• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів

Міністерство фінансів України  | Наказ, Витяг, Запит, Журнал, Довідник, Перелік, Форма, Повідомлення, Порядок від 18.08.2015 № 721
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ, Витяг, Запит, Журнал, Довідник, Перелік, Форма, Повідомлення, Порядок
 • Дата: 18.08.2015
 • Номер: 721
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ, Витяг, Запит, Журнал, Довідник, Перелік, Форма, Повідомлення, Порядок
 • Дата: 18.08.2015
 • Номер: 721
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
18.08.2015 м. Київ № 721
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
04 вересня 2015 р. за № 1058/27503
Про затвердження Порядку подання повідомлень про відкриття / закриття рахунків / електронних гаманців платників податків у банках, інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг / емітентах електронних грошей до контролюючих органів
( заголовок у редакції наказу Міністерства  фінансів України від 13.12.2023 р. № 698, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 04.01.2024 р. № 5 )( Із змінами і доповненнями, внесеними  наказами Міністерства фінансів України  від 18 травня 2016 року № 488, від 9 липня 2019 року № 292, від 11 жовтня 2022 року № 326, від 13 грудня 2023 року № 698 ( враховуючи зміни, внесені наказом Міністерства  фінансів України від 4 січня 2024 року № 5 )
(Установлено, що на період до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України Порядок, затверджений цим наказом, застосовується з урахуванням окремих особливостей, наведених в пункті 3 наказу Міністерства фінансів України від 13 грудня 2023 року № 698, враховуючи зміни, внесені наказом Міністерства фінансів України від 4 січня 2024 року № 5)
Відповідно до статті 69 глави 6 розділу II Податкового кодексу України та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок подання повідомлень про відкриття / закриття рахунків / електронних гаманців платників податків у банках, інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг / емітентах електронних грошей до контролюючих органів, що додається.
( пункт 1 у редакції наказу Міністерства  фінансів України від 13.12.2023 р. № 698, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 04.01.2024 р. № 5 )
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства доходів і зборів України від 26 грудня 2013 року № 853 "Про затвердження Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21 січня 2014 року за № 121/24898.
3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) у встановленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
4. Державній фіскальній службі України (Насіров Р. М.) забезпечити:
розміщення цього наказу на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України;
приведення протягом двох місяців функціонуючого програмного забезпечення у відповідність із цим наказом.
5. Цей наказ набирає чинності через два місяці з дня його офіційного опублікування.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О. Л. та Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р. М.
 

В. о. Міністра

І. Уманський

ПОГОДЖЕНО:

 

