• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних

Кабінет Міністрів України  | Постанова, Порядок, Перелік, Положення від 21.10.2015 № 835
Редакції
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Порядок, Перелік, Положення
 • Дата: 21.10.2015
 • Номер: 835
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Порядок, Перелік, Положення
 • Дата: 21.10.2015
 • Номер: 835
 • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 21 жовтня 2015 р. № 835
Київ
Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних
( Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України  від 28 грудня 2016 року № 1035, від 24 травня 2017 року № 354, від 20 грудня 2017 року № 1100, від 4 липня 2018 року № 524, від 17 квітня 2019 року № 409, від 6 листопада 2019 року № 916, від 4 грудня 2019 року № 1065, від 4 грудня 2019 року № 1141, від 15 січня 2020 року № 14, від 5 лютого 2020 року № 123, від 26 лютого 2020 року № 171, від 27 травня 2020 року № 405, від 1 липня 2020 року № 561,  від 9 вересня 2020 року № 826, від 23 вересня 2020 року № 870, від 9 жовтня 2020 року № 936, від 3 березня 2021 року № 407, від 21 квітня 2021 року № 392, від 12 травня 2021 року № 462, від 23 червня 2021 року № 681, від 7 липня 2021 року № 704, від 17 листопада 2021 року № 1196, від 23 грудня 2021 року № 1460, від 16 вересня 2022 року № 1041, від 23 грудня 2022 року № 1431, від 24 січня 2023 року № 65, від 18 квітня 2023 року № 336, від 2 травня 2023 року № 424, від 9 травня 2023 року № 457, від 12 травня 2023 року № 474, від 30 червня 2023 року № 668, від 7 липня 2023 року № 690, від 18 липня 2023 року № 727 )
(Зміни до додатка до Положення, затвердженого цією постановою, передбачені пунктом 4 Змін, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2021 року № 393, внесені не будуть у зв'язку з викладенням додатка до Положення з 28 квітня 2021 року у новій редакції постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2021 року № 407)
Відповідно до статті 10-1 Закону України "Про доступ до публічної інформації" Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити такі, що додаються:
Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних;
Порядок щорічної оцінки стану оприлюднення та оновлення відкритих даних розпорядниками інформації на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних (далі - Порядок).
( пункт 1 у редакції постанови Кабінету  Міністрів України від 17.04.2019 р. № 409 )
2. Розпорядникам інформації, визначеним Законом України "Про доступ до публічної інформації", забезпечити протягом шести місяців оприлюднення та подальше оновлення на своїх офіційних веб-сайтах наборів даних згідно з Положенням, затвердженим цією постановою, а також забезпечити надання інформації, необхідної для проведення оцінки стану оприлюднення та оновлення відкритих даних відповідно до Порядку.
Розпорядникам інформації, визначеним у пункті 1 Порядку, протягом двох місяців з дня набрання чинності цією постановою надіслати Державному агентству з питань електронного урядування заповнену картку оцінки стану оприлюднення та оновлення відкритих даних за 2018 рік за визначеною формою.
( пункт 2 у редакції постанови Кабінету  Міністрів України від 17.04.2019 р. № 409 )
3. Міністерству цифрової трансформації забезпечити:
( абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з  постановою Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 р. № 123 )
належне функціонування Єдиного державного веб-порталу відкритих даних;
проведення із залученням інститутів громадянського суспільства та представників громадськості періодичного моніторингу стану оприлюднення та оновлення наборів даних на офіційних веб-сайтах державних органів та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних, зокрема шляхом проведення щорічної оцінки стану оприлюднення та оновлення відкритих даних розпорядниками інформації на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних відповідно до Порядку із подальшою публікацією результатів моніторингу на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних та поданням результатів оцінки на розгляд Кабінету Міністрів України;
( абзац третій пункту 3 у редакції постанови  Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 р. № 409 )
проведення аналізу результатів опитування та визначення оцінки відповідно до пунктів 12 і 13 Порядку до 1 вересня 2019 року.
( пункт 3 доповнено абзацом згідно з постановою  Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 р. № 409 )
 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК
Інд. 49
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 жовтня 2015 р. № 835
ПОЛОЖЕННЯ
про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних
1. Це Положення визначає вимоги до формату і структури наборів даних, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, періодичність оновлення та порядок їх оприлюднення, а також перелік таких наборів даних.
