• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів

Міністерство фінансів України  | Наказ, Витяг, Запит, Журнал, Довідник, Перелік, Форма, Повідомлення, Порядок від 18.08.2015 № 721
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ, Витяг, Запит, Журнал, Довідник, Перелік, Форма, Повідомлення, Порядок
 • Дата: 18.08.2015
 • Номер: 721
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ, Витяг, Запит, Журнал, Довідник, Перелік, Форма, Повідомлення, Порядок
 • Дата: 18.08.2015
 • Номер: 721
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
18.08.2015 № 721
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 вересня 2015 р.
за № 1058/27503
Про затвердження Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 488 від 18.05.2016 № 292 від 09.07.2019 )
Відповідно до статті 69 глави 6 розділу II Податкового кодексу України та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів, що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства доходів і зборів України від 26 грудня 2013 року № 853 "Про затвердження Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21 січня 2014 року за № 121/24898.
3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М.О.) у встановленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
4. Державній фіскальній службі України (Насіров Р.М.) забезпечити:
розміщення цього наказу на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України;
приведення протягом двох місяців функціонуючого програмного забезпечення у відповідність із цим наказом.
5. Цей наказ набирає чинності через два місяці з дня його офіційного опублікування.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О.Л. та Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р.М.
В. о. МіністраІ. Уманський
ПОГОДЖЕНО:
Т.в.о. Голови Державної
регуляторної служби України
Голова Державної
фіскальної служби України
Директор-розпорядник Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб
Голова Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
Голова Державної служби
спеціального зв'язку
та захисту інформації України
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України
Заступник Голови
Національного банку України


В.П. Загородній

Р.М. Насіров

К.М. Ворушилін

Т. Хромаєв


Л.О. Євдоченко

А. Абромавичус

Я.В. Смолій
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства фінансів України
18.08.2015 № 721
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 09 липня 2019 року № 292
)
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 вересня 2015 р.
за № 1058/27503
ПОРЯДОК
подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів
I. Загальні положення
1. Цей Порядок розроблено відповідно до Податкового кодексу України (далі - Кодекс) з метою визначення основних організаційно-правових засад обміну інформацією щодо відкриття/закриття рахунків платників податків в електронному вигляді між ДФС та банками, іншими фінансовими установами (далі - фінансові установи).
Обмін електронними документами здійснюється в електронному вигляді з урахуванням вимог законодавства з питань документування управлінської діяльності, Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронні довірчі послуги", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" та відповідно до Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06 червня 2017 року № 557, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03 серпня 2017 року за № 959/30827 (далі - Порядок обміну електронними документами).
2. Цей Порядок визначає послідовність дій банків та інших фінансових установ під час надання повідомлень про відкриття або закриття рахунків (далі - Повідомлення) платників податків - юридичних осіб (резидентів і нерезидентів) незалежно від організаційно-правової форми, відокремлених підрозділів та представництв юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність (далі - платники податків) до контролюючих органів, у яких обліковуються платники податків, та відкриття або закриття банками власних кореспондентських рахунків, а також форму і зміст повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах, перелік підстав для відмови контролюючих органів у взятті рахунків на облік.
3. Дія цього Порядку не поширюється на депозитарні установи в разі відкриття ними рахунків у цінних паперах власникам для обліку прав на належні цим власникам дематеріалізовані цінні папери відповідно до договорів з емітентами цих цінних паперів про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників. Зобов’язання, передбачені статтею 69 глави 6 розділу ІІ Кодексу , мають бути виконані депозитарною установою в разі звернення осіб, зазначених у цій статті, у день укладання ними договору про обслуговування рахунку в цінних паперах.
4. Банки та інші фінансові установи відкривають поточні та інші рахунки платникам податків - юридичним особам (резидентам і нерезидентам) незалежно від організаційно-правової форми, відокремленим підрозділам та представництвам юридичних осіб, для яких законом установлено особливості їх державної реєстрації та які не включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр), фізичним особам, які провадять незалежну професійну діяльність, за наявності документів, виданих контролюючими органами, що підтверджують взяття їх на облік у таких органах, або виписки з Єдиного державного реєстру (для осіб, взяття на облік яких у контролюючих органах здійснюється на підставі відомостей з Єдиного державного реєстру, наданих державним реєстратором згідно із Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" ), чи інформації із цього реєстру, отриманої банком відповідно до закону, із зазначенням даних про взяття на облік у контролюючих органах як платника податків.
