• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства соціальної політики України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів

Верховна Рада України  | Закон від 16.10.2012 № 5462-VI
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства соціальної політики України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 6-7, ст.80)( Із змінами, внесеними згідно із Законами № 5067-VI від 05.07.2012 , ВВР, 2013, № 24, ст.243 № 77-VIII від 28.12.2014 , ВВР, 2015, № 11, ст.75 № 2229-VIII від 07.12.2017 , ВВР, 2018, № 5, ст.35 № 2269-VIII від 18.01.2018 , ВВР, 2018, № 12, ст.68 № 2518-VIII від 04.09.2018 , ВВР, 2018, № 40, ст.289 № 1414-IX від 27.04.2021 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кодексі законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375):
1) у частині першій статті 15 слова "місцевими органами державної виконавчої влади" замінити словами "місцевими органами виконавчої влади";
2) у статті 24-1 та частині третій статті 135-2 слова "Міністерством праці та соціальної політики України" та "Міністерством праці України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення";
3) у пункті 1 частини першої статті 41, в абзаці восьмому частини першої статті 43-1 та пункті 3 частини першої статті 232 слова "державної контрольно-ревізійної служби та органів державного контролю за цінами" замінити словами "центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах державного фінансового контролю та контролю за цінами";
4) в абзаці восьмому частини першої статті 43-1 та пункті 3 частини першої статті 232 слова "органами місцевого та регіонального самоврядування" замінити словами "органами місцевого самоврядування";
5) у частині третій статті 52, статті 68, частині другій статті 196, назві та абзаці першому статті 263 слова "Рада народних депутатів" в усіх відмінках та числах замінити словом "рада" у відповідному відмінку та числі;
6) у частині шостій статті 153, частинах другій та третій статті 155, статті 156 та частині четвертій статті 157 слова "орган державного нагляду за охороною праці" в усіх відмінках та числах замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці" у відповідному відмінку;
7) у частинах другій та третій статті 157 слова "органами державного нагляду за охороною праці" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони праці";
8) у частині другій статті 167 слова "органами санітарного нагляду" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення";
9) у частині другій статті 169, частині третій статті 174 та частині третій статті 190 слова "Міністерством охорони здоров’я України за погодженням із Державним комітетом України по нагляду за охороною праці" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони праці";
10) у частині першій статті 259 слова "спеціально уповноважені на те органи та інспекції" замінити словами "уповноважені органи";
11) статтю 260 викласти в такій редакції:
"Стаття 260. Державний нагляд за охороною праці
Державний нагляд за додержанням законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці здійснюють:
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці;
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ядерної та радіаційної безпеки;
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) у сфері пожежної безпеки;
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) у сфері техногенної безпеки;
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення".
2. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
1) у назві та абзаці першому статті 188-6 слова "органів спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з державного нагляду за додержанням законодавства про працю" та "цих органів" замінити відповідно словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю", "цього органу";
2) у назві та абзаці першому статті 188-26 слова "посадових осіб органів Державної служби з карантину рослин України" замінити словами "Головного державного фітосанітарного інспектора України, головних державних фітосанітарних інспекторів, державних фітосанітарних інспекторів";
3) у назві та абзаці першому статті 188-27 слова "посадових осіб органу технічного нагляду Міністерства аграрної політики України" замінити словами "інспекторів сільського господарства";
4) у статті 230-1:
у назві та абзаці першому частини другої слова "органи спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з державного нагляду за додержанням законодавства про працю" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю" у відповідному відмінку;
у частині першій слова "Органи спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з державного нагляду за додержанням законодавства про працю розглядають" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, розглядає";
абзаци другий і третій частини другої викласти в такій редакції:
"Посадові особи, уповноважені керівником центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, - штраф до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, його заступники та уповноважені ним посадові особи - штраф до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
5) статтю 238 викласти в такій редакції:
"Стаття 238. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини, ветеринарна міліція
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини, Міністерство внутрішніх справ України розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушеннями правил щодо карантину тварин та інших ветеринарно-санітарних вимог (стаття 107).
