятком розрахунків, що здійснюються з використанням коду категорії торговця 6211):
на суму в еквіваленті до 100000 гривень уключно на календарний місяць з усіх рахунків клієнта банку, відкритих у національній валюті;
без обмеження суми з усіх рахунків клієнта банку, відкритих в іноземній валюті.
Вимога абзацу другого підпункту 8 пункту 14 цієї постанови не поширюється на клієнтів банку:
( Підпункт 8 пункту 14 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 172 від 05.08.2022; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 222 від 20.10.2022; в редакції Постанови Національного банку № 12 від 01.03.2023 )
суб’єктів господарювання, що здійснюють перевезення вантажів у міжнародних сполученнях на підставі документів, що надають право на здійснення міжнародних перевезень;
( Абзац підпункту 8 пункту 14 в редакції Постанови Національного банку № 12 від 01.03.2023 )
які забезпечують участь (відрядження) національних збірних команд України в офіційних міжнародних змаганнях та навчально-тренувальних зборах з підготовки до таких міжнародних змагань, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходів та спортивних змагань України, що проводяться за кордоном;
( Абзац підпункту 8 пункту 14 в редакції Постанови Національного банку № 12 від 01.03.2023 )
які забезпечують участь (відрядження) працівників та військовослужбовців Міністерства оборони України та Фінансового управління Генерального штабу Збройних Сил України в заходах для вирішення питань обороноздатності України;
( Абзац підпункту 8 пункту 14 в редакції Постанови Національного банку № 12 від 01.03.2023 )
органів та підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій, що направляються для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій чи надання гуманітарної допомоги до інших держав;
( Підпункт 8 пункту 14 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 84 від 23.06.2023 )( Пункт 14 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 30 від 01.03.2022; в редакції Постанов Національного банку № 58 від 21.03.2022, № 96 від 09.05.2022, № 154 від 21.07.2022 )
9) на суму в еквіваленті до 100000 гривень уключно на календарний місяць з усіх рахунків фізичної особи - клієнта банку, відкритих в іноземній валюті, переказів на рахунки фізичних осіб з використанням реквізитів електронних платіжних засобів платника та отримувача (р2р-переказів) та розрахунків, здійснених з використанням електронних платіжних засобів, для оплати операцій з активами, які безпосередньо конвертуються (обмінюються) на грошові кошти та відповідно до правил та/або інших внутрішніх документів міжнародних платіжних систем належать до операцій "квазікеш" (англійською мовою quasi cash). До таких операцій, зокрема, але не виключно, належать: купівля криптовалют, поповнення електронних гаманців, купівля подарункових сертифікатів, перекази на користь букмекерських компаній, оплата дорожніх чеків. Коди категорій торговців, що можуть використовуватися для таких операцій, зокрема, але не виключно, такі: 4829; 6012; 6050; 6051; 6534; 6539; 6540; 7800; 7801; 7802; 7995;
( Пункт 14 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 58 від 21.03.2022; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 78 від 20.04.2022, № 96 від 09.05.2022 )( Підпункт 9-1 пункту 14 виключено на підставі Постанови Національного банку № 211 від 29.09.2022 )
10) розрахунків призначеного оператора послуг поштового зв'язку, небанківських фінансових установ, які є прямими учасниками міжнародних карткових платіжних систем, за зобов'язаннями перед цими платіжними системами;
( Пункт 14 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 58 від 21.03.2022; в редакції Постанови Національного банку № 68 від 04.04.2022; із змінами, внесеними Постановою Національного банку № 96 від 10.08.2023 )
10-1) переказів призначеного оператора послуг поштового зв'язку, небанківських фінансових установ, які є прямими учасниками міжнародних карткових платіжних систем, у сумі, необхідній для розміщення гарантійних депозитів в іноземній валюті на користь цих систем. На такі перекази не поширюються вимоги пункту 89 розділу IX Положення № 5;
( Пункт 14 доповнено новим підпунктом 10-1 згідно з Постановою Національного банку № 227 від 04.11.2022; із змінами, внесеними Постановою Національного банку № 96 від 10.08.2023 )
10-2) переказів оператора системи передачі електричної енергії, який відповідає вимогам статті 31 Закону України "Про ринок електричної енергії", пов’язаних із розподілом доходів від управління обмеженнями між оператором системи передачі електричної енергії та оператором системи передачі суміжної держави (перерахування частини коштів за результатами проведення аукціону з розподілу пропускної спроможності міждержавного перетину), що здійснюється відповідно до частини третьої статті 43 та/або абзацу шостого пункту 11-3 розділу XVII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про ринок електричної енергії". На такі перекази не поширюються вимоги пункту 89 розділу IX Положення № 5;
( Пункт 14 доповнено новим підпунктом 10-2 згідно з Постановою Національного банку № 124 від 06.10.2023 )
