Про затвердження Положення про Міністерство фінансів України

Кабінет Міністрів України Постанова, Положення від 20.08.2014 №375
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова, Положення

Дата 20.08.2014

Номер 375

Статус Діє

Редакції
20.11.2020 внесення змін (постанова від 23.09.2020 N 891 /891-2020-п/) 11.12.2020 внесення змін (постанова від 09.12.2020 N 1209 /1209-2020-п/) 16.07.2020 внесення змін (постанова від 15.07.2020 N 598 /598-2020-п/) 12.06.2020 внесення змін (постанова від 10.06.2020 N 464 /464-2020-п/) 28.01.2020 внесення змін (постанова від 24.12.2019 N 1164 /1164-2019-п/) 20.11.2019 внесення змін (постанова від 03.11.2019 N 922 /922-2019-п/) 19.07.2018 внесення змін (постанова від 11.07.2018 N 554 /554-2018-п/) 20.07.2018 внесення змін (постанова від 18.07.2018 N 562 /562-2018-п/) 03.05.2018 внесення змін (постанова від 25.04.2018 N 305 /305-2018-п/) 28.04.2018 внесення змін (постанова від 25.04.2018 N 323 /323-2018-п/) 16.02.2017 внесення змін (постанова від 16.01.2017 N 76 /76-2017-п/) 01.01.2017 внесення змін (постанова від 14.12.2016 N 951 /951-2016-п/) 06.09.2016 внесення змін (постанова від 23.08.2016 N 530 /530-2016-п/) 28.07.2016 внесення змін (постанова від 22.07.2016 N 469 /469-2016-п/) 24.03.2016 внесення змін (постанова від 11.02.2016 N 185 /185-2016-п/) 24.02.2016 внесення змін (постанова від 18.02.2016 N 90 /90-2016-п/) 07.08.2015 внесення змін (постанова від 22.07.2015 N 548 /548-2015-п/) 17.06.2015 внесення змін (постанова від 08.04.2015 N 387 /387-2015-п/) 08.05.2015 внесення змін (постанова від 22.04.2015 N 225 /225-2015-п/) 20.08.2014 прийняття
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 20 серпня 2014 р. № 375
Київ
Про затвердження Положення про Міністерство фінансів України
Кабінет Міністрів України
постановляє:
Затвердити Положення про Міністерство фінансів України, що додається.
Прем'єр-міністр УкраїниА.ЯЦЕНЮК
Інд. 34
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 серпня 2014 р. № 375
ПОЛОЖЕННЯ
про Міністерство фінансів України
( Текст Положення, крім підпункту 85 пункту 4, після слів "контролю за дотриманням бюджетного законодавства" доповнено словами ", державного фінансового контролю" згідно з Постановою КМ № 922 від 03.11.2019 )
1. Міністерство фінансів України (Мінфін) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.
Мінфін є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову, бюджетну та боргову політику, державну політику у сфері міжбюджетних відносин та місцевих бюджетів, державну політику у сфері державного пробірного контролю, бухгалтерського обліку та аудиту, а також забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері контролю за дотриманням бюджетного законодавства, державного фінансового контролю, державного внутрішнього фінансового контролю, казначейського обслуговування бюджетних коштів, коштів клієнтів відповідно до законодавства, запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, забезпечує формування державної політики у сфері організації та контролю за виготовленням цінних паперів, документів суворої звітності та забезпечує формування та реалізацію єдиної державної податкової, митної політики, державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового та митного законодавства, державної політики у сфері контролю за трансфертним ціноутворенням, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску, державної політики у сфері видобутку, виробництва, використання та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, їх обігу та обліку.
2. Мінфін у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції України та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.
3. Основними завданнями Мінфіну є:
1) забезпечення формування та реалізація державної фінансової, бюджетної та боргової політики, державної політики у сфері міжбюджетних відносин та місцевих бюджетів, державної політики у сфері державного пробірного контролю, бухгалтерського обліку та аудиту;
( Підпункт 1 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 225 від 22.04.2015, № 76 від 16.01.2017, № 305 від 25.04.2018, № 1164 від 24.12.2019, № 891 від 23.09.2020 )
2) забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері контролю за дотриманням бюджетного законодавства, державного фінансового контролю, державного внутрішнього фінансового контролю, казначейського обслуговування бюджетних коштів, коштів клієнтів відповідно до законодавства, запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
( Підпункт 2 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 469 від 22.07.2016, № 951 від 14.12.2016, № 1164 від 24.12.2019, № 464 від 10.06.2020 )
3) забезпечує формування та реалізацію єдиної державної податкової і митної політики, державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового та митного законодавства, державної політики у сфері контролю за трансфертним ціноутворенням, державної фінансової політики у сфері співробітництва з іноземними державами, іноземними фінансовими установами і міжнародними фінансовими організаціями, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску, державної політики у сфері видобутку, виробництва, використання та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, їх обігу та обліку;
( Підпункт 3 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 387 від 08.04.2015, № 548 від 22.07.2015, № 1164 від 24.12.2019, № 598 від 15.07.2020 )
3-1) забезпечення формування державної політики у сфері організації та контролю за виготовленням цінних паперів, документів суворої звітності;
( Пункт 3 доповнено підпунктом 3-1 згідно з Постановою КМ № 76 від 16.01.2017 )
4) забезпечення спрямування бюджетних коштів відповідно до цілей та пріоритетів, визначених у щорічному посланні Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України, Програмі діяльності Кабінету Міністрів України, прогнозних та програмних документах економічного і соціального розвитку.