Від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини, Міністерства внутрішніх справ України розглядають справи про адміністративні правопорушення і накладають адміністративні стягнення:
Головний державний інспектор ветеринарної медицини України та його заступники, головний державний інспектор ветеринарної міліції Міністерства внутрішніх справ України - штраф на громадян до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб - до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
головні державні інспектори ветеринарної медицини Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, на державному кордоні та транспорті та їх заступники, державні інспектори ветеринарної медицини центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини, інспектори ветеринарної міліції Міністерства внутрішніх справ України, головні державні інспектори ветеринарної міліції Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя - штраф на громадян до дев’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб - до дев’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
головні державні інспектори ветеринарної медицини міст, районів та їх заступники, державні інспектори ветеринарної медицини в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на державному кордоні та транспорті, державні інспектори ветеринарної медицини на державному кордоні та транспорті, державні інспектори ветеринарної міліції Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя - штраф на громадян до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб - до вісімнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
державні інспектори ветеринарної медицини міст, районів, районів у містах, завідуючі лабораторіями ветеринарно-санітарної експертизи на ринках, інспектори ветеринарної міліції міст і районів - штраф на громадян до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб - до сімнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Державними інспекторами ветеринарної медицини міст, районів, районів у містах, завідуючими лабораторіями ветеринарно-санітарної експертизи на ринках, інспекторами ветеринарної міліції міст і районів штраф може стягуватися на місці з громадян у розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з посадових осіб - у розмірі дев’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
6) статтю 238-1 виключити;
7) статтю 238-2 викласти в такій редакції:
"Стаття 238-2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин, розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням вимог щодо виконання фітосанітарних заходів (стаття 105), ввезенням в Україну, вивезенням з України, транзитом через її територію, вивезенням із карантинних зон або ввезенням до них об’єктів регулювання, які не пройшли фітосанітарного контролю (стаття 106), невиконанням законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин (стаття 188-26).
Від імені органу, зазначеного у цій статті, розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:
1) Головний державний фітосанітарний інспектор України - штраф на громадян до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - до вісімнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
2) головні державні фітосанітарні інспектори в Автономній Республіці Крим, місті Києві, областях, їх заступники - штраф на громадян до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
3) державні фітосанітарні інспектори - штраф на громадян до чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - до чотирнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
8) статтю 238-3 виключити;
9) у статті 238-4:
у назві та частині першій слова "Спеціально уповноважені органи виконавчої влади у сфері захисту рослин" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту рослин";
у частині першій слово "розглядають" замінити словом "розглядає";
у частині другій:
в абзаці першому слова "органів, зазначених у цій статті" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту рослин";
у пункті 1 слова "Головний державний інспектор захисту рослин України і його заступники" замінити словами "Головний державний фітосанітарний інспектор України";
у пункті 2 слова "головні державні інспектори захисту рослин Автономної Республіки Крим, областей та їх заступники" замінити словами "головні державні фітосанітарні інспектори в Автономній Республіці Крим, областях, їх заступники";
у пункті 3 слова "головні державні інспектори захисту рослин районів" замінити словами "державні фітосанітарні інспектори";
10) у частині другій статті 240 слова "керівник спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у галузі рибного господарства та його заступники, начальники басейнових управлінь по охороні, відтворенню рибних ресурсів і регулюванню рибальства та їх заступники, начальники відділів рибоохорони зазначених басейнових управлінь, начальники державних інспекцій рибоохорони, старші державні інспектори та державні інспектори рибоохорони" замінити словами "Головний державний інспектор рибоохорони України, головні державні інспектори рибоохорони в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, провідні державні інспектори рибоохорони, старші державні інспектори рибоохорони";
11) статті 241 та 242 викласти в такій редакції:
"Стаття 241. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства розглядає справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 49, 63-70, 73, 75, 77, 188-5 цього Кодексу.
Від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, його заступники, головні лісничі, старші інженери та інженери, командири авіаланок, старші льотчики-спостерігачі та льотчики-спостерігачі баз авіаційної охорони лісів, лісничі, помічники лісничих, майстри лісу.
Cтаття 242. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері мисливського господарства
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері мисливського господарства, розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням правил ведення мисливського господарства і полювання, передбачені статтею 50, частиною першою статті 85, статтями 91-2 і 188-5 цього Кодексу.
