• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів (Форми N№ 1-ОПП, 2-ОПП, 4-ОПП, 4-УРП, 14-ОПП, 12-ОПП, 7-ОПП, 16-ОПП, 11-ОПП, 6-ОПП, 15-ОПП, 8-ОПП, 24-ОПП, 25-ОПП, 26-ОПП, 27-ОПП, 22-ОПП, 10-ОПП, 28-ОПП, 23-ОПП, 18-ОПП, 19-ОПП, 1-РПП, 5-ОПП, 20-ОПП)

Міністерство фінансів України  | Наказ, Запит, Повідомлення, Заява, Свідоцтво, Довідка, Журнал, Форма, Порядок від 09.12.2011 № 1588
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ, Запит, Повідомлення, Заява, Свідоцтво, Довідка, Журнал, Форма, Порядок
 • Дата: 09.12.2011
 • Номер: 1588
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ, Запит, Повідомлення, Заява, Свідоцтво, Довідка, Журнал, Форма, Порядок
 • Дата: 09.12.2011
 • Номер: 1588
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
У разі подання заяви за формою № 17-ОПП до контролюючого органу за основним місцем обліку платник податків у розділі 3 заяви може зазначити всі контролюючи органи, у яких бажає стати на облік за неосновним місцем обліку, та обрати адміністративно-територіальні одиниці (за місцезнаходженням об'єктів оподаткування), які обслуговуються такими органами.
( пункт 7.2 доповнено абзацом п'ятим згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 21.12.2016 р. № 1125 )
Також взяття на облік за неосновним місцем обліку здійснюється на підставі:
( пункт 7.2 доповнено абзацом шостим згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 21.12.2016 р. № 1125 )
повідомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, за формою № 20-ОПП (додаток 10), поданого платником відповідно до розділу VIII цього Порядку, та якщо у такому повідомленні платник податків визначив контролюючий орган, у якому бажає стати на облік за неосновним місцем обліку за місцезнаходженням відповідного об'єкта оподаткування;
( пункт 7.2 доповнено абзацом сьомим згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 21.12.2016 р. № 1125 )
заяви за формою № 5-ОПП, поданої платником відповідно до пункту 6.7 розділу VI або пункту 9.2 розділу IX цього Порядку, та якщо у такій заяві платник зазначив про бажання стати на облік за неосновним місцем обліку в контролюючому органі за місцезнаходженням робочого місця.
( пункт 7.2 доповнено абзацом восьмим згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 21.12.2016 р. № 1125, абзац восьмий пункту 7.2 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 24.06.2020 р. № 323 )
У разі якщо платник податків визначив контролюючий орган, у якому бажає стати на облік за неосновним місцем обліку, у повідомленні за формою № 20-ОПП або заяві за формою № 5-ОПП, платник податків звільняється від обов'язку подання до контролюючого органу заяви за формою № 17-ОПП.
( пункт 7.2 доповнено абзацом дев'ятим згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 21.12.2016 р. № 1125 )
7.3. Контролюючим органом за основним місцем обліку у разі звернення платника податків може бути надано перелік контролюючих органів, у яких такий платник перебуває на обліку за неосновним місцем обліку.
( пункт 7.3 у редакції наказу Міністерства  фінансів України від 17.07.2023 р. № 396 )
7.4. Пункт 7.4 виключено
( пункт 7.4 із змінами внесеними згідно з наказами  Міністерства фінансів України від 31.08.2015 р. № 747, від 21.12.2016 р. № 1125, виключено згідно з наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2023 року № 396, у зв'язку з цим пункти 7.5, 7.6 вважати пунктами 7.4, 7.5 )
7.4. Платники податків, у яких відсутні об'єкти, закриті відокремлені підрозділи, у зв'язку з чим такий платник податків був взятий на облік за неосновним місцем обліку, знімаються з обліку за неосновним місцем обліку у разі надходження (наявності) відповідних підтвердних документів або у зв'язку із закінченням бюджетного періоду за умови сплати податків, зборів до бюджету на підставі службових документів контролюючого органу. Інформація про зняття з обліку за неосновним місцем обліку вноситься до Єдиного банку даних юридичних осіб або Реєстру самозайнятих осіб.
7.5. Пункт 7.5 виключено
( пункт 7.5 із змінами, внесеними згідно з наказами  Міністерства фінансів України від 27.06.2018 р. № 589, від 13.12.2021 р. № 662, виключено згідно з наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2023 року № 396 )
VIII. Порядок обліку об'єктів оподаткування та об'єктів, пов'язаних з оподаткуванням
8.1. Платник податків зобов'язаний повідомляти про всі об'єкти оподаткування і об'єкти, пов'язані з оподаткуванням, контролюючий орган за основним місцем обліку у порядку, встановленому цим розділом.
8.2. Об'єктами оподаткування і об'єктами, пов'язаними з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (далі - об'єкти оподаткування), є майно та дії, у зв'язку з якими у платника податків виникають обов'язки щодо сплати податків та зборів. Такі об'єкти за кожним видом податку та збору визначаються згідно з відповідними розділами Податкового кодексу України.
Відокремлені підрозділи юридичної особи подають інформацію про об'єкти оподаткування, що знаходяться на їх балансі.
( пункт 8.2 доповнено абзацом другим згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 24.06.2020 р. № 323 )
Юридична особа інформує про всі об'єкти оподаткування крім тих, відомості щодо яких надані до відповідних контролюючих органів відокремленими підрозділами такої юридичної особи.
