• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про охорону навколишнього природного середовища

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки  | Закон від 25.06.1991 № 1264-XII
Редакції
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки
 • Тип: Закон
 • Дата: 25.06.1991
 • Номер: 1264-XII
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки
 • Тип: Закон
 • Дата: 25.06.1991
 • Номер: 1264-XII
 • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про охорону навколишнього природного середовища
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, № 41, ст.546)( Вводиться в дію Постановою ВР № 1268-XII від 26.06.91, ВВР, 1991, № 41, ст.547 )( Із змінами, внесеними згідно із Законами № 3180-XII від 05.05.93, ВВР, 1993, № 26, ст.277 № 81/96-ВР від 06.03.96, ВВР, 1996, № 15, ст.70 № 650/97-ВР від 19.11.97, ВВР, 1998, № 11-12, ст.41 № 186/98-ВР від 05.03.98, ВВР, 1998, № 34, ст.230 № 783-XIV від 30.06.99, ВВР, 1999, № 34, ст.274 - редакція набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом про Державний бюджет України на 2000 рік № 934-XIV від 14.07.99, ВВР, 1999, № 38, ст.338 - Закон діє до 01.01.2002 року № 1287-XIV від 14.12.99, ВВР, 2000, № 4, ст.26 № 1288-XIV від 14.12.99, ВВР, 2000, № 5, ст.34 № 1642-III від 06.04.2000, ВВР, 2000, № 27, ст.213 № 1807-III від 08.06.2000, ВВР, 2000, № 38, ст.318 № 2556-III від 21.06.2001, ВВР, 2001, № 48, ст.252 № 3033-III від 07.02.2002, ВВР, 2002, № 26, ст.176 № 198-IV від 24.10.2002, ВВР, 2002, № 50, ст.366 № 254-IV від 28.11.2002, ВВР, 2003, № 4, ст.31 № 380-IV від 26.12.2002, ВВР, 2003, № 10-11, ст.86 № 762-IV від 15.05.2003, ВВР, 2003, № 30, ст.247 № 824-IV від 22.05.2003, ВВР, 2003, № 35, ст.269 № 1122-IV від 11.07.2003, ВВР, 2004, № 7, ст.58 № 1344-IV від 27.11.2003, ВВР, 2004, № 17-18, ст.250 № 1863-IV від 24.06.2004, ВВР, 2004, № 45, ст.501 № 2285-IV від 23.12.2004, ВВР, 2005, № 7-8, ст.162 № 2505-IV від 25.03.2005, ВВР, 2005, № 17, № 18-19, ст.267 № 2637-IV від 02.06.2005, ВВР, 2005, № 27, ст.362 № 3235-IV від 20.12.2005, ВВР, 2006, № 9, № 10-11, ст.96 № 3421-IV від 09.02.2006, ВВР, 2006, № 22, ст.199 № 489-V від 19.12.2006, ВВР, 2007, № 7-8, ст.66 № 997-V від 27.04.2007, ВВР, 2007, № 33, ст.440 № 1026-V від 16.05.2007, ВВР, 2007, № 34, ст.444 № 107-VI від 28.12.2007, ВВР, 2008, № 5-6, № 7-8, ст.78 - зміни діють по 31 грудня 2008 року )( Додатково див. Рішення Конституційного Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008 )( Із змінами, внесеними згідно із Законами № 309-VI від 03.06.2008, ВВР, 2008, № 27-28, ст.253 № 515-VI від 17.09.2008, ВВР, 2008, № 52, ст.394 № 882-VI від 15.01.2009, ВВР, 2009, № 24, ст.297 № 1158-VI від 19.03.2009, ВВР, 2009, № 30, ст.428 № 2457-VI від 08.07.2010, ВВР, 2010, № 48, ст.564 № 2756-VI від 02.12.2010, ВВР, 2011, № 23, ст.160 № 2973-VI від 03.02.2011, ВВР, 2011, № 33, ст.326 № 3038-VI від 17.02.2011, ВВР, 2011, № 34, ст.343 № 3530-VI від 16.06.2011, ВВР, 2012, № 2-3, ст.3 № 4713-VI від 17.05.2012, ВВР, 2013, № 8, ст.77 № 5456-VI від 16.10.2012, ВВР, 2013, № 46, ст.640 - зміни набирають чинності з 18.11.2012, крім положень, які стосуються передачі повноважень від територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, обласним, Київській, Севастопольській міським державним адміністраціям, органам виконавчої влади Автономної Республіки Крим, які набирають чинності з 18.05.2013 - див. пункт 1 розділу II Закону № 5456-VI від 16.10.2012 № 1193-VII від 09.04.2014, ВВР, 2014, № 23, ст.873 № 1697-VII від 14.10.2014, ВВР, 2015, № 2-3, ст.12 № 71-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 7-8, № 9, ст.55 № 77-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 11, ст.75 № 901-VIII від 23.12.2015, ВВР, 