• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 18 серпня 2015 року № 721

Міністерство фінансів України  | Наказ від 13.12.2023 № 698
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 13.12.2023
 • Номер: 698
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 13.12.2023
 • Номер: 698
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
13.12.2023 № 698
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 грудня 2023 р.
за № 2276/41332
Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 18 серпня 2015 року № 721
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 5 від 04.01.2024 )
Відповідно до статті 69 глави 6 розділу II Податкового кодексу України, Закону України від 12 січня 2023 року № 2888-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо платіжних послуг", Закону України від 30 червня 2023 року № 3219-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану", підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:
1. Внести до наказу Міністерства фінансів України від 18 серпня 2015 року № 721 "Про затвердження Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 вересня 2015 року за № 1058/27503, такі зміни:
( Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 5 від 04.01.2024 )
заголовок викласти в такій редакції:
"Про затвердження Порядку подання повідомлень про відкриття / закриття рахунків / електронних гаманців платників податків у банках, інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг / емітентах електронних грошей до контролюючих органів ";
( Абзац третій пункту 1 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 5 від 04.01.2024 )
пункт 1 викласти в такій редакції:
"1. Затвердити Порядок подання повідомлень про відкриття / закриття рахунків/електронних гаманців платників податків у банках, інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг/емітентах електронних грошей до контролюючих органів, що додається.".
( Абзац п'ятий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 5 від 04.01.2024 )
2. Затвердити Зміни до Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18 серпня 2015 року № 721, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 04 вересня 2015 року за № 1058/27503 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 09 липня 2019 року № 292), що додаються.
3. Установити, що на період до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України Порядок подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків / електронних гаманців платників податків у банках, інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг/емітентах електронних грошей до контролюючих органів, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 18 серпня 2015 року № 721, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04 вересня 2015 року за № 1058/27503 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 09 липня 2019 року № 292), застосовується з урахуванням особливостей, визначених підпунктами 69.17, 69.32 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України . Банки, інші фінансові установи, небанківські надавачі платіжних послуг / емітенти електронних грошей повідомлення про відкриття /закриття рахунків / електронних гаманців платників податків, визначених пунктом 69.1 статті 69 глави 6 розділу II Податкового кодексу України, до контролюючих органів зобов’язані подати:
у строк, визначений підпунктом 69.17 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України,- повідомлення про відкриття/закриття рахунків / електронних гаманців, відкритих/закритих до 01 серпня 2023 року, крім повідомлень небанківських надавачів платіжних послуг/емітентів електронних грошей про відкриття рахунків/електронних гаманців, не закритих на 01 квітня 2023 року, які небанківські надавачі платіжних послуг / емітенти електронних грошей зобов’язані надіслати відповідно до абзацу другого підпункту 69.32 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України протягом одного місяця з дня припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України;
у день відкриття/закриття рахунків / електронних гаманців - повідомлення про відкриття/закриття рахунків / електронних гаманців, відкритих/закритих з 01 серпня 2023 року.
4. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Воробей С.І. та Голову Державної податкової служби України.

Міністр

С. Марченко

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Голови Державної служби
спеціального зв’язку та захисту
інформації України

В.о. Голови Державної податкової
служби України

Перший заступник Міністра цифрової
трансформації України

Голова Національного банку України

Голова Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку

В.о. директора-розпорядника Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб

О. Потій


Т. Кірієнко


О. Вискуб

А. Пишний


Р. Магомедов


А. Оленчик
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
13 грудня 2023 року № 698
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 грудня 2023 р.
за № 2276/41332
ЗМІНИ
до Порядку подання повідомлень про відкриття / закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18 серпня 2015 року № 721, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 04 вересня 2015 року за № 1058/27503 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 09 липня 2019 року № 292)
( Див. текст )( Заголовок із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 5 від 04.01.2024 )
1. Заголовок цього Порядку викласти в такій редакції:
"ПОРЯДОК
подання повідомлень про відкриття / закриття рахунків/ електронних гаманців платників податків у банках, інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг/ емітентах електронних грошей до контролюючих органів ".
2. У розділі I:
1) у пункті 1:
в абзаці першому слова "рахунків", "банками, іншими фінансовими установами (далі - фінансові установи)" замінити словами "рахунків / електронних гаманців", "банками, іншими фінансовими установами, небанківськими надавачами платіжних послуг / емітентами електронних грошей" відповідно;
в абзаці другому слова "електронному вигляді" замінити словами "електронній формі";
2) у пункті 2:
слова "банки та інші фінансові установи" в усіх відмінках замінити словами "банки, інші фінансові установи, небанківські надавачі платіжних послуг / емітенти електронних грошей" у відповідних відмінках;
слова "закриття рахунків", "відкриття/закриття рахунків", "у взятті рахунків" замінити словами "закриття рахунків / електронних гаманців", "відкриття/закриття рахунків / електронних гаманців", "у взятті рахунків / електронних гаманців" відповідно;
3) у пункті 4:
слова "Банки та інші фінансові установи відкривають поточні та інші рахунки" замінити словами "Банки, інші фінансові установи, небанківські надавачі платіжних послуг / емітенти електронних грошей відкривають відповідні рахунки / електронні гаманці, передбачені законодавством України";
слово "банком" замінити словами "банком, іншою фінансовою установою, небанківським надавачем платіжних послуг / емітентом електронних грошей";
4) у пункті 5 слова "Банки та інші фінансові установи", "рахунку" замінити словами "Банки, інші фінансові установи, небанківські надавачі платіжних послуг / емітенти електронних грошей", "рахунку / електронного гаманця" відповідно;
5) у пункті 6:
в абзаці другому слова "рахунків", "особа фінансової установи, якій керівником фінансової установи" замінити словами "рахунків / електронних гаманців", "особа банку, іншої фінансової установи, небанківського надавача платіжних послуг / емітента електронних грошей, якій відповідним керівником" відповідно;
в абзацах третьому, четвертому, шостому слова "фінансова установа" у всіх відмінках замінити словами "банк, інша фінансова установа, небанківський надавач платіжних послуг / емітент електронних грошей" у відповідних відмінках;
абзац третій доповнити новим реченням такого змісту: "Для цілей цього Порядку терміни "робочий день", "робочий (операційний день)" - кожний день тижня, за винятком вихідних, святкових і неробочих днів, встановлених законодавством;";
в абзаці четвертому слово "одній" замінити словом "одному";
в абзацах восьмому, дев’ятому слова "рахунків", "банках та інших фінансових установах" замінити словами "рахунків / електронних гаманців", "банках, інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг / емітентах електронних грошей" відповідно;
абзац десятий викласти в такій редакції:
"рахунок / електронний гаманець за стандартом IBAN - рахунок / електронний гаманець, номер якого сформовано відповідно до Національного стандарту України "Фінансові операції. Правила формування міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні (IBAN Registry:2009, NEQ) ДСТУ-Н 7167:2010", затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 № 454 (далі - стандарт IBAN), та нормативно-правових актів Національного банку України, які регулюють запровадження номера банківського рахунку / платіжного рахунку / електронного гаманця в Україні;";
абзац одинадцятий виключити.
У зв’язку з цим абзаци дванадцятий - п’ятнадцятий вважати абзацами одинадцятим - чотирнадцятим відповідно;
в абзацах одинадцятому, дванадцятому слова "рахунків", "фінансовій установі" замінити словами "рахунків / електронних гаманців", "банку, іншій фінансовій установі, небанківському надавачу платіжних послуг / емітента електронних грошей" відповідно;
доповнити після абзацу дванадцятого абзацом тринадцятим такого змісту:
