• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг

Верховна Рада України  | Закон від 06.07.1995 № 265/95-ВР
Редакції
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 06.07.1995
 • Номер: 265/95-ВР
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 06.07.1995
 • Номер: 265/95-ВР
 • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, № 28, ст.205)( Вводиться в дію Постановою ВР № 266/95-ВР від 06.07.95, ВВР, 1995, № 28, ст.206 )( В редакції Законів № 227/96-ВР від 06.06.96, ВВР, 1996, № 33, ст.155 № 1776-III від 01.06.2000, ВВР, 2000, № 38, ст.315 )( Із змінами, внесеними згідно із Законами № 1927-III від 13.07.2000, ВВР, 2000, № 38, ст.316 № 2156-III від 21.12.2000, ВВР, 2001, № 7, ст.34 № 2746-III від 04.10.2001, ВВР, 2002, № 5, ст. 32 № 380-IV від 26.12.2002, ВВР, 2003, № 10-11, ст.86 № 860-IV від 22.05.2003, ВВР, 2003, № 37, ст.300 № 1344-IV від 27.11.2003, ВВР, 2004, № 17-18, ст.250 № 2056-IV від 06.10.2004, ВВР, 2005, № 1, ст.23 № 2285-IV від 23.12.2004, ВВР, 2005, № 7-8, ст.162 № 2505-IV від 25.03.2005, ВВР, 2005, № 17, № 18-19, ст.267 № 2756-VI від 02.12.2010, ВВР, 2011, № 23, ст.160 № 3609-VI від 07.07.2011, ВВР, 2012, № 6, ст.50 № 4014-VI від 04.11.2011, ВВР, 2012, № 24, ст.248 № 4652-VI від 13.04.2012, ВВР, 2013, № 21, ст.208 № 4834-VI від 24.05.2012, ВВР, 2013, № 16, ст.136 № 5083-VI від 05.07.2012, ВВР, 2013, № 33, ст.435 № 5316-VI від 02.10.2012, ВВР, 2013, № 38, ст.502 № 5463-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 4, ст.61 № 5518-VI від 06.12.2012, ВВР, 2014, № 8, ст.90 № 406-VII від 04.07.2013, ВВР, 2014, № 20-21, ст.712 № 1206-VII від 15.04.2014, ВВР, 2014, № 24, ст.885 № 71-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 7-8, № 9, ст.55 № 569-VIII від 01.07.2015, ВВР, 2015, № 33, ст.327 № 1791-VIII від 20.12.2016, ВВР, 2017, № 4, ст.42 № 1982-VIII від 23.03.2017, ВВР, 2017, № 18, ст.222 № 2628-VIII від 23.11.2018, ВВР, 2018, № 49, ст.399 № 124-IX від 20.09.2019, ВВР, 2019, № 46, ст.295 № 128-IX від 20.09.2019, ВВР, 2019, № 46, ст.296 № 533-IX від 17.03.2020, ВВР, 2020, № 17, ст.106 № 1017-IX від 01.12.2020, ВВР, 2021, № 5, ст.36 № 1117-IX від 17.12.2020, ВВР, 2021, № 9, ст.60 № 1591-IX від 30.06.2021 - вводиться в дію з 01.08.2022 № 1914-IX від 30.11.2021 № 2118-IX від 03.03.2022 № 2120-IX від 15.03.2022 № 2801-IX від 01.12.2022 № 3219-IX від 30.06.2023 )( У тексті Закону слова "Міністерство економіки України" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики" у відповідному відмінку згідно із Законом № 860-IV від 22.05.2003 )( У тексті Закону слова "суб'єкт підприємницької діяльності" у всіх відмінках і числах замінено словами "суб'єкт господарювання" у відповідному відмінку і числі згідно із Законом № 2756-VI від 02.12.2010 )( У тексті Закону слова "органи державної податкової служби України", "органи державної податкової служби" та "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики" в усіх відмінках замінено словами "органи доходів і зборів" у відповідному відмінку згідно із Законом № 406-VII від 04.07.2013 )
Цей Закон визначає правові засади застосування реєстраторів розрахункових операцій та програмних реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Дія його поширюється на усіх суб’єктів господарювання, їх господарські одиниці та представників (уповноважених осіб) суб’єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та/або безготівковій формі.
( Абзац перший преамбули із змінами, внесеними згідно із Законом № 5518-VI від 06.12.2012, в редакції Закону № 128-IX від 20.09.2019 )
Встановлення норм щодо незастосування реєстраторів розрахункових операцій у інших законах, крім Податкового кодексу України, не допускається.