5. Банки та інші фінансові установи зобов’язані надіслати повідомлення про відкриття або закриття рахунку платника податків до контролюючого органу, у якому обліковується платник податків, у день відкриття/закриття рахунку.
6. У цьому Порядку нижчезазначені терміни вживаються в таких значеннях:
відповідальна особа за підписання повідомлень про відкриття/закриття рахунків - посадова чи уповноважена особа фінансової установи, якій керівником фінансової установи делеговано право підпису електронних повідомлень про відкриття/закриття рахунків. Інформація про кваліфікований сертифікат такої особи направляється до контролюючого органу в повідомленні про надання інформації щодо кваліфікованих електронних підписів відповідно до вимог Порядку обміну електронними документами;
зміна рахунку за стандартом IBAN - процедура зміни номера діючого банківського рахунку відповідно до правил формування міжнародного номера банківського рахунку IBAN, під час якої діючий банківський рахунок не закривається, а змінюється його номер рахунку;
інформаційний файл - одне або декілька однотипних електронних інформаційних повідомлень про припинення (зняття з обліку) платників податків, сформованих контролюючим органом по одній фінансовій установі;
квитанція про одержання (перша квитанція) - електронне повідомлення, що формується у форматі (стандарті), затвердженому в установленому законодавством порядку, програмним забезпеченням контролюючого органу та засвідчує факт і час отримання електронного документа в момент такого отримання;
квитанція про прийняття до оброблення (друга квитанція) - електронне повідомлення, що формується у форматі (стандарті), затвердженому в установленому законодавством порядку, програмним забезпеченням контролюючого органу та засвідчує факт і час надання фінансовою установою електронного документа, за умови відсутності помилки під час прийняття цього документа;
пакет файлів - електронний документ у форматі Lempel Ziv Welch (ZIP), який містить Файл-відповідь та квитанцію про приймання до оброблення Файла повідомлень;
Повідомлення - електронне повідомлення про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах;
Повідомлення-відповідь - електронне повідомлення про взяття / відмову у взятті на облік у контролюючих органах рахунків платників податків, відкритих у банках та інших фінансових установах;
рахунок за стандартом IBAN - рахунок, номер якого сформовано відповідно до Національного стандарту України "Фінансові операції. Правила формування міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні (IBAN Registry:2009, NEQ) ДСТУ-Н 7167:2010", затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року № 454 (далі - стандарт IBAN), та додатка 2 до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 11 вересня 2017 року № 89 ;
самозайнята особа - платник податку, який є фізичною особою - підприємцем або провадить незалежну професійну діяльність за умови, що така особа не є працівником у межах цієї підприємницької чи незалежної професійної діяльності;
Файл-відповідь - одне або декілька однотипних електронних повідомлень-відповідей про взяття/ відмову у взятті на облік у контролюючих органах рахунків платників податків, відкритих у фінансовій установі;
Файл повідомлень - одне або декілька однотипних електронних повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у фінансовій установі.
Термін "нерезиденти" вживається у значенні, визначеному Законом України "Про валюту і валютні операції" .
Інші терміни, що вживаються в цьому Порядку, застосовуються в значеннях, визначених законодавством України.
II. Вимоги до подання Повідомлень
1. Національний банк України, банки та інші фінансові установи у день відкриття/закриття рахунку платника податків подають відомості про це в електронному вигляді з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронних довірчих послуг, нормативно-правових актів з питань документування управлінської діяльності.
У разі відкриття/закриття власних кореспондентських рахунків банки направляють Повідомлення у порядку, встановленому цим Порядком.
У разі відкриття/закриття одного спільного рахунку в цінних паперах для декількох осіб, у спільній власності яких перебувають цінні папери, депозитарні установи направляють Повідомлення щодо кожного платника податків окремо із зазначенням у Повідомленнях спільного рахунку.
Форму та зміст електронних Повідомлень, інформаційного файла та квитанцій наведено в додатку 1 до цього Порядку.
2. У разі неможливості подання з технічних причин Повідомлення в електронному вигляді з використанням телекомунікаційних мереж таке Повідомлення може бути надано або надіслано поштою з повідомленням про вручення в паперовому вигляді (за формами згідно з додатками 2, 3, 4 та 5 до цього Порядку) у день відкриття/закриття рахунку до контролюючого органу, у якому обліковується платник податків. У такому разі Повідомлення надається або надсилається разом із супровідним листом, у якому зазначається причина неможливості подання Повідомлення в електронному вигляді з використанням телекомунікаційних мереж.