Т. в. о. Голови Державної
регуляторної служби України

В. П. Загородній

Голова Державної
фіскальної служби України

Р. М. Насіров

Директор-розпорядник Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб

К. М. Ворушилін

Голова Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку

Т. Хромаєв

Голова Державної служби
спеціального зв'язку та
захисту інформації України

Л. О. Євдоченко

Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

А. Абромавичус

Заступник Голови
Національного банку України

Я. В. Смолій
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
18 серпня 2015 року № 721
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 09 липня 2019 року № 292)
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
04 вересня 2015 р. за № 1058/27503
Порядок
подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків / електронних гаманців платників податків у банках, інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг / емітентах електронних грошей до контролюючих органів
( заголовок Порядку у редакції наказу  Міністерства фінансів України від 13.12.2023 р. № 698, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 04.01.2024 р. № 5 )( У тексті Порядку слова "Закон України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" у всіх відмінках замінено словами "Закон України "Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах" у відповідних відмінках; слова "телекомунікаційна мережа" у всіх відмінках та числах замінено словами "електронна комунікаційна мережа" у відповідних відмінках та числах; слова "інформаційно-телекомунікаційна система" у всіх відмінках та числах замінено словами "інформаційно-комунікаційна система" у відповідних відмінках та числах; слово "ДФС" замінено словом "ДПС"; слова "в електронному вигляді" у всіх відмінках замінено словами "в електронній формі" у відповідних відмінках; слова "в паперовому вигляді", у всіх відмінках замінено "в паперовій формі" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства фінансів України від 11 жовтня 2022 року № 326 )
I. Загальні положення
1. Цей Порядок розроблено відповідно до Податкового кодексу України (далі - Кодекс) з метою визначення основних організаційно-правових засад обміну інформацією щодо відкриття/закриття рахунків / електронних гаманців платників податків в електронну форму між ДПС та банками, іншими фінансовими установами, небанківськими надавачами платіжних послуг / емітентами електронних грошей.
( абзац перший пункту 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 13.12.2023 р. № 698, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 04.01.2024 р. № 5 )
Обмін електронними документами здійснюється в електронній формі з урахуванням вимог законодавства з питань документування управлінської діяльності, Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронні довірчі послуги", "Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах" та відповідно до Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06 червня 2017 року № 557, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03 серпня 2017 року за № 959/30827 (далі - Порядок обміну електронними документами).
( абзац другий пункту 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 13.12.2023 р. № 698, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 04.01.2024 р. № 5 )
2. Цей Порядок визначає послідовність дій банків, інших фінансових установ, небанківських надавачів платіжних послуг / емітентів електронних грошей під час надання повідомлень про відкриття або закриття рахунків / електронних гаманців (далі - Повідомлення) платників податків - юридичних осіб (резидентів і нерезидентів) незалежно від організаційно-правової форми, відокремлених підрозділів та представництв юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність (далі - платники податків) до контролюючих органів, у яких обліковуються платники податків, та відкриття або закриття банками власних кореспондентських рахунків, а також форму і зміст повідомлень про відкриття/закриття рахунків / електронних гаманців платників податків у банках, інших фінансових установах, небанківських надавачів платіжних послуг / емітентів електронних грошей, перелік підстав для відмови контролюючих органів у взятті рахунків / електронних гаманців на облік.
( пункт 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 13.12.2023 р. № 698, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 04.01.2024 р. № 5 )
3. Дія цього Порядку не поширюється на депозитарні установи в разі відкриття ними рахунків у цінних паперах власникам для обліку прав на належні цим власникам дематеріалізовані цінні папери відповідно до договорів з емітентами цих цінних паперів про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників. Зобов'язання, передбачені статтею 69 глави 6 розділу II Кодексу, мають бути виконані депозитарною установою в разі звернення осіб, зазначених у цій статті, у день укладання ними договору про обслуговування рахунку в цінних паперах.
4. Банки, інші фінансові установи, небанківські надавачі платіжних послуг / емітенти електронних грошей відкривають відповідні рахунки / електронні гаманці, передбачені законодавством України платникам податків - юридичним особам (резидентам і нерезидентам) незалежно від організаційно-правової форми, відокремленим підрозділам та представництвам юридичних осіб, для яких законом установлено особливості їх державної реєстрації та які не включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр), фізичним особам, які провадять незалежну професійну діяльність, за наявності документів, виданих контролюючими органами, що підтверджують взяття їх на облік у таких органах, або виписки з Єдиного державного реєстру (для осіб, взяття на облік яких у контролюючих органах здійснюється на підставі відомостей з Єдиного державного реєстру, наданих державним реєстратором згідно із Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"), чи інформації із цього реєстру, отриманої банком, іншою фінансовою установою, небанківським надавачем платіжних послуг / емітентом електронних грошей відповідно до закону, із зазначенням даних про взяття на облік у контролюючих органах як платника податків.
( пункт 4 розділу I із змінами, внесеними згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 13.12.2023 р. № 698, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 04.01.2024 р. № 5 )
5. Банки, інші фінансові установи, небанківські надавачі платіжних послуг / емітенти електронних грошей зобов'язані надіслати повідомлення про відкриття або закриття рахунку / електронного гаманця платника податків до контролюючого органу, у якому обліковується платник податків, у день відкриття/закриття рахунку / електронного гаманця.
( пункт 5 розділу I із змінами, внесеними згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 13.12.2023 р. № 698, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 04.01.2024 р. № 5 )
6. У цьому Порядку нижчезазначені терміни вживаються в таких значеннях:
відповідальна особа за підписання повідомлень про відкриття/закриття рахунків / електронних гаманців - посадова чи уповноважена особа банку, іншої фінансової установи, небанківського надавача платіжних послуг / емітента електронних грошей, якій відповідним керівником делеговано право підпису електронних повідомлень про відкриття/закриття рахунків / електронних гаманців. Інформація про кваліфікований сертифікат такої особи направляється до контролюючого органу в повідомленні про надання інформації щодо кваліфікованих електронних підписів відповідно до вимог Порядку обміну електронними документами;
( абзац другий пункту 6 розділу I із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 13.12.2023 р. № 698, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 04.01.2024 р. № 5 )
