• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів (Форми N№ 1-ОПП, 2-ОПП, 4-ОПП, 4-УРП, 14-ОПП, 12-ОПП, 7-ОПП, 16-ОПП, 11-ОПП, 6-ОПП, 15-ОПП, 8-ОПП, 24-ОПП, 25-ОПП, 26-ОПП, 27-ОПП, 22-ОПП, 10-ОПП, 28-ОПП, 23-ОПП, 18-ОПП, 19-ОПП, 1-РПП, 5-ОПП, 20-ОПП)

Міністерство фінансів України  | Наказ, Запит, Повідомлення, Заява, Свідоцтво, Довідка, Журнал, Форма, Порядок від 09.12.2011 № 1588
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ, Запит, Повідомлення, Заява, Свідоцтво, Довідка, Журнал, Форма, Порядок
 • Дата: 09.12.2011
 • Номер: 1588
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ, Запит, Повідомлення, Заява, Свідоцтво, Довідка, Журнал, Форма, Порядок
 • Дата: 09.12.2011
 • Номер: 1588
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
2) у 20-денний строк від дня отримання відомостей чи документів про початок спрощеної процедури припинення платника податків контролюючими органами за основним та неосновними місцями обліку такого платника податків та його відокремлених підрозділів проводяться заходи, передбачені пунктом 11.8 цього розділу;
( підпункт 2 пункту 11.21 із змінами, внесеними згідно з  наказами Міністерства фінансів України від 18.03.2016 р. № 375, від 06.10.2017 р. № 839 )
3) протягом 30 календарних днів з дати отримання відомостей про проведення реєстраційної дії щодо початку проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації контролюючий орган за основним місцем обліку платника податків надсилає до Єдиного державного реєстру відомості про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати податків і зборів за формою № 30-ОПП;
( підпункт 3 пункту 11.21 із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 14.11.2014 р. № 1127,  від 02.02.2015 р. № 22,  у редакції наказу Міністерства  фінансів України від 18.03.2016 р. № 375 )
6) підпункт 6 пункту 11.21 виключено
( підпункт 6 пункту 11.21 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 14.11.2014 р. № 1127, виключено згідно з наказом Міністерства  фінансів України від 18.03.2016 р. № 375,  у зв'язку з цим підпункт 7 вважати підпунктом 6 )
4) у разі внесення державним реєстратором до Єдиного державного реєстру запису про проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації контролюючий орган здійснює зняття з обліку такого платника податків відповідно до пункту 11.17 цього розділу.
( підпункт 4 пункту 11.21 із змінами, внесеними згідно з  наказами Міністерства фінансів України від 14.11.2014 р. № 1127,  від 18.03.2016 р. № 375, від 06.10.2017 р. № 839 )
11.22. Заходи щодо зняття з обліку в контролюючих органах як платників податків окружних виборчих комісій, утворених із статусом юридичних осіб відповідно до Виборчого кодексу України, розпочинаються контролюючими органами з дня офіційного оголошення результатів виборів та проводяться відповідно до цього розділу з урахуванням таких особливостей:
( абзац перший пункту 11.22 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2023 р. № 396 )
1) не вимагається подання окружною виборчою комісією до контролюючого органу заяви про припинення платника податків за формою № 8-ОПП, ліквідаційного балансу або інших будь-яких документів про ліквідацію окружної виборчої комісії;
2) видача контролюючим органом окружній виборчій комісії відомостей про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати податків і зборів за формою № 30-ОПП або довідки про зняття з обліку платника податків за формою № 12-ОПП не є обов'язковою.