Оприлюднення наборів даних у формі відкритих даних здійснюється за такими принципами:
відкритість за замовчуванням - забезпечення оприлюднення розпорядниками усієї публічної інформації у формі відкритих даних, яка перебуває в їх володінні, крім інформації, яка законом віднесена до інформації з обмеженим доступом, а також інформації, яка не підлягає оприлюдненню згідно із Законом України "Про доступ до публічної інформації";
оперативність - забезпечення своєчасного оновлення публічної інформації у формі відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних, а також її оприлюднення у первинній (неагрегованій) формі;
доступність використання - забезпечення оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних у машиночитаному форматі, а також забезпечення її подальшого вільного та безоплатного використання;
інтероперабельність - забезпечення оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних з публікацією у наборі даних єдиних ідентифікаторів об'єктів, інформація щодо яких міститься у цьому наборі даних;
постійна застосовність - забезпечення використання публічної інформації у формі відкритих даних органами державної влади та органами місцевого самоврядування під час здійснення ними своїх повноважень;
інклюзивність розвитку - забезпечення розпорядниками інформації підтримки та сприяння створення нових інформаційних ресурсів та послуг на основі публічної інформації у формі відкритих даних.
( пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою  Кабінету Міністрів України від 20.12.2017 р. № 1100, у редакції постанови Кабінету  Міністрів України від 03.03.2021 р. № 407 )
2. Терміни, що вживаються в цьому Положенні, мають таке значення:
управлінська аналітика - оброблена інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, або яка перебуває у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених Законом України "Про доступ до публічної інформації", призначена для підтримки прийняття управлінських рішень, інформаційно-аналітичного забезпечення процесу формування державної політики;
( пункт 2 доповнено новим абзацом другим згідно з  постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2021 р. № 462, у зв'язку з цим абзаци другий - шістнадцятий  вважати відповідно абзацами третім - сімнадцятим )
відкритий формат - формат даних, незалежний від платформи та доступний без обмежень, які перешкоджають його повторному використанню;
завантаження набору даних - розміщення розпорядником інформації набору даних на порталі чи публікація інтерфейсу прикладного програмування для доступу до інформації набору даних;
інтерфейс прикладного програмування (server-side Web АРІ) - набір готових функцій, що надається у вигляді сервісу для використання у зовнішніх прикладних програмах для забезпечення динамічного доступу до наборів даних;
машиночитаний формат - формат даних, структурований таким чином, що дає змогу ідентифікувати, перетворювати та отримувати конкретні дані, включаючи окремі факти та їх внутрішню структуру, без участі людини;
( абзац шостий пункту 2 у редакції постанови  Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 р. № 407 )
метадані - довідкова структурована інформація, що описує, роз'яснює, дає змогу ідентифікувати, спрощує використання та управління набором даних;
модуль управлінської аналітики - інформаційно-телекомунікаційна система, що забезпечує відображення управлінської аналітики суб'єктами владних повноважень;
( пункт 2 доповнено новим абзацом восьмим згідно з  постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2021 р. № 462, у зв'язку з цим абзаци восьмий - сімнадцятий  вважати відповідно абзацами дев'ятим - вісімнадцятим )
набір даних - сукупність однорідних значень (записів) даних і метаданих, що їх описують;
оприлюднення набору даних - завантаження набору даних розпорядником інформації та забезпечення доступу до нього держателем порталу після проходження модерації;
паспорт набору даних - сукупність метаданих, що містить опис набору даних, необхідний для його ідентифікації та використання;
структура набору даних - сукупність метаданих, що містить опис складу (елементів) набору даних, їх формат, параметри та призначення;
набір даних високої цінності - набір даних, який містить суспільно необхідну інформацію, повторне використання якої становить значний ефект для розвитку суспільства, держави, економіки та захисту навколишнього природного середовища;
( пункт 2 доповнено новим абзацом тринадцятим згідно з  постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 р. № 407 )
набір динамічних даних (даних у реальному часі) - набір даних, який містить інформацію, яка постійно змінюється та невідкладно оновлюється більше ніж один раз на день. Доступ до наборів динамічних даних (даних у реальному часі) забезпечується виключно через інтерфейси прикладного програмування (API);
( пункт 2 доповнено новим абзацом чотирнадцятим згідно з  постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 р. № 407 )
інформаційний аудит - процес аналізу розпорядником інформації щодо наявності, стану, форматів, процесів управління та використання усієї інформації, яка перебуває в його володінні. Проведення інформаційного аудиту є обов'язковим та здійснюється щонайменше один раз на рік.