Від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері мисливського господарства, розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право посадові особи, уповноважені центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері мисливського господарства, керівники, заступник керівника з питань мисливського господарства, головні лісничі, головні мисливствознавці, державні районні мисливствознавці, керівники, головні лісничі, лісничі, головні мисливствознавці, мисливствознавці держлісгоспів, інших державних лісогосподарських підприємств, а також державних лісомисливських та державних мисливських господарств.
Керівниками, заступником керівника з питань мисливського господарства, головними лісничими, головними мисливствознавцями, державними районними мисливствознавцями, керівниками, головними лісничими, лісничими, головними мисливствознавцями, мисливствознавцями держлісгоспів, інших державних лісогосподарських підприємств, а також державних лісомисливських та державних мисливських господарств штраф до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за правопорушення, передбачені частиною першою статті 85 цього Кодексу, може стягуватися на місці";
12) статтю 244 викласти в такій редакції:
"Стаття 244. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням законодавства у сфері використання та охорони земель і порядку та умов ведення насінництва та розсадництва, правил технічної експлуатації самохідних сільськогосподарських машин і правил техніки безпеки під час їх експлуатації (статті 52-53-4, 54-56, 104-1, 108 та 188-5).
Від імені зазначеного органу розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:
1) Головний державний інспектор сільського господарства України - штраф на громадян до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
2) головні державні інспектори сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах, їх заступники - штраф на громадян до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
3) старші державні інспектори сільського господарства, державні інспектори сільського господарства - штраф на громадян до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
13) у частині першій статті 255:
у пункті 1:
абзац "державних органів ветеринарної медицини, підрозділів ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів Міністерства внутрішніх справ України (статті 42-1-42-3, 188-22)" викласти в такій редакції:
"центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини, уповноважених підрозділів ветеринарної міліції (статті 42-1-42-3, 107, 188-22)";
в абзаці "органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики (частина перша статті 41, статті 41-1-41-3, 188-1)" слова "органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю";
абзац "органів мисливського господарства (частини друга і п’ята статті 85, статті 85-1, 88-1, 90)" викласти в такій редакції:
"центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства (частини друга і п’ята статті 85, статті 85-1, 88-1, 90)";
абзац "органів, що здійснюють державний контроль у галузі племінної справи у тваринництві (стаття 107-1)" викласти в такій редакції:
"центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю) за племінною справою у тваринництві (стаття 107-1)";
абзац "органу технічного нагляду Міністерства аграрної політики України (стаття 188-27)" викласти в такій редакції:
"центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі (стаття 188-27)";
пункт 12 викласти в такій редакції:
"12) державні інспектори сільського господарства (стаття 51-2)";
у частині другій:
пункти 7-1 та 17 викласти в такій редакції:
"7-1) громадський інспектор сільського господарства (статті 52-53-1, 53-3, 53-4)";
"17) державні інспектори сільського господарства (стаття 104-1)";
14) у статті 319:
у частині другій слова "органи мисливського господарства" замінити словами "працівники, уповноважені здійснювати контроль у галузі мисливського господарства та полювання";
у частині третій слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі лісового господарства" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політику у сфері лісового господарства".
