• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів (Форми N№ 1-ОПП, 2-ОПП, 4-ОПП, 4-УРП, 14-ОПП, 12-ОПП, 7-ОПП, 16-ОПП, 11-ОПП, 6-ОПП, 15-ОПП, 8-ОПП, 24-ОПП, 25-ОПП, 26-ОПП, 27-ОПП, 22-ОПП, 10-ОПП, 28-ОПП, 23-ОПП, 18-ОПП, 19-ОПП, 1-РПП, 5-ОПП, 20-ОПП)

Міністерство фінансів України  | Наказ, Запит, Повідомлення, Заява, Свідоцтво, Довідка, Журнал, Форма, Порядок від 09.12.2011 № 1588
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ, Запит, Повідомлення, Заява, Свідоцтво, Довідка, Журнал, Форма, Порядок
 • Дата: 09.12.2011
 • Номер: 1588
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ, Запит, Повідомлення, Заява, Свідоцтво, Довідка, Журнал, Форма, Порядок
 • Дата: 09.12.2011
 • Номер: 1588
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
На підставі поданих документів контролюючий орган встановлює ознаку "не є платником податків" в Єдиному банку даних юридичних осіб такій установі чи організації та передає до Єдиного державного реєстру дані про те, що організація або установа обліковується в контролюючих органах з ознакою "не є платником податків" у зв'язку із обслуговуванням централізованою бухгалтерією із зазначенням дати та номера запису про взяття на облік, найменування та ідентифікаційного коду контролюючого органу, у якому установа чи організація перебуває на обліку, та інформації про те, що установа або організація обліковується з ознакою "не є платником податків" у зв'язку із обслуговуванням централізованою бухгалтерією.
У разі прийняття рішення про самостійну сплату податків, зборів або самостійне здійснення операцій з постачання товарів/послуг (всіх або частини) така установа чи організація в десятиденний строк з дня прийняття такого рішення або укладення договорів зобов'язана повідомити про це контролюючий орган за основним місцем обліку з наданням підтвердних документів.
( абзац четвертий пункту 3.13 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 24.06.2020 р. № 323 )
На підставі поданих документів контролюючий орган знімає ознаку "не є платником податків" в Єдиному банку даних юридичних осіб стосовно такої установи чи організації та передає до Єдиного державного реєстру дані про те, що стосовно організації або установи знято ознаку "не є платником податків" із зазначенням дати та номера запису про взяття на облік, найменування та ідентифікаційного коду контролюючого органу, у якому установа чи організація перебуває на обліку.
Якщо державна нотаріальна контора обслуговується централізованою бухгалтерією, така нотаріальна контора відповідно до розділу IV Податкового кодексу України у строки, встановлені для податкового кварталу, подає до контролюючого органу податковий розрахунок та інформацію щодо здійснення державними нотаріусами цієї контори операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомості, операцій з відчуження об'єктів рухомого майна та щодо видачі свідоцтв про право на спадщину та/або посвідчення договорів дарування.
( пункт 3.13 із змінами, внесеними згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 31.08.2015 р. № 747,  у редакції наказу Міністерства  фінансів України від 21.12.2016 р. № 1125 )
3.14. Взяття на облік особи-нерезидента, яка постачає на митній території України фізичним особам електронні послуги і визначена підпунктом "д" підпункту 14.1.139 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України здійснюється:
автоматично, одночасно із реєстрацією особи-нерезидента платником податку на додану вартість відповідно до пункту 208-1.2 статті 208-1 розділу V Податкового кодексу України;
з наданням такій особі-нерезиденту податкового номера платника податків.
( абзац третій пункту 3.14 у редакції наказу  Міністерства фінансів України від 17.07.2023 р. № 396 )
Взяття на облік особи-нерезидента як платника податків підтверджується повідомленням з інформацією про реєстрацію платником податку на додану вартість, яке направляється контролюючим органом після реєстрації особі-нерезиденту відповідно до пункту 208-1.2 статті 208-1 розділу V Податкового кодексу України.
( розділ ІІІ доповнено пунктом 3.14 згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 13.12.2021 р. № 662 )
IV. Документи, що подаються для взяття на облік платників податків, та порядок їх подання
4.1. Для взяття на облік платник податків, який обслуговувався централізованою бухгалтерією та прийняв рішення про самостійну сплату податків, зборів або який не перебував на обліку з інших підстав, подає до контролюючого органу заяву за формою № 1-ОПП (додаток 5) та пред'являє документ, що підтверджує державну реєстрацію.
( пункт 4.1 із змінами, внесеними згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 21.12.2016 р. № 1125 )
4.2. Для взяття на облік відокремлений підрозділ нерезидента, у тому числі постійне представництво нерезидента, зобов'язаний у 10-денний строк після державної реєстрації (легалізації, акредитації чи засвідчення факту створення іншим способом) подати до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням такі документи:
( абзац перший пункту 4.2 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 08.02.2021 р. № 62 )
заяву нерезидента (для іноземної юридичної компанії, організації або її відокремленого підрозділу) за формою № 1-ОПН (додаток 6);
( абзац другий пункту 4.2 у редакції наказу  Міністерства фінансів України від 08.02.2021 р. № 62 )
копію документа, що підтверджує присвоєння коду за ЄДРПОУ;
копію документа про реєстрацію, легалізацію, акредитацію чи засвідчення факту створення іншим способом.