2016, № 4, ст.44 № 918-VIII від 24.12.2015, ВВР, 2016, № 6, ст.57 № 1641-VIII від 04.10.2016, ВВР, 2016, № 46, ст.780 № 1830-VIII від 07.02.2017, ВВР, 2017, № 11, ст.100 № 2059-VIII від 23.05.2017, ВВР, 2017, № 29, ст.315 № 2354-VIII від 20.03.2018, ВВР, 2018, № 16, ст.138 № 2380-VIII від 03.04.2018, ВВР, 2018, № 19, ст.181 № 2530-VIII від 06.09.2018, ВВР, 2018, № 41, ст.320 № 124-IX від 20.09.2019, ВВР, 2019, № 46, ст.295 № 139-IX від 02.10.2019, ВВР, 2019, № 47, ст.310 № 377-IX від 12.12.2019, ВВР, 2020, № 22, ст.150 № 554-IX від 13.04.2020, ВВР, 2020, № 37, ст.277 - вводиться в дію з 1 січня 2021 року № 1054-IX від 03.12.2020 № 2320-IX від 20.06.2022 № 2321-IX від 20.06.2022 № 2573-IX від 06.09.2022 № 2614-IX від 20.09.2022 № 2717-IX від 03.11.2022 )
( У назві і тексті Закону слова "Українська РСР", "Кримська АРСР", "Міністерство охорони навколишнього природного середовища Української РСР", "міста республіканського підпорядкування" у всіх відмінках замінено словами "Україна", "Автономна Республіка Крим", "Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України", "міста загальнодержавного значення" у відповідних відмінках згідно із Законом № 81/96-ВР від 06.03.96 )
( У тексті Закону слова "народних депутатів" виключені на підставі Закону № 186/98-ВР від 05.03.98 )
( У тексті Закону слова "Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України" та "Міністерство охорони здоров'я України" в усіх відмінках замінено відповідно словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" та "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров'я" у відповідних відмінках згідно із Законом № 1642-III від 06.04.2000 )
( У тексті Закону: слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища" у відповідному відмінку; слова "міністерств, відомств" замінено словами "центральних органів виконавчої влади"; слова "громадські об'єднання" та "громадські об'єднання і організації" в усіх відмінках замінено словами "громадські організації" у відповідному відмінку; слова "інспектори охорони навколишнього природного середовища" в усіх відмінках замінено словами "інспектори з охорони довкілля" у відповідному відмінку; слова "місцеві Ради", "відповідні Ради" в усіх відмінках замінено відповідно словами "місцеві ради", "відповідні ради" у відповідному відмінку; слова "і його органів на місцях", "його органи на місцях", "та його органів на місцях", "і розпорядчі", "республіканські" у всіх відмінках виключено згідно із Законом № 5456-VI від 16.10.2012 )
Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини - невід'ємна умова сталого економічного та соціального розвитку України.
З цією метою Україна здійснює на своїй території екологічну політику, спрямовану на збереження безпечного для існування живої і неживої природи навколишнього середовища, захисту життя і здоров'я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи, охорону, раціональне використання і відтворення природних ресурсів.
Цей Закон визначає правові, економічні та соціальні основи організації охорони навколишнього природного середовища в інтересах нинішнього і майбутніх поколінь.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Завдання законодавства про охорону навколишнього природного середовища
Завданням законодавства про охорону навколишнього природного середовища є регулювання відносин у галузі охорони, використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, запобігання і ліквідації негативного впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище, збереження природних ресурсів, генетичного фонду живої природи, ландшафтів та інших природних комплексів, унікальних територій та природних об'єктів, пов'язаних з історико-культурною спадщиною.
