• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18

Національний банк України  | Постанова від 19.05.2023 № 68
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 19.05.2023
 • Номер: 68
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 19.05.2023
 • Номер: 68
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
Офіційно опубліковано 19.05.2023
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
19.05.2023 № 68
Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18
Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", з метою визначення особливостей функціонування грошовокредитного та валютного ринків в умовах воєнного стану Правління Національного банку України
постановляє:
1. Унести до пункту 14 постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18 "Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану" (зі змінами) такі зміни:
1) пункт доповнити новим підпунктом 19-3 такого змісту:
"19-3) операцій з оплати страхових виплат (страхових відшкодувань) на користь нерезидентів за договорами страхування (перестрахування), повернення на користь нерезидентів страхових платежів (їх частин) за достроково припиненими договорами страхування (перестрахування), отриманих після 24 лютого 2022 року, включаючи операції, пов'язані з виконанням судових рішень за такими випадками, та з оплати витрат, пов'язаних із виконанням таких судових рішень;";
2) підпункт 21 доповнити словами та цифрами ", за умови, що ці облігації не менше ніж останніх 90 календарних днів поспіль до моменту сплати відсоткового доходу (купонного платежу) обліковуються на рахунку в цінних паперах іноземного інвестора/нерезидента або номінального утримувача/іноземного банку-депозитарію, що має рахунок у цінних паперах у Національному банку України";
3) підпункт 35 викласти в такій редакції:
"35) операцій з оплати членських внесків до міжнародних організацій або інших юридичних осіб-нерезидентів:
державними підприємствами;
юридичними особами-резидентами, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України;
страховиками, Моторним (транспортним) страховим бюро України до міжнародних організацій та міжнародних об'єднань страховиків;".
2. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування, крім підпункту 2 пункту 1, який набирає чинності з 22 травня 2023 року.
ГоловаАндрій ПИШНИЙ
Інд. 40
(Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/)