( Підпункт 4 пункту 3 в редакції Постанови КМ № 1164 від 24.12.2019 )
4. Мінфін відповідно до покладених на нього завдань:
1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України;
2) розробляє проекти законів та інших нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції;
3) погоджує проекти законів, які надходять на погодження від інших міністерств та центральних органів виконавчої влади, готує у межах повноважень, передбачених законом, висновки і пропозиції до проектів законів, інших актів законодавства, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та проектів законів, внесених на розгляд Верховної Ради України іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи, нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
4) готує у межах повноважень, передбачених законом, зауваження і пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України;
5) здійснює нормативно-правове регулювання у фінансовій, бюджетній, податковій, митній сферах, у сфері адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового та митного законодавства, у сфері контролю за трансфертним ціноутворенням, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску; у сфері контролю за дотриманням бюджетного законодавства, державного фінансового контролю, державного внутрішнього фінансового контролю, казначейського обслуговування бюджетних коштів, коштів клієнтів відповідно до законодавства, бухгалтерського обліку та аудиту, організації та контролю за виготовленням цінних паперів, документів суворої звітності, видобутку, виробництва, використання та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, їх обігу та обліку, у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
( Підпункт 5 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 469 від 22.07.2016, № 951 від 14.12.2016, № 305 від 25.04.2018, № 1164 від 24.12.2019, № 464 від 10.06.2020, № 598 від 15.07.2020, № 891 від 23.09.2020 )
5-1) здійснює заходи з підготовки до імплементації у національне законодавство рекомендацій Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) в сфері міжнародного оподаткування, трансфертного ціноутворення, а також щодо обміну фінансовою інформацією в податкових цілях;
( Пункт 4 доповнено підпунктом 51 згідно з Постановою КМ № 305 від 25.04.2018; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 598 від 15.07.2020 )
6) здійснює прогнозування та аналіз доходів бюджету;
( Підпункт 7 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 1164 від 24.12.2019 )
8) визначає основні організаційно-методичні засади бюджетного планування, що використовуються для розроблення Бюджетної декларації та проекту Державного бюджету України;
( Підпункт 8 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 1164 від 24.12.2019 )
8-1) прогнозує обсяги доходів державного бюджету, визначає обсяги фінансування державного бюджету, повернення кредитів до державного бюджету та орієнтовні граничні показники видатків державного бюджету та надання кредитів з державного бюджету (включаючи обсяг видатків та надання кредитів на національну безпеку і оборону) на середньостроковий період;
( Пункт 4 доповнено підпунктом 8-1 згідно з Постановою КМ № 1164 від 24.12.2019 )
9) здійснює заходи з підвищення ефективності управління державними фінансами;
9-1) забезпечує управління фіскальними ризиками;
( Пункт 4 доповнено підпунктом 9-1 згідно з Постановою КМ № 90 від 18.02.2016; в редакції Постанови КМ № 562 від 18.07.2018 )
10) проводить разом з іншими органами виконавчої влади аналіз фінансово-економічного стану держави, перспектив її подальшого розвитку;
11) складає разом з головними розпорядниками коштів державного бюджету Бюджетну декларацію;
( Підпункт 11 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 1164 від 24.12.2019 )
11-1) розробляє та доводить до відома головних розпорядників коштів державного бюджету інструкції з підготовки пропозицій до Бюджетної декларації та орієнтовні граничні показники видатків державного бюджету та надання кредитів з державного бюджету на середньостроковий період;
( Пункт 4 доповнено підпунктом 11-1 згідно з Постановою КМ № 1164 від 24.12.2019 )
12) розробляє в установленому порядку проект закону про Державний бюджет України на відповідний рік та готує відповідні матеріали, що додаються до нього;
13) організовує роботу, пов’язану із складенням та управлінням виконання Державного бюджету України, координує діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету;
( Підпункт 14 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 1164 від 24.12.2019 )
15) удосконалює міжбюджетні відносини;
( Підпункт 16 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 1164 від 24.12.2019 )
17) удосконалює механізм фінансового вирівнювання;
