• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану

Національний банк України  | Постанова від 24.02.2022 № 18
Редакції
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 24.02.2022
 • Номер: 18
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 24.02.2022
 • Номер: 18
 • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
35) операцій з оплати членських внесків до міжнародних організацій або інших юридичних осіб-нерезидентів:
державними підприємствами та господарськими товариствами, 100 відсотків акцій (часток) яких належить державі;
( Абзац другий підпункту 35 пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 96 від 10.08.2023 )
юридичними особами-резидентами, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України;
страховиками, Моторним (транспортним) страховим бюро України до міжнародних організацій та міжнародних об’єднань страховиків;
( Пункт 14 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 242 від 09.12.2022; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 12 від 01.03.2023; в редакції Постанови Національного банку № 69 від 23.05.2023 )
36) операцій з переказу військовослужбовцями, які є нерезидентами, коштів, отриманих як виплата грошового забезпечення згідно із законодавством України, у сумі, що не перевищує в еквіваленті 400000 гривень на календарний місяць. Такі операції дозволяється здійснювати через банк, в якому відкрито рахунок для зарахування коштів грошового забезпечення;
( Пункт 14 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 242 від 09.12.2022 )
37) переказів коштів Національною поліцією України на користь поліцейських, які направлені як представники (офіцери зв’язку) до Генерального секретаріату/Глобального комплексу інновацій Міжнародної організації кримінальної поліції - Інтерпол, Європейського поліцейського офісу;
( Пункт 14 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 12 від 01.03.2023 )
38) переказу БЛАГОДІЙНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ТЮРКІЄ ДЖУМХУРІЄТІ БЮЮКЕЛЬЧІЛІГІ ДАЯНИШМА"" благодійної допомоги жертвам, постраждалим від землетрусів у Турецькій Республіці, на користь Гуманітарної місії AFAD Міністерства внутрішніх справ Туреччини (англійською мовою Ministry of Internal Affairs Disaster and Emergency Management Presidency), Турецького Червоного Півмісяця (англійською мовою Turkish Red Crescent), Міністерства закордонних справ Туреччини (англійською мовою Ministry of International Affairs);
( Пункт 14 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 12 від 01.03.2023 )
39) переказу коштів відповідно до Конвенції про взаємну адміністративну допомогу в податкових справах, сплачених/погашених/стягнутих на підставі запиту компетентного органу іноземної країни щодо стягнення податкової заборгованості в міжнародних правовідносинах;
( Пункт 14 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 53 від 20.04.2023 )
40) операцій з переказу коштів в іноземній валюті електронними резидентами (е-резидентами) на власні рахунки, відкриті за межами України, якщо такі перекази здійснюються за рахунок коштів, отриманих із-за кордону від нерезидентів, після сплати податків, передбачених законодавством України, та без використання електронного платіжного засобу;
( Пункт 14 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 53 від 20.04.2023 )
41) переказів представництвом юридичної особи-нерезидента, через яке повністю або частково здійснюється підприємницька діяльність нерезидента на території України, на рахунок юридичної особи-нерезидента, інтереси якої представляє це представництво в Україні, якщо такі перекази здійснюються за рахунок іноземної валюти, одержаної від здійснення в Україні операцій з купівліпродажу товарів, які оплачені за рахунок коштів МФО;
( Пункт 14 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 53 від 20.04.2023 )
42) переказу коштів з метою виконання боргових зобов’язань перед нерезидентом за залученим(ою) резидентом кредитом/позикою (включаючи поворотну фінансову допомогу) [повернення суми одержаного(ої) резидентом-позичальником кредиту/позики, сплата процентів за користування кредитом/позикою та інших визначених у відповідному кредитному договорі/договорі позики платежів, що підлягають сплаті на користь кредитора/позикодавця], якщо такий/така кредит/позика (повністю або частково) наданий/надана за участю (шляхом гарантування, поручительства) МФО або за участю (шляхом кредитування, страхування, гарантування, поручительства) іноземного експортно-кредитного агентства/іноземної держави через уповноважену нею особу/іноземної особи, до складу учасників (акціонерів) якої входить іноземна держава чи іноземний банк [за умови, що іноземна держава є учасником (акціонером) цього банку]. Переказ коштів у такому разі здійснюється з урахуванням вимог пункту 19- 5 цієї постанови;
( Пункт 14 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 73 від 15.06.2023 )
43) переказу коштів з метою виконання боргових зобов’язань резидента-позичальника перед нерезидентом за укладеним між ними кредитним договором/договором позики, за яким надання/одержання загальної суми кредиту/позики (включаючи поворотну фінансову допомогу) здійснюється виключно після 20 червня 2023 року, за одночасного дотримання таких умов:
кошти за кредитом/позикою надходять з-за кордону в Україну для зарахування на поточний рахунок резидента-позичальника в банку в Україні після 20 червня 2023 року;
така валютна операція [крім переказу коштів з метою повернення суми одержаного(ої) резидентом-позичальником кредиту/позики] проводиться в обсягах, що не призводять до перевищення розміру виплат за максимальною процентною ставкою, який визначається згідно з пунктами 19- 6 та 19- 7 цієї постанови;
за кредитом/позикою, що одержується резидентом-позичальником на строк не більше трьох років, переказ коштів на виконання зобов’язань цього позичальника за відповідним кредитним договором/договором позики з нерезидентом здійснюється лише за рахунок власних (не куплених, не залучених у формі кредиту, позики від резидента) коштів в іноземній валюті такого позичальника;
за кредитом/позикою, що одержується резидентом-позичальником на строк більше трьох років, протягом перших трьох років із дати першого одержання основної суми такого(ої) кредиту/позики переказ коштів з метою повернення основної суми кредиту/позики здійснюється лише за рахунок власних (не куплених, не залучених у формі кредиту, позики від резидента) коштів в іноземній валюті такого позичальника. Переказ коштів з метою виплати процентів, комісій, зборів та інших платежів (крім платежів з повернення основної суми кредиту/позики, які здійснюються протягом перших трьох років) за відповідним кредитним договором/договором позики може здійснюватися резидентом-позичальником за рахунок власних коштів в іноземній валюті та/або іноземної валюти, купленої за його дорученням у встановленому порядку;
під час здійснення переказу коштів ураховані вимоги пунктів 19- 5-19- 7 цієї постанови.