3. У разі ліквідації банку повідомлення про закриття рахунків платників податків подає голова ліквідаційної комісії або ліквідатор чи уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію банку (далі - ліквідатор банку).
Якщо ліквідатор банку не має можливості відправлення/приймання електронних Повідомлень з використанням телекомунікаційних мереж, то повідомлення про закриття рахунків платників податків подається ліквідатором банку в паперовому вигляді (додатки 2, 3 та 4 до цього Порядку) в день закриття рахунку особисто або надсилається поштою з повідомленням про вручення на адресу відповідного контролюючого органу, у якому обліковується платник податків. Повідомлення про закриття рахунків платників податків засвідчується підписом ліквідатора банку. Використання банком чи ліквідатором банку печатки не є обов’язковим.
4. Контролюючий орган не пізніше ніж на наступний робочий день із дня отримання Повідомлення в електронному вигляді зобов’язаний надіслати до фінансової установи з використанням телекомунікаційних мереж електронне Повідомлення-відповідь щодо взяття рахунку на облік у контролюючому органі, структура якого визначається згідно з додатком 1 до цього Порядку. У разі відмови у взятті рахунку на облік Повідомлення-відповідь має містити підставу для відмови.
Якщо контролюючий орган протягом строку, визначеного абзацом першим цього пункту, не направив повідомлення про відмову у взятті рахунку на облік, такий рахунок вважається взятим на облік у контролюючому органі за мовчазною згодою - у час та дату отримання фінансовою установою повідомлення (квитанції) контролюючого органу про підтвердження факту прийняття повідомлення до оброблення.
5. У разі надходження від фінансової установи повідомлення про відкриття рахунку платника податків у паперовому вигляді контролюючий орган не пізніше ніж на наступний робочий день із дня отримання Повідомлення зобов’язаний надати або надіслати поштою з повідомленням про вручення до фінансової установи, у якій відкрито рахунок платника податків, корінець повідомлення (додатки 2, 3 та 5 до цього Порядку) з відміткою про взяття рахунку на облік або повідомлення контролюючого органу про відмову в узятті на облік рахунку платника податків за формою № П2, наведеною в додатку 6 до цього Порядку, із зазначенням причини відмови.
6. Датою початку видаткових операцій за рахунком платника податків (крім банку) у фінансовій установі є дата однієї з подій, що відбулася першою: отримання фінансовою установою Повідомлення-відповіді з відміткою про взяття рахунку на облік у контролюючому органі або реєстрації отримання фінансовою установою корінця повідомлення з відміткою про взяття рахунку на облік у контролюючому органі, або дата, визначена як дата взяття на облік у контролюючому органі за мовчазною згодою згідно з пунктом 4 цієї глави.
Норми цього пункту не застосовуються під час зміни рахунків клієнтів - платників податків відповідно до вимог стандарту IBAN, якщо до рахунку, який змінюється, банком раніше було отримано електронне Повідомлення-відповідь (корінець повідомлення у паперовому вигляді) з відміткою про взяття рахунку на облік у контролюючому органі та щодо власника рахунку відсутня інформація про зняття з обліку в контролюючому органі чи державну реєстрацію припинення юридичної особи, іншої організації або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.
7. Фінансові установи надають повідомлення про відкриття/закриття будь-яких рахунків фізичних осіб, які мають статус самозайнятих осіб.
Фізичні особи - підприємці та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, зобов’язані повідомляти про свій статус банки та інші фінансові установи, у яких такі особи відкривають рахунки.
8. Підлягають взяттю на облік у контролюючих органах юридичні особи - нерезиденти, які планують відкрити рахунок у банку України. Взяття на облік здійснюється на підставі відповідної заяви та копії витягу з торговельного, банківського або судового реєстру, виданого в країні реєстрації іноземної компанії, організації та легалізованого в установленому порядку, якщо іншого не передбачено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, що супроводжується нотаріально засвідченим перекладом українською мовою.
Норми цього пункту не поширюються на рахунки іноземних інвесторів (фізичних і юридичних осіб, банків), номінальних утримувачів та кореспондентські рахунки, що відкриваються банкам-нерезидентам у банках України.
9. Якщо після припинення (зняття з обліку) платника податків залишились незакритими його рахунки у банках та інших фінансових установах (крім рахунків, відкритих в системі електронного адміністрування податку на додану вартість, системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, або відкритих для зарахування коштів на вимогу фізичних осіб), контролюючий орган доводить до відома цих установ таку інформацію, повідомляючи їм відомості про державну реєстрацію припинення юридичної особи, іншої організації або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця та дані щодо зняття з обліку таких платників податків у контролюючому органі.