( Підпункт 17 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 1164 від 24.12.2019 )
18) здійснює державне регулювання бухгалтерського обліку, фінансової, бюджетної звітності та аудиту в Україні, розробляє стратегію розвитку національної системи бухгалтерського обліку, визначає єдині методологічні засади бухгалтерського обліку та складення фінансової і бюджетної звітності, обов’язкові для всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та підпорядкування (крім банків), здійснює адаптацію законодавства з питань бухгалтерського обліку та аудиту в Україні до законодавства ЄС, надає індивідуальні роз’яснення з цих питань, якщо вони належать до діяльності заявників;
( Підпункт 18 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 305 від 25.04.2018; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1164 від 24.12.2019 )
19) забезпечує здійснення повноважень головного розпорядника бюджетних коштів в установах і організаціях, що належать до сфери управління Мінфіну, центральних органах виконавчої влади, діяльність яких координується та спрямовується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів;
20) інформує громадськість про економічні та фіскальні цілі держави;
21) розробляє і доводить до відома головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів для підготовки проекту Державного бюджету України, встановлює строк та порядок їх подання;
( Підпункт 21 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 1164 від 24.12.2019 )
22) проводить оцінку відповідності бюджетному законодавству бюджетних запитів, паспортів бюджетних програм, проектів зведених кошторисів для складення розпису державного бюджету;
23) проводить аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, на предмет його відповідності Бюджетній декларації, а також ефективності використання бюджетних коштів;
( Підпункт 23 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1164 від 24.12.2019 )
24) здійснює підготовку аналітичних матеріалів до закону про Державний бюджет України;
24-1) здійснює на підставі результатів аналізу персональних даних та інформації, що містить банківську таємницю, верифікацію та моніторинг достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та своєчасного та в повному обсязі отримання пенсій, допомог, пільг, субсидій, інших соціальних виплат, які здійснюються за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів, фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування;
( Пункт 4 доповнено підпунктом 24-1 згідно з Постановою КМ № 185 від 11.02.2016; в редакції Постанови КМ № 1164 від 24.12.2019 )
25) аналізує обсяги дебіторської та кредиторської заборгованостей та причини їх виникнення;
( Підпункт 25 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 1164 від 24.12.2019 )
26) готує проект протокольного рішення Кабінету Міністрів України щодо визначення переліків бюджетних програм, за якими необхідно затвердити порядки використання коштів державного бюджету або внести зміни до затверджених порядків використання коштів державного бюджету;
27) складає розпис Державного бюджету України згідно з бюджетними призначеннями та вносить зміни до нього, у тому числі в частині міжбюджетних трансфертів у розрізі місцевих бюджетів; розробляє інструктивні матеріали щодо складення розпису (тимчасового розпису) Державного бюджету України;
28) вносить зміни до розпису Державного бюджету України за загальним фондом з метою забезпечення збалансованості надходжень та витрат державного бюджету з дотриманням граничного обсягу річного дефіциту (профіциту) державного бюджету;
29) погоджує подані головними розпорядниками бюджетних коштів проекти паспортів бюджетних програм;
( Підпункт 29 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 1164 від 24.12.2019 )
30) затверджує лімітні довідки про бюджетні асигнування, що містять бюджетні призначення та їх помісячний розподіл;
31) формує проект річного звіту про виконання закону про Державний бюджет України та здійснює публічне представлення звіту про виконання Державного бюджету України за попередній бюджетний період;
32) здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету, а також в розрізі класифікації кредитування бюджету - щодо надання кредитів з бюджету;
33) затверджує загальні вимоги до визначення результативних показників бюджетних програм;
34) визначає організаційно-методологічні засади проведення оцінки ефективності бюджетних програм головними розпорядниками бюджетних коштів;
( Підпункт 34 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 1164 від 24.12.2019 )
34-1) визначає організаційно-методологічні засади здійснення внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту, проводить оцінку функціонування систем внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту;