"Термін "емітент електронних грошей" вживається у значенні, визначеному Законом України "Про платіжні послуги".".
У зв’язку з цим абзаци тринадцятий, чотирнадцятий вважати абзацами чотирнадцятим, п’ятнадцятим відповідно;
абзац чотирнадцятий викласти в такій редакції:
"Терміни "нерезиденти", "самозайнята особа" вживаються у значеннях, визначених Кодексом.".
3. У розділі II:
1) в абзаці першому пункту 1 слова "Національний банк України, банки та інші фінансові установи у день відкриття/закриття рахунку" замінити словами "Банки, інші фінансові установи, небанківські надавачі платіжних послуг / емітенти електронних грошей у день відкриття/закриття рахунку/ електронного гаманця";
2) у пунктах 2-7 слово "рахунок" в усіх відмінках і числах замінити словами "рахунок / електронний гаманець" у відповідних відмінках і числах;
3) в абзаці першому пункту 4 після речення першого доповнити реченням другим такого змісту: "За наявності технічної можливості цілодобового режиму роботи інформаційно-комунікаційної системи ДПС без зупинення її роботи у вихідні дні Повідомлення-відповідь надсилається у цілодобовому режимі, але не пізніше строку, встановленого цим пунктом.".
( Абзац перший підпункту 3 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 5 від 04.01.2024 )
У зв’язку з цим речення друге вважати реченням третім;
4) у пунктах 4-6 слова "фінансова установа" в усіх відмінках і числах замінити словами "банк, інша фінансова установа, небанківський надавач платіжних послуг / емітент електронних грошей" у відповідних відмінках і числах;
5) у пункті 7 слова "Фінансові установи", "банки та інші фінансові установи" замінити словами "Банки, інші фінансові установи, небанківські надавачі платіжних послуг / емітенти електронних грошей", "банки, інші фінансові установи, небанківських надавачів платіжних послуг / емітентів електронних грошей" відповідно;
6) у пункті 8:
в абзаці першому слова "рахунки в банках України" замінити словами "рахунки / електронні гаманці в банках України (крім кореспондентських рахунків, що відкриваються банкам-нерезидентам), в інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг / емітентах електронних грошей";
в абзаці третьому слова "Банки та інші фінансові установи відкривають поточні та інші рахунки" замінити словами "Банки, інші фінансові установи, небанківські надавачі платіжних послуг / емітенти електронних грошей відкривають відповідні рахунки / електронні гаманці";
абзац четвертий виключити;
7) у пункті 9:
в абзаці першому слова "рахунки у банках та інших фінансових установах" замінити словами "рахунки / електронні гаманці у банках, інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг / емітентах електронних грошей";
в абзаці другому слова "фінансової установи", "рахунок", "Інформаційні повідомлення про припинення (зняття з обліку) платників податків до банків, які виключено з Державного реєстру банків, не надсилаються" замінити словами "банку, іншої фінансової установи, небанківського надавача платіжних послуг / емітента електронних грошей", "рахунок / електронний гаманець", "Інформаційні повідомлення про припинення (зняття з обліку) платників податків до банків, інших фінансових установ, небанківських надавачів платіжних послуг / емітентів електронних грошей, які виключено з Державного реєстру банків / Державного реєстру фінансових установ / Реєстру платіжної інфраструктури, не надсилаються" відповідно;
8) у пункті 11:
слово "рахунку" замінити словами "рахунку / електронного гаманця";
слова та цифри "серія та номер паспорта (для фізичної особи, яка має відмітку в паспорті громадянина України зразка 1994 року про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта)/номер паспорта (для фізичної особи, у якої в паспорті у формі пластикової картки типу ID-1 проставлено слово "відмова")" замінити словами "серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичної особи - платника податків, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку в паспорті)".
4. У розділі III:
1) у заголовку слово "рахунку" замінити словами "рахунку / електронного гаманця";
( Підпункт 1 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 5 від 04.01.2024 )
2) у пункті 1:
в абзаці першому, підпунктах 4, 6 слова "рахунок" у всіх відмінках і числах замінити словами "рахунок / електронний гаманець" у відповідних відмінках і числах;
у підпунктах 3, 7 слова "такого рахунку" замінити словами "такого рахунку / електронного гаманця";
у підпункті 4 слова "фінансова установа" у всіх відмінках замінити словами "банк, інша фінансова установа, небанківський надавач платіжних послуг / емітент електронних грошей" у відповідних відмінках;