( абзац перший підпункту 2 пункту 11.22 із змінами, внесеними  згідно з наказом Міністерства фінансів України від 18.03.2016 р. № 375 )
Якщо окружна виборча комісія з власної ініціативи подасть до контролюючого органу заяву за формою № 8-ОПП, контролюючий орган після проведення заходів контролю щодо повноти нарахування та сплати податку на доходи фізичних осіб, військового збору має видати:
( абзац другий підпункту 2 пункту 11.22 із змінами, внесеними  згідно  з наказом Міністерства фінансів України від 06.10.2017 р. № 839 )
відомості за формою № 30-ОПП - до внесення до Єдиного державного реєстру запису про ліквідацію окружної виборчої комісії;
( абзац третій підпункту 2 пункту 11.22 із змінами, внесеними  згідно з наказами Міністерства фінансів України від 18.03.2016 р. № 375, від 06.10.2017 р. № 839 )
довідку за формою № 12-ОПП - після внесення до Єдиного державного реєстру запису про ліквідацію.
3) підпункт 3 пункту 11.22 виключено
( згідно з наказом Міністерства  фінансів України від 06.10.2017 р. № 839 )( розділ ХІ доповнено пунктом 11.22 згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 14.11.2014 р. № 1127 )
11.23. Нерезиденти, визначені у пункті 3.4 розділу III цього Порядку, знімаються з обліку у контролюючих органах після відчуження нерухомого майна та/або закриття всіх рахунків / електронних гаманців у банках, інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг / емітентах електронних грошей та/або закриття на території України відокремлених підрозділів, у тому числі постійних представництв, за умови відсутності на території України інших об'єктів оподаткування та об'єктів, пов'язаних з оподаткуванням, у такому порядку:
( абзац перший пункту 11.23 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2023 р. № 396 )
1) для зняття з обліку іноземна компанія, організація подає до контролюючого органу за своїм основним місцем обліку:
заяву за формою № 8-ОПП;
копію розпорядчого документа про закриття на території України відокремленого підрозділу, у тому числі постійного представництва - у разі закриття такого підрозділу;
копію документа, що підтверджує відчуження нерухомого майна на території України - у разі відчуження такого майна;
2) якщо іноземною компанією прийнято рішення про закриття на території України відокремленого підрозділу, у тому числі постійного представництва, але при цьому у іноземної компанії на території України залишаються відкритими рахунки / електронні гаманці в банках, інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг/емітентах електронних грошей та/або наявні об'єкти оподаткування та об'єкти, пов'язані з оподаткуванням, то для зняття з обліку відокремленого підрозділу іноземна компанія подає до контролюючого органу за основним місцем обліку такого підрозділу:
( абзац перший підпункту 2 пункту 11.23 із змінами, внесеними  згідно з наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2023 р. № 396 )
заяву за формою № 8-ОПП, у якій зазначається податковий номер відокремленого підрозділу;
копію розпорядчого документа про закриття на території України відокремленого підрозділу, у тому числі постійного представництва;
3) іноземна компанія має забезпечити остаточні розрахунки з податків, зборів, платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, що справляються на території України, подати до контролюючих органів у порядку, встановленому Податковим кодексом України, декларації, звітність та інші документи, пов'язані з обчисленням і сплатою податків та зборів на території України, та виконати інші обов'язки платника податків, визначені статтею 16 Податкового кодексу України;
4) після проведення заходів, визначених підпунктом третім цього пункту, у разі відсутності заборгованості зі сплати податків, зборів, платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, та непогашених грошових зобов'язань, іноземна компанія та/або її відокремлений підрозділ знімаються з обліку в контролюючих органах.
Після зняття з обліку за зверненням іноземній компанії видається довідка за формою № 12-ОПП про зняття з обліку іноземної компанії та/або її відокремленого підрозділу.
Запис про закриття відокремленого підрозділу іноземної компанії на території України вноситься до Єдиного банку даних юридичних осіб на підставі повідомлення чи документального підтвердження з Єдиного державного реєстру або ЄДРПОУ.
