Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних. Перелік від 21.10.2015 №835

Кабінет Міністрів України Постанова, Порядок, Перелік, Положення від 21.10.2015 №835
Остання редакція від 13.10.2020. Внесення змін (постанова від 09.10.2020 N 936 /936-2020-п/)
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова, Порядок, Перелік, Положення

Дата 21.10.2015

Номер 835

Статус Діє

Редакції
13.10.2020 внесення змін (постанова від 09.10.2020 N 936 /936-2020-п/) 01.10.2020 внесення змін (постанова від 23.09.2020 N 870 /870-2020-п/) 17.09.2020 внесення змін (постанова від 09.09.2020 N 826 /826-2020-п/) 08.07.2020 внесення змін (постанова від 01.07.2020 N 561 /561-2020-п/) 29.05.2020 внесення змін (постанова від 27.05.2020 N 405 /405-2020-п/) 04.03.2020 внесення змін (постанова від 26.02.2020 N 171 /171-2020-п/) 24.12.2019 внесення змін (постанова від 04.12.2019 N 1065 /1065-2019-п/) 25.02.2020 внесення змін (постанова від 05.02.2020 N 123 /123-2020-п/) 31.12.2019 внесення змін (постанова від 04.12.2019 N 1141 /1141-2019-п/) 28.01.2020 внесення змін (постанова від 15.01.2020 N 14 /14-2020-п/) 14.11.2019 внесення змін (постанова від 06.11.2019 N 916 /916-2019-п/) 05.06.2019 внесення змін (постанова від 17.04.2019 N 409 /409-2019-п/) 14.07.2018 внесення змін (постанова від 04.07.2018 N 524 /524-2018-п/) 09.02.2018 внесення змін (постанова від 20.12.2017 N 1100 /1100-2017-п/) 26.05.2017 внесення змін (постанова від 24.05.2017 N 354 /354-2017-п/) 13.01.2017 внесення змін (постанова від 28.12.2016 N 1035 /1035-2016-п/) 21.10.2015 прийняття
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 21 жовтня 2015 р. № 835
Київ
Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних
Відповідно до статті 10-1 Закону України "Про доступ до публічної інформації" Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Затвердити такі, що додаються:
Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних.
Порядок щорічної оцінки стану оприлюднення та оновлення відкритих даних розпорядниками інформації на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних (далі - Порядок).
( Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 409 від 17.04.2019 )
2. Розпорядникам інформації, визначеним Законом України "Про доступ до публічної інформації", забезпечити протягом шести місяців оприлюднення та подальше оновлення на своїх офіційних веб-сайтах наборів даних згідно з Положенням, затвердженим цією постановою, а також забезпечити надання інформації, необхідної для проведення оцінки стану оприлюднення та оновлення відкритих даних відповідно до Порядку.
Розпорядникам інформації, визначеним у пункті 1 Порядку , протягом двох місяців з дня набрання чинності цією постановою надіслати Державному агентству з питань електронного урядування заповнену картку оцінки стану оприлюднення та оновлення відкритих даних за 2018 рік за визначеною формою.
( Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 409 від 17.04.2019 )
3. Міністерству цифрової трансформації забезпечити:
( Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 123 від 05.02.2020 )
належне функціонування Єдиного державного веб-порталу відкритих даних;
проведення із залученням інститутів громадянського суспільства та представників громадськості періодичного моніторингу стану оприлюднення та оновлення наборів даних на офіційних веб-сайтах державних органів та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних, зокрема шляхом проведення щорічної оцінки стану оприлюднення та оновлення відкритих даних розпорядниками інформації на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних відповідно до Порядку із подальшою публікацією результатів моніторингу на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних та поданням результатів оцінки на розгляд Кабінету Міністрів України;
( Абзац третій пункту 3 в редакції Постанови КМ № 409 від 17.04.2019 )
проведення аналізу результатів опитування та визначення оцінки відповідно до пунктів 12 і 13 Порядку до 1 вересня 2019 року.
( Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 409 від 17.04.2019 )
Прем'єр-міністр УкраїниА.ЯЦЕНЮК
Інд. 49
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 жовтня 2015 р. № 835
ПОЛОЖЕННЯ
про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних
1. Це Положення визначає вимоги до формату і структури наборів даних, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, періодичність оновлення та порядок їх оприлюднення, а також перелік таких наборів даних.
Оприлюднення наборів даних у формі відкритих даних здійснюється за такими принципами:
( Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1100 від 20.12.2017 )
відкритість за замовчуванням;
( Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1100 від 20.12.2017 )
оперативність і чіткість;
( Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1100 від 20.12.2017 )
доступність і використання;
( Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1100 від 20.12.2017 )
порівнянність та інтероперабельність;
( Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1100 від 20.12.2017 )
покращене урядування і залучення громадян;
( Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1100 від 20.12.2017 )
інклюзивний розвиток та інновації.
( Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1100 від 20.12.2017 )
2. Терміни, що вживаються в цьому Положенні, мають таке значення:
відкритий формат - формат даних, незалежний від платформи та доступний без обмежень, які перешкоджають його повторному використанню;
завантаження набору даних - розміщення розпорядником інформації набору даних на порталі чи публікація інтерфейсу прикладного програмування для доступу до інформації набору даних;
інтерфейс прикладного програмування (server-side Web АРІ) - набір готових функцій, що надається у вигляді сервісу для використання у зовнішніх прикладних програмах для забезпечення динамічного доступу до наборів даних;
машиночитаний формат - формат даних, структурований таким чином, що дає змогу інформаційним системам ідентифікувати, розпізнавати, перетворювати та отримувати конкретні дані без участі людини;
метадані - довідкова структурована інформація, що описує, роз’яснює, дає змогу ідентифікувати, спрощує використання та управління набором даних;
набір даних - сукупність однорідних значень (записів) даних і метаданих, що їх описують;
оприлюднення набору даних - завантаження набору даних розпорядником інформації та забезпечення доступу до нього держателем порталу після проходження модерації;
паспорт набору даних - сукупність метаданих, що містить опис набору даних, необхідний для його ідентифікації та використання;
структура набору даних - сукупність метаданих, що містить опис складу (елементів) набору даних, їх формат, параметри та призначення.
Інші терміни в цьому Положенні вживаються у значенні, наведеному в постанові Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 867 "Деякі питання оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних" (Офіційний вісник України, 2016 р., № 97, ст. 3146).
( Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 409 від 17.04.2019 )
3. Розпорядники інформації згідно з цим Положенням завантажують у формі відкритих даних набір даних, визначений у переліку наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, згідно з додатком, та будь-які інші наявні дані, що відповідають визначенню публічної інформації у формі відкритих даних.
( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1100 від 20.12.2017, № 409 від 17.04.2019 )
4. Набори даних завантажуються та регулярно оновлюються розпорядником інформації на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.
( Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 409 від 17.04.2019 )
У разі внесення змін до переліку наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядник інформації у тримісячний строк з дати набрання чинності такими змінами здійснює їх завантаження та подальше оновлення на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.
( Абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 409 від 17.04.2019 ) ( Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 1100 від 20.12.2017 )
5. Для забезпечення оприлюднення та регулярного оновлення публічної інформації у формі відкритих даних розпорядник інформації:
завантажує та регулярно оновлює на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних набори даних, що перебувають у його володінні;
може здійснювати завантаження наборів даних, які не включені до переліку, якщо інше не передбачено Законом України "Про доступ до публічної інформації", у разі високого суспільного інтересу до таких даних (високої частоти їх запитування; за результатами опитування громадської думки; антикорупційного ефекту та/або економічного ефекту від оприлюднення наборів даних; наявності інших обставин).
( Пункт 5 в редакції Постанови КМ № 409 від 17.04.2019 )
6. На сторінці кожного набору даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних розміщується:
паспорт набору даних шляхом відображення на веб-сторінці (для перегляду за допомогою веб-браузера) та шляхом розміщення файла у відкритому машиночитаному форматі, який може бути завантажений або доступний за допомогою інтерфейсу прикладного програмування;
структура набору даних у відкритому машиночитаному форматі (електронний файл, який може бути завантажений, або інтерфейс прикладного програмування);
набір даних в одному чи кількох форматах, визначених цим Положенням;
форма для зворотного зв’язку користувачів;
інформація про подальше використання набору даних;
інформація про умови використання відкритої ліцензії.
( Пункт 6 в редакції Постанови КМ № 1100 від 20.12.2017 )
7. Паспорт набору даних повинен містити такі елементи:
ідентифікаційний номер набору даних;
найменування набору даних (до 254 символів);
стислий опис змісту набору даних (до 4000 символів) із зазначенням інформації, що є частиною набору даних, проте не оприлюднюється через обмежений доступ до неї (із зазначенням виду інформації з обмеженим доступом щодо кожного елементу);
( Абзац четвертий пункту 7 в редакції Постанови КМ № 409 від 17.04.2019 )
підстава та призначення збору інформації, що міститься в наборі даних;
( Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1100 від 20.12.2017 )
відомості про мову інформації, яка міститься у наборі даних;
формат (формати), в якому доступний набір даних;
формат стиснення набору даних (за наявності такого стиснення);
дату і час першого оприлюднення набору даних;
дату і час внесення останніх змін до набору даних;
дату актуальності даних у наборі даних;
періодичність оновлення набору даних;
ключові слова, які відображають основний зміст набору даних;
гіперпосилання на набір даних (електронний файл для завантаження або інтерфейс прикладного програмування);
( Абзац чотирнадцятий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1100 від 20.12.2017 )
гіперпосилання на структуру набору даних (електронний файл для завантаження або інтерфейс прикладного програмування);
( Абзац п'ятнадцятий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1100 від 20.12.2017 )
відомості про розпорядника інформації, у володінні якого перебуває набір даних;
відомості про відповідальну особу розпорядника інформації, яка відповідає за оприлюднення інформації згідно із Законом України "Про доступ до публічної інформації" (далі - відповідальна особа розпорядника інформації), та адресу її електронної пошти.
