• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів (Форми N№ 1-ОПП, 2-ОПП, 4-ОПП, 4-УРП, 14-ОПП, 12-ОПП, 7-ОПП, 16-ОПП, 11-ОПП, 6-ОПП, 15-ОПП, 8-ОПП, 24-ОПП, 25-ОПП, 26-ОПП, 27-ОПП, 22-ОПП, 10-ОПП, 28-ОПП, 23-ОПП, 18-ОПП, 19-ОПП, 1-РПП, 5-ОПП, 20-ОПП)

Міністерство фінансів України  | Наказ, Запит, Повідомлення, Заява, Свідоцтво, Довідка, Журнал, Форма, Порядок від 09.12.2011 № 1588
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ, Запит, Повідомлення, Заява, Свідоцтво, Довідка, Журнал, Форма, Порядок
 • Дата: 09.12.2011
 • Номер: 1588
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ, Запит, Повідомлення, Заява, Свідоцтво, Довідка, Журнал, Форма, Порядок
 • Дата: 09.12.2011
 • Номер: 1588
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
09.12.2011 № 1588
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 грудня 2011 р.
за № 1562/20300
Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів
Відповідно до статті 62 глави 5, статей 63 - 68 глави 6 розділу II, пункту 133.3 статті 133, пунктів 153.13, 153.14 статті 153 розділу III, пункту 335.2 статті 335 розділу XVIII Податкового кодексу України та підпункту 64 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 № 446,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок обліку платників податків і зборів, що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної податкової адміністрації України від 22.12.2010 № 979 "Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів та визнання такими, що втратили чинність, наказів Державної податкової адміністрації України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.12.2010 за № 1439/18734.
3. Установити, що стосовно платників податків (юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), щодо яких запис про прийняття рішення про припинення внесений до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців до набрання чинності Законом України від 19.05.2011 № 3384-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедур припинення юридичних осіб та підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців за їх рішенням", повідомлення, визначені пунктами 11.3 та 11.9 розділу XI Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого пунктом 1 цього наказу, направляються органами державної податкової служби з урахуванням такого:
3.1. Повідомлення про наявність заперечень проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи (підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця) за формою № 27-ОПП направляється державному реєстратору органом державної податкової служби у разі наявності заперечень щодо проведення державної реєстрації припинення:
у триденний строк після набрання чинності Законом України від 19.05.2011 № 3384-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедур припинення юридичних осіб та підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців за їх рішенням", якщо сплив двомісячний строк з дати публікації повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;
у строки, встановлені розділом XI Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого пунктом 1 цього наказу, якщо не сплив двомісячний строк з дати публікації повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.
3.2. Інші повідомлення, визначені пунктами 11.3 та 11.9 розділу XI Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого пунктом 1 цього наказу, строк направлення яких сплив, органами державної податкової служби не направляються.
4. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М.О.), Департаменту інформатизації та обліку платників податків Державної податкової служби України (Лаба М.С.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А.І. та Голову Державної податкової служби України Клименка О.В.
МіністрФ. Ярошенко
ПОГОДЖЕНО:

Голова комісії з проведення
реорганізації Державного
комітету статистики України -
перший заступник Голови

Заступник Голови
Національного банку України

Тимчасово виконуючий обов'язки
Міністра оборони України

Т.в.о. Міністра
закордонних справ України

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України

В.О. Піщейко


В.Л. Кротюк


І.М. Кушнір


Р.М. ДемченкоА.П. Клюєв
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
09.12.2011 № 1588
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
22.04.2014 № 462
)
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 грудня 2011 р.
за № 1562/20300
ПОРЯДОК
обліку платників податків і зборів
( Текст Порядку після слова "серією" доповнено словами "(за наявності)" згідно з Наказом Міністерства фінансів № 589 від 27.06.2018 )
I. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до Податкового кодексу України з метою використання єдиної раціональної методики обліку платників податків і зборів у контролюючих органах.
1.2. Ведення обліку платників податків є одним із способів податкового контролю. Облік платників податків ведеться з метою створення умов для здійснення контролюючими органами контролю за правильністю нарахування, своєчасністю і повнотою сплати податків, нарахованих фінансових санкцій, дотримання податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.
1.3. Взяттю на облік або реєстрації у контролюючих органах підлягають усі платники податків.