3. У Кодексі торговельного мореплавства України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., №№ 47-52, ст. 349):
1) частину третю статті 3 викласти в такій редакції:
"Правила експлуатації риболовних суден затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства";
2) частину другу статті 10 викласти в такій редакції:
"Державний нагляд за безпекою мореплавства флоту рибного господарства, державний контроль за функціонуванням системи моніторингу риболовних суден та її складових частин, а саме: дистанційний контроль риболовних суден, підготовку та сертифікацію їх екіпажу, технічний нагляд та нагляд за дотриманням вимог міжнародних договорів України щодо технічного стану суден рибної промисловості здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства";
3) у частині першій статті 12 слова "місцевими органами влади і самоврядування" замінити словами "відповідними місцевими державними адміністраціями і місцевими радами";
4) у частині другій статті 21 слова "та центральним органом виконавчої влади в галузі зв’язку" виключити;
5) у частині другій статті 28 слова "встановлений збір, порядок стягнення та розмір якого встановлюються центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики" замінити словами "збір, порядок справляння та розмір якого встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері транспорту, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики економічного розвитку";
6) в абзаці першому статті 34 слова "центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту (центрального органу виконавчої влади в галузі рибного господарства)" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері транспорту (центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства)";
7) у статті 35:
у частині другій слова "центральним органом виконавчої влади в галузі рибного господарства" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства";
у частині третій слова "центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров’я" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я";
8) текст статті 37 викласти в такій редакції:
"Риболовне судно, що підлягає нагляду класифікаційного товариства, крім документів, зазначених у статті 35 цього Кодексу, повинно мати міжнародне свідоцтво про безпеку риболовного судна";
9) у статті 50 слова "(центральним органом виконавчої влади в галузі рибного господарства)" замінити словами "(центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства)";
10) текст статті 52 викласти в такій редакції:
"До роботи на судні допускаються особи, визнані придатними для цього за станом здоров’я. Висновок про придатність особи для роботи на судні за станом здоров’я надається закладом центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, відповідно до правил, установлених цим органом";
11) у частині другій статті 54, абзаці першому частини першої статті 57 та частині першій статті 67 слова "центральним органом виконавчої влади в галузі рибного господарства" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства";
12) у частині другій статті 70 слово "громадянського" замінити словом "цивільного";
13) в абзаці четвертому частини першої статті 80 слова "територіальних органів центрального органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища";
14) у статті 86:
частину першу викласти в такій редакції:
"Державний нагляд за мореплавством у порту здійснює капітан морського торговельного (морського рибного) порту, який підпорядкований центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері транспорту (центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства). Капітан морського торговельного (морського рибного) порту діє відповідно до Положення про капітана морського торговельного (морського рибного) порту, яке затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері транспорту (центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства)";
частини другу - четверту виключити;
15) у статті 87 слова "центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері транспорту";
16) у статті 89 слова "центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері транспорту";
17) текст статті 90 викласти в такій редакції:
"Кожне судно перед виходом у море підлягає контролю з метою перевірки суднових документів, установлення відповідності судновим документам основних характеристик судна, а також перевірки виконання вимог щодо укомплектування суднового екіпажу.
У разі відсутності суднових документів або наявності достатніх підстав вважати, що судно не задовольняє вимогам безпеки мореплавства, особа, уповноважена центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері транспорту (центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства), може провести його огляд.
З метою перевірки та усунення недоліків, що перешкоджають видачі дозволу на вихід судна з порту, особою, уповноваженою центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері транспорту (центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства), може бути проведено контрольний огляд судна.
Правила контролю суден з метою забезпечення безпеки мореплавства встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері транспорту, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства";
18) у статті 91:
у пункті "г" частини другої слова "центрального органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища";
у частині третій слова "за висновком Інспекції державного портового нагляду" виключити, а після слів "усунення виявлених" доповнити словами "за результатами контролю";
19) у частині першій статті 94 слова "і відомствами" замінити словами "та центральними органами виконавчої влади";
20) у частині першій статті 117 слово "державної" виключити;
21) частину другу статті 123 викласти в такій редакції:
"Порт повинен повідомити про це центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища";
22) у тексті Кодексу слова "центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту", "центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики", "центральний орган виконавчої влади в галузі рибного господарства" в усіх відмінках замінити відповідно словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері транспорту", "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики економічного розвитку", "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства" у відповідному відмінку.
4. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27):
1) статтю 14 викласти в такій редакції:
"Стаття 14. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, у галузі земельних відносин
До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, у галузі земельних відносин належить:
а) участь у розробленні загальнодержавних і регіональних програм використання та охорони земель;
б) участь у формуванні державної політики в галузі охорони та раціонального використання земель;
в) організація моніторингу земель;
г) вирішення інших питань у галузі земельних відносин відповідно до закону";
2) доповнити статтями 14-1 та 14-2 такого змісту:
"Стаття 14-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, у галузі земельних відносин
До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, у галузі земельних відносин належить:
а) участь у реалізації загальнодержавних і регіональних програм використання та охорони земель;
б) участь у розробці проектів нормативно-правових актів у галузі охорони земель та відтворення родючості ґрунтів;
в) здійснення державної екологічної експертизи землекористування;
г) внесення пропозицій щодо формування державної політики в галузі охорони та раціонального використання земель;
ґ) здійснення міжнародного співробітництва з питань охорони земель;
д) вирішення інших питань у галузі земельних відносин відповідно до закону.