3) у пункті 2 слово "рахунку" замінити словами "рахунку / електронного гаманця";
5. У розділі IV:
1) в абзаці шостому пункту 1 слово "одній" замінити словом "одному";
2) у пункті 7 слово "цій" виключити.
6. У розділі V:
1) в абзаці третьому пункту 1 слово "банках" замінити словами "банках, інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг / емітентах електронних грошей";
2) в абзаці першому пункту 2 слова "кваліфіковані сертифікати" замінити словами "кваліфіковані електронні підписи";
3) в абзаці першому пункту 3 слова "файла F, P, K" замінити словами "файлу F, P, K, Н";
4) в абзаці першому пункту 4 слово "якій" замінити словом "яких";
5) в абзаці першому пункту 8 слова "файла R, D" замінити словами "файлу R, D, М".
7. У розділах IV-VI:
слова "фінансова установа", "банк чи інша фінансова установа" в усіх відмінках і числах замінити словами "банк, інша фінансова установа, небанківський надавач платіжних послуг / емітент електронних грошей" у відповідних відмінках і числах;
слово "рахунок" в усіх відмінках і числах замінити словами "рахунок / електронний гаманець" у відповідних відмінках і числах;
слова "журнал реєстрації повідомлень про відкриття/закриття рахунків у фінансових установах" в усіх відмінках замінити словами "журналу реєстрації повідомлень про відкриття/закриття рахунків / електронних гаманців у банках, інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг / емітентах електронних грошей" у відповідних відмінках.
8. У додатках до цього Порядку:
1) у додатку 1:
заголовок цього додатку викласти в такій редакції:
"ФОРМА ТА ЗМІСТ
електронних повідомлень про відкриття/закриття рахунків/ електронних гаманців платників податків у банках, інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг / емітентах електронних грошей ";
у розділі I:
у пункті 1:
підпункт 2 викласти в такій редакції:
"2) файл F формується банком, іншою фінансовою установою, небанківським надавачем платіжних послуг, які ведуть рахунки клієнтів/користувачів;";
у рядках 2, 6, 8-10 таблиці 1 підпункту 3 слово "клієнта" замінити словами "клієнта/користувача";
у підпункті 4:
в абзаці першому:
слова "в реквізиті "Код ID НБУ" у файлах F та R зазначається єдиний ідентифікатор Національного банку України (далі - код ID НБУ)" замінити словами "в реквізиті "Єдиний ідентифікатор Національного банку України" у файлах F, R, Н, M зазначається єдиний ідентифікатор Національного банку України (далі - код ID НБУ)";
слово "банку" замінити словами "банку, іншій фінансовій установі, небанківському надавачу платіжних послуг / емітенту електронних грошей";
в абзаці четвертому слова "зазначається реєстраційний номер фінансової установи, згідно з яким її внесено" замінити словами "зазначається реєстраційний номер, згідно з яким небанківську фінансову установу внесено";
у підпункті 5:
в абзаці першому слова "файлів F, P та K" замінити словами "файлів F, P, K, Н";
абзаци другий, третій викласти в такій редакції:
""1" - у разі відкриття банками, іншими фінансовими установами, небанківськими надавачами платіжних послуг / емітентами електронних грошей рахунку (кореспондентського рахунку) у національній та іноземних валютах, у цінних паперах / електронного гаманця на підставі документів, поданих клієнтом/користувачем;
"3" - у разі закриття рахунку (кореспондентського рахунку) у національній та іноземних валютах, у цінних паперах / електронного гаманця на підставі заяви клієнта/користувача та інших підставах, передбачених законодавством України або договором між банком, іншою фінансовою установою, небанківським надавачем платіжних послуг / емітентом електронних грошей і клієнтом/користувачем";
в абзацах четвертому, п’ятому слова "єдиний ідентифікатор Національного банку України" замінити словами "код ID НБУ", слова "валюта рахунку" виключити;
у підпункті 6:
слово "клієнта" замінити словами "клієнта/користувача";
слова та цифри "відповідно до Національного стандарту України "Фінансові операції. Правила формування міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні (IBAN Registry:2009, NEQ) ДСТУ-Н 7167:2010", затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року № 454 (далі - стандарт IBAN), та додатка 2 до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 11 вересня 2017 року № 89 (зі змінами)" замінити словами "з урахуванням вимог нормативно-правових актів Національного банку України, які регулюють запровадження номера банківського рахунку / платіжного рахунку / електронного гаманця в Україні";
у підпункті 8 слова "клієнта", "файлів F, P, R, D", "банком" замінити словами "клієнта/користувача", "файлів F, P, Н, R, D, М", "банком, іншою фінансовою установою, небанківським надавачем платіжних послуг / емітентом електронних грошей" відповідно;
