• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів

Міністерство фінансів України  | Наказ від 18.03.2016 № 375
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 18.03.2016
 • Номер: 375
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 18.03.2016
 • Номер: 375
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
18.03.2016 № 375
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 квітня 2016 р.
за № 534/28664
Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів
Відповідно до статей 64, 67 глави 6 розділу ІІ Податкового кодексу України та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, з метою приведення у відповідність із Законом України від 26 листопада 2015 року № 835-VIII "Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09 грудня 2011 року № 1588, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2011 року за № 1562/20300 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 22 квітня 2014 року № 462), що додаються.
2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Романюк Ю.П.) в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О.Л. та Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р.М.
МіністрН. Яресько
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної
фіскальної служби України
Заступник Голови
Національного банку України
Міністр закордонних справ України
Міністр оборони України
генерал армії України
Виконувач обов'язків
Міністра економічного розвитку
і торгівлі України
В.о. Голови Державної
служби статистики України
Голова Державної
регуляторної служби України


Р.М.Насіров

Я.В. Смолій
П.А. Клімкін

С.Т. Полторак


М. Нефьодов

І.М. Жук

К.М. Ляпіна
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства фінансів України
18.03.2016 № 375
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 квітня 2016 р.
за № 534/28664
ЗМІНИ
до Порядку обліку платників податків і зборів ( z1562-11 )
1. Пункт 1.5 розділу І доповнити новими абзацами такого змісту:
"Платники податків, місцезнаходженням (місцем проживання) яких є тимчасово окупована територія України, обліковуються в Єдиному банку даних юридичних осіб або Реєстрі самозайнятих осіб з ознакою "суб'єкт вільної економічної зони "Крим". У разі зміни місцезнаходження (місця проживання) на (з) тимчасово окуповану(ої) територію(ї) України в Єдиному банку даних юридичних осіб або Реєстрі самозайнятих осіб встановлюється/скасовується ознака "суб'єкт вільної економічної зони "Крим".
Відокремлені підрозділи, місцезнаходженням яких є тимчасово окупована територія та які є відокремленими підрозділами тих юридичних осіб, що знаходяться на іншій території України або перебувають на обліку в контролюючих органах, які здійснюють супроводження великих платників податків, обліковуються в контролюючих органах за основним місцем обліку відповідних юридичних осіб. У разі переведення юридичної особи на обслуговування з одного контролюючого органу до іншого (взяття на облік/зняття з обліку) одночасно здійснюється і зміна місця обліку відокремлених підрозділів, місцезнаходженням яких є тимчасово окупована територія та які перебувають на обліку в контролюючому органі за основним місцем обліку такої юридичної особи.".
2. У розділі ІІІ:
1) у пункті 3.1:
в абзаці другому слова "юридичної особи згідно із Законом" замінити словами "створення юридичної особи згідно із Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (далі - Закон)";
в абзаці третьому слова "включення відомостей про відокремлений підрозділ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - Єдиний державний реєстр)" замінити словами "проведення державної реєстрації створення відокремленого підрозділу юридичної особи";
в абзаці четвертому слова "Єдиного державного реєстру" замінити словами "Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр)";
в абзаці п'ятому слова "повідомленнями" та "взаємного обміну інформацією з реєстрів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, та" замінити відповідно словами "запитами" та "інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами";
2) у пункті 3.2:
в абзаці другому слова "або з відповідної реєстраційної картки про проведення державної реєстрації" замінити словами "про державну реєстрацію створення";
в абзаці третьому слова "або відповідного повідомлення державного реєстратора про внесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення щодо відміни" замінити словами "про скасування";
в абзаці четвертому слова "повідомлення державного реєстратора або відомостей з Єдиного державного реєстру про" замінити словами "відомостей з Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію";
3) у пункті 3.4:
в абзаці першому слова "Взяття на облік за основним місцем обліку" замінити словами "Взяття на облік за основним місцем обліку відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації у контролюючих органах здійснюється на підставі відомостей з Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації. Взяття на облік за основним місцем обліку іншого";
абзац третій підпункту 3 виключити.
У зв'язку з цим абзаци четвертий - шостий вважати відповідно абзацами третім - п'ятим;
4) пункт 3.12 виключити.
У зв'язку з цим пункт 3.13 вважати пунктом 3.12.
3. У розділі VI:
1) у пункті 6.1:
в абзаці другому слова "з відповідної реєстраційної картки на проведення державної реєстрації" замінити словами "про державну реєстрацію";