4.3. Для взяття на облік як платника податків військова частина зобов'язана протягом 10 календарних днів після отримання свідоцтва про реєстрацію військової частини як суб'єкта господарювання подати до контролюючого органу за місцем своєї дислокації такі документи:
заяву за формою № 1-ОПП;
завірену відповідним органом копію свідоцтва про реєстрацію військової частини як суб'єкта господарської діяльності у Збройних Силах України;
копію документа відповідного центрального органу виконавчої влади, що підтверджує присвоєння коду за ЄДРПОУ.
( абзац четвертий пункту 4.3 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 21.12.2016 р. № 1125 )
У разі якщо військова частина не провадить господарської діяльності, однак при цьому є платником податків (податковим агентом), то замість свідоцтва про реєстрацію військової частини як суб'єкта господарської діяльності у Збройних Силах України має бути наданий підтвердний документ (документи) відповідного міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади, що містить (містять) відомості про те, що військова частина є юридичною особою, створеною відповідно до законодавства (із зазначенням даних про створення), не здійснює господарської діяльності у розумінні Закону України "Про господарську діяльність у Збройних Силах України", не перебуває на обслуговуванні централізованої бухгалтерії та зобов'язана самостійно вести бухгалтерський облік, утримувати та/або сплачувати податки і збори до бюджету із зазначенням видів податків.
Стосовно місцезнаходження військових частин, які не включені до Єдиного державного реєстру, до Єдиного банку даних юридичних осіб вносяться лише ті частини адресних даних, які вказують на Автономну Республіку Крим, області, міста Київ та Севастополь.
4.4. Для взяття на облік іноземна компанія, організація, визначена у підпункті 1 пункту 3.4 розділу III цього Порядку, подає до контролюючого органу заяву за формою № 1-ОПН.
До заяви додаються копії таких документів (з пред'явленням оригіналів):
витягу з відповідного бізнес-реєстру (торговельного, банківського або іншого реєстру, в якому фіксується факт державної реєстрації компанії, організації), виданого в країні реєстрації іноземної компанії, організації та легалізованого в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, що супроводжується нотаріально засвідченим перекладом українською мовою;
документа, що підтверджує присвоєння ідентифікаційного (реєстраційного, облікового) номера (коду) нерезидента в країні його реєстрації, якщо у витягу з відповідного бізнес-реєстру не зазначені відомості про такий номер (код), що супроводжується нотаріально засвідченим перекладом українською мовою;
документа, яким підтверджуються повноваження представника нерезидента. У разі якщо такий документ виданий в країні реєстрації нерезидента, він повинен бути легалізований в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та супроводжуватися нотаріально засвідченим перекладом українською мовою;
документа про акредитацію (реєстрацію, легалізацію) відокремленого підрозділу іноземної компанії, організації на території України, якщо нерезидент здійснює в Україні діяльність через відокремлений підрозділ.
( пункт 4.4 із змінами, внесеними згідно з наказами  Міністерства фінансів України від 31.08.2015 р. № 747, від 24.06.2020 р. № 323, у редакції наказу Міністерства  фінансів України від 08.02.2021 р. № 62 )
4.5. Для взяття на облік (реєстрації) інвестора (оператора) і угоди про розподіл продукції як платника податків інвестор (оператор) зобов'язаний протягом 10 календарних днів після реєстрації угоди або після набрання нею чинності подати до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням (основним місцем обліку) такі документи:
заяву за формою № 1-ОПП;
копію зареєстрованої угоди про розподіл продукції;
копію свідоцтва про державну реєстрацію угоди про розподіл продукції.
Якщо багатостороння угода про розподіл продукції передбачає можливість реєстрації не лише оператора, але й інвесторів як платників податку на додану вартість за угодою, то податкові номери інвесторам за такою угодою надаються контролюючими органами за основним місцем обліку інвесторів на підставі отриманого від оператора рішення про реєстрацію всіх інвесторів як платників податку на додану вартість за угодою про розподіл продукції.
( пункт 4.5 доповнено абзацом п'ятим згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 14.11.2014 р. № 1127 )
4.6. Для взяття на облік договору про спільну діяльність уповноважена особа подає одночасно із реєстраційною заявою платника ПДВ або заявою про реєстрацію платника акцизного податку до контролюючого органу за своїм основним місцем обліку такі документи:
( абзац перший пункту 4.6 із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 31.08.2015 р. № 747, від 24.06.2020 р. № 323 )
заяву за формою № 1-ОПП;
копію договору (контракту) про спільну діяльність.
До цих документів додаються:
1) картка державної реєстрації договору (контракту), якщо до складу учасників договору про спільну діяльність входить іноземний інвестор;
( підпункт 1 пункту 4.6 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 06.10.2017 р. № 839 )
2) копії документів, які підтверджують погодження договору уповноваженим органом управління відповідно до законодавства, засвідчені в установленому законодавством порядку, якщо договором передбачене використання нерухомого майна державної власності, що перебуває у господарському віданні чи оперативному управлінні учасника договору про спільну діяльність;
3) копії спеціальних дозволів на користування надрами, якщо договором передбачене використання надр.
Взяття на облік договорів (контрактів) про виробничу кооперацію, спільне виробництво та інші види спільної інвестиційної діяльності за участю іноземного інвестора здійснюється після державної реєстрації договору (контракту) Міністерством економіки Автономної Республіки Крим, обласним, Київським або Севастопольським міським управлінням зовнішніх економічних зв'язків згідно з Положенням про порядок державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 1997 року № 112.
