• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до деяких законів України з метою забезпечення врахування екологічних вимог у процесі приватизації

Верховна Рада України  | Закон від 24.06.2004 № 1863-IV
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 24.06.2004
 • Номер: 1863-IV
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 24.06.2004
 • Номер: 1863-IV
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України з метою забезпечення врахування екологічних вимог у процесі приватизації
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 45, ст.501 )( Із змінами, внесеними згідно із Законами N 2258-VIII від 21.12.2017, ВВР, 2018, N 9, ст.50 N 2269-VIII від 18.01.2018, ВВР, 2018, N 12, ст.68 )
З метою забезпечення врахування екологічних вимог у процесі приватизації Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
( Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 2269-VIII від 18.01.2018 )( Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 2269-VIII від 18.01.2018 )( Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 2258-VIII від 21.12.2017 )
4. У статті 49 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 41, ст. 546):
назву викласти в такій редакції:
"Стаття 49. Екологічне страхування та екологічний аудит";
після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
"З метою врахування екологічних вимог у процесі приватизації чи корпоратизації об'єктів права державної власності, іншої зміни форми власності чи зміни суб'єктів права власності на об'єкти, а також для потреб екологічного страхування, оренди майна, набуття права власності на майно та земельні ділянки, створення, функціонування і сертифікації систем управління навколишнім природним середовищем, при здійсненні іншої діяльності в Україні проводиться добровільний чи обов'язковий екологічний аудит".
У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою і викласти її в такій редакції:
"Порядок екологічного страхування та екологічного аудиту визначається законодавством України".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України "Про екологічний аудит".
2. Кабінету Міністрів України:
розробити і привести у відповідність із цим Законом свої нормативно-правові акти;
забезпечити розробку та прийняття міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України нормативно-правових актів відповідно до цього Закону;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ,
24 червня 2004 року
N 1863-IV