дата отримання контролюючим органом повідомлення: для поданого у паперовій формі - дата надходження до контролюючого органу, в якому обліковується платник податків; для поданого в електронній формі - час і дата надходження від банку, іншої фінансової установи, небанківського надавача платіжних послуг / емітента електронних грошей електронного документа, що зазначені в квитанції про одержання (першій квитанції), за умови відсутності помилки під час прийняття цього документа. Якщо документ, поданий в електронній формі, надійшов пізніше 16:00 робочого (операційного) дня, датою його отримання вважається наступний після нього робочий (операційний) день. Для цілей цього Порядку терміни "робочий день", "робочий (операційний день)" - кожний день тижня, за винятком вихідних, святкових і неробочих днів, встановлених законодавством;
( абзац третій пункту 6 розділу I у редакції наказу  Міністерства фінансів України від 11.10.2022 р. № 326, із змінами, внесеними згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 13.12.2023 р. № 698, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 04.01.2024 р. № 5 )
інформаційний файл - одне або декілька однотипних електронних інформаційних повідомлень про припинення (зняття з обліку) платників податків, сформованих контролюючим органом по одному банку, іншій фінансовій установі, небанківському надавачу платіжних послуг / емітенту електронних грошей;
( абзац четвертий пункту 6 розділу I із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 13.12.2023 р. № 698, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 04.01.2024 р. № 5 )
квитанція про одержання (перша квитанція) - електронне повідомлення, що формується у форматі (стандарті), затвердженому в установленому законодавством порядку, програмним забезпеченням контролюючого органу та засвідчує факт і час отримання електронного документа в момент такого отримання;
квитанція про прийняття до оброблення (друга квитанція) - електронне повідомлення, що формується у форматі (стандарті), затвердженому в установленому законодавством порядку, програмним забезпеченням контролюючого органу та засвідчує факт і час надання банком, іншою фінансовою установою, небанківським надавачем платіжних послуг / емітентом електронних грошей електронного документа, за умови відсутності помилки під час прийняття цього документа;
( абзац шостий пункту 6 розділу I із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 13.12.2023 р. № 698, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 04.01.2024 р. № 5 )
пакет файлів - електронний документ у форматі Lempel Ziv Welch (ZIP), який містить Файл-відповідь та квитанцію про приймання до оброблення Файла повідомлень;
Повідомлення - електронне повідомлення про відкриття/закриття рахунків / електронних гаманців платників податків у банках, інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг / емітентах електронних грошей;
( абзац восьмий пункту 6 розділу I із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 13.12.2023 р. № 698, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 04.01.2024 р. № 5 )
Повідомлення-відповідь - електронне повідомлення про взяття / відмову у взятті на облік у контролюючих органах рахунків / електронних гаманців платників податків, відкритих у банках, інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг / емітентах електронних грошей;
( абзац дев'ятий пункту 6 розділу I із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 13.12.2023 р. № 698, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 04.01.2024 р. № 5 )
рахунок / електронний гаманець за стандартом IBAN - рахунок / електронний гаманець, номер якого сформовано відповідно до Національного стандарту України "Фінансові операції. Правила формування міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні (IBAN Registry:2009, NEQ) ДСТУ-Н 7167:2010", затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 № 454 (далі - стандарт IBAN), та нормативно-правових актів Національного банку України, які регулюють запровадження номера банківського рахунку / платіжного рахунку / електронного гаманця в Україні;
( абзац десятий пункту 6 розділу I у редакції наказу  Міністерства фінансів України від 13.12.2023 р. № 698, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 04.01.2024 р. № 5 )
абзац одинадцятий пункту 6 розділу I виключено
( згідно з  наказом Міністерства  фінансів України від 13.12.2023 р. № 698, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 04.01.2024 р. № 5, у зв'язку з цим абзаци дванадцятий - п'ятнадцятий  вважати абзацами одинадцятим - чотирнадцятим відповідно )
Файл-відповідь - одне або декілька однотипних електронних повідомлень-відповідей про взяття / відмову у взятті на облік у контролюючих органах рахунків / електронних гаманців платників податків, відкритих у банку, іншій фінансовій установі, небанківському надавачу платіжних послуг / емітента електронних грошей;
( абзац одинадцятий пункту 6 розділу I із змінами, внесеними  згідно з наказом Міністерства фінансів України від 13.12.2023 р. № 698, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 04.01.2024 р. № 5 )
Файл повідомлень - одне або декілька однотипних електронних повідомлень про відкриття/закриття рахунків / електронних гаманців платників податків у банку, іншій фінансовій установі, небанківському надавачу платіжних послуг / емітента електронних грошей.
( абзац дванадцятий пункту 6 розділу I із змінами, внесеними  згідно з наказом Міністерства фінансів України від 13.12.2023 р. № 698, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 04.01.2024 р. № 5 )
Термін "емітент електронних грошей" вживається у значенні, визначеному Законом України "Про платіжні послуги".
( пункт 6 розділу I доповнено новим абзацом тринадцятим згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 13.12.2023 р. № 698, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 04.01.2024 р. № 5, у зв'язку з цим абзаци тринадцятий, чотирнадцятий  вважати абзацами чотирнадцятим, п'ятнадцятим )
Терміни "нерезиденти", "самозайнята особа" вживаються у значеннях, визначених Кодексом.
( абзац чотирнадцятий пункту 6 розділу I із змінами, внесеними  згідно з наказом Міністерства фінансів України від 11.10.2022 р. № 326, у редакції наказу Міністерства  фінансів України від 13.12.2023 р. № 698, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 04.01.2024 р. № 5 )
Інші терміни, що вживаються в цьому Порядку, застосовуються в значеннях, визначених законодавством України.
II. Вимоги до подання Повідомлень
1. Банки, інші фінансові установи, небанківські надавачі платіжних послуг / емітенти електронних грошей у день відкриття/закриття рахунку / електронного гаманця платника податків подають відомості про це в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронних довірчих послуг, нормативно-правових актів з питань документування управлінської діяльності.
( абзац перший пункту 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 13.12.2023 р. № 698, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 04.01.2024 р. № 5 )
У разі відкриття/закриття власних кореспондентських рахунків банки направляють Повідомлення у порядку, встановленому цим Порядком.
У разі відкриття/закриття одного спільного рахунку в цінних паперах для декількох осіб, у спільній власності яких перебувають цінні папери, депозитарні установи направляють Повідомлення щодо кожного платника податків окремо із зазначенням у Повідомленнях спільного рахунку.
Форму та зміст електронних Повідомлень, інформаційного файла та квитанцій наведено в додатку 1 до цього Порядку.
