• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги

Кабінет Міністрів України  | Постанова, Порядок від 15.02.2002 № 153
Редакції
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Порядок
 • Дата: 15.02.2002
 • Номер: 153
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Порядок
 • Дата: 15.02.2002
 • Номер: 153
 • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 15 лютого 2002 р. № 153
Київ
Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 902 від 11.07.2007 № 30 від 19.01.2011 № 1301 від 07.12.2011 № 623 від 04.07.2012 № 629 від 28.08.2013 № 553 від 05.08.2015 № 129 від 10.03.2017 № 687 від 13.09.2017 № 807 від 25.10.2017 № 702 від 29.08.2018 № 725 від 05.09.2018 № 745 від 14.08.2019 № 916 від 06.11.2019 № 1072 від 04.12.2019 № 942 від 09.10.2020 № 933 від 19.08.2022 № 336 від 26.03.2024 № 422 від 12.04.2024 )( У тексті Постанови слова "Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції" в усіх відмінках замінено словами "Міністерство економіки" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 902 від 11.07.2007 )( У тексті Постанови слова "Міністерство економіки" в усіх відмінках замінено словами "Міністерство економічного розвитку і торгівлі" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 30 від 19.01.2011 )
З метою координації роботи, пов'язаної із залученням, наданням та ефективним використанням міжнародної технічної допомоги, Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Порядок залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги (додається).
2. Установити, що офіційні звернення до країн і міжнародних організацій - партнерів з розвитку щодо залучення та використання міжнародної технічної допомоги надсилаються Секретаріатом Кабінету Міністрів України.
( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 916 від 06.11.2019, № 1072 від 04.12.2019, № 942 від 09.10.2020 )
3. Секретаріату Кабінету Міністрів України як координатору діяльності, пов'язаної із залученням міжнародної технічної допомоги, забезпечувати формування стратегічних програм міжнародної технічної допомоги відповідно до Програми діяльності Кабінету Міністрів, Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, Цілей сталого розвитку, схвалених резолюцією Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй від 25 вересня 2015 р. № 70/1, регіональних стратегій розвитку, інших стратегій.
( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 745 від 14.08.2019, № 916 від 06.11.2019, № 1072 від 04.12.2019, № 942 від 09.10.2020 )
3-1. Секретаріату Кабінету Міністрів України забезпечити створення, впровадження, функціонування, адміністрування, а також модернізацію та розвиток інформаційно-комунікаційної системи координації та моніторингу міжнародної технічної допомоги.
Міністерству цифрової трансформації забезпечити надання Секретаріату Кабінету Міністрів України відповідної методичної допомоги.
( Постанову доповнено пунктом 3-1 згідно з Постановою КМ № 336 від 26.03.2024 )( Пункт 4 виключено на підставі Постанови КМ № 1072 від 04.12.2019 )
5. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Кабінету Міністрів України від 18 квітня 1996 р. № 441 "Про державну реєстрацію програм і проектів міжнародної технічної допомоги" (ЗП України, 1996 р., № 10, ст. 301);
пункт 19 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 р. № 1336 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 34, ст. 1277);
постанову Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1999 р. № 170 "Про затвердження Положення про порядок акредитації організацій, що забезпечують реалізацію програм і проектів міжнародної технічної допомоги" (Офіційний вісник України, 1999 р., № 6, ст. 194).

Прем'єр-міністр України

А.КІНАХ

Інд. 27


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 лютого 2002 р. № 153
ПОРЯДОК
залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги
( У тексті Порядку слова "Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції" в усіх відмінках замінено словами "Мінекономіки" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 902 від 11.07.2007 )( У тексті Порядку слово "термін" в усіх відмінках і формах числа замінено словом "строк" у відповідному відмінку і числі, слово "Держкомстату" замінено словами "Державній службі статистики", слова "Державна податкова адміністрація" в усіх відмінках замінено словами "Державна податкова служба" у відповідному відмінку, а слово "Мінекономіки" - словами "Міністерство економічного розвитку і торгівлі" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 30 від 19.01.2011 )( У тексті Порядку слова "Міністерство економічного розвитку і торгівлі" та "Державна податкова служба" в усіх відмінках замінено відповідно словами "Мінекономрозвитку" та "ДПС", а слово "Головдержслужба" в усіх відмінках - словом "Нацдержслужба" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 1301 від 07.12.2011 )( У тексті Порядку слово "ДПС" замінено словом "Міндоходів" згідно з Постановою КМ № 629 від 28.08.2013 )( У тексті Порядку слово "Міндоходів" замінено словом "ДФС" згідно з Постановою КМ № 553 від 05.08.2015 )( У тексті Порядку слово "Мінекономрозвитку" замінено словом "Мінекономіки" згідно з Постановою КМ № 916 від 06.11.2019 )( У тексті Порядку слово "Мінекономіки" замінено словами "Секретаріат Кабінету Міністрів України" у відповідному відмінку; слово "ДФС" замінено словом "ДПС"; слова "Нацдержслужба" та "орган державної податкової служби" в усіх відмінках замінено відповідно словами "НАДС" та "орган ДПС" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 1072 від 04.12.2019 )( У тексті Порядку слово "донор" в усіх відмінках і формах числа замінено словами "партнер з розвитку" у відповідному відмінку і числі; після слів "з іншої сторони" доповнено словами і цифрами ", Цілях сталого розвитку, схвалених резолюцією Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй від 25 вересня 2015 р. № 70/1" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 942 від 09.10.2020 )
Загальні положення
1. Цей Порядок визначає процедуру залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, в тому числі державної реєстрації, моніторингу проектів (програм), акредитації виконавців (юридичних осіб - нерезидентів), реєстрації представництва донорської установи в Україні.
( Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 807 від 25.10.2017 )
Дія цього Порядку не поширюється на проекти (програми), які фінансуються Агентством США з міжнародного розвитку відповідно до пункту (с) статті 7 Угоди про виконання завдання у сфері розвитку між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для сприяння більш прозорим та підзвітним процесам врядування за широкої участі громадян та пункту (с) статті 7 Угоди про виконання завдання у сфері розвитку між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для сприяння стійкому економічному розвитку на широкій суспільній основі як засобу забезпечення сталої демократії в Україні в частині визначення бенефіціара та його участі в процесі залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги.
( Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 553 від 05.08.2015 )
Дія цього Порядку не поширюється на проекти (програми), які спрямовані на підтримку розвитку інститутів громадянського суспільства, в частині визначення бенефіціара та його участі в процесі залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги.
( Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 687 від 13.09.2017 )
Дія цього Порядку не поширюється на проекти (програми), які фінансуються Організацією Північноатлантичного договору (НАТО) відповідно до Угоди між Урядом України та Організацією Північноатлантичного договору про статус Представництва НАТО в Україні.
( Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 687 від 13.09.2017 )
Дія цього Порядку не поширюється на міжнародну технічну допомогу, що надається міжнародними фінансовими організаціями відповідно до міжнародних договорів України з цими організаціями у вигляді грантів на бюджетну підтримку.
( Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 422 від 12.04.2024 )
2. Поняття, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:
бенефіціар - центральний орган виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна, Київська, Севастопольська міська держадміністрація, до компетенції яких належить формування та/або реалізація державної політики у відповідній галузі чи регіоні, де передбачається впровадження проекту (програми), що заінтересована в результатах виконання проекту (програми), виконавчий орган місцевого самоврядування, юрисдикція якого поширюється на територію реалізації проекту (програми), Секретаріат Кабінету Міністрів України, Офіс Президента України, комітети та Апарат Верховної Ради України, Національний банк, Верховний Суд, вищі спеціалізовані суди, Національне антикорупційне бюро, Рахункова палата, інші державні органи;
( Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 30 від 19.01.2011, № 687 від 13.09.2017, № 807 від 25.10.2017, № 745 від 14.08.2019, № 1072 від 04.12.2019, № 942 від 09.10.2020 )
виконавець - будь-яка особа (резидент або нерезидент), що має письмову угоду з партнером з розвитку або уповноваженою партнером з розвитку особою та забезпечує реалізацію проекту (програми), у тому числі на платній основі;
( Абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 725 від 05.09.2018 )
відповідальна особа - фізична особа, яка призначена реципієнтом (бенефіціаром) для організації робіт, пов'язаних з реалізацією проекту (програми), та яка безпосередньо готує звіти для подання Секретаріатові Кабінету Міністрів України;
партнер з розвитку - іноземна держава, уряд та уповноважені урядом іноземної держави органи або організації, іноземний муніципальний орган або міжнародна організація, що надають міжнародну технічну допомогу відповідно до міжнародних договорів України;
( Абзац п’ятий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 745 від 14.08.2019 )
інститути громадянського суспільства - громадські об’єднання, релігійні, благодійні організації, творчі спілки, професійні спілки та їх об’єднання, організації роботодавців та їх об’єднання, недержавні засоби масової інформації, легалізовані відповідно до законодавства України;
( Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 687 від 13.09.2017 )
координатор проекту (програми) - заступник керівника бенефіціара або керівник структурного підрозділу бенефіціара, який уповноважений керівником бенефіціара забезпечувати нагляд за реалізацією проекту (програми), підготовку результатів поточного та/або заключного моніторингу та подання їх Секретаріатові Кабінету Міністрів України;
( Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 623 від 04.07.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 745 від 14.08.2019 )
міжнародна технічна допомога - фінансові та інші ресурси та послуги, що відповідно до міжнародних договорів України надаються партнерами з розвитку на безоплатній та безповоротній основі з метою підтримки України;