( пункт 8.2 доповнено абзацом третім згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 24.06.2020 р. № 323 )
8.3. Якщо у платника податків відбувається реєстрація, створення чи відкриття об'єкта оподаткування на території адміністративно-територіальної одиниці, де він не перебуває на обліку, то такий платник податків зобов'язаний стати на облік за неосновним місцем обліку у контролюючому органі за місцезнаходженням такого об'єкта у порядку, визначеному розділом VII цього Порядку.
8.4. Повідомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, за формою № 20-ОПП подається протягом 10 робочих днів після їх реєстрації, створення чи відкриття до контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків.
( абзац перший пункту 8.4 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 21.12.2016 р. № 1125 )
У повідомленні за формою № 20-ОПП надається інформація про всі об'єкти оподаткування, що є власними, орендованими або переданими в оренду.
( пункт 8.4 доповнено новим абзацом другим згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 24.06.2020 р. № 323 )
Під час надання повідомлень за формою № 20-ОПП застосовується принцип укрупнення інформації, яка надається про об'єкт оподаткування (наприклад, якщо подається інформація про об'єкти оподаткування - офіс, склад, склад-магазин, розташовані в одному офісному центрі за одною адресою, достатньо надати інформацію за одним із типів об'єктів оподаткування, зазначивши у найменуванні: офіс, склад, склад-магазин).
( пункт 8.4 доповнено новим абзацом третім згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 24.06.2020 р. № 323 )
Принцип укрупнення інформації не застосовується під час надання інформації про об'єкти рухомого та нерухомого майна, які підлягають реєстрації у відповідному державному органі з отриманням відповідного реєстраційного номера (наприклад, у повідомленні за формою № 20-ОПП надається інформація і про земельну ділянку, і про об'єкт нежитлової нерухомості, що розташований на такій земельній ділянці).
( пункт 8.4 доповнено новим абзацом четвертим згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 24.06.2020 р. № 323 )
Інформація про однотипні (за видом, використанням, станом та видом права власності) автомобільні транспортні засоби, які не є пунктами пересувної роздрібної торгівлі, громадського харчування або послуг, інших ніж пасажирські та вантажні перевезення, може бути подана в повідомленні за формою № 20-ОПП як узагальнена з типом об'єкта оподаткування "автомобільні транспортні засоби" та зазначенням кількості таких транспортних засобів в графі "Реєстраційний номер об'єкта оподаткування".
( пункт 8.4 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 24.06.2020 р. № 323, у зв'язку з цим абзаци другий, третій  вважати відповідно абзацами шостим, сьомим )
У разі створення відокремленого підрозділу юридичної особи з місцезнаходженням за межами України повідомлення за формою № 20-ОПП подається юридичною особою протягом 10 робочих днів після створення, реєстрації такого підрозділу до контролюючого органу за основним місцем обліку юридичної особи у паперовому вигляді. У такому випадку розділ 3 повідомлення за формою № 20-ОПП заповнюється з урахуванням такого: у графі 6 зазначається код країни місцезнаходження такого підрозділу, у графі 8 - повне місцезнаходження в країні за межами України, графа 7 не заповнюється.
( абзац шостий пункту 8.4 у редакції наказу  Міністерства фінансів України від 06.10.2017 р. № 839 )
Платники податків, які уклали з відповідним контролюючим органом договір про визнання електронних документів, можуть подати повідомлення за формою № 20-ОПП засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронних довірчих послуг.
( пункт 8.4 доповнено абзацом сьомим згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 21.12.2016 р. № 1125, абзац сьомий пункту 8.4 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 24.06.2020 р. № 323 )
Повідомлення за формою № 20-ОПП з інформацією про об'єкти оподаткування, які зареєстровані у відповідному державному органі без присвоєння реєстраційного номера (кадастрового номера, реєстраційного номера об'єкта нерухомого майна), подаються до контролюючого органу за основним місцем обліку в паперовому вигляді із доданням копії документа, що підтверджує реєстрацію об'єкта оподаткування у відповідному державному органі. У такому разі графа 12 "Реєстраційний номер об'єкта оподаткування" повідомлення за формою № 20-ОПП не заповнюється.
( пункт 8.4 доповнено абзацом восьмим згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 24.06.2020 р. № 323 )
8.5. У разі зміни відомостей про об'єкт оподаткування, а саме: зміна типу, найменування, місцезнаходження, виду права або стану об'єкта оподаткування, платник податків надає до контролюючого органу за основним місцем обліку повідомлення за формою № 20-ОПП з оновленою інформацією про об'єкт оподаткування, щодо якого відбулися зміни, в такому самому порядку та строки, як і при реєстрації, створенні чи відкритті об'єкта оподаткування.
( абзац перший пункту 8.5 із змінами, внесеними згідно з  наказами Міністерства фінансів України від 21.12.2016 р. № 1125, від 24.06.2020 р. № 323 )
При цьому в разі зміни призначення об'єкта оподаткування або його перепрофілювання інформація щодо такого об'єкта оподаткування надається в повідомленні двома рядками, а саме: в одному рядку зазначається інформація про закриття об'єкта оподаткування, призначення якого змінюється, у другому - оновлена інформація про об'єкт оподаткування, який створено чи відкрито на основі закритого, при цьому ідентифікатор об'єкта оподаткування змінюється.