2. У разі неможливості подання з технічних причин Повідомлення в електронній формі з використанням електронних комунікаційних мереж таке Повідомлення може бути надано або надіслано поштою з повідомленням про вручення в паперовій формі (за формами згідно з додатками 2, 3, 4 до цього Порядку) у день відкриття/закриття рахунку / електронного гаманця до контролюючого органу, у якому обліковується платник податків. У такому разі Повідомлення надається або надсилається разом із супровідним листом, у якому зазначається причина неможливості подання Повідомлення в електронній формі з використанням електронних комунікаційних мереж.
( пункт 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з  наказами Міністерства фінансів України від 11.10.2022 р. № 326, від 13.12.2023 р. № 698, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 04.01.2024 р. № 5 )
3. У разі ліквідації банку повідомлення про закриття рахунків / електронних гаманців платників податків подає голова ліквідаційної комісії або ліквідатор чи уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію банку (далі - ліквідатор банку).
( абзац перший пункту 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 13.12.2023 р. № 698, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 04.01.2024 р. № 5 )
Якщо ліквідатор банку не має можливості відправлення/приймання електронних Повідомлень з використанням електронних комунікаційних мереж, то повідомлення про закриття рахунків / електронних гаманців платників податків подається ліквідатором банку в паперовій формі (додатки 2, 3 та 4 до цього Порядку) в день закриття рахунку / електронного гаманця особисто або надсилається поштою з повідомленням про вручення на адресу відповідного контролюючого органу, у якому обліковується платник податків. Повідомлення про закриття рахунків / електронних гаманців платників податків засвідчується підписом ліквідатора банку. Використання банком чи ліквідатором банку печатки не є обов'язковим.
( абзац другий пункту 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 13.12.2023 р. № 698, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 04.01.2024 р. № 5 )
4. Контролюючий орган не пізніше ніж на наступний робочий день із дня отримання Повідомлення в електронній формі зобов'язаний надіслати до банку, іншої фінансової установи, небанківського надавача платіжних послуг / емітента електронних грошей з використанням електронних комунікаційних мереж електронне Повідомлення-відповідь щодо взяття рахунку / електронного гаманця на облік у контролюючому органі, структура якого визначається згідно з додатком 1 до цього Порядку. За наявності технічної можливості цілодобового режиму роботи інформаційно-комунікаційної системи ДПС без зупинення її роботи у вихідні дні Повідомлення-відповідь надсилається у цілодобовому режимі, але не пізніше строку, встановленого цим пунктом. У разі відмови у взятті рахунків / електронних гаманців на облік Повідомлення-відповідь має містити підставу для відмови.
( абзац перший пункту 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 13.12.2023 р. № 698, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 04.01.2024 р. № 5 )
Якщо контролюючий орган протягом строку, визначеного абзацом першим цього пункту, не направив повідомлення про відмову у взятті рахунку / електронного гаманця на облік, такий рахунок / електронний гаманець вважається взятим на облік у контролюючому органі за мовчазною згодою - у час та дату отримання банком, іншою фінансовою установою, небанківським надавачем платіжних послуг / емітентом електронних грошей повідомлення (квитанції) контролюючого органу про підтвердження факту прийняття повідомлення до оброблення.
( абзац другий пункту 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 13.12.2023 р. № 698, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 04.01.2024 р. № 5 )
5. У разі надходження від банку, іншої фінансової установи, небанківського надавача платіжних послуг / емітента електронних грошей повідомлення про відкриття рахунку / електронного гаманця платника податків у паперовому вигляді контролюючий орган не пізніше ніж на наступний робочий день із дня отримання Повідомлення зобов'язаний надати або надіслати поштою з повідомленням про вручення до банку, іншої фінансової установи, небанківського надавача платіжних послуг / емітента електронних грошей, у якій відкрито рахунок / електронний гаманець платника податків, корінець повідомлення (додатки 2, 3 до цього Порядку) з відміткою про взяття рахунку / електронного гаманця на облік або повідомлення контролюючого органу про відмову в узятті на облік рахунку / електронного гаманця платника податків за формою № П2, наведеною в додатку 5 до цього Порядку, із зазначенням причини відмови.
( пункт 5 розділу II із змінами, внесеними згідно з  наказами Міністерства фінансів України від 11.10.2022 р. № 326, від 13.12.2023 р. № 698, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 04.01.2024 р. № 5 )
6. Датою початку видаткових операцій за рахунком / електронним гаманцем платника податків (крім банку) у банку, іншій фінансовій установі, небанківському надавачу платіжних послуг / емітенті електронних грошей є дата однієї з подій, що відбулася першою: отримання банком, іншою фінансовою установою, небанківським надавачем платіжних послуг / емітентом електронних грошей Повідомлення-відповіді з відміткою про взяття рахунку / електронного гаманця на облік у контролюючому органі або реєстрації отримання банком, іншою фінансовою установою, небанківським надавачем платіжних послуг / емітентом електронних грошей корінця повідомлення з відміткою про взяття рахунку / електронного гаманця на облік у контролюючому органі, або дата, визначена як дата взяття на облік у контролюючому органі за мовчазною згодою згідно з пунктом 4 цієї глави.
( абзац перший пункту 6 розділу II із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 13.12.2023 р. № 698, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 04.01.2024 р. № 5 )
Абзац другий пункту 6 розділу II виключено
( згідно з наказом Міністерства  фінансів України від 11.10.2022 р. № 326 )
7. Банки, інші фінансові установи, небанківські надавачі платіжних послуг / емітенти електронних грошей надають повідомлення про відкриття/закриття будь-яких рахунків / електронних гаманців фізичних осіб, які мають статус самозайнятих осіб.
( абзац перший пункту 7 розділу II із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 13.12.2023 р. № 698, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 04.01.2024 р. № 5 )
Фізичні особи - підприємці та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, зобов'язані повідомляти про свій статус банки, інші фінансові установи, небанківських надавачів платіжних послуг / емітентів електронних грошей, у яких такі особи відкривають рахунки / електронні гаманці.
( абзац другий пункту 7 розділу II із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 13.12.2023 р. № 698, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 04.01.2024 р. № 5 )
8. Нерезиденти (іноземні юридичні компанії, організації), які здійснюють в Україні діяльність через відокремлені підрозділи, у тому числі постійні представництва, або придбавають нерухоме майно або отримують майнові права на таке майно в Україні, або відкривають рахунки / електронні гаманці в банках України (крім кореспондентських рахунків, що відкриваються банкам-нерезидентам), в інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг / емітентах електронних грошей відповідно до статті 64 Закону України "Про платіжні послуги", або набувають право власності на інвестиційний актив, визначений абзацами третім - шостим підпункту "е" підпункту 141.4.1 пункту 141.4 статті 141 розділу III Кодексу, в іншого нерезидента, який не має постійного представництва в Україні, зобов'язані стати на облік у контролюючих органах.