Інформаційний файл про припинення (зняття з обліку) платника податків направляється до фінансової установи на останню адресу електронної пошти, яка наявна в базі даних ДФС. У разі відсутності даних щодо адреси електронної пошти фінансової установи контролюючий орган за основним місцем обліку платника податків формує інформаційне повідомлення про припинення (зняття з обліку) платника податків у паперовому вигляді за формою № П8, наведеною в додатку 7 до цього Порядку, та надсилає його поштою з повідомленням про вручення до фінансової установи, у якій відкрито рахунок платника податків. Інформаційні повідомлення про припинення (зняття з обліку) платників податків до банків, які виключено з Державного реєстру банків, не надсилаються.
10. У разі відкриття депозитарною установою рахунку у цінних паперах власнику цінних паперів, який в установленому порядку не закрив свій рахунок у цінних паперах у депозитарній установі, що припинила провадження професійної діяльності на фондовому ринку відповідно до законодавства, така депозитарна установа направляє до контролюючого органу повідомлення про відкриття рахунку у цінних паперах у день відкриття такого рахунку.
У повідомленні про відкриття рахунку у цінних паперах зазначаються тип операції "8 - зміна рахунку (відкриття рахунку у зв’язку з відновленням обліку цінних паперів, що обліковувались на незакритому рахунку в іншій депозитарній установі)", реквізити попередньої депозитарної установи, що припинила провадження професійної діяльності, та рахунок у цінних паперах, який було відкрито у цій депозитарній установі.
III. Підстави для відмови у взятті контролюючим органом рахунку на облік
1. Підставами для відмови у взятті контролюючим органом рахунку на облік є:
1) відсутність платника податків на обліку в контролюючому органі;
2) наявність інформації про зняття з обліку в контролюючому органі чи запису в Єдиному державному реєстрі про державну реєстрацію припинення юридичної особи, іншої організації або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;
3) некоректна дата зміни рахунку за стандартом IBAN - дата зміни рахунку є ранішою, ніж дата відкриття рахунку, номер якого було змінено, або дата зміни рахунку є пізнішою, ніж дата завершення перехідного періоду, встановленого для проведення зміни (не за ініціативою клієнта) діючих рахунків клієнтів банків відповідно до вимог стандарту IBAN;
4) наявність у Єдиному банку даних про платників податків - юридичних осіб чи в Реєстрі самозайнятих осіб інформації про відкриття такого рахунку іншому платнику податків або зазначеному платнику податків, але з іншою датою операції (крім рахунків у цінних паперах);
5) наявність у Єдиному банку даних про платників податків - юридичних осіб чи в Реєстрі самозайнятих осіб інформації про взяття на облік такого рахунку.
Надходження до фінансової установи Повідомлення-відповіді з такою причиною відмови свідчить про те, що рахунок уже взято на облік контролюючим органом. У такому разі Повідомлення-відповідь буде містити дату взяття рахунку на облік у контролюючому органі.
Отримання фінансовою установою Повідомлення-відповіді з причиною відмови у зв’язку з наявністю в Єдиному банку даних про платників податків - юридичних осіб чи в Реєстрі самозайнятих осіб інформації про взяття на облік такого рахунку є підставою для початку видаткових операцій за цим рахунком платника податків;
6) наявність у Єдиному банку даних про платників податків - юридичних осіб інформації про направлення до Єдиного державного реєстру відомостей про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати податків і зборів або про узгодження плану реорганізації юридичної особи (у разі наявності податкового боргу), які формуються для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи;
7) наявність судового рішення щодо заборони взяття рахунків на облік у контролюючих органах;
8) наявність у Єдиному банку даних про платників податків - юридичних осіб чи в Реєстрі самозайнятих осіб інформації про закриття такого рахунку (крім рахунків, які відкриваються в органах Державної казначейської служби України);
9) відсутність у Єдиному державному реєстрі платника податків - фізичної особи - підприємця або юридичної особи чи її відокремлених підрозділів, іншої організації, які відповідно до законодавства мають бути включені до Єдиного державного реєстру;
10) наявність у Єдиному банку даних про платників податків - юридичних осіб чи в Реєстрі самозайнятих осіб інформації про закриття рахунку, щодо якого в повідомленні від фінансової установи надійшла інформація про зміну рахунку за стандартом IBAN;
11) надходження в повідомленні про зміну рахунку за стандартом IBAN інформації про попередній рахунок (у старому форматі), яка не відповідає відомостям Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб чи Реєстру самозайнятих осіб (рахунок відкритий іншому платнику податків або зазначеному платнику податків, але з іншою датою операції).