4.7. Для взяття на облік договору управління майном управитель майна подає одночасно із реєстраційною заявою платника ПДВ до контролюючого органу за своїм основним місцем обліку такі документи:
( абзац перший пункту 4.7 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 31.08.2015 р. № 747 )
заяву за формою № 1-ОПП;
копію договору управління майном (договір управління нерухомим майном має бути нотаріально посвідченим).
4.8. Облік іноземних юридичних осіб - виконавців проектів (програм) міжнародної технічної допомоги (далі у цьому пункті - виконавці) / представництв донорських установ в Україні, зареєстрованих відповідно до Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 153 (далі - постанова № 153), здійснюється шляхом внесення відповідних записів та відміток до Єдиного банку даних юридичних осіб та реєстру платників податків - нерезидентів.
( абзац перший пункту 4.8 із змінами, внесеними згідно з  наказами Міністерства фінансів України від 27.06.2018 р. № 589, від 24.06.2020 р. № 323 )
Взяття на облік виконавця / представництва донорської установи в Україні здійснюється контролюючим органом за адресою виконавця / представництва донорської установи в Україні із присвоєнням податкового номера.
( абзац другий пункту 4.8 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 27.06.2018 р. № 589 )
Підставою для взяття на облік є:
1) лист-звернення та копія свідоцтва про акредитацію виконавця (юридичної особи - нерезидента) проекту (програми) міжнародної технічної допомоги, подані виконавцем, або відомості про державну реєстрацію проекту (програми) міжнародної технічної допомоги та/або копія реєстраційної картки проекту (програми) міжнародної технічної допомоги, отримані відповідно до постанови № 153, - для виконавця;
( абзац четвертий пункту 4.8 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 24.06.2020 р. № 323 )
2) копія посвідчення про реєстрацію представництва донорської установи в Україні, отримана відповідно до постанови № 153, або лист-звернення, в якому зазначається адреса представництва в Україні, та копія посвідчення про реєстрацію представництва донорської установи в Україні, подані представництвом, - для представництва донорської установи в Україні.
( абзац третій пункту 4.8 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 06.10.2017 р. № 839, замінено трьома новими абзацами згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 27.06.2018 р. № 589, у зв'язку з цим абзаци четвертий, п'ятий  вважати відповідно абзацами шостим, сьомим, абзац п'ятий пункту 4.8 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 24.06.2020 р. № 323 )
У разі отримання відповідно до постанови № 153 інформації про наявність податкових пільг, передбачених законодавством та міжнародними договорами України в рамках реалізації проектів (програм) та представництв донорських установ в Україні, до реєстру платників податків - нерезидентів вноситься ознака "має право на податкові пільги". Якщо виконавець / представництво донорської установи в Україні звільнений від сплати всіх видів податків на території України, такий виконавець / представництво донорської установи в Україні обліковується в контролюючих органах з ознакою "не є платником податків".
( абзац шостий пункту 4.8 із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 06.10.2017 р. № 839, від 27.06.2018 р. № 589, від 24.06.2020 р. № 323 )
Абзац сьомий пункту 4.8 виключено
( абзац сьомий пункту 4.8 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 27.06.2018 р. № 589, виключено згідно з наказом Міністерства  фінансів України від 24.06.2020 р. № 323 )
4.9. Відомості про дипломатичні місії вносяться до Єдиного банку даних юридичних осіб:
до відкриття дипломатичною місією рахунку в Україні;
до придбання дипломатичною місією нерухомого майна або отримання майнових прав на таке майно в Україні;
якщо дипломатична місія здійснює виконання функцій податкового агента щодо сплати податку з доходів фізичних осіб, військового збору;
якщо за заявою дипломатичної місії контролюючим органом приймається рішення про відшкодування з бюджету податку на додану вартість.
Дипломатична місія за її зверненням включається до Єдиного банку даних юридичних осіб за податковим номером, наданим контролюючим органом, без подання додаткових документів. Також відомості про дипломатичну місію включаються до реєстру платників податків - нерезидентів з ознакою "дипломатична місія".
( пункт 4.9 із змінами, внесеними згідно з наказами  Міністерства фінансів України від 21.12.2016 р. № 1125, від 06.10.2017 р. № 839, від 24.06.2020 р. № 323, у редакції наказу Міністерства  фінансів України від 08.02.2021 р. № 62 )
4.10. Одночасно з поданням заяви та копій документів пред'являються оригінали відповідних документів.
( абзац перший пункту 4.10 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 21.12.2016 р. № 1125 )
У разі подання документів поштовим відправленням копії документів повинні бути засвідчені нотаріально або державним органом, який видав (зареєстрував) документи чи акредитував (зареєстрував, легалізував) платника податків (далі - державна установа).
( пункт 4.10 доповнено абзацом другим згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 21.12.2016 р. № 1125 )
У разі подання документів представником додатково пред'являється примірник оригіналу документа, що засвідчує його повноваження, або копія такого документа, засвідчена нотаріально або державною установою.
( пункт 4.10 доповнено абзацом третім згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 21.12.2016 р. № 1125 )
4.11. Якщо в заяві за формою № 1-ОПП, заяві за формою № 1-ОПН не зазначені обов'язкові реквізити, надані недостовірні або неповні дані, не підписано відповідальною особою платника податку чи особою, яка має документально підтверджене повноваження від платника податку щодо підпису заяви за формою № 1-ОПП, № 1-ОПН, документи подані не у повному обсязі або не пред'явлені оригінали відповідних документів (у разі подання документів поштовим відправленням - копії відповідних документів, не засвідчені нотаріально або державною установою), то не пізніше наступного робочого дня від дня отримання заяви контролюючий орган повертає документи платнику податків для виправлення (із зазначенням підстав неприйняття документів).
