Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

Верховна Рада України Закон від 22.05.2003 №860-IV
Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 37, ст.300 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами N 580-V від 11.01.2007, ВВР, 2007, N 13, ст.132 N 848-VIII від 26.11.2015, ВВР, 2016, N 3, ст.25 N 2269-VIII від 18.01.2018, ВВР, 2018, N 12, ст.68 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У частині другій статті 244-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) слова "Міністерства економіки України" замінити словами "Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України".
2. У текстах:
Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 29, ст. 377; Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 24, ст. 186);
Закону України "Про державний матеріальний резерв" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 13, ст. 112);
Закону України "Про професійно-технічну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 32, ст. 215);
( Абзац п'ятий пункту 2 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 848-VIII від 26.11.2015 )
Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операції у галузі зовнішньоекономічної діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 5-6, ст. 44; 2000 р., N 48, ст. 416);
Закону України "Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 11, ст. 78; 2000 р., N 24, ст. 186);
Закону України "Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 12-13, ст. 80; 2000 р., N 24, ст. 186);
Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 27, ст. 221);
Закону України "Про правовий режим майна у Збройних Силах України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 48, ст. 407);
Закону України "Про господарську діяльність у Збройних Силах України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 48, ст. 408);
( Абзац дванадцятий пункту 2 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 2269-VIII від 18.01.2018 )
( Абзац пункту 2 втратив чинність на підставі Закону N 580-V від 11.01.2007 )
Закону України "Про позашкільну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 46, ст. 393):
слова "Міністерство економіки України" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики" у відповідному відмінку.
3. У Законі України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 21, ст. 252; Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 45, ст. 406):
1) у частині другій статті 1 слова "Республіканські і місцеві органи влади та управління" замінити словами "Центральні і місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування";
2) у статті 9:
а) у частині першій слова "і відомствами" замінити словами "та іншими центральними органами виконавчої влади";
б) у частині другій слова "іншими союзними республіками" виключити;
в) частину третю виключити;
3) у статті 13 слова "Республіканські і місцеві органи державної влади та управління" замінити словами "Центральні і місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування";
4) частину першу статті 15 виключити;
5) у статті 26 слова "і управління" виключити;
6) у частині першій статті 34 слова "та управління" виключити;
7) у тексті Закону слова "Міністерство економіки України", "місцеві Ради народних депутатів" в усіх відмінках замінити відповідно словами "центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики", "органи місцевого самоврядування" у відповідних відмінках, а слова "Міністерство соціального захисту населення України", "Міністерство праці та соціальної політики України", "Міністерство праці України" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади з питань праці та соціальної політики" у відповідних відмінках.
4. У частині третій статті 4 Закону України "Про гуманітарну допомогу" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 51, ст. 451) слова "Міністерства економіки України" та "Державного комітету України по матеріальних резервах" замінити відповідно словами "центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики" та "центрального органу виконавчої влади з питань державного матеріального резерву".
5. У тексті Закону України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 9-10, ст. 65; 2000 р., N 24, ст. 186) слова "Міністерство економіки України" та "Міністр економіки України" замінити відповідно словами "центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики" та "Міністр економіки та з питань європейської інтеграції України".
6. У Законі України "Про залізничний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 40, ст. 183):
1) у частині третій статті 4 слова "Міністерством економіки України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики";
2) у статті 7:
а) у назві слова "та представницькими органами" виключити;
б) у частині першій слова "та місцевими представницькими органами" виключити;
в) у частині четвертій слова "місцевими представницькими органами" виключити;
г) у частині п'ятій слова "або іншими представницькими органами" виключити;
3) у частині сьомій статті 10 слова "або відповідних міністерств та відомств" замінити словами "або коштів, передбачених у Державному бюджеті України на зазначені цілі";
4) у тексті Закону слово "державної" виключити.
7. У Законі України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 27, ст. 218; 2002 р., N 29, ст. 190):
1) в абзаці другому статті 6 слова "законодавчі, нормативні акти" замінити словами "нормативно-правові акти";
2) у частині першій статті 34 слова "законодавчих та нормативних актів" замінити словами "нормативно-правових актів";
3) у пункті "і" статті 40 слова "Державним комітетом України по нагляду за охороною праці" замінити словами "центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ,
22 травня 2003 року
N 860-IV
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У частині другій статті 244-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) слова "Міністерства економіки України" замінити словами "Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України".
2. У текстах:
Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 29, ст. 377; Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 24, ст. 186);
Закону України "Про державний матеріальний резерв" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 13, ст. 112);
Закону України "Про професійно-технічну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 32, ст. 215);
Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операції у галузі зовнішньоекономічної діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 5-6, ст. 44; 2000 р., N 48, ст. 416);
Закону України "Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 11, ст. 78; 2000 р., N 24, ст. 186);
Закону України "Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 12-13, ст. 80; 2000 р., N 24, ст. 186);
Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 27, ст. 221);
Закону України "Про правовий режим майна у Збройних Силах України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 48, ст. 407);
Закону України "Про господарську діяльність у Збройних Силах України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 48, ст. 408);

30 днiв передплати безкоштовно!