2. Перелік кодів причин відмови у взятті на облік рахунку платника податків наведено в додатку 8 до цього Порядку.
IV. Вимоги до підготовки та подання електронних документів з використанням телекомунікаційних мереж
1. Обмін інформацією щодо відкриття/закриття рахунків платників податків в електронному вигляді між ДФС та фінансовими установами здійснюється шляхом обміну електронними документами з урахуванням вимог законодавства з питань документування управлінської діяльності.
Один електронний документ може містити інформацію щодо:
одного або декількох однотипних електронних повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у фінансовій установі (Файл повідомлень);
одного або декількох однотипних електронних повідомлень-відповідей про взяття / відмову у взятті на облік у контролюючих органах рахунків платників податків, відкритих у фінансовій установі (Файл-відповідь);
результатів приймання та перевірки зазначених файлів (далі - квитанції);
одного або декількох однотипних електронних інформаційних повідомлень про припинення (зняття з обліку) платників податків, сформованих контролюючим органом по одній фінансовій установі (інформаційний файл).
Файл повідомлень може містити не більше ніж 2 000 повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у фінансовій установі.
Якщо Файл повідомлень містить повідомлення про відкриття рахунку платника податків у фінансовій установі, яке прийняте ДФС до оброблення, на таке повідомлення надається відповідь у вигляді пакета файлів, що містить Файл-відповідь та квитанцію про приймання до оброблення Файла повідомлень.
2. Файли повідомлень, Файли-відповіді, інформаційні файли та квитанції (далі - Файл) формуються на основі специфікації eXtensible Markup Language (XML).
Пакети файлів створюються у форматі Lempel Ziv Welch (ZIP).
3. Контроль Файлів у XML-форматі здійснюється із застосуванням схем контролю XML-документів (XML-Schema). Схеми контролю XML-документів розробляються для кожного типу Файла й поширюються ДФС шляхом розміщення на офіційному веб-порталі.
4. Розробка електронних форм документів та кодування відповідних полів документів здійснюються у форматі Adobe Portable Document Format (PDF). Електронні форми розробляються для кожного типу Файла окремо.
5. Створення електронного документа та/або пакета файлів завершується накладенням кваліфікованих електронних підписів та печатки (за наявності).
6. Під час обміну електронними документами відповідно до цього Порядку здійснюється перевірка правового статусу кваліфікованого електронного підпису чи печатки (за наявності) шляхом встановлення чинності кваліфікованого сертифіката відкритого ключа підписувача на час підписання електронного документа та відповідності особистого ключа підписувача відкритому ключу, зазначеному у кваліфікованому сертифікаті.
Дата і час накладення кваліфікованого електронного підпису чи печатки (за наявності) встановлюються за даними позначки часу, отриманої підписувачем від кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг у момент підпису, а чинність кваліфікованого сертифіката на цей момент встановлюється за даними відповідного онлайн-сервісу кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг (OCSP).
7. Остання адреса електронної пошти, з якої надіслано Файл повідомлень від фінансової установи, зберігається в базі даних ДФС, використовується для відправлення квитанцій та/або пакетів файлів цій фінансовій установі та у разі її зміни оновлюється в базі даних ДФС.
V. Порядок обміну інформацією в електронному вигляді з використанням телекомунікаційних мереж
1. Обмін електронними документами між фінансовими установами та ДФС здійснюється через телекомунікаційні мережі з використанням засобів технічного та криптографічного захисту інформації відповідно до вимог законодавства з питань захисту інформації.
Для захисту інформації, яка передається та приймається під час обміну електронними документами, ДФС та фінансовими установами впроваджуються організаційно-технічні заходи, що забезпечують захист інформації з обмеженим доступом відповідно до Закону України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" .
Організація захисту інформації в банках здійснюється відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України.
Фінансові установи та ДФС під час обміну інформацією щодо відкриття та закриття рахунків в електронному вигляді мають додержуватися вимог законодавства з питань документування управлінської діяльності та Порядку обміну електронними документами.
2. Фінансова установа для підписання електронного документа використовує кваліфіковані сертифікати двох відповідальних осіб фінансової установи та кваліфіковану електронну печатку фінансової установи (за наявності). Для подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків використовуються такі типи підпису: керівник та/або бухгалтер, та/або особа, відповідальна за підписання повідомлень про відкриття/закриття рахунків.