Стаття 2. Законодавство України про охорону навколишнього природного середовища
Відносини у галузі охорони навколишнього природного середовища в Україні регулюються цим Законом, а також земельним, водним, лісовим законодавством, законодавством про надра, про охорону атмосферного повітря, про охорону і використання рослинного і тваринного світу та іншим спеціальним законодавством.
( Стаття 2 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5456-VI від 16.10.2012 )
Стаття 3. Основні принципи охорони навколишнього природного середовища
Основними принципами охорони навколишнього природного середовища є:
а) пріоритетність вимог екологічної безпеки, обов'язковість додержання екологічних нормативів та лімітів використання природних ресурсів при здійсненні господарської, управлінської та іншої діяльності;
( Пункт "а" статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 124-IX від 20.09.2019 )
б) гарантування екологічно безпечного середовища для життя і здоров'я людей;
в) запобіжний характер заходів щодо охорони навколишнього природного середовища;
г) екологізація матеріального виробництва на основі комплексності рішень у питаннях охорони навколишнього природного середовища, використання та відтворення відновлюваних природних ресурсів, широкого впровадження новітніх технологій;
д) збереження просторової та видової різноманітності і цілісності природних об'єктів і комплексів;
е) науково обгрунтоване узгодження екологічних, економічних та соціальних інтересів суспільства на основі поєднання міждисциплінарних знань екологічних, соціальних, природничих і технічних наук та прогнозування стану навколишнього природного середовища;
є) обов’язковість оцінки впливу на довкілля;
( Пункт "є" статті 3 в редакції Законів № 3038-VI від 17.02.2011, № 2059-VIII від 23.05.2017 )
ж) гласність і демократизм при прийнятті рішень, реалізація яких впливає на стан навколишнього природного середовища, формування у населення екологічного світогляду;
з) науково обгрунтоване нормування впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище;
и) безоплатність загального та платність спеціального використання природних ресурсів для господарської діяльності;
і) компенсація шкоди, заподіяної порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища;
( Пункт "і" статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2756-VI від 02.12.2010 )
ї) вирішення питань охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів з урахуванням ступеня антропогенної зміненості територій, сукупної дії факторів, що негативно впливають на екологічну обстановку;
й) поєднання заходів стимулювання і відповідальності у справі охорони навколишнього природного середовища;
к) вирішення проблем охорони навколишнього природного середовища на основі широкого міждержавного співробітництва;
л) встановлення екологічного податку, рентної плати за спеціальне використання води, рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів, рентної плати за користування надрами відповідно до Податкового кодексу України;
( Статтю 3 доповнено пунктом "л" згідно із Законом № 2756-VI від 02.12.2010; із змінами, внесеними згідно із Законом № 71-VIII від 28.12.2014 )
м) врахування результатів стратегічної екологічної оцінки.
( Статтю 3 доповнено пунктом "м" згідно із Законом № 2354-VIII від 20.03.2018 )( Стаття 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 186/98-ВР від 05.03.98 )
Стаття 4. Право власності на природні ресурси
Природні ресурси України є власністю Українського народу.
Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування у межах, визначених Конституцією України, цим та іншими законами України.
Громадяни України мають право користуватися природними ресурсами України відповідно до цього та інших законів.
( Стаття 4 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3180-XII від 21.05.93; в редакції Закону № 5456-VI від 16.10.2012 )
Стаття 5. Об'єкти правової охорони навколишнього природного середовища
Державній охороні і регулюванню використання на території України підлягають: навколишнє природне середовище як сукупність природних і природно-соціальних умов та процесів, природні ресурси, як залучені в господарський обіг, так і невикористовувані в економіці в даний період (земля, надра, води, атмосферне повітря, ліс та інша рослинність, тваринний світ), ландшафти та інші природні комплекси.
( Частина перша статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5456-VI від 16.10.2012 )
Особливій державній охороні підлягають території та об'єкти природно-заповідного фонду України й інші території та об'єкти, визначені відповідно до законодавства України.
Державній охороні від негативного впливу несприятливої екологічної обстановки підлягають також здоров'я і життя людей.
Стаття 6. Державні цільові та інші екологічні програми
( Назва статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3421-IV від 09.02.2006 )
З метою проведення ефективної і цілеспрямованої діяльності України по організації і координації заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання і відтворення природних ресурсів на перспективу розробляються і приймаються державні цільові, міждержавні, місцеві програми.