( абзац другий пункту 8.5 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 21.12.2016 р. № 1125 )
8.6. При надходженні до контролюючого органу від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформації про об'єкти оподаткування, що надається та/або реєструється такими органами, така інформація не пізніше наступного дня після її отримання вноситься до Єдиного банку даних юридичних осіб або Реєстру самозайнятих осіб.
Відомості, зазначені в повідомленні за формою № 20-ОПП, вносяться контролюючим органом до Єдиного банку даних юридичних осіб або Реєстру самозайнятих осіб:
( пункт 8.6 доповнено абзацом другим згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 24.06.2020 р. № 323 )
не пізніше наступного дня після отримання повідомлення за формою № 20-ОПП засобами електронного зв'язку в електронній формі;
( пункт 8.6 доповнено абзацом третім згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 24.06.2020 р. № 323 )
не пізніше 10 робочих днів від дня надходження до контролюючого органу в паперовій формі повідомлення за формою № 20-ОПП.
( пункт 8.6 доповнено абзацом четвертим згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 24.06.2020 р. № 323 )
8.7. Рекомендований довідник типів об'єктів оподаткування оприлюднюється на офіційному веб-сайті Центрального контролюючого органу та розміщується на інформаційних стендах у контролюючих органах.
Абзац другий пункту 8.7 виключено
( пункт 8.7 доповнено абзацом другим згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 21.12.2016 р. № 1125, абзац другий пункту 8.7 виключено згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 13.12.2021 р. № 662 )
8.8. Платники податків можуть переглянути інформацію про об'єкти оподаткування та контролюючі органи, у яких платник податків перебуває на обліку за неосновним місцем обліку, в приватній частині Електронного кабінету.
( розділ VIII доповнено пунктом 8.8 згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 24.06.2020 р. № 323 )
IX. Порядок внесення змін до облікових даних платників податків
9.1. Контролюючі органи проводять внесення змін і доповнень до Єдиного банку даних юридичних осіб та Реєстру самозайнятих осіб на підставі:
інформації органів державної реєстрації;
інформації банків, інших фінансових установ, небанківських надавачів платіжних послуг про відкриття (закриття) рахунків платників податків та інформації емітентів електронних грошей про відкриття (закриття) електронних гаманців платників податків;
( абзац третій пункту 9.1 у редакції наказу  Міністерства фінансів України від 17.07.2023 р. № 396 )
документально підтвердженої інформації, що надається платниками податків;
інформації суб'єктів інформаційного обміну, уповноважених вчиняти будь-які реєстраційні дії стосовно платника податків;
рішення суду, що набрало законної сили;
даних перевірок платників податків.
Для перевірки, уточнення або внесення змін до відомостей про платника податків можуть використовуватись дані, розміщені на офіційних вебпорталах державних органів, торгових та/або комерційних реєстрів компетентних органів держави, резидентом якої є платник податків - іноземна компанія, організація, а також на власних вебпорталах платника податків.
( пункт 9.1 доповнено абзацом восьмим згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 13.12.2021 р. № 662 )
9.2. У разі виникнення змін у даних або внесення змін до документів, що подаються для взяття на облік згідно з цим Порядком, крім змін, які вносяться до Єдиного державного реєстру, та змін, про які платник податків повідомив за основним місцем обліку, платник податків зобов'язаний протягом 10 календарних днів з дня внесення змін до зазначених документів подати до контролюючого органу уточнені документи в такому самому порядку, як і при взятті на облік. Додаткова реєстраційна заява за формами № 1-ОПП, № 5-ОПП подається з позначкою "Зміни" або за формою № 1-ОПН - з позначкою "Перереєстрація, зміни".
( пункт 9.2 із змінами, внесеними згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 08.02.2021 р. № 62 )
9.3. Платники податків - юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб зобов'язані подати відомості стосовно осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку юридичної особи, відокремлених підрозділів юридичної особи до контролюючого органу у 10-денний строк з дня взяття на облік чи виникнення змін у облікових даних платників податків, шляхом подання заяви за формою № 1-ОПП або за формою № 1-ОПН з позначкою "Відомості про особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку". У разі надходження від державних реєстраторів відомостей про внесення змін до Єдиного державного реєстру щодо платників податків, а також надходження від платників податків заяв за формами № 1-ОПП, № 5-ОПП з позначкою "Зміни", "Відомості про особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку" або за формою № 1-ОПН з позначкою "Перереєстрація, зміни", "Відомості про особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку" контролюючі органи вносять відповідні зміни до Єдиного банку даних юридичних осіб або Реєстру самозайнятих осіб та фіксують зазначені зміни в журналах за формами № 2-ОПП, № 7-ОПП.
( абзац перший пункту 9.3 із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 21.12.2016 р. № 1125, від 27.06.2018 р. № 589, від 08.02.2021 р. № 62 )
Відомості стосовно осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку юридичної особи, також оновлюються контролюючими органами у Єдиному банку даних юридичних осіб на підставі реєстраційної заяви платника податку на додану вартість (про реєстрацію, перереєстрацію або внесення змін), якщо така реєстраційна заява була подана в один із способів, визначених пунктом 183.7 статті 183 розділу V Податкового кодексу України, та задоволена контролюючим органом. У цьому разі платник податків звільняється від подання до контролюючого органу заяви за формою № 1-ОПП або за формою № 1-ОПН у зв'язку із зміною відомостей стосовно осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку юридичної особи.