( абзац перший пункту 8 розділу II із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 13.12.2023 р. № 698, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 04.01.2024 р. № 5 )
Взяття на облік у контролюючому органі нерезидента здійснюється у разі настання першої із подій, визначених в абзаці першому цього пункту.
Банки, інші фінансові установи, небанківські надавачі платіжних послуг / емітенти електронних грошей відкривають відповідні рахунки / електронні гаманці нерезидентам, визначеним в абзаці першому цього пункту, за наявності документів, виданих контролюючими органами, що підтверджують взяття їх на облік у таких органах.
( абзац третій пункту 8 розділу II із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 13.12.2023 р. № 698, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 04.01.2024 р. № 5 )
Абзац четвертий пункту 8 розділу II виключено
( згідно з наказом Міністерства  фінансів України від 13.12.2023 р. № 698, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 04.01.2024 р. № 5 )( пункт 8 розділу II у редакції наказу Міністерства фінансів України від 11.10.2022 р. № 326 )
9. Якщо після припинення (зняття з обліку) платника податків залишились незакритими його рахунки / електронні гаманці у банках, інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг / емітентах електронних грошей (крім рахунків, відкритих в системі електронного адміністрування податку на додану вартість, системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, або відкритих для зарахування коштів на вимогу фізичних осіб), контролюючий орган доводить до відома цих установ таку інформацію, повідомляючи їм відомості про державну реєстрацію припинення юридичної особи, іншої організації або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця та дані щодо зняття з обліку таких платників податків у контролюючому органі.
( абзац перший пункту 9 розділу II із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 13.12.2023 р. № 698, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 04.01.2024 р. № 5 )
Інформаційний файл про припинення (зняття з обліку) платника податків направляється до банку, іншої фінансової установи, небанківського надавача платіжних послуг / емітента електронних грошей на останню адресу електронної пошти, яка наявна в базі даних ДПС. У разі відсутності даних щодо адреси електронної пошти банку, іншої фінансової установи, небанківського надавача платіжних послуг / емітента електронних грошей контролюючий орган за основним місцем обліку платника податків формує інформаційне повідомлення про припинення (зняття з обліку) платника податків у паперовому вигляді за формою № П8, наведеною в додатку 6 до цього Порядку, та надсилає його поштою з повідомленням про вручення до банку, іншої фінансової установи, небанківського надавача платіжних послуг / емітента електронних грошей, у якій відкрито рахунок / електронний гаманець платника податків. Інформаційні повідомлення про припинення (зняття з обліку) платників податків до банків, інших фінансових установ, небанківських надавачів платіжних послуг / емітентів електронних грошей, які виключено з Державного реєстру банків / Державного реєстру фінансових установ / Реєстру платіжної інфраструктури, не надсилаються.
( абзац другий пункту 9 розділу II із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 13.12.2023 р. № 698, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 04.01.2024 р. № 5 )
10. У разі відкриття депозитарною установою рахунку у цінних паперах власнику цінних паперів, який в установленому порядку не закрив свій рахунок у цінних паперах у депозитарній установі, що припинила провадження професійної діяльності на фондовому ринку відповідно до законодавства, така депозитарна установа направляє до контролюючого органу повідомлення про відкриття рахунку у цінних паперах у день відкриття такого рахунку.
У повідомленні про відкриття рахунку у цінних паперах зазначаються тип операції "8 - зміна рахунку (відкриття рахунку у зв'язку з відновленням обліку цінних паперів, що обліковувались на незакритому рахунку в іншій депозитарній установі)", реквізити попередньої депозитарної установи, що припинила провадження професійної діяльності, та рахунок у цінних паперах, який було відкрито у цій депозитарній установі.
11. У повідомленні про відкриття/закриття рахунку / електронного гаманця платнику податків - юридичній особі (резиденту і нерезиденту), її відокремленому підрозділу чи самозайнятій особі, зазначається податковий номер / серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичної особи - платника податків, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку в паспорті), з яким відповідний платник податків перебуває на обліку в контролюючому органі на дату відкриття/закриття рахунку / електронного гаманця.
( абзац перший пункту 11 розділу II із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 13.12.2023 р. № 698, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 04.01.2024 р. № 5 )
Якщо у повідомленні про відкриття рахунку / електронного гаманця платнику податків зазначено дані про податковий номер / серію (за наявності) та номер паспорта, які на дату закриття рахунку / електронного гаманця змінились, то у повідомленні про закриття рахунку / електронного гаманця зазначаються нові дані про податковий номер / серію (за наявності) та номер паспорта.
( абзац другий пункту 11 розділу II із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 13.12.2023 р. № 698, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 04.01.2024 р. № 5 )( розділ II доповнено пунктом 11 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 11.10.2022 р. № 326 )
III. Підстави для відмови у взятті контролюючим органом рахунку / електронного гаманця на облік
( заголовок розділу III із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 13.12.2023 р. № 698, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 04.01.2024 р. № 5 )
1. Підставами для відмови у взятті контролюючим органом рахунку / електронного гаманця на облік є:
( абзац перший пункту 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 13.12.2023 р. № 698, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 04.01.2024 р. № 5 )
1) відсутність платника податків на обліку в контролюючому органі;
2) наявність інформації про зняття з обліку в контролюючому органі чи запису в Єдиному державному реєстрі про державну реєстрацію припинення юридичної особи, іншої організації або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;
3) підпункт 3 пункту 1 розділу III виключено
( згідно з наказом Міністерства  фінансів України від 11.10.2022 р. № 326 )
3) наявність у Єдиному банку даних про платників податків - юридичних осіб чи в Реєстрі самозайнятих осіб інформації про відкриття такого рахунку / електронного гаманця іншому платнику податків або зазначеному платнику податків, але з іншою датою операції (крім рахунків / електронних гаманців у цінних паперах);
( підпункт 3 пункту 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 13.12.2023 р. № 698, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 04.01.2024 р. № 5 )
4) наявність у Єдиному банку даних про платників податків - юридичних осіб чи в Реєстрі самозайнятих осіб інформації про взяття на облік такого рахунку / електронного гаманця.
( абзац перший підпункту 4 пункту 1 розділу III із змінами, внесеними  згідно з наказом Міністерства фінансів України від 13.12.2023 р. № 698, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 04.01.2024 р. № 5 )