( Абзац сімнадцятий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1100 від 20.12.2017 )
Паспорт набору даних може також містити гіперпосилання на попередні версії набору даних, номери версій набору даних, а також інші елементи.
8. Для розміщення паспорта та структури набору даних використовуються формати XSD, JSON, CSV або інші аналогічні відкриті машиночитані формати.
( Пункт 8 в редакції Постанови КМ № 1100 від 20.12.2017 )
9. Для оприлюднення наборів даних використовуються такі формати:
Тип данихФормат даних
Текстові даніTXT, RTF, ODT*, DOC(X), PDF (з текстовим змістом, нескановане зображення), (X)HTML*
Структуровані даніRDF*, XML*, JSON*, CSV*, XLS(X), ODS*, YAML*
Графічні даніGIF*, TIFF, JPG (JPEG)*, PNG*, GTFS, GTFS-RT
ВідеоданіMPEG, MKV, AVI, FLV, MKS, MK3D
АудіоданіMP3, WAV, MKA
Дані, розроблені з використанням програми Macromedia FlashSWF, FLV
Архів данихZIP*, 7z*, Gzip*, Bzip2*
Геопросторові даніGeoTIFF, SHP, DMF, MID/MIF, DXF, ХML, GeoJSON, GPX, LOC, ARINC, AIXM.
( Абзац пункту 9 виключено на підставіПостанови КМ № 409 від 17.04.2019 ) ( Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1100 від 20.12.2017, № 409 від 17.04.2019 )
10. Доступ для завантаження/вивантаження наборів розпорядниками інформації може бути налаштований за допомогою інтерфейсу прикладного програмування.
Для користувачів порталу інтерфейс прикладного програмування повинен забезпечити можливість автоматизованого доступу до інформації оприлюднення набору даних шляхом їх перегляду та читання (без можливості внесення змін) за запитом у цілодобовому режимі без вихідних і достовірність такої інформації на момент її запиту.
Вимоги до інтерфейсу прикладного програмування визначаються держателем Єдиного державного веб-порталу відкритих даних.
( Пункт 10 в редакції Постанови КМ № 409 від 17.04.2019 ) ( Пункт 11 виключено на підставі Постанови КМ № 409 від 17.04.2019 ) ( Пункт 12 виключено на підставі Постанови КМ № 1100 від 20.12.2017 )
13. Не допускається припинення надання доступу до оприлюднених наборів даних за допомогою інтерфейсу прикладного програмування протягом 6 місяців з моменту початку надання доступу та з моменту прийняття розпорядником інформації рішення про припинення надання доступу до оприлюдненого відповідного набору даних.
( Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 409 від 17.04.2019 )
14. Допускається тимчасове припинення надання доступу до оприлюднених наборів даних за допомогою інтерфейсу прикладного програмування для профілактичних робіт на час, що не перевищує 24 години на місяць.
Тимчасове припинення не повинно тривати понад чотири години.
Тимчасовому припиненню надання доступу до оприлюднених наборів даних за допомогою інтерфейсу прикладного програмування для профілактичних робіт повинне передувати відповідне попередження на головній сторінці Єдиного державного веб-порталу відкритих даних не менш як за 24 години до такого тимчасового припинення.
( Пункт 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1100 від 20.12.2017 )
15. Розпорядник інформації самостійно визначає періодичність оновлення наборів даних, які перебувають у його володінні та оприлюднюються, якщо інше не передбачено законодавством.
Може встановлюватися така періодичність оновлення наборів даних:
для наборів даних, оприлюднених за допомогою інтерфейсу прикладного програмування, - відразу після внесення змін;
для наборів даних, що мають планову періодичність оновлення: більш як один раз на день; щодня; щотижня; щомісяця; щокварталу; кожного півріччя; щороку;
для наборів даних, зміни до яких були внесені позапланово, - протягом трьох робочих днів з моменту внесення таких змін.
