• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів та Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість

Міністерство фінансів України  | Наказ від 21.12.2016 № 1125
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 21.12.2016
 • Номер: 1125
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 21.12.2016
 • Номер: 1125
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
21.12.2016 № 1125
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 січня 2017 р.
за № 42/29910
Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів та Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість
Відповідно до статей 64, 67 глави 6 розділу ІІ, статей 180 - 184, 209 розділу V Податкового кодексу України та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, з метою підвищення показників України у рейтингу Світового банку "Doing Business"
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09 грудня 2011 року № 1588, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2011 року за № 1562/20300 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 22 квітня 2014 року № 462 (із змінами)) (далі - Порядок обліку), що додаються.
2. Затвердити Зміни до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 листопада 2014 року № 1130, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2014 року за № 1456/26233 (із змінами), що додаються.
3. Державній фіскальній службі України протягом місяця з дня набрання чинності цим наказом забезпечити внесення до інформації про об’єкти оподаткування та об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, поданої платниками податків до дати набрання чинності цим наказом до контролюючих органів у порядку, визначеному розділом VIII Порядку обліку, ідентифікаторів об’єктів оподаткування, які є унікальними серед об’єктів оподаткування платника податків.
4. Установити, що:
1) платники податків можуть переглянути інформацію про об’єкти оподаткування, у тому числі про ідентифікатор об’єкта оподаткування, присвоєний ДФС, в приватній частині Електронного кабінету платника.
У разі необхідності зміни ідентифікатора об’єкта оподаткування платник податків може подати до контролюючого органу зміни про об’єкт оподаткування шляхом подання повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, за формою № 20-ОПП, у якому інформація щодо такого об’єкта оподаткування подається двома рядками, а саме: в одному рядку зазначається інформація про закриття об'єкта оподаткування, у другому - оновлена інформація про об'єкт оподаткування;
2) з дня набрання чинності цим наказом визнаються такими, що втратили чинність, такі документи, що були видані контролюючими органами до набрання чинності цим наказом та є дійсними на дату набрання чинності цим наказом:
довідки про взяття на облік платника податків за формою № 4-ОПП (крім тих, що були видані платникам податків, відомості щодо яких не підлягають включенню до Єдиного державного реєстру, а саме відокремленим підрозділам іноземних компаній, організацій, у тому числі постійним представництвам нерезидентів, уповноваженим особам договорів про спільну діяльність на території України без створення юридичної особи, управителям майна, інвесторам (операторам) за угодами про розподіл продукції, виконавцям проектів (програм) міжнародної технічної допомоги, дипломатичним місіям, військовим частинам та фізичним особам, які провадять незалежну професійну діяльність);
повідомлення про включення платника податків до категорії платників окремих податків за формою № 16-ОПП.
Довідки про взяття на облік платників податків за формою № 4-ОПП, що були видані платникам податків, відомості щодо яких не підлягають включенню до Єдиного державного реєстру, застосовуються як довідки про взяття на облік платника податків, відомості щодо якого не підлягають включенню до Єдиного державного реєстру, за формою № 34-ОПП до моменту виникнення змін у даних платника податку, що вказуються у такій довідці.
5. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Романюк Ю.П.) в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
6. Цей наказ набирає чинності через 30 днів з дня його офіційного опублікування.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України - керівника апарату Капінуса Є.В. та Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р.М.
МіністрО. Данилюк
ПОГОДЖЕНО:
Виконувач обов'язків Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України
Голова Державної
регуляторної служби України
Голова Державної
фіскальної служби України
В.о. Голови Державної служби
статистики України
Заступник Голови
Національного банку України
Тимчасово виконуючий обов'язки
Міністра оборони України
Т.в.о. Міністра
закордонних справ УкраїниЮ. Бровченко