( Абзац пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою № 629 від 28.08.2013 )
моніторинг проектів (програм) - система спостереження за станом реалізації проекту (програми);
представництво донорської установи - це представництво іноземної організації незалежно від його назви (бюро, агентство, офіс тощо), метою діяльності якого є здійснення представництва інтересів донорської установи, координація міжнародної технічної допомоги, що надається Україні такою установою;
( Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 807 від 25.10.2017 )
програма - проекти, об'єднані для досягнення спільної мети;
проект - документ, яким визначаються спільні дії учасників проекту (партнерів з розвитку, виконавців, бенефіціарів, реципієнтів), а також ресурси, необхідні для досягнення цілей надання міжнародної технічної допомоги, у тому числі співфінансування з інших джерел, протягом установлених строків;
( Абзац дванадцятий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 725 від 05.09.2018 )
реципієнт - резидент (фізична або юридична особа), який безпосередньо одержує міжнародну технічну допомогу згідно з проектом (програмою);
стратегічна програма - документ, яким на підставі результатів аналізу проблем соціально-економічного розвитку України визначаються пріоритетні напрями техніко-економічного співробітництва між партнером з розвитку та Україною. Цей документ розробляється в порядку та на термін, узгоджений між партнером з розвитку і Секретаріатом Кабінету Міністрів України;
субпідрядник - будь-яка особа (резидент або нерезидент), що має письмову угоду з виконавцем або реципієнтом, забезпечує реалізацію проекту (програми) в частині або в цілому та проводить процедури закупівлі за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги в рамках проекту (програми);
( Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 942 від 09.10.2020 )( Абзац шістнадцятий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ № 942 від 09.10.2020 )
грантова угода - угода між партнером з розвитку або виконавцем та реципієнтом про передачу фінансових ресурсів (грантів) у національній чи іноземній валюті в рамках проекту (програми).
( Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 629 від 28.08.2013 )
Залучення міжнародної технічної допомоги
3. Міжнародна технічна допомога може залучатись у вигляді:
будь-якого майна, необхідного для забезпечення виконання завдань проектів (програм), яке ввозиться або набувається в Україні;
робіт і послуг;
прав інтелектуальної власності;
фінансових ресурсів (грантів) у національній чи іноземній валюті, крім зазначених в абзаці п’ятому пункту 1 цього Порядку;
( Абзац п'ятий пункту 3 в редакції Постанови КМ № 422 від 12.04.2024 )
інших ресурсів, не заборонених законодавством, у тому числі стипендій.
4. Міністерства, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим подають до Секретаріату Кабінету Міністрів України запити для залучення міжнародної технічної допомоги.
Підготовка запитів для залучення державою міжнародної технічної допомоги міжнародних фінансових організацій для фінансування інвестиційного проекту та подальша підготовка таких проектів здійснюється відповідно до Порядку підготовки, реалізації, проведення моніторингу та завершення реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2016 р. № 70 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 16, ст. 627).
( Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 422 від 12.04.2024 )( Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 745 від 14.08.2019; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 942 від 09.10.2020 )
5. Секретаріат Кабінету Міністрів України аналізує подані запити на відповідність завданням та заходам, визначеним у Програмі діяльності Кабінету Міністрів, Угоді про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, Цілях сталого розвитку, схвалених резолюцією Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй від 25 вересня 2015 р. № 70/1, регіональних стратегіях розвитку, інших стратегіях та узгоджує з партнерами з розвитку стратегічні програми на основі цих запитів.
( Пункт 5 в редакції Постанови КМ № 745 від 14.08.2019 )
6. ( Абзац перший пункту 6 виключено на підставі Постанови КМ № 942 від 09.10.2020 )
У разі потреби Секретаріат Кабінету Міністрів України ініціює утворення робочих груп у складі представників заінтересованих державних органів, бенефіціарів та партнерів з розвитку для проведення експертизи, оцінки та погодження зазначених запитів та інших питань, пов’язаних із залученням та використанням міжнародної технічної допомоги.
( Абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 553 від 05.08.2015; в редакції Постанови КМ № 745 від 14.08.2019 )
7. Запит складається із супровідного листа, проектної пропозиції, листа підтримки.
( Абзац другий пункту 7 виключено на підставі Постанови КМ № 942 від 09.10.2020 )
Проектна пропозиція складається у довільній формі українською та англійською мовами (або мовою, прийнятною для партнера з розвитку) та повинна містити:
аналіз проблеми, розв'язання якої потребує залучення міжнародної технічної допомоги;
посилання на завдання та заходи, визначені Програмою діяльності Кабінету Міністрів, Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, Цілями сталого розвитку, схваленими резолюцією Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй від 25 вересня 2015 р. № 70/1, регіональними стратегіями розвитку, іншими стратегіями, відповідно до яких планується залучення міжнародної технічної допомоги;
( Пункт 7 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 745 від 14.08.2019 )
мету та завдання проекту (програми);
перелік видів діяльності, що здійснюватимуться за рахунок міжнародної технічної допомоги;
стислу інформацію про потенційного реципієнта;
очікувану вартість проекту (програми) і строк його реалізації;
очікувані результати від реалізації проекту (програми) та вплив проекту (програми) на розвиток відповідної галузі або регіону;
аналіз впливу проекту (програми) на досягнення гендерної рівності та принципів інклюзії.
( Пункт 7 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 942 від 09.10.2020 )
Лист підтримки надається потенційному реципієнту бенефіціаром.
8. Бенефіціар або потенційний реципієнт у разі надходження від партнера з розвитку пропозицій щодо започаткування проекту (програми) інформує про це Секретаріат Кабінету Міністрів України, оформляє запит до партнера з розвитку згідно з його вимогами і копію запиту подає до Секретаріату Кабінету Міністрів України.
( Пункт 8 в редакції Постанови КМ № 942 від 09.10.2020 )
9. Для проектів (програм), у яких бенефіціар одночасно виконуватиме функції реципієнта (далі - бенефіціар/реципієнт), план закупівлі товарів, робіт і послуг, що придбаваються за кошти міжнародної технічної допомоги (далі - план закупівлі) узгоджується із бенефіціаром/реципієнтом.
Партнер з розвитку або виконавець надсилає план закупівлі бенефіціару/реципієнту та в копії Секретаріату Кабінету Міністрів України. Бенефіціар/реципієнт протягом 10 робочих днів з дня надходження плану закупівлі інформує партнера з розвитку або виконавця про погодження плану закупівлі або надсилає обґрунтовані зауваження щодо узгодження категорій (типів) товарів, робіт і послуг, які планується придбавати в рамках проекту (програми) для своїх потреб, та надсилає Секретаріату Кабінету Міністрів України копію листа про погодження плану закупівлі або про наявність зауважень до нього. У разі коли бенефіціар/реципієнт в установлений строк не висловив свою позицію, план закупівлі вважається погодженим без зауважень. У разі отримання від бенефіціара/реципієнта зауважень партнер з розвитку або виконавець протягом 10 робочих днів з дня надходження зауважень проводить консультації з бенефіціаром/реципієнтом та надсилає Секретаріату Кабінету Міністрів України план закупівлі з урахуванням результатів консультацій.
( Пункт 9 в редакції Постанови КМ № 942 від 09.10.2020 )( Пункт 10 виключено на підставі Постанови КМ № 1072 від 04.12.2019 )
Державна реєстрація проектів (програм)
11. Проекти (програми) підлягають обов’язковій державній реєстрації.
( Пункт 11 в редакції Постанови КМ № 629 від 28.08.2013 )
12. Державна реєстрація проектів (програм) є підставою для акредитації їх виконавців, а також реалізації права на одержання відповідних пільг, привілеїв, імунітетів, передбачених законодавством та міжнародними договорами України.
( Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1301 від 07.12.2011 )
13. Державна реєстрація проектів (програм) провадиться Секретаріатом Кабінету Міністрів України.