( Пункт 4 доповнено підпунктом 34-1 згідно з Постановою КМ № 951 від 14.12.2016; в редакції Постанови КМ № 1164 від 24.12.2019 )
34-2) встановлює правила складення паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання;
( Пункт 4 доповнено підпунктом 34-2 згідно з Постановою КМ № 1164 від 24.12.2019 )
34-3) визначає організаційно-методологічні засади проведення оглядів витрат державного бюджету;
( Пункт 4 доповнено підпунктом 34-3 згідно з Постановою КМ № 1164 від 24.12.2019 )( Підпункт 35 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 1164 від 24.12.2019 )
36) вносить у встановленому порядку пропозиції щодо щорічного перегляду ставок податків і зборів, установлених у фіксованому значенні, для компенсації інфляційного впливу на обсяг надходжень до бюджету;
37) визначає та забезпечує впровадження єдиних методологічних засад інформаційно-аналітичного забезпечення управління державними фінансами;
38) здійснює заходи щодо модернізації державних фінансів, створює інтегровану систему управління державними фінансами;
39) здійснює узгодження рішення про надання розстрочення та відстрочення грошових зобов’язань чи податкового боргу стосовно загальнодержавних податків та зборів на строк, що виходить за межі одного бюджетного року;
40) здійснює управління державним боргом та гарантованим державою боргом, зокрема:
розробляє та погоджує нормативно-правові акти з питань управління державним боргом;
здійснює управління ризиками, пов’язаними з державним боргом;
розробляє Стратегію управління державним боргом;
( Підпункт 40 пункту 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1164 від 24.12.2019 )
здійснює прогноз фінансування державного бюджету;
здійснює державні внутрішні та зовнішні запозичення у межах, визначених законом про Державний бюджет України;
здійснює оперативний облік державного та гарантованого державою боргу;
веде реєстр державних гарантій;
здійснює погашення та обслуговування державного боргу;
здійснює правочини з державним боргом, включаючи обмін, випуск, купівлю, викуп та продаж державних боргових зобов’язань, за умови дотримання граничного обсягу державного боргу на кінець бюджетного періоду;
здійснює на відкритих аукціонах продаж прав вимоги простроченої більше трьох років заборгованості перед державою за кредитами (позиками), залученими державою або під державні гарантії, а також за кредитами з бюджету в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
здійснює заходи, спрямовані на підвищення привабливості інвестування в державні цінні папери України, і комплексні заходи з поліпшення кредитного рейтингу України;
затверджує порядок відбору та функціонування первинних дилерів;
затверджує та оприлюднює графік первинного розміщення державних цінних паперів;
41) забезпечує регулювання міжбюджетних відносин між державним та місцевими бюджетами;
42) встановлює форми зведених показників за мережею, штатними розписами і контингентами установ та одержувачів бюджетних коштів;
43) розробляє порядок перерахування міжбюджетних трансфертів;
( Підпункт 43 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 1164 від 24.12.2019 )
44) затверджує форми фінансової та бюджетної звітності про виконання зведеного, державного та місцевих бюджетів;
45) удосконалює програмно-цільовий метод та середньострокове бюджетне планування на місцевому рівні;
( Підпункт 45 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 1164 від 24.12.2019 )
45-1) визначає організаційно-методологічні засади складення прогнозів та проектів місцевих бюджетів;
( Пункт 4 доповнено підпунктом 45-1 згідно з Постановою КМ № 1164 від 24.12.2019 )
45-2) проводить аналіз показників місцевих бюджетів;
( Пункт 4 доповнено підпунктом 45-2 згідно з Постановою КМ № 1164 від 24.12.2019 )
46) формує та уточнює програмну класифікацію видатків та кредитування державного та місцевих бюджетів, у тому числі шляхом визначення нових кодів та назв бюджетних програм відповідно до бюджетного законодавства;
( Підпункт 46 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 1164 від 24.12.2019 )
47) затверджує та вносить зміни до бюджетної класифікації;
47-1) затверджує типову програмну класифікацію видатків та кредитування місцевого бюджету та зміни до неї;
( Пункт 4 доповнено підпунктом 47-1 згідно з Постановою КМ № 1164 від 24.12.2019 )( Підпункт 48 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 1164 від 24.12.2019 )
49) приймає рішення щодо безспірного вилучення коштів з місцевих бюджетів до державного бюджету;
50) погоджує обсяги та умови здійснення місцевих запозичень і надання місцевих гарантій, здійснює реєстрацію місцевих запозичень і місцевих гарантій;