Взяття на облік у контролюючих органах юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів, у тому числі юридичних осіб - нерезидентів, які відкривають рахунки у банках України, а також самозайнятих осіб здійснюється незалежно від наявності обов'язку щодо сплати того чи іншого податку та збору.
( Абзац другий пункту 1.3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 62 від 08.02.2021 )
1.4. З метою проведення податкового контролю платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік у контролюючих органах за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання осіб (основне місце обліку), а також за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об'єктів оподаткування або об'єктів, які пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку).
Платник податків зобов'язаний стати на облік у відповідних контролюючих органах за основним та неосновним місцями обліку, повідомляти про всі об'єкти оподаткування і об'єкти, пов'язані з оподаткуванням, контролюючі органи за основним місцем обліку.
1.5. Дія цього Порядку поширюється на платників податків - юридичних осіб (резидентів та нерезидентів), їх відокремлені підрозділи та постійні представництва нерезидентів, а також самозайнятих осіб. Інформація про таких платників податків, отримана для їх обліку згідно з цим Порядком, вноситься до Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб (далі - Єдиний банк даних юридичних осіб) та складових частин такого банку даних (реєстру платників податків - нерезидентів, реєстру договорів про спільну діяльність, договорів управління майном та угод про розподіл продукції), а також до Реєстру самозайнятих осіб, який є складовою частиною Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (далі - ДРФО).
Платники податків, місцезнаходженням (місцем проживання) яких є тимчасово окупована територія України, обліковуються в Єдиному банку даних юридичних осіб або Реєстрі самозайнятих осіб з ознакою "суб'єкт вільної економічної зони "Крим". У разі зміни місцезнаходження (місця проживання) на (з) тимчасово окуповану(ої) територію(ї) України в Єдиному банку даних юридичних осіб або Реєстрі самозайнятих осіб встановлюється/скасовується ознака "суб’єкт вільної економічної зони "Крим".
( Пункт 1.5 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016 )
Відокремлені підрозділи, місцезнаходженням яких є тимчасово окупована територія, в розумінні Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", та які є відокремленими підрозділами тих юридичних осіб, що знаходяться на іншій території України або перебувають на обліку в контролюючих органах, які здійснюють супроводження великих платників податків, обліковуються в контролюючих органах за основним місцем обліку відповідних юридичних осіб. У разі переведення юридичної особи на обслуговування з одного контролюючого органу до іншого (взяття на облік/зняття з обліку) одночасно здійснюється і зміна місця обліку відокремлених підрозділів, місцезнаходженням яких є тимчасово окупована територія та які перебувають на обліку в контролюючому органі за основним місцем обліку такої юридичної особи.
( Пункт 1.5 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 839 від 06.10.2017 )
Переведення платників податків на обслуговування з одного контролюючого органу до іншого (взяття на облік / зняття з обліку) у випадках, зазначених у цьому пункті, а також у разі, якщо законодавством встановлені інші випадки, коли місце обліку платника податків не відповідає його місцезнаходженню, здійснюється у порядку, визначеному розділом Х цього Порядку.
( Пункт 1.5 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 839 від 06.10.2017 )
1.6. Стосовно кожного платника податків, взятого на облік у контролюючому органі згідно з цим Порядком, формується облікова справа.
Реєстраційна частина облікової справи платника податків формується із документів, які надходять до контролюючих органів для взяття на облік платника податків, та доповнюється документами, які подаються платником податків або надходять стосовно платника податків згідно із статтями 66 - 68 Податкового кодексу України у паперовій формі.
( Абзац другий пункту 1.6 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 589 від 27.06.2018 )
Звітна частина облікової справи платника податків формується із податкових декларацій (звітів, розрахунків) та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків та зборів, які подаються платником у період його діяльності у паперовій формі.
( Абзац третій пункту 1.6 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 589 від 27.06.2018 )
Ведення облікових справ платників податків здійснюється з дотриманням правил діловодства. Комплектування документів проводиться у хронологічному чи тематичному порядку або у їх поєднанні. Кожна частина облікової справи повинна мати опис документів. Зберігання окремих документів та облікових справ здійснюється відповідно до Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12 квітня 2012 року № 578/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 квітня 2012 року за № 571/20884.