К.М. Ляпіна

Р.М. Насіров

І.М. Жук

Я.В. Смолій

І.С. Руснак

В.В. Пристайко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства фінансів України
21.12.2016 № 1125
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 січня 2017 р.
за № 42/29910
ЗМІНИ
до Порядку обліку платників податків і зборів
1. У розділі ІІІ:
1) абзац четвертий підпункту 3 пункту 3.4 викласти в такій редакції:
"погоджене, прошите та засвідчене у порядку, встановленому Національним банком України, положення про представництво іноземного банку - для представництв іноземних банків (до контролюючого органу подається копія титульної сторінки положення з пред’явленням оригіналу або нотаріально засвідчена копія такої сторінки у разі подання документів поштовим відправленням);";
2) в абзаці першому пункту 3.10 слова та цифру "за формою № 4-ОПП" замінити словами та цифрами ", відомості щодо якого не підлягають включенню до Єдиного державного реєстру, за формою № 34-ОПП";
3) у пункті 3.11 цифру та слово "4-ОПП" замінити цифрами та словом "34-ОПП";
4) пункт 3.12 викласти в такій редакції:
"3.12. Неприбуткові організації, які повністю фінансуються з бюджету, обслуговуються централізованими бухгалтеріями в частині розрахунків оплати праці працівників та перерахування до бюджету податків, зборів і не мають власних поточних рахунків у фінансових установах, обліковуються в Єдиному банку даних юридичних осіб з ознакою "не є платником податків".
Для встановлення ознаки "не є платником податків" установа або організація, яка обслуговується централізованою бухгалтерією, подає до контролюючого органу підтвердження від централізованої бухгалтерії факту її обслуговування.
На підставі поданих документів контролюючий орган встановлює ознаку "не є платником податків" в Єдиному банку даних юридичних осіб такій установі чи організації та передає до Єдиного державного реєстру дані про те, що організація або установа обліковується в контролюючих органах з ознакою "не є платником податків" у зв’язку із обслуговуванням централізованою бухгалтерією із зазначенням дати та номера запису про взяття на облік, найменування та ідентифікаційного коду контролюючого органу, у якому установа чи організація перебуває на обліку, та інформації про те, що установа або організація обліковується з ознакою "не є платником податків" у зв’язку із обслуговуванням централізованою бухгалтерією.
У разі прийняття рішення про самостійну сплату податків, зборів така установа чи організація в десятиденний строк з дня прийняття такого рішення повідомляє про це контролюючий орган за основним місцем обліку з наданням підтвердних документів.
На підставі поданих документів контролюючий орган знімає ознаку "не є платником податків" в Єдиному банку даних юридичних осіб стосовно такої установи чи організації та передає до Єдиного державного реєстру дані про те, що стосовно організації або установи знято ознаку "не є платником податків" із зазначенням дати та номера запису про взяття на облік, найменування та ідентифікаційного коду контролюючого органу, у якому установа чи організація перебуває на обліку.
Якщо державна нотаріальна контора обслуговується централізованою бухгалтерією, така нотаріальна контора відповідно до розділу IV Податкового кодексу України у строки, встановлені для податкового кварталу, подає до контролюючого органу податковий розрахунок та інформацію щодо здійснення державними нотаріусами цієї контори операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомості, операцій з відчуження об'єктів рухомого майна та щодо видачі свідоцтв про право на спадщину та/або посвідчення договорів дарування.".
2. У розділі IV:
1) доповнити пункт 4.1 після слів та цифри "за формою № 1-ОПП" словом та цифрою "(додаток 5)";
2) в абзаці четвертому пункту 4.3 слово "довідки" замінити словом "документа";
3) в абзаці п’ятому пункту 4.9 слова та цифру "про взяття на облік за формою № 4-ОПП" замінити словами та цифрами "за формою № 34-ОПП";
4) у пункті 4.10:
слова ", визначених цим розділом," виключити;
доповнити пункт новими абзацами такого змісту:
"У разі подання документів поштовим відправленням копії документів повинні бути засвідчені нотаріально або державним органом, який видав (зареєстрував) документи чи акредитував (зареєстрував, легалізував) платника податків (далі - державна установа).