51) погоджує залучення на поворотній основі коштів єдиного казначейського рахунка для покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, Пенсійного фонду України;
( Підпункт 51 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1164 від 24.12.2019 )
52) затверджує порядок отримання і погашення позик на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку місцевих бюджетів, у фінансових установах;
53) затверджує форми вимоги про повернення використаної не за цільовим призначенням суми субвенції та інформації про встановлення фактів нецільового використання субвенції;
54) проводить оцінку фінансового забезпечення проектів державних цільових програм;
( Підпункт 54 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 1164 від 24.12.2019 )
55) забезпечує в установленому законодавством порядку участь держави в капіталізації банків, здійснює управління корпоративними правами таких банків та готує плани їх продажу;
56) формує та проводить у межах повноважень, передбачених законом, єдину державну фінансову політику щодо розвитку ринку фінансових послуг, розвитку державних банків, державної іпотечної установи та інших фінансових установ;
57) затверджує порядок проведення відкритого конкурсу з визначення уповноважених банків, через які здійснюватиметься виплата заробітної плати працівникам бюджетних установ, та проводить зазначений конкурс;
57-1) готує і вносить на розгляд Кабінету Міністрів України проекти рішень вищого органу управління банку стосовно діяльності державних банків, які оформлюються актами Кабінету Міністрів України, і не підлягають погодженню з іншими заінтересованими органами;
( Пункт 4 доповнено підпунктом 57-1 згідно з Постановою КМ № 1164 від 24.12.2019 )
58) здійснює заходи (у тому числі фінансові операції) щодо забезпечення виконання фінансових та інших зобов’язань держави, що випливають із членства України у міжнародних фінансових організаціях згідно з угодами про вступ України до Міжнародного валютного фонду, Міжнародного банку реконструкції та розвитку, Міжнародної фінансової корпорації, Міжнародної асоціації розвитку та Багатостороннього агентства по гарантіях інвестицій, із членства в Європейському банку реконструкції та розвитку, у Чорноморському банку торгівлі та розвитку, з рамкових угод між Україною та Північним інвестиційним банком, між Україною та Європейським інвестиційним банком, між Урядом України та Північною екологічною фінансовою корпорацією;
59) організовує і налагоджує співробітництво з Міжнародним валютним фондом та іншими міжнародними фінансовими організаціями;
59-1) координує роботу, пов’язану з ініціюванням, підготовкою та реалізацією проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються іноземними державами, іноземними фінансовими установами і міжнародними фінансовими організаціями, проводить моніторинг виконання зазначених проектів, здійснює методичне забезпечення зазначеної роботи;
( Пункт 4 доповнено підпунктом 59-1 згідно з Постановою КМ № 387 від 08.04.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1164 від 24.12.2019 )
59-2) проводить експертизу проектних пропозицій щодо ініціювання інвестиційних проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються іноземними державами, іноземними фінансовими установами і міжнародними фінансовими організаціями, з урахуванням експертного висновку про відповідність інвестиційних проектів пріоритетам державної політики у відповідній сфері, приймає рішення про доцільність підготовки відповідного проекту та визначає відповідального за його підготовку і реалізацію;
( Пункт 4 доповнено підпунктом 59-2 згідно з Постановою КМ № 387 від 08.04.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 323 від 25.04.2018, № 1164 від 24.12.2019 )
59-3) вносить Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо доцільності залучення позики для реалізації системного проекту, розробляє стратегічні та програмні документи з питань фінансового співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями, зокрема забезпечує розроблення плану співробітництва України з такими організаціями на відповідний рік;
( Пункт 4 доповнено підпунктом 59-3 згідно з Постановою КМ № 387 від 08.04.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 323 від 25.04.2018 )
59-4) здійснює організаційне та аналітичне забезпечення діяльності представника України в Асамблеї Вкладників Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля;
( Пункт 4 доповнено підпунктом 59-4 згідно з Постановою КМ № 387 від 08.04.2015 )
59-5) вносить в установленому порядку пропозиції стосовно участі України у діяльності міжнародних фінансових організацій, призначення представників України в таких організаціях та визначення національних координаторів із співробітництва з ними;