За умови здійснення господарської діяльності без застосування печатки банк чи інша фінансова установа мають право не використовувати кваліфікованої електронної печатки.
3. Фінансова установа створює Файл повідомлень відповідно до затвердженого формату за допомогою програмного забезпечення. Формат Файла повідомлень (функціональний підтип файла F, P, K, V або T) наведено в додатку 1 до цього Порядку.
Другий примірник Файла повідомлень у відкритому вигляді з накладеними кваліфікованими електронними підписами та печаткою (за наявності) зберігається у фінансовій установі.
Для ідентифікації підписувача та підтвердження цілісності даних в електронній формі фінансові установи та ДФС використовують кваліфікований електронний підпис чи печатку (за наявності) з використанням кваліфікованого сертифіката відкритого ключа відповідно до вимог чинного законодавства.
Особистий ключ, який належить підписувачу чи створювачу електронної печатки, зберігається в засобі кваліфікованого електронного підпису чи печатки з урахуванням вимог Порядку використання електронних довірчих послуг в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях державної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 року № 749.
4. Інформаційний файл про припинення (зняття з обліку) платника податків формується програмним забезпеченням ДФС та надсилається до фінансової установи, у якій відкрито рахунок платника податків.
Формат інформаційного файла (функціональний підтип файла U) наведено в додатку 1 до цього Порядку.
5. Квитанція про одержання (перша квитанція) Файла повідомлень - Файл, що формується програмним забезпеченням ДФС та засвідчує факт і час одержання Файла повідомлень. Формат першої квитанції наведено в додатку 1 до цього Порядку.
Перша квитанція є підтвердженням для фінансової установи передання її Файла повідомлень до ДФС із використанням телекомунікаційних мереж у разі, якщо код помилки згідно з довідником помилок, наведеним у додатку 9 до цього Порядку, за Файлом повідомлень, що квитується, дорівнює нулю.
6. Квитанція про прийняття до оброблення (друга квитанція) Файла повідомлень - Файл, що формується програмним забезпеченням ДФС та засвідчує факт і час проходження Файлом повідомлень форматно-логічного контролю, а також містить відомості щодо приймання інформації Файла повідомлень до оброблення або її відхилення.
У другій квитанції зазначаються реквізити Файла повідомлень, що квитується, інформація про фінансову установу, результати розшифрування, відповідність Файла повідомлень затвердженому формату (код помилки за Файлом повідомлень, що квитується) та код помилки щодо кожного Повідомлення, яке відбраковується. Формат другої квитанції наведено в додатку 1 до цього Порядку.
7. Якщо надісланий Файл повідомлень сформовано з помилкою, яка унеможливлює його оброблення, фінансовій установі надсилається друга квитанція про неприйняття Файла повідомлень до оброблення із зазначенням причини. Уся інформація, яка містилася в такому Файлі повідомлень, вважається неприйнятою ДФС.
Якщо Файл повідомлень, що квитується, має помилки в окремих Повідомленнях, то інформація з таких Повідомлень не приймається ДФС, а друга квитанція містить відповідний код помилки для кожного Повідомлення, яке відбраковується. Решту Повідомлень із Файла повідомлень, що квитується, ДФС приймає до оброблення.
8. Файл-відповідь про результати оброблення Файла повідомлень формується програмним забезпеченням ДФС та містить відомості щодо взяття на облік / відмову у взятті на облік у контролюючих органах рахунків платників податків, інформація про відкриття яких надійшла у Файлі повідомлень, на який надається Файл-відповідь, і була прийнята до оброблення в ДФС. Формат Файла-відповіді (функціональний підтип файла R, D або W) наведено в додатку 1 до цього Порядку.
У Файлі-відповіді зазначаються реквізити Файла повідомлень, на який надається відповідь, інформація про фінансову установу та платників податків, які відкривають рахунки у фінансовій установі, реквізити рахунків, а також відомості про дати взяття на облік або причини відмови у взятті на облік у контролюючих органах рахунків платників податків.
Якщо жодного з повідомлень про відкриття рахунків, які надійшли у Файлі повідомлень, за даними другої квитанції не було прийнято до оброблення, на такий Файл повідомлень не надається Файла-відповіді.
Сформовані друга квитанція та Файл-відповідь після накладання на них кваліфікованих електронних підписів та печатки (за наявності) засобами програмного забезпечення ДФС включаються до пакета файлів (ZIP-архів).
9. Другі примірники квитанцій та Файла-відповіді після розшифрування зберігаються у фінансовій установі в електронному вигляді.