( абзац перший пункту 4.11 із змінами, внесеними згідно з  наказами Міністерства фінансів України від 14.11.2014 р. № 1127,  від 21.12.2016 р. № 1125, від 08.02.2021 р. № 62 )
Платник податків зобов'язаний протягом 5 календарних днів, що настають за днем отримання повернутих документів, подати виправлені документи для взяття на облік у контролюючому органі.
Документи, подані для взяття на облік договору про спільну діяльність або договору управління майном, також повертаються контролюючим органом уповноваженій особі або управителю майна, якщо до заяви за формою № 1-ОПП не додано реєстраційну заяву платника ПДВ або за результатами розгляду реєстраційної заяви платника ПДВ контролюючий орган відмовляє в реєстрації особи як платника ПДВ.
( пункт 4.11 доповнено абзацом третім згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 31.08.2015 р. № 747 )
V. Порядок взяття на облік та реєстрації нерезидентів у контролюючих органах
5.1. У порядку, встановленому цим розділом, при настанні першої із подій стає на облік та/або реєструється платником податку на прибуток юридична особа, що утворена відповідно до законодавства іншої країни (іноземна компанія / нерезидент), яка:
1) здійснює господарську діяльність на території України через своє постійне представництво, визначене підпунктом 14.1.193 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України. Такий нерезидент стає на облік у контролюючому органі за місцезнаходженням свого постійного представництва до початку своєї господарської діяльності через таке представництво;
2) придбаває інвестиційний актив, визначений абзацами третім - шостим підпункту "е" підпункту 141.4.1 пункту 141.4 статті 141 розділу III Податкового кодексу України, у іншого нерезидента - продавця, який не має постійного представництва в Україні. Такий нерезидент - покупець зобов'язаний не пізніше дати здійснення першої оплати за інвестиційний актив, що придбавається, стати на облік у контролюючому органі за місцезнаходженням української юридичної особи, акції, корпоративні права якої формують вартість інвестиційного активу, що є предметом такого правочину;
3) має місце ефективного управління на території України та має намір скористатись правом визнати себе податковим резидентом України відповідно до підпункту 133.1.5 пункту 133.1 статті 133 розділу III Податкового кодексу України. Взяття на облік такої іноземної компанії здійснюється у контролюючому органі за місцезнаходженням об'єкта ефективного управління.
(підпункт 3 пункту 5.1 у редакції наказу Міністерства фінансів України від 08.02.2021 р. № 62, набирає чинності з 01.01.2022 р.)
5.2. Реєстрація нерезидента платником податку на прибуток проводиться із дотриманням правила першої події:
нерезидент реєструється платником податку на прибуток згідно з пунктом 5.1 цього розділу в залежності від підстави, яка виникла раніше;
якщо нерезидент має на території України два і більше постійних представництв, то платником податку на прибуток він реєструється за місцезнаходженням свого постійного представництва, яке було створене першим;
якщо нерезидентом придбавається інвестиційний актив у іншого нерезидента і вартість інвестиційного активу, що є предметом такого правочину, сформована корпоративними правами двох і більше українських юридичних осіб, то платником податку на прибуток нерезидент-покупець реєструється за місцезнаходженням української юридичної особи, для якої вартість акцій, часток, корпоративних або інших аналогічних прав чи, відповідно, вартість нерухомого майна, що визначаються для цілей підпункту "е" підпункту 141.4.1 пункту 141.4 розділу III Податкового кодексу, є найбільшою.
5.3. Для реєстрації платником податку на прибуток нерезидент подає документи, визначені пунктом 4.4 розділу IV цього Порядку. Заява за формою № 1-ОПН подається:
1) з позначками "взяття на облік" та "реєстрація платником податку на прибуток", якщо до реєстрації платником податку на прибуток нерезидент не перебуває на обліку в контролюючих органах;
2) з позначкою "реєстрація платником податку на прибуток", якщо до реєстрації платником податку на прибуток нерезидент вже взятий на облік згідно з підпунктом 1 пункту 3.4 розділу III цього Порядку. У цьому випадку змінюється основне місце обліку нерезидента на контролюючий орган, в якому нерезидент реєструється платником податку на прибуток, якщо є інший контролюючий орган, в якому нерезидент був взятий на облік до такої реєстрації.
Заява за формою № 1-ОПН подається із зазначенням підстав для взяття на облік та/або реєстрації платником податку на прибуток згідно з пунктом 5.1 цього розділу. За наявності одночасно кількох підстав для реєстрації платником податку на прибуток в заяві за формою № 1-ОПН зазначаються всі підстави згідно з пунктом 5.1 цього розділу.
5.4. Взяття на облік іноземної компанії у разі, коли єдиною та першою підставою для взяття на облік є підстава, визначена у підпункті 3 пункту 5.1 цього розділу, здійснюється згідно з Порядком взяття на облік та зняття з обліку іноземної компанії як платника податку на прибуток підприємств зі статусом податкового резидента України, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 13 грудня 2021 року № 663, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 січня 2022 року за № 67/37403 (далі - Порядок № 663), на підставі визначеної Порядком № 663 заяви іноземної компанії про взяття на облік як платника податку на прибуток підприємств зі статусом податкового резидента України без подання заяви за формою № 1-ОПН.