( Преамбула в редакції Закону № 2756-VI від 02.12.2010 )
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
( Статтю 1 виключено на підставі Закону № 2756-VI від 02.12.2010 )
Стаття 2. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:
фіскальні функції - це:
( Абзац другий статті 2 в редакції Закону № 128-IX від 20.09.2019 )
а) здатність реєстраторів розрахункових операцій забезпечувати одноразове занесення, довгострокове зберігання у фіскальній пам’яті реєстратора розрахункових операцій, багаторазове зчитування і неможливість зміни підсумкової інформації про обсяг розрахункових операцій, виконаних у готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо), або про обсяг операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, операцій з видачі готівкових коштів держателям електронних платіжних засобів;
( Абзац статті 2 в редакції Закону № 128-IX від 20.09.2019 )
б) здатність програмних реєстраторів розрахункових операцій забезпечувати одноразове занесення для довгострокового зберігання на фіскальному сервері контролюючого органу та багаторазове зчитування і неможливість зміни підсумкової інформації про обсяг розрахункових операцій, виконаних у готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо), або про обсяг операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, операцій з видачі готівкових коштів держателям електронних платіжних засобів;
( Абзац статті 2 в редакції Закону № 128-IX від 20.09.2019; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1117-IX від 17.12.2020 )
реєстратор розрахункових операцій - пристрій або програмно-технічний комплекс, в якому реалізовані фіскальні функції і який призначений для реєстрації розрахункових операцій при продажу товарів (наданні послуг), операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі та/або реєстрації кількості проданих товарів (наданих послуг), операцій з видачі готівкових коштів держателям електронних платіжних засобів та з приймання готівки для виконання платіжних операцій. До реєстраторів розрахункових операцій належать: електронний контрольно-касовий апарат, електронний контрольно-касовий реєстратор, вбудований електронний контрольно-касовий реєстратор, комп’ютерно-касова система, електронний таксометр, автомат з продажу товарів (послуг) тощо;
( Абзац статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законами № 569-VIII від 01.07.2015, № 128-IX від 20.09.2019; в редакції Закону № 1591-IX від 30.06.2021 - вводиться в дію з 01.08.2022 )
розрахункова операція - приймання від покупця готівкових коштів, платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо за місцем реалізації товарів (послуг), видача готівкових коштів за повернутий покупцем товар (ненадану послугу), а у разі застосування банківської платіжної картки - оформлення відповідного розрахункового документа щодо оплати в безготівковій формі товару (послуги) банком покупця або, у разі повернення товару (відмови від послуги), оформлення розрахункових документів щодо перерахування коштів у банк покупця;
електронний контрольно-касовий апарат - реєстратор розрахункових операцій, який додатково забезпечує попереднє програмування найменування і ціни товарів (послуг) та облік їх кількості, друкування розрахункових та інших звітних документів. У цьому Законі до електронних контрольно-касових апаратів відносяться також торговельні автомати або інше подібне устаткування, що призначене для операцій з продажу товарів (послуг) без видачі покупцю чека, іншого звітного документа за готівкові кошти чи їх замінники - жетони, картки платіжних систем або інші замінники грошей, без участі фізичної особи, яка контролює здійснення оплати таких товарів (послуг);
( Абзац статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2156-III від 21.12.2000 )
комп'ютерно-касова система - реєстратор розрахункових операцій, виконаний із застосуванням комп'ютерних засобів, який додатково виконує технологічні операції, визначені сферою його застосування, і забезпечує друкування розрахункових та інших звітних документів;
електронний контрольно-касовий реєстратор - реєстратор розрахункових операцій, який додатково забезпечує облік кількості реалізованих товарів (послуг) найменування, друкування розрахункових та інших звітних документів;
( Абзац статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2156-III від 21.12.2000 )
вбудований електронний контрольно-касовий реєстратор - реєстратор розрахункових операцій, призначений для забезпечення реалізації фіскальних функцій у складі програмно-технічного комплексу самообслуговування, автоматів з продажу товарів (послуг) тощо;
( Статтю 2 доповнено абзацом згідно із Законом № 569-VIII від 01.07.2015 )
програмно-технічний комплекс самообслуговування - у значенні, наведеному в Законі України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні";
( Статтю 2 доповнено абзацом згідно із Законом № 569-VIII від 01.07.2015 )
електронний таксометр - реєстратор розрахункових операцій, який додатково забезпечує попереднє програмування тарифів за проїзд та облік вартості наданих послуг з перевезень пасажирів;
( Зміни до абзацу дванадцятого статті 2 див. в Законі № 124-IX від 20.09.2019 )
автомат з продажу товарів (послуг) - реєстратор розрахункових операцій, який в автоматичному режимі здійснює видачу (надання) за готівкові кошти або із застосуванням платіжних карток, жетонів тощо товарів (послуг) і забезпечує відповідний облік їх кількості та вартості, та створює контрольну стрічку в електронному вигляді;