( розділ ХІ доповнено пунктом 11.23 згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 24.06.2020 р. № 323, пункт 11.23 у редакції наказу Міністерства  фінансів України від 08.02.2021 р. № 62 )
11.24. Іноземні юридичні особи - виконавці проєктів (програм) міжнародної технічної допомоги та представництва донорських установ в Україні знімаються з обліку в контролюючих органах у разі анулювання рішення про акредитацію виконавця або про реєстрацію представництва донорської установи в Україні відповідно до постанови № 153 за умови виконання обов'язків платника податків, визначених статтею 16 Податкового кодексу України, на підставі отримання хоча б одного з таких документів (відомостей):
відомостей про анулювання рішення про акредитацію виконавця проєкту (програми) міжнародної технічної допомоги або анулювання рішення про реєстрацію представництва донорської установи в Україні, отриманих відповідно до постанови № 153;
заяви за формою № 8-ОПП, поданої платником податків.
( розділ ХІ доповнено пунктом 11.24 згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 24.06.2020 р. № 323 )
11.25. Зняття з обліку особи-нерезидента, яка постачає на митній території України фізичним особам електронні послуги і визначена підпунктом "д" підпункту 14.1.139 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України, здійснюється автоматично у разі анулювання реєстрації особи-нерезидента як платника податку на додану вартість відповідно до пункту 208-1.3 статті 208-1 розділу V Податкового кодексу України.
Якщо в особи-нерезидента на дату анулювання реєстрації як платника податку на додану вартість податковий борг або не виконані податкові зобов'язання:
відсутні, то зняття з обліку здійснюється одночасно з анулюванням реєстрації;
наявні, то зняття з обліку здійснюється після погашення боргу та виконання зобов'язань, визначених Податковим кодексом України.
( розділ XI доповнено пунктом 11.25 згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 13.12.2021 р. № 662 )
XII. Розділ XII виключено
( розділ XII із змінами, внесеними згідно з наказами  Міністерства фінансів України від 14.11.2014 р. № 1127,  від 02.02.2015 р. № 22,  від 18.03.2016 р. № 375,  виключено згідно з наказом Міністерства  фінансів України від 21.12.2016 р. № 1125,  у зв'язку з цим розділи XIII, XIV  вважати відповідно розділами XII, XIII )
XII. Оприлюднення даних про взяття на облік платників податків
12.1. Відповідно до пункту 63.13 статті 63 розділу II Податкового кодексу України з метою постійного забезпечення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та фізичних осіб інформацією Центральний контролюючий орган оприлюднює на єдиному державному реєстраційному веб-порталі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та власному офіційному веб-сайті дані про взяття на облік як платників податків юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів та самозайнятих осіб не пізніше наступного робочого дня після взяття на облік.
( пункт 12.1 із змінами, внесеними згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 08.02.2021 р. № 62 )
12.2. Зазначені дані містять такі відомості про платника податків:
податковий номер (для юридичної особи та її відокремленого підрозділу);
найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи);
місцезнаходження;
дату та номер запису про взяття на облік;
найменування та ідентифікаційний код контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків;
відомості про надіслання відповідним контролюючим органом до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей у зв'язку з припиненням юридичної особи, що передбачені Законом та надсилаються відповідно до розділу XI цього Порядку;
( абзац сьомий пункту 12.2 із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 18.03.2016 р. № 375, від 08.02.2021 р. № 62 )
дані про зняття з обліку.
( пункт 12.2 доповнено абзацом восьмим згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 24.06.2020 р. № 323 )
абзац дев'ятий пункту 12.2 виключено
( пункт 12.2 доповнено абзацом дев'ятим згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 24.06.2020 р. № 323, абзац дев'ятий пункту 12.2 виключено згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 13.12.2021 р. № 662 )
12.3. Доступ до єдиного державного реєстраційного веб-порталу юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та офіційного веб-сайту Центрального контролюючого органу є безоплатним та вільним.
