• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Змін до Порядку подання повідомлень про відкриття/ закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів

Міністерство фінансів України  | Наказ від 18.05.2016 № 488
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 18.05.2016
 • Номер: 488
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 18.05.2016
 • Номер: 488
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
18.05.2016 № 488
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 червня 2016 р.
за № 820/28950
Про затвердження Змін до Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів
Відповідно до статті 69 глави 6 розділу II Податкового кодексу України та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, з метою приведення у відповідність із Законом України від 26 листопада 2015 року № 835-VIII "Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18 серпня 2015 року № 721, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 вересня 2015 року за № 1058/27503, що додаються.
2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Романюк Ю.П.) у встановленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О.Л. та Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р.М.
МіністрО. Данилюк
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної
регуляторної служби України
Голова Державної
фіскальної служби України
Голова Державної служби
спеціального зв'язку
та захисту інформації України
Голова Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
Директор-розпорядник Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб
Заступник Голови
Національного банку України
Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України


К.М. Ляпіна

Р.М. Насіров


Л.О. Євдоченко

Т. Хромаєв

К.М. Ворушилін

Я.В. Смолій


С.І. Кубів
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
18.05.2016 № 488
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 червня 2016 р.
за № 820/28950
ЗМІНИ
до Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів ( z1058-15 )
1. Доповнити пункт 1 розділу ІІ після абзацу другого новим абзацом третім такого змісту:
"У разі відкриття/закриття одного спільного рахунку у цінних паперах для декількох осіб, у спільній власності яких перебувають цінні папери, депозитарні установи направляють Повідомлення щодо кожного платника податків окремо із зазначенням у Повідомленнях спільного рахунку.".
У зв'язку з цим абзаци третій, четвертий вважати абзацами четвертим, п'ятим відповідно.
2. У пункті 1 розділу ІІІ:
1) у підпункті 2:
слова "юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" замінити словами "юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";
слова "припинення юридичної особи" замінити словами "припинення юридичної особи, іншої організації";
2) доповнити підпункт 4 словами "(крім рахунків у цінних паперах)";
3) підпункт 6 викласти в такій редакції:
"6) наявність у Єдиному банку даних про платників податків - юридичних осіб інформації про направлення до Єдиного державного реєстру відомостей про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати податків і зборів або про узгодження плану реорганізації юридичної особи (у разі наявності податкового боргу), які формуються для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи;";
4) підпункт 9 виключити.
У зв'язку з цим підпункт 10 вважати підпунктом 9;
5) у підпункті 9 слова "відокремлених підрозділів" замінити словами "відокремлених підрозділів, іншої організації".
3. У пункті 1 розділу VI слово "ДРФО" замінити словами "Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків".
4. У додатку 4 до Порядку:
1) у рядку з кодом причини відмови 2 слова "припинення юридичної особи" замінити словами "припинення юридичної особи, іншої організації";
2) рядок з кодом причини відмови 4 доповнити словами "(крім рахунків у цінних паперах)";
3) рядок з кодом причини відмови 6 викласти в такій редакції:
"Наявність у Єдиному банку даних про платників податків - юридичних осіб інформації про направлення до Єдиного державного реєстру відомостей про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати податків і зборів або про узгодження плану реорганізації юридичної особи (у разі наявності податкового боргу), які формуються для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи";
4) рядок з кодом причини відмови 9 виключити;
5) у рядку з кодом причини відмови 10 слова "відокремлених підрозділів" замінити словами "відокремлених підрозділів, іншої організації".
Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології
бухгалтерського обліку
Ю.П. Романюк