14. Для державної реєстрації проектів (програм) реципієнт (реципієнти) та партнер з розвитку або уповноважена партнером з розвитку особа подають до Секретаріату Кабінету Міністрів України в електронному та паперовому вигляді такі документи:
( Абзац перший пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1301 від 07.12.2011; в редакції Постанови КМ № 629 від 28.08.2013 )
1) клопотання про державну реєстрацію проекту (програми), яке містить відомості про:
партнера з розвитку (найменування, місцезнаходження, місцезнаходження в Україні уповноваженого партнером з розвитку органу, ім'я, прізвище, посада координатора робіт);
( Абзац другий підпункту 1 пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1072 від 04.12.2019 )
виконавця (найменування, місцезнаходження, адреса в Україні, ім'я, прізвище, посада координатора робіт і за наявності - код згідно з ЄДРПОУ (Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України) або Державним реєстром фізичних осіб - платників податків;
( Абзац третій підпункту 1 пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 629 від 28.08.2013, № 1072 від 04.12.2019 )
реципієнта (найменування, місцезнаходження, ім'я, прізвище, посада відповідальної особи і за наявності - код згідно з ЄДРПОУ або Державним реєстром фізичних осіб - платників податків);
( Абзац четвертий підпункту 1 пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1072 від 04.12.2019 )
бенефіціара (найменування, місцезнаходження, ім'я, прізвище, посада відповідальної особи).
( Абзац п'ятий підпункту 1 пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1072 від 04.12.2019 )
До клопотання обов'язково вноситься номер проекту (програми), визначений партнером з розвитку;
2) засвідчену партнером з розвитку або виконавцем копію контракту, укладеного між партнером з розвитку і виконавцем, або його частини, в якій визначено цілі, завдання проекту (програми), види та обсяги міжнародної технічної допомоги, яка надається для цілей проекту (програми), кошторисну вартість, строк та етапи реалізації проекту (програми), лист від бенефіціара про підтримку і заінтересованість у результатах проекту (програми) та згоду на провадження діяльності, зазначеної у контракті. У листі бенефіціара також зазначається інформація про відповідність проекту (програми) завданням та заходам, визначеним Програмою діяльності Кабінету Міністрів, Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, Цілями сталого розвитку, схваленими резолюцією Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй від 25 вересня 2015 р. № 70/1, регіональними стратегіями розвитку, іншими стратегіями.
( Абзац перший підпункту 2 пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 129 від 10.03.2017, № 745 від 14.08.2019 )( Абзац другий підпункту 2 пункту 14 виключено на підставі Постанови КМ № 942 від 09.10.2020 )
У разі коли партнер з розвитку одночасно виконуватиме функції виконавця під час реалізації проекту (програми), бенефіціар у своєму листі про підтримку і заінтересованість у результатах проекту (програми) висловлює згоду на провадження діяльності, зазначеної в погодженому партнером з розвитку документі, що містить опис проекту (програми). У листі бенефіціара також зазначається інформація про відповідність проекту (програми) завданням та заходам, визначеним Програмою діяльності Кабінету Міністрів, Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, Цілями сталого розвитку, схваленими резолюцією Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй від 25 вересня 2015 р. № 70/1, регіональними стратегіями розвитку, іншими стратегіями.
( Підпункт 2 пункту 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 553 від 05.08.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 745 від 14.08.2019 )
Для проектів (програм), які фінансуються Агентством США з міжнародного розвитку відповідно до пункту (с) статті 7 Угоди про виконання завдання у сфері розвитку між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для сприяння більш прозорим та підзвітним процесам врядування за широкої участі громадян та пункту (с) статті 7 Угоди про виконання завдання у сфері розвитку між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для сприяння стійкому економічному розвитку на широкій суспільній основі як засобу забезпечення сталої демократії в Україні, лист від бенефіціара про заінтересованість у результатах проекту (програми) не подається.
( Підпункт 2 пункту 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 553 від 05.08.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 745 від 14.08.2019, № 942 від 09.10.2020 )
Для проектів (програм), які спрямовані на підтримку розвитку інститутів громадянського суспільства, лист від бенефіціара про заінтересованість у результатах проекту (програми) не подається.
( Підпункт 2 пункту 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 687 від 13.09.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 745 від 14.08.2019, № 942 від 09.10.2020 )
Для проектів (програм), зазначених в абзацах четвертому і п’ятому підпункту 2 пункту 14 цього Порядку, інформація про відповідність проекту (програми) завданням та заходам, визначеним Програмою діяльності Кабінету Міністрів, Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, Цілями сталого розвитку, схваленими резолюцією Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй від 25 вересня 2015 р. № 70/1, регіональними стратегіями розвитку, іншими стратегіями, зазначається у клопотанні реципієнта про державну реєстрацію проекту (програми).
( Підпункт 2 пункту 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 745 від 14.08.2019 )( Підпункт 2 пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 30 від 19.01.2011 )
2-1) засвідчений партнером з розвитку або виконавцем план закупівлі, що складається за формою згідно з додатком 5 до цього Порядку (у разі виникнення потреби в реалізації права на податкові пільги, передбачені законодавством та міжнародними договорами України).