( пункт 9.3 доповнено абзацом другим згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 31.08.2015 р. № 747, абзац другий пункту 9.3 із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 21.12.2016 р. № 1125, від 27.06.2018 р. № 589, від 08.02.2021 р. № 62 )
Платники податків, які уклали з відповідним контролюючим органом договір про визнання електронних документів, можуть подати заяву за формою № 1-ОПП або за формою № 1-ОПН з позначкою "Відомості про особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку" засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронних довірчих послуг.
( пункт 9.3 доповнено абзацом третім згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 21.12.2016 р. № 1125, абзац третій пункту 9.3 із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 27.06.2018 р. № 589, від 24.06.2020 р. № 323, від 08.02.2021 р. № 62 )
9.4. У разі внесення змін у дані, що вказуються у довідці за формою № 34-ОПП (найменування (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)), місцезнаходження (місце проживання) платника податків, керівника, контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків тощо) ДПІ обслуговування видає платнику податків нову довідку про взяття на облік у порядку, визначеному пунктами 3.11, 3.12 розділу III цього Порядку.
У разі потреби платник податків може отримати дублікат або копію довідки за формою № 34-ОПП, подавши запит:
за формою № 34-ОПН (додаток 11);
до будь-якого контролюючого органу або державної податкової інспекції;
в один із таких способів: особисто платником податків або представником, уповноваженою на це особою; поштою; через електронний кабінет в електронній формі з дотриманням вимог Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг" та Закону України "Про електронні довірчі послуги".
У запиті зазначається один із зазначених способів отримання довідки за формою № 34-ОПП. Якщо обрано спосіб отримання довідки платником податків особисто або представником, уповноваженою на це особою, у запиті зазначається контролюючий орган / державна податкова інспекція, в якому / якій платник бажає отримати довідку. Якщо контролюючий орган або державна податкова інспекція не зазначена, то такою вважається ДПІ обслуговування.
До Центрального контролюючого органу запит може бути поданий виключно в електронній формі.
Якщо платник податків із зазначеними у запиті даними, не перебуває на обліку в контролюючому органі (за основним місцем обліку), дані про платника податків, його представника, контролюючі органи / ДПІ обслуговування, зазначені у запиті, не відповідають даним Єдиного банку даних юридичних осіб або Реєстру самозайнятих осіб, запит про видачу довідки за формою № 34-ОПП залишається без розгляду. В інших випадках запит про видачу довідки за формою № 34-ОПП контролюючий орган / державна податкова інспекція, до якого/якої надійшов запит, за допомогою програмних засобів ведення обліку платників податків реєструє такий запит у день його отримання та направляє інформацію про запит до ДПІ обслуговування.
ДПІ обслуговування протягом двох робочих днів після надходження запиту формує довідку за формою № 34-ОПП в електронній формі та залежно від вказаного у запиті способу отримання такої довідки:
за допомогою програмних засобів ведення обліку платників податків направляє довідку до контролюючого органу / державної податкової інспекції, в якому / якій платник бажає отримати довідку згідно із запитом, крім випадку, коли у запиті зазначено, що платник бажає отримати довідку в ДПІ обслуговування;
надсилає довідку поштою за місцезнаходженням / місцем проживання платника податків, за яким він обліковується в контролюючому органі згідно з цим Порядком;
направляє довідку до електронного кабінету в електронній формі з дотриманням вимог Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг" та Закону України "Про електронні довірчі послуги".
Якщо у запиті було обрано спосіб отримання довідки за формою № 34-ОПП особисто платником податків або представником, уповноваженою на це особою, то контролюючий орган за основним місцем обліку платника податків / ДПІ обслуговування видають дублікат такої довідки, інші контролюючі органи та державні податкові інспекції видають засвідчену копію довідки.
Про видачу кожної довідки за формою № 34-ОПП робиться запис у журналі за формою № 14-ОПП.
( пункт 9.4 із змінами, внесеними згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 21.12.2016 р. № 1125, у редакції наказу Міністерства  фінансів України від 13.12.2021 р. № 662 )
9.5. Відомості Єдиного банку даних юридичних осіб або Реєстру самозайнятих осіб можуть бути оновлені (доповнені, актуалізовані) контролюючими органами на підставі електронних даних інформаційного фонду ДРФО, ЄДРПОУ, Єдиного державного реєстру, інших державних реєстрів, ведення яких здійснюється органами державної влади.
( пункт 9.5 із змінами, внесеними згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 21.12.2016 р. № 1125 )
9.6. Після оновлення відомостей Єдиного банку даних юридичних осіб або Реєстру самозайнятих осіб на підставі відомостей Єдиного державного реєстру про внесення змін до відомостей щодо юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців контролюючий орган передає до Єдиного державного реєстру відомості про внесення відповідних відомостей до реєстрів Центрального контролюючого органу із зазначенням: дати внесення даних до відомчого реєстру, дати та номера запису про взяття на облік, найменування та ідентифікаційного коду контролюючого органу, у якому платник податків перебуває на обліку.
X. Зміна контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків, території територіальної громади або ДПІ обслуговування
( назва розділу X у редакції наказу  Міністерства фінансів України від 13.12.2021 р. № 662 )
10.1. Процедури, передбачені цим розділом, проводяться у разі зміни місцезнаходження або місця проживання платника податків, включення / не включення до Реєстру великих платників податків, реорганізації чи ліквідації контролюючих органів, внаслідок чого відбувається зміна:
1) контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків.