( пункт 5.4 у редакції наказу Міністерства  фінансів України від 17.07.2023 р. № 396 )
5.5. Нерезидент, що здійснює господарську діяльність на території України через своє постійне представництво, яке акредитоване (зареєстроване, легалізоване) на території України як відокремлений підрозділ нерезидента, одночасно із взяттям на облік або до взяття на облік нерезидента має забезпечити постановку на облік свого постійного представництва у контролюючому органі згідно з пунктом 3.5 розділу III цього Порядку.
Нерезидент, що здійснює господарську діяльність на території України через своє постійне представництво, яке не акредитоване (зареєстроване, легалізоване) на території України як відокремлений підрозділ нерезидента, одночасно із поданням заяви та документів про реєстрацію платником податку на прибуток надає відомості про таке своє постійне представництво шляхом подання повідомлення про об'єкти, через які провадиться діяльність, згідно з розділом VIII цього Порядку.
Нерезидент зобов'язаний надати до контролюючих органів інформацію про всі свої постійні представництва та забезпечити постановку на облік в контролюючих органах всіх своїх відокремлених підрозділів, акредитованих (зареєстрованих, легалізованих) на території України, згідно з цим Порядком.
5.6. Взяття на облік нерезидента згідно з підпунктом 1 пункту 3.4 розділу III цього Порядку не звільняє такого нерезидента від обов'язку реєстрації платником податку на прибуток у випадках, визначених підпунктами 1, 2 пункту 5.1 цього розділу.
Нерезидент, який розпочав господарську діяльність через своє постійне представництво до реєстрації в контролюючому органі, вважається таким, що ухиляється від оподаткування, а одержані ним прибутки вважаються прихованими від оподаткування.
5.7. Після взяття на облік нерезидент включається до реєстру платників податків - нерезидентів з установленням ознаки платника податку на прибуток.
5.8. У разі прийняття рішення нерезидентом про припинення господарської діяльності через постійне представництво / постійні представництва такий нерезидент подає до відповідного контролюючого органу заяву за формою № 1-ОПН про припинення господарської діяльності на території України.
Щодо всіх відокремлених підрозділів такого нерезидента, які в реєстрі платників податків - нерезидентів мають ознаку "постійне представництво", така ознака має бути знята на підставі відповідних заяв за формою № 1-ОПН.
Щодо всіх постійних представництв такого нерезидента, які не акредитовані (зареєстровані, легалізовані) на території України як відокремлений підрозділ нерезидента, мають бути надані відомості про їх закриття або зміну типу шляхом подання повідомлення про об'єкти оподаткування згідно з розділом VIII цього Порядку.
5.9. Зняття ознаки платника податку на прибуток у реєстрі платників податків - нерезидентів здійснюється контролюючим органом:
1) щодо нерезидента, який здійснював господарську діяльність через своє постійне представництво, - у разі виконання умов, визначених у пункті 5.8 цього розділу, подання податкової звітності з податку на прибуток відповідно до Податкового кодексу України та перерахування у повному обсязі до бюджету податку на прибуток за даними таких декларацій;
2) щодо нерезидента, підставою для перебування на обліку якого є підстава, визначена у підпункті 2 пункту 5.1 цього розділу, - після подання податкової декларації з податку на прибуток та перерахування у повному обсязі до бюджету податку на прибуток з доходів інших нерезидентів, отриманих від відчуження інвестиційних активів;
3) щодо іноземної компанії, підставою для перебування на обліку якої є підстава, визначена у підпункті 3 пункту 5.1 цього розділу, - у разі відмови іноземної компанії від статусу податкового резидента України відповідно до Порядку № 663.
(підпункт 3 пункту 5.9 у редакції наказу Міністерства фінансів України від 08.02.2021 р. № 62, набирає чинності з 01.01.2022 р.)
( підпункт 3 пункту 5.9 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2023 р. № 396 )
Якщо для реєстрації платником податку на прибуток у нерезидента є дві або три підстави, зазначені у пункті 5.1 цього розділу, зняття ознаки платника податку на прибуток проводиться, якщо щодо таких підстав виконуються умови, визначені підпунктами 1 - 3 цього пункту.
Після зняття ознаки платника податку на прибуток нерезидент має повторно зареєструватись платником податку на прибуток згідно з цим розділом у разі, якщо нерезидент розпочинає здійснювати господарську діяльність на території України або якщо для реєстрації платником податку на прибуток у нерезидента виникають інші підстави, зазначені у пункті 5.1 цього розділу.
( пункт 5.9 доповнено абзацом шостим згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 13.12.2021 р. № 662 )
5.10. Якщо нерезидент припиняє свою діяльність на території України, закриває всі свої відокремлені підрозділи, постійні представництва, відчужує об'єкти нерухомого майна та майнові права, закриває рахунки / електронні гаманці у банках, інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг / емітентах електронних грошей, то після зняття ознаки платника податку на прибуток, проведення розрахунків з бюджетом зі сплати всіх податків, зборів та у разі відсутності у нерезидента будь-яких об'єктів, пов'язаних з оподаткуванням, контролюючий орган здійснює зняття з обліку такого нерезидента за загальними процедурами, встановленими цим Порядком.