План закупівлі може подаватися мовою, прийнятною для партнера з розвитку, з обов’язковим перекладом українською мовою.
( Підпункт 2-1 пункту 14 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 933 від 19.08.2022 )
У разі внесення змін до плану закупівлі (крім змін у зв’язку з визначенням субпідрядників) такий план подається із зазначенням дати внесення змін згідно з підпунктом 2- 1 пункту 14 цього Порядку Секретаріату Кабінету Міністрів України для надсилання у п’ятиденний строк його копії Держмитслужбі, ДПС та розміщення його на Єдиному веб-порталі органів виконавчої влади (крім інформації, що становить комерційну таємницю).
У разі внесення змін до плану закупівлі у зв’язку з визначенням субпідрядників такий план подається партнером з розвитку (виконавцем) або реципієнтом із зазначенням дати внесення змін згідно з підпунктом 2- 1 пункту 14 цього Порядку Секретаріату Кабінету Міністрів України разом із копією субпідрядного договору для надсилання у п’ятиденний строк копії плану закупівлі Держмитслужбі, ДПС та розміщення його на Єдиному веб-порталі органів виконавчої влади (крім інформації, що становить комерційну таємницю).
Для проектів (програм), які передбачають виконання робіт з підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги або за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті як внесок України до Чорнобильського фонду "Укриття" для виконання міжнародної програми - Плану здійснення заходів на об’єкті "Укриття" відповідно до Рамкової угоди між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку стосовно діяльності Чорнобильського фонду "Укриття" в Україні та Угоди про грант (Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) між Європейським банком реконструкції та розвитку як Розпорядником коштів, наданих згідно з Грантом з Рахунка ядерної безпеки, Урядом України та Чорнобильською атомною електростанцією, план закупівлі не подається.
Для проектів (програм), у яких бенефіціар одночасно виконуватиме функції реципієнта, план закупівлі засвідчується партнером з розвитку або виконавцем та узгоджується із бенефіціаром/реципієнтом відповідно до процедури, визначеної пунктом 9 цього Порядку.
( Пункт 14 доповнено підпунктом 2-1 згідно з Постановою КМ № 1301 від 07.12.2011; в редакції Постанови КМ № 942 від 09.10.2020 )
3) документ (меморандум, заява про наміри, план діяльності, технічне завдання, партнерська угода тощо), який підтверджує узгодження цілей, завдань, діяльності за проектом (програмою) між партнером з розвитку або виконавцем і реципієнтом (бенефіціаром).
Зазначений документ повинен також містити:
назву проекту (програми);
мету проекту (програми);
строк реалізації проекту (програми);
завдання відповідно до контракту на виконання проекту (програми);
очікувані результати від реалізації проекту (програми);
кількісні та/або якісні критерії досягнення результативності проекту (програми);
перелік майна, робіт і послуг, прав інтелектуальної власності, інших ресурсів, що придбаваються, надаються в рамках проекту (програми);
очікуваний вплив проекту (програми) на розвиток відповідної галузі або регіону;
зобов’язання партнера з розвитку (виконавця) щодо допомоги;
зобов’язання реципієнта (бенефіціара);
( Підпункт 3 пункту 14 в редакції Постанов КМ № 30 від 19.01.2011, № 623 від 04.07.2012 )
3-1) реципієнт, який уклав грантову угоду з партнером з розвитку або виконавцем, замість документа, зазначеного у підпункті 3 пункту 14 цього Порядку, подає завірену ним копію такої грантової угоди;
( Пункт 14 доповнено підпунктом 3-1 згідно з Постановою КМ № 629 від 28.08.2013 )
3-2) реципієнт, який у документі, передбаченому підпунктом 1 пункту 14 цього Порядку, зазначив інформацію про свою згоду на провадження діяльності, передбаченої контрактом, укладеним між партнером з розвитку і виконавцем, не подає документи, передбачені підпунктами 3 і 3- 1 пункту 14 цього Порядку;
( Пункт 14 доповнено підпунктом 3-2 згідно з Постановою КМ № 942 від 09.10.2020 )
4) лист-погодження НАДС у разі, коли проектом (програмою) передбачено підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації державних службовців України.