у пункті 4:
у підпункті 2:
слова "від фінансової установи", "до фінансових установ" замінити словами "від банків, інших фінансових установ, небанківських надавачів платіжних послуг", "до банків, інших фінансових установ, небанківських надавачів платіжних послуг" відповідно;
у рядках 2, 4, 6, 8 таблиці 4 підпункту 3 слово "клієнта" замінити словами "клієнта/користувача";
підпункт 5 викласти в такій редакції:
"5) перелік кодів причини відмови у взятті на облік рахунку / електронного гаманця, які зазначаються в реквізиті "Код причини відмови у взятті на облік рахунку" файлів R, D або "Код причини відмови у взятті на облік електронного гаманця" файлу М наведено в додатку 7 до цього Порядку.";
у пункті 6:
у підпункті 2 слова "до фінансової установи, в якій відкрито рахунок" замінити словами "до банку, іншої фінансової установи, небанківського надавача платіжних послуг / емітента електронних грошей, в якому відкрито рахунок / електронний гаманець";
у підпункті 3:
у таблиці 6:
у рядках 1, 2 слова "фінансової установи, в якій відкрито рахунок / кореспондентський рахунок" замінити словами "банку, іншої фінансової установи, небанківського надавача платіжних послуг / емітента електронних грошей, в якому відкрито рахунок / кореспондентський рахунок / електронний гаманець";
у рядках 6, 8, 9, 15 слово "клієнта" замінити словами "клієнта/користувача";
у рядках 13, 19 слово "рахунку" замінити словами "рахунку / електронного гаманця";
рядок 14 викласти в такій редакції:
"
14 Електронний гаманець (IBAN) Н_ACCOUNT
";
рядок 17 виключити.
У зв’язку з цим рядки 18, 19 вважати рядками 17, 18 відповідно;
підпункт 9 викласти в такій редакції:
"9) із реквізитів "Рахунок клієнта/користувача (IBAN)", "Рахунок клієнта (у цінних паперах)", "Кореспондентський рахунок (IBAN)" файла U вибирається один реквізит відповідно до типу рахунку, щодо якого надається інформація;";
доповнити після пункту 6 пунктами 7, 8 такого змісту:
"7. Електронне повідомлення про відкриття/закриття електронних гаманців:
1) функціональний підтип файлу повідомлень - Н;
2) файл Н формується емітентом електронних грошей;
3) файл Н містить повідомлення, структуру якого наведено в таблиці 7;
Таблиця 7
Структура повідомлення про відкриття/ закриття електронних гаманців платника податків
№ з/п Реквізит Назва
1 2 3
1 Єдиний ідентифікатор Національного банку України BANK_ID
2 Податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичної особи - платника податків, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку в паспорті) користувача згідно з реєстром, тип якого визначений у реквізиті 3 NUM
3 Реєстр, якому належить податковий номер:
1 - ЄДРПОУ, 2 - ДРФО, 3 - податковий номер, наданий контролюючим органом, 4 - серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичної особи - платника податків, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку в паспорті)
RST_TYPE
4 Тип операції: 1 - відкрито електронний гаманець, 3 - закрито електронний гаманець OPER_TYPE
5 Дата операції OPER_DATE
6 Електронний гаманець (IBAN) Н_ACCOUNT
7 Валюта електронного гаманця (гривня) Н_CURRENCY
8 Резидентність користувача: 1 - резидент, 2 - нерезидент RESIDENT
9 Скорочене найменування (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)) користувача CLIENT_NAME
10 Податкова адреса користувача CLIENT_ADDR
( Абзац сорок сьомий підпункту 1 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 5 від 04.01.2024 )
4) у реквізиті "Електронний гаманець (IBAN)" файлів Н, М та U зазначається номер електронного гаманця за стандартом IBAN, сформований з урахуванням вимог нормативно-правового акта Національного банку України, який регулює запровадження номера платіжного рахунку користувача/електронного гаманця в Україні;
5) реквізит "Валюта електронного гаманця (гривня)" файлів Н та М зазначається у гривні з урахуванням вимог частини першої статті 59 Закону України "Про платіжні послуги".
8. Електронне повідомлення про взяття на облік у контролюючому органі електронних гаманців (Файл-відповідь):
1) функціональний підтип Файлу-відповіді - М;
2) файл М формується ДПС як результат обробки повідомлень в електронній формі про відкриття електронних гаманців, отриманих від емітента електронних грошей файлом Н. Файли М надсилаються до емітентів електронних грошей з інформацією щодо взяття на облік електронних гаманців платників податків у контролюючих органах;
3) файл М містить повідомлення-відповіді, структуру яких наведено в таблиці 8:
Таблиця 8
Структура повідомлення-відповіді про взяття на облік у контролюючому органі електронних гаманців платників податків, яке подається у Файлі-відповіді - М