( пункт 5.10 із змінами, внесеними згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 17.07.2023 р. № 396 )( розділ V із змінами, внесеними згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 21.12.2016 р. № 1125, у редакції наказу Міністерства  фінансів України від 08.02.2021 р. № 62 )
5.11. Постійні представництва нерезидентів, які були зареєстровані платниками податку на прибуток підприємств у періодах до 01 січня 2021 року, залишаються платниками цього податку до реєстрації як платниками податку на прибуток підприємств відповідних нерезидентів.
Зняття ознаки платника податку на прибуток стосовно постійного представництва нерезидента проводиться після реєстрації нерезидента платником податку на прибуток. Подання постійним представництвом заяви про зняття такої ознаки не вимагається. Зняття ознаки платника податку на прибуток з постійного представництва проводиться контролюючим органом одночасно із внесенням ознаки платника податку на прибуток щодо відповідної іноземної компанії.
Якщо іноземна компанія і її постійне представництво, зареєстроване платником податку на прибуток, перебувають на обліку в різних контролюючих органах, зняття ознаки платника податку на прибуток для постійного представництва проводиться контролюючим органом після отримання відомостей про реєстрацію іноземної компанії платником податку на прибуток від іншого контролюючого органу (де зареєстрована платником податку на прибуток іноземна компанія), від постійного представництва чи на підставі даних реєстру платників податків - нерезидентів.
Після зняття ознаки платника податку на прибуток постійне представництво нерезидента - відокремлений підрозділ залишається на обліку як платник інших видів податків до його закриття.
Постійне представництво, яке не акредитоване (зареєстроване, легалізоване) на території України як відокремлений підрозділ нерезидента, може бути зняте з обліку як платник податків у порядку, визначеному пунктом 11.13 розділу XI цього Порядку.
( розділ V доповнено пунктом 5.11 згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 13.12.2021 р. № 662 )
VI. Взяття на облік за основним місцем обліку самозайнятих осіб
6.1. Взяття на облік за основним місцем обліку фізичної особи - підприємця здійснюється після її державної реєстрації згідно із Законом контролюючим органом за місцем її державної реєстрації на підставі:
відомостей про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця;
( абзац другий пункту 6.1 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 18.03.2016 р. № 375 )
відомостей про скасування державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.
( абзац третій пункту 6.1 у редакції наказу  Міністерства фінансів України від 18.03.2016 р. № 375 )
6.2. Контролюючі органи здійснюють контроль відомостей, які надійшли стосовно фізичних осіб - підприємців з Єдиного державного реєстру, у порядку, визначеному пунктом 3.3 розділу III цього Порядку.
6.3. Про отримання відомостей від державного реєстратора у контролюючому органі стосовно кожної фізичної особи - підприємця робиться запис у журналі реєстрації заяв та повідомлень про взяття на облік (унесення змін) платників податків (для самозайнятих осіб) за формою № 7-ОПП (додаток 7). Отримані від державного реєстратора відомості обробляються засобами відповідного програмного забезпечення згідно з регламентом такої обробки та вносяться до Реєстру самозайнятих осіб.
( пункт 6.3 із змінами, внесеними згідно з наказами  Міністерства фінансів України від 18.03.2016 р. № 375,  від 21.12.2016 р. № 1125 )
6.4. Взяття на облік за основним місцем обліку фізичної особи - підприємця контролюючим органом проводиться у день отримання відомостей про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця та здійснюється датою внесення даних до Реєстру самозайнятих осіб за номером, який відповідає порядковому номеру реєстрації відповідного повідомлення державного реєстратора в журналі за формою № 7-ОПП.
( пункт 6.4 із змінами, внесеними згідно з наказами  Міністерства фінансів України від 31.08.2015 р. № 747,  від 18.03.2016 р. № 375 )
6.5. Дані про взяття на облік фізичної особи - підприємця передаються до Єдиного державного реєстру у день взяття на облік за основним місцем обліку із зазначенням: дати та номера запису про взяття на облік, найменування та ідентифікаційного коду контролюючого органу, в якому фізичну особу - підприємця взято на облік.
Взяття на облік фізичної особи - підприємця підтверджується відомостями, оприлюдненими на порталі електронних сервісів, відповідно до Закону.
( абзац другий пункту 6.5 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 08.02.2021 р. № 62 )
6.6. Облік самозайнятих осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта, ведеться у контролюючих органах за прізвищем, ім'ям, по батькові і серією (за наявності) та номером такого паспорта.