( пункт 2 доповнено новим абзацом п'ятнадцятим згідно з  постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 р. № 407 )
Методика проведення інформаційного аудиту затверджується центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері відкритих даних.
( пункт 2 доповнено новим абзацом шістнадцятим згідно з  постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 р. № 407 )
Результати інформаційного аудиту розпорядника інформації підлягають обов'язковій публікації на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.
( пункт 2 доповнено новим абзацом сімнадцятим згідно з  постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 р. № 407, у зв'язку з цим абзац тринадцятий вважати абзацом вісімнадцятим )
Інші терміни в цьому Положенні вживаються у значенні, наведеному в постанові Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 867 "Деякі питання оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних" (Офіційний вісник України, 2016 р., № 97, ст. 3146).
( пункт 2 у редакції постанов Кабінету  Міністрів України від 20.12.2017 р. № 1100, від 17.04.2019 р. № 409 )
3. Розпорядники інформації згідно з цим Положенням завантажують у формі відкритих даних набір даних, визначений у переліку наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, згідно з додатком.
Перетворення (зокрема, вивантаження з баз даних та в разі потреби знеособлення) публічної інформації у публічну інформацію у формі відкритих даних є обов'язковим.
Розпорядники інформації зобов'язані оприлюднювати у формі відкритих даних усю публічну інформацію у формі відкритих даних, яка перебуває в їх володінні та стосується конкретного набору даних.
( пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановами  Кабінету Міністрів України від 20.12.2017 р. № 1100, від 17.04.2019 р. № 409, у редакції постанови Кабінету  Міністрів України від 03.03.2021 р. № 407 )
Розпорядники інформації можуть створювати модулі управлінської аналітики на основі наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних. Не допускається розміщення модулів управлінської аналітики без посилання на використані набори даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.
( пункт 3 доповнено абзацом згідно з постановою  Кабінету Міністрів України від 12.05.2021 р. № 462 )
Завантаження у формі відкритих даних набору даних, визначених абзацом першим цього пункту, та їх регулярне оновлення може здійснюватися автоматично програмними засобами електронних інформаційних ресурсів у разі наявності технічної можливості на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних та відповідних інформаційно-телекомунікаційних системах.
( пункт 3 доповнено абзацом згідно з постановою  Кабінету Міністрів України від 23.06.2021 р. № 681 )
У випадку автоматичного оновлення набору даних розпорядники інформації несуть згідно із законом відповідальність за достовірність і актуальність оприлюднених наборів даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.
( пункт 3 доповнено абзацом згідно з постановою  Кабінету Міністрів України від 23.06.2021 р. № 681 )
4. Набори даних завантажуються та регулярно оновлюються розпорядником інформації на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.
( абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з  постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 р. № 409 )
У разі внесення змін до переліку наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядник інформації у місячний строк з дати набрання чинності такими змінами здійснює їх завантаження та подальше оновлення на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.
( абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з  постановами Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 р. № 409, від 03.03.2021 р. № 407 )( пункт 4 у редакції постанови Кабінету  Міністрів України від 20.12.2017 р. № 1100 )
5. Для забезпечення оприлюднення та регулярного оновлення публічної інформації у формі відкритих даних розпорядник інформації:
завантажує та регулярно оновлює на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних набори даних, що перебувають у його володінні;
може здійснювати завантаження наборів даних, які не включені до переліку, якщо інше не передбачено Законом України "Про доступ до публічної інформації", у разі високого суспільного інтересу до таких даних (високої частоти їх запитування; за результатами опитування громадської думки; антикорупційного ефекту та/або економічного ефекту від оприлюднення наборів даних; наявності інших обставин).
( пункт 5 у редакції постанов Кабінету  Міністрів України від 20.12.2017 р. № 1100, від 17.04.2019 р. № 409 )
6. На сторінці кожного набору даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних розміщується:
паспорт набору даних шляхом відображення на веб-сторінці (для перегляду за допомогою веб-браузера) та шляхом розміщення файла у відкритому машиночитаному форматі, який може бути завантажений або доступний за допомогою інтерфейсу прикладного програмування;
структура набору даних у відкритому машиночитаному форматі (електронний файл, який може бути завантажений, або інтерфейс прикладного програмування);
набір даних в одному чи кількох форматах, визначених цим Положенням;
форма для зворотного зв'язку користувачів;
інформація про подальше використання набору даних;
інформація про умови використання відкритої ліцензії.