1.7. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:
військова частина - військові частини, заклади, установи, організації Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань;
уповноважена особа - особа (в розумінні підпункту 14.1.139 пункту 14.1 статті 14 розділу І Податкового кодексу України для цілей оподаткування розділу V Податкового кодексу України), яка веде облік результатів діяльності за договором про спільну діяльність без утворення юридичної особи (далі - договір про спільну діяльність);
( Абзац третій пункту 1.7 розділу І в редакції Наказу Міністерства фінансів № 747 від 31.08.2015 )
управитель майна - особа (в розумінні підпункту 14.1.139 пункту 14.1 статті 14 розділу І Податкового кодексу України для цілей оподаткування розділу V Податкового кодексу України, крім осіб, визначених у другому реченні абзацу другого підпункту 5 пункту 180.1 статті 180 розділу V Податкового кодексу України), яка веде окремий податковий облік з податку на додану вартість щодо господарських операцій, пов’язаних з використанням майна, що отримане в управління за договорами управління майном;
( Абзац четвертий пункту 1.7 розділу І в редакції Наказу Міністерства фінансів № 747 від 31.08.2015 )
централізовані бухгалтерії - централізовані бухгалтерії, створені при міністерствах та республіканських комітетах Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністраціях, органах місцевого самоврядування, в інших бюджетних установах.
Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Податковому кодексі України.
1.8. Цим Порядком визначаються такі питання:
1) порядок визначення податкового номера платника податків; порядок перевірки документів, що подаються платниками податків для взяття на облік у контролюючих органах;
2) порядок взяття на облік платників податків у відповідних контролюючих органах за основним та неосновними місцями обліку та повідомлення платником податків про всі об'єкти оподаткування і об'єкти, пов'язані з оподаткуванням, контролюючим органам за основним місцем обліку платника податків;
3) установлення переліку документів, які подаються для взяття на облік платників податків, порядку подання таких документів, а також порядку ведення документації при взятті платників податків на облік у контролюючих органах, занесення інформації щодо них до відповідних реєстрів;
4) установлення форм заяв, свідоцтв та документів з питань обліку платників податків;
5) порядок внесення змін до облікових даних платників податків;
6) порядок подачі платником податків заяв до контролюючих органів у разі реєстрації зміни місцезнаходження (місця проживання), відомостей про осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку юридичної особи та її відокремлених підрозділів, виникнення змін в облікових даних платників податків або внесення змін до документів, що подаються для взяття на облік згідно з цим Порядком;
7) порядок зняття з обліку платників податків у контролюючих органах.
1.9. У цьому Порядку датою отримання документів контролюючими органами (відомостей, заяв, запитів та інших документів) є:
поданих у паперовому вигляді - дата надходження до відповідного контролюючого органу;
поданих у електронному вигляді - час та дата надходження такого електронного документа, що зазначені в електронному повідомленні (квитанції), сформованому програмним забезпеченням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, у форматі, затвердженому в установленому законодавством порядку;
Якщо документ, поданий у електронному вигляді, надійшов пізніше 16 години робочого (операційного) дня, датою його отримання вважається наступний після нього робочий (операційний) день.
( Розділ I доповнено новим пунктом 1.9 згідно з Наказом Міністерства фінансів № 62 від 08.02.2021 )
II. Порядок визначення податкового номера платника податків
2.1. Облік платників податків у контролюючих органах ведеться за податковими номерами.
2.2. Податковим номером платника податків є:
1) код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ) для платників податків, які включаються до такого реєстру (юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб - резидентів та нерезидентів);
2) реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта;
3) реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами за структурою, встановленою у пункті 2.3 цього розділу, платникам податків, визначеним у пункті 2.4 цього розділу.
2.3. Структура реєстраційного (облікового) номера платника податків, який присвоюється контролюючим органом:
ХХ000000К, де:
ХХ - приймає значення 77 - для платників податків - резидентів, 88 - для платників податків - нерезидентів;
000000 - порядковий номер;
К - контрольний розряд, який формується за алгоритмом, визначеним центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику (далі - Центральний контролюючий орган).
( Пункт 2.3 розділу II в редакції Наказу Міністерства фінансів № 323 від 24.06.2020 )
2.4. Реєстраційний (обліковий) номер платника податків надається контролюючими органами:
1) уповноваженим особам договорів про спільну діяльність на території України без створення юридичної особи при взятті на облік договору згідно з цим Порядком;
2) управителям майна при взятті на облік договорів управління майном згідно з цим Порядком;
3) інвесторам (операторам) за угодами про розподіл продукції;
4) виконавцям (юридичним особам - нерезидентам) проектів (програм) міжнародної технічної допомоги та представництвам донорських установ в Україні;
( Підпункт 4 пункту 2.4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 589 від 27.06.2018 )
5) іноземним дипломатичним представництвам та консульським установам, представництвам міжнародних організацій в Україні (далі - дипломатична місія) у разі взяття їх на облік згідно з пунктом4.9 розділу IV цього Порядку або як платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
( Підпункт 5 пункту 2.4 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 747 від 31.08.2015, № 62 від 08.02.2021 )
6) іноземним компаніям, організаціям, утвореним відповідно до законодавства інших держав, у разі взяття їх на облік згідно з пунктом 3.4 розділу III та/або розділом V цього Порядку.