У такому випадку контролюючими органами за попереднім та новим місцезнаходженням (місцем проживання) або місцем обліку платника податків проводяться процедури відповідно зняття з обліку / взяття на облік такого платника податків згідно з пунктами 10.6 - 10.21 цього розділу;
2) ДПІ обслуговування, яка виконує реєстрацію та облік платників податків (без зміни контролюючого органу) згідно з цим Порядком.
У такому випадку контролюючий орган вносить відповідні зміни до Єдиного банку даних юридичних осіб або Реєстру самозайнятих осіб згідно з пунктом 10.25 цього розділу;
3) коду території територіальної громади згідно з КАТОТТГ, що відповідає податковій адресі платника податків.
У цьому випадку платник податків обліковується в контролюючих органах з урахуванням особливостей, визначених пунктом 10.2 цього розділу.
( пункт 10.1 у редакції наказу Міністерства  фінансів України від 13.12.2021 р. № 662 )
10.2. У разі зміни місцезнаходження суб'єкта господарювання та його реєстрації як платника податків за новим місцезнаходженням сплата визначених податковим законодавством загальнодержавних податків і зборів, які розподіляються між державним та місцевими бюджетами, та місцевих податків і зборів здійснюється за місцем попередньої реєстрації платника податків до закінчення поточного бюджетного періоду.
Якщо внаслідок зміни місцезнаходження юридичної особи або фізичної особи - підприємця змінюється територія територіальної громади, такий платник податків обліковується:
із визначенням кодів територій територіальної громади згідно з КАТОТТГ за попереднім та новим місцезнаходженням платника податків;
до закінчення бюджетного періоду з ознакою щодо сплати за попереднім місцезнаходженням податків і зборів, які розподіляються між державним та місцевими бюджетами, та місцевих податків і зборів.
Така ознака не встановлюється стосовно:
юридичних осіб, які включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій;
платників податків, включених до реєстру платників податків - нерезидентів;
фізичних осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність;
відокремлених підрозділів юридичних осіб (резидентів та нерезидентів).
( пункт 10.2 у редакції наказів Міністерства  фінансів України від 13.12.2021 р. № 662, від 17.07.2023 р. № 396 )
10.3. Платник податків, для якого законом установлені особливості його державної реєстрації та відомості щодо якого не містяться в Єдиному державному реєстрі, зобов'язаний у десятиденний строк від дня реєстрації зміни місцезнаходження (місця проживання) подати контролюючому органу за новим місцезнаходженням заяву за формою № 1-ОПП або за формою № 5-ОПП.
( абзац перший пункту 10.3 із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 27.06.2018 р. № 589, від 08.02.2021 р. № 62, від 13.12.2021 р. № 662 )
Нерезидент - платник податку на прибуток, який за своїм основним місцем обліку закриває своє постійне представництво, зобов'язаний подати заяву за формою № 1-ОПН до контролюючого органу за місцезнаходженням іншого свого постійного представництва.
( пункт 10.3 доповнено абзацом другим згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 08.02.2021 р. № 62 )
Якщо у іноземної компанії, організації відсутні підстави для реєстрації платником податку на прибуток і в контролюючому органі або ДПІ обслуговування за основним місцем обліку, де компанія перебуває на обліку згідно з підпунктом 1 пункту 3.4 розділу III цього Порядку, припинились підстави для перебування на обліку (закриті відокремлені підрозділи / відчужене нерухоме майно та/або майнові права на нерухоме майно / закриті рахунки), така компанія, організація зобов'язана подати заяву за формою № 1-ОПН для переведення на облік до іншого контролюючого органу або зміни ДПІ обслуговування, де наявні підстави для перебування на обліку за основним місцем обліку згідно з пунктом 3.4 розділу III цього Порядку.
( пункт 10.3 доповнено абзацом третім згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 08.02.2021 р. № 62, абзац третій пункту 10.3 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 13.12.2021 р. № 662 )
10.4. У зв'язку із зміною місцезнаходження / місця проживання платника податків, процедури, передбачені цим розділом, розпочинаються та проводяться контролюючими органами у разі надходження хоча б одного з таких документів:
відомостей із Єдиного державного реєстру про проведення державної реєстрації зміни місцезнаходження платника податків;
заяви за формою № 1-ОПП або за формою № 5-ОПП із відповідною позначкою, поданої платником податків до контролюючого органу за новим місцезнаходженням (місцем проживання);
заяви за формою № 1-ОПН, поданої згідно з підпунктом 2 пункту 5.3 розділу V цього Порядку або абзацами другим, третім пункту 10.1 цього розділу.
( пункт 10.4 із змінами, внесеними згідно з наказами  Міністерства фінансів України від 27.06.2018 р. № 589, від 08.02.2021 р. № 62, у редакції наказу Міністерства  фінансів України від 13.12.2021 р. № 662 )
10.5. У разі отримання з Єдиного державного реєстру даних про зміну місцезнаходження платника податків, пов'язану зі зміною контролюючого органу, контролюючий орган, в якому платник податків перебуває за основним місцем обліку, вносить зміни до Єдиного банку даних юридичних осіб або Реєстру самозайнятих осіб та передає до Єдиного державного реєстру відомості із зазначенням: дати внесення таких даних до відомчого реєстру, дати та номера запису про взяття на облік, найменування та ідентифікаційного коду контролюючого органу, у якому платник податків перебуває на обліку, та терміну, до якого платник податків перебуває на обліку у контролюючому органі за попереднім місцезнаходженням, що відповідає даті спливу одного місяця після отримання зазначеним контролюючим органом даних про зміну місцезнаходження платника податків.