( Пункт 15 в редакції Постанови КМ № 1100 від 20.12.2017 )
16.Сторінка набору даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних повинна містити форму для зворотного зв’язку користувачів з розпорядником інформації шляхом надсилання пропозицій, відгуків тощо.
( Абзац перший пункту 16 в редакції Постанови КМ № 1100 від 20.12.2017 )
Форма для зворотного зв’язку може включати форму для залишення коментарів на сторінці набору даних, гіперпосилання на таку форму чи надіслання листа електронною поштою на адресу відповідальної особи розпорядника інформації.
17. На сторінці кожного набору даних, що оприлюднюється згідно з цим Положенням, розпорядник інформації розміщує таку інформацію:
"Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" публічна інформація у формі відкритих даних (відкриті дані) оприлюднюється для вільного та безоплатного доступу до неї. Відкриті дані дозволені для їх подальшого вільного використання та поширення.
Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, зокрема в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту відкриті дані з обов’язковим посиланням на джерело їх отримання.
Умовою будь-якого подальшого використання відкритих даних є обов’язкове посилання на джерело їх отримання (у тому числі гіперпосилання на веб-сторінку відкритих даних розпорядника інформації).".
18. На Єдиному державному веб-порталі відкритих даних ведеться реєстр оприлюднених наборів даних у форматі відкритих даних, який дає змогу ідентифікувати кожен з оприлюднених наборів даних, отримати їх метадані, зокрема гіперпосилання для доступу до набору даних в Інтернеті.
( Пункт 18 в редакції Постанови КМ № 1100 від 20.12.2017 )
19. Реєстр оприлюднених наборів даних повинен містити щонайменше такі відомості:
( Абзац перший пункту 19 в редакції Постанови КМ № 1100 від 20.12.2017 )
ідентифікаційний номер набору даних;
найменування набору даних (до 254 символів);
формати, в яких доступний набір даних;
гіперпосилання на сторінку набору даних.
20. Реєстр оприлюднених наборів даних розміщується в одному з таких відкритих машиночитаних форматів з метою повторного використання: CSV, XML, JSON, RDFa, HTML Microdata або інших аналогічних форматах.
( Пункт 20 в редакції Постанови КМ № 1100 від 20.12.2017 )
21. Оприлюднення набору даних передбачає можливість їх перегляду і завантаження безоплатно та без проведення додаткової реєстрації, ідентифікації, авторизації, проходження автоматизованого тесту для розрізнення користувачів чи інших обмежень.
( Пункт 21 в редакції Постанови КМ № 1100 від 20.12.2017 ) ( Пункт 22 виключено на підставі Постанови КМ № 1100 від 20.12.2017 ) ( Пункт 23 виключено на підставі Постанови КМ № 1100 від 20.12.2017 )
24. Завантаження наборів даних на Єдиний державний веб-портал відкритих даних здійснюється безоплатно відповідальною особою розпорядника інформації, яка заповнює та подає паспорт набору даних, структуру набору даних та сам набір даних.
Документ розпорядника інформації про визначення відповідальної особи (осіб) розпорядника інформації оприлюднюється на офіційному веб-сайті розпорядника інформації не пізніше робочого дня, що настає за днем після його видання.
( Пункт 24 в редакції Постанови КМ № 409 від 17.04.2019 )
25. Розпорядники інформації несуть згідно із законом відповідальність за достовірність і актуальність оприлюднених наборів даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.
Адміністратор Єдиного державного веб-порталу відкритих даних несе згідно із законом відповідальність за забезпечення цілісності інформації на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних після оприлюднення цієї інформації її розпорядниками.
26. Розпорядник інформації забезпечує оприлюднення нового набору даних відповідно до вимог цього Положення протягом 10 календарних днів.