( Підпункт 6 пункту 2.4 розділу II в редакції Наказу Міністерства фінансів № 62 від 08.02.2021 )( Підпункт 7 пункту 2.4 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 62 від 08.02.2021 )
2.5. Податковий номер платника податків зазначається у всіх свідоцтвах, довідках, патентах, в інших документах або повідомленнях, що видаються платнику податків, у всіх податкових деклараціях (розрахунках, звітах), платіжних документах щодо податків і зборів, у фінансових документах, а також в інших випадках, передбачених законодавством.
2.6. Податковий номер платника податків не змінюється протягом усього періоду перебування на обліку в контролюючих органах такого платника податків, за винятком випадків зміни коду за ЄДРПОУ або реєстраційного номера облікової картки платника податків.
2.7. Уповноваженій особі за декількома договорами про спільну діяльність, управителю майна за декількома договорами управління майном чи інвестору (оператору) за декількома угодами про розподіл продукції податковий номер видається на кожний із зазначених договорів (угод) при взятті їх на облік згідно з цим Порядком.
Податковий номер, наданий уповноваженій особі, управителю майна чи інвестору (оператору), не змінюється протягом усього періоду перебування на обліку в контролюючих органах відповідного договору чи угоди, у тому числі в разі:
призначення іншої особи - учасника договору чи угоди уповноваженою особою чи інвестором (оператором), якщо наслідками таких змін не є припинення договору або угоди;
зміни місцезнаходження уповноваженої особи, управителя майна чи інвестора (оператора);
зміни контролюючого органу, у якому уповноважена особа, управитель майна чи інвестор (оператор) перебуває на обліку.
2.8. Після зняття з обліку платника податків податковий номер, який надавався контролюючим органом, закривається та надалі не використовується.
III. Порядок взяття на облік за основним місцем обліку платників податків - юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів
3.1. Взяття на облік за основним місцем обліку юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів як платників податків та зборів у контролюючих органах здійснюється після:
проведення державної реєстрації створення юридичної особи згідно із Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (далі - Закон);
( Абзац другий пункту 3.1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016 )
проведення державної реєстрації створення відокремленого підрозділу юридичної особи згідно із Законом;
( Абзац третій пункту 3.1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016 )
присвоєння кодів за ЄДРПОУ - для юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів, для яких законом встановлені особливості їх державної реєстрації та які не включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр).
( Абзац четвертий пункту 3.1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016 )
Взяття на облік платників податків контролюючими органами здійснюється за принципом організаційної єдності реєстраційних процедур, що проводяться державними реєстраторами, та процедур узяття на облік платників податків, що забезпечуються контролюючими органами. Обмін відомостями (запитами) про здійснення дій з державної реєстрації та взяття на облік (зняття з обліку) юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців здійснюється у порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами Центрального контролюючого органу.
( Абзац п'ятий пункту 3.1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 22 від 02.02.2015, № 375 від 18.03.2016 )
3.2. Підставою для взяття на облік за основним місцем обліку у контролюючому органі є надходження до цього органу:
відомостей з Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію створення юридичної особи;
( Абзац другий пункту 3.2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016 )
відомостей з Єдиного державного реєстру про скасування державної реєстрації припинення юридичної особи;
( Абзац третій пункту 3.2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016 )
відомостей з Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію створення відокремленого підрозділу юридичної особи;
( Абзац четвертий пункту 3.2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016 )
документів, визначених розділами IV та V цього Порядку та поданих юридичною особою або відокремленим підрозділом юридичної особи згідно з цим Порядком.
3.3. Контролюючі органи здійснюють контроль за відомостями, які надійшли з Єдиного державного реєстру, щодо коректності використання реєстраційних номерів облікових карток платників податків та в разі визнання помилковими (неповними) відомостей, що надійшли з Єдиного державного реєстру:
направляють до Єдиного державного реєстру повідомлення про неприйняття відповідних відомостей для вжиття державними реєстраторами заходів щодо усунення недоліків;
повідомляють платників податків про виявлені помилки в реєстраційних номерах облікових карток платників податків та необхідність подання уточнених відомостей до відповідних органів.