( пункт 6 у редакції постанови Кабінету  Міністрів України від 20.12.2017 р. № 1100 )
7. Паспорт набору даних повинен містити такі елементи:
ідентифікаційний номер набору даних;
найменування набору даних (до 254 символів);
стислий опис змісту набору даних (до 4000 символів) із зазначенням інформації, що є частиною набору даних, проте не оприлюднюється через обмежений доступ до неї (із зазначенням виду інформації з обмеженим доступом щодо кожного елементу);
( абзац четвертий пункту 7 у редакції постанови  Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 р. № 409 )
підстава та призначення збору інформації, що міститься в наборі даних;
( пункт 7 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.2017 р. № 1100, у зв'язку з цим абзаци п'ятий - сімнадцятий вважати  відповідно абзацами шостим - вісімнадцятим )
відомості про мову інформації, яка міститься у наборі даних;
формат (формати), в якому доступний набір даних;
формат стиснення набору даних (за наявності такого стиснення);
дату і час першого оприлюднення набору даних;
дату і час внесення останніх змін до набору даних;
дату актуальності даних у наборі даних;
періодичність оновлення набору даних;
ключові слова, які відображають основний зміст набору даних;
гіперпосилання на набір даних (електронний файл для завантаження або інтерфейс прикладного програмування);
( абзац чотирнадцятий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з  постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.2017 р. № 1100 )
гіперпосилання на структуру набору даних (електронний файл для завантаження або інтерфейс прикладного програмування);
( абзац п'ятнадцятий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з  постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.2017 р. № 1100 )
відомості про розпорядника інформації, у володінні якого перебуває набір даних;
ідентифікаційний код розпорядника інформації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
( пункт 7 доповнено новим абзацом сімнадцятим згідно з  постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 р. № 407 )
код згідно КОАТУУ території, на яку поширюється юрисдикція розпорядника інформації;
( пункт 7 доповнено новим абзацом вісімнадцятим згідно з  постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 р. № 407, у зв'язку з цим абзаци сімнадцятий і вісімнадцятий  вважати відповідно абзацами дев'ятнадцятим і двадцятим )
відомості про відповідальну особу розпорядника інформації, яка відповідає за оприлюднення інформації згідно із Законом України "Про доступ до публічної інформації" (далі - відповідальна особа розпорядника інформації), та адресу її електронної пошти.
( абзац дев'ятнадцятий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.2017 р. № 1100 )
Паспорт набору даних може також містити гіперпосилання на попередні версії набору даних, номери версій набору даних, а також інші елементи.
8. Для розміщення паспорта та структури набору даних використовуються формати XSD, JSON, CSV або інші аналогічні відкриті машиночитані формати.
( пункт 8 у редакції постанови Кабінету  Міністрів України від 20.12.2017 р. № 1100 )
9. Для оприлюднення наборів даних використовуються такі формати:
Тип даних Формат даних
Текстові дані TXT, RTF, MD, ODT*, DOC(X), (X)HTML*
Структуровані дані RDF*, XML*, JSON*, CSV*, XLS(X), ODS*, YAML*
Графічні дані GIF*, TIFF, JPG (JPEG)*, PNG*, GTFS, GTFS-RT
Відеодані MPEG, MKV, AVI, FLV, MKS, MK3D
Аудіодані MP3, WAV, MKA
Дані, розроблені з використанням програми Macromedia Flash SWF, FLV
Архів даних ZIP*, 7z*, Gzip*, Bzip2*
Геопросторові дані GeoTIFF, SHP, DMF, MID/MIF, DXF, XML, GeoJSON, GPX, LOC, ARINC, AIXM.
( абзац пункту 9 із змінами, внесеними згідно з постановами  Кабінету Міністрів України від 20.12.2017 р. № 1100, від 17.04.2019 р. № 409 )
Абзац пункту 9 виключено
( згідно з постановою Кабінету  Міністрів України від 17.04.2019 р. № 409 )
Під час створення нових наборів даних забезпечується використання відкритих форматів даних (формати з позначкою "*" в таблиці) та структурованих даних (формати RDF, XML, JSON, CSV).
( пункт 9 доповнено абзацом згідно з постановою  Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 р. № 407 )
10. Доступ для завантаження/вивантаження наборів розпорядниками інформації може бути налаштований за допомогою інтерфейсу прикладного програмування.