( Пункт 26 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1100 від 20.12.2017 )
Додаток
до Положення
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 17 квітня 2019 р. № 409
)
ПЕРЕЛІК
наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних
Усі розпорядники інформації (у межах компетенції)
Довідник підприємств, установ (закладів) та організацій розпорядника інформації та організацій, що належать до сфери його управління, у тому числі їх ідентифікаційних кодів, офіційних веб-сайтів, адрес електронної пошти, телефонів та адрес
Інформація про організаційну структуру розпорядника інформації
Нормативи, що затверджуються та підлягають оприлюдненню відповідно до закону розпорядником інформації
Переліки національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності продукції, пов’язаних з нею процесів або методів виробництва чи інших об’єктів вимогам технічних регламентів
Звіти, у тому числі щодо задоволення запитів на інформацію
Інформація про систему обліку, види інформації, яка зберігається розпорядником
Реєстр наборів даних, що перебувають у володінні розпорядника інформації
Адміністративні дані в значенні Закону України "Про державну статистику", що збираються (обробляються) та підлягають оприлюдненню відповідно до вимог закону розпорядником інформації
Нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті розпорядником інформації, проекти нормативно-правових актів, інформація, визначена законодавством про засади регуляторної політики
Інформація про нормативно-правові засади діяльності
Фінансова звітність суб’єктів господарювання державного та комунального секторів економіки
Переліки регуляторних актів із зазначенням дати набрання чинності, строку проведення базового, повторного та періодичного відстеження їх результативності та інформації про місце їх оприлюднення
Річні зведені основні фінансові показники виконання фінансових планів підприємств державного та комунального секторів економіки
План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів із зазначенням видів і назв проектів, цілей їх прийняття, строків підготовки проектів, найменування органів і підрозділів, відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів, дату їх внесення на розгляд регуляторного органу та посилання на місце оприлюднення
Інформація про отримане майно (обладнання, програмне забезпечення) у рамках міжнародної технічної допомоги
Верховна Рада України
Інформація про пленарні засідання Верховної Ради України
Інформація про розгляд питань порядку денного Верховної Ради України
Інформація про законопроекти, що зареєстровані у Верховній Раді України
Нормативно-правова база України (база даних "Законодавство України")
Інформація про народних депутатів, їх активність і майновий стан
Господарсько-фінансова діяльність Верховної Ради України
Адміністративно-територіальний устрій України
Інформація про реєстрацію народних депутатів на засіданнях профільних комітетів
Інформація про помічників-консультантів народних депутатів України
НАДС
Вакансії на посади державної служби
Тестові питання на знання законодавства та спеціального законодавства
Заклади вищої освіти України, що проводять атестацію осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою
Перелік завдань для перевірки компетентностей
Мін’юст
Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань
Єдиний реєстр нотаріусів
Державний реєстр атестованих судових експертів
Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів
Повідомлення про торги та інша інформація з реалізації конфіскованого та арештованого майна та їх результати, про майно для безоплатної передачі
Державний реєстр друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності
Реєстр методик проведення судових експертиз
Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство
Єдиний реєстр арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України
Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів
Реєстр адміністративно-територіального устрою
Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади"
Інформація з автоматизованої системи виконавчого провадження
Єдиний реєстр боржників
Дані центральної бази даних системи електронних торгів арештованим майном
Офіс Генерального прокурора
Звіт про роботу прокурора
Єдиний звіт про кримінальні правопорушення
Єдиний звіт про осіб, які вчинили кримінальні правопорушення
Звіт про кримінальні правопорушення, вчинені на підприємствах, установах, організаціях за видами економічної діяльності
МВС
Інформація про осіб, які переховуються від органів влади
Інформація про транспортні засоби, що перебувають у розшуку у зв’язку з їх незаконним заволодінням (включаючи ідентифікаційні номери транспортних засобів (VIN)
Інформація про викрадену, втрачену зброю
Реєстр суб’єктів проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів
Інформація про заклади, що проводять підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів
Відомості про номерні знаки, доступні для видачі в результаті реєстрації транспортних засобів
Інформація про виявлені адміністративні правопорушення
Інформація про викрадені, втрачені та недійсні паспорти громадянина України
Інформація про викрадені, втрачені та недійсні паспорти громадянина України для виїзду за кордон
Інформація про осіб, зниклих безвісти
Інформація про викрадені, втрачені мобільні телефони
Карта маршрутів мобільних сервісних центрів і графік виїздів мобільних сервісних центрів
Інформація про зареєстровані транспортні засоби
Маршрути для перевірки навичок керування транспортними засобами
Інформація про осіб, які не можуть надати про себе відомості внаслідок хвороби або неповнолітнього віку