( Пункт 4 доповнено підпунктом 59-5 згідно з Постановою КМ № 387 від 08.04.2015 )
59-6) готує та надсилає іноземним державам, іноземним фінансовим установам і міжнародним фінансовим організаціям офіційні звернення щодо спільної підготовки інвестиційних проектів;
( Пункт 4 доповнено підпунктом 59-6 згідно з Постановою КМ № 387 від 08.04.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1164 від 24.12.2019 )
60) забезпечує виконання функцій представника України згідно з положеннями міжнародних договорів, укладених з міжнародними організаціями;
61) укладає договори з підприємствами, установами і організаціями, які беруть участь у реалізації спільних з міжнародними фінансовими організаціями, іноземними державами, банками, іншими фінансовими установами та ЄС проектів;
62) здійснює в рамках проектів спільних з міжнародними організаціями, іноземними державами, банками, іншими фінансовими установами, облік надходження та використання кредитних коштів, у межах своїх повноважень здійснює контроль за цільовим використанням коштів, контроль за проведенням розрахунків та виконанням фінансових зобов’язань за укладеними в рамках таких проектів договорами;
( Підпункт 62 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 1164 від 24.12.2019 )
62-1) бере участь у переговорах з делегаціями Урядів інших держав щодо підготовки проектів міжнародних договорів України про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи і майно та внесення змін до діючих міжнародних договорів України про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи і майно;
( Пункт 4 доповнено підпунктом 62-1 згідно з Постановою КМ № 305 від 25.04.2018 )
62-2) здійснює процедури взаємного узгодження відповідно до міжнародних договорів України про уникнення подвійного оподаткування;
( Пункт 4 доповнено підпунктом 62-2 згідно з Постановою КМ № 598 від 15.07.2020 )
62-3) забезпечує реалізацію Багатосторонньої конвенції про виконання заходів, які стосуються угод про оподаткування, з метою протидії розмиванню бази оподаткування та виведенню прибутку з-під оподаткування, Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (FATCA);
( Пункт 4 доповнено підпунктом 62-3 згідно з Постановою КМ № 598 від 15.07.2020 )
62-4) здійснює заходи з приєднання до Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки та сприяє її подальшій реалізації;
( Пункт 4 доповнено підпунктом 62-4 згідно з Постановою КМ № 598 від 15.07.2020 )
63) проводить відбір банків, що залучаються до реалізації спільних з міжнародними організаціями проектів;
64) проводить оцінку фінансового стану потенційних бенефіціарів спільних з міжнародними фінансовими організаціями інвестиційних проектів;
65) здійснює контроль за виконанням зобов’язань за угодами про реструктурування простроченої заборгованості суб’єктів господарювання перед державою;
66) забезпечує організацію роботи з використання бенефіціарами коштів міжнародних фінансових організацій;
67) здійснює заходи щодо виконання програм бюджетної підтримки, зокрема секторальної, що впроваджуються в Україні в рамках укладених між Кабінетом Міністрів України та ЄС міжнародних договорів про фінансування зазначених програм, а також залучення на безоплатній та безповоротній основі коштів у рамках інших програм і проектів зовнішньої фінансової допомоги та залучення кредитних коштів ЄС;
( Підпункт 67 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 1164 від 24.12.2019 )
67-1) здійснює координацію роботи з виконання функцій Національного контрольно-контактного пункту спільних операційних програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства 2014-2020 на території України;
( Пункт 4 доповнено підпунктом 67-1 згідно з Постановою КМ № 554 від 11.07.2018 )
67-2) здійснює координацію організації проведення аудиту та здійснення контролю за виконанням в Україні спільних операційних програм прикордонного співробітництва;
( Пункт 4 доповнено підпунктом 67-2 згідно з Постановою КМ № 554 від 11.07.2018 )
67-3) здійснює координацію створення та ведення відкритого переліку незалежних аудиторів в рамках спільних операційних програм прикордонного співробітництва;
( Пункт 4 доповнено підпунктом 67-3 згідно з Постановою КМ № 554 від 11.07.2018 )
67-4) здійснює координацію організації навчань та тренінгів незалежних аудиторів в рамках спільних операційних програм прикордонного співробітництва;
( Пункт 4 доповнено підпунктом 67-4 згідно з Постановою КМ № 554 від 11.07.2018 )
67-5) здійснює координацію роботи з проведення спільних перевірок реалізації проектів спільних операційних програм прикордонного співробітництва на місцях в Україні та повернення коштів, витрачених не за призначенням в рамках виконання даних програм.
( Пункт 4 доповнено підпунктом 67-5 згідно з Постановою КМ № 554 від 11.07.2018 )
68) здійснює ініціювання, підготовку та впровадження проектів (програм) міжнародної технічної допомоги у сфері управління державними фінансами;
69) укладає із суб’єктами господарювання договір про погашення заборгованості суб’єкта господарювання перед державою за виконання гарантійних зобов’язань;
70) забезпечує міжнародне співробітництво та реалізацію зовнішньої політики у межах повноважень, передбачених законом;
70-1) бере участь у засіданнях робочих груп з питань податкової політики та адміністрування Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР);
( Пункт 4 доповнено підпунктом 70-1 згідно з Постановою КМ № 305 від 25.04.2018 )
71) бере участь у здійсненні заходів щодо адаптації законодавства України до законодавства ЄС у межах повноважень, передбачених законом;
72) запроваджує міжнародні стандарти фінансової звітності та міжнародні стандарти аудиту і забезпечує їх оприлюднення на офіційному веб-сайті Мінфіну;
( Підпункт 72 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 305 від 25.04.2018 )
73) організовує наукову, науково-технічну, інвестиційну, інформаційну, видавничу діяльність, пропагування досягнень і передового досвіду, сприяє створенню і впровадженню сучасних інформаційних технологій та комп’ютерних мереж у сферах, віднесених до відання Мінфіну;
74) організовує роботу, пов’язану з формуванням Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;
( Підпункт 75 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 76 від 16.01.2017 )
75-1) реалізовує державну політику у сфері державного пробірного контролю за якістю дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, виробів з них та матеріалів, що їх містять;
( Пункт 4 доповнено підпунктом 75-1 згідно з Постановою КМ № 225 від 22.04.2015 )
76) здійснює ліцензування діяльності суб’єктів господарювання у випадках, передбачених законом;
77) здійснює державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення щодо суб’єктів аудиторської діяльності; бухгалтерів; суб’єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку; суб’єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування; суб’єктів господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна; суб’єктів господарювання, що надають за винагороду консультаційні послуги, пов’язані з купівлею-продажем нерухомого майна; суб’єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них; суб’єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри;
( Підпункт 77 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 464 від 10.06.2020; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 891 від 23.09.2020 )
78) застосовує заходи впливу до суб’єктів первинного фінансового моніторингу відповідно до статей 18 і 32 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті інформацію, пов’язану із застосуванням до суб’єкта первинного фінансового моніторингу цих заходів впливу;
( Підпункт 78 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 464 від 10.06.2020 )
78-1) вимагає від суб’єктів первинного фінансового моніторингу виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення і в разі виявлення порушень вимог законодавства вживає заходів, передбачених законами, та здійснює контроль за виконанням таких вимог;
( Пункт 4 доповнено підпунктом 78-1 згідно з Постановою КМ № 464 від 10.06.2020 )
78-2) забезпечує надання методологічної, методичної та іншої допомоги суб’єктам первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема надає рекомендації та роз’яснення з питань застосування законодавства у зазначеній сфері;
( Пункт 4 доповнено підпунктом 78-2 згідно з Постановою КМ № 464 від 10.06.2020 )
78-3) забезпечує створення умов для повідомлення працівниками суб’єктів первинного фінансового моніторингу або будь-якими третіми особами про порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема через свій офіційний веб-сайт;
( Пункт 4 доповнено підпунктом 78-3 згідно з Постановою КМ № 464 від 10.06.2020 )
79) забезпечує співробітництво з міжнародними, міжурядовими організаціями, задіяними у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;
( Підпункт 79 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 464 від 10.06.2020 )
79-1) здійснює міжнародне співробітництво з відповідними органами іноземних держав з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення відповідно до міжнародних договорів України чи з власної ініціативи з дотриманням вимог конфіденційності;
( Пункт 4 доповнено підпунктом 79-1 згідно з Постановою КМ № 464 від 10.06.2020 )( Підпункт 80 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 469 від 22.07.2016 )
81) забезпечує внутрішній контроль і внутрішній аудит у Мінфіні та на підприємствах, установах і організаціях, що належать до сфери його управління;
( Підпункт 81 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 1164 від 24.12.2019 )
82) погоджує кошториси та штатні розписи Секретаріату Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, президій національних академій наук;
( Підпункт 82 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1164 від 24.12.2019 )
83) погоджує в установленому порядку типові штати бюджетних установ;
84) погоджує здійснення державними підприємствами, у тому числі господарськими товариствами (крім банків), у статутному фонді яких державі належить 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв), залучення внутрішніх довгострокових (більше одного року) та зовнішніх кредитів (позик), надання гарантії або поручительства за такими зобов’язаннями;
85) здійснює координацію та спрямування діяльності органів виконавчої влади, уповноважених на проведення контролю за дотриманням бюджетного законодавства;
86) здійснює управління об’єктами державної власності, що належать до сфери управління Мінфіну;
87) визначає пріоритети розвитку сфер, віднесених до відання Мінфіну;
88) готує разом з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади експертні висновки до законопроектів щодо їх впливу на показники бюджету (з обов’язковим визначенням вартісної величини такого впливу), можливостей фінансового забезпечення у відповідному бюджетному періоді та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини, і пропозиції щодо їх розгляду;
89) розробляє план діяльності на середньостроковий період (включаючи заходи щодо реалізації інвестиційних проектів);
( Підпункт 89 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 1164 від 24.12.2019 )
90) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Мінфіну, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління, а також стосовно актів, які ним видаються;
91) забезпечує проведення соціального діалогу на галузевому рівні;
92) здійснює інші повноваження, визначені законом.
5. Мінфін з метою організації своєї діяльності:
1) забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією в апараті Мінфіну, на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери його управління;
2) здійснює добір кадрів в апарат Мінфіну та на підприємства, в установи і організації, що належать до сфери його управління, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників апарату Мінфіну;
( Підпункт 2 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 530 від 23.08.2016 )
3) організовує планово-фінансову роботу в апараті Мінфіну, на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери його управління, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку;
4) забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, захист інформації з обмеженим доступом, а також технічний захист інформації, контроль за її збереженням в апараті Мінфіну;
5) здійснює у межах повноважень, передбачених законом, разом з відповідними центральними органами виконавчої влади контроль за цільовим використанням державних коштів, передбачених для реалізації проектів, виконання програм, зокрема міжнародних;
6) забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;
7) організовує ведення діловодства та архівне зберігання документів відповідно до встановлених правил;
8) забезпечує в установленому порядку самопредставництво Мінфіну в судах та інших органах через осіб, уповноважених діяти від його імені, у тому числі через посадових осіб юридичної служби Мінфіну або інших уповноважених осіб, а також забезпечує представництво інтересів Мінфіну в судах та інших органах через представників.
( Пункт 5 доповнено підпунктом 8 згідно з Постановою КМ № 598 від 15.07.2020 )
6. Мінфін для виконання покладених на нього завдань має право:
1) залучати в установленому порядку спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками), вчених, представників інститутів громадянського суспільства (за згодою) для розгляду питань, що належать до компетенції Мінфіну;
2) отримувати безоплатно:
від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на Мінфін завдань;
від головних розпорядників бюджетних коштів інформацію, документи і матеріали, необхідні для складення Бюджетної декларації, проекту Державного бюджету України, розпису державного бюджету та аналізу виконання бюджетів, що входять до складу бюджетної системи держави, матеріали з питань надходження і використання коштів державних цільових фондів, їх кошториси та звіти;
( Абзац третій підпункту 2 пункту 6 в редакції Постанови КМ № 1164 від 24.12.2019 )
від центральних і місцевих органів виконавчої влади, розпорядників бюджетних коштів інформацію про здійснення внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту;
від центральних і місцевих органів виконавчої влади, Національного банку, підприємств, установ і організацій, банків та інших фінансових установ незалежно від форми власності пояснення, матеріали та інформацію з питань, що виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання бюджетів та звітування про їх виконання, а також для виконання покладених на Мінфін завдань;
від центральних органів виконавчої влади інформацію про розроблення і запровадження галузевих методичних рекомендацій щодо застосування положень (стандартів) бухгалтерського обліку;
від державних банків, банків, у капіталізації яких бере участь держава, Національного банку та інших органів державної влади будь-яку інформацію про фінансово-господарську діяльність таких банків, у тому числі інформацію, що становить банківську таємницю, необхідну для здійснення моніторингу діяльності таких банків та стану виконання стратегії їх розвитку;
( Абзац сьомий підпункту 2 пункту 6 в редакції Постанови КМ № 1164 від 24.12.2019 )
від суб’єктів первинного фінансового моніторингу інформацію, необхідну для виконання функцій з регулювання і нагляду за такими суб’єктами;
від суб’єктів господарювання, яким надані ліцензії Мінфіном на провадження господарської діяльності, інформацію, необхідну для здійснення контролю за їх діяльністю;
від Держаудитслужби щомісяця в установленому порядку звіти про проведення контрольних заходів;
( Абзац десятий підпункту 2 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 469 від 22.07.2016 )
від органів місцевого самоврядування, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій інформацію про здійснені запозичення, у тому числі надходження від розміщення облігацій місцевих позик та надходження від укладених договорів про отримання позик, кредитів, кредитних ліній у фінансових установах;
від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку інформацію про реєстрацію випуску облігацій місцевих позик та надходження від їх розміщення, а також про погашення;
( Абзац тринадцятий підпункту 2 пункту 6 виключено на підставі Постанови КМ № 891 від 23.09.2020 )
від позичальників, що отримали кредити під державні гарантії, інформацію про отримання, погашення та обслуговування таких кредитів;
від державних підприємств, у тому числі господарських товариств, у статутному фонді яких державі належить 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв), що отримали зовнішні кредити, інформацію про отримання, погашення та обслуговування таких кредитів;
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 20 серпня 2014 р. № 375
Київ
Про затвердження Положення про Міністерство фінансів України
Кабінет Міністрів України
постановляє:
Затвердити Положення про Міністерство фінансів України, що додається.
Прем'єр-міністр УкраїниА.ЯЦЕНЮК
Інд. 34
ЗАТВЕРДЖЕНО
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!