10-3) переказу з рахунку умовного зберігання (ескроу) нерезидента, відкритого в банку України, на його рахунок, відкритий за кордоном, з метою повернення внесених таким нерезидентом коштів на його рахунок умовного зберігання (ескроу) для участі в аукціоні з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів та виконання умов договору про участь у розподілі пропускної спроможності, укладеного для участі в аукціоні з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів, що здійснюються в порядку, визначеному статтею 39 Закону України "Про ринок електричної енергії". Розмір такого переказу не може перевищувати суми, яка була перерахована цим нерезидентом із-за кордону на його рахунок умовного зберігання (ескроу), відкритий в Україні для участі в аукціоні з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів та виконання умов відповідного договору про участь у розподілі пропускної спроможності. На такі перекази не поширюються вимоги пункту 89 розділу IX Положення № 5;
( Пункт 14 доповнено новим підпунктом 10-3 згідно з Постановою Національного банку № 124 від 06.10.2023 )
10-4) переказів оператора системи передачі електричної енергії, який відповідає вимогам статті 31 Закону України "Про ринок електричної енергії", на користь європейського офісу з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів "Joint Allocation Office" (JAO) за проведення/організацію спільного скоординованого розподілу пропускної спроможності (явний розподіл пропускної спроможності) відповідно до частини другої статті 42 Закону України "Про ринок електричної енергії". На такі перекази не поширюються вимоги пункту 89 розділу IX Положення № 5;
( Пункт 14 доповнено новим підпунктом 10-4 згідно з Постановою Національного банку № 195 від 28.12.2 023 )
11) переказів на користь представництв і філій за кордоном юридичних осіб, у статутному капіталі яких державі прямо або опосередковано належить частка в розмірі 100 відсотків, згідно з кошторисом на утримання або робочою програмою та бюджетом з урахуванням обмежень, установлених у пункті 17 цієї постанови;
( Пункт 14 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 68 від 04.04.2022 )
12) операції з переказу іноземної валюти, що ініціюється з метою сприяння підвищенню обороноздатності України фізичною особою, яка не є суб'єктом господарської діяльності, за товари, які класифікуються за такими кодами УКТЗЕД згідно із Законом України "Про Митний тариф України": 8507, 6211 43 90 00, 6506 10 80 00, 61-62, 6403-6405, 3926, 6217, 9005 10 00 00, 9005 80 00 00, 8802 20 00 00, 8802 30 00 00, 9404 30 00 00, 3926 90 92 90, 30, 8517, 8525, 8806, 9025, якщо сума такої операції/операцій на календарний місяць в еквіваленті є меншою, ніж 400000 гривень (за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на дату здійснення операції);
( Пункт 14 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 68 від 04.04.2022; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 154 від 21.07.2022, № 172 від 05.08.2022, № 227 від 04.11.2022, № 12 від 01.03.2023 )
13) переказу за кордон іноземної валюти для виплати відповідно до законодавства України та міжнародних договорів України пенсій з урахуванням обмежень, установлених у пункті 17 цієї постанови;
( Пункт 14 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 68 від 04.04.2022; в редакції Постанови Національного банку № 125 від 16.06.2022 )
13-1) переказів призначеного оператора послуг поштового зв'язку для забезпечення виплат пенсій та грошових допомог громадянам України, які тимчасово перебувають за межами України, відповідно до нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України щодо виплати та доставки пенсій, грошової допомоги, прийнятих на час дії воєнного стану в Україні:
іноземному контрагенту - за наявності угоди про обмін міжнародними електронними переказами/міжнародними поштовими переказами;
на рахунок в іноземному банку для забезпечення проведення розрахунків між призначеними операторами поштового зв'язку, які є членами мережі "Eurogiro". На такі перекази не поширюються вимоги пункту 89 розділу IX Положення № 5;
інші платежі (тарифи/винагорода за оброблення/виплату переказів контрагентами), пов'язані з переказами, зазначеними в абзаці першому підпункту 13-1 пункту 14 цієї постанови, відповідно до укладених договорів;
( Пункт 14 доповнено новим підпунктом 13-1 згідно з Постановою Національного банку № 96 від 10.08.2023 )
14) розрахунків значущих операторів послуг платіжної інфраструктури з нерезидентами для забезпечення виконання функцій у міжнародних карткових платіжних системах;
( Пункт 14 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 68 від 04.04.2022 )
15) переказу Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів з метою забезпечення виконання ним функцій, визначених законодавством України;
( Пункт 14 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 68 від 04.04.2022; в редакції Постанови Національного банку № 101 від 19.05.2022 )
16) операцій з оплати страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) або страхових виплат (страхових відшкодувань) за договорами перестрахування іноземним ядерним пулам (або уповноваженим особам за дорученням таких пулів), які здійснюються уповноваженим страховиком за дорученням членів об'єднання "Ядерний страховий пул";