( Частина перша статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законам № 3421-IV від 09.02.2006, № 5456-VI від 16.10.2012 )
Порядок розробки державних цільових екологічних програм визначається Кабінетом Міністрів України.
( Частина друга статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3421-IV від 09.02.2006 )
Центральні та місцеві органи виконавчої влади, а також органи місцевого самоврядування під час розробки екологічних програм залучають громадськість до їх підготовки шляхом оприлюднення проектів екологічних програм для їх вивчення громадянами, підготовки громадськістю зауважень та пропозицій щодо запропонованих проектів, проведення публічних слухань стосовно екологічних програм.
( Статтю 6 доповнено частиною третьою згідно із Законом № 254-IV від 28.11.2002; із змінами, внесеними згідно із Законом № 3421-IV від 09.02.2006 )
Стаття 7. Освіта і виховання в галузі охорони навколишнього природного середовища
Підвищення екологічної культури суспільства і професійна підготовка спеціалістів забезпечуються загальною обов'язковою комплексною освітою та вихованням в галузі охорони навколишнього природного середовища, в тому числі в дошкільних дитячих закладах, в системі загальної середньої, професійної та вищої освіти, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів.
Екологічні знання є обов'язковою кваліфікаційною вимогою для всіх посадових осіб, діяльність яких пов'язана з використанням природних ресурсів та призводить до впливу на стан навколишнього природного середовища.
Спеціально визначені вищі та професійні навчальні заклади здійснюють підготовку спеціалістів у галузі охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів з урахуванням суспільних потреб.
Стаття 8. Наукові дослідження
В Україні проводяться систематичні комплексні наукові дослідження навколишнього природного середовища та природних ресурсів з метою розробки наукових основ їх охорони та раціонального використання, забезпечення екологічної безпеки.
Координацію та узагальнення результатів цих досліджень здійснюють Академія наук України та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.
Розділ II
ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ГРОМАДЯН
Стаття 9. Екологічні права громадян України
Кожний громадянин України має право на:
а) безпечне для його життя та здоров'я навколишнє природне середовище;
б) участь в обговоренні та внесення пропозицій до проектів нормативно-правових актів, матеріалів щодо розміщення, будівництва і реконструкції об'єктів, які можуть негативно впливати на стан навколишнього природного середовища, внесення пропозицій до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, юридичних осіб, що беруть участь в прийнятті рішень з цих питань;
( Пункт "б" частини першої статті 9 в редакції Закону № 254-IV від 28.11.2002 )
в) участь в розробці та здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального і комплексного використання природних ресурсів;
г) здійснення загального і спеціального використання природних ресурсів;
д) об'єднання в громадські природоохоронні формування;
е) вільний доступ до інформації про стан навколишнього природного середовища (екологічна інформація) та вільне отримання, використання, поширення та зберігання такої інформації, за винятком обмежень, встановлених законом;
( Пункт "е" частини першої статті 9 в редакції Закону № 254-IV від 28.11.2002 )
є) участь у громадських обговореннях з питань впливу планованої діяльності на довкілля;
( Пункт "є" частини першої статті 9 в редакції Законів № 254-IV від 28.11.2002, № 2059-VIII від 23.05.2017 )
ж) одержання екологічної освіти;
з) подання до суду позовів до державних органів, підприємств, установ, організацій і громадян про відшкодування шкоди, заподіяної їх здоров'ю та майну внаслідок негативного впливу на навколишнє природне середовище;
и) оскарження у судовому порядку рішень, дій або бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб щодо порушення екологічних прав громадян у порядку, передбаченому законом;
( Частину першу статті 9 доповнено пунктом "и" згідно із Законом № 254-IV від 28.11.2002 )
і) участь у процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки.
( Частину першу статті 9 доповнено пунктом "і" згідно із Законом № 2354-VIII від 20.03.2018 )
Законами України можуть бути визначені й інші екологічні права громадян.