( Абзац статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4834-VI від 24.05.2012 )
Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій - перелік моделей реєстраторів розрахункових операцій та їх модифікацій, які мають підтвердження відповідності вимогам діючих державних технічних регламентів та стандартів згідно із Законом України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності", а також відповідають вимогам нормативних актів України, i такі реєстратори розрахункових операцій дозволені для застосування у сфері, визначеній цим Законом;
( Абзац статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законами № 4834-VI від 24.05.2012, № 5083-VI від 05.07.2012, № 128-IX від 20.09.2019 )
фіскальна пам'ять - запам'ятовуючий пристрій у складі реєстратора розрахункових операцій, призначений для одноразового занесення, зберігання і багаторазового зчитування підсумкової інформації про обсяг розрахункових операцій, яку неможливо змінити або знищити без пошкодження самого пристрою;
виробник - суб'єкт господарювання, який виробляє реєстратори розрахункових операцій і є власником конструкторсько-технологічної та програмної документації або відповідної ліцензії на їх виготовлення;
постачальник - суб’єкт господарювання, який є виробником або за договором з виробником організовує продаж, передачу в оренду, лізинг, технічне обслуговування і ремонт реєстраторів розрахункових операцій;
( Абзац статті 2 в редакції Закону № 569-VIII від 01.07.2015; із змінами, внесеними згідно із Законами № 128-IX від 20.09.2019, № 1117-IX від 17.12.2020 )
центр сервісного обслуговування - суб'єкт господарювання, який за договором з постачальником надає послуги щодо введення в експлуатацію, технічного обслуговування, гарантійного, післягарантійного ремонту реєстраторів розрахункових операцій;
розрахунковий документ - документ встановленої форми та змісту (касовий чек, товарний чек, видатковий чек, розрахункова квитанція, проїзний документ тощо), що підтверджує факт продажу (повернення) товарів, надання послуг, операцій з видачі готівкових коштів держателям електронних платіжних засобів, отримання (повернення) коштів, торгівлю валютними цінностями в готівковій формі, створений в паперовій та/або електронній формі (електронний розрахунковий документ) у випадках, передбачених цим Законом, зареєстрованим у встановленому порядку реєстратором розрахункових операцій або програмним реєстратором розрахункових операцій, чи заповнений вручну;
( Абзац дев’ятнадцятий статті 2 в редакції Закону № 128-IX від 20.09.2019 )
розрахункова книжка - належним чином зброшурована та прошнурована книжка, зареєстрована в контролюючих органах, що містить номерні розрахункові квитанції, які видаються покупцям у визначених цим Законом випадках, коли не застосовуються реєстратори розрахункових операцій або програмні реєстратори розрахункових операцій;
( Абзац двадцятий статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом № 128-IX від 20.09.2019 )
книга обліку розрахункових операцій - прошнурована і належним чином зареєстрована в контролюючих органах книга, що містить щоденні звіти, які складаються на підставі відповідних розрахункових документів щодо руху готівкових коштів, товарів (послуг);
( Абзац двадцять перший статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом № 128-IX від 20.09.2019 )
фінансова санкція - грошова сума, що стягується за порушення вимог цього Закону з суб’єктів господарювання до відповідного бюджету;
( Абзац двадцять другий статті 2 в редакції Закону № 128-IX від 20.09.2019 )( Абзац статті 2 виключено на підставі Закону № 2156-III від 21.12.2000 )( Абзац двадцять четвертий статті 2 виключено на підставі Закону № 128-IX від 20.09.2019 )
фіскальний режим роботи - це:
( Абзац статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2756-VI від 02.12.2010; в редакції Закону № 128-IX від 20.09.2019 )
а) режим роботи опломбованого належним чином реєстратора розрахункових операцій, який забезпечує безумовне виконання ним фіскальних функцій;
( Абзац двадцять шостий статті 2 в редакції Закону № 128-IX від 20.09.2019 )
б) режим роботи програмного реєстратора розрахункових операцій, зареєстрованого у реєстрі таких реєстраторів, що забезпечує реєстрацію розрахункових документів на фіскальному сервері контролюючого органу відповідно до цього Закону;
( Абзац двадцять сьомий статті 2 в редакції Закону № 128-IX від 20.09.2019 )
фіскальний звітний чек - документ встановленої форми, створений у паперовій та/або електронній формі (електронний фіскальний звітний чек) реєстратором розрахункових операцій або програмним реєстратором розрахункових операцій, що містить дані денного звіту, під час створення якого інформація про обсяг виконаних розрахункових операцій заноситься відповідно до фіскальної пам’яті реєстратора розрахункових операцій або фіскального сервера контролюючого органу;
( Абзац двадцять восьмий статті 2 в редакції Закону № 128-IX від 20.09.2019 )
фіскальний звіт - документ встановленої форми, створений у паперовій та/або електронній формі (електронний фіскальний звіт) реєстратором розрахункових операцій або програмним реєстратором розрахункових операцій, що застосовується для реєстрації операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, який містить дані про виконані операції з початку робочої зміни касира;
( Абзац статті 2 в редакції Закону № 128-IX від 20.09.2019 )
денний звіт - документ встановленої форми, створений у паперовій та/або електронній формі реєстратором розрахункових операцій або програмним реєстратором розрахункових операцій, що містить інформацію про денні підсумки розрахункових операцій, проведених з його застосуванням;