Надходження до банку, іншої фінансової установи, небанківського надавача платіжних послуг / емітента електронних грошей Повідомлення-відповіді з такою причиною відмови свідчить про те, що рахунок / електронний гаманець уже взято на облік контролюючим органом. У такому разі Повідомлення-відповідь буде містити дату взяття рахунку / електронного гаманця на облік у контролюючому органі.
( абзац другий підпункту 4 пункту 1 розділу III із змінами, внесеними  згідно з наказом Міністерства фінансів України від 13.12.2023 р. № 698, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 04.01.2024 р. № 5 )
Отримання банком, іншої фінансовою установою, небанківським надавачем платіжних послуг / емітентом електронних грошей Повідомлення-відповіді з причиною відмови у зв'язку з наявністю в Єдиному банку даних про платників податків - юридичних осіб чи в Реєстрі самозайнятих осіб інформації про взяття на облік такого рахунку / електронного гаманця є підставою для початку видаткових операцій за цим рахунком / електронним гаманцем платника податків;
( абзац третій підпункту 4 пункту 1 розділу III із змінами, внесеними  згідно з наказом Міністерства фінансів України від 13.12.2023 р. № 698, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 04.01.2024 р. № 5 )
5) наявність у Єдиному банку даних про платників податків - юридичних осіб інформації про направлення до Єдиного державного реєстру відомостей про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати податків і зборів або про узгодження плану реорганізації юридичної особи (у разі наявності податкового боргу), які формуються для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи;
6) наявність судового рішення щодо заборони взяття рахунків / електронних гаманців на облік у контролюючих органах;
( підпункт 6 пункту 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 13.12.2023 р. № 698, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 04.01.2024 р. № 5 )
7) наявність у Єдиному банку даних про платників податків - юридичних осіб чи в Реєстрі самозайнятих осіб інформації про закриття такого рахунку / електронного гаманця (крім рахунків / електронних гаманців, які відкриваються в органах Державної казначейської служби України);
( підпункт 7 пункту 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 13.12.2023 р. № 698, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 04.01.2024 р. № 5 )
8) відсутність у Єдиному державному реєстрі платника податків - фізичної особи - підприємця або юридичної особи чи її відокремлених підрозділів, іншої організації, які відповідно до законодавства мають бути включені до Єдиного державного реєстру.
10) підпункт 10 пункту 1 розділу III виключено
( згідно з наказом Міністерства  фінансів України від 11.10.2022 р. № 326 )
11) підпункт 11 пункту 1 розділу III виключено
( згідно з наказом Міністерства  фінансів України від 11.10.2022 р. № 326 )
2. Перелік кодів причин відмови у взятті на облік рахунку / електронного гаманця платника податків наведено в додатку 7 до цього Порядку.
( пункт 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 13.12.2023 р. № 698, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 04.01.2024 р. № 5 )
IV. Вимоги до підготовки та подання електронних документів з використанням електронних комунікаційних мереж
( У розділах IV - VI слова "фінансова установа", "банк чи інша фінансова установа" в усіх відмінках і числах замінено словами "банк, інша фінансова установа, небанківський надавач платіжних послуг / емітент електронних грошей" у відповідних відмінках і числах; слово "рахунок" в усіх відмінках і числах замінено словами "рахунок / електронний гаманець" у відповідних відмінках і числах; слова "журнал реєстрації повідомлень про відкриття/закриття рахунків у фінансових установах" в усіх відмінках замінено словами "журналу реєстрації повідомлень про відкриття/закриття рахунків / електронних гаманців у банках, інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг / емітентах електронних грошей" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства фінансів України від 13 грудня 2023 року № 698, враховуючи зміни, внесені наказом Міністерства фінансів України від 4 січня 2024 року № 5 )
1. Обмін інформацією щодо відкриття/закриття рахунків / електронних гаманців платників податків в електронній формі між ДПС та банками, іншими фінансовими установами, небанківськими надавачами платіжних послуг / емітентами електронних грошей здійснюється шляхом обміну електронними документами з урахуванням вимог законодавства з питань документування управлінської діяльності.
Один електронний документ може містити інформацію щодо:
одного або декількох однотипних електронних повідомлень про відкриття/закриття рахунків / електронних гаманців платників податків у банку, іншій фінансовій установі, небанківському надавачу платіжних послуг / емітенті електронних грошей (Файл повідомлень);
одного або декількох однотипних електронних повідомлень-відповідей про взяття / відмову у взятті на облік у контролюючих органах рахунків / електронних гаманців платників податків, відкритих у банку, іншій фінансовій установі, небанківському надавачу платіжних послуг / емітенті електронних грошей (Файл-відповідь);
результатів приймання та перевірки зазначених файлів (далі - квитанції);
одного або декількох однотипних електронних інформаційних повідомлень про припинення (зняття з обліку) платників податків, сформованих контролюючим органом по одному банку, іншій фінансовій установі, небанківському надавачу платіжних послуг / емітенту електронних грошей (інформаційний файл).
( абзац шостий пункту 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 13.12.2023 р. № 698, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 04.01.2024 р. № 5 )
Файл повідомлень може містити не більше ніж 2000 повідомлень про відкриття/закриття рахунків / електронних гаманців платників податків у банку, іншій фінансовій установі, небанківському надавачу платіжних послуг / емітенті електронних грошей.
Якщо Файл повідомлень містить повідомлення про відкриття рахунку / електронного гаманця платника податків у банку, іншій фінансовій установі, небанківському надавачу платіжних послуг / емітенті електронних грошей, яке прийняте ДПС до оброблення, на таке повідомлення надається відповідь у вигляді пакета файлів, що містить Файл-відповідь та квитанцію про приймання до оброблення Файла повідомлень.
2. Файли повідомлень, Файли-відповіді, інформаційні файли та квитанції (далі - Файл) формуються на основі специфікації eXtensible Markup Language (XML).
Пакети файлів створюються у форматі Lempel Ziv Welch (ZIP).
3. Контроль Файлів у XML-форматі здійснюється із застосуванням схем контролю XML-документів (XML-Schema). Схеми контролю XML-документів розробляються для кожного типу Файла й поширюються ДПС шляхом розміщення на офіційному веб-порталі.
4. Розробка електронних форм документів та кодування відповідних полів документів здійснюються у форматі Adobe Portable Document Format (PDF). Електронні форми розробляються для кожного типу Файла окремо.
5. Створення електронного документа та/або пакета файлів завершується накладенням кваліфікованих електронних підписів та печатки (за наявності).
6. Під час обміну електронними документами відповідно до цього Порядку здійснюється перевірка правового статусу кваліфікованого електронного підпису чи печатки (за наявності) шляхом встановлення чинності кваліфікованого сертифіката відкритого ключа підписувача на час підписання електронного документа та відповідності особистого ключа підписувача відкритому ключу, зазначеному у кваліфікованому сертифікаті.
Дата і час накладення кваліфікованого електронного підпису чи печатки (за наявності) встановлюються за даними позначки часу, отриманої підписувачем від кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг у момент підпису, а чинність кваліфікованого сертифіката на цей момент встановлюється за даними відповідного онлайн-сервісу кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг (OCSP).