Після уточнення даних контролюючий орган здійснює коригування відомостей щодо реєстраційних номерів облікових карток платників податків у Єдиному банку даних юридичних осіб.
3.4. Нерезиденти (іноземні юридичні компанії, організації), які здійснюють в Україні діяльність через відокремлені підрозділи, у тому числі постійні представництва, або придбавають нерухоме майно або отримують майнові права на таке майно в Україні, або відкривають рахунки в банках України відповідно до статті 6 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", зобов’язані стати на облік у контролюючих органах:
1) взяття на облік у контролюючому органі нерезидента здійснюється при настанні першої із подій, визначеної в абзаці першому цього пункту, не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від нерезидента документів, визначених пунктом 4.4 розділу IV цього Порядку, які він зобов’язаний подати:
у десятиденний строк після акредитації (реєстрації, легалізації) на території України відокремленого підрозділу - до контролюючого органу за місцезнаходженням відокремленого підрозділу;
до придбання нерухомого майна або отримання майнових прав на таке майно в Україні - до контролюючого органу за місцезнаходженням нерухомого майна;
до відкриття рахунку в Україні - до контролюючого органу за місцезнаходженням установи (відділення) банку або іншої фінансової установи, в яких відкривається рахунок;
2) у порядку, встановленому розділом V цього Порядку, стає на облік та/або реєструється платником податку на прибуток юридична особа, що утворена відповідно до законодавства іншої країни (іноземна компанія), у випадках, визначених нормами Податкового кодексу України:
підпунктом 133.2.2 пункту 133.2 статті 133 розділу III Податкового кодексу України;
підпунктом 141.4.2 пункту 141.4 статті 141 розділу III Податкового кодексу України;
підпунктом 133.1.5 пункту 133.1 статті 133 розділу III Податкового кодексу України.
( Абзац четвертий підпункту 2 пункту 3.4 розділу III набирає чинності з 1 січня 2022 року див. пункт 4 Наказу Міністерства фінансів № 62 від 08.02.2021 )
Нерезидент, який не став на облік у визначені у цьому пункті строки, не звільняється від постановки на облік та має подати документи для взяття на облік згідно з підпунктом 1 та/або 2 цього пункту.
Взяття на облік відокремлених підрозділів нерезидента, у тому числі постійних представництв, не звільняє нерезидента від обов’язку постановки на облік в контролюючому органі.
Основним місцем обліку нерезидента є контролюючий орган, в якому нерезидент зареєстрований платником податку на прибуток, а у разі відсутності такої реєстрації - контролюючий орган, в якому нерезидента взято на облік за правилом першої події відповідно до абзацу першого цього пункту.
Дані про взятих на облік згідно з цим пунктом нерезидентів включаються до реєстру платників податків - нерезидентів з відповідною ознакою.
( Розділ III доповнено новим пунктом 3.4 згідно з Наказом Міністерства фінансів № 62 від 08.02.2021 )
3.5. Взяття на облік за основним місцем обліку відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, відомості щодо якого включені або підлягають включенню до Єдиного державного реєстру, у контролюючих органах здійснюється на підставі відомостей з Єдиного державного реєстру. Взяття на облік за основним місцем обліку іншого відокремленого підрозділу іноземної компанії, організації, у тому числі постійного представництва нерезидента, відомості щодо якого не включаються та не підлягають включенню до Єдиного державного реєстру, у контролюючому органі здійснюється після належної акредитації (реєстрації, легалізації) такого підрозділу на території України згідно із законом:
( Абзац перший пункту розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 839 від 06.10.2017; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 323 від 24.06.2020 )
1) одночасно із взяттям на облік нерезидента, якщо до взяття на облік нерезидента такий відокремлений підрозділ ще не перебуває на обліку;
( Підпункт 1 пункту 3.5 розділу III в редакції Наказу Міністерства фінансів № 62 від 08.02.2021 )
2) на підставі наданих відокремленим підрозділом іноземної компанії, організації документів, визначених пунктом 4.2 розділу IV цього Порядку;
( Підпункт 2 пункту 3.5 розділу III в редакції Наказу Міністерства фінансів № 62 від 08.02.2021 )
3) документом про акредитацію (реєстрацію, легалізацію) відокремленого підрозділу іноземної компанії, організації на території України є:
свідоцтво про реєстрацію представництва, видане центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики (далі - Мінекономіки), - для представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності на території України, на яких поширюється дія Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність";
( Абзац другий підпункту 3 пункту розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 323 від 24.06.2020 )( Абзац третій підпункту 3 пункту розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016 )
банківська ліцензія - для філій іноземних банків;
погоджене, прошите та засвідчене у порядку, встановленому Національним банком України, положення про представництво іноземного банку - для представництв іноземних банків (до контролюючого органу подається копія титульної сторінки положення з пред’явленням оригіналу або нотаріально засвідчена копія такої сторінки у разі подання документів поштовим відправленням);
( Абзац четвертий підпункту 3 пункту розділу III в редакціїНаказу Міністерства фінансів № 1125 від 21.12.2016 )
документ, виданий уповноваженим органом державної влади України, що засвідчує реєстрацію, акредитацію, легалізацію, створення, отримання згоди тощо на функціонування відокремленого підрозділу нерезидента на території України, - для інших відокремлених підрозділів нерезидентів;
свідоцтво про акредитацію відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, видане уповноваженим органом з питань державної реєстрації, та/або відомості Реєстру громадських об’єднань - для відокремленого підрозділу неурядової організації інших держав, міжнародної неурядової організації.