Перелік діючих пунктів пропуску через державний кордон, пунктів контролю та контрольних пунктів в’їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим та тимчасово окуповану територію у Донецькій і Луганській областях
Узагальнена інформація про якість атмосферного повітря в населених пунктах за даними мережі спостережень гідрометеорологічних організацій
Дані Українського гідрометеорологічного центру загального користування
Матеріали гідрометеорологічних спостережень, інформаційної бази гідрометеорологічних даних і даних про стан навколишнього природного середовища
Оперативна інформація про надзвичайні ситуації техногенного, природного та іншого характеру на території України
Реєстр декларацій відповідності матеріально-технічної бази суб’єктів господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки
Перелік підприємств, установ, організацій України, які проводять навчання з питань пожежної безпеки
Реєстр атестованих аварійно-рятувальних служб
Адреси пунктів обігріву, розгорнутих на території України
Державний водний кадастр за розділом "Поверхневі води" у частині проведення постійних гідрометричних, гідрохімічних спостережень за кількісними та якісними характеристиками поверхневих вод
Мінфін
Перелік суб’єктів господарювання, що мають ліцензію на провадження діяльності з випуску та проведення лотерей
Інформація, що оприлюднюється згідно із Законом України "Про відкритість використання публічних коштів"
Реєстр місцевих запозичень та місцевих гарантій
Інформація про державні гарантії
Положення (стандарти) бухгалтерського обліку
Форми фінансової звітності
Державний бюджет України (з додатками)
Перелік проектів, які готуються та реалізуються за підтримки міжнародних фінансових установ і міжнародних організацій
Інформація про розподіл субвенцій з державного бюджету (із змінами та додатками)
Реєстр державного боргу і гарантованого державою боргу
Єдиний реєстр державних лотерей, запроваджених в Україні
Звіти про рух резерву виплат операторів лотерей
Казначейство
Єдиний реєстр розпорядників бюджетних коштів та отримувачів бюджетних коштів
Довідник адміністративно-територіальних одиниць України (TL_TERRA)
ДРС
Інформація про проекти регуляторних актів, що надійшли на погодження/для підготовки пропозицій щодо удосконалення таких проектів актів відповідно до принципів державної регуляторної політики та посилання на результати їх розгляду
Дані інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю)
Національне агентство з питань запобігання корупції
Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування
Звіти політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Антикорупційні програми міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних цільових фондів, а також інших державних органів та органів місцевого самоврядування
Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення
Національне антикорупційне бюро
Інформація про справи, що знаходяться в суді
ДФС
Показники роботи слідчих підрозділів органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства
ДПС
Реєстр платників податку на додану вартість
Інформація про анулювання реєстрації платників податку на додану вартість
Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій
Реєстр великих платників податків
Реєстр субЅєктів господарювання, які здійснюють оптову торгівлю спиртом коньячним (включаючи дистиляти у вигляді головної і хвостової фракції) і плодовим на підставі ліцензії на виробництво коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією
Єдиний державний реєстр виробників спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів
Реєстр електронних форм податкових документів
Єдиний реєстр суб’єктів господарювання, які можуть здійснювати реалізацію безхазяйного майна та майна, що переходить у власність держави
Єдиний державний реєстр обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок
Єдиний державний реєстр місць зберігання
Реєстр платників єдиного податку
Реєстр неприбуткових установ та організацій
Реєстр платників податків — нерезидентів
Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
Єдиний державний реєстр суб’єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним
Ліцензійний реєстр виданих ліцензій на оптову торгівлю спиртом
Ліцензійний реєстр виданих ліцензій на оптову торгівлю алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додавання спирту)
Ліцензійний реєстр виданих ліцензій на оптову торгівлю алкогольними напоями — сидром та перрі (без додавання спирту)
Ліцензійний реєстр виданих ліцензій на оптову торгівлю алкогольними напоями, виключно пивом для виробників пива з обсягом виробництва до 3000 гектолітрів на рік
Ліцензійний реєстр виданих ліцензій на оптову торгівлю тютюновими виробами
Ліцензійний реєстр виданих ліцензій на роздрібну торгівлю алкогольними напоями
Ліцензійний реєстр виданих ліцензій на роздрібну торгівлю сидром та перрі (без додання спирту)
Ліцензійний реєстр виданих ліцензій на роздрібну торгівлю тютюновими виробами
Довідники податкових пільг, що є втратами доходів бюджету, та інших податкових пільг
Кількість зареєстрованих підприємців — платників єдиного податку із розподілом за групами, тис. осіб
Перелік типів об’єктів оподаткування
Інформація про обсяги відшкодування податку на додану вартість з державного бюджету
Інформація про надходження податків і зборів
Інформація про нарахування податків і зборів
Інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг
Інформація про надходження коштів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
Показники контрольної роботи
Інформація про суми переплат за податковими зобов’язаннями, в цілому та в розрізі основних податків
