• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18

Національний банк України  | Постанова від 22.03.2023 № 29
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 22.03.2023
 • Номер: 29
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 22.03.2023
 • Номер: 29
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
Офіційно опубліковано 22.03.2023
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
22.03.2023 № 29
Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18
Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", з метою визначення особливостей функціонування грошовокредитного та валютного ринків в умовах воєнного стану Правління Національного банку України
постановляє:
1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18 "Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану" (зі змінами) такі зміни:
1) у підпункті 21 пункту 14 слова "виплатою погашення/сплатою доходу" замінити словами "сплатою відсоткового доходу (купонного платежу)";
2) постанову після пункту 14-18 доповнити новим пунктом 14-19 такого змісту:
"14-19. Банк не має права завершити здійснення валютного нагляду за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за операцією з експорту товарів після зарахування на поточний рахунок резидента в банку грошових коштів, що надійшли від нерезидента за товар, якщо ці кошти не переказувалися з-за кордону в Україну.".
2. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
ГоловаАндрій ПИШНИЙ
Інд. 40
(Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/)