( Пункт 14 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 81 від 22.04.2022 )
17) операцій з оплати страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) за договорами перестрахування (включаючи сертифікати, поліси, ковер-ноти, сліпи, бордеро премій, бордеро збитків) міжнародного страхування "Зелена картка", операцій з оплати страхових виплат (страхових відшкодувань) або вимог щодо компенсації таких виплат за договорами міжнародного страхування "Зелена картка";
( Пункт 14 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 81 від 22.04.2022; в редакції Постанови Національного банку № 242 від 09.12.2022 )
18) операцій з оплати страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) за договорами перестрахування (включаючи сертифікати, поліси, ковер-ноти, сліпи, бордеро премій, бордеро збитків) авіаційних ризиків, укладеними з перестраховиками-нерезидентами;
( Пункт 14 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 81 від 22.04.2022; в редакції Постанови Національного банку № 242 від 09.12.2022 )
19) операцій з оплати страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) за договорами перестрахування (включаючи сертифікати, поліси, ковер-ноти, сліпи, бордеро премій, бордеро збитків), укладеними з перестраховиками-нерезидентами, якими передбачено відшкодування збитків, пов'язаних з експлуатацією, відновленням, пошкодженням, знищенням та/або втратою майна телекомунікаційних мереж та телекомунікаційної інфраструктури на території України, уключаючи ті, що заподіяні внаслідок війни;
( Пункт 14 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 91 від 04.05.2022; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 242 від 09.12.2022 )
19-1) операцій з оплати страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) за договорами перестрахування (включаючи сертифікати, поліси, ковер-ноти, сліпи, бордеро премій, бордеро збитків), укладеними з перестраховиками-нерезидентами, крім договорів перестрахування, якими покриваються ризики за договорами страхування, укладеними на підставі ліцензій на здійснення страхової діяльності за такими видами страхування:
добровільного страхування кредитів (включаючи відповідальність позичальника за непогашення кредиту);
добровільного страхування судових витрат;
обов'язкового особистого страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд);
обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів туристичної діяльності за шкоду, заподіяну життю чи здоров'ю туриста або його майну;
обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса;
обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (за виключенням міжнародного страхування "Зелена картка");
( Пункт 14 доповнено новим підпунктом 19-1 згідно з Постановою Національного банку № 242 від 09.12.2022; в редакції Постанови Національного банку № 7 від 10.02.2023 )( Підпункт 19-2 пункту 14 виключено на підставі Постанови Національного банку № 7 від 10.02.2023 )
19-3) операцій з оплати страхових виплат (страхових відшкодувань) на користь нерезидентів за договорами страхування (перестрахування), повернення на користь нерезидентів страхових платежів (їх частин) за достроково припиненими договорами страхування (перестрахування), отриманих після 24 лютого 2022 року, включаючи операції, пов’язані з виконанням судових рішень за такими випадками, та з оплати витрат, пов’язаних із виконанням таких судових рішень;
( Пункт 14 доповнено новим підпунктом 19-3 згідно з Постановою Національного банку № 68 від 19.05.2023 )
20) переказів фізичними особами-нерезидентами іноземної валюти, купленої за кошти, одержані в разі загибелі військовослужбовця, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 168 "Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім'ям під час дії воєнного стану" (зі змінами);
( Пункт 14 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 96 від 09.05.2022 )
21) переказу іноземному інвестору/нерезиденту коштів, отриманих у зв'язку з проведеною після 01 квітня 2023 року сплатою відсоткового доходу (купонного платежу) за облігаціями внутрішньої державної позики України згідно з умовами їх розміщення (емісії), за умови, що ці облігації не менше ніж останніх 90 календарних днів поспіль до моменту сплати відсоткового доходу (купонного платежу) обліковуються на рахунку в цінних паперах іноземного інвестора/нерезидента або номінального утримувача/іноземного банку-депозитарію, що має рахунок у цінних паперах у Національному банку України;
( Пункт 14 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 96 від 09.05.2022; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 29 від 22.03.2023, 69 від 23.05.2023 )
22) переказу Центральним депозитарієм цінних паперів коштів на власний рахунок, відкритий в іноземному банку-депозитарії, з метою оплати послуг цього іноземного банку-депозитарію;
( Пункт 14 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 122 від 14.06.2022 )
23) переказу коштів в іноземній валюті з кореспондентських рахунків банків-нерезидентів в іноземній валюті, відкритих у банках-резидентах;