( Абзац статті 2 в редакції Закону № 128-IX від 20.09.2019 )
контрольна стрічка - це:
( Абзац статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2756-VI від 02.12.2010; в редакції Законів № 5083-VI від 05.07.2012, № 1017-IX від 01.12.2020 )
а) копії розрахункових документів, послідовно сформованих реєстратором розрахункових операцій, що надруковані або створені в електронній формі таким реєстратором, а також копії фіскальних звітних чеків у разі створення контрольної стрічки в електронній формі;
( Абзац статті 2 в редакції Закону № 1017-IX від 01.12.2020 )
б) електронні копії розрахункових документів, а також електронні копії фіскальних звітних чеків, які сформовані послідовно із додаванням у кожен наступний розрахунковий документ або фіскальний звітний чек хешу попереднього розрахункового документа або фіскального звітного чека та зберігаються в електронній формі програмним реєстратором розрахункових операцій під час його роботи на період відсутності зв’язку між програмним реєстратором розрахункових операцій та фіскальним сервером контролюючого органу (в режимі офлайн) до моменту передачі розрахункових документів або фіскальних звітних чеків до фіскального сервера контролюючого органу;
( Абзац статті 2 в редакції Закону № 1017-IX від 01.12.2020 )
місце проведення розрахунків - місце, де здійснюються розрахунки із покупцем за продані товари (надані послуги) та зберігаються отримані за реалізовані товари (надані послуги) готівкові кошти, а також місце отримання покупцем попередньо оплачених товарів (послуг) із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо;
модем - окремий або у складі реєстратора розрахункових операцій пристрій, призначений для передачі копії сформованих реєстратором розрахункових операцій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків в електронній формі по дротових або бездротових каналах зв'язку, до складу якого входить пам'ять для тимчасового зберігання цих копій;
( Статтю 2 доповнено абзацом згідно із Законом № 2756-VI від 02.12.2010 )
вироби медичного призначення (медичні вироби) - будь-який інструмент, апарат, прилад, пристрій, програмне забезпечення, матеріал або інший виріб, призначені для діагностики, лікування, профілактики організму людини та (або) забезпечення таких процесів;
( Статтю 2 доповнено абзацом згідно із Законом № 2628-VIII від 23.11.2018 )
програмний реєстратор розрахункових операцій - програмний, програмно-апаратний або програмно-технічний комплекс у вигляді технологічного та/або програмного рішення, що використовується на будь-якому пристрої та в якому фіскальні функції реалізовані через фіскальний сервер контролюючого органу і який призначений для реєстрації розрахункових операцій при продажу товарів (наданні послуг), операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі та/або реєстрації кількості проданих товарів (наданих послуг), операцій з приймання готівки для виконання платіжних операцій. Контролюючий орган забезпечує безоплатне програмне рішення для використання суб’єктом господарювання;
( Статтю 2 доповнено абзацом згідно із Законом № 128-IX від 20.09.2019; в редакції Закону № 1591-IX від 30.06.2021 - вводиться в дію з 01.08.2022 )
фіскальний сервер контролюючого органу - програмно-технічний комплекс, через який реалізується фіскальна функція та який здійснює реєстрацію програмних реєстраторів розрахункових операцій, електронних розрахункових документів, електронних фіскальних звітів та електронних фіскальних звітних чеків, збереження даних щодо проведеної розрахункової операції у системі обліку даних реєстраторів розрахункових операцій, обробки та надання доступу до інформації про розрахункові операції, проведені з використанням програмних реєстраторів розрахункових операцій, а також інтеграцію з програмними реєстраторами розрахункових операцій через програмний інтерфейс (АРІ), розміщений у відкритому вільному доступі;
( Статтю 2 доповнено абзацом згідно із Законом № 128-IX від 20.09.2019 )
реєстрація електронних розрахункових документів, електронних фіскальних звітів та електронних фіскальних звітних чеків - це:
( Статтю 2 доповнено абзацом згідно із Законом № 128-IX від 20.09.2019 )
а) присвоєння реєстратором розрахункових операцій у процесі виконання ним фіскальних функцій фіскального номера електронному розрахунковому документу, електронному фіскальному звіту та електронному фіскальному звітному чеку, що створені таким реєстратором розрахункових операцій, із збереженням даних щодо виконання розрахункової операції у фіскальній пам’яті таких реєстраторів розрахункових операцій;
( Статтю 2 доповнено абзацом згідно із Законом № 128-IX від 20.09.2019 )
б) присвоєння програмним забезпеченням фіскального сервера контролюючого органу фіскального номера електронному розрахунковому документу, електронному фіскальному звіту та електронному фіскальному звітному чеку, що створені програмними реєстраторами розрахункових операцій, із збереженням даних щодо виконання розрахункової операції у системі обліку даних реєстраторів розрахункових операцій;
( Статтю 2 доповнено абзацом згідно із Законом № 128-IX від 20.09.2019 )
реєстр програмних реєстраторів розрахункових операцій - реєстр, який ведеться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, до якого вносяться програмні реєстратори розрахункових операцій в момент присвоєння їм фіскального номера фіскальним сервером контролюючого органу, а також відомості про суб’єкта господарювання та його господарські одиниці, де застосовуються такі реєстратори, дані сертифікатів електронних підписів та/або печаток, що використовуються такими реєстраторами;