абзац третій викласти в такій редакції:
"відомостей про скасування державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.";
2) у пункті 6.3 слово "повідомлення" замінити словом "відомостей";
3) у пункті 6.4 слова "від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця та відомостей з реєстраційної картки про проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця" замінити словами "відомостей про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця";
4) в абзаці другому підпункту 3 пункту 6.7 цифри "3.12" замінити цифрами "3.11".
4. Підпункти 1-4 пункту 10.22 розділу Х викласти в такій редакції:
"1) великий платник податків зобов'язаний стати на облік у контролюючому органі, що здійснює супроводження великих платників податків, з початку бюджетного періоду (календарного року), на який сформовано Реєстр великих платників податків.
Дії контролюючих органів та платників податків після затвердження Реєстру великих платників податків визначені розділом ІІІ Порядку формування Реєстру великих платників податків , затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 21 жовтня 2015 року № 911, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 листопада 2015 року за № 1395/27840;
2) у разі реорганізації великого платника податків шляхом злиття, приєднання, перетворення новоутворений платник податків (правонаступник) за його заявою (форма № 1-ОПП) може бути переведений на облік до контролюючого органу, що здійснює супроводження великих платників податків, за основним місцем обліку великого платника податків - попередника.
У разі зміни місцезнаходження, пов'язаної із зміною адміністративно-територіальної одиниці, платника податків, який зарахований до категорії великих платників податків, такий платник податків може бути переведений на обслуговування до іншого контролюючого органу, що здійснює супроводження великих платників податків, з початку наступного бюджетного періоду (календарного року), у якому проведено державну реєстрацію зміни місцезнаходження. Зняття з обліку / взяття на облік великого платника податків проводиться за заявою (форма № 1-ОПП) відповідно до загальних процедур, визначених цим Порядком;
3) платник податків, який перебуває на обліку в контролюючому органі, що здійснює супроводження великих платників податків, та не включений до Реєстру великих платників податків на наступний календарний рік, переводиться на облік до контролюючого органу за його місцезнаходженням з початку нового бюджетного періоду (календарного року), крім випадків, коли стосовно платника податків прийнято рішення про припинення. Зняття з обліку / взяття на облік такого платника податків проводиться за заявою (форма № 1-ОПП) або на підставі рішення Центрального контролюючого органу про зміну основного місця обліку та переведення на обслуговування до контролюючого органу за місцезнаходженням платника податків;
4) дані про взяття на облік платника податків, якого включено / не включено до Реєстру великих платників податків та відомості щодо якого містяться в Єдиному державному реєстрі, передаються до Єдиного державного реєстру у день взяття на облік у контролюючому органі за новим місцем обліку із зазначенням дати та номера запису про взяття на облік, найменування та ідентифікаційного коду контролюючого органу, у якому платника податків взято на облік.
Контролюючий орган за попереднім місцем обліку платника податків, включеного / не включеного до Реєстру великих платників податків, здійснює передачу облікової справи платника податків до контролюючого органу за новим місцем обліку у 10-денний строк з дня взяття на облік за новим місцем обліку.".
5. У розділі ХІ:
1) в абзаці другому пункту 11.1 слова "взаємного обміну інформацією з реєстрів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, та" замінити словами "інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами";
2) в абзаці другому пункту 11.2 цифри "15" замінити цифрами "14";
3) у пункті 11.5:
в абзаці четвертому слово "закриття" замінити словами "припинення (закриття)";
в абзаці сьомому слова "та видачу довідок (повідомлень)" замінити словами ", видачу та направлення відомостей та довідок";
4) пункти 11.7, 11.8 викласти в такій редакції:
"11.7. Інформація про отримання контролюючим органом документів (відомостей), визначених цим розділом, а також інформація про строк заявлення вимог кредиторів доводиться до відома структурних підрозділів такого контролюючого органу та контролюючих органів, у яких платник перебуває на обліку за неосновним місцем обліку або в яких перебувають на обліку його відокремлені підрозділи.
11.8. За результатами проведення відповідних заходів у зв'язку з ліквідацією або реорганізацією платника податків, але не пізніше дня закінчення строку заявлення кредиторами своїх вимог відповідальні працівники таких підрозділів (органів) вносять до Єдиного банку даних юридичних осіб або підтверджують інформацію щодо наявності / відсутності заборгованості зі сплати податків і зборів.";
5) у пункті 11.9:
в абзаці першому слово "закриття" замінити словами "припинення (закриття)";
в абзаці другому слова "та розпочинається" виключити;
в абзаці третьому слова "публікації повідомлення" замінити словами "отримання відомостей";
в абзаці четвертому слово "місяця" замінити словами "десяти робочих днів";