( Підпункт 3 пункту розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 839 від 06.10.2017; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 589 від 27.06.2018 )
Взяття на облік (у тому числі реєстрація платником податку на прибуток) нерезидентів (іноземних юридичних компаній, організацій) згідно з цим Порядком не звільняє від обов’язку постановки на облік в контролюючих органах згідно з цим Порядком відокремлених підрозділів таких нерезидентів (у тому числі постійних представництв), які є акредитованими (зареєстрованими, легалізованими) на території України.
( Абзац одинадцятий пункту 3.5 розділу III в редакції Наказу Міністерства фінансів № 62 від 08.02.2021 )
Взяті на облік згідно з цим підпунктом відокремлені підрозділи нерезидента включаються до реєстру платників податків - нерезидентів з відповідною ознакою.
( Абзац пункту 3.5 розділу III в редакції Наказу Міністерства фінансів № 62 від 08.02.2021 )
3.6. На обліку в контролюючих органах перебувають:
( Абзац перший пункту розділу ІІI в редакції Наказу Міністерства фінансів № 747 від 31.08.2015 )
угоди про розподіл продукції, на які поширюються особливості податкового обліку та оподаткування діяльності за такими угодами, визначені розділами V та XVIII Податкового кодексу України;
( Абзац пункту розділу ІІI в редакції Наказу Міністерства фінансів № 747 від 31.08.2015 )
договори управління майном та договори про спільну діяльність на території України без створення юридичних осіб, за якими здійснюються операції з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V Податкового кодексу України (крім договорів, на які поширюються норми другого речення абзацу другого підпункту 5 пункту 180.1 статті 180 розділу V Податкового кодексу України) або розділом VI Податкового кодексу України.
( Абзац пункту розділу ІІI в редакції Наказу Міністерства фінансів № 747 від 31.08.2015; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 323 від 24.06.2020 )
Взяття на облік договору здійснюється шляхом додаткового взяття на облік як платника податків відповідного управителя майна або уповноваженої особи. Взяття на облік угоди про розподіл продукції здійснюється шляхом додаткового взяття на облік як платника податків відповідного інвестора (для угоди за участю одного інвестора) або оператора (для багатосторонньої угоди).
( Абзац пункту розділу III в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1127 від 14.11.2014 )
Документи, що стосуються угоди або договору, зберігаються в обліковій справі інвестора (оператора), управителя майна або уповноваженої особи.
Підставою для взяття на облік договору (угоди) є:
( Абзац шостий пункту розділу ІІI в редакції Наказу Міністерства фінансів № 747 від 31.08.2015 )
1) отримання від інвестора (оператора) документів, визначених пунктом 4.5 розділу IV цього Порядку (для угоди про розподіл продукції);
( Абзац сьомий пункту розділу ІІI в редакції Наказу Міністерства фінансів № 747 від 31.08.2015 )
2) прийняття контролюючим органом рішення про реєстрацію платником податку на додану вартість (далі - платник ПДВ) або платником акцизного податку уповноваженої особи та отримання документів, визначених пунктом 4.6 розділу IV цього Порядку (для договору про спільну діяльність);
( Абзац восьмий пункту розділу ІІI в редакції Наказу Міністерства фінансів № 747 від 31.08.2015; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 323 від 24.06.2020 )
3) прийняття контролюючим органом рішення про реєстрацію платником ПДВ управителя майна та отримання документів, визначених пунктом 4.7 розділу IV цього Порядку (для договору управління майном).