( Статтю 2 доповнено абзацом згідно із Законом № 128-IX від 20.09.2019 )
реєстрація програмного реєстратора розрахункових операцій - присвоєння програмним забезпеченням фіскального сервера контролюючого органу фіскального номера програмному реєстратору розрахункових операцій із внесенням даних до реєстру програмних реєстраторів розрахункових операцій;
( Статтю 2 доповнено абзацом згідно із Законом № 128-IX від 20.09.2019 )
фіскальний номер програмного реєстратора розрахункових операцій - унікальний код, що формується фіскальним сервером контролюючого органу та присвоюється програмному реєстратору розрахункових операцій під час реєстрації для його ідентифікації;
( Статтю 2 доповнено абзацом згідно із Законом № 128-IX від 20.09.2019 )
фіскальний номер електронного розрахункового документа, електронного фіскального звіту та електронного фіскального звітного чека - унікальний код, що формується реєстратором розрахункових операцій або фіскальним сервером контролюючого органу та присвоюється електронному розрахунковому документу, електронному фіскальному звіту та електронному фіскальному звітному чеку під час їх реєстрації;
( Статтю 2 доповнено абзацом згідно із Законом № 128-IX від 20.09.2019 )
електронний розрахунковий документ - це:
( Статтю 2 доповнено абзацом згідно із Законом № 128-IX від 20.09.2019 )
а) документ, створений реєстратором розрахункових операцій, який переведено у фіскальний режим роботи, у момент проведення розрахункової операції, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити розрахункового документа за встановленою формою;
( Статтю 2 доповнено абзацом згідно із Законом № 128-IX від 20.09.2019 )
б) документ, створений програмним реєстратором розрахункових операцій у момент проведення розрахункової операції та зареєстрований фіскальним сервером контролюючого органу із присвоєнням йому фіскального номера фіскальним сервером контролюючого органу або присвоєнням йому фіскального номера із діапазону номерів, сформованих фіскальним сервером, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити розрахункового документа за встановленою формою;
( Статтю 2 доповнено абзацом згідно із Законом № 128-IX від 20.09.2019 )
електронний фіскальний звітний чек - це:
( Статтю 2 доповнено абзацом згідно із Законом № 128-IX від 20.09.2019 )
а) документ, створений реєстратором розрахункових операцій, який переведено у фіскальний режим роботи, що містить дані денного звіту, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити фіскального звітного чека за встановленою формою;
( Статтю 2 доповнено абзацом згідно із Законом № 128-IX від 20.09.2019 )
б) документ, створений програмним реєстратором розрахункових операцій, що містить дані денного звіту, зареєстрований фіскальним сервером контролюючого органу, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити фіскального звітного чека за встановленою формою;
( Статтю 2 доповнено абзацом згідно із Законом № 128-IX від 20.09.2019 )
електронний фіскальний звіт - це:
( Статтю 2 доповнено абзацом згідно із Законом № 128-IX від 20.09.2019 )
а) документ, створений реєстратором розрахункових операцій, який переведено у фіскальний режим роботи, що містить дані фіскального звіту, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити фіскального звіту за встановленою формою;
( Статтю 2 доповнено абзацом згідно із Законом № 128-IX від 20.09.2019 )
б) документ, створений програмним реєстратором розрахункових операцій, що містить дані фіскального звіту, зареєстрований фіскальним сервером контролюючого органу, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити фіскального звіту за встановленою формою;
( Статтю 2 доповнено абзацом згідно із Законом № 128-IX від 20.09.2019 )
електронна копія розрахункового документа - ідентична копія (у формі електронних даних) розрахункового документа, створеного реєстратором розрахункових операцій, яка міститься на контрольній стрічці в пам’яті реєстраторів розрахункових операцій або в пам’яті модемів, які до них приєднані, та/або створена програмним реєстратором розрахункових операцій у електронній формі, що може використовуватися контролюючими органами як податкова інформація та під час проведення перевірок платників податків;
( Статтю 2 доповнено абзацом згідно із Законом № 128-IX від 20.09.2019 )
електронна копія фіскального звітного чека - ідентична копія (у формі електронних даних) фіскального звітного чека, створеного реєстратором розрахункових операцій та/або програмним реєстратором розрахункових операцій, що може використовуватися контролюючими органами як податкова інформація та під час проведення перевірок платників податків.
( Статтю 2 доповнено абзацом згідно із Законом № 128-IX від 20.09.2019 )
електронна копія фіскального звіту - ідентична копія (у формі електронних даних) фіскального звіту, створеного реєстратором розрахункових операцій та/або програмним реєстратором розрахункових операцій, що може використовуватися контролюючими органами як податкова інформація та під час проведення перевірок платників податків;
( Статтю 2 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 1017-IX від 01.12.2020 )
Терміни "система обліку даних реєстраторів розрахункових операцій" і "контролюючий орган" для цілей цього Закону вживаються у значенні, наведеному в Податковому кодексі України.