Для користувачів порталу інтерфейс прикладного програмування повинен забезпечити можливість автоматизованого доступу до інформації оприлюднення набору даних шляхом їх перегляду та читання (без можливості внесення змін) за запитом у цілодобовому режимі без вихідних і достовірність такої інформації на момент її запиту.
Вимоги до інтерфейсу прикладного програмування визначаються держателем Єдиного державного веб-порталу відкритих даних.
( пункт 10 із змінами, внесеними згідно з постановою  Кабінету Міністрів України від 20.12.2017 р. № 1100, у редакції постанови Кабінету  Міністрів України від 17.04.2019 р. № 409 )
Інтерфейс прикладного програмування функціонує з урахуванням таких принципів:
( пункт 10 доповнено абзацом згідно з постановою  Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 р. № 407 )
доступність;
( пункт 10 доповнено абзацом згідно з постановою  Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 р. № 407 )
стабільність;
( пункт 10 доповнено абзацом згідно з постановою  Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 р. № 407 )
наявність технічної підтримки;
( пункт 10 доповнено абзацом згідно з постановою  Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 р. № 407 )
рівність доступу;
( пункт 10 доповнено абзацом згідно з постановою  Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 р. № 407 )
зручність та безпечність використання.
( пункт 10 доповнено абзацом згідно з постановою  Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 р. № 407 )
Інструкція та технічна документація інтерфейсу прикладного програмування оприлюднюються на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.
( пункт 10 доповнено абзацом згідно з постановою  Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 р. № 407 )
11. Пункт 11 виключено
( згідно з постановою Кабінету  Міністрів України від 17.04.2019 р. № 409 )
12. Пункт 12 виключено
( згідно з постановою Кабінету  Міністрів України від 20.12.2017 р. № 1100 )
13. Не допускається припинення надання доступу до оприлюднених наборів даних за допомогою інтерфейсу прикладного програмування протягом 6 місяців з моменту початку надання доступу та з моменту прийняття розпорядником інформації рішення про припинення надання доступу до оприлюдненого відповідного набору даних.
( пункт 13 із змінами, внесеними згідно з постановою  Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 р. № 409 )
14. Допускається тимчасове припинення надання доступу до оприлюднених наборів даних за допомогою інтерфейсу прикладного програмування для профілактичних робіт на час, що не перевищує 24 години на місяць.
Тимчасове припинення не повинно тривати понад чотири години.
Тимчасовому припиненню надання доступу до оприлюднених наборів даних за допомогою інтерфейсу прикладного програмування для профілактичних робіт повинне передувати відповідне попередження на головній сторінці Єдиного державного веб-порталу відкритих даних не менш як за 24 години до такого тимчасового припинення.
( пункт 14 доповнено абзацом згідно з постановою  Кабінету Міністрів України від 20.12.2017 р. № 1100 )
15. Розпорядник інформації самостійно обирає періодичність оновлення наборів даних, які перебувають в його володінні та оприлюднюються, якщо інше не передбачено законодавством.
Під час вибору періодичності оновлення наборів даних розпорядник інформації повинен забезпечити максимально можливу частоту їх оновлення та підтримки в актуальному стані на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.
Розпорядниками інформації може обиратися така періодичність оновлення наборів даних:
для наборів даних, оприлюднених за допомогою інтерфейсу прикладного програмування, - більш як один раз на день;
для наборів даних, що мають планову періодичність оновлення - більш як один раз на день; щодня; щотижня; щомісяця; щокварталу; кожного півріччя; щороку.
У разі внесення до наборів даних позапланових змін оновлення таких наборів на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних здійснюється протягом трьох робочих днів з моменту внесення таких змін.
( пункт 15 у редакції постанов Кабінету  Міністрів України від 20.12.2017 р. № 1100, від 03.03.2021 р. № 407 )
16. Сторінка набору даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних повинна містити форму для зворотного зв'язку користувачів з розпорядником інформації шляхом надсилання пропозицій, відгуків тощо.
( абзац перший пункту 16 у редакції постанови  Кабінету Міністрів України від 20.12.2017 р. № 1100 )
Форма для зворотного зв'язку може включати форму для залишення коментарів на сторінці набору даних, гіперпосилання на таку форму чи надіслання листа електронною поштою на адресу відповідальної особи розпорядника інформації.