Дані про податковий борг: загальна сума, сума і кількість розстрочок до року і більше року
Інформація про кількість і результати розгляду скарг за наслідками адміністративного оскарження
Інформація про щомісячні надходження податків і зборів (за видами згідно з кодом бюджетної класифікації, у галузевому та регіональному розрізі)
Інформація про щомісячні відомості про надані відстрочення (розстрочення) сплати податкових зобов’язань, списання податкового боргу (за видами податків та зборів та за окремими платниками податків)
Інформація про квартальні відомості про втрати бюджету від надання податкових пільг (за видами податків та зборів)
Інформація про кількість проведених планових/позапланових перевірок та їх результати
Інформація про суми донарахувань за актами перевірок
Інформація про сплату екологічного податку суб’єктами природних монополій та суб’єктами господарювання, які є платниками рентної плати за користування надрами
Держмитслужба
Перелік місць доставки
Відомчі класифікатори інформації з питань державної митної справи, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій
Ставки ввізного та вивізного мита
Переліки товарів, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України
Реєстр підприємств, яким надано дозвіл на провадження митної брокерської діяльності
Реєстр підприємств, яким надано дозвіл на відкриття та експлуатацію митного складу
Реєстр підприємств, яким надано дозвіл на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання
Реєстр підприємств, яким надано дозвіл на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі
Реєстр гарантів
Перелік об’єктів права інтелектуальної власності, включених до митного реєстру
Інформація про взяття на облік осіб, які під час провадження своєї діяльності є учасниками відносин, що регулюються законодавством України з питань митної справи
Реєстр підприємств, яким надано дозвіл на відкриття та експлуатацію вільної митної зони комерційного або сервісного типу
Інформація про кількість іноземних транспортних засобів комерційного призначення, що в’їхали на митну територію України, в розрізі країни реєстрації
Інформація про середній час митного оформлення товарів у митних режимах експорту, імпорту, транзиту (без реагування автоматизованої системи управління ризиками)
Інформація про функціонування єдиного державного інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі"
Знеособлена аналітична інформація
Знеособлена зведена інформація для статистичних цілей
Знеособлена інформація щодо конкретних експортно-імпортних операцій, внесених декларантами до митної декларації відповідно до частини восьмої статті 257 Митного кодексу України, за винятком
пунктів 2, 4, підпунктів "б", "в", "д", "є", "з" пункту 5, пунктів 6, 7 і 9 частини восьмої зазначеної статті, включаючи інформацію, що стосується митної вартості товарів
Знеособлена інформація щодо загальних питань роботи митного органу
Знеособлена інформація, яка стосується правопорушень
( Розділ "Мінекономрозвитку" виключено на підставі Постанови КМ № 916 від 06.11.2019 )
Державне підприємство "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості"
Український класифікатор нормативних документів
Каталог національних стандартів і кодексів усталеної практики
Національні стандарти, на які є посилання в нормативно-правових актах
Національний банк стандартизованих науково-технічних термінів
Каталог технічних комітетів України
Реєстр технічних звітів
МОЗ
Державний реєстр лікарських засобів України
Державний реєстр небезпечних факторів
Державний реєстр дезінфекційних засобів
Державні санітарні норми та правила
Гігієнічні нормативи
Державний кадастр природних лікувальних ресурсів
Державний формуляр лікарських засобів
Національний перелік основних лікарських засобів
Реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби
Перелік лікарських засобів, які включені до Національного переліку основних лікарських засобів та на які встановлюються граничні оптово-відпускні ціни
Реєстр граничних оптово-відпускних цін на деякі лікарські засоби, що включені до Національного переліку основних лікарських засобів
Реєстр медико-технологічних документів
Перелік лікарських засобів, заборонених до рекламування, які відпускаються без рецепта
Перелік наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я
Ліцензійний реєстр МОЗ
Народна медицина (цілительство)
Інформація автоматизованої інформаційно-аналітичної системи ресурсного забезпечення закладів охорони здоров’я
Статистичні дані
Реєстр лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню
Реєстр референтних цін (цін відшкодування) на препарати інсуліну
Реєстр граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби
Інформація про залишки медичних імунобіологічних препаратів у регіонах України, придбаних за кошти державного бюджету
Реєстр закладів охорони здоров’я, що уклали договори про медичне обслуговування населення відповідно до Закону України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення"
Держлікслужба
Ліцензійний реєстр видів господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), оптової та роздрібної торгівлі лікарських засобів
Ліцензійний реєстр на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, який включає інформацію, у тому числі щодо розгляду питань і рішень про видачу, переоформлення, анулювання ліцензій на зазначені види діяльності
Реєстр осіб, відповідальних за введення медичних виробів, активних медичних виробів, які імплантують, і медичних виробів для діагностики in vitro в обіг
Реєстр документів щодо якості лікарських засобів
Перелік атестованих лабораторій з контролю якості та безпеки лікарських засобів