( пункт 12.3 із змінами, внесеними згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 08.02.2021 р. № 62 )
12.4. Пункт 12.4 виключено
( згідно з наказом Міністерства  фінансів України від 08.02.2021 р. № 62 )
12.4. Дані реєстру платників податків - нерезидентів Центральний контролюючий орган оприлюднює в електронному кабінеті, а також у формі відкритих даних на власному офіційному вебпорталі та на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних відповідно до Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835.
( розділ XII доповнено пунктом 12.4 згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 13.12.2021 р. № 662 )
XIII. Організація обліку платників податків у контролюючих органах
13.1. Податкові органи (Центральний контролюючий орган та його територіальні органи), визначені підпунктом 41.1.1 пункту 41.1 статті 41 розділу II Податкового кодексу України, виконують передбачені цим Порядком процедури, крім особливостей, передбачених для державних податкових інспекцій, зокрема:
1) реєструють та ведуть облік платників податків, об'єктів оподаткування та об'єктів, пов'язаних з оподаткуванням;
2) забезпечують достовірність та повноту обліку платників, об'єктів оподаткування та об'єктів, пов'язаних з оподаткуванням;
3) формують та ведуть Єдиний банк даних про платників податків - юридичних осіб, реєстр платників податків - нерезидентів, реєстр договорів про спільну діяльність, договорів управління майном та угод про розподіл продукції, Реєстр самозайнятих осіб;
4) надають адміністративні послуги платникам податків, зборів, у тому числі видачу платникам податків документів, передбачених цим Порядком;
5) здійснюють адміністрування податків, зборів, яке включає організацію ідентифікації, облік платників податків та об'єктів оподаткування, забезпечують сервісне обслуговування платників податків, проводять відповідно до законодавства перевірки та звірки платників податків;
6) забезпечують перегляд рішень контролюючих органів нижчого рівня щодо обліку платників податків у встановленому законодавством порядку;
7) забезпечують автоматизацію процедур обліку платників податків, зокрема організацію впровадження електронних сервісів для платників податків щодо подання та отримання в електронній формі документів, передбачених цим Порядком;
8) забезпечують інформаційну взаємодію з Єдиним державним реєстром, ЄДРПОУ та іншим реєстрами у передбачених цим Порядком випадках;
9) організовують збір податкової інформації, передбаченої цим Порядком, та вносять її до інформаційних баз даних Центрального контролюючого органу;
10) надають індивідуальні податкові консультації, інформаційно-довідкові послуги з питань обліку платників податків;
11) складають звіт про стан обліку платників;
12) розробляють та надають пропозиції до цього Порядку.
Державні податкові інспекції:
1) здійснюють реєстрацію та ведення обліку платників податків, об'єктів оподаткування та об'єктів, пов'язаних з оподаткуванням;
2) формують та ведуть Єдиний банк даних про платників податків - юридичних осіб, реєстр платників податків - нерезидентів, реєстр договорів про спільну діяльність, договорів управління майном та угод про розподіл продукції, Реєстр самозайнятих осіб;
3) здійснюють сервісне обслуговування платників податків;
4) приймають і опрацьовують документи та відомості, отримані згідно з цим Порядком, формують та видають документи, передбачені цим Порядком, ведуть реєстраційні частини облікових справ платників податків.
Податкові органи та державні податкові інспекції здійснюють інші функції, визначені статтями 19-1, 19-3 розділу I, статтями 63 - 68 розділу II Податкового кодексу України, Законом та цим Порядком.
У разі якщо у складі контролюючого органу не утворено державні податкові інспекції, процедури обліку платників податків і зборів, що здійснюють ДПІ обслуговування згідно з цим Порядком, виконує такий контролюючий орган.