( Абзац дев'ятий пункту розділу ІІI в редакції Наказу Міністерства фінансів № 747 від 31.08.2015 )( Абзац десятий пункту розділу ІІI виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 747 від 31.08.2015 )( Абзац одинадцятий пункту розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 747 від 31.08.2015 )
Після взяття на облік договору про спільну діяльність, договору управління майном та угоди про розподіл продукції відомості про них включаються до Реєстру договорів про спільну діяльність, договорів управління майном та угод про розподіл продукції.
3.7. Про отримання відомостей з Єдиного державного реєстру або документів від платника податків для взяття на облік у контролюючому органі згідно із цим розділом щодо кожного платника податків робиться запис у журналі реєстрації заяв та повідомлень про взяття на облік (реорганізацію, унесення змін, перереєстрацію) платників податків за формою № 2-ОПП (додаток 1). Отримані відомості або документи обробляються засобами відповідного програмного забезпечення згідно з регламентом такої обробки та вносяться до Єдиного банку даних юридичних осіб.
( Пункт 3.7 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 62 від 08.02.2021 )
3.8. Взяття на облік платника податків за основним місцем обліку контролюючим органом проводиться у день отримання відомостей з Єдиного державного реєстру, наданих згідно із Законом, чи заяви від платника податків та здійснюється за датою внесення даних до Єдиного банку даних юридичних осіб за номером, який відповідає порядковому номеру реєстрації відповідних відомостей чи заяви платника податків у журналі за формою № 2-ОПП.
( Пункт розділу ІІI із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 747 від 31.08.2015, № 62 від 08.02.2021 )
3.9. Дані про взяття на облік юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів, відомості щодо яких містяться в Єдиному державному реєстрі, як платників податків і зборів у контролюючих органах передаються до Єдиного державного реєстру у день взяття їх на облік за основним місцем обліку із зазначенням: дати та номера запису про взяття на облік, назви та ідентифікаційного коду контролюючого органу, у якому платника податків взято на облік.
Взяття на облік юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів, відомості щодо яких містяться в Єдиному державному реєстрі, як платників податків і зборів у контролюючих органах підтверджується відомостями, оприлюдненими на порталі електронних сервісів відповідно до Закону.
( Абзац другий пункту 3.9 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 62 від 08.02.2021 )
3.10. З моменту взяття на облік згідно з цим Порядком:
платник податків вважається таким, що перебуває на загальній системі оподаткування, якщо ним не обрано інший спосіб оподаткування відповідно до законодавства;
юридичні особи - резиденти, угоди про розподіл продукції належать до категорії платників податку на прибуток.
( Абзац третій пункту розділу ІІI із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 747 від 31.08.2015, № 62 від 08.02.2021 )
3.11. У разі взяття на облік як платників податків і зборів у контролюючих органах юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів, для яких законом установлені особливості їх державної реєстрації та відомості щодо яких не містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі у разі взяття на облік договорів про спільну діяльність та договорів управління майном, іноземних компаній, організацій та їх відокремлених підрозділів, іноземних юридичних осіб - виконавців проектів (програм) міжнародної технічної допомоги, представництв донорських установ в Україні, дипломатичних місій, контролюючий орган за основним місцем обліку формує довідку про взяття на облік платника податків, відомості щодо якого не підлягають включенню до Єдиного державного реєстру, за формою № 34-ОПП (додаток 2). Така довідка надсилається платнику податків не пізніше наступного робочого дня з дня взяття на облік. За згодою платника податків не пізніше наступного робочого дня після взяття його на облік така довідка може бути видана платнику податків чи уповноваженій особі платника податків у контролюючому органі.
( Абзац перший пункту розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1125 від 21.12.2016, № 323 від 24.06.2020, № 62 від 08.02.2021 )
Інвестору (оператору) після взяття на облік угоди про розподіл продукції контролюючим органом видається (надсилається) Свідоцтво про реєстрацію інвестора та угоди про розподіл продукції як платника податків за формою № 4-УРП (додаток 3).