Інформація про здійснення контролю за відповідністю імунобіологічних препаратів, що застосовуються в медичній практиці, вимогам державних і міжнародних стандартів
Інформація про здійснення державного контролю якості лікарських засобів, що ввозяться в Україну
Перелік ввезених в Україну лікарських засобів
Звіт суб’єктів господарювання про результати контролю активних фармацевтичних інгредієнтів (субстанцій) та продукції "in bulk"
Висновки про якість ввезеного в Україну лікарського засобу
Міненерго
Екологічна та радіаційна обстановка в зоні розташування атомних електростанцій
Національний звіт у рамках Ініціативи прозорості видобувних галузей
Видобуток рядового вугілля державними підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями, що належать до сфери управління Міненерго, та господарськими товариствами, щодо яких Міненерго здійснює управління корпоративними правами держави (за шахтами, марками продукції)
Видобуток та переробка уранової сировини
Виробництво електроенергії атомними електростанціями (за блоками)
Графік ремонтів енергоблоків атомних електростанцій
Показники стану активів підприємств державного сектору економіки
Інформація про вугільну товарну продукцію
Оплата підприємствами комунальної теплоенергетики і теплоелектроцентралями поставок природного газу з ресурсів НАК "Нафтогаз України" (у розрізі підприємств, за областями)
Переробка вугілля (у розрізі підприємств)
Прогнозний баланс електричної енергії об’єднаної енергетичної системи України
Рух палива на енергетичних підприємствах (оперативні дані)
Фактичний баланс електричної енергії об’єднаної енергетичної системи України
Прогноз розвитку нафтогазового комплексу, атомно-промислового комплексу на наступний рік
Показники роботи атомних електростанцій
Експлуатаційна безпека атомних електростанцій
Недовиробництво електроенергії атомними електростанціями
Інформація про атомні електростанції
Розрахунки за електроенергію, відпущену державним підприємством "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" на оптовий ринок
Загальна інформація про підприємства державного сектору економіки
Коефіцієнтний аналіз діяльності підприємств державного сектору економіки
Оцінка результатів фінансово-господарської діяльності підприємств державного сектору економіки
Показники виконання фінансових планів підприємств державного сектору економіки
Показники фінансово-господарської діяльності підприємств державного сектору економіки
Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно оренди державного майна суб’єкта управління Міненерго
Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно передачі державного майна суб’єкта управління Міненерго
Довідник вугледобувних підприємств України
( Розділ "Міненерговугілля" виключено на підставі Постанови КМ № 1065 від 04.12.2019 )
Акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"
Розрахунки за природний газ, поставлений АТ "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (за категоріями споживачів, за регіонами)
Видобуток газу в Україні (оперативні дані, за компаніями)
Фактичні обсяги видобутку природного газу, газового конденсату та нафти підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"
Запаси природного газу в підземних сховищах газу (розподіл запасів за конкретними підземними сховищами газу, відсоток заповненості)
Обсяг постачання природного газу до України (за напрямами)
Надходження природного газу від видобувних компаній
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 21 жовтня 2015 р. № 835
Київ
Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних
Відповідно до статті 10-1 Закону України "Про доступ до публічної інформації" Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Затвердити такі, що додаються:
Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних.
Порядок щорічної оцінки стану оприлюднення та оновлення відкритих даних розпорядниками інформації на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних (далі - Порядок).
2. Розпорядникам інформації, визначеним Законом України "Про доступ до публічної інформації", забезпечити протягом шести місяців оприлюднення та подальше оновлення на своїх офіційних веб-сайтах наборів даних згідно з Положенням, затвердженим цією постановою, а також забезпечити надання інформації, необхідної для проведення оцінки стану оприлюднення та оновлення відкритих даних відповідно до Порядку.
Розпорядникам інформації, визначеним у пункті 1 Порядку , протягом двох місяців з дня набрання чинності цією постановою надіслати Державному агентству з питань електронного урядування заповнену картку оцінки стану оприлюднення та оновлення відкритих даних за 2018 рік за визначеною формою.
3. Міністерству цифрової трансформації забезпечити:
належне функціонування Єдиного державного веб-порталу відкритих даних;
проведення із залученням інститутів громадянського суспільства та представників громадськості періодичного моніторингу стану оприлюднення та оновлення наборів даних на офіційних веб-сайтах державних органів та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних, зокрема шляхом проведення щорічної оцінки стану оприлюднення та оновлення відкритих даних розпорядниками інформації на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних відповідно до Порядку із подальшою публікацією результатів моніторингу на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних та поданням результатів оцінки на розгляд Кабінету Міністрів України;
проведення аналізу результатів опитування та визначення оцінки відповідно до пунктів 12 і 13 Порядку до 1 вересня 2019 року.

30 днiв передплати безкоштовно!

Сюди! Тут -20%
на передплату
Закрити +