( пункт 13.1 із змінами, внесеними згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 06.10.2017 р. № 839, у редакції наказу Міністерства  фінансів України від 13.12.2021 р. № 662 )
13.2. Якщо контролюючими органами при здійсненні своїх функцій за результатами перевірок та звірок, або на підставі інформації від третіх осіб, або на підставі даних інших державних органів чи відповідних реєстрів встановлено, якщо:
( абзац перший пункту 13.2 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 08.02.2021 р. № 62 )
юридична особа, відокремлений підрозділ юридичної особи, фізична особа - підприємець за даними Єдиного державного реєстру має стан такої, що провадить діяльність та при цьому не перебуває на обліку чи знята з обліку у відповідному контролюючому органі, таким органом вживаються заходи щодо отримання відповідних відомостей із Єдиного державного реєстру та постановки на облік такого платника податків згідно з цим Порядком;
( абзац другий пункту 13.2 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 08.02.2021 р. № 62 )
відокремлений підрозділ іноземної компанії, організації включений до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України та при цьому не перебуває на обліку у відповідному контролюючому органі, таким органом вживаються заходи щодо подання іноземною компанією документів для взяття на облік у порядку, визначеному пунктом 3.4 розділу III цього Порядку, і такий платник податків обліковується в контролюючому органі з ознакою "платник не подав заяви для взяття на облік";
( пункт 13.2 доповнено новим абзацом третім згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 27.06.2018 р. № 589, у зв'язку з цим абзаци третій, четвертий  вважати відповідно абзацами четвертим, п'ятим, абзац третій пункту 13.2 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 08.02.2021 р. № 62 )
фізична особа зареєстрована як особа, яка провадить незалежну професійну діяльність, але не перебуває на обліку чи знята з обліку в контролюючому органі, таким органом вживаються заходи, визначені підпунктом 3 пункту 6.8 розділу VI цього Порядку, і така фізична особа обліковується в контролюючому органі як особа, яка провадить незалежну професійну діяльність, з ознакою "платник не подав заяви для взяття на облік";
у платника податків відповідно до законодавства є обов'язки щодо подання податкових декларацій (розрахунків, звітів) та/або нарахування, утримання або сплати (перерахування) податків, зборів на відповідній території, але такий платник податків не перебуває на обліку або знятий з обліку за неосновним місцем обліку у відповідному контролюючому органі, таким органом вживаються заходи щодо подання таким платником податків документів для взяття на облік за неосновним місцем обліку у порядку, визначеному розділом VII цього Порядку, і такий платник податків обліковується в контролюючому органі за неосновним місцем обліку з ознакою "платник не подав заяви для взяття на облік".
( пункт 13.2 у редакції наказу Міністерства  фінансів України від 06.10.2017 р. № 839 )
У разі встановлення контролюючим органом за результатами податкового контролю ознак ведення нерезидентом господарської діяльності на території України, зазначеної в абзацах другому - четвертому підпункту 1 пункту 3.4 розділу III цього Порядку, без взяття на податковий облік нерезидента, зокрема здійснення резидентом діяльності в інтересах нерезидента через відокремлені підрозділи, у тому числі, що має ознаки постійного представництва, контролюючим органом призначається перевірка такої діяльності.
( пункт 13.2 доповнено абзацом шостим згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 08.02.2021 р. № 62 )
На підставі акта перевірки контролюючим органом може бути прийнято рішення про взяття на облік такого нерезидента в Україні без заяви нерезидента та отримання заперечення до акта перевірки. У разі прийняття такого рішення нерезидент включається до реєстру платників податків - нерезидентів з ознакою платника податку на прибуток, який не подав заяви для взяття на облік.
( пункт 13.2 доповнено абзацом сьомим згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 08.02.2021 р. № 62 )
Порядок повідомлення нерезидентів про взяття на облік як платників податків затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 04 листопада 2020 року № 1054.
( пункт 13.2 доповнено абзацом восьмим згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 08.02.2021 р. № 62 )
За результатами перевірки щодо нерезидентів (іноземних компаній, організацій), які здійснюють господарську діяльність на території України та які повинні були стати на облік у порядку, встановленому пунктом 64.5 статті 64 розділу II Податкового кодексу України, та якими не були виконані вимоги абзацу першого пункту 60 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу України, та щодо їх відокремлених підрозділів, у тому числі постійних представництв, контролюючий орган вживає заходів щодо зняття з обліку відокремленого підрозділу, у тому числі постійного представництва, нерезидента, якщо за результатами перевірки підтверджено припинення здійснення нерезидентом діяльності на території України, відсутність на території України об'єктів оподаткування та об'єктів, пов'язаних з оподаткуванням у такого нерезидента, та відокремленим підрозділом або постійним представництвом нерезидента виконані обов'язки платника податків, визначені статтею 16 розділу I Податкового кодексу України.
( пункт 13.2 доповнено абзацом дев'ятим згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 13.12.2021 р. № 662 )
13.3. Контролюючі органи забезпечують достовірність даних про платників податків в Єдиному банку даних юридичних осіб, ДРФО та інших реєстрах, що формуються та ведуться контролюючими органами згідно з цим Порядком.
( пункт 13.3 із змінами, внесеними згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 06.10.2017 р. № 839 )
13.4. Для забезпечення достовірності, повноти та актуальності реєстраційних частин облікових справ платників податків та відомостей про платників податків у реєстрах платників податків, а також для приведення у відповідність до вимог нормативно-правових актів документів із облікових справ платників податків може проводитись інвентаризація реєстраційних частин облікових справ платників податків.
З'ясування причин розбіжностей, невідповідностей, що були виявлені за результатами інвентаризації, їх усунення, актуалізація Єдиного банку даних юридичних осіб чи інших реєстрів платників податків, їх наповнення чи внесення змін, а також доукомплектування реєстраційних частин облікових справ платників податків відповідними документами може проводитись із залученням платників податків шляхом звірки.
13.5. Інформація, що збирається, використовується та формується контролюючими органами у зв'язку з обліком платників податків, вноситься до інформаційних баз даних.
( пункт 13.5 із змінами, внесеними згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 06.10.2017 р. № 839 )
13.6. Контролюючі органи координують свою діяльність з питань обліку платників податків з:
органами державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
органами, що здійснюють реєстрацію приватної нотаріальної, адвокатської, іншої незалежної професійної діяльності та видають свідоцтва про право на провадження такої діяльності;
органами, що ведуть облік або реєстрацію рухомого майна та інших активів, які є об'єктами оподаткування;
фінансовими установами;
іншими органами відповідно до Податкового кодексу України та інших нормативно-правових актів.
Між Єдиним банком даних про платників податків - юридичних осіб / Реєстром самозайнятих осіб та Єдиним державним вебпорталом електронних послуг (Портал Дія) здійснюється інформаційна взаємодія під час надання комплексної електронної публічної послуги "е-Підприємець" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2021 року № 808 "Про реалізацію експериментального проекту щодо спрощення умов для започаткування та провадження підприємницької діяльності".
( пункт 13.6 доповнено абзацом сьомим згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 13.12.2021 р. № 662 )
13.7. Застосування форм документів, які не передбачені цим Порядком, не допускається.
13.8. Журнали, передбачені цим Порядком, можуть вестись у паперовому або електронному вигляді.
Якщо журнал ведеться в паперовому вигляді, він має бути прошнурованим та скріпленим печаткою контролюючого органу. Сторінки в журналі повинні мати наскрізну нумерацію, номери сторінок проставляються посередині верхнього поля аркуша.
Електронний журнал може вестись виключно засобами програмного забезпечення, встановленого Центральним контролюючим органом.
13.9. Після закінчення поточного календарного року зняті з обліку платники податків виключаються із загальної кількості платників податків.
( пункт 13.9 у редакції наказу Міністерства  фінансів України від 27.06.2018 р. № 589 )
 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук
 
( Текст додатків після слова "серія" в усіх відмінках доповнено словами "( за наявності )" згідно з наказом Міністерства фінансів України від 27 червня 2018 року № 589 )
Додатки
до Порядку обліку платників податків і зборів