У разі подання документів представником додатково пред’являється примірник оригіналу документа, що засвідчує його повноваження, або копія такого документа, засвідчена нотаріально або державною установою.";
5) абзац перший пункту 4.11:
після слів та цифри "в заяві за формою № 1-ОПП" доповнити словами та цифрами ", заяві про реєстрацію постійного представництва нерезидента як платника податку на прибуток за формою № 1-РПП (додаток 6)";
після слів та цифри "заяви за формою № 1-ОПП," доповнити словом та цифрою "№ 1-РПП,";
після слів "відповідних документів" доповнити словами "(у разі подання документів поштовим відправленням - копії відповідних документів, не засвідчені нотаріально або державною установою)".
3. У розділі V:
1) в абзаці другому пункту 5.3 слова та цифри "про реєстрацію постійного представництва нерезидента як платника податку на прибуток за формою № 1-РПП (додаток 7)" замінити словами та цифрою "за формою № 1-РПП";
2) абзац перший пункту 5.6 після слів та цифр "розділу ІІІ" доповнити словами та цифрами "та пунктів 4.10, 4.11 розділу IV".
4. У розділі VІ:
1) у пункті 6.3 слово та цифру "додаток 8" замінити словом та цифрою "додаток 7";
2) у пункті 6.7:
3) у підпункті 1:
в абзаці другому слово та цифру "додаток 9" замінити словом та цифрою "додаток 8";
доповнити підпункт після абзацу п’ятого новим абзацом такого змісту:
"копію посвідчення приватного виконавця, якщо заявником є приватний виконавець;".
У зв’язку з цим абзаци шостий, сьомий вважати відповідно абзацами сьомим та восьмим;
доповнити підпункт новими абзацами такого змісту:
"У разі подання документів поштовим відправленням копії документів повинні бути засвідчені нотаріально або органом, який здійснив реєстрацію незалежної професійної діяльності.
У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.";
в абзаці другому підпункту 3 слова та цифру "про взяття на облік за формою № 4-ОПП" замінити словами та цифрами "за формою № 34-ОПП".
5. У розділі VІІ:
1) у пункті 7.2:
у реченні першому слова та цифри "реєстраційну заяву за формою № 1-ОПП або формою № 5-ОПП з позначкою "облік за неосновним місцем обліку" замінити словами та цифрами "заяву про взяття на облік за неосновним місцем обліку за формою № 17-ОПП (додаток 9)";
доповнити пункт новими абзацами такого змісту:
"Платники податків, які уклали з відповідним контролюючим органом договір про визнання електронних документів, можуть подати заяву за формою № 17-ОПП засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.
Заява за формою № 17-ОПП може бути подана як до контролюючого органу за неосновним місцем обліку, так і до контролюючого органу за основним місцем обліку.
У разі подання заяви за формою № 17-ОПП до контролюючого органу за неосновним місцем обліку платник податків у розділі 3 заяви може зазначити контролюючий орган, до якого подається заява, та обрати адміністративно-територіальні одиниці (за місцезнаходженням об’єктів оподаткування), які обслуговуються таким органом.
У разі подання заяви за формою № 17-ОПП до контролюючого органу за основним місцем обліку платник податків у розділі 3 заяви може зазначити всі контролюючі органи, у яких бажає стати на облік за неосновним місцем обліку, та обрати адміністративно-територіальні одиниці (за місцезнаходженням об’єктів оподаткування), які обслуговуються такими органами.
Також взяття на облік за неосновним місцем обліку здійснюється на підставі:
повідомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, за формою № 20-ОПП (додаток 10), поданого платником відповідно до розділу VIII цього Порядку, та якщо у такому повідомленні платник податків визначив контролюючий орган, у якому бажає стати на облік за неосновним місцем обліку за місцезнаходженням відповідного об’єкта оподаткування;
заяви за формою № 5-ОПП, поданої нотаріусом відповідно до пункту 6.7 розділу VI цього Порядку, та якщо у такій заяві платник зазначив про бажання стати на облік за неосновним місцем обліку в контролюючому органі за місцезнаходженням робочого місця.
У разі якщо платник податків визначив контролюючий орган, у якому бажає стати на облік за неосновним місцем обліку, у повідомленні за формою № 20-ОПП або заяві за формою № 5-ОПП, платник податків звільняється від обов’язку подання до контролюючого органу заяви за формою № 17-ОПП.";