( Статтю 2 доповнено абзацом згідно із Законом № 128-IX від 20.09.2019 )
Термін "торгівля валютними цінностями" для цілей цього Закону вживається у значенні операцій з купівлі, продажу або обміну іноземної валюти в готівковій формі відповідно до Закону України "Про валюту і валютні операції".
( Статтю 2 доповнено абзацом згідно із Законом № 128-IX від 20.09.2019 )
Термін "технічно складні побутові товари, що підлягають гарантійному ремонту" для цілей цього Закону вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про захист прав споживачів". Перелік груп технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, в цілях застосування реєстраторів розрахункових операцій встановлюється Кабінетом Міністрів України.
( Статтю 2 доповнено абзацом згідно із Законом № 1791-VIII від 20.12.2016 )
Розділ II
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ
Стаття 3. Суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для виконання платіжної операції зобов’язані:
( Абзац перший статті 3 в редакції Закону № 71-VIII від 28.12.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом № 128-IX від 20.09.2019; в редакції Закону № 1591-IX від 30.06.2021 - вводиться в дію з 01.08.2022 )
1) проводити розрахункові операції на повну суму покупки (надання послуги) через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій або через зареєстровані фіскальним сервером контролюючого органу програмні реєстратори розрахункових операцій зі створенням у паперовій та/або електронній формі відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій, або у випадках, передбачених цим Законом, із застосуванням зареєстрованих у встановленому порядку розрахункових книжок.
Використання програмних реєстраторів розрахункових операцій при оптовій та/або роздрібній торгівлі пальним забороняється;
( Пункт 1 статті 3 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 1017-IX від 01.12.2020 )( Пункт 1 статті 3 в редакції Закону № 128-IX від 20.09.2019 )
2) надавати особі, яка отримує або повертає товар, отримує послугу або відмовляється від неї, включаючи ті, замовлення або оплата яких здійснюється з використанням мережі Інтернет, при отриманні товарів (послуг) в обов’язковому порядку розрахунковий документ встановленої форми та змісту на повну суму проведеної операції, створений в паперовій та/або електронній формі (у тому числі, але не виключно, з відтворюванням на дисплеї реєстратора розрахункових операцій чи дисплеї пристрою, на якому встановлений програмний реєстратор розрахункових операцій QR-коду, який дозволяє особі здійснювати його зчитування та ідентифікацію із розрахунковим документом за структурою даних, що в ньому міститься, та/або надсиланням електронного розрахункового документа на наданий такою особою абонентський номер або адресу електронної пошти).
Фізичні особи - підприємці, які є платниками єдиного податку та не зареєстровані платниками податку на додану вартість, при продажу товарів (крім підакцизних товарів, технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, лікарських засобів, виробів медичного призначення, ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння) або наданні послуг мають право в розрахунковому документі зазначати назву товару (послуги) у вигляді, що відображає споживчі ознаки товару (послуги) та ідентифікує належність такого товару (послуги) до товарної групи чи послуги;
( Пункт 2 статті 3 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 3219-IX від 30.06.2023 )( Пункт 2 статті 3 в редакції Законів № 71-VIII від 28.12.2014, № 128-IX від 20.09.2019 )
3) застосовувати реєстратори розрахункових операцій, що включені до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій, та/або програмні реєстратори розрахункових операцій з додержанням встановленого порядку їх застосування;
( Пункт 3 статті 3 в редакції Закону № 128-IX від 20.09.2019 )
4) забезпечувати цілісність пломб реєстратора розрахункових операцій та незмінність його конструкції та програмного забезпечення;
5) у разі незастосування реєстраторів розрахункових операцій або програмних реєстраторів розрахункових операцій у випадках, визначених цим Законом, проводити розрахунки з використанням книги обліку розрахункових операцій та розрахункової книжки з додержанням встановленого порядку їх ведення, крім випадків, коли ведеться облік через електронні системи прийняття ставок, що контролюються у режимі реального часу центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів;
( Пункт 5 статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законами № 2746-III від 04.10.2001, № 5463-VI від 16.10.2012, № 128-IX від 20.09.2019 )
6) забезпечувати зберігання (у разі використання) використаних книг обліку розрахункових операцій та розрахункових книжок протягом трьох років після їх закінчення;
( Пункт 6 статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 128-IX від 20.09.2019 )
7) подавати до контролюючих органів звітність, пов'язану із застосуванням реєстратора розрахункових операцій та розрахункових книжок, не пізніше 15 числа наступного за звітним місяця у разі, якщо цим пунктом не передбачено подання інформації по дротових або бездротових каналах зв'язку.
( Абзац перший пункту 7 статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 128-IX від 20.09.2019 )
Суб'єкти господарювання, які використовують реєстратори розрахункових операцій (крім електронних таксометрів, автоматів з продажу товарів (послуг) та реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для обліку та реєстрації операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі), повинні подавати до контролюючих органів по дротових або бездротових каналах зв’язку електронні копії розрахункових документів і фіскальних звітних чеків, які містяться на контрольній стрічці в пам’яті реєстраторів розрахункових операцій або в пам’яті модемів, які до них приєднані.