( Частина друга статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5456-VI від 16.10.2012 )
Стаття 10. Гарантії екологічних прав громадян
Екологічні права громадян забезпечуються:
а) проведенням широкомасштабних державних заходів щодо підтримання, відновлення і поліпшення стану навколишнього природного середовища;
б) обов'язком центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій здійснювати технічні та інші заходи для запобігання шкідливому впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище, виконувати екологічні вимоги при плануванні, розміщенні продуктивних сил, будівництві та експлуатації об'єктів економіки;
( Пункт "б" частини першої статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5456-VI від 16.10.2012 )
в) участю громадських організацій та громадян у діяльності щодо охорони навколишнього природного середовища;
г) здійсненням державного та громадського контролю за додержанням законодавства про охорону навколишнього природного середовища;
д) компенсацією в установленому порядку шкоди, заподіяної здоров'ю і майну громадян внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища;
е) невідворотністю відповідальності за порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища;
є) створенням та функціонуванням мережі загальнодержавної екологічної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи забезпечення доступу до екологічної інформації.
( Частину першу статті 10 доповнено пунктом "є" згідно із Законом № 254-IV від 28.11.2002 )
Діяльність, що перешкоджає здійсненню права громадян на безпечне навколишнє природне середовище та інших їх екологічних прав, підлягає припиненню в порядку, встановленому цим Законом та іншим законодавством України.
Стаття 11. Захист прав громадян України у галузі охорони навколишнього природного середовища
Україна гарантує своїм громадянам реалізацію екологічних прав, наданих їм законодавством.
Місцеві ради, органи державної влади в галузі охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів зобов'язані подавати всебічну допомогу громадянам у здійсненні природоохоронної діяльності, враховувати їх пропозиції щодо поліпшення стану навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів, залучати громадян до участі у вирішенні питань охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів.
( Частина друга статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5456-VI від 16.10.2012 )
Порушені права громадян у галузі охорони навколишнього природного середовища мають бути поновлені, а їх захист здійснюється в судовому порядку відповідно до законодавства України.
Стаття 12. Обов'язки громадян у галузі охорони навколишнього природного середовища
Громадяни України зобов'язані:
а) берегти природу, охороняти, раціонально використовувати її багатства відповідно до вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища;
б) здійснювати діяльність з додержанням вимог екологічної безпеки, інших екологічних нормативів та лімітів використання природних ресурсів;
в) не порушувати екологічні права і законні інтереси інших суб'єктів;
г) вносити штрафи за екологічні правопорушення;
( Пункт "г" частини першої статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2756-VI від 02.12.2010 )
д) компенсувати шкоду, заподіяну забрудненням та іншим негативним впливом на навколишнє природне середовище.
Громадяни України зобов'язані виконувати й інші обов'язки у галузі охорони навколишнього природного середовища відповідно до законів України.
( Частина друга статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5456-VI від 16.10.2012 )
Розділ III
ПОВНОВАЖЕННЯ РАД У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
Стаття 13. Компетенція Верховної Ради України у галузі охорони навколишнього природного середовища
До виключної компетенції Верховної Ради України у галузі регулювання відносин щодо охорони навколишнього природного середовища відповідно до Конституції України належать:
а) визначення основних напрямів державної політики у галузі охорони навколишнього природного середовища;
б) затвердження загальнодержавних екологічних програм;
( Пункт "б" частини першої статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3421-IV від 09.02.2006 )
в) затвердження указів Президента України про оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації;
( Пункт "в" частини першої статті 13 в редакції Закону № 5456-VI від 16.10.2012 )
г) вирішення інших питань у галузі охорони навколишнього природного середовища відповідно до Конституції України.
( Пункт "г" частини першої статті 13 в редакції Закону № 5456-VI від 16.10.2012 )( Пункт "д" частини першої статті 13 виключено на підставі Закону № 5456-VI від 16.10.2012 )( Частину другу статті 13 виключено на підставі Закону № 5456-VI від 16.10.2012 )
Стаття 14. Компетенція Верховної Ради Автономної Республіки Крим
Верховна Рада Автономної Республіки Крим в галузі регулювання відносин щодо охорони навколишнього природного середовища:
а) визначає порядок організації та діяльності органів управління в галузі охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів;
( Пункт "б" частини першої статті 14 виключено на підставі Закону № 5456-VI від 16.10.2012 )
в) забезпечує реалізацію екологічної політики України, екологічних прав громадян;
г) затверджує екологічні програми;
д) організує вивчення навколишнього природного середовища;
е) створює і визначає статус резервних, в тому числі й валютних, фондів для фінансування програм та інших заходів щодо охорони навколишнього природного середовища;
( Пункт "е" статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом № 186/98-ВР від 05.03.98 )
є) приймає рішення про організацію територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій та об'єктів, що підлягають особливій охороні, встановлює додаткові їх категорії;
( Пункт "ж" частини першої статті 14 виключено на підставі Закону № 5456-VI від 16.10.2012 )
з) встановлює в разі потреби нормативи екологічної безпеки, більш суворі, ніж ті, що діють в цілому на території України.