7. Остання адреса електронної пошти, з якої надіслано Файл повідомлень від банку, іншої фінансової установи, небанківського надавача платіжних послуг / емітента електронних грошей, зберігається в базі даних ДПС, використовується для відправлення квитанцій та/або пакетів файлів банку, іншій фінансовій установі, небанківському надавачу платіжних послуг / емітенту електронних грошей та у разі її зміни оновлюється в базі даних ДПС.
( пункт 7 розділу IV із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 13.12.2023 р. № 698, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 04.01.2024 р. № 5 )
V. Порядок обміну інформацією в електронній формі з використанням електронних комунікаційних мереж
1. Обмін електронними документами між банками, іншими фінансовими установами, небанківськими надавачами платіжних послуг / емітентами електронних грошей та ДПС здійснюється через електронні комунікаційні мережі з використанням засобів технічного та криптографічного захисту інформації відповідно до вимог законодавства з питань захисту інформації.
Для захисту інформації, яка передається та приймається під час обміну електронними документами, ДПС та банками, іншими фінансовими установами, небанківськими надавачами платіжних послуг / емітентами електронних грошей впроваджуються організаційно-технічні заходи, що забезпечують захист інформації з обмеженим доступом відповідно до Закону України "Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах".
Організація захисту інформації в банках, інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг / емітентах електронних грошей здійснюється відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України.
( абзац третій пункту 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 13.12.2023 р. № 698, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 04.01.2024 р. № 5 )
Банки, інші фінансові установи, небанківські надавачі платіжних послуг / емітенти електронних грошей та ДПС під час обміну інформацією щодо відкриття та закриття рахунків / електронних гаманців в електронній формі мають додержуватися вимог законодавства з питань документування управлінської діяльності та Порядку обміну електронними документами.
2. Банк, інша фінансова установа, небанківський надавач платіжних послуг / емітент електронних грошей для підписання електронного документа використовує кваліфіковані електронні підписи двох відповідальних осіб банку, іншої фінансової установи, небанківського надавача платіжних послуг / емітента електронних грошей та кваліфіковану електронну печатку банку, іншої фінансової установи, небанківського надавача платіжних послуг / емітента електронних грошей (за наявності). Для подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків / електронних гаманців платників податків використовуються такі типи підпису: керівник та/або бухгалтер, та/або особа, відповідальна за підписання повідомлень про відкриття/закриття рахунків / електронних гаманців.
( абзац перший пункту 2 розділу V із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 13.12.2023 р. № 698, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 04.01.2024 р. № 5 )
За умови здійснення господарської діяльності без застосування печатки банк, інша фінансова установа, небанківський надавач платіжних послуг / емітент електронних грошей мають право не використовувати кваліфікованої електронної печатки.
3. Банк, інша фінансова установа, небанківський надавач платіжних послуг / емітент електронних грошей створює Файл повідомлень відповідно до затвердженого формату за допомогою програмного забезпечення. Формат Файла повідомлень (функціональний підтип файлу F, P, K, H) наведено в додатку 1 до цього Порядку.
( абзац перший пункту 3 розділу V із змінами, внесеними  згідно з наказами Міністерства фінансів України від 11.10.2022 р. № 326, від 13.12.2023 р. № 698, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 04.01.2024 р. № 5 )
Другий примірник Файла повідомлень у відкритому вигляді з накладеними кваліфікованими електронними підписами та печаткою (за наявності) зберігається у банку, іншій фінансовій установі, небанківському надавачу платіжних послуг / емітенті електронних грошей.
Для ідентифікації підписувача та підтвердження цілісності даних в електронній формі банки, інші фінансові установи, небанківські надавачі платіжних послуг / емітенти електронних грошей та ДПС використовують кваліфікований електронний підпис чи печатку (за наявності) з використанням кваліфікованого сертифіката відкритого ключа відповідно до вимог чинного законодавства.
Особистий ключ, який належить підписувачу чи створювачу електронної печатки, зберігається в засобі кваліфікованого електронного підпису чи печатки з урахуванням вимог Порядку використання електронних довірчих послуг в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях державної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 року № 749.
4. Інформаційний файл про припинення (зняття з обліку) платника податків формується програмним забезпеченням ДПС та надсилається до банку, іншої фінансової установи, небанківського надавача платіжних послуг / емітента електронних грошей, у яких відкрито рахунок / електронний гаманець платника податків.
( абзац перший пункту 4 розділу V із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 13.12.2023 р. № 698, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 04.01.2024 р. № 5 )
Формат інформаційного файла (функціональний підтип файла U) наведено в додатку 1 до цього Порядку.
5. Квитанція про одержання (перша квитанція) Файла повідомлень - Файл, що формується програмним забезпеченням ДПС та засвідчує факт і час одержання Файла повідомлень. Формат першої квитанції наведено в додатку 1 до цього Порядку.
Перша квитанція є підтвердженням для банку, іншої фінансової установи, небанківського надавача платіжних послуг / емітента електронних грошей передання її Файла повідомлень до ДПС із використанням електронних комунікаційних мереж у разі, якщо код помилки згідно з довідником помилок, наведеним у додатку 8 до цього Порядку, за Файлом повідомлень, що квитується, дорівнює нулю.
( абзац другий пункту 5 розділу V із змінами, внесеними  згідно з наказом Міністерства фінансів України від 11.10.2022 р. № 326 )
6. Квитанція про прийняття до оброблення (друга квитанція) Файла повідомлень - Файл, що формується програмним забезпеченням ДПС та засвідчує факт і час проходження Файлом повідомлень форматно-логічного контролю, а також містить відомості щодо приймання інформації Файла повідомлень до оброблення або її відхилення.
У другій квитанції зазначаються реквізити Файла повідомлень, що квитується, інформація про банк, іншу фінансову установу, небанківського надавача платіжних послуг / емітента електронних грошей, результати розшифрування, відповідність Файла повідомлень затвердженому формату (код помилки за Файлом повідомлень, що квитується) та код помилки щодо кожного Повідомлення, яке відбраковується. Формат другої квитанції наведено в додатку 1 до цього Порядку.
7. Якщо надісланий Файл повідомлень сформовано з помилкою, яка унеможливлює його оброблення, банку, іншій фінансовій установі, небанківському надавачу платіжних послуг / емітенту електронних грошей надсилається друга квитанція про неприйняття Файла повідомлень до оброблення із зазначенням причини. Уся інформація, яка містилася в такому Файлі повідомлень, вважається неприйнятою ДПС.
Якщо Файл повідомлень, що квитується, має помилки в окремих Повідомленнях, то інформація з таких Повідомлень не приймається ДПС, а друга квитанція містить відповідний код помилки для кожного Повідомлення, яке відбраковується. Решту Повідомлень із Файла повідомлень, що квитується, ДПС приймає до оброблення.