( Абзац другий пункту 7 статті 3 в редакції Законів № 5518-VI від 06.12.2012, № 128-IX від 20.09.2019 )
Суб'єкти господарювання, які використовують такі реєстратори розрахункових операцій, як електронні таксометри, автомати з продажу товарів (послуг) та реєстратори розрахункових операцій, що застосовуються для обліку та реєстрації операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, повинні подавати до контролюючих органів по дротових або бездротових каналах зв’язку інформацію про обсяг розрахункових операцій, виконаних у готівковій та/або безготівковій формі, або про обсяг операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, яка міститься в фіскальній пам’яті зазначених реєстраторів розрахункових операцій.
( Абзац третій пункту 7 статті 3 в редакції Законів № 5518-VI від 06.12.2012, № 128-IX від 20.09.2019 )
Суб’єкти господарювання, які використовують програмні реєстратори розрахункових операцій, повинні передавати до контролюючих органів по дротових або бездротових каналах зв’язку інформацію у формі електронних копій розрахункових документів, електронних фіскальних звітів, електронних фіскальних звітних чеків та іншу інформацію, необхідну для обліку роботи програмних реєстраторів розрахункових операцій фіскальним сервером контролюючого органу, яка створюється засобами таких програмних реєстраторів розрахункових операцій.
( Абзац четвертий пункту 7 статті 3 в редакції Законів № 5463-VI від 16.10.2012, № 128-IX від 20.09.2019, № 1017-IX від 01.12.2020 )
Програмні реєстратори розрахункових операцій та фіскальний сервер контролюючого органу повинні забезпечувати можливість одержання в автоматичному режимі даних про електронні розрахункові документи від фіскального сервера контролюючого органу, необхідних для формування засобами програмного реєстратора розрахункових операцій та передачі до фіскального сервера контролюючого органу фіскальних звітів та електронних фіскальних звітних чеків за відповідний період.
( Абзац пункту 7 статті 3 в редакції Закону № 1017-IX від 01.12.2020 )
Порядок передачі інформації від реєстраторів розрахункових операцій та програмних реєстраторів розрахункових операцій до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, по дротових або бездротових каналах зв’язку встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, на базі технології, розробленої Національним банком України, або з використанням кваліфікованого електронного підпису, кваліфікованої електронної позначки часу з дотриманням вимог Закону України "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги" та/або інших дозволених в Україні засобів захисту інформації, передбачених законодавством. При цьому застосування удосконаленого електронного підпису та/або удосконаленої електронної печатки є достатнім для застосування в програмних реєстраторах розрахункових операцій;
( Абзац пункту 7 статті 3 в редакції Закону № 128-IX від 20.09.2019; із змінами, внесеними згідно із Законами № 1017-IX від 01.12.2020, № 2801-IX від 01.12.2022 )( Пункт 7 статті 3 в редакції Закону № 2756-VI від 02.12.2010, зміненого Законом № 3609-VI від 07.07.2011 )( Пункт 8 статті 3 виключено на підставі Закону № 1017-IX від 01.12.2020 )
9) щоденно створювати у паперовій та/або електронній формі реєстраторами розрахункових операцій (за виключенням автоматів з продажу товарів (послуг) або програмними реєстраторами розрахункових операцій фіскальні звітні чеки у разі здійснення розрахункових операцій;
( Пункт 9 статті 3 в редакції Закону № 71-VIII від 28.12.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом № 569-VIII від 01.07.2015; в редакції Закону № 128-IX від 20.09.2019 )
10) створювати контрольні стрічки у паперовій та/або електронній формі і забезпечувати їх зберігання:
на реєстраторах розрахункових операцій (за виключенням автоматів з продажу товарів (послуг) - протягом трьох років;
на програмних реєстраторах розрахункових операцій у разі здійснення розрахункових операцій у режимі офлайн відповідно до цього Закону - до моменту передачі електронних розрахункових документів, електронних фіскальних звітів, електронних фіскальних звітних чеків до фіскального сервера контролюючого органу;
( Пункт 10 статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2756-VI від 02.12.2010; в редакції Закону № 128-IX від 20.09.2019 )
11) проводити розрахункові операції через реєстратори розрахункових операцій та/або через програмні реєстратори розрахункових операцій для підакцизних товарів з використанням режиму програмування із зазначенням коду товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, найменування товарів, цін товарів та обліку їх кількості, а також із зазначенням цифрового значення штрихового коду марки акцизного податку (серія та номер) при роздрібній торгівлі алкогольними напоями;
( Пункт 11 статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1791-VIII від 20.12.2016; в редакції Законів № 128-IX від 20.09.2019, № 1017-IX від 01.12.2020, № 1914-IX від 30.11.2021 )
12) вести в порядку, встановленому законодавством, облік товарних запасів, здійснювати продаж лише тих товарів, що відображені в такому обліку. Порядок та форма обліку товарних запасів для фізичних осіб - підприємців, у тому числі платників єдиного податку, встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. При цьому суб’єкт господарювання зобов’язаний надати контролюючим органам на початок проведення перевірки документи (у паперовій або електронній формі), що підтверджують облік та походження товарних запасів (зокрема, але не виключно, документи щодо інвентаризації товарних запасів, документи про отримання товарів від інших суб’єктів господарювання та/або документи на внутрішнє переміщення товарів), які на момент перевірки знаходяться у місці продажу (господарському об’єкті).