№ з/п Реквізит Назва
1 2 3
1 Єдиний ідентифікатор Національного банку України BANK_ID
2 Податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичної особи - платника податків, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку в паспорті) користувача згідно з реєстром, тип якого визначений у реквізиті 3 NUM
3 Реєстр, якому належить податковий номер:
1 - ЄДРПОУ, 2 - ДРФО, 3 - номер, наданий контролюючим органом, 4 - серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичної особи - платника податків, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку в паспорті)
RST_TYPE
4 Скорочене найменування (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)) користувача згідно з повідомленням CLIENT_NAME
5 Дата операції OPER_DATE
6 Електронний гаманець (IBAN) Н_ACCOUNT
7 Валюта електронного гаманця (гривня) CURRENCY
8 Резидентність користувача: 1 - резидент, 2 - нерезидент RESIDENT
9 Дата отримання контролюючим органом повідомлення RECEIVE_DATE
10 Дата взяття електронного гаманця на облік у контролюючому органі STS_DATE
11 Код причини відмови у взятті на облік електронного гаманця REASON
12 Ідентифікатор запису REC_ID
13 Найменування Файлу повідомлень - Н, у якому було надано інформацію про електронний гаманець PROC_FILE_NAME
14 Порядковий номер повідомлення, на яке надається відповідь, у Файлі повідомлень - Н REC_NUM
( Абзац п’ятдесят четвертий підпункту 1 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 5 від 04.01.2024 )
4) реквізит "Ідентифікатор запису" відповідає номеру відповідного запису з електронного журналу реєстрації повідомлень про відкриття/закриття рахунків / електронних гаманців у банках, інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг / емітентах електронних грошей за формою № П3, наведеною в додатку 9 до цього Порядку.".
У зв’язку з цим пункт 7 вважати пунктом 9;
у підпунктах 1-3 пункту 9 слова "фінансова установа" у всіх відмінках замінити словами "банк, інша фінансова установа, небанківський надавач платіжних послуг / емітент електронних грошей" у відповідних відмінках;
у розділі II:
у пункті 1:
в абзаці третьому слова "рахунків", "фінансовими установами" замінити словами "рахунків / електронних гаманців", "банками, іншими фінансовими установами, небанківськими надавачами платіжних послуг / емітентами електронних грошей" відповідно;
в абзацах шостому, сьомому, восьмому слова "фінансової установи" замінити словами "банку, іншої фінансової установи, небанківського надавача платіжних послуг / емітента електронних грошей";
в абзаці четвертому пункту 2 слова "фінансової установи" замінити словами "банку, іншої фінансової установи, небанківського надавача платіжних послуг/емітента електронних грошей";
2) додатки 2, 6 викласти у нових редакціях, що додаються;
3) у додатку 4 слова "Код фінансової установи*", "Відповідальна особа фінансової установи" замінити словами "Код ID НБУ*", "Відповідальна особа" відповідно;
4) у додатку 5:
( Зміни )( Абзац восьмий підпункту 4 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 5 від 04.01.2024 )
5) у додатку 7:
у заголовку цього додатку, рядках 4, 6 слово "рахунок" у всіх відмінках і числах замінити словами "рахунок / електронний гаманець" у відповідних відмінках і числах;
( Абзац другий підпункту 5 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 5 від 04.01.2024 )
у рядку 0 слово "Рахунок" замінити словами "Рахунок/електронний гаманець";
у рядку 3 слова "про відкриття такого рахунку" замінити словами "про відкриття такого рахунку/електронного гаманця";
у рядку 4 слова "Файл-відповідь R/D" замінити словами "Файл-відповідь R/D/М";
у рядку 7 слова "такого рахунку" замінити словами "такого рахунку/електронного гаманця";
6) у додатку 8:
у рядках 2109, 2130 слова "фінансова установа" у всіх відмінках замінити словами "банк, інша фінансова установа, небанківський надавач платіжних послуг/емітент електронних грошей" у відповідних відмінках;
у рядках 2121, 2122, 2124, 2136, 2138 слово "рахунок" у всіх відмінках замінити словами "рахунок/електронний гаманець" у відповідних відмінках;
у рядках 2124, 2125, 2126 слова "F або P" замінити словами "F, P або Н";
у рядку 2126 слова "Фінансова установа" замінити словами "Банк, інша фінансова установа, небанківський надавач платіжних послуг/емітент електронних грошей";
у рядках 2131, 2136, 2139, 2140, 2161 слово "клієнта" замінити словами "клієнта/користувача";
у рядку 2162 слова "Рахунок клієнта", "у попередній фінансовій установі" замінити словами "Рахунок / електронний гаманець клієнта/користувача", "у попередньому банку, іншій фінансовій установі, небанківського надавача платіжних послуг / емітента електронних грошей" відповідно;