Лист-погодження видається НАДС:
( Підпункт 4 пункту 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 902 від 11.07.2007 )
на підставі поданих НАДС реципієнтом (реципієнтами) та партнером з розвитку або уповноваженою партнером з розвитку особою копій клопотання і документа (технічного завдання, меморандуму, протоколу про наміри, плану діяльності тощо), підготовлених згідно з вимогами підпунктів 1 і 3 цього пункту;
( Підпункт 4 пункту 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 902 від 11.07.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 629 від 28.08.2013 )
у разі відповідності проекту (програми) потребі та пріоритетним напрямам підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців, керівників державних підприємств, установ та організацій за рахунок міжнародної технічної допомоги та інших форм міжнародного співробітництва, інформація про які щороку надсилається органами виконавчої влади НАДС відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1996 р. № 252 - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2005 р. № 665 (Офіційний вісник України, 2005 р., № 31, ст. 1864).
( Підпункт 4 пункту 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 902 від 11.07.2007 )
Усі документи, необхідні для проведення державної реєстрації проектів (програм), подаються мовою їх оригіналів з обов'язковим перекладом українською мовою;
( Абзац п'ятий підпункту 4 пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 629 від 28.08.2013 )
5) звіт про результати реалізації проекту (програми) у разі подання документів для державної реєстрації проекту (програми) у строк, що перевищує шість місяців з початку реалізації проекту (програми).
( Пункт 14 доповнено підпунктом 5 згідно з Постановою КМ № 942 від 09.10.2020 )
15. У разі коли реципієнти утворюються як юридичні особи або визначаються на конкурсній основі під час реалізації проекту (програми), звернення про реєстрацію подається бенефіціаром і партнером з розвитку, про що робиться відмітка в реєстраційній картці, крім проектів (програм), які фінансуються Агентством США з міжнародного розвитку відповідно до пункту (с) статті 7 Угоди про виконання завдання у сфері розвитку між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для сприяння більш прозорим та підзвітним процесам врядування за широкої участі громадян та пункту (с) статті 7 Угоди про виконання завдання у сфері розвитку між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для сприяння стійкому економічному розвитку на широкій суспільній основі як засобу забезпечення сталої демократії в Україні, та проектів (програм), які спрямовані на підтримку розвитку інститутів громадянського суспільства.
( Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 553 від 05.08.2015, № 687 від 13.09.2017 )
16. Секретаріат Кабінету Міністрів України розглядає подані усіма заявниками проекту (програми) документи протягом 10 робочих днів починаючи від дня надходження документів, зазначених у пункті 14 цього Порядку, і приймає рішення щодо проведення державної реєстрації проекту (програми).
( Абзац перший пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 553 від 05.08.2015 )
У разі коли документи для державної реєстрації подано не в повному обсязі, передбаченому пунктом 14 цього Порядку, Секретаріат Кабінету Міністрів України письмово повідомляє про це заявника протягом десяти робочих днів.
( Пункт 16 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 30 від 19.01.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 745 від 14.08.2019 )( Пункт 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 30 від 19.01.2011 )
17. У державній реєстрації проектів (програм) може бути відмовлено в разі:
невідповідності поданих заявником документів вимогам пункту 14 цього Порядку;
невідповідності проекту (програми) узгодженій з партнером з розвитку стратегічній або щорічній програмі;
завершення строку реалізації проекту (програми);
( Пункт 17 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 129 від 10.03.2017 )
виявлення в поданих документах недостовірної інформації.
18. Державна реєстрація проекту (програми) підтверджується реєстраційною карткою проекту (програми), складеною за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку, яка підписується заступником Державного секретаря Кабінету Міністрів України чи іншою уповноваженою особою Секретаріату Кабінету Міністрів України, засвідчується печаткою Секретаріату Кабінету Міністрів України та видається заявникові з надсиланням копії бенефіціарові протягом п’яти робочих днів від дати прийняття рішення про проведення державної реєстрації проекту (програми).
( Абзац перший пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 623 від 04.07.2012, № 629 від 28.08.2013, № 1072 від 04.12.2019, № 942 від 09.10.2020 )
Одночасно з видачею реєстраційної картки проекту (програми) робиться відповідний запис у реєстрі проектів (програм) міжнародної технічної допомоги, та розміщується план закупівлі на Єдиному веб-порталі органів виконавчої влади (крім інформації, що становить комерційну таємницю).
( Абзац другий пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1301 від 07.12.2011, № 623 від 04.07.2012, № 745 від 14.08.2019, № 1072 від 04.12.2019 )( Пункт 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 702 від 29.08.2018 )
18-1. Бенефіціар у місячний строк після отримання від Секретаріату Кабінету Міністрів України копії реєстраційної картки проекту (програми) приймає рішення про організацію роботи з нагляду за його реалізацією, визначає координатора проекту (програми) та надсилає копію відповідного рішення Секретаріату Кабінету Міністрів України.