Верховна Рада Автономної Республіки Крим здійснює й інші повноваження, визначені цим та іншими законами України.
( Частина друга статті 14 в редакції Закону № 5456-VI від 16.10.2012 )
Стаття 15. Повноваження місцевих рад у галузі охорони навколишнього природного середовища
Місцеві ради несуть відповідальність за стан навколишнього природного середовища на своїй території і в межах своєї компетенції:
а) забезпечують реалізацію екологічної політики України, екологічних прав громадян;
б) дають згоду на розміщення на своїй території підприємств, установ і організацій у порядку, визначеному законом;
( Пункт "б" частини першої статті 15 в редакції Закону № 2637-IV від 02.06.2005 )
в) затверджують з урахуванням екологічних вимог проекти планіровки і забудови населених пунктів, їх генеральні плани та схеми промислових вузлів;
г) видають (переоформлюють, видають дублікати, анулюють) дозволи на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення у випадках, передбачених законом;
( Пункт "г" частини першої статті 15 в редакції Закону № 4713-VI від 17.05.2012 )
д) затверджують місцеві екологічні програми;
е) організовують вивчення навколишнього природного середовища;
є) створюють і визначають статус резервних, в тому числі й валютних, фондів для фінансування програм та інших заходів щодо охорони навколишнього природного середовища;
( Пункт "є" статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом № 186/98-ВР від 05.03.98 )( Пункт "ж" частини першої статті 15 виключено на підставі Закону № 2059-VIII від 23.05.2017 )
з) забезпечують інформування населення про стан навколишнього природного середовища, функціонування місцевих екологічних автоматизованих інформаційно-аналітичних систем;
( Пункт "з" частини першої статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом № 254-IV від 28.11.2002 )
и) організують роботу по ліквідації екологічних наслідків аварій, залучають до цих робіт підприємства, установи та організації, незалежно від їх підпорядкування та форм власності, і громадян;
і) приймають рішення про організацію територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні;
ї) здійснюють контроль за додержанням законодавства про охорону навколишнього природного середовища.
( Пункт "й" частини першої статті 15 виключено на підставі Закону № 5456-VI від 16.10.2012 )( Пункт "к" частини першої статті 15 виключено на підставі Закону № 5456-VI від 16.10.2012 )
Місцеві ради можуть здійснювати й інші повноваження відповідно до цього та інших законів України.
( Частина друга статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5456-VI від 16.10.2012 )
Розділ IV
ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
Стаття 16. Управління в галузі охорони навколишнього природного середовища
Управління охороною навколишнього природного середовища полягає у здійсненні в цій галузі функцій спостереження, дослідження, стратегічної екологічної оцінки, оцінки впливу на довкілля, контролю, прогнозування, програмування, інформування та іншої виконавчо-розпорядчої діяльності.
( Частина перша статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законами № 2059-VIII від 23.05.2017, № 2354-VIII від 20.03.2018 )
Державне управління в галузі охорони навколишнього природного середовища здійснюють Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві ради та виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, державні органи по охороні навколишнього природного середовища і використанню природних ресурсів та інші державні органи відповідно до законодавства України.
( Частина друга статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законами № 3530-VI від 16.06.2011, № 5456-VI від 16.10.2012 )
Державними органами управління в галузі охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів є центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, а на території Автономної Республіки Крим - орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища та інші державні органи, до компетенції яких законами України віднесено здійснення зазначених функцій.
( Частина третя статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5456-VI від 16.10.2012 )
Громадські організації можуть брати участь в управлінні галуззю охорони навколишнього природного середовища, якщо така діяльність передбачена їх статутами, зареєстрованими відповідно до законодавства України.