2) у пункті 7.4 абзаци перший та другий виключити.
6. У розділі VIII:
1) у пункті 8.4:
в абзаці першому слова та цифри "(додаток 11)" виключити;
доповнити пункт новим абзацом такого змісту:
"Платники податків, які уклали з відповідним контролюючим органом договір про визнання електронних документів, можуть подати повідомлення за формою № 20-ОПП засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.";
2) у пункті 8.5:
в абзаці першому:
доповнити речення перше після слова "місцезнаходження" словами ", виду права";
речення друге виключити;
доповнити абзац другий словами ", при цьому ідентифікатор об’єкта оподаткування змінюється";
3) доповнити пункт 8.7 новим абзацом такого змісту:
"Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.".
7. У розділі IX:
1) у пункті 9.3:
в абзаці першому:
у реченні першому:
слова та цифру "реєстраційну заяву за формою № 1-ОПП з позначкою "Зміни" з відомостями" замінити словом "відомості";
доповнити речення словами та цифрою ", шляхом подання заяви за формою № 1-ОПП з позначкою "Відомості про особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку"";
доповнити речення друге після слова у лапках "Зміни" словами ", "Відомості про особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку"";
у реченні першому абзацу другого цифри "183.9" замінити цифрами "183.7";
доповнити пункт новим абзацом такого змісту:
"Платники податків, які уклали з відповідним контролюючим органом договір про визнання електронних документів, можуть подати заяву за формою № 1-ОПП з позначкою "Відомості про особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку" засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.";
2) у пункті 9.4 слово та цифру "4-ОПП" замінити словом та цифрами "34-ОПП";
3) речення друге пункту 9.5 виключити.
8. У розділі Х:
1) у пункті 10.6 слово та цифри "додаток 12" замінити словом та цифрами "додаток 11";
2) в абзаці другому пункту 10.7 слово та цифри "додаток 13" замінити словом та цифрами "додаток 12";
3) у пункті 10.12 слово та цифру "4-ОПП" замінити словом та цифрами "34-ОПП";
4) в абзаці другому пункту 10.15 слова та цифри "підпункті 10.13 цього пункту" замінити словами та цифрами "пункті 10.13 цього розділу";
5) в абзаці першому підпункту 3 пункту 10.23 слова "та фінансових установ" виключити.
9. У розділі ХІ:
1) у пункті 11.2:
в абзаці другому слово та цифри "додаток 14" замінити словом та цифрами "додаток 13";
абзац третій виключити;
2) абзац третій пункту 11.3 виключити;
3) у пункті 11.14 слова та цифри "додаток 15" та "додаток 16" замінити відповідно словами та цифрами "додаток 14" та "додаток 15";
4) речення перше пункту 11.16 доповнити словом та цифрами "(додаток 16)";
5) абзац третій підпункту 2 пункту 11.22 виключити.
10. Розділ XII виключити.
У зв’язку з цим розділи ХІІІ, ХІV вважати відповідно розділами ХІІ, ХІІІ.
11. У додатках до Порядку:
1) додаток 2 викласти у новій редакції, що додається;
2) у додатку 4:
в абзаці другому слова та цифру "про взяття на облік платника податків за формою № 4-ОПП" замінити словами та цифрами "за формою № 34-ОПП";
абзац третій виключити;
3) додаток 5 вважати додатком 16.
У зв’язку з цим додатки 6-16 вважати відповідно додатками 5-15;
4) додатки 5, 8-10 викласти у новій редакції, що додаються;
5) у відмітці додатка 6 цифри "5.3" замінити цифрами "4.11";
6) у відмітці додатка 16 цифри "3.12" замінити цифрами "11.16".
Директор
Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського облікуЮ.П. Романюк
Додаток 2
до Порядку обліку платників
податків і зборів
(пункт 3.10)
ДОВІДКА
про взяття на облік платника податків, відомості щодо якого не підлягають включенню до Єдиного державного реєстру
Додаток 5
до Порядку обліку платників
податків і зборів
(пункт 4.1)
ЗАЯВА
(для юридичних осіб та відокремлених підрозділів)
Додаток 8
до Порядку обліку платників
податків і зборів
(підпункт 1 пункту 6.7)
ЗАЯВА
(для осіб, які провадять незалежну професійну діяльність)
Додаток 9
до Порядку обліку платників
податків і зборів
(пункт 7.2)
ЗАЯВА
про взяття на облік за неосновним місцем обліку
Додаток 10
до Порядку обліку платників
податків і зборів
(пункт 7.2)
ПОВІДОМЛЕННЯ
про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність