• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами

Міністерство фінансів України  | Наказ, Заява, Повідомлення, Договір, Форма типового документа, Порядок від 06.06.2017 № 557
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ, Заява, Повідомлення, Договір, Форма типового документа, Порядок
 • Дата: 06.06.2017
 • Номер: 557
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ, Заява, Повідомлення, Договір, Форма типового документа, Порядок
 • Дата: 06.06.2017
 • Номер: 557
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
06.06.2017 м. Київ № 557
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
03 серпня 2017 р. за № 959/30827
Про затвердження Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами
( Із змінами і доповненнями, внесеними  наказами Міністерства фінансів України  від 22 жовтня 2019 року № 444, від 1 червня 2020 року № 261, від 7 квітня 2023 року № 177 ( враховуючи зміни, внесені наказом Міністерства  фінансів України від 27 квітня 2023 року № 221 )
(Установлено, що договори про визнання електронних документів, що на день набрання чинності наказом Міністерства фінансів України від 1 червня 2020 року № 261 є чинними, продовжують діяти до виникнення підстав, визначених пунктом 5 розділу III Порядку, затвердженого цим наказом, згідно з наказом Міністерства фінансів України від 1 червня 2020 року № 261)
З метою нормативно-правового врегулювання обміну електронними документами з контролюючими органами відповідно до вимог законів щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису та згідно з Положенням про Міністерство фінансів України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок обміну електронними документами з контролюючими органами, що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної податкової адміністрації України від 10 квітня 2008 року № 233 "Про подання електронної податкової звітності", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16 квітня 2008 року за № 320/15011.
3. Державній фіскальній службі України (Продан М. В.) у двотижневий строк з дня набрання чинності цим наказом забезпечити оприлюднення договору про визнання електронних документів на субсайтах офіційного веб-порталу Державної фіскальної служби України.
4. Установити, що договори про визнання електронних документів, що на день набрання чинності цим наказом є чинними, продовжують діяти до виникнення підстав, визначених пунктом 14 розділу III Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого цим наказом.
5. Департаменту моніторингу баз даних та верифікації виплат Міністерства фінансів України забезпечити в установленому порядку:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
6. Цей наказ набирає чинності через два місяці з дня його офіційного опублікування.
7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в. о. Голови Державної фіскальної служби України Продана М. В.
 

Міністр

О. Данилюк

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Державної
фіскальної служби України

М. В. Продан

Голова Державної
регуляторної служби України

К. М. Ляпіна

Голова Державної служби
спеціального зв'язку та
захисту інформації України

Л. О. Євдоченко
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
06 червня 2017 № 557
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 червня 2020 року № 261)
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
03 серпня 2017 р. за № 959/30827
ПОРЯДОК
обміну електронними документами з контролюючими органами
I. Загальні положення
1. Цей Порядок визначає основні організаційно-правові засади обміну електронними документами між суб'єктами електронного документообігу.
( пункт 1 розділу I у редакції наказу  Міністерства фінансів України від 07.04.2023 р. № 177, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 27.04.2023 р. № 221 )
2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:
автор електронного документа (далі - автор) - юридична особа, самозайнята особа, фізична особа, податковий агент, контролюючий орган, орган державної влади, орган місцевого самоврядування, що створили електронний документ;
адресат - юридична особа, самозайнята особа, фізична особа, податковий агент, контролюючий орган, орган державної влади, орган місцевого самоврядування, яким адресується електронний документ;
дані - інформація та/або відомості, подані у формі, придатній для їх оброблення електронними засобами;
абзац п'ятий пункту 2 розділу I виключено
( згідно з наказом Міністерства  фінансів України від 07.04.2023 р. № 177, у зв'язку з цим абзаци шостий - шістнадцятий  вважати відповідно абзацами п'ятим - п'ятнадцятим, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 27.04.2023 р. № 221 )
друга квитанція - електронне повідомлення, що формується у форматі, затвердженому в установленому законодавством порядку, програмним забезпеченням контролюючого органу (адресатом) за результатами електронної ідентифікації, обробки, перевірки обов'язкових реквізитів електронного документа та засвідчує факт і час приймання (неприймання) чи реєстрації такого електронного документа;
( абзац п'ятий пункту 2 розділу I у редакції наказу  Міністерства фінансів України від 07.04.2023 р. № 177, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 27.04.2023 р. № 221 )
електронний документообіг - сукупність процесів створення, подання, приймання, електронної ідентифікації, оброблення, зберігання, використання електронних документів, які виконуються із застосуванням перевірки цілісності та (у разі необхідності) з підтвердженням факту одержання таких документів;
( абзац шостий пункту 2 розділу I із змінами внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 07.04.2023 р. № 177, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 27.04.2023 р. № 221 )
електронні документи - документи (у тому числі податкова звітність, фінансова та статистична звітність, податкові та акцизні накладні, розрахунки коригування до податкових та акцизних накладних, заяви, довідки, сервісні запити, витяги, повідомлення, рішення, інші документи), які створені в електронній формі з дотриманням вимог законодавства щодо електронного документообігу та електронних довірчих послуг, складення, та/або подання, та/або надіслання яких передбачається Податковим кодексом України, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими на підставі та на виконання цього Кодексу, та/або пов'язане з реалізацією прав та обов'язків платника та/або контролюючих органів згідно із нормами цього Кодексу, та подаються у форматі (стандарті), затвердженому в установленому законодавством порядку;
( абзац сьомий пункту 2 розділу I із змінами внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 07.04.2023 р. № 177, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 27.04.2023 р. № 221 )
обов'язковий реквізит електронного документа - обов'язкові дані в електронному документі, без яких він не може бути ідентифікований та/або прийнятий до обробки і не матиме юридичної сили;
операційний день - частина дня, протягом якої за наявності технічної можливості здійснюється електронний документообіг;
перша квитанція - електронне повідомлення, що формується у форматі (стандарті), затвердженому в установленому законодавством порядку, програмним забезпеченням контролюючого органу за результатами автоматизованої перевірки електронного документа та засвідчує факт і час отримання такого електронного документа в момент такого отримання;
підписувач - фізична особа, яка створює електронний підпис;
повідомлення про набуття статусу суб'єкта електронного документообігу - інформаційне повідомлення, що формується програмним забезпеченням контролюючого органу у складі першої квитанції та засвідчує факт набуття платником податків статусу суб'єкта електронного документообігу після отримання контролюючим органом першого будь-якого електронного документа;
( пункт 2 розділу I доповнено новим абзацом дванадцятим згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 07.04.2023 р. № 177, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 27.04.2023 р. № 221, у зв'язку з цим абзаци дванадцятий - п'ятнадцятий  вважати відповідно абзацами тринадцятим - шістнадцятим )
повідомлення про припинення електронного документообігу - електронне повідомлення, що формується у форматі (стандарті), затвердженому в установленому законодавством порядку, програмним забезпеченням контролюючого органу та засвідчує факт і час припинення електронного документообігу;
( абзац тринадцятий пункту 2 розділу I у редакції наказу  Міністерства фінансів України від 07.04.2023 р. № 177, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 27.04.2023 р. № 221 )
суб'єкт електронного документообігу (далі - СЕД) - автор, підписувач, та адресат, які набувають передбачених законодавством прав і обов'язків у процесі електронного документообігу;
( абзац чотирнадцятий пункту 2 розділу I із змінами внесеними  згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.04.2023 р. № 177, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 27.04.2023 р. № 221 )
формат (стандарт) електронного документа (далі - формат (стандарт)) - формалізований опис складу та структури показників електронного документа, затверджений в установленому законодавством порядку, який розміщується та підтримується в актуальному стані на вебпорталі ДПС.
( абзац п'ятнадцятий пункту 2 розділу I із змінами внесеними  згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.04.2023 р. № 177, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 27.04.2023 р. № 221 )
Інші терміни в цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених в Податковому кодексі України, Законі України "Про електронні довірчі послуги" та інших нормативно-правових актах з питань електронного документообігу.
( абзац шістнадцятий пункту 2 розділу I із змінами внесеними  згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.04.2023 р. № 177, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 27.04.2023 р. № 221 )
II. Загальні вимоги щодо електронного документообігу
1. Суб'єкти електронного документообігу самостійно визначають режим доступу до електронних документів, що містять конфіденційну інформацію, та встановлюють для них систему (способи) захисту. В інформаційних, електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних системах, які забезпечують обмін електронними документами, що містять державні електронні інформаційні ресурси або інформацію з обмеженим доступом, повинен забезпечуватися рівень захисту цієї інформації, який відповідно до законодавства має відповідати ступеню обмеження доступу до неї.
( пункт 1 розділу II у редакції наказу  Міністерства фінансів України від 07.04.2023 р. № 177, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 27.04.2023 р. № 221 )
2. Автор створює електронні документи у строки та відповідно до порядку, що визначені законодавством для відповідних документів в електронній та паперовій формі, із зазначенням усіх обов'язкових реквізитів та з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису та печатки (за наявності), керуючись цим Порядком.
( пункт 2 розділу II у редакції наказу  Міністерства фінансів України від 07.04.2023 р. № 177, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 27.04.2023 р. № 221 )
3. Після накладання кваліфікованого електронного підпису автор здійснює шифрування електронного документа з дотриманням вимог до форматів криптографічних повідомлень, затверджених в установленому законодавством порядку, та надсилає його у форматі (стандарті) з використанням засобів електронного зв'язку до адресата протягом операційного дня.
( пункт 3 розділу II із змінами внесеними згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 07.04.2023 р. № 177, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 27.04.2023 р. № 221 )
4. Електронні форми документів у форматі за стандартом на основі специфікації eXtensibleMarkupLanguage (XML) оприлюднюються на офіційному вебпорталі ДПС.
5. У разі якщо адресатом є контролюючий орган, після надходження електронного документа здійснюється його автоматизована перевірка.
6. Автоматизована перевірка здійснюється у день надходження або не пізніше наступного робочого дня, якщо електронний документ надійшов після закінчення операційного дня.
7. Автоматизована перевірка електронного документа включає:
перевірку правового статусу кваліфікованого електронного підпису та печатки (за наявності) відповідно до частини другої статті 18 Закону України "Про електронні довірчі послуги";
( абзац другий пункту 7 розділу II із змінами внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 07.04.2023 р. № 177, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 27.04.2023 р. № 221 )
перевірку обов'язковості та послідовності накладання на електронний документ кваліфікованого електронного підпису та печатки (за наявності) підписувачів у встановленому порядку;
( абзац третій пункту 7 розділу II із змінами внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 07.04.2023 р. № 177, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 27.04.2023 р. № 221 )
перевірку відповідності електронного документа затвердженому формату (стандарту);
перевірку обов'язкових реквізитів;
( абзац п'ятий пункту 7 розділу II із змінами внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 07.04.2023 р. № 177, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 27.04.2023 р. № 221 )
перевірку права підпису електронного документа підписувачем.
8. Перша квитанція надсилається автору електронного документа протягом двох годин з часу його отримання контролюючим органом, в іншому разі - протягом перших двох годин наступного операційного дня.
У першій квитанції, що формується за результатами автоматизованої перевірки, зазначеної у пункті 7 цього розділу, повідомляється про результати такої перевірки. У разі негативних результатів автоматизованої перевірки у першій квитанції повідомляється про неприйняття електронного документа із зазначенням причин, у такому випадку друга квитанція не формується. На першу квитанцію накладається кваліфікована електронна печатка контролюючого органу, здійснюється її шифрування та надсилання автору електронного документа. Другий примірник першої квитанції в електронному вигляді зберігається в контролюючому органі.
( абзац другий пункту 8 розділу II із змінами внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 07.04.2023 р. № 177, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 27.04.2023 р. № 221 )
Якщо автору протягом встановленого строку після відправки електронного документа не надійшла перша квитанція, електронний документ вважається не одержаним адресатом.
9. Не пізніше наступного робочого дня з моменту формування першої квитанції, якщо інше не встановлено нормативно-правовими актами та цим Порядком, формується друга квитанція.
Друга квитанція є підтвердженням про прийняття (реєстрацію) або повідомленням про неприйняття в контролюючому органі електронного документа. В другій квитанції зазначаються реквізити прийнятого (зареєстрованого) або неприйнятого (із зазначенням причини) електронного документа, результати обробки в контролюючому органі (дата та час прийняття (реєстрації) або неприйняття, реєстраційний номер, дані про автора та підписувача (підписувачів) електронного документа та автора квитанції).
10. На другу квитанцію накладається кваліфікована електронна печатка контролюючого органу, здійснюється її шифрування та надсилання автору електронного документа. Другий примірник другої квитанції зберігається в контролюючому органі.
( пункт 10 розділу II із змінами внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 07.04.2023 р. № 177, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 27.04.2023 р. № 221 )
11. У разі наявності другої квитанції про прийняття електронного документа датою та часом прийняття (реєстрації) електронного документа контролюючим органом вважаються дата та час, зафіксовані у першій квитанції.
12. Якщо автором надіслано до контролюючих органів кілька примірників одного електронного документа (у разі виправлення, неотримання першої квитанції тощо), оригіналом вважається електронний документ, надісланий до контролюючих органів останнім до закінчення граничного строку, встановленого законодавством для подання такого документа, за умови, що його було сформовано правильно та прийнято (зареєстровано), про що автору надійшла друга квитанція про прийняття.
13. Оригіналом електронного документа вважається електронний примірник такого документа з обов'язковими реквізитами, у тому числі з кваліфікованим електронним підписом підписувача (підписувачів) чи кваліфікованою електронною печаткою відповідно до Закону України "Про електронні довірчі послуги".
( абзац перший пункту 13 розділу II із змінами внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 07.04.2023 р. № 177, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 27.04.2023 р. № 221 )
Оригінал електронного документа має забезпечувати підтвердження його цілісності та справжності у порядку, визначеному законодавством (у визначених законодавством випадках може бути пред'явлений у візуальній формі відображення, у тому числі у паперовій копії).
III. Порядок набуття статусу СЕД
( заголовок розділу III із змінами внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 07.04.2023 р. № 177, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 27.04.2023 р. № 221 )
1. Юридичні особи, самозайняті особи, податкові агенти, контролюючі органи, органи державної влади, органи місцевого самоврядування набувають статусу СЕД з дати, зафіксованої у першій квитанції, та за наявності другої квитанції про прийняття першого електронного документа (якщо інше не встановлено нормативно-правовими актами та цим Порядком).
( абзац перший пункту 1 розділу III у редакції наказу  Міністерства фінансів України від 07.04.2023 р. № 177, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 27.04.2023 р. № 221 )
Набуття статусу СЕД здійснюється шляхом надсилання до контролюючого органу першого будь-якого електронного документа у встановленому форматі (стандарті) з дотриманням вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги". Підтвердженням набуття статусу СЕД є отримання автором повідомлення про набуття статусу СЕД у складі першої квитанції.
( абзац другий пункту 1 розділу III у редакції наказу  Міністерства фінансів України від 07.04.2023 р. № 177, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 27.04.2023 р. № 221 )
Фізичні особи, які не є самозайнятими особами, автоматично вважаються СЕД та мають право подавати електронні документи до контролюючих органів виключно з використанням кваліфікованого електронного підпису.
2. Підставами для відмови у набутті статусу СЕД є:
( абзац перший пункту 2 розділу III із змінами внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 07.04.2023 р. № 177, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 27.04.2023 р. № 221 )
відсутність автора на обліку в контролюючому органі;
невідповідність даних підписувача першого електронного документа даним Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр) щодо керівника автора;
наявність у Єдиному державному реєстрі запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;
наявність в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (далі - Державний реєстр) інформації про закриття реєстраційного номера облікової картки платника податків підписувача першого електронного документа (керівника) у зв'язку зі смертю.
3. Для надання права підпису електронних документів іншим особам, яким делеговано право підпису, автор повідомляє про таких осіб контролюючий орган, на обліку в якому перебуває автор, шляхом направлення повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого електронного підпису (далі - Повідомлення) в електронному вигляді за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.
( пункт 3 розділу III із змінами внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 07.04.2023 р. № 177, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 27.04.2023 р. № 221 )
4. До Повідомлення вноситься інформація про підписувача (підписувачів), якому (яким) надається право підпису електронних документів. На сформоване Повідомлення першими накладаються кваліфіковані електронні підписи усіх осіб, включених до Повідомлення, у порядку черговості їх внесення до Повідомлення, після них - кваліфікований електронний підпис керівника і останньою - кваліфікована електронна печатка (за наявності).
( абзац перший пункту 4 розділу III із змінами внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 07.04.2023 р. № 177, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 27.04.2023 р. № 221 )
Перша квитанція, що формується за результатами зазначеної в пункті 7 розділу II цього Порядку автоматизованої перевірки Повідомлення, надсилається автору протягом двох годин з часу його отримання контролюючим органом, в іншому разі - протягом перших двох годин наступного операційного дня.
Друга квитанція формується автоматично та є підтвердженням про прийняття або повідомленням про неприйняття в контролюючому органі Повідомлення.
5. Електронний документообіг згідно з цим Порядком припиняється за наявності однієї з таких підстав:
( абзац перший пункту 5 розділу III із змінами внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 07.04.2023 р. № 177, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 27.04.2023 р. № 221 )
отримання інформації від кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг про завершення строку чинності (або скасування) кваліфікованого сертифіката відкритого ключа керівника;
отримання інформації з Єдиного державного реєстру про зміну керівника;
( абзац третій пункту 5 розділу III із змінами внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 07.04.2023 р. № 177, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 27.04.2023 р. № 221 )
отримання інформації з Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію припинення юридичної особи;
наявність у Державному реєстрі інформації про припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця чи незалежної професійної діяльності фізичної особи;
( абзац п'ятий пункту 5 розділу III у редакції наказу  Міністерства фінансів України від 07.04.2023 р. № 177, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 27.04.2023 р. № 221 )
наявність у Державному реєстрі інформації про закриття реєстраційного номера облікової картки платника податків автора (підписувача) електронного документа у зв'язку зі смертю.
6. У день припинення електронного документообігу контролюючий орган повідомляє автора про припинення електронного документообігу (із зазначенням причини) шляхом направлення автоматично сформованого повідомлення про припинення електронного документообігу в Електронний кабінет або на електронну адресу, внесену до облікових даних автора, із зазначенням дати припинення за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку.
( пункт 6 розділу III у редакції наказу  Міністерства фінансів України від 07.04.2023 р. № 177, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 27.04.2023 р. № 221 )
 