( пункт 10.5 із змінами, внесеними згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 13.12.2021 р. № 662 )
10.6. У разі отримання контролюючим органом за новим місцезнаходженням (місцем проживання) платника податків заяви про зміну місцезнаходження (місця проживання) платника податків, пов'язану із зміною контролюючого органу, такий орган вносить до Єдиного банку даних юридичних осіб або Реєстру самозайнятих осіб дані із заяви та засобами інформаційної системи таких баз в електронному вигляді формує та надсилає контролюючому органу за попереднім місцезнаходженням (місцем проживання) повідомлення про взяття на облік/зняття з обліку платника податків за формою № 11-ОПП (додаток 12) із заповненим I розділом.
( пункт 10.6 із змінами, внесеними згідно з наказами  Міністерства фінансів України від 21.12.2016 р. № 1125, від 24.06.2020 р. № 323, від 13.12.2021 р. № 662 )
10.7. Протягом двадцяти днів після отримання відомостей або заяви про зміну місцезнаходження платника податків контролюючий орган за попереднім місцезнаходженням (місцем проживання) платника податків засобами інформаційної системи в електронному вигляді формує та надсилає до контролюючого органу за новим місцезнаходженням (місцем проживання) платника податків повідомлення за формою № 11-ОПП (із заповненими I та II розділами).
Дані про надсилання повідомлення за формою № 11-ОПП заносяться до журналу реєстрації заяв, повідомлень, інших документів про припинення чи зняття з обліку платників податків за формою № 6-ОПП (додаток 13), а також до Єдиного банку даних юридичних осіб або до Реєстру самозайнятих осіб.
( абзац другий пункту 10.7 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 21.12.2016 р. № 1125 )
10.8. Протягом двох робочих днів після надходження повідомлення за формою № 11-ОПП контролюючий орган за новим місцезнаходженням (місцем проживання) платника податків здійснює взяття його на облік (основне місце обліку), про що вносить відповідні зміни до Єдиного банку даних юридичних осіб або до Реєстру самозайнятих осіб. Відмітки про взяття на облік за новим місцезнаходженням (місцем проживання) проводяться в журналі за формою № 2-ОПП (за формою № 7-ОПП).
Якщо до дати спливу одного місяця після отримання документів про зміну місцезнаходження (місця проживання) платника податків контролюючий орган за новим місцезнаходженням (місцем проживання) не здійснив взяття такого платника на облік (основне місце обліку), то взяття на облік за новим місцезнаходженням (місцем проживання) здійснюється автоматично у день спливу такого строку.
10.9. Дані про взяття на облік вносяться до повідомлення за формою № 11-ОПП (заповнюється III розділ) та засобами інформаційної системи в електронному вигляді надсилаються до контролюючого органу за попереднім місцезнаходженням (місцем проживання).
( пункт 10.9 із змінами, внесеними згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 27.06.2018 р. № 589 )
10.10. Зняття з обліку (за основним місцем обліку) за попереднім місцезнаходженням (місцем проживання) здійснюється автоматично одночасно із взяттям на облік (за основним місцем обліку) за новим місцезнаходженням (місцем проживання). Інформація про зняття з обліку вноситься до Єдиного банку даних юридичних осіб або до Реєстру самозайнятих осіб.
( пункт 10.10 із змінами, внесеними згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 06.10.2017 р. № 839 )
10.11. Дані про взяття на облік платника податків, відомості щодо якого містяться в Єдиному державному реєстрі, передаються до Єдиного державного реєстру у день взяття на облік у контролюючому органі за новим місцезнаходженням (місцем проживання) із зазначенням: дати та номера запису про взяття на облік, назви та ідентифікаційного коду контролюючого органу, у якому платника податків взято на облік.
10.12. Після взяття на облік платника податків, для якого законом установлені особливості його державної реєстрації та відомості щодо якого не містяться в Єдиному державному реєстрі, та повернення ним довідки за формою № 34-ОПП, виданої за попереднім місцем обліку, контролюючий орган / ДПІ обслуговування видає такому платнику податків нову довідку за формою № 34-ОПП у порядку, встановленому пунктом 9.4 розділу IX цього Порядку.
( пункт 10.12 із змінами, внесеними згідно з наказами  Міністерства фінансів України від 21.12.2016 р. № 1125, від 13.12.2021 р. № 662 )
10.13. Платник податків, який згідно з пунктом 10.2 цього розділу має сплачувати за попереднім місцезнаходженням податки і збори, які розподіляються між державним та місцевими бюджетами, та місцеві податки і збори, після взяття на облік в контролюючому органі за новим місцезнаходженням (основне місце обліку) обліковується до кінця бюджетного періоду (календарного року) в контролюючому органі за попереднім місцезнаходженням (неосновне місце обліку) із відповідною ознакою.
( пункт 10.13 із змінами, внесеними згідно з наказами  Міністерства фінансів України від 14.11.2014 р. № 1127,  від 06.10.2017 р. № 839, у редакції наказів Міністерства  фінансів України від 13.12.2021 р. № 662, від 17.07.2023 р. № 396 )
10.14. У разі зняття з обліку за основним місцем обліку платника податків та переведення його на обслуговування до іншого контролюючого органу у зв'язку зі зміною місцезнаходження (місця проживання), пов'язаного із зміною місцезнаходження (місця проживання) чи включенням платника податків до Реєстру великих платників податків тощо, за наявності за попереднім місцем обліку об'єктів, відокремлених підрозділів чи обов'язків податкового агента такий платник податків одночасно із зняттям з обліку за основним місцем обліку згідно з цим Порядком береться на облік за неосновним місцем обліку контролюючим органом за попереднім місцем обліку.
( пункт 10.14 із змінами, внесеними згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 27.06.2018 р. № 589, у редакції наказів Міністерства  фінансів України від 24.06.2020 р. № 323, від 17.07.2023 р. № 396 )
10.15. Контролюючий орган за попереднім місцезнаходженням (неосновне місце обліку) передає облікову справу платника податків та інші документи, визначені цим розділом, контролюючому органу за основним місцем обліку у такі строки:
( абзац перший пункту 10.15 із змінами, внесеними згідно з  наказами Міністерства фінансів України від 24.06.2020 р. № 323, від 17.07.2023 р. № 396 )
після закінчення бюджетного періоду стосовно платників податків, визначених у пункті 10.13 цього розділу;
( абзац другий пункту 10.15 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 21.12.2016 р. № 1125 )
протягом двох робочих днів після зняття з обліку в інших випадках.
10.16. Пакет документів включає:
реєстраційну частину облікової справи платника податків (з описом) за весь період існування платника податків;
звітну частину облікової справи платника податків (з описом), укомплектовану податковими деклараціями (звітами, розрахунками), іншими документами справи, строк зберігання яких не сплив;
( абзац третій пункту 10.16 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 27.06.2018 р. № 589 )
абзац четвертий пункту 10.16 виключено
( згідно з наказом Міністерства  фінансів України від 24.06.2020 р. № 323, у зв'язку з цим абзаци п'ятий - сьомий  вважати відповідно абзацами четвертим - шостим )
дані про контрольно-перевірочну роботу (в тому числі реєстр складених контролюючим органом актів (довідок) перевірок із зазначенням в реєстрі дати та номера акта перевірки, виду перевірки, перевіреного періоду, структурного підрозділу, що здійснював перевірку, місця та строку зберігання матеріалів перевірки);
( абзац четвертий пункту 10.16 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 27.06.2018 р. № 589 )
документи щодо заходів із забезпечення погашення податкового боргу, якщо платник податків має податковий борг (за винятком податкового боргу з платежів за місцем розташування (реєстрації) рухомого та нерухомого майна, об'єктів оподаткування або об'єктів, які пов'язані з оподаткуванням, або через які провадиться діяльність);
( абзац п'ятий пункту 10.16 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 24.06.2020 р. № 323 )
інформацію щодо адміністративного або судового оскарження сум грошових зобов'язань та судових справ між контролюючими органами і платником податків за останні три роки.
10.17. Перелік документів, що надсилаються, зазначається у супровідному листі. Документи надсилаються поштовим відправленням з оголошеною цінністю з описом вкладення та з рекомендованим повідомленням про їх вручення або доставляються нарочно працівником контролюючого органу та передаються під підпис до підрозділу, відповідального за організацію документообігу контролюючого органу за новим місцезнаходженням (місцем проживання) платника податків. Документи не можуть бути передані безпосередньо через платника податків чи інших третіх осіб.
10.18. У разі неможливості складання або надання документа, передбаченого нормативно-правовими актами, у зв'язку зі зміною місцезнаходження (місця проживання) платника податків формується довідка у довільній формі про неможливість складання або надання такого документа. Довідка долучається до супровідного листа, що передається до контролюючого органу за новим місцезнаходженням (місцем проживання) платника податків.
( пункт 10.18 із змінами, внесеними згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 27.06.2018 р. № 589 )
10.19. Якщо стосовно платника податків не формувались реєстраційна частина у період його діяльності та/або звітна частина за останні три роки з причини того, що документи, які включаються до таких частин, у відповідному періоді були отримані контролюючими органами у порядку інформаційної взаємодії або від платника податків в електронному вигляді, про це зазначається у супровідному листі і реєстраційна та/або звітна частини облікової справи не передаються до контролюючого органу за новим місцезнаходженням (місцем проживання).
( пункт 10.19 у редакції наказу Міністерства  фінансів України від 27.06.2018 р. № 589 )
10.20. Якщо в контролюючому органі за попереднім місцезнаходженням (місцем проживання) продовжується адміністрування податків, зборів, то такий контролюючий орган може залишити у себе оригінали документів, необхідних для відповідних процедур адміністрування, а до контролюючого органу за новим місцезнаходженням (місцем проживання) передати їх засвідчені копії.
( абзац перший пункту 10.20 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2023 р. № 396 )
Після завершення відповідних процедур адміністрування до контролюючого органу за новим місцезнаходженням (місцем проживання) передаються оригінали документів, що залишались у контролюючому органі за попереднім місцезнаходженням (місцем проживання), інформація та документи за результатами таких процедур, передача яких передбачена цим розділом.
( абзац другий пункту 10.20 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 24.06.2020 р. № 323 )
10.21. У контролюючому органі за попереднім місцезнаходженням (місцем проживання) зберігаються протягом трьох років з моменту зняття з обліку такі документи:
абзац другий пункту 10.21 виключено
( згідно з наказом Міністерства  фінансів України від 24.06.2020 р. № 323, у зв'язку з цим абзаци третій, четвертий  вважати відповідно абзацами другим, третім )
копії супровідних листів та описи облікових справ (якщо такі передавались);
( абзац другий пункту 10.21 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 27.06.2018 р. № 589 )
документ (повідомлення) про вручення (доставку) облікової справи та документів платника податків до контролюючого органу за новим місцезнаходженням (місцем проживання).
абзац п'ятий пункту 10.21 виключено
( згідно з наказом Міністерства  фінансів України від 06.10.2017 р. № 839 )
10.22. Якщо відповідно до критеріїв, визначених підпунктом 14.1.24 пункту 14.1 статті 14 розділу I, та згідно з пунктом 64.7 статті 64 глави 6 розділу II Податкового кодексу України в установленому порядку платника податків включено/не включено до Реєстру великих платників податків на наступний рік, внаслідок чого змінюється основне та неосновне місце обліку платника податків, контролюючі органи здійснюють переведення такого платника податків до/з контролюючого органу, що здійснює супроводження великих платників податків, з урахуванням таких особливостей:
( абзац перший пункту 10.22 із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 27.06.2018 р. № 589, від 13.12.2021 р. № 662 )
1) з початку податкового періоду (календарного року), на який сформовано Реєстр великих платників податків, здійснюється взяття на облік великого платника податків згідно з Порядком формування Реєстру великих платників податків, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 21 жовтня 2015 року № 911, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 09 листопада 2015 року за № 1395/27840;
( підпункт 1 пункту 10.22 із змінами, внесеними згідно з  наказами Міністерства фінансів України від 18.03.2016 р. № 375, від 27.06.2018 р. № 589, у редакції наказу Міністерства  фінансів України від 13.12.2021 р. № 662 )
2) підпункт 2 пункту 10.22 виключено
( підпункт 2 пункту 10.22 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 02.02.2015 р. № 22,  у редакції наказу Міністерства  фінансів України від 18.03.2016 р. № 375, виключено згідно з наказом Міністерства  фінансів України від 06.10.2017 р. № 839 )
3) підпункт 3 пункту 10.22 виключено
( підпункт 3 пункту 10.22 у редакції наказу  Міністерства фінансів України від 18.03.2016 р. № 375, виключено згідно з наказом Міністерства  фінансів України від 06.10.2017 р. № 839, у зв'язку з цим підпункт 4 вважати підпунктом 2 )
2) дані про взяття на облік платника податків, якого включено / не включено до Реєстру великих платників податків та відомості щодо якого містяться в Єдиному державному реєстрі, передаються до Єдиного державного реєстру у день взяття на облік у контролюючому органі за новим місцем обліку із зазначенням дати та номера запису про взяття на облік, найменування та ідентифікаційного коду контролюючого органу, у якому платника податків взято на облік.
Абзац другий підпункту 2 пункту 10.22 виключено
( згідно з наказом Міністерства  фінансів України від 17.07.2023 р. № 396 )( підпункт 2 пункту 10.22 у редакції наказу  Міністерства фінансів України від 18.03.2016 р. № 375 )
10.23. У разі ліквідації чи реорганізації контролюючого органу, адміністративно-територіальної реформи, зміни меж адміністративних одиниць (районів, територій територіальних громад, населених пунктів) чи інших, незалежних від платника податків об'єктивних причин, унаслідок яких змінюється контролюючий орган, в якому обліковується платник податків, або ДПІ обслуговування без зміни контролюючого органу, здійснюються зняття з обліку платника податку в одному контролюючому органі та взяття на облік в іншому відповідному контролюючому органі або зміна ДПІ обслуговування без зміни контролюючого органу з урахуванням таких особливостей:
1) переведення платників податків / зміна ДПІ обслуговування здійснюється на підставі переліку платників податків, стосовно яких змінюється місце обліку, затвердженого Центральним контролюючим органом (у разі зміни контролюючого органу) або контролюючим органом (у разі зміни ДПІ обслуговування без зміни контролюючого органу);
2) у 10-денний строк після затвердження переліку платників податків, які підлягають зняттю з обліку в одному контролюючому органі та взяттю на облік в іншому, контролюючий орган, з якого переводяться платники податків, передає до контролюючого органу за новим місцем обліку такі документи та інформацію:
реєстраційні частини облікових справ платників податків;
звітні частини облікових справ платників податків.
Передача здійснюється за окремими актами прийому-передачі, які складаються у двох примірниках - по одному для контролюючих органів.
У разі зміни ДПІ обслуговування без зміни контролюючого органу проводяться заходи, передбачені пунктом 10.25 цього розділу.
3) інформація про зміну місця обліку платників податків / зміну ДПІ обслуговування доводиться до відома платників податків у 10-денний строк після затвердження переліку платників податків, які підлягають зняттю з обліку в одному контролюючому органі та взяттю на облік в іншому чи зміні ДПІ обслуговування.
Документи, видані платнику податків згідно з цим Порядком ліквідованим чи реорганізованим контролюючим органом / ДПІ обслуговування, залишаються чинними до моменту виникнення змін у даних платника податків, що вказуються у таких документах.
Дані про зміну місця обліку платників податків, відомості щодо яких містяться в Єдиному державному реєстрі, передаються до Єдиного державного реєстру у день взяття на облік у контролюючому органі за новим місцем обліку із зазначенням: дати та номера запису про взяття на облік, найменування та ідентифікаційного коду контролюючого органу, у якому платника податків взято на облік.
( пункт 10.23 із змінами, внесеними згідно з наказами  Міністерства фінансів України від 21.12.2016 р. № 1125, від 06.10.2017 р. № 839, у редакції наказу Міністерства  фінансів України від 13.12.2021 р. № 662 )