6) у пункті 11.10:
в абзаці першому:
слово "припинення" замінити словами "проведення перевірки", слова "за основним місцем обліку" замінити словами ", який проводить перевірку";
абзац другий викласти в такій редакції:
"До участі у документальній позаплановій перевірці платника податків, що ліквідується або реорганізується, можуть залучатись також працівники інших контролюючих органів, у тому числі контролюючих органів, у яких платник податків перебуває на обліку за неосновним місцем обліку та в яких перебувають на обліку його відокремлені підрозділи.";
7) пункт 11.11 після слова "звітності," доповнити словами "при цьому відсутні інші підстави для проведення перевірки, визначені Податковим кодексом України та/або Митним кодексом України";
8) пункт 11.12 доповнити словами "та пунктом 4 частини сьомої статті 346 Митного кодексу України ";
9) пункти 11.13-11.15 виключити.
У зв'язку з цим пункти 11.16-11.36 вважати відповідно пунктами 11.13-11.33;
10) в абзаці першому пункту 11.13:
перше речення виключити;
у другому реченні слово "інших" виключити;
11) пункти 11.14, 11.15 викласти в такій редакції:
"11.14. До завершення строку, визначеного для заявлення кредиторами своїх вимог, а також у день отримання запиту від суб'єкта державної реєстрації контролюючий орган передає до Єдиного державного реєстру у порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами Центрального контролюючого органу відомості:
про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати податків і зборів за формою № 30-ОПП (додаток 15);
про узгодження плану реорганізації юридичної особи за формою № 31-ОПП (додаток 16) - у разі наявності податкового боргу при реорганізації юридичної особи.
Якщо до завершення строку, визначеного для заявлення кредиторами своїх вимог, на запит суб'єкта державної реєстрації контролюючим органом надано відомості про відсутність заборгованості зі сплати податків і зборів, а також у разі виникнення у платника податків заборгованості зі сплати податків і зборів або визначення грошових зобов'язань, за якими не настав строк сплати, до проведення державної реєстрації припинення юридичної особи контролюючий орган формує та передає до Єдиного державного реєстру відомості про наявність заборгованості зі сплати податків і зборів або відомості про узгодження плану реорганізації юридичної особи.
Якщо контролюючим органом до Єдиного державного реєстру передано відомості про наявність заборгованості зі сплати податків і зборів, то після погашення заборгованості зі сплати податків і зборів контролюючий орган передає до Єдиного державного реєстру відомості про відсутність заборгованості зі сплати податків і зборів.
11.15. Якщо припиняється юридична особа, яка перебуває на обліку в контролюючому органі за основним місцем обліку та одночасно в інших контролюючих органах перебуває на обліку за неосновним місцем обліку чи перебувають на обліку її відокремлені підрозділи, відомості про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати податків і зборів за формою № 30-ОПП формуються контролюючим органом за основним місцем обліку платника із урахуванням наявності (відсутності) заборгованості такого платника податків та/або його відокремлених підрозділів щодо сплати платежів на територіях адміністративно-територіальних одиниць, де платник та/або його відокремлені підрозділи перебувають на обліку за основним та неосновним місцем.
У разі наявності заборгованості зі сплати податків і зборів відомості за формою № 30-ОПП разом із додатками надсилаються (видаються) комісії з припинення (ліквідаційній комісії, ліквідатору) або особі, відповідальній за погашення грошових зобов'язань або податкового боргу, що є такою згідно з пунктом 97.4 статті 97 глави 9 розділу II Податкового кодексу України , за їх зверненням. Додатки до відомостей за формою № 30-ОПП видаються тими контролюючими органами, які їх сформували.";
12) у пункті 11.16 слова та цифри "довідки за формою № 22-ОПП" замінити словами та цифрами "відомостей про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати податків і зборів за формою № 30-ОПП";
13) пункт 11.17 викласти в такій редакції:
"11.17. У разі прийняття рішення про припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу, перетворення до завершення строку, визначеного для заявлення кредиторами своїх вимог, а також у день отримання запиту від суб'єкта державної реєстрації контролюючий орган передає до Єдиного державного реєстру:
у разі відсутності грошових зобов'язань та/або податкового боргу - відомості про відсутність заборгованості зі сплати податків і зборів за формою № 30-ОПП;
за наявності податкового боргу - відомості про узгодження плану реорганізації юридичної особи за формою № 31-ОПП або відомості про наявність заборгованості зі сплати податків і зборів за формою № 30-ОПП (якщо план реорганізації юридичною особою до контролюючого органу не подавався або не був узгоджений контролюючим органом).";
14) у пункті 11.18:
в абзаці першому слова "Видача контролюючим органом документа про узгодження плану реорганізації платника податків, який" замінити словами "Формування контролюючим органом відомостей про узгодження плану реорганізації юридичної особи, яка";
в абзаці першому підпункту 1 слова "розміщення у визначених законодавством друкованих засобах масової інформації" замінити словом "оприлюднення";