Директор Департаменту
моніторингу баз даних та
верифікації виплат

І. Москалевська
 
Додаток 1
до Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами
(пункт 1 розділу III)
Примірний Договір
про визнання електронних документів
Додаток 1 виключено
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 7 квітня 2023 року № 177,
враховуючи зміни, внесені наказом
 Міністерства фінансів України від 27 квітня 2023 року № 221,
у зв'язку з цим додатки 2, 3 вважати додатками 1, 2)
 
Додаток 1
до Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами
(пункт 3 розділу III)
____________ № ____________
             (дата)
 
  _________________________________________
(найменування контролюючого органу)
_________________________________________
(найменування (або прізвище, ім'я, по батькові
(за наявності) для фізичних осіб) автора)
_________________________________________
(код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової
картки платника податків або серія (за наявності),
номер паспорта-1)
Повідомлення
про надання інформації щодо кваліфікованого електронного підпису
Надаю інформацію про сертифікати відповідальних осіб, яким делеговано право підпису електронних документів:
Прізвище, ім'я, по батькові
(за наявності) відповідальної особи
Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності), номер паспорта-1 Посада Тип підпису-2
       
       
       
Керівник _________________
(підпис)
___________________________
(ініціали та прізвище)
Виконавець _________________
(підпис)
___________________________
(ініціали та прізвище)
Контактний телефон ______________________
____________
-1Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
-2У графі зазначається: Директор / Бухгалтер / Підпис податкових накладних / Печатка / Технологічний сертифікат/.../Уповноважена особа.
 
Додаток 2
до Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами
(пункт 6 розділу III)
Повідомлення
про припинення електронного документообігу
________________________________________________________________________
(код згідно з ЄДРПОУ або РНОКПП чи серія (за наявності) та номер паспорта*)
Платник ________________________________________________________________________
податків: (найменування або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))
________________________________________________________________________
(адреса електронної пошти (е-mail) (за наявності))
Електронний ________________________________________________________________________
документообіг (код контролюючого органу) (назва контролюючого органу)
припинено ________________________________________________________________________
з контролюючим ________________________________________________________________________
органом: (дата) (час)
Реєстраційний N
Причина:
_________________________________________________________________________
Відправник:
________________________________________________________________________
(інформація про відправника)
___________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
( додаток 2 із змінами внесеними згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 07.04.2023 р. № 177, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 27.04.2023 р. № 221 )( Порядок із змінами, внесеними згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 22.10.2019 р. № 444, у редакції наказу Міністерства  фінансів України від 01.06.2020 р. № 261 )
____________