8. Файл-відповідь про результати оброблення Файла повідомлень формується програмним забезпеченням ДПС та містить відомості щодо взяття на облік / відмову у взятті на облік у контролюючих органах рахунків / електронних гаманців платників податків, інформація про відкриття яких надійшла у Файлі повідомлень, на який надається Файл-відповідь, і була прийнята до оброблення в ДПС. Формат Файла-відповіді (функціональний підтип файлу R, D, M) наведено в додатку 1 до цього Порядку.
( абзац перший пункту 8 розділу V із змінами, внесеними  згідно з наказами Міністерства фінансів України від 11.10.2022 р. № 326, від 13.12.2023 р. № 698, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 04.01.2024 р. № 5 )
У Файлі-відповіді зазначаються реквізити Файла повідомлень, на який надається відповідь, інформація про банк, іншу фінансову установу, небанківського надавача платіжних послуг / емітента електронних грошей та платників податків, які відкривають рахунки / електронні гаманці у банку, іншій фінансовій установі, небанківському надавачу платіжних послуг / емітенті електронних грошей, реквізити рахунків / електронних гаманців, а також відомості про дати взяття на облік або причини відмови у взятті на облік у контролюючих органах рахунків / електронних гаманців платників податків.
Якщо жодного з повідомлень про відкриття рахунків / електронних гаманців, які надійшли у Файлі повідомлень, за даними другої квитанції не було прийнято до оброблення, на такий Файл повідомлень не надається Файла-відповіді.
Сформовані друга квитанція та Файл-відповідь після накладання на них кваліфікованих електронних підписів та печатки (за наявності) засобами програмного забезпечення ДПС включаються до пакета файлів (ZIP-архів).
9. Другі примірники квитанцій та Файла-відповіді після розшифрування зберігаються у банку, іншій фінансовій установі, небанківському надавачу платіжних послуг / емітенті електронних грошей в електронній формі.
10. ДПС забезпечує цілодобовий прийом Файлів повідомлень.
У разі одержання Файла повідомлень до 16:00 год банку, іншій фінансовій установі, небанківському надавачу платіжних послуг / емітенту електронних грошей протягом 2 год із часу прийняття надсилається перша квитанція, яка засвідчує факт одержання Файла повідомлень, а в іншому разі - протягом перших 2 год наступного робочого дня.
Якщо на електронну адресу банку, іншої фінансової установи, небанківського надавача платіжних послуг / емітента електронних грошей протягом зазначеного строку після відправки Файла повідомлень не надійшло першої квитанції, банк, інша фінансова установа, небанківський надавач платіжних послуг / емітент електронних грошей має вважати Файл повідомлень неодержаним і вжити заходів для його повторного відправлення.
Оброблення Файлів повідомлень здійснюється з 9 до 17 год щодня, крім вихідних, святкових та неробочих днів.
Якщо на адресу ДПС протягом одного робочого дня після відправки пакета файлів не надійшло квитанції від банку, іншої фінансової установи, небанківського надавача платіжних послуг / емітента електронних грошей про приймання Файла-відповіді, ДПС вважає Файл-відповідь неодержаним і вживає заходів для його повторного відправлення.
ДПС розміщує список телефонів технічної підтримки на офіційному веб-порталі.
11. Банк, інша фінансова установа, небанківський надавач платіжних послуг / емітент електронних грошей у разі неможливості розшифрування та оброблення квитанцій та/або пакетів файлів, які надійшли від ДПС, отримання першої чи другої квитанції з кодом помилки, відмінним від нуля, або неотримання другої квитанції та/або пакета файлів протягом робочого дня з моменту одержання першої квитанції вживає заходів для з'ясування ситуації, після чого банком, іншою фінансовою установою, небанківським надавачем платіжних послуг / емітентом електронних грошей або ДПС відправляється новий файл.
12. Датою та часом надання банком, іншою фінансовою установою, небанківським надавачем платіжних послуг / емітентом електронних грошей Повідомлення в електронній формі до ДПС є дата та час, зафіксовані у другій квитанції про прийняття до оброблення Файла повідомлень, який містить таке Повідомлення, за умови відсутності помилки під час прийняття цього Повідомлення.
VI. Організація зберігання та оброблення Повідомлень
1. Контролюючі органи мають перевіряти інформацію про відкриття/закриття рахунків / електронних гаманців платників податків, отриману від банків, інших фінансових установ, небанківських надавачів платіжних послуг / емітентів електронних грошей, на відповідність наявній інформації в Єдиному державному реєстрі, Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України, у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та базах даних контролюючих органів.
2. Контроль за зберіганням та нерозголошенням інформації про відкриття або закриття рахунків / електронних гаманців платників податків в інформаційно-комунікаційних систем контролюючих органів покладається на контролюючі органи згідно із законодавством.
3. Відомості про всі отримані або відправлені повідомлення відповідні підрозділи контролюючого органу заносять до журналу реєстрації повідомлень про відкриття/закриття рахунків / електронних гаманців у банках, інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг / емітентах електронних грошей за формою № П3 згідно з додатком 9 до цього Порядку. Корінці повідомлень зберігаються в реєстраційній частині облікової справи платника податків.
( пункт 3 розділу VI у редакції наказу Міністерства фінансів України від 11.10.2022 р. № 326 )
4. Платник податків може надіслати до ДПС в електронній формі через Електронний кабінет, що функціонує відповідно до статті 42-1 глави 1 розділу II Кодексу, або з використанням електронних комунікаційних мереж запит про отримання витягу з журналу реєстрації повідомлень про відкриття/закриття рахунків / електронних гаманців у банках, інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг / емітентах електронних грошей за формою № П9 згідно з додатком 10 до цього Порядку. У запиті зазначається, про які рахунки / електронні гаманці запитується інформація - ті, про які не надходили повідомлення про їх закриття (відкриті рахунки / електронні гаманці) та/або ті, про які надійшли повідомлення щодо їх закриття (закриті рахунки / електронні гаманці), із зазначенням періоду закриття.
ДПС не пізніше наступного робочого дня після надходження запиту надсилає платнику податків витяг з журналу реєстрації повідомлень про відкриття/закриття рахунків / електронних гаманців у банках, інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг / емітентах електронних грошей за формою № П10 згідно з додатком 11 до цього Порядку.
Витяг з журналу формується засобами інформаційно-комунікаційної системи ДПС і надсилається платнику автоматично з використанням електронних комунікаційних мереж в електронній формі, а також розміщується в Електронному кабінеті. У витягу зазначаються інформація про платника податків та всі його рахунки / електронні гаманці, які взято на облік в контролюючих органах, згідно із критеріями, що вказані у запиті платником податків (закриті та/або відкриті). Витяг є дійсним до внесення відповідних змін до журналу.
( розділ VI доповнено пунктом 4 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 11.10.2022 р. № 326 )
 

В. о. директора Департаменту
податкової політики

В. Овчаренко
 
Додатки
до Порядку подання повідомлень про відкриття / закриття рахунків / електронних гаманців платників податків у банках, інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг / емітентах електронних грошей до контролюючих органів