( Порядок доповнено пунктом 18-1 згідно з Постановою КМ № 623 від 04.07.2012 )( Пункт 18-2 виключено на підставі Постанови КМ № 942 від 09.10.2020 )
19. У реєстрі проектів (програм) міжнародної технічної допомоги, який ведеться в електронному та паперовому вигляді, зазначаються:
( Абзац перший пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 623 від 04.07.2012 )
номер і дата державної реєстрації проекту (програми);
назва, цілі та вартість реалізації проекту (програми);
строк реалізації проекту (програми);
найменування партнера з розвитку;
( Абзац п’ятий пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1072 від 04.12.2019 )
номер контракту (угоди, договору, угоди про внесок, грантового контракту тощо) між партнером з розвитку і виконавцем;
виконавець (найменування, код згідно з ЄДРПОУ або Державним реєстром фізичних осіб - платників податків (за наявності), місцезнаходження, адреса в Україні);
( Абзац сьомий пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1072 від 04.12.2019 )
реципієнт (найменування, код згідно з ЄДРПОУ або Державним реєстром фізичних осіб - платників податків (за наявності), місцезнаходження), відповідальна особа;
( Абзац восьмий пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1072 від 04.12.2019 )
бенефіціар (найменування, місцезнаходження, відповідальна особа);
( Абзац дев'ятий пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1072 від 04.12.2019 )
інші відомості, що стосуються проекту.
Для проектів (програм), які фінансуються Агентством США з міжнародного розвитку відповідно до пункту (с) статті 7 Угоди про виконання завдання у сфері розвитку між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для сприяння більш прозорим та підзвітним процесам врядування за широкої участі громадян та пункту (с) статті 7 Угоди про виконання завдання у сфері розвитку між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для сприяння стійкому економічному розвитку на широкій суспільній основі як засобу забезпечення сталої демократії в Україні, у позиції "Бенефіціар" робиться запис "не визначається".
( Пункт 19 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 553 від 05.08.2015 )
Для проектів (програм), які спрямовані на підтримку розвитку інститутів громадянського суспільства, у позиції "Бенефіціар" робиться запис "не визначається".
( Пункт 19 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 687 від 13.09.2017 )( Пункт 19 в редакції Постанови КМ № 1301 від 07.12.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 702 від 29.08.2018 )
20. У разі втрати (знищення) реєстраційної картки проекту (програми) видається її дублікат, для одержання якого заявник або уповноважена ним особа подає до Секретаріату Кабінету Міністрів України відповідне звернення.
21. Проекти (програми) підлягають перереєстрації у разі зміни партнера з розвитку, виконавців, реципієнтів, бенефіціара, їх найменування, назви, цілей, змісту, кошторисної вартості, строків виконання проекту (програми), подання плану закупівлі.
( Абзац перший пункту 21 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 629 від 28.08.2013, № 745 від 14.08.2019, № 942 від 09.10.2020 )
У разі зміни реципієнта (реципієнтів) для перереєстрації проекту (програми) реципієнт (реципієнти) та партнер з розвитку або уповноважена партнером з розвитку особа подає до Секретаріату Кабінету Міністрів України документи, визначені підпунктами 1 і 3 пункту 14 цього Порядку.
( Абзац другий пункту 21 в редакції Постанови КМ № 30 від 19.01.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1301 від 07.12.2011, № 629 від 28.08.2013 )
У разі продовження строків виконання проекту (програми) на строк від одного до шести місяців без зміни кошторисної вартості партнер з розвитку або уповноважена ним особа подає до Секретаріату Кабінету Міністрів України документи, визначені підпунктами 1 і 2 пункту 14 цього Порядку, за винятком листа від бенефіціара. У разі продовження строків виконання проекту (програми) на строк від шести до дванадцяти місяців без зміни кошторисної вартості партнер з розвитку або уповноважена ним особа подає до Секретаріату Кабінету Міністрів України документи, визначені підпунктами 1 і 2 пункту 14 цього Порядку. У разі якщо у документі, передбаченому підпунктом 1 пункту 14 цього Порядку, зазначається інформація про погодження бенефіціаром продовження строків виконання проекту (програми) лист від бенефіціара не подається.
( Пункт 21 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1301 від 07.12.2011; в редакції Постанови КМ № 629 від 28.08.2013; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 687 від 13.09.2017, № 942 від 09.10.2020 )
У разі продовження строків виконання проекту (програми) на строк понад дванадцять місяців документи, визначені підпунктами 3 та 3- 1 пункту 14 цього Порядку, у разі відсутності необхідності внесення до них змін для перереєстрації проекту (програми) не подаються.