рядок 2165 викласти в такій редакції:
"
2165 Помилка в типі операції: заповнено поля "Рахунок / електронний гаманець клієнта / користувача (у попередньому банку, іншій фінансовій установі, небанківського надавача платіжних послуг / емітента електронних грошей)" та/або "Дата відкриття рахунку / електронного гаманця (у попередньому банку, іншій фінансовій установі, небанківського надавача платіжних послуг / емітента електронних грошей) (за наявності)", та/або "Єдиний ідентифікатор Національного банку України фінансової установи, в якій було відкрито рахунок у цінних паперах", та/або "Код небанківської фінансової установи, в якій було відкрито рахунок у цінних паперах", та/або "Код за ЄДРПОУ депозитарної установи, в якій клієнту було відкрито рахунок у цінних паперах", та/або "Найменування депозитарної установи, в якій клієнту було відкрито рахунок у цінних паперах", але тип операції не "8"
";
( Абзац дев’ятий підпункту 6 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 5 від 04.01.2024 )
7) у додатку 9:
у заголовку цього додатку слова "рахунків у фінансових установах" замінити словами "рахунків / електронних гаманців у банках, інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг / емітентах електронних грошей";
( Абзац другий підпункту 7 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 5 від 04.01.2024 )
у графі 5 слова "фінансової установи" замінити словами "банку, іншої фінансової установи, небанківського надавача платіжних послуг / емітента електронних грошей";
у графах 11, 14, 15 слово "рахунку" замінити словами "рахунку / електронного гаманця";
8) у додатку 10 слова "щодо рахунків" замінити словами "щодо рахунків / електронних гаманців";
9) у додатку 11:
у пункті 2 слова "рахунки", "фінансових установах" замінити словами "рахунки/електронні гаманці", "банках, інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг / емітентах електронних грошей відповідно;
у графах "Номер рахунку", "Статус рахунку (відкритий/закритий)" слово "рахунку" замінити словами "рахунку / електронного гаманця";
10) у тексті додатків:
слова та цифри "фізичної особи, яка має відмітку в паспорті громадянина України зразка 1994 року про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, номер паспорта - для фізичної особи, у якої в паспорті у формі пластикової картки типу ID-1 проставлено слово "відмова"" замінити словами "фізичної особи - платника податків, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку в паспорті" у відповідних відмінках;
слова "для фізичної особи, яка має відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта)" у всіх відмінках замінити словами "для фізичної особи - платника податків, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку в паспорті" у відповідних відмінках;
слова "Порядок подання повідомлень про відкриття/ закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів" у всіх відмінках замінити словами "Порядок подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків / електронних гаманців платників податків у банках, інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг/ емітентах електронних грошей до контролюючих органів" у відповідних відмінках;
( Абзац четвертий підпункту 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 5 від 04.01.2024 )
слова "журнал реєстрації повідомлень про відкриття/закриття рахунків у фінансових установах" у всіх відмінках замінити словами "журнал реєстрації повідомлень про відкриття/закриття рахунків / електронних гаманців у банках, інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг / емітентах електронних грошей" у відповідних відмінках.

В.о. директора
Департаменту податкової
політикиЛ. Максименко
Додаток 2
до Порядку подання повідомлень
про відкриття / закриття
рахунків/ електронних гаманців
платників податків у банках,
інших фінансових установах,
небанківських надавачах платіжних
послуг/ емітентах електронних грошей
до контролюючих органів
(пункт 2 розділу II)
Форма № П1
ПОВІДОМЛЕННЯ
про відкриття/закриття рахунку / електронного гаманця платника податків у національній та іноземній валютах
( Див. текст )( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 5 від 04.01.2024 )
Додаток 6
до Порядку подання повідомлень
про відкриття / закриття
рахунків/ електронних гаманців
платників податків у банках,
інших фінансових установах,
небанківських надавачах платіжних
послуг/ емітентах електронних грошей
до контролюючих органів
(пункт 9 розділу II)
Форма № П8
Інформаційне повідомлення
про припинення (зняття з обліку) платника податків
( Див. текст )( Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 5 від 04.01.2024 )