( Абзац третій пункту розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 839 від 06.10.2017 )
3.12. Про видачу довідки за формою 34-ОПП (свідоцтва за формою № 4-УРП) робиться запис у журналі реєстрації документів про взяття на облік платників податків за формою № 14-ОПП (додаток 4). Довідка про взяття на облік не потребує додаткової реєстрації у загальному відділі чи канцелярії контролюючого органу.
Довідка (свідоцтво) видається безоплатно та є дійсною(им) лише на території України.
( Пункт розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1125 від 21.12.2016 )( Пункт 3.12 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016 )
3.13. Неприбуткові організації, які повністю фінансуються з бюджету, обслуговуються централізованими бухгалтеріями в частині розрахунків оплати праці працівників та перерахування до бюджету податків, зборів і не мають власних поточних рахунків у фінансових установах, обліковуються в Єдиному банку даних юридичних осіб з ознакою "не є платником податків".
Для встановлення ознаки "не є платником податків" установа або організація, яка обслуговується централізованою бухгалтерією, подає до контролюючого органу підтвердження від централізованої бухгалтерії факту її обслуговування.
На підставі поданих документів контролюючий орган встановлює ознаку "не є платником податків" в Єдиному банку даних юридичних осіб такій установі чи організації та передає до Єдиного державного реєстру дані про те, що організація або установа обліковується в контролюючих органах з ознакою "не є платником податків" у зв’язку із обслуговуванням централізованою бухгалтерією із зазначенням дати та номера запису про взяття на облік, найменування та ідентифікаційного коду контролюючого органу, у якому установа чи організація перебуває на обліку, та інформації про те, що установа або організація обліковується з ознакою "не є платником податків" у зв’язку із обслуговуванням централізованою бухгалтерією.
У разі прийняття рішення про самостійну сплату податків, зборів або самостійне здійснення операцій з постачання товарів/послуг (всіх або частини) така установа чи організація в десятиденний строк з дня прийняття такого рішення або укладення договорів зобов’язана повідомити про це контролюючий орган за основним місцем обліку з наданням підтвердних документів.
( Абзац четвертий пункту розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 323 від 24.06.2020 )
На підставі поданих документів контролюючий орган знімає ознаку "не є платником податків" в Єдиному банку даних юридичних осіб стосовно такої установи чи організації та передає до Єдиного державного реєстру дані про те, що стосовно організації або установи знято ознаку "не є платником податків" із зазначенням дати та номера запису про взяття на облік, найменування та ідентифікаційного коду контролюючого органу, у якому установа чи організація перебуває на обліку.
Якщо державна нотаріальна контора обслуговується централізованою бухгалтерією, така нотаріальна контора відповідно до розділу IV Податкового кодексу України у строки, встановлені для податкового кварталу, подає до контролюючого органу податковий розрахунок та інформацію щодо здійснення державними нотаріусами цієї контори операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомості, операцій з відчуження об'єктів рухомого майна та щодо видачі свідоцтв про право на спадщину та/або посвідчення договорів дарування.
( Пункт розділу III в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1125 від 21.12.2016 )
IV. Документи, що подаються для взяття на облік платників податків, та порядок їх подання
4.1. Для взяття на облік платник податків, який обслуговувався централізованою бухгалтерією та прийняв рішення про самостійну сплату податків, зборів або який не перебував на обліку з інших підстав, подає до контролюючого органу заяву за формою № 1-ОПП (додаток 5) та пред'являє документ, що підтверджує державну реєстрацію.
( Пункт 4.1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1125 від 21.12.2016 )
4.2. Для взяття на облік відокремлений підрозділ нерезидента, у тому числі постійне представництво нерезидента, зобов'язаний у 10-денний строк після державної реєстрації (легалізації, акредитації чи засвідчення факту створення іншим способом) подати до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням такі документи:
( Абзац перший пункту 4.2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 62 від 08.02.2021 )
заяву нерезидента (для іноземної юридичної компанії, організації або її відокремленого підрозділу ) за формою № 1-ОПН (додаток 6);
( Абзац другий пункту 4.2 розділу IV в редакції Наказу Міністерства фінансів № 62 від 08.02.2021 )
копію документа, що підтверджує присвоєння коду за ЄДРПОУ;
копію документа про реєстрацію, легалізацію, акредитацію чи засвідчення факту створення іншим способом.
4.3. Для взяття на облік як платника податків військова частина зобов'язана протягом 10 календарних днів після отримання свідоцтва про реєстрацію військової частини як суб'єкта господарювання подати до контролюючого органу за місцем своєї дислокації такі документи:
заяву за формою № 1-ОПП;