15) у пункті 11.19:
абзаци перший, другий пункту 11.19 замінити одним абзацом такого змісту:
"11.19. Відомості про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати податків і зборів за формою № 30-ОПП:".
У зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий вважати відповідно абзацами другим - четвертим;
в абзаці другому слово "відсутність" замінити словами "відсутність (наявність)";
16) у пункті 11.20:
в абзаці першому слова та цифри "за формою № 22-ОПП, документів про погодження" замінити словами та цифрами "відомостей за формою № 30-ОПП, відомостей про узгодження";
в абзаці другому слова та цифри "довідок за формою № 12-ОПП або за формою № 22-ОПП" замінити словами та цифрами "довідки за формою № 12-ОПП або відомостей за формою № 30-ОПП, відомостей про узгодження плану реорганізації юридичної особи";
17) пункти 11.21-11.27 виключити.
У зв'язку з цим пункти 11.28-11.33 вважати відповідно пунктами 11.21-11.26;
18) у пункті 11.21:
в абзаці першому підпункту 1:
у першому реченні слова "від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру та відомості реєстраційної картки на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи" замінити словами "відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи";
речення друге викласти в такій редакції: "Дата зняття з обліку відповідає даті закриття останньої інтегрованої картки платника податків або даті отримання відомостей про припинення юридичної особи у разі, якщо на момент отримання таких відомостей були закриті всі інтегровані картки такого платника податків.";
у підпункті 3 слово "закриття" замінити словами "припинення (закриття)";
19) у пункті 11.22:
у підпункті 1:
в абзаці першому слова "повідомлення про проведення державної реєстрації" замінити словами "відомості про державну реєстрацію";
в абзаці другому слова "повідомлення державного реєстратора про проведення державної реєстрації" замінити словами "відомостей про державну реєстрацію";
підпункт 9 викласти у такій редакції:
"9) якщо контролюючим органом від спадкоємців отримано копію свідоцтва про смерть фізичної особи, яка зареєстрована підприємцем, і стосовно такого підприємця до Єдиного державного реєстру не внесено запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності, контролюючий орган надсилає державному реєстратору копію свідоцтва про смерть такої фізичної особи - підприємця для вжиття заходів, визначених Законом.";
20) в абзаці першому пункту 11.23 цифри "11.31" замінити цифрами "11.21";
21) у пункті 11.25:
в абзаці першому слова "або повідомлення від державного реєстратора про те, що ним з відповідної дати розпочато процес проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації" замінити словами "про проведення реєстраційної дії щодо початку проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації";
у підпункті 4 цифри "11.7" замінити цифрами "11.8";
підпункт 5 викласти в такій редакції:
"5) протягом 30 календарних днів з дати отримання відомостей про проведення реєстраційної дії щодо початку проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації контролюючий орган за основним місцем обліку платника податків надсилає до Єдиного державного реєстру відомості про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати податків і зборів за формою № 30-ОПП;";
підпункт 6 виключити.
У зв'язку з цим підпункт 7 вважати підпунктом 6;
у підпункті 6 слова "державної реєстрації припинення юридичної особи за спрощеною процедурою шляхом" замінити словами "спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті", цифри "11.32" замінити цифрами "11.22";
22) у підпункті 2 пункту 11.26:
в абзаці першому слова та цифри "довідки про відсутність заборгованості зі сплати податків, зборів за формою № 22-ОПП" замінити словами та цифрами "відомостей про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати податків і зборів за формою № 30-ОПП";
в абзаці третьому слова "довідку за формою № 22-ОПП" замінити словами та цифрами "відомості за формою № 30-ОПП".
6. У розділі ХІІ:
1) абзац другий пункту 12.3 виключити;
2) пункт 12.5 виключити.
7. В абзаці сьомому пункту 13.2 розділу ХІІІ слова "чи підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця" виключити.
8. У відмітках додатків5, 6 цифри "3.13" замінити цифрами "3.12".
9. У назві графи 7 додатка 13 слова та цифри "за ф. № 22-ОПП - ф. № 28-ОПП" замінити словами та цифрами "за ф. № 30-ОПП, ф. № 31-ОПП", слова та цифри ", за ф. № 15-ОПП" виключити.
10. Додаток 14 виключити.
У зв'язку з цим додатки 15-25 вважати відповідно додатками 14-24.
11. У додатку 14 слова та цифри "довідку про відсутність заборгованості зі сплати податків, зборів за формою № 22-ОПП" замінити словами та цифрами "відомості про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати податків і зборів за формою № 30-ОПП".
12. Додатки 15-24 виключити.
13. Доповнити Порядок новими додатками 15, 16, що додаються.
Директор
Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку
Ю.П. Романюк
Додаток 15
до Порядку обліку платників
податків і зборів
(пункт 11.14)
ВІДОМОСТІ
про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати податків і зборів
Додаток 16
до Порядку обліку платників
податків і зборів
(пункт 11.14)
ВІДОМОСТІ
про узгодження плану реорганізації юридичної особи