Вимоги підпункту 43 пункту 14 цієї постанови не поширюються на переказ коштів за власними операціями банків-позичальників за їхніми кредитними договорами/договорами позики з нерезидентами, а також на переказ коштів за операціями резидентів-позичальників за кредитними договорами/договорами позики з нерезидентами, що здійснюється на підставі підпунктів 2-1, 3 та 42 пункту 14 цієї постанови;
( Пункт 14 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 77 від 20.06.2023 )
44) операцій з переказу коштів товарною біржею на користь нерезидента з метою повернення попередньо внесеної ним для участі в біржових торгах (аукціонах) суми гарантійного забезпечення (гарантійного внеску) за умови, що такий переказ здійснюється в межах суми коштів, яка попередньо надійшла із-за кордону в рахунок сплати нерезидентом такого гарантійного забезпечення (гарантійного внеску);
( Пункт 14 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 96 від 10.08.2023 )
45) переказу коштів з метою виконання зобов’язань резидентапозичальника, що є державним підприємством або господарським товариством, 100 відсотків акцій (часток) якого належить державі, перед нерезидентом за укладеним між ними кредитним договором / договором позики, що були реструктуризовані на умовах, погоджених Кабінетом Міністрів України, а також для здійснення інших платежів, пов’язаних з обслуговуванням таких реструктуризованих зобов’язань.
( Пункт 14 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 115 від 15.09.2023 )( Пункт 14 в редакції Постанови Національного банку № 21 від 24.02.2022 )
14-1. Уповноважені установи здійснюють валютний нагляд за валютним операціями, що дозволені підпунктами 1, 2- 1, 3, 4, 6, 7 пункту 14 цієї постанови, в спрощеному вигляді без проведення додаткового аналізу документів (інформації) про валютні операції, джерела походження коштів, що використовуються для їх проведення, та інших заходів, передбачених Положенням про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 8 (зі змінами).
( Постанову доповнено новим пунктом 14-1 згідно з Постановою Національного банку № 30 від 01.03.2022; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 68 від 04.04.2022 )( Пункт 14-2 виключено на підставі Постанови Національного банку № 51 від 13.03.2022 )
14-2. Граничні строки розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів становлять 180 календарних днів та застосовуються до операцій, здійснених з 05 квітня 2022 року.
( Постанову доповнено новим пунктом 14-2 згідно з Постановою Національного банку № 68 від 04.04.2022; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 113 від 07.06.2022, № 142 від 07.07.2022 )
14-3. Граничні строки розрахунків, зазначені в пункті 14- 2 цієї постанови:
1) не поширюються на операцію з експорту, імпорту товарів (уключаючи незавершені розрахунки за операцією), сума якої (в еквіваленті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на дату здійснення операції) є меншою, ніж розмір, передбачений статтею 20 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі - незначна сума), крім дроблення операцій з експорту товарів або дроблення валютних операцій;
2) застосовуються з урахуванням установлених Національним банком України за поданням Кабінету Міністрів України відповідно до абзацу другого частини першої статті 13 Закону України "Про валюту і валютні операції" винятків та (або) особливостей для окремих товарів та (або) галузей економіки.
( Постанову доповнено новим пунктом 14-3 згідно з Постановою Національного банку № 68 від 04.04.2022 )
14-4. Розрахунки за операціями резидентів з експорту та імпорту товарів здійснюються не пізніше строку, визначеного в пункті 14- 2 цієї постанови, з урахуванням вимог пункту 14- 3 цієї постанови в повному обсязі, з урахуванням вимог пункту 14-3 цієї постанови стосовно операцій з експорту, імпорту товарів у незначній сумі (уключаючи незавершені розрахунки за операцією). Грошові кошти від нерезидента за операціями резидента з експорту товарів підлягають зарахуванню на рахунок резидента в банку в Україні.
( Постанову доповнено новим пунктом 14-4 згідно з Постановою Національного банку № 68 від 04.04.2022 )
14-5. Банк відповідно до внутрішніх положень має право прийняти рішення щодо незастосування обмеження, зазначеного в абзаці другому підпункту 8 пункту 14 цієї постанови, до розрахунків фізичних осіб, які не є суб'єктами господарської діяльності та займаються волонтерською діяльністю (далі - волонтер), щодо купівлі ними товарів (продукції), які класифікуються за такими кодами УКТЗЕД згідно із Законом України "Про Митний тариф України": 8507, 6211 43 90 00, 6506 10 80 00, 61-62, 6403-6405, 3926, 6217, 9005 10 00 00, 9005 80 00 00, 8802 20 00 00, 8802 30 00 00, 9404 30 00 00, 3926 90 92 90, 30, 8517, 8525, 8806, 9025, за умови дотримання одночасно таких вимог:
( Абзац перший пункту 14-5 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 227 від 04.11.2022, № 12 від 01.03.2023 )
1) операції за рахунком волонтера є типовими для цієї фізичної особи та обсяг операцій, що здійснювалися за рахунком/рахунками волонтера, перевищував 100 000 гривень на календарний місяць до 21 липня 2022 року;
2) подання до банку листа від державного органу/військової частини щодо співпраці з волонтером та замовлення товарів (продукції) відповідного призначення, якщо сума такої операції/операцій на календарний місяць в еквіваленті перевищує 400 000 гривень (за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на дату здійснення операції);
3) надання орієнтовної вартості (розрахунку) товару (продукції) та строків виконання замовлення;
4) інформування волонтером банку щодо збору коштів для здійснення розрахунків [оплата вартості товару (продукції)].
Наявність у банку інформації з відкритих джерел щодо недобросовісної практики діяльності волонтера може бути підставою для відмови банку надалі проводити такі операції в обсязі, що перевищує суму, визначену в абзаці другому підпункту 8 пункту 14 цієї постанови.
Банк надає Національному банку України інформацію про операції волонтерів за його запитом.
( Постанову доповнено новим пунктом 14-5 згідно з Постановою Національного банку № 172 від 05.08.2022 )
14-6. Банк не має права завершити здійснення валютного нагляду за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за операцією з експорту/імпорту товарів на підставі документів про припинення зобов'язань зарахуванням зустрічних однорідних вимог.
Вимоги абзацу першого пункту 14-6 цієї постанови не поширюються на випадки завершення здійснення валютного нагляду за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків у разі припинення зобов'язань зарахуванням зустрічних однорідних вимог за операціями:
1) операторів телекомунікацій з оплати міжнародних телекомунікаційних послуг (міжнародного роумінгу та пропуску міжнародного трафіка);
2) з оплати страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) за договорами перестрахування (включаючи сертифікати, поліси, ковер-ноти, сліпи, бордеро премій, бордеро збитків), укладеними з перестраховиками-нерезидентами, зазначеними в підпунктах 16-19- 1 пункту 14 цієї постанови.
( Постанову доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 197 від 02.09.2022; в редакції Постанови Національного банку № 7 від 10.02.2023 )
14-7. Банк, крім підстав, передбачених в Інструкції про порядок валютного нагляду банків за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів, затвердженій постановою Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 7 (зі змінами), має право завершити здійснення валютного нагляду за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за операціями з імпорту продукції, яка ввозиться в Україну як гуманітарна допомога, на підставі одного з таких пакетів документів (оригіналів або їх копій), що підтверджують:
1) пропуск через митний кордон України гуманітарної допомоги в порядку, передбаченому постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 2022 року № 174 "Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану" (зі змінами), якими можуть бути декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, або витяг з автоматизованої системи митного оформлення, або інші видані митними органами документи, що підтверджують ввезення гуманітарної допомоги на територію України. Також мають бути надані документи (оригінали або їх копії), що підтверджують передавання/одержання ввезеної гуманітарної допомоги її отримувачу(ем). Датою завершення здійснення валютного нагляду за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за операціями з імпорту продукції, яка ввозиться (надходить) в Україну як гуманітарна допомога, є дата пропуску через митний кордон України гуманітарної допомоги;
2) отримання ввезеної гуманітарної допомоги правоохоронними органами, Міністерством оборони України, військовими частинами Збройних Сил України, іншими військовими формуваннями та суб'єктами, що здійснюють боротьбу з тероризмом відповідно до закону та/або беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, а також установами або організаціями, що створені цими органами та утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджету. Датою завершення здійснення валютного нагляду за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за операціями з імпорту продукції, яка ввозиться (надходить) в Україну як гуманітарна допомога, може бути дата отримання ввезеної гуманітарної допомоги особами, зазначеними в підпункті 2 пункту 14-7 цієї постанови, за відсутності документів, що підтверджують дату пропуску через митний кордон України гуманітарної допомоги.
Банк має право прийняти рішення про необхідність подання резидентами додаткових документів, пов'язаних зі здійсненням імпорту продукції, що ввозиться в Україну як гуманітарна допомога, для здійснення валютного нагляду за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків.
( Постанову доповнено новим пунктом 14-7 згідно з Постановою Національного банку № 211 від 29.09.2022 )
14-8. Перестраховик-нерезидент, з яким укладено договір перестрахування (включаючи сертифікати, поліси, ковер-ноти, сліпи, бордеро премій, бордеро збитків), зазначений у підпункті 19- 1 пункту 14 цієї постанови, повинен мати рейтинг фінансової надійності (стійкості), що за класифікацією таких міжнародних рейтингових агентств відповідає рівню не нижче ніж:
( Абзац перший пункту 14-8 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 7 від 10.02.2023 )
"A3" [Moody's Investors Service (США)];
"A-" [Standard & Poor's (США)];
"A-" [Fitch Ratings (Великобританія)];
"A-" [A.M. Best (США)].
( Постанову доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 242 від 09.12.2022 )
14-9. Рейтинг фінансової надійності (стійкості) перестраховика-нерезидента, присвоєний лише одним із міжнародних рейтингових агентств, повинен відповідати вимогам, зазначеним у пункті 14-8 цієї постанови.
Усі рейтинги фінансової надійності (стійкості) перестраховика-нерезидента, якщо такі рейтинги присвоєно більше ніж одним міжнародним рейтинговим агентством, повинні відповідати вимогам, зазначеним у пункті 14-8 цієї постанови.
Страховик або страховий та/або перестраховий брокер станом на день подання до обслуговуючого банку платіжного доручення/доручення на здійснення транскордонного переказу для проведення операцій, зазначених у підпункті 19- 1 пункту 14 цієї постанови, зобов'язаний перевірити відповідність перестраховика-нерезидента вимогам, установленим у пунктах 14-8, 14-9 цієї постанови.
( Постанову доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 242 від 09.12.2022; в редакції Постанови Національного банку № 7 від 10.02.2023 )
14-10. Страховик, який є стороною договору перестрахування (включаючи сертифікати, поліси, ковер-ноти, сліпи, бордеро премій, бордеро збитків), укладеного з перестраховиком-нерезидентом, для проведення зазначених у підпункті 19- 1 пункту 14 цієї постанови операцій повинен бути включений до переліку страховиків, які мають право здійснювати операції з перестрахування з перестраховиками-нерезидентами (далі - Перелік страховиків) і на дату звернення про включення страховика до Переліку страховиків та протягом періоду перебування в Переліку страховиків відповідати таким вимогам:
1) Національний банк України не виявив невідповідності структури власності страховика вимогам, визначеним у розділі III Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14 квітня 2021 року № 30 , та/або не визнав структуру власності страховика непрозорою, або не прийняв рішення про відмову у визнанні структури власності прозорою;
2) страховик дотримується нормативу платоспроможності та достатності капіталу та нормативу ризиковості операцій страховика, установлених законодавством України з питань регулювання діяльності небанківських фінансових установ, станом на останній календарний день:
місяця, що передує даті подання звернення до Національного банку України про включення до Переліку страховиків;
кожного місяця протягом періоду перебування в Переліку страховиків;
3) немає рішення Національного банку України про визнання ділової репутації страховика, його власників істотної участі та/або керівників, головного бухгалтера, ключових осіб небездоганною або ділова репутація керівників, головного бухгалтера, ключових осіб, власників істотної участі, ключових учасників страховика не є небездоганною згідно з пунктом 18-5 постанови Правління Національного банку України від 24 грудня 2021 року № 153 "Про затвердження Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг" (зі змінами) (далі - Постанова № 153);
4) Національний банк України не виявив ознак небездоганної ділової репутації страховика, його власників істотної участі та/або керівників, головного бухгалтера, ключових осіб, визначених у Положенні про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженому постановою Правління Національного банку України від 24 грудня 2021 року № 153 (зі змінами) (далі - Положення про ліцензування);
5) протягом одного року до дати подання звернення до Національного банку України згідно з абзацом другим пункту 14-11 цієї постанови та протягом періоду перебування в Переліку страховиків до страховика не застосовувалися заходи впливу, крім письмового застереження, за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).
( Постанову доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 242 від 09.12.2022; в редакції Постанови Національного банку № 7 від 10.02.2023 )
14-11. Страховик, страховий та/або перестраховий брокер мають право здійснити операції, зазначені в підпункті 19- 1 пункту 14 цієї постанови, після включення страховика до Переліку страховиків.
Страховик для включення до Переліку страховиків звертається до Національного банку України з відповідним зверненням.
Звернення повинно містити запевнення про виконання вимоги, установленої в абзаці другому підпункту 2 пункту 14-10 цієї постанови, та підтвердні розрахунки і документи про таке виконання.
( Постанову доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 242 від 09.12.2022; в редакції Постанови Національного банку № 7 від 10.02.2023 )
14-12. Національний банк України має право залишити звернення страховика, зазначене в абзаці другому пункту 14-11 цієї постанови, без розгляду в разі:
1) невідповідності страховика вимогам, зазначеним у пункті 14-10 цієї постанови;
2) надання страховиком недостовірної інформації у зверненні;
3) подання в недостатньому обсязі розрахунків та/або документів, що не дає можливості Національному банку України зробити висновок про дотримання вимоги, зазначеної в абзаці другому підпункту 2 пункту 14-10 цієї постанови;
4) неподання до Національного банку України документів, зазначених в абзацах четвертому, сьомому та восьмому підпункту 2 пункту 2 Постанови № 153 та/або главі 61 розділу X Положення про ліцензування, та/або в межах інших процедур, визначених Положенням про ліцензування, на підставі яких здійснюється оцінка ділової репутації страховика, його власників істотної участі та/або керівників, головного бухгалтера, ключових осіб.
Національний банк України письмово повідомляє страховика про залишення його звернення без розгляду за підписом заступника Голови Національного банку України, який згідно з розподілом функціональних обов'язків здійснює загальне керівництво та організовує роботу з нагляду, реєстрації та ліцензування, фінансового моніторингу ринків небанківських фінансових послуг.
( Постанову доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 242 від 09.12.2022; в редакції Постанови Національного банку № 7 від 10.02.2023 )
14-13. Національний банк України приймає рішення про включення страховика до Переліку страховиків, якщо страховик відповідає зазначеним у пункті 14-10 цієї постанови вимогам (рішення приймає Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності небанківських фінансових установ Національного банку України).
( Постанову доповнено новим пунктом 14-13 згідно з Постановою Національного банку № 7 від 10.02.2023 )
14-14. Національний банк України приймає рішення про виключення страховика з Переліку страховиків (рішення приймає Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності небанківських фінансових установ Національного банку України) у разі:
1) подання страховиком звернення про виключення з Переліку страховиків;
2) установлення факту надання страховиком недостовірної інформації в документах, що були підставою для включення страховика до Переліку страховиків;
3) отримання/виявлення інформації, що може свідчити про невідповідність страховика вимогам, зазначеним у пункті 14-10 цієї постанови;
4) прийняття рішення Національним банком України про відкликання (анулювання) усіх ліцензій страховика;
5) ненадання страховиком інформації, зазначеної в підпункті 14-17 цієї постанови.
( Постанову доповнено новим пунктом 14-14 згідно з Постановою Національного банку № 7 від 10.02.2023 )
14-15. Національний банк України розміщує Перелік страховиків на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України та/або вносить до нього відомості протягом трьох робочих днів із дня прийняття рішень, зазначених у пунктах 14-13, 14-14 цієї постанови.
Перелік страховиків містить таку інформацію:
1) повне найменування страховика;
2) код страховика за Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
3) номер та дату відповідного рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності небанківських фінансових установ Національного банку України про включення або виключення страховика з Переліку страховиків.
( Постанову доповнено новим пунктом 14-15 згідно з Постановою Національного банку № 7 від 10.02.2023 )
14-16. Національний банк України в разі прийняття рішень, зазначених у пунктах 14-13, 14-14 цієї постанови, повідомляє про це страховика протягом трьох робочих днів із дати прийняття відповідного рішення.
( Постанову доповнено новим пунктом 14-16 згідно з Постановою Національного банку № 7 від 10.02.2023 )
14-17. Страховик, уключений до Переліку страховиків, зобов'язаний надавати до Національного банку України підтвердження про дотримання станом на останній день кожного місяця нормативу платоспроможності та достатності капіталу та нормативу ризиковості операцій страховика, установлених законодавством України з питань регулювання діяльності небанківських фінансових установ, не пізніше 20 числа наступного місяця.
( Постанову доповнено новим пунктом 14-17 згідно з Постановою Національного банку № 7 від 10.02.2023 )
14-18. Обслуговуючий банк із метою здійснення страховиком або страховим та/або перестраховим брокером операцій, зазначених у підпункті 19- 1 пункту 14 цієї постанови, використовує зазначену в Переліку страховиків інформацію станом на день проведення таких операцій.
( Постанову доповнено новим пунктом 14-18 згідно з Постановою Національного банку № 7 від 10.02.2023 )
14-19. Банк не має права завершити здійснення валютного нагляду за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків:
1) за операцією з експорту товарів після зарахування на поточний рахунок резидента в банку грошових коштів, що надійшли від нерезидента за товар, якщо ці кошти не переказувалися з-за кордону в Україну;
2) за операцією з імпорту товарів, якщо відбувається повне або часткове повернення імпортеру коштів з рахунку нерезидента, відкритого в банку в Україні.
( Постанову доповнено новим пунктом 14-19 згідно з Постановою Національного банку № 29 від 22.03.2023; в редакції Постанови Національного банку № 96 від 10.08.2023 )
15. Зупинити здійснення обслуговуючими банками видаткових операцій за рахунками резидентів Російської Федерації/Республіки Білорусь, за рахунками юридичних осіб (крім банків), кінцевими бенефіціарними власниками яких є резиденти Російської Федерації/Республіки Білорусь, за винятком здійснення на території України:
1) переказу коштів з таких рахунків на спеціальний рахунок Національного банку України для збору коштів на підтримку Збройних Сил України та/або на рахунки Кабінету Міністрів України, міністерств та інших державних органів України;
2) соціальних виплат, виплат заробітної плати, оплати комунальних послуг, сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів;
3) видаткових операцій з таких рахунків фізичних осіб - резидентів Російської Федерації та Республіки Білорусь, що містяться в переліках Служби безпеки України та/або державних органів України, попередньо погоджених Службою безпеки України, щодо можливості здійснення банками таких операцій (далі - Переліки);
( Пункт 15 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 65 від 26.03.2022 )
4) продажу безготівкової іноземної валюти, крім російських рублів та білоруських рублів;
( Пункт 15 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 68 від 04.04.2022 )
5) сплати банку комісій та інших платежів за здійснення банком операцій з надання банківських та інших фінансових послуг, а також з метою виконання власних зобов'язань за кредитними договорами (уключаючи проценти) перед банками;
( Пункт 15 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 68 від 04.04.2022; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 81 від 22.04.2022 )
6) переказу коштів на інші власні поточні рахунки таких осіб, відкриті в банках на території України (крім коштів у російських рублях/білоруських рублях);
( Пункт 15 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 68 від 04.04.2022 )
7) страхових виплат (страхових відшкодувань) за договорами страхування, укладеними до дати набрання чинності рішенням Національного банку України про застосування до страховика заходу впливу у вигляді тимчасового зупинення ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг у сфері страхування, включаючи страхові виплати шляхом оплати закладам охорони здоров'я вартості медико-санітарної, іншої допомоги, що була надана застрахованій особі такими закладами, у зв'язку із настанням страхового випадку;
( Пункт 15 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 68 від 04.04.2022; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 106 від 01.09.2023 )( Підпункт 8 пункту 15 виключено на підставі Постанови Національного банку № 106 від 01.09.2023 )
9) сплати внесків до централізованих страхових резервних фондів Моторного (транспортного) страхового бюро України відповідно до Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів;
( Пункт 15 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 68 від 04.04.2022 )
10) виплати доходів, сум погашення грошовими коштами за випусками власних цінних паперів, оплати послуг депозитарних установ за здійснення такої виплати/погашення;
( Пункт 15 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 96 від 09.05.2022 )
11) страхових платежів за договорами обов'язкового та добровільного страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, а також добровільного страхування від нещасних випадків (на транспорті) та наземного транспорту на користь страховиків щодо транспортних засобів, переданих у фінансовий лізинг до 23 лютого 2022 року (включно);
( Пункт 15 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 96 від 09.05.2022 )
12) видаткових операцій з таких рахунків фізичних осіб - резидентів Російської Федерації/Республіки Білорусь, які є клієнтами банків України, у межах укладених договорів щодо реалізації зарплатних проєктів з військовими частинами Збройних Сил України та Національної гвардії України без окремого погодження зі Службою безпеки України.
( Пункт 15 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 122 від14.06.2022 )( Абзац тринадцятий пункту 15 виключено на підставі Постанови Національного банку № 96 від 09.05.2022 )( Абзац чотирнадцятий пункту 15 виключено на підставі Постанови Національного банку № 96 від 09.05.2022 )( Пункт 15 в редакції Постанов Національного банку № 36 від 04.03.2022, № 44 від 08.03.2022 )
15-1. Заборонити:
1) зарахування коштів на рахунки клієнтів фізичних осіб за переказами, ініційованими з використанням електронних платіжних засобів, емітованих учасниками (учасниками, що здійснюють свою діяльність на території Російської Федерації та Республіки Білорусь) міжнародних карткових платіжних систем (платіжних систем, які зареєстровані Національним банком України та відомості щодо яких унесені до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури);
( Підпункт 1 пункту 15-1 в редакції Постанови Національного банку № 172 від 05.08.2022 )
2) приймати в Україні електронні платіжні засоби (уключаючи перекази, здійснення розрахунків та видачу готівки), емітовані учасниками (учасниками, що здійснюють свою діяльність на території Російської Федерації та Республіки Білорусь) міжнародних карткових платіжних систем (платіжних систем, які зареєстровані Національним банком України та відомості щодо яких унесені до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури).
( Підпункт 2 пункту 15-1 в редакції Постанови Національного банку № 172 від 05.08.2022 )( Постанову доповнено новим пунктом 15-1 згідно з Постановою Національного банку № 30 від 01.03.2022 )
15-2. Національний банк України приймає рішення щодо здійснення обслуговуючими банками видаткових операцій за рахунками юридичних осіб, зазначених у пункті 15 цієї постанови, на підставі відповідних звернень (клопотань) державних органів України, які надаються у зв'язку зі здійсненням такими юридичними особами важливих функцій та/або надання важливих послуг, підписаних керівником державного органу/особою, яка виконує його обов’язки, або заступником керівника державного органу, уповноваженим керівником цього державного органу підписувати такі звернення (клопотання).
( Абзац перший пункту 15-2 із змінами, згідно з Постановою Національного банку № 222 від 20.10.2022 )
У зверненні (клопотанні) зазначаються:
1) найменування юридичної особи;
2) ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України;
3) найменування банку, в якому відкритий рахунок юридичній особі;
4) структура власності юридичної особи із зазначенням її кінцевих бенефіціарних власників та власників істотної участі (за наявності), які є резидентами Російської Федерації/Республіки Білорусь;
5) обґрунтування/підстави для проведення видаткових операцій під час дії воєнного стану з огляду на важливість діяльності юридичної особи з урахуванням критичної важливості такої діяльності.
До звернення (клопотання), підписаного особою, яка виконує обов’язки керівника державного органу, або заступником керівника державного органу, уповноваженого цим керівником підписувати таке звернення (клопотання), додатково надається документ, що підтверджує відповідні повноваження цієї особи/цього заступника.
( Пункт 15-2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 222 від 20.10.2022; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 227 від 04.11.2022 )( Постанову доповнено новим пунктом 15-2 згідно з Постановою Національного банку № 96 від 09.05.2022 )
15-3. Національний банк України надсилає обслуговуючим банкам Переліки, отримані від Служби безпеки України та/або державних органів України, для врахування та подальшого використання в роботі.
( Постанову доповнено новим пунктом 15-3 згідно з Постановою Національного банку № 96 від 09.05.2022 )
16. Банкам-емітентам електронних грошей призупинити здійснення випуску електронних грошей, поповнення електронних гаманців електронними грошима, розповсюдження електронних грошей.
17. Уповноваженим установам забороняється здійснювати будь-які валютні операції:
1) з використанням російських рублів та білоруських рублів;
2) учасником яких є юридична або фізична особа, яка має місцезнаходження (зареєстрована/постійно проживає) в Російській Федерації або в Республіці Білорусь;
3) для виконання зобов'язань перед юридичними або фізичними особами, які мають місцезнаходження (зареєстрована/постійно проживає) в Російській Федерації або в Республіці Білорусь.
( Постанову доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 21 від 24.02.2022 )
17-1. Рекомендувати банкам в першу чергу здійснювати інкасацію суб’єктів господарювання сфери роздрібної торгівлі із дотриманням таких умов:
1) забезпечення супроводу бригад інкасації охороною силових структур з використанням вогнепальної зброї, у тому числі силами територіальної оборони;
2) за умови безвідмовного прийняття цим суб’єктом господарювання в оплату електронних платіжних засобів в усіх торговельних точках.
( Постанову доповнено новим пунктом 17-1 згідно з Постановою Національного банку № 30 від 01.03.2022 )
17-2. Заборони, визначені в пункті 17 цієї постанови, не поширюються на:
1) переказ коштів (крім російських рублів та білоруських рублів) на спеціальний рахунок Національного банку України для збору коштів на підтримку Збройних Сил України та/або на рахунки Кабінету Міністрів України, міністерств та інших державних органів України;
2) переказ коштів (крім російських рублів та білоруських рублів) на рахунки резидентів у банках за операціями з експорту товарів, повернення коштів за операціями з імпорту товарів. У разі надходження коштів із-за кордону в російських рублях/білоруських рублях за такими операціями банку дозволяється здійснити обмін цих коштів на міжнародному валютному ринку на іншу валюту (крім російських рублів/білоруських рублів) для її подальшого зарахування на рахунки клієнта;
3) переказ коштів (крім російських рублів та білоруських рублів) на території України з метою здійснення соціальних виплат, виплат заробітної плати, оплати комунальних послуг, сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів;
4) переказ коштів (крім російських рублів та білоруських рублів) за валютними операціями фізичних осіб, зазначених у підпунктах 3 та 12 пункту 15 цієї постанови;
( Підпункт 4 пункту 17-2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 122 від14.06.2022 )
5) операції із зарахування надходжень коштів (уключаючи надходження коштів у російських рублях/білоруських рублях) із-за кордону на кореспондентський рахунок банку, відкритий в іншому банку на території України;
6) переказ коштів на території України з рахунку юридичної/фізичної особи, яка має місцезнаходження (зареєстрована/постійно проживає) у Російській Федерації або в Республіці Білорусь [поточного, вкладного (депозитного) рахунку, рахунку умовного зберігання (ескроу)], на інший власний поточний рахунок такої особи (крім коштів у російських рублях/білоруських рублях);
7) операції з продажу на території України юридичною/фізичною особою, яка має місцезнаходження (зареєстрована/постійно проживає) у Російській Федерації або в Республіці Білорусь, безготівкової іноземної валюти, крім російських рублів та білоруських рублів;
( Постанову доповнено новим пунктом 17-2 згідно з Постановою Національного банку № 36 від 04.03.2022; в редакції Постанови Національного банку № 68 від 04.04.2022 )
8) переказ на території України гривні з метою сплати банку комісій та інших платежів за здійснення банком операцій з надання банківських та інших фінансових послуг, а також гривні/іноземної валюти (крім російських рублів та білоруських рублів) з метою виконання власних зобов'язань за кредитними договорами (уключаючи проценти) перед банками.
( Пункт 17-2 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 81 від 22.04.2022 )
18. Національний банк України проводить щоденно в робочі дні в період з 10.00 до 15.30 через функціонали торговельно-інформаційних систем Refinitive та/або Bloomberg операції з купівлі-продажу доларів США з банками на умовах "тод" для виконання таких завдань:
1) покриття структурної складової чистого попиту на іноземну валюту на валютному ринку України - шляхом продажу (зазвичай - щоденного) доларів США в сумі, яка відповідає оцінкам Національного банку України стосовно обсягу зазначеної вище структурної складової чистого попиту. Національний банк України здійснює оцінки у визначеному ним порядку. Такі оцінки не підлягають оприлюдненню;
2) згладжування функціонування валютного ринку України шляхом купівлі або продажу доларів США в разі надмірної зміни котирувань обмінного курсу гривні до долара США (рівень зміни котирувань обмінного курсу гривні до долара США, який Національний банк України вважає надмірним, визначається окремим розпорядчим актом Національного банку України і не підлягає оприлюдненню) та/або обмеженої можливості валютного ринку до збалансування та/або тимчасової втрати валютним ринком орієнтирів для ціноутворення.
Визначені в підпунктах 1 та 2 пункту 18 цієї постанови операції проводяться у формі інтервенцій за єдиним курсом, інтервенцій за найкращим курсом та валютного аукціону.
Національний банк України проводить щоденно в робочі дні починаючи з 15.30 операції з купівлі-продажу доларів США з банками на умовах "том". Банк має право взяти участь у здійсненні операцій на умовах "том", визначених у пункті 18 цієї постанови, лише якщо такі операції здійснюються банком для задоволення потреб оборони України. Такі операції здійснюються за офіційним курсом гривні до долара США, який встановлено в день здійснення операції та діятиме наступного робочого дня після дня встановлення. Банк для здійснення операції з купівлі-продажу доларів США на умовах "том" звертається до Національного банку України через функціонали торговельно-інформаційних систем Refinitive та Bloomberg або засобами телефонного зв’язку (за номерами, які Національний банк України доведе до відома банків окремим повідомленням) із зазначенням обсягу продажу або купівлі доларів США, який має бути не менше ніж 100000 доларів США.
( Постанову доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 21 від 24.02.2022; в редакції Постанови Національного банку № 30 від 01.03.2022, із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 222 від 20.10.2022, в редакції Постанови Національного банку № 121 від 02.10.2023 )
18-1.Банк має право взяти участь у здійсненні операцій, визначених у пункті 18 цієї постанови, якщо банк упродовж 10 календарних днів, що передують дню звернення до Національного банку України, жодного разу не порушував визначений у підпункті 1 пункту 12-7 цієї постанови ліміт загальної довгої відкритої валютної позиції банку (Л13-1) або в разі прийняття окремого рішення Правлінням Національного банку України.
( Абзац другий пункту 18-1 виключено на підставі Постанови Національного банку № 121 від 02.10.2023 )
Вимоги абзацу першого пункту 18-1 цієї постанови не поширюються на випадки, якщо ліміт загальної довгої відкритої валютної позиції банку (Л13-1) був порушений у зв'язку з коригуванням офіційного курсу гривні до долара США, що відбулося 21 липня 2022 року.
( Пункт 18-1 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 157 від 22.07.2022 )( Постанову доповнено новим пунктом 18-1 згідно з Постановою Національного банку № 30 від 01.03.2022; в редакції Постанови Національного банку № 96 від 09.05.2022 )
18-2. Національний банк України проводить операції з продажу безготівкової іноземної валюти за готівкову гривню з іноземними центральними банками з метою сприяння створенню умов для проведення іноземними фінансовими установами готівкових валютно-обмінних операцій з гривнею в країнах перебування українських біженців та запобігання надмірним курсовим коливанням за такими операціями. Порядок та умови проведення Національним банком України операцій з іноземними центральними банками з продажу безготівкової іноземної валюти за готівкову гривню визначаються окремими угодами, які укладаються Національним банком України з іноземними центральними банками.
( Постанову доповнено новим пунктом 18-2 згідно з Постановою Національного банку № 55 від 18.03.2022 )
19. Банки мають право здійснювати продаж клієнтам іноземної валюти за рахунок власної валютної позиції для виконання цими клієнтами власних зобов'язань за кредитними договорами (уключаючи відсотки) перед банками.
( Постанову доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 21 від 24.02.2022 )
19-1. Центральний контрагент та банки мають право здійснювати грошові розрахунки за правочинами щодо ОВДП виключно у валюті номінальної вартості ОВДП.
Вимоги абзацу першого пункту 19-1 цієї постанови не поширюються на здійснення грошових розрахунків за другою частиною операції репо зі зворотного продажу-купівлі ОВДП, якщо грошові розрахунки за першою частиною операції репо з купівлі-продажу ОВДП були здійснені до 23 лютого 2022 року включно.
( Пункт 19-1 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 183 від 19.08.2022 )( Постанову доповнено новим пунктом 19-1 згідно з Постановою Національного банку № 58 від 21.03.2022; в редакції Постанови Національного банку № 149 від 14.07.2022 )
19-2. Банкам-позичальникам забороняється здійснювати:
1) погашення кредитів, позик, одержаних ними за договорами з нерезидентами (уключаючи сплату процентів та інших платежів за такими договорами), раніше строку (найбільш віддаленої дати), що визначений умовами відповідного договору для своєчасного виконання такого платежу;
2) скорочення строків виконання ними боргових зобов'язань за кредитами, позиками, одержаними за договорами з нерезидентами.
( Постанову доповнено новим пунктом 19-2 згідно з Постановою Національного банку № 71 від 14.04.2022 )
19-3. Банкам забороняється:
1) здійснювати реструктуризацію заборгованості за кредитними договорами, укладеними ними з клієнтами-позичальниками (крім банків), шляхом зміни валюти виконання зобов'язання за банківським кредитом з іноземної валюти на гривні, крім реструктуризації за договорами про споживчий кредит, наданий в іноземній валюті, що здійснюється згідно з пунктом 7 розділу IV Закону України "Про споживче кредитування" , крім реструктуризації за договорами про споживчий кредит, наданий в іноземній валюті, що здійснюється згідно з пунктом 7 розділу IV Закону України "Про споживче кредитування";
( Підпункт 1 пункту 19-3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 157 від 22.07.2022 )
2) надавати кредити в національній валюті з метою погашення клієнтом-позичальником банківських кредитів в іноземній валюті (уключаючи проценти та інші платежі за кредитним договором в іноземній валюті).
( Постанову доповнено новим пунктом 19-3 згідно з Постановою Національного банку № 102 від 20.05.2022 )
19-4. Банки мають право здійснювати грошові розрахунки з нерезидентами за правочинами щодо цінних паперів іноземних емітентів виключно в іноземній валюті.
Банкам забороняється здійснювати відчуження цінних паперів іноземних емітентів та/або інші дії, наслідком яких може бути відчуження цінних паперів іноземних емітентів, на користь:
1) резидентів (крім інших банків);
2) нерезидентів, крім операцій за договорами купівлі-продажу таких цінних паперів із проведенням виключно грошових розрахунків в іноземній валюті за такими договорами з нерезидентами за межами України та/або шляхом здійснення транскордонних переказів.";
( Постанову доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 222 від 20.10.2022; в редакції Постанови Національного банку № 124 від 06.10.2023 )
19-5. Проведення валютних операцій, визначених у підпунктах 42 та 43 пункту 14 цієї постанови, за дорученням клієнтів-резидентів дозволяється здійснювати не раніше строку (найбільш віддаленої дати), що визначений умовами кредитного договору/договору позики для своєчасного виконання відповідних боргових зобов’язань резидента-позичальника за таким договором перед нерезидентом. Банку забороняється вносити до АІС "Кредитні договори з нерезидентами" зміни до облікового запису, який відповідає кредитному договору/договору позики, стосовно документів про скорочення строків виконання резидентомпозичальником боргових зобов’язань перед нерезидентом за таким договором.
Вимоги абзацу першого пункту 19-5 цієї постанови не поширюються на кредитні договори/договори позики (проведення операцій з виконання відповідних боргових зобов’язань резидента-позичальника за відповідним договором), що визначені у підпункті 42 пункту 14 цієї постанови, якщо всі операції/платежі/розрахунки (включаючи надання/одержання/повернення будь-якої частки кредиту/позики) за таким договором здійснені/здійснюються виключно після 20 червня 2023 року.
( Пункт 19-5 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 124 від 06.10.2023 )( Постанову доповнено новим пунктом 19-5 згідно з Постановою Національного банку № 73 від 15.06.2023; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 77 від 20.06.2023 )
19-6. Проведення валютної операції, визначеної в підпункті 43 пункту 14 цієї постанови (крім переказу коштів з метою повернення основної суми кредиту/позики), за дорученням резидента-позичальника за кредитним договором/договором позики, укладеним з нерезидентом (далі - чергова валютна операція), дозволяється здійснювати, лише якщо розмір виплат за користування кредитом/позикою за таким договором не перевищує розміру виплат за максимальною процентною ставкою 12% річних (далі - максимальна процентна ставка).
( Постанову доповнено новим пунктом 19-6 згідно з Постановою Національного банку № 77 від 20.06.2023 )
19-7. Банк з метою контролю за дотриманням (неперевищенням) розміру виплат за максимальною процентною ставкою:
1) до виплат за користування кредитом/позикою за кредитним договором/договором позики включає всі операції резидента-позичальника з виплати процентів, комісій, зборів та інших платежів (крім основної суми кредиту/позики) на користь нерезидента-кредитора/позикодавця, які здійснюються згідно з відповідним договором. Розмір виплат за користування кредитом/позикою за договором обчислюється на дату здійснення чергової валютної операції як сукупна сума (у валюті кредиту/позики) вже раніше здійснених виплат за користування кредитом/позикою та чергової валютної операції;
2) до виплат за користування кредитом/позикою за кредитним договором/договором позики не враховує комісійні винагороди обслуговуючого банку і банку-нерезидента за переказ коштів в іноземній валюті за відповідним кредитним договором/договором позики, що сплачуються за рахунок резидента-позичальника;
3) обчислює розмір виплат за максимальною процентною ставкою (у валюті кредиту/позики) як розрахункову суму процентів, нарахованих із застосуванням максимальної процентної ставки пропорційно часу користування коштами за кредитом/позикою (з урахуванням дат та сум всіх фактично проведених операцій з одержання/погашення кредиту/позики), за методом визначення кількості днів для обрахування процентів, що визначений кредитним договором/договором позики (у разі фіксованої процентної ставки за кредитним договором/договором позики), або за методом "факт/факт", який передбачає, що для розрахунку використовується фактична кількість днів у відповідних календарних місяцях та році.
Банк здійснює контроль за дотриманням (неперевищенням) розміру виплат за максимальною процентною ставкою під час кожної чергової валютної операції за кредитним договором/договором позики шляхом порівняння на дату здійснення чергової валютної операції розміру виплат за користування кредитом/позикою за таким договором та розміру виплат за максимальною процентною ставкою.
( Постанову доповнено новим пунктом 19-7 згідно з Постановою Національного банку № 77 від 20.06.2023 )( Пункт 20 виключено на підставі Постанови Національного банку № 30 від 01.03.2022 )
20-1. Резиденти та нерезиденти мають право здійснювати операції з перерахування коштів в іноземній валюті на території України та із-за кордону на спеціальний рахунок Національного банку України для збору коштів на підтримку Збройних Сил України та/або на рахунки Кабінету Міністрів України, міністерств та інших державних органів України, а також благодійних фондів, цілями та сферами благодійної діяльності яких є сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, підтримка Збройних Сил України та територіальної оборони України, соціальний захист, охорона здоров’я та інші нагальні питання захисту населення в умовах воєнного стану.
Резиденти та нерезиденти мають право здійснювати операції з перерахування коштів в іноземній валюті на території України на користь БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ТЮРКІЄ ДЖУМХУРІЄТІ БЮЮКЕЛЬЧІЛІГІ ДАЯНИШМА"" для підтримки жертв, постраждалих від землетрусів у Турецькій Республіці.
( Пункт 20-1 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 12 від 01.03.2023 )( Постанову доповнено новим пунктом 20-1 згідно з Постановою Національного банку № 26 від 28.02.2022; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 36 від 04.03.2022, № 44 від 08.03.2022 )
20-2. Банки України на період дії воєнного стану під час відкриття рахунків здійснюють ідентифікацію і верифікацію військовослужбовців Збройних Сил України та осіб, які призиваються до Збройних Сил України й інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави (далі - військовослужбовець) на підставі військового квитка, посвідчення офіцера, посвідчення генерала (адмірала).
( Абзац перший пункту 20-2із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 227 від 04.11.2022 )
Поточний рахунок військовослужбовцю для отримання виплат грошового забезпечення відкривається банком на підставі заяви про відкриття рахунку в довільній формі. Між військовослужбовцем і банком укладається договір банківського рахунку.
( Постанову доповнено новим пунктом 20-2 згідно з Постановою Національного банку № 44 від 08.03.2022 )
20-3. Національний банк України в разі наявності інформації, яка може свідчити про недотримання банком вимог цієї постанови, має право провести позапланову перевірку.
( Постанову доповнено новим пунктом 20-3 згідно з Постановою Національного банку № 122 від 14.06.2022 )
20-4. Національний банк України з метою перевірки відповідності залишків готівки даним бухгалтерського обліку, забезпечення банками повної схоронності готівки та вжиття банками належних заходів щодо збереження коштів в умовах воєнного стану має право провести позапланову перевірку банку, його відокремленого підрозділу (філії, відділення), філії іноземного банку, розташованої на території України, стосовно відповідності залишків готівки даним бухгалтерського обліку, забезпечення схоронності готівки та вжиття банками належних заходів щодо збереження коштів.
( Постанову доповнено новим пунктом 20-4 згідно з Постановою Національного банку № 161 від 28.07.2022 )
21. Протягом дії воєнного стану інші нормативно-правові акти Національного банку України діють у частині, що не суперечать цій постанові.
( Постанову доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 21 від 24.02.2022 )
22. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступників Голови Національного банку України Ярослава Матузку, Юрія Гелетія та Олексія Шабана.
( Пункт із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 65 від 26.03.2022 )
23. Постанова набирає чинності з дня прийняття.
( Пункт із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 65 від 26.03.2022 )

Голова

К. Шевченко