Cтаття 14-2. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у галузі земельних відносин
До компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у галузі земельних відносин, належить здійснення державного контролю за додержанням органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, а також іноземними юридичними особами вимог законодавства про використання та охорону земель щодо:
консервації деградованих і малопродуктивних земель;
збереження водно-болотних угідь;
виконання екологічних вимог при наданні у власність і користування, в тому числі в оренду, земельних ділянок;
здійснення заходів щодо запобігання забрудненню земель хімічними і радіоактивними речовинами, відходами, стічними водами;
додержання режиму використання земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення;
додержання екологічних нормативів з питань використання та охорони земель;
установлення та використання водоохоронних зон і прибережних захисних смуг, а також додержання режиму використання їх територій;
вирішення інших питань, визначених законами України та покладених на нього актами Президента України";
3) статтю 15 викласти в такій редакції:
"Стаття 15. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин
До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин, належать:
а) здійснення нормативно-правового забезпечення у сфері земельних відносин;
б) забезпечення проведення земельної реформи;
в) розробка та забезпечення реалізації загальнодержавних, регіональних програм використання та охорони земель;
г) забезпечення здійснення землеустрою, моніторингу земель і державного контролю за використанням та охороною земель;
ґ) забезпечення проведення державної експертизи програм і проектів з питань землеустрою, ведення та адміністрування Державного земельного кадастру, охорони земель, реформування земельних відносин, а також техніко-економічних обґрунтувань таких програм і проектів;
д) розроблення економічного механізму регулювання земельних відносин;
е) участь у розробленні заходів щодо розвитку ринку земель;
є) міжнародне співробітництво в галузі земельних відносин;
ж) вирішення інших питань, визначених законами України та покладених на нього актами Президента України";
4) доповнити статтями 15-1 та 15-2 такого змісту:
"Стаття 15-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин
До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, належить:
а) внесення в установленому порядку пропозицій щодо розпорядження землями державної та комунальної власності, встановлення меж області, району, міста, району в місті, села і селища, регулювання земельних відносин;
б) участь у розробленні та виконанні державних, галузевих, регіональних та місцевих програм з питань регулювання земельних відносин, раціонального використання земель, їх відтворення та охорони, встановлення меж області, району, міста, району в місті, села і селища, у проведенні моніторингу земель, територіальному плануванні;
в) організація проведення робіт, пов’язаних із реалізацією земельної реформи;
г) проведення відповідно до законодавства моніторингу земель та охорони земель;
ґ) ведення та адміністрування Державного земельного кадастру;
д) участь у державному регулюванні планування територій та розмежуванні земель державної і комунальної власності;
е) проведення державної експертизи землевпорядної документації;
є) здійснення заходів щодо вдосконалення порядку ведення обліку і підготовки звітності з регулювання земельних відносин, використання та охорони земель, формування екомережі;
ж) вирішення інших питань, визначених законами України та покладених на нього актами Президента України.
