• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Змін до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів

Міністерство фінансів України  | Наказ від 18.05.2020 № 216
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 18.05.2020
 • Номер: 216
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 18.05.2020
 • Номер: 216
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
18.05.2020 № 216
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 червня 2020 р.
за № 516/34799
Про затвердження Змін до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів
Відповідно до Закону України від 04 жовтня 2019 року № 190-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування", статті 78 Бюджетного кодексу України та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23 серпня 2012 року № 938, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2012 року за № 1569/21881 (далі - Зміни), що додаються.
2. Департаменту місцевих бюджетів Міністерства фінансів України та Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку, звітності та розвитку Казначейства Державної казначейської служби України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Департаменту документообігу та контролю за виконанням документів Міністерства фінансів України забезпечити його оприлюднення на офіційному вебсайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім пункту 1 Змін, затверджених цим наказом, який набирає чинності з 01 січня 2021 року.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на Голову Державної казначейської служби України Слюз Т.Я.
МіністрС. Марченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
18 травня 2020 року № 216
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 червня 2020 р.
за № 516/34799
ЗМІНИ
до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів
1. Пункт 3.1 глави 3 після слів "на відповідні рахунки" доповнити словами "для зарахування надходжень або на єдиний рахунок".
2. Абзац третій пункту 4.21 глави 4 після слів "головний розпорядник" доповнити словами "на підставі протоколу розбіжностей даних мережі та Єдиного реєстру".
3. У главі 19:
1) пункт 19.4 викласти в такій редакції:
"19.4 Фінансові органи готують пояснювальну записку, звіт про виконання плану по штатах і контингентах і разом із звітністю, отриманою від органів Казначейства, подають їх до вищого фінансового органу.
Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, Департаменти фінансів обласних державних адміністрацій, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), фінансове управління Севастопольської міської державної адміністрації перевіряють звітність, подану відповідними органами Казначейства та фінансовими органами нижчого рівня, готують звіт про виконання плану по штатах і контингентах і разом з пояснювальною запискою подають його до Міністерства фінансів України.
Фінансові органи готують та подають до органів Казначейства із застосуванням автоматизованої системи подання електронної звітності клієнтами Казначейства (далі - АС "Є-Звітність"):
щомісяця - інформацію про використання коштів резервного фонду;
щокварталу та щороку - інформацію про стан гарантованих Автономною Республікою Крим, обласними радами та територіальними громадами боргів та про надані місцеві гарантії.
Інформація надається за формами, встановленими законодавством.
Місцеві фінансові органи щомісяця готують інформацію про залишки коштів місцевих бюджетів на рахунках в установах банків державного сектору за формою, наведеною в додатку 33 цього Порядку, та подають її до органів Казначейства протягом перших трьох робочих днів місяця, що настає за звітним.";
2) пункт 19.5 викласти в такій редакції:
"19.5. Органи Казначейства подають звіти про виконання місцевих бюджетів до Казначейства. Казначейство подає звіти про виконання місцевих бюджетів та зведені звіти Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя до Міністерства фінансів України у порядку та за формами, встановленими законодавством.
Головні управління Казначейства подають зведені річні звіти про виконання місцевих бюджетів до Казначейства із застосуванням АС "Є-Звітність".".
В.о. директора Департаменту
місцевих бюджетів

О. Мачульна