17. На сторінці кожного набору даних, що оприлюднюється згідно з цим Положенням, розпорядник інформації розміщує таку інформацію:
"Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" публічна інформація у формі відкритих даних (відкриті дані) оприлюднюється для вільного та безоплатного доступу до неї. Відкриті дані дозволені для їх подальшого вільного використання та поширення.
Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, зокрема в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту відкриті дані з обов'язковим посиланням на джерело їх отримання.
Умовою будь-якого подальшого використання відкритих даних є обов'язкове посилання на джерело їх отримання (у тому числі гіперпосилання на веб-сторінку відкритих даних розпорядника інформації).".
18. На Єдиному державному веб-порталі відкритих даних ведеться реєстр оприлюднених наборів даних у форматі відкритих даних, який дає змогу ідентифікувати кожен з оприлюднених наборів даних, отримати їх метадані, зокрема гіперпосилання для доступу до набору даних в Інтернеті.
( пункт 18 у редакції постанови Кабінету  Міністрів України від 20.12.2017 р. № 1100 )
19. Реєстр оприлюднених наборів даних повинен містити щонайменше такі відомості:
( абзац перший пункту 19 у редакції постанови  Кабінету Міністрів України від 20.12.2017 р. № 1100 )
ідентифікаційний номер набору даних;
найменування набору даних (до 254 символів);
формати, в яких доступний набір даних;
гіперпосилання на сторінку набору даних.
20. Реєстр оприлюднених наборів даних розміщується в одному з таких відкритих машиночитаних форматів з метою повторного використання: CSV, XML, JSON, RDFa, HTML Microdata або інших аналогічних форматах.
( пункт 20 у редакції постанови Кабінету  Міністрів України від 20.12.2017 р. № 1100 )
21. Оприлюднення набору даних передбачає можливість їх перегляду і завантаження безоплатно та без проведення додаткової реєстрації, ідентифікації, авторизації, проходження автоматизованого тесту для розрізнення користувачів чи інших обмежень.
( пункт 21 у редакції постанови Кабінету  Міністрів України від 20.12.2017 р. № 1100 )
22. Пункт 22 виключено
( згідно з постановою Кабінету  Міністрів України від 20.12.2017 р. № 1100 )
23. Пункт 23 виключено
( згідно з постановою Кабінету  Міністрів України від 20.12.2017 р. № 1100 )
24. Завантаження наборів даних на Єдиний державний веб-портал відкритих даних здійснюється безоплатно відповідальною особою розпорядника інформації, яка заповнює та подає паспорт набору даних, структуру набору даних та сам набір даних. Форма паспорта набору даних та структура набору даних про споживання комунальних послуг (електричної енергії, теплової енергії, природного газу, твердого палива, рідкого палива холодної та гарячої води із зазначенням частки відновлюваних джерел енергії) комунальними підприємствами, установами та організаціями та набору даних про експлуатаційні характеристики будівель комунальних підприємств, установ (закладів) та організацій, в яких впроваджено системи енергетичного менеджменту, що передбачені розділом "Органи місцевого самоврядування" переліку наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затверджуються Мінінфраструктури.
( абзац перший пункту 24 із змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 23.12.2021 р. № 1460, від 18.07.2023 р. № 727 )
Документ розпорядника інформації про визначення відповідальної особи (осіб) розпорядника інформації оприлюднюється на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних та офіційному веб-сайті розпорядника інформації не пізніше робочого дня, що настає за днем після його видання.
( абзац другий пункту 24 у редакції постанови  Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 р. № 407 )( пункт 24 із змінами, внесеними згідно з постановою  Кабінету Міністрів України від 20.12.2017 р. № 1100, у редакції постанови Кабінету  Міністрів України від 17.04.2019 р. № 409 )
25. Розпорядники інформації несуть згідно із законом відповідальність за достовірність і актуальність оприлюднених наборів даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.
Адміністратор Єдиного державного веб-порталу відкритих даних несе згідно із законом відповідальність за забезпечення цілісності інформації на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних після оприлюднення цієї інформації її розпорядниками.
26. Розпорядник інформації забезпечує оприлюднення нового набору даних відповідно до вимог цього Положення протягом 10 календарних днів.
( пункт 26 із змінами, внесеними згідно з постановою  Кабінету Міністрів України від 20.12.2017 р. № 1100 )
27. Публікація наборів даних у сферах юстиції, судочинства, охорони здоров'я, екології та захисту навколишнього природного середовища, транспорту і інфраструктури, фінансів та податків є пріоритетним напрямом реалізації державної політики у сфері відкритих даних.