( Пункт 14 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 157 від 22.07.2022 )
23-1) переказу коштів у гривнях на кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях, відкриті в банках-резидентах, за операціями з облігаціями внутрішньої державної позики України, номінованими в національній валюті, учасником яких є банк-нерезидент;
( Пункт 14 доповнено новим підпунктом 23-1 згідно з Постановою Національного банку № 96 від 10.08.2023 )
24) переказу резидентами (юридичними особами, фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності) коштів з метою здійснення розрахунків за договорами лізингу транспортних засобів, оренди транспортних засобів;
( Пункт 14 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 157 від 22.07.2022; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 159 від 26.07.2022, № 211 від 29.09.2022 )
25) розрахунків у межах проєктів/програм міжнародної технічної допомоги/прикордонного співробітництва, що фінансуються Європейським Союзом;
( Пункт 14 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 161 від 28.07.2022 )
26) переказу коштів, отриманих дипломатичними представництвами, консульськими установами іноземних держав в Україні за надані консульські послуги в Україні;
( Пункт 14 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 172 від 05.08.2022 )
27) переказу дипломатичними представництвами, консульськими установами іноземних держав і представництвами міжнародних організацій в Україні, акредитованих Міністерством закордонних справ України, для виконання ними своїх зобов'язань та/або повернення невикористаних коштів;
( Пункт 14 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 172 від 05.08.2022; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 12 від 01.03.2023 )
28) переказу коштів з метою сплати процентних платежів за кредитом (позикою), одержаним(ою) юридичною особою-резидентом (позичальником) від нерезидента за укладеним між ними кредитним договором (договором позики), за одночасного дотримання таких умов:
за умовами кредитного договору (договору позики) дата сплати відповідних процентних платежів припадає на період з 24 лютого 2022 року до 10 серпня 2022 року (включно). Під датою сплати процентних платежів за кредитним договором (договором позики) слід розуміти кінцеву (найбільш віддалену) дату, яка визначена умовами кредитного договору (договору позики) для своєчасного виконання такого платежу. Банку забороняється вносити до АІС "Кредитні договори з нерезидентами" зміни до облікового запису, який відповідає кредитному договору (договору позики), стосовно документів про перенесення строків та сум сплати процентних платежів на період з 24 лютого 2022 року до 10 серпня 2022 року (включно) з інших періодів;
у резидента-позичальника немає простроченої заборгованості за кредитним договором (договором позики) за станом на 24 лютого 2022 року;
загальна сума коштів, яку дозволяється переказати на підставі підпункту 28 пункту 14 цієї постанови, у межах одного кредитного договору (договору позики) протягом одного календарного місяця не може перевищувати 1/5 частини від суми процентів, що підлягали сплаті з 24 лютого 2022 року до 10 серпня 2022 року (включно) згідно з кредитним договором (договором позики);
кошти, що використовуються для здійснення операцій з купівлі іноземної валюти/переказу валютних цінностей з метою сплати відповідних процентних платежів, не були залучені резидентом-позичальником за кредитами, позиками (уключаючи поворотну фінансову допомогу) від резидентів-кредиторів;
у резидента-позичальника немає заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, що підтверджується довідкою, оформленою відповідно до вимог законодавства України;
здійснення резидентом-позичальником господарської діяльності після 23 лютого 2022 року (уключаючи виплату заробітної плати працівникам, сплату інших обов'язкових платежів, що підтверджується наданими поясненнями резидента-позичальника, до яких додаються виписки з рахунків позичальника, відкритих у банках);
( Пункт 14 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 197 від 02.09.2022 )
29) операцій, пов'язаних із розглядом справ у Міжнародному комерційному арбітражному суді та Морській арбітражній комісії при Торгово-промисловій палаті Україні;
( Пункт 14 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 197 від 02.09.2022 )
30) переказу коштів юридичною особою-резидентом на рахунки власних філій, представництв та інших відокремлених підрозділів без створення юридичної особи, відкритих за кордоном, за одночасного дотримання умов, що перекази здійснюються:
протягом поточного календарного року в межах загальної суми коштів, що були переказані цією юридичною особою-резидентом протягом 2021 року для утримання його філій, представництв та інших відокремлених підрозділів без створення юридичної особи за кордоном, що підтверджується юридичною особою-резидентом документально. Протягом одного календарного місяця дозволяється переказувати не більше 1/4 частини від цієї суми;
( Абзац другий підпункту 30 пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 73 від 15.06.2023 )