6.7. Взяття на облік фізичних осіб, які не є підприємцями та здійснюють незалежну професійну діяльність, умовою ведення якої згідно із законом є державна реєстрація (реєстрація) такої діяльності у відповідному уповноваженому органі та отримання свідоцтва про реєстрацію чи іншого документа (дозволу, сертифіката тощо), що підтверджує право фізичної особи на ведення незалежної професійної діяльності (далі - фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність), здійснюється за місцем постійного проживання у порядку, встановленому цим Порядком для фізичних осіб - підприємців:
( абзац перший пункту 6.7 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 24.06.2020 р. № 323 )
1) для взяття на облік фізична особа, яка має намір провадити незалежну професійну діяльність, у строк 10 календарних днів після державної реєстрації (реєстрації) незалежної професійної діяльності у відповідному уповноваженому органі та отримання свідоцтва про реєстрацію чи іншого документа (дозволу, сертифіката тощо), що підтверджує право фізичної особи на провадження незалежної професійної діяльності, зобов'язана подати особисто (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) або через уповноважену особу до контролюючого органу за місцем свого постійного проживання:
( абзац перший підпункту 1 пункту 6.7 із змінами, внесеними  згідно з наказом Міністерства фінансів України від 24.06.2020 р. № 323 )
заяву за формою № 5-ОПП (додаток 8);
( абзац другий підпункту 1 пункту 6.7 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 21.12.2016 р. № 1125 )
копію реєстраційного посвідчення про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності, якщо заявник є приватним нотаріусом;
копію свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю, якщо заявник є адвокатом, який провадить адвокатську діяльність індивідуально;
копію свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта, якщо судовий експерт не є працівником державної спеціалізованої установи;
( абзац п'ятий підпункту 1 пункту 6.7 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 27.06.2018 р. № 589, у редакції наказу Міністерства  фінансів України від 13.12.2021 р. № 662 )
копію посвідчення приватного виконавця, якщо заявником є приватний виконавець;
( підпункт 1 пункту 6.7 доповнено новим абзацом шостим згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 21.12.2016 р. № 1125,  у зв'язку з цим абзаци шостий, сьомий  вважати відповідно абзацами сьомим, восьмим )
копію свідоцтва про право на провадження діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого реалізацією, керуючого реструктуризацією, керуючого санацією, ліквідатора), якщо заявником є арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий реалізацією, керуючий реструктуризацією, керуючий санацією, ліквідатор);
( абзац сьомий підпункту 1 пункту 6.7 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 24.06.2020 р. № 323 )
копію кваліфікаційного сертифіката відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, якщо заявником є архітектор, інженер технічного нагляду, інженер-проектувальник, експерт, який здійснює професійну діяльність, визначену отриманим кваліфікаційним сертифікатом (крім експертів, які відповідно до кваліфікаційного сертифіката мають право здійснювати експертизу проектної (містобудівної) документації, та відповідальних виконавців, які здійснюють професійну діяльність як працівники юридичної особи або фізичної особи - підприємця).
( підпункт 1 пункту 6.7 доповнено новим абзацом восьмим  згідно з наказом Міністерства фінансів України від 24.06.2020 р. № 323 )
Якщо адвокат або судовий експерт провадить незалежну професійну діяльність індивідуально (не в складі державної спеціалізованої установи чи іншої юридичної особи) не з дати видачі відповідного свідоцтва, то для підтвердження періодів, протягом яких незалежна професійна діяльність не провадилась, подається документ відповідного уповноваженого органу чи витяг з реєстру, яким забезпечується реєстрація незалежної професійної діяльності, із зазначенням дат зупинення та поновлення права на заняття незалежною професійною діяльністю або дат зміни організаційної форми відповідної діяльності.
( підпункт 1 пункту 6.7 доповнено новим абзацом дев'ятим  згідно з наказом Міністерства фінансів України від 24.06.2020 р. № 323, у зв'язку з цим абзаци восьмий - десятий  вважати відповідно абзацами десятим - дванадцятим )
При подачі документів пред'являються оригінали зазначених документів та паспортний документ.
( абзац десятий підпункту 1 пункту 6.7 із змінами, внесеними  згідно з наказом Міністерства фінансів України від 24.06.2020 р. № 323 )
У разі подання документів поштовим відправленням копії документів повинні бути засвідчені нотаріально або органом, який здійснив реєстрацію незалежної професійної діяльності.
( підпункт 1 пункту 6.7 доповнено абзацом одинадцятим згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 21.12.2016 р. № 1125 )
У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.
( підпункт 1 пункту 6.7 доповнено абзацом дванадцятим згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 21.12.2016 р. № 1125 )
Подання документів засобами електронного зв'язку в електронній формі здійснюється з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронних довірчих послуг;
( підпункт 1 пункту 6.7 доповнено абзацом тринадцятим згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 13.12.2021 р. № 662 )
2) контролюючий орган відмовляє в розгляді документів, поданих для взяття на облік особи, яка здійснює незалежну професійну діяльність, у разі:
наявності обмежень на провадження незалежної професійної діяльності, встановлених законодавством;
коли документи подані за неналежним місцем обліку;
коли документи не відповідають встановленим вимогам, подані не в повному обсязі або коли зазначені в різних документах відомості є взаємно невідповідними;
коли фізична особа вже взята на облік як самозайнята особа;
неподання для реєстрації особою, яка має намір провадити незалежну професійну діяльність, свідоцтва про реєстрацію чи іншого документа (дозволу, сертифіката тощо), що підтверджує право фізичної особи на провадження незалежної професійної діяльності.
Після усунення причин, що були підставою для відмови у взятті на облік такої самозайнятої особи, фізична особа може повторно подати документи для взяття на облік;
3) узяття на облік фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, здійснюється у день отримання від них заяви за формою № 5-ОПП.
( абзац перший підпункту 3 пункту 6.7 із змінами, внесеними  згідно з наказом Міністерства фінансів України від 31.08.2015 р. № 747 )
Довідка за формою № 34-ОПП надсилається (видається) фізичній особі, яка провадить незалежну професійну діяльність, згідно з пунктами 3.11, 3.12 розділу III цього Порядку;
( абзац другий підпункту 3 пункту 6.7 із змінами, внесеними згідно з  наказами Міністерства фінансів України від 18.03.2016 р. № 375, від 21.12.2016 р. № 1125, від 08.02.2021 р. № 62 )
4) якщо фізична особа зареєстрована як підприємець та при цьому така особа провадить незалежну професійну діяльність, така фізична особа обліковується у контролюючих органах як фізична особа - підприємець з ознакою провадження незалежної професійної діяльності.