Такі вимоги не поширюються на фізичних осіб - підприємців, які є платниками єдиного податку та не зареєстровані платниками податку на додану вартість (крім тих, які провадять діяльність з реалізації технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, а також лікарських засобів та виробів медичного призначення, ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння);
( Пункт 12 статті 3 в редакції Законів № 2156-III від 21.12.2000, № 569-VIII від 01.07.2015, № 128-IX від 20.09.2019, № 1914-IX від 30.11.2021 )( Пункт 13 статті 3 виключено на підставі Закону № 1017-IX від 01.12.2020 )
14) вводити в експлуатацію, проводити технічне обслуговування без порушення раніше здійсненого належним чином опломбування реєстратора розрахункових операцій, ремонтувати реєстратори розрахункових операцій через центри сервісного обслуговування в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
( Пункт 14 статті 3 в редакції Закону № 569-VIII від 01.07.2015 )
15) надавати в паперовій та/або електронній формі покупцю товарів (послуг) за його вимогою чек, накладну або інший розрахунковий документ, що засвідчує передання права власності на них від продавця до покупця з метою виконання вимог Закону України "Про захист прав споживачів". Порушення цього правила тягне за собою відповідальність, передбачену зазначеним законом, але не може бути підставою для застосування до порушника адміністративних чи фінансових санкцій, передбачених законодавством з питань оподаткування;
( Статтю 3 доповнено пунктом 15 згідно із Законом № 2156-III від 21.12.2000; із змінами, внесеними згідно із Законом № 128-IX від 20.09.2019 )
16) у разі виявлення несправностей реєстратора розрахункових операцій, а також пошкодження засобів контролю протягом робочого дня, в якому виявлено несправності чи пошкодження, письмово або засобами електронних комунікацій в довільній формі повідомити центр сервісного обслуговування, а також протягом двох робочих днів після дня виявлення несправностей чи пошкодження письмово або засобами електронних комунікацій в довільній формі повідомити про це контролюючий орган, у якому суб’єкт господарювання зареєстрований платником податків.
( Абзац перший пункту 16 статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 128-IX від 20.09.2019 )
У разі виявлення несправностей програмного реєстратора розрахункових операцій протягом дня, в якому виявлено несправність, засобами електронних комунікацій повідомити про це контролюючий орган, виробника програмного реєстратора розрахункових операцій та/або центр сервісного обслуговування (за наявності) за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
( Пункт 16 статті 3 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 128-IX від 20.09.2019 )
У разі проведення розрахункових операцій у період відсутності зв’язку між програмним реєстратором розрахункових операцій та фіскальним сервером контролюючого органу протягом години після відновлення такого зв’язку повідомити контролюючий орган засобами електронних комунікацій про час і дату початку та завершення проведення розрахункових операцій у цей період за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
( Пункт 16 статті 3 доповнено абзацом третім згідно із Законом № 128-IX від 20.09.2019 )
У разі проведення розрахункових операцій у період відсутності зв’язку між програмним реєстратором розрахункових операцій та фіскальним сервером контролюючого органу зазначати у розрахунковому документі про проведення розрахункової операції у режимі офлайн.
( Пункт 16 статті 3 доповнено абзацом четвертим згідно із Законом № 128-IX від 20.09.2019 )( Статтю 3 доповнено пунктом 16 згідно із Законом № 569-VIII від 01.07.2015; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2801-IX від 01.12.2022 )
Стаття 4. Банки, що здійснюють операції з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, суб’єкти господарювання, які здійснюють операції з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі на підставі агентських угод з банками, а також небанківські надавачі платіжних послуг, які мають право здійснювати операції з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, відповідно до Закону України "Про валюту і валютні операції", зобов’язані:
( Див. текст )( Абзац перший статті 4 в редакції Законів № 128-IX від 20.09.2019, № 1591-IX від 30.06.2021 - вводиться в дію з 01.08.2022 )
1) проводити операції з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, змінювати курс валюти відповідно до порядку, встановленого Національним банком України;
( Абзац другий статті 4 в редакції Закону № 128-IX від 20.09.2019 )
2) проводити операції з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій та/або через зареєстровані фіскальним сервером контролюючого органу програмні реєстратори розрахункових операцій із створенням (роздрукуванням у двох примірниках та/або збереженням в електронній формі) розрахункових документів, що підтверджують виконання цих операцій;