Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18

Національний банк України Постанова від 20.05.2022 №102
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова

Дата 20.05.2022

Номер 102

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
Офіційно опубліковано 20.05.2022
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
20.05.2022 № 102
Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18
Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", з метою визначення особливостей функціонування грошовокредитного та валютного ринків в умовах воєнного стану Правління Національного банку України
постановляє:
1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18 "Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану" (зі змінами) такі зміни:
1) пункт 2 доповнити новим реченням такого змісту: "Банкам забороняється проводити операції, що порушують визначені цією постановою обмеження, сприяють або можуть сприяти їх уникненню.";
2) у підпункті 1 пункту 5-2 цифри "100 000" замінити цифрами "50 000";
3) пункт 10 доповнити новим реченням такого змісту: "Підкріплення банків іншими цінностями (пам'ятними та інвестиційними монетами України, сувенірною продукцією) здійснюється на підставі відповідних нормативноправових актів Національного банку України.";
4) підпункт 10 пункту 12 викласти в такій редакції:
"10) реалізації пам'ятних та інвестиційних монет України, сувенірної продукції у філіях, відділеннях банків, якщо немає загрози життю та здоров'ю працівників і клієнтів;";
5) підпункт 2 пункту 12-2 викласти в такій редакції:
"2) продаж клієнтам готівкової іноземної валюти за курсом, установленим уповноваженою установою.";
6) підпункт 1 пункту 12-4 викласти в такій редакції:
"1) курс гривні до іноземної валюти, установлений банком-емітентом, який діє в день відображення банком операції, - у разі списання з рахунку клієнта коштів у гривні, якщо міжбанківський переказ за такою операцією клієнта здійснюється в іноземній валюті;";
7) у першому реченні підпункту 1 пункту 14 слова ", уключаючи розрахунки з міжнародними платіжними системами" замінити словами "(уключаючи розрахунки з міжнародними платіжними системами), за винятком переказів коштів з метою надання банками кредитів нерезидентам (крім кредитів іноземним фінансовим установам)";
8) постанову після пункту 19-2 доповнити новим пунктом 19-3 такого змісту:
"19-3. Банкам забороняється:
1) здійснювати реструктуризацію заборгованості за кредитними договорами, укладеними ними з клієнтами-позичальниками (крім банків), шляхом зміни валюти виконання зобов'язання за банківським кредитом з іноземної валюти на гривні;
2) надавати кредити в національній валюті з метою погашення клієнтомпозичальником банківських кредитів в іноземній валюті (уключаючи проценти та інші платежі за кредитним договором в іноземній валюті).".
2. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
ГоловаКирило ШЕВЧЕНКО
Інд. 40
(Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/)
Офіційно опубліковано 20.05.2022
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
20.05.2022 № 102
Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18
Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", з метою визначення особливостей функціонування грошовокредитного та валютного ринків в умовах воєнного стану Правління Національного банку України
постановляє:
1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18 "Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану" (зі змінами) такі зміни:
1) пункт 2 доповнити новим реченням такого змісту: "Банкам забороняється проводити операції, що порушують визначені цією постановою обмеження, сприяють або можуть сприяти їх уникненню.";
2) у підпункті 1 пункту 5-2 цифри "100 000" замінити цифрами "50 000";
3) пункт 10 доповнити новим реченням такого змісту: "Підкріплення банків іншими цінностями (пам'ятними та інвестиційними монетами України, сувенірною продукцією) здійснюється на підставі відповідних нормативноправових актів Національного банку України.";
4) підпункт 10 пункту 12 викласти в такій редакції:
"10) реалізації пам'ятних та інвестиційних монет України, сувенірної продукції у філіях, відділеннях банків, якщо немає загрози життю та здоров'ю працівників і клієнтів;";
5) підпункт 2 пункту 12-2 викласти в такій редакції:
"2) продаж клієнтам готівкової іноземної валюти за курсом, установленим уповноваженою установою.";
6) підпункт 1 пункту 12-4 викласти в такій редакції:
"1) курс гривні до іноземної валюти, установлений банком-емітентом, який діє в день відображення банком операції, - у разі списання з рахунку клієнта коштів у гривні, якщо міжбанківський переказ за такою операцією клієнта здійснюється в іноземній валюті;";

30 днiв передплати безкоштовно!