( Положення доповнено пунктом 27 згідно з постановою  Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 р. № 407 )
 
Додаток
до Положення
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 3 березня 2021 р. № 407)
ПЕРЕЛІК
наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних
Усі розпорядники інформації (відповідно до компетенції)
Довідник підприємств, установ, організацій та територіальних органів розпорядника інформації та організацій, що належать до сфери його управління, у тому числі їх ідентифікаційних кодів в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, офіційних веб-сайтів, адрес електронної пошти, номерів телефонів, місцезнаходження
Інформація про структуру (організаційну структуру) розпорядника інформації
Нормативи, що затверджуються та підлягають оприлюдненню відповідно до закону розпорядником інформації
Переліки національних стандартів для цілей застосування технічних регламентів
Звіти, у тому числі щодо задоволення запитів на інформацію
Реєстр наборів даних, що перебувають у володінні розпорядника інформації
Адміністративні дані в значенні Закону України "Про офіційну статистику", що збираються (обробляються) та підлягають оприлюдненню відповідно до вимог закону розпорядником інформації
Переліки нормативно-правових актів, актів індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийнятих розпорядником інформації, проекти нормативно-правових актів
Переліки регуляторних актів із зазначенням дати набрання чинності, строку проведення базового, повторного та періодичного відстеження їх результативності та інформації про джерело їх оприлюднення
План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів із зазначенням видів і назв проектів, цілей їх прийняття, строків підготовки проектів, найменування органів і підрозділів, відповідальних за розроблення проектів, дати їх внесення на розгляд регуляторного органу та посилання на джерело оприлюднення
Інформація про нормативно-правові засади діяльності розпорядника інформації
Фінансова звітність суб'єктів господарювання державного та комунального сектору економіки
Річні зведені основні фінансові показники виконання фінансових планів підприємств державного та комунального сектору економіки
Інформація про отримане майно (обладнання, програмне забезпечення) у рамках міжнародної технічної допомоги
Інформація із системи обліку публічної інформації
Результати інформаційного аудиту
Верховна Рада України
Інформація про пленарні засідання Верховної Ради України
Інформація про розгляд питань порядку денного Верховної Ради України
Інформація про законопроекти, зареєстровані у Верховній Раді України
Нормативно-правова база України (база даних "Законодавство України")
Інформація про народних депутатів України, їх активність і майновий стан
Господарсько-фінансова діяльність Верховної Ради України
Адміністративно-територіальний устрій України
Інформація про реєстрацію народних депутатів України на засіданнях профільних комітетів
Інформація про помічників-консультантів народних депутатів України
Стенограми та порядки денні пленарних засідань Верховної Ради України
Конституційний суд України
Рішення Конституційного Суду України (в тому числі у формі ухвал)
ДСА
Реквізити для сплати судового збору
Єдиний державний реєстр судових рішень
Судова статистика (річні звіти про здійснення правосуддя місцевими та апеляційними судами)
Перелік судів із зазначенням коду згідно з ЄДРПОУ, місцезнаходження та адрес електронної пошти
Інформація щодо стадії розгляду судових справ
Список судових справ, призначених до розгляду
Відомості про справи про банкрутство
Протоколи автоматизованого розподілу судових справ між суддями
Вища рада правосуддя
Рішення Вищої ради правосуддя, в тому числі її органів (з фіксацією поіменного голосування, крім проведення таємного голосування на підставі Закону України "Про Вищу раду правосуддя")
Проекти порядків денних засідань Вищої ради правосуддя (та її дисциплінарних палат)
Інформація щодо автоматизованого розподілу дисциплінарних скарг між членами Вищої ради правосуддя
Інформація про притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності
Реєстр повідомлень суддів про втручання у здійснення правосуддя
Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
Інформація щодо прогнозованої кількості вакантних посад суддів на поточний рік
Інформація про кількість посад суддів у судах, у тому числі вакантних
Інформація про результати кваліфікаційного іспиту в межах процедури добору кандидатів на посаду судді
Рейтинговий список кандидатів на посаду судді
Список кандидатів, зарахованих до резерву на заміщення вакантних посад суддів
Реєстр декларацій родинних зв'язків та доброчесності
Проекти порядків денних засідань Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
Інформація про результати кваліфікаційного оцінювання суддів
Список суддів
Інформація про ефективність здійснення суддями правосуддя
Рахункова палата