10. ДФС забезпечує цілодобовий прийом Файлів повідомлень.
У разі одержання Файла повідомлень до 16:00 год фінансовій установі протягом 2 год із часу прийняття надсилається перша квитанція, яка засвідчує факт одержання Файла повідомлень, а в іншому разі - протягом перших 2 год наступного робочого дня.
Якщо на електронну адресу фінансової установи протягом зазначеного строку після відправки Файла повідомлень не надійшло першої квитанції, фінансова установа має вважати Файл повідомлень неодержаним і вжити заходів для його повторного відправлення.
Оброблення Файлів повідомлень здійснюється з 9 до 17 год щодня, крім вихідних, святкових та неробочих днів.
Якщо на адресу ДФС протягом одного робочого дня після відправки пакета файлів не надійшло квитанції від фінансової установи про приймання Файла-відповіді, ДФС вважає Файл-відповідь неодержаним і вживає заходів для його повторного відправлення.
ДФС розміщує список телефонів технічної підтримки на офіційному веб-порталі.
11. Фінансова установа у разі неможливості розшифрування та оброблення квитанцій та/або пакетів файлів, які надійшли від ДФС, отримання першої чи другої квитанції з кодом помилки, відмінним від нуля, або неотримання другої квитанції та/або пакета файлів протягом робочого дня з моменту одержання першої квитанції вживає заходів для з’ясування ситуації, після чого фінансовою установою або ДФС відправляється новий файл.
12. Датою та часом надання фінансовою установою Повідомлення в електронному вигляді до ДФС є дата та час, зафіксовані у другій квитанції про прийняття до оброблення Файла повідомлень, який містить таке Повідомлення, за умови відсутності помилки під час прийняття цього Повідомлення.
VI. Організація зберігання та оброблення Повідомлень
1. Контролюючі органи мають перевіряти інформацію про відкриття/закриття рахунків платників податків, отриману від фінансових установ, на відповідність наявній інформації в Єдиному державному реєстрі, Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України, у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та базах даних контролюючих органів.
2. Контроль за зберіганням та нерозголошенням інформації про відкриття або закриття рахунків платників податків в інформаційно-телекомунікаційних системах контролюючих органів покладається на контролюючі органи згідно із законодавством.
3. Відомості про всі отримані або відправлені Повідомлення відповідні підрозділи контролюючого органу заносять до електронного журналу реєстрації повідомлень про відкриття/закриття рахунків у фінансових установах за формою № П3, наведеною в додатку 10 до цього Порядку, та до електронного журналу реєстрації повідомлень про зміну рахунків платників податків у національній та іноземній валютах / кореспондентських рахунків за стандартом IBAN за формою № П4, наведеною в додатку 11 до цього Порядку. Корінці Повідомлень зберігаються в реєстраційній частині облікової справи платника податків.
( Порядок в редакції Наказу Міністерства фінансів № 292 від 09.07.2019 )
Директор
Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського облікуМ.О. Чмерук
Додаток 1
до Порядку подання повідомлень
про відкриття/закриття рахунків
платників податків у банках
та інших фінансових установах
до контролюючих органів
(пункт 1 розділу II)
ФОРМА ТА ЗМІСТ
електронних повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у фінансових установах
I. Опис електронних повідомлень
1. Електронне повідомлення про відкриття/закриття рахунків платників податків у національній та іноземній валютах:
1) функціональний підтип Файла повідомлень - F;
2) файл F формується фінансовою установою, яка веде рахунки клієнтів;
3) файл F містить повідомлення, структуру якого наведено в таблиці 1;
Таблиця 1
Структура повідомлення про відкриття/закриття рахунків
платників податків у національній та іноземній валютах,
яке подається у Файлі повідомлень F
№ з/пРеквізитНазва
1Код банку, в якому ведеться рахунокBANK_ID
2Код небанківської фінансової установи, в якій ведеться рахунокFIN_ID
3Податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичної особи, яка має відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта) клієнта згідно з реєстром, тип якого визначений у реквізиті 4NUM
4Реєстр, якому належить податковий номер:
1 - ЄДРПОУ, 2 - ДРФО, 3 - податковий номер, наданий контролюючим органом, 4 - серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичної особи, яка має відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта)
RST_TYPE
5Тип операції:
1 - відкрито рахунок, 3 - закрито рахунок, 5 - зміна рахунку (закрито рахунок не за ініціативою клієнта), 6 - зміна рахунку (відкрито рахунок не за ініціативою клієнта)
OPER_TYPE
6Дата операціїOPER_DATE
7Рахунок клієнтаACCOUNT
8Валюта рахункуCURRENCY
9Резидентність клієнта: 1 - резидент, 2 - нерезидентRESIDENT
10Скорочене найменування (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)) клієнтаCLIENT_NAME
11Податкова адреса клієнтаCLIENT_ADDR
4) щодо банківських установ та установ Державної казначейської служби України в реквізиті "Код банку, в якому ведеться рахунок" файлів F, R, V та W, банківських установ - депозитарних установ у реквізиті "Код банку, в якому клієнту відкрито/закрито рахунок у цінних паперах" файлів P та D (реквізит BANK_ID) зазначається код банку відповідно до Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 16 серпня 2006 року № 320, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06 вересня 2006 року за № 1035/12909 (зі змінами) (далі - код банку), реквізит FIN_ID до повідомлення не долучається.
