Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

Верховна Рада України Закон від 31.05.2005 №2600-IV
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 31.05.2005

Номер 2600-IV

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 25, ст.335 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом N 2755-VI від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14, N 15-16, N 17, ст.112 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):
1) абзац перший частини першої статті 185-10 після слів "пов'язаних з охороною державного кордону" доповнити словами "чи суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні";
2) у статті 255:
у пункті 1 частини першої в абзаці "органів Державної прикордонної служби України (статті 85, 185-10, 191, частина перша статті 203, статті 204-206-1)" слово і цифри "статті 85" замінити словами і цифрами "частини друга, четверта і п'ята статті 85, статті";
у пункті 16 частини другої слово і цифри "(статті 121-1, 195)" замінити словами і цифрами "(частини перша і третя статті 85, статті 121-1, 195)".
2. У Законі України "Про оперативно-розшукову діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 22, ст. 303; 1993 р., N 11, ст. 83; 1998 р., N 26, ст. 149; 1999 р., N 4, ст. 35; 2001 р., N 14, ст. 72; 2002 р., N 33, ст. 236; 2003 р., N 27, ст. 209, N 30, ст. 247, N 45, ст. 357):
1) абзац четвертий частини першої статті 5 після слів "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону" доповнити словами "оперативно-розшуковими підрозділами відповідно спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону та його територіальних органів";
2) у статті 9-1:
у частині другій слова "Головою Державного комітету у справах охорони державного кордону України" замінити словами "територіальних органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону, Головою Державної прикордонної служби України";
у частині третій слова "Головою Державного комітету у справах охорони державного кордону України" замінити словами "Головою Державної прикордонної служби України".
3. У частині першій статті 24 Закону України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 11, ст. 50; 2002 р., N 33, ст. 236; 2003 р., N 29, ст. 233) слова "Голова Державного комітету у справах охорони державного кордону України" замінити словами "Голова Державної прикордонної служби України".
( Пункт 4 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI від 02.12.2010 )
5. У Законі України "Про боротьбу з тероризмом" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 25, ст. 180):
1) абзац шостий частини третьої статті 4 викласти в такій редакції:
"спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у справах охорони державного кордону";
2) у частині п'ятій статті 5 слова "Державний комітет у справах охорони державного кордону України, регіональні органи управління та органи охорони державного кордону Прикордонних військ України" замінити словами "Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у справах охорони державного кордону, територіальні органи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону та органи охорони державного кордону";
3) у статті 7:
у частині третій слова "Державного комітету у справах охорони державного кордону України" замінити словами "Державної прикордонної служби України";
у частині шостій слова "у регіонах, де дислоковано підрозділи Прикордонних військ України, Управління державної охорони - їх командири, керівники" замінити словами "у регіонах, де дислоковано органи охорони державного кордону, підрозділи Управління державної охорони України, - їх керівники".
6. У частині четвертій статті 7 Закону України "Про карантин рослин" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 28, ст. 212) слова "Державним комітетом у справах охорони державного кордону України" замінити словами "Державною прикордонною службою України".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 31 травня 2005 року
N 2600-IV
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):
1) абзац перший частини першої статті 185-10 після слів "пов'язаних з охороною державного кордону" доповнити словами "чи суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні";
2) у статті 255:
у пункті 1 частини першої в абзаці "органів Державної прикордонної служби України (статті 85, 185-10, 191, частина перша статті 203, статті 204-206-1)" слово і цифри "статті 85" замінити словами і цифрами "частини друга, четверта і п'ята статті 85, статті";
у пункті 16 частини другої слово і цифри "(статті 121-1, 195)" замінити словами і цифрами "(частини перша і третя статті 85, статті 121-1, 195)".
2. У Законі України "Про оперативно-розшукову діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 22, ст. 303; 1993 р., N 11, ст. 83; 1998 р., N 26, ст. 149; 1999 р., N 4, ст. 35; 2001 р., N 14, ст. 72; 2002 р., N 33, ст. 236; 2003 р., N 27, ст. 209, N 30, ст. 247, N 45, ст. 357):
1) абзац четвертий частини першої статті 5 після слів "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону" доповнити словами "оперативно-розшуковими підрозділами відповідно спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону та його територіальних органів";
2) у статті 9-1:
у частині другій слова "Головою Державного комітету у справах охорони державного кордону України" замінити словами "територіальних органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону, Головою Державної прикордонної служби України";

30 днiв передплати безкоштовно!