У такому разі фізична особа зобов'язана подати особисто (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) або через уповноважену особу до контролюючого органу за місцем свого постійного проживання заяву за формою № 5-ОПП з позначкою "Зміни" та копію документа, що підтверджує право фізичної особи на провадження незалежної професійної діяльності, визначеного у підпункті 1 цього пункту.
Ознака провадження незалежної професійної діяльності може бути встановлена контролюючим органом на підставі відомостей (даних) відповідного уповноваженого органу чи реєстру, яким забезпечується реєстрація незалежної професійної діяльності, якщо відповідний реєстр містить дані про те, що професійна діяльність провадиться незалежно (індивідуально).
( підпункт 4 пункту 6.7 доповнено абзацом третім згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 24.06.2020 р. № 323 )
6.8. Облік фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, у контролюючих органах здійснюється з урахуванням такого:
1) якщо робоче місце нотаріуса знаходиться на території іншої адміністративно-територіальної одиниці, ніж місце його постійного проживання, то нотаріус повинен стати на облік за неосновним місцем обліку в контролюючому органі за місцезнаходженням свого робочого місця відповідно до розділу IV Податкового кодексу України;
2) про видане реєстраційне посвідчення, анулювання або припинення дії реєстраційного посвідчення територіальний орган Мінюсту протягом п'яти робочих днів повідомляє контролюючий орган за місцем постійного проживання приватного нотаріуса згідно з Положенням про порядок реєстрації приватної нотаріальної діяльності та заміщення приватного нотаріуса, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 22 березня 2011 року № 871/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 березня 2011 року за № 388/19126;
( підпункт 2 пункту 6.8 у редакції наказу  Міністерства фінансів України від 13.12.2021 р. № 662 )
3) якщо контролюючим органом за інформацією від іншого державного органу чи при виконанні власних функцій виявляється фізична особа, яка здійснює незалежну професійну діяльність, що є зареєстрованою, але не перебуває на обліку у контролюючому органі, контролюючий орган повідомляє таку особу про необхідність подання заяви для взяття її на облік;
Абзац другий підпункту 3 пункту 6.8 виключено
( згідно з наказом Міністерства  фінансів України від 06.10.2017 р. № 839 )
4) фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність та взяті на облік, як внутрішньо переміщені особи, можуть подати заяву для взяття на облік/зміну місця обліку до контролюючого органу за місцем реєстрації фактичного місця проживання такої внутрішньо переміщеної особи згідно з довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, копія якої подається до контролюючого органу;
( пункт 6.8 доповнено підпунктом 4 згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 24.06.2020 р. № 323 )
5) про адресу робочого місця особи, яка здійснює незалежну професійну діяльність, така особа надає відомості шляхом подання повідомлення про об'єкти, через які провадиться діяльність, згідно з розділом VIII цього Порядку.
( пункт 6.8 доповнено підпунктом 5 згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 13.12.2021 р. № 662 )
VII. Порядок взяття на облік за неосновним місцем обліку платників податків
7.1. Якщо відповідно до законодавства в платника податків, крім обов'язків щодо подання податкових декларацій (розрахунків, звітів) та/або нарахування, утримання або сплати (перерахування) податків, зборів на території адміністративно-територіальної одиниці за своїм місцезнаходженням, виникають такі обов'язки на території іншої адміністративно-територіальної одиниці, то такий платник податків зобов'язаний стати на облік за таким неосновним місцем обліку у відповідному контролюючому органі.
7.2. Для взяття на облік за неосновним місцем обліку платник податків зобов'язаний протягом 10 робочих днів після створення відокремленого підрозділу, реєстрації рухомого чи нерухомого майна чи відкриття об'єкта чи підрозділу, через які провадиться діяльність або які підлягають оподаткуванню чи пов'язані з оподаткуванням, подати до відповідного контролюючого органу заяву про взяття на облік за неосновним місцем обліку за формою № 17-ОПП (додаток 9). Дані заяви про взяття на облік за неосновним місцем обліку вносяться до Єдиного банку даних юридичних осіб або Реєстру самозайнятих осіб.
( абзац перший пункту 7.2 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 21.12.2016 р. № 1125 )
Платники податків, які уклали з відповідним контролюючим органом договір про визнання електронних документів, можуть подати заяву за формою № 17-ОПП засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронних довірчих послуг.
( пункт 7.2 доповнено абзацом другим згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 21.12.2016 р. № 1125, абзац другий пункту 7.2 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 24.06.2020 р. № 323 )
Заява за формою № 17-ОПП може бути подана як до контролюючого органу за неосновним місцем обліку, так і до контролюючого органу за основним місцем обліку.
( пункт 7.2 доповнено абзацом третім згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 21.12.2016 р. № 1125 )
У разі подання заяви за формою № 17-ОПП до контролюючого органу за неосновним місцем обліку платник податків у розділі 3 заяви може зазначити контролюючий орган, до якого подається заява, та обрати адміністративно-територіальні одиниці (за місцезнаходженням об'єктів оподаткування), які обслуговуються таким органом.
( пункт 7.2 доповнено абзацом четвертим згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 21.12.2016 р. № 1125 )