( Частина четверта статті 16 в редакції Закону № 5456-VI від 16.10.2012 )
Метою управління в галузі охорони навколишнього природного середовища є реалізація законодавства, контроль за додержанням вимог екологічної безпеки, забезпечення проведення ефективних і комплексних заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, досягнення узгодженості дій державних і громадських органів у галузі охорони навколишнього природного середовища.
Стаття 17. Компетенція Кабінету Міністрів України у галузі охорони навколишнього природного середовища
Кабінет Міністрів України у галузі охорони навколишнього природного середовища:
а) здійснює реалізацію визначеної Верховною Радою України екологічної політики;
б) забезпечує розробку державних цільових, міждержавних екологічних програм;
( Пункт "б" частини першої статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законами № 3421-IV від 09.02.2006, № 5456-VI від 16.10.2012 )
в) координує діяльність центральних органів виконавчої влади, інших установ та організацій України у питаннях охорони навколишнього природного середовища;
г) встановлює порядок утворення і використання Державного фонду охорони навколишнього природного середовища у складі Державного бюджету України та затверджує перелік природоохоронних заходів ;
( Пункт "г" статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законами № 81/96-ВР від 06.03.96, № 186/98-ВР від 05.03.98 )
д) встановлює порядок розробки та затвердження екологічних нормативів, лімітів використання природних ресурсів, скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, а також порядок видачі дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів;
( Пункт "д" частини першої статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законами № 2556-III від 21.06.2001, № 1193-VII від 09.04.2014, № 2320-IX від 20.06.2022 )
( Пункт "е" частини першої статті 17 виключено на підставі Закону № 2756-VI від 02.12.2010 )
є) приймає рішення про організацію територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення;
( Пункт "є" статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом № 81/96-ВР від 06.03.96 )
ж) організує екологічне виховання та екологічну освіту громадян;
( Пункт "з" частини першої статті 17 виключено на підставі Закону № 5456-VI від 16.10.2012 )
и) керує зовнішніми зв'язками України в галузі охорони навколишнього природного середовища.
Кабінет Міністрів України може здійснювати й інші повноваження відповідно до цього та інших законів України.
( Частина друга статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5456-VI від 16.10.2012 )( Стаття 17 із змінами, внесеними згідно із Законом № 186/98-ВР від 05.03.98 )
Стаття 18. Компетенція Ради міністрів Автономної Республіки Крим у галузі охорони навколишнього природного середовища
( Назва статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5456-VI від 16.10.2012 )
Рада міністрів Автономної Республіки Крим у галузі охорони навколишнього природного середовища на своїй території:
( Абзац перший частини першої статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5456-VI від 16.10.2012 )
а) здійснює реалізацію законодавства України в галузі охорони навколишнього природного середовища;
( Пункт "а" частини першої статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5456-VI від 16.10.2012 )
б) організує розробку екологічних програм;
в) спрямовує, координує та здійснює відповідно до закону контроль за діяльністю органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, підприємств, установ та організацій в Автономній Республіці Крим незалежно від форми власності та підпорядкування у питаннях охорони навколишнього природного середовища;
( Пункт "в" частини першої статті 18 в редакції Закону № 5456-VI від 16.10.2012 )
г) встановлює порядок утворення і використання фонду охорони навколишнього природного середовища у складі бюджету Автономної Республіки Крим;
( Пункт "г" статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом № 186/98-ВР від 05.03.98 )
д) погоджує розміщення підприємств, установ і організацій;
е) організує управління і контроль в галузі охорони навколишнього природного середовища, координує діяльність із здійснення державного контролю у галузі охорони навколишнього природного середовища, вод та відтворення водних ресурсів, охорони, використання та відтворення лісів, мисливських тварин, рослинного та тваринного світу, у сфері лісових відносин, здійснює контроль за додержанням норм, правил та інших нормативно-правових актів з питань ведення лісового господарства, законодавства про охорону, використання та відтворення тваринного світу;
( Пункт "е" частини першої статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3530-VI від 16.06.2011 )( Пункт "є" частини першої статті 18 виключено на підставі Закону № 2756-VI від 02.12.2010 )
ж) затверджує за поданням органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища для підприємств, установ і організацій ліміти використання природних ресурсів, за винятком природних ресурсів загальнодержавного значення, скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, за винятком скидів, що призводять до забруднення природних ресурсів загальнодержавного значення, навколишнього природного середовища за межами території Автономної Республіки Крим;
( Пункт "ж" статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законами № 81/96-ВР від 06.03.96, № 1288-XIV від 14.12.99, № 2556-III від 21.06.2001, № 5456-VI від 16.10.2012, № 1193-VII від 09.04.2014 )
з) організує здійснення оцінки впливу на довкілля об'єктів, що створюються або функціонують на території Автономної Республіки Крим;
( Пункт "з" частини першої статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2059-VIII від 23.05.2017 )
и) погоджує поточні і перспективні плани роботи підприємств, установ та організацій з питань охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів;
і) організує ліквідацію екологічних наслідків аварій, залучає до її проведення підприємства, установи, організації, незалежно від підпорядкування та форм власності, і громадян;
ї) забезпечує систематичне та оперативне інформування населення, підприємств, установ та організацій про стан навколишнього природного середовища;
й) організує екологічну освіту та екологічне виховання громадян.