Звіти за результатами здійснення заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту)
Висновки за результатами експертизи поданого до Верховної Ради України проекту закону про Державний бюджет України на відповідний рік
Висновки про результати аналізу виконання закону про Державний бюджет України на відповідний рік
Висновки про результати аналізу річного звіту про виконання закону про Державний бюджет України на відповідний рік, поданий Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України
Центральна виборча комісія
Інформація про результати виборів Президента України
Інформація про вибори народних депутатів України
Відомості про закордонний виборчий округ та одномандатні виборчі округи, утворені на постійній основі, у тому числі опис меж одномандатного виборчого округу із зазначенням його центру та кількості виборчих дільниць
Відомості про виборчі дільниці, утворені на постійній основі, у тому числі місцезнаходження приміщень для голосування та відповідних дільничних виборчих комісій
Фінансові звіти про надходження та використання коштів виборчих фондів, які оприлюднюються Центральною виборчою комісією згідно із законом
Інформація про результати місцевих виборів
Кількість виборців у межах Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст, районів у містах, селищ і сіл, у закордонному виборчому окрузі, а також кількість виборців, які за своїми виборчими адресами віднесені до відповідних виборчих дільниць (станом на останній день попереднього місяця)
Дані про територіальні виборчі комісії та їх склад
Відомості про спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій
Відомості про кандидатів на пост Президента України, кандидатів у народні депутати України, кандидатів у депутати місцевих рад, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови
Відомості про уповноважених осіб партій та довірених осіб кандидатів
Національний банк
Інформація про власників істотної участі у банках України
Інформація з Державного реєстру банків про банки, які мають банківську ліцензію, їх відокремлені підрозділи; про банки, які ліквідуються (включаючи банки, ліквідація яких завершена та здійснюється виключення відомостей про них з Державного реєстру банків) (довідник банків)
Основні показники діяльності банків України
Значення економічних нормативів у системі банків України
Інформація про доходи та витрати банків України
Дані фінансової звітності банків України
Інформація з реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури
Інформація про банківські ліцензії та види діяльності банків України
Офіційний курс гривні до іноземних валют та банківських металів
Результати розміщення облігацій внутрішніх державних позик
Український індекс міжбанківських ставок овернайт
Грошові агрегати
Кредити, надані депозитними корпораціями
Депозити, залучені депозитними корпораціями
Цінні папери, акції та інші форми участі в капіталі в портфелі депозитних корпорацій (крім Національного банку) та цінні папери, крім акцій, випущених депозитними корпораціями (крім Національного банку)
Процентні ставки депозитних корпорацій (крім Національного банку) за новими кредитами та новими депозитами
Розподіл кредитів, наданих фізичним та юридичним особам, за класами боржника
Дані про обороти і залишки на рахунках банків України
Структурні підрозділи банків України
Платіжний баланс України
Міжнародна інвестиційна позиція України
Валовий зовнішній борг України
Короткостроковий зовнішній борг України за залишковим строком погашення
Ліквідність банківської системи та чинники її змін
Дані про офіційні резервні активи
Показники валютного ринку України
Балансовий звіт Національного банку
Інформація про структури власності банків України (за кожною установою)
Звіти про фінансову стабільність
Інформація про погодження набуття істотної участі в банках
Інформація про керівників банків
Інформація про керівників та власників істотної участі у банках, які ліквідовані не за ініціативою власників
Інформація про визнані банківські групи та банківські групи, визнання яких припинено
Інформація про банки, які перебувають у стадії реорганізації
Загальний перелік файлів статистичної звітності банків України
Реєстри показників статистичної звітності банків України
Інформація про комерційних агентів (комерційних представників) банків
Реєстр кредитних посередників банків
Перелік банків України, які мають право здійснювати випуск електронних грошей
Статистичні дані про операції банків України з електронними грошима
Статистичні дані про операції банків України з векселями, чеками, гарантіями та акредитивами
Перелік банків України, які здійснюють операції з відшкодування коштів за чеками
Інформація з переліку попередньо кваліфікованих осіб, які можуть брати участь у виведенні неплатоспроможних банків з ринку (у тому числі виключені з переліку)
Дані діагностики, оцінки стійкості, оцінки якості активів банків
Статистика індикаторів фінансової стійкості
Перелік застав у вигляді майна та майнових прав за кредитами юридичним особам