Cтаття 15-2. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, у сфері земельних відносин
До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, у сфері земельних відносин, належить організація та здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням земельного законодавства, використанням та охороною земель усіх категорій і форм власності, у тому числі за:
веденням державного обліку і реєстрацією земель, достовірністю інформації про наявність та використання земель;
виконанням умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту під час проведення гірничодобувних, геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт, пов’язаних із порушенням ґрунтового покриву, своєчасним проведенням рекультивації порушених земель в обсягах, передбачених проектом рекультивації земель;
дотриманням вимог земельного законодавства при набутті права власності на земельні ділянки за договорами купівлі-продажу, міни, дарування, застави та іншими цивільно-правовими угодами;
дотриманням органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами вимог земельного законодавства та встановленого порядку набуття і реалізації права на землю;
дотриманням правил, установленого режиму експлуатації протиерозійних, гідротехнічних споруд, збереженням захисних насаджень і межових знаків;
проведенням землеустрою, виконанням заходів, передбачених проектами землеустрою, зокрема за дотриманням власниками та користувачами земельних ділянок вимог, визначених у проектах землеустрою;
розміщенням, проектуванням, будівництвом та введенням в експлуатацію об’єктів, що негативно впливають або можуть вплинути на стан земель;
здійсненням заходів, передбачених проектами землеустрою, щодо захисту земель від водної і вітрової ерозії, селів, підтоплення, заболочення, засолення, солонцювання, висушування, ущільнення та інших процесів, що призводять до погіршення стану земель, а також щодо недопущення власниками та користувачами земельних ділянок псування земель шляхом їх забруднення хімічними та радіоактивними речовинами і стічними водами, засмічення промисловими, побутовими та іншими відходами, заростання чагарниками, дрібноліссям та бур’янами;
дотриманням строків своєчасного повернення тимчасово зайнятих земельних ділянок та обов’язковим виконанням заходів щодо приведення їх у стан, придатний для використання за призначенням;
дотриманням порядку визначення та відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва;
використанням земельних ділянок відповідно до цільового призначення;
дотриманням вимог земельного законодавства органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з питань передачі земель у власність та надання у користування, у тому числі в оренду, зміни цільового призначення, вилучення, викупу, продажу земельних ділянок або прав на них на конкурентних засадах;
вирішенням інших питань, визначених законами України та покладених на нього актами Президента України";
5) частину четверту статті 20 викласти в такій редакції:
"4. Зміна цільового призначення земель, зайнятих лісами, провадиться з урахуванням висновків органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань лісового господарства та з питань охорони навколишнього природного середовища, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій.
У разі прийняття рішення щодо зміни цільового призначення земельних лісових ділянок обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями такий висновок надається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища. Зміна цільового призначення земельних лісових ділянок Кабінетом Міністрів України не потребує погоджень з іншими органами";
6) у частині п’ятій статті 22, частині другій статті 33, частині другій статті 35, частині другій, абзаці першому частини третьої, частині четвертій статті 81 та частині другій статті 93 слова "іноземні громадяни" в усіх відмінках замінити словом "іноземці" у відповідному відмінку;
7) у частині другій статті 106 слова "центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин";
8) в абзаці четвертому частини восьмої статті 118 та абзаці четвертому частини четвертої статті 123 слова "відповідного органу земельних ресурсів" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин";
9) у пункті "б" статті 143 слово "терміни" замінити словом "строки", а слова "спеціально уповноважених органів виконавчої влади з питань земельних ресурсів" - словами "(приписами) центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі";
10) у частинах першій та другій статті 144 слова "державний інспектор по використанню та охороні земель" замінити словами "державний інспектор сільського господарства, державний інспектор з охорони довкілля";
11) у статті 158:
у частині першій слова "органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин";
у частині четвертій слова "Органи виконавчої влади з питань земельних ресурсів вирішують" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, вирішує";
у частині п’ятій слова "органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин";
12) у назві, частинах першій та четвертій статті 159, назві статті 161 слова "орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів" в усіх відмінках та числах замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин" у відповідному відмінку та числі;
13) у частині першій статті 161 слова "відповідних органів виконавчої влади з питань земельних ресурсів" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин";
14) у частині другій статті 167 слова "спеціально уповноваженими органами виконавчої влади у галузі охорони здоров’я та санітарного нагляду, екології та природних ресурсів" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення";
15) у частині другій статті 168 слова "органів, що здійснюють державний контроль за використанням та охороною земель" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі";
16) у частині третій статті 186 слова "органом по земельних ресурсах" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин";
17) частину третю статті 186-1 викласти в такій редакції:
"3. До складу Комісії входять посадові особи, уповноважені центральними органами виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах земельних відносин, санітарного та епідемічного благополуччя населення, державного архітектурно-будівельного контролю, а також уповноважені представники структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з питань охорони навколишнього природного середовища, охорони культурної спадщини. У разі погодження проектів землеустрою, що розробляються з метою вилучення, надання, зміни цільового призначення земель лісогосподарського призначення, водного фонду, земельних ділянок для цілей, пов’язаних із розробкою корисних копалин, до складу Комісії залучається відповідно посадова особа, уповноважена центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного гірничого нагляду";