Рада міністрів Автономної Республіки Крим може здійснювати й інші повноваження відповідно до цього та інших законів України.
( Частина друга статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5456-VI від 16.10.2012 )( Стаття 18 із змінами, внесеними згідно із Законом № 186/98-ВР від 05.03.98 )
Стаття 19. Компетенція виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у галузі охорони навколишнього природного середовища
( Назва статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5456-VI від 16.10.2012 )
Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад у галузі охорони навколишнього природного середовища в межах своєї компетенції:
а) здійснюють реалізацію рішень відповідних рад;
б) координують діяльність підприємств, установ та організацій, розташованих на території відповідно села, селища, міста, незалежно від форм власності та підпорядкування;
( Пункт "б" частини першої статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5456-VI від 16.10.2012 )
в) організують розробку місцевих екологічних програм;
( Пункт "г" частини першої статті 19 виключено на підставі Закону № 2756-VI від 02.12.2010 )
д) затверджують за поданням обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а на території Автономної Республіки Крим - органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища для підприємств, установ та організацій ліміти використання природних ресурсів, за винятком ресурсів загальнодержавного значення, ліміти скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, за винятком скидів, що призводять до забруднення природних ресурсів загальнодержавного значення або навколишнього природного середовища за межами відповідно села, селища, міста;
( Пункт "д" статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законами № 81/96-ВР від 06.03.96, № 1288-XIV від 14.12.99, № 2556-III від 21.06.2001, № 5456-VI від 16.10.2012, № 1193-VII від 09.04.2014 )
е) організують управління побутовими відходами, відходами будівництва та знесення на своїй території;
( Пункт "е" статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1288-XIV від 14.12.99, № 2320-IX від 20.06.2022 )
є) формують і використовують місцеві фонди охорони навколишнього природного середовища у складі місцевих бюджетів;
( Пункт "є" статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом № 186/98-ВР від 05.03.98 )
ж) погоджують поточні та перспективні плани роботи підприємств, установ та організацій з питань охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів;
з) забезпечують систематичне та оперативне інформування населення, підприємств, установ, організацій та громадян про стан навколишнього природного середовища, захворюваності населення;
и) організують екологічну освіту та екологічне виховання громадян;
і) приймають рішення про організацію територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення.
Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад можуть здійснювати й інші повноваження відповідно до цього та інших законів України.
( Частина друга статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5456-VI від 16.10.2012 )( Стаття 19 із змінами, внесеними згідно із Законом № 186/98-ВР від 05.03.98; текст статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5456-VI від 16.10.2012 )
Стаття 20. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, в галузі охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів
( Назва статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5456-VI від 16.10.2012 )
До компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, належать:
а) забезпечення формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів;
( Пункт "а" частини першої статті 20 в редакції Закону № 5456-VI від 16.10.2012 )( Пункт "б" частини першої статті 20 виключено на підставі Закону № 5456-VI від 16.10.2012 )
в) організація моніторингу навколишнього природного середовища, створення і забезпечення роботи мережі загальнодержавної екологічної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи забезпечення доступу до екологічної інформації, положення про яку затверджується Кабінетом Міністрів України;
( Пункт "в" частини першої статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом № 254-IV від 28.11.2002 )
г) затвердження нормативів, правил щодо регулювання використання природних ресурсів і охорони навколишнього природного середовища від забруднення та інших шкідливих впливів;