Щодо небанківських фінансових установ (крім установ Державної казначейської служби України) в реквізиті "Код небанківської фінансової установи, у якій ведеться рахунок" файлів F, R, V та W (реквізит FIN_ID) зазначається код фінансової установи, вказаний у Свідоцтві про реєстрацію фінансової установи, виданому Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України), реквізит BANK_ID до повідомлення не долучається.
Щодо небанківських фінансових установ - депозитарних установ у реквізиті "Код небанківської фінансової установи, в якій клієнту відкрито/закрито рахунок у цінних паперах" файлів P та D (реквізит FIN_ID) зазначається реєстраційний номер фінансової установи, згідно якого вона внесена до Державного реєстру фінансових установ, що надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, формування та ведення якого здійснюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, реквізит BANK_ID до повідомлення не долучається;
5) у реквізиті "Тип операції" (OPER_TYPE) файлів F, P та K зазначається код типу операції:
"1" - у разі відкриття банками та іншими фінансовими установами рахунку (кореспондентського рахунку) у національній та іноземних валютах, у цінних паперах на підставі документів, поданих клієнтом;
"3" - у разі закриття рахунку (кореспондентського рахунку) у національній та іноземних валютах, у цінних паперах на підставі заяви клієнта та інших підставах, передбачених законодавством України або договором між банком і клієнтом;
"5" - у разі закриття рахунку у національній та іноземних валютах, у цінних паперах не за ініціативою клієнта під час процедури зміни рахунку, внаслідок якої змінюються всі або окремі банківські реквізити: найменування банку, код банку, номер рахунку, валюта рахунку;
"6" - у разі відкриття рахунку у національній та іноземних валютах, у цінних паперах не за ініціативою клієнта під час процедури зміни рахунку, внаслідок якої змінюються всі або окремі банківські реквізити: найменування банку, код банку, номер рахунку, валюта рахунку;
6) у реквізиті "Рахунок клієнта" файлів F та R зазначається рахунок клієнта в національній та іноземних валютах за стандартом IBAN, сформований відповідно до Національного стандарту України "Фінансові операції. Правила формування міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні (IBANRegistry:2009,NEQ) ДСТУ-Н 7167:2010", затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року № 454 (далі - стандарт IBAN), та додатка 2 до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 11 вересня 2017 року № 89 (зі змінами).
Під час перехідного періоду, встановленого для проведення зміни (не за ініціативою клієнта) діючих рахунків (кореспондентських рахунків) клієнтів банків відповідно до вимог стандарту IBAN, у реквізиті "Рахунок клієнта" може зазначатися рахунок у старому форматі у разі закриття рахунку клієнта у старому форматі;
7) у реквізиті "Валюта рахунку" файлів F, R, V, W, K та T зазначається цифровий код валюти згідно з Класифікацією валют, затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 22 грудня 2010 року № 528;
8) реквізити "Скорочене найменування (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)) клієнта" та "Податкова адреса клієнта" файлів F, P, R, D, V та W заповнюються згідно з випискою з Єдиного державного реєстру чи інформації з цього реєстру, отриманої банком відповідно до закону, із зазначенням даних про взяття на облік у контролюючих органах як платника податків, або згідно з довідкою про взяття на облік платника податків у контролюючому органі для платників податків, яких відповідно до чинного законодавства не включено до Єдиного державного реєстру.
2. Електронне повідомлення про відкриття/закриття рахунків платників податків у цінних паперах:
1) функціональний підтип Файла повідомлень - P;
2) файл P формується депозитарною установою, яка веде рахунки депонентів у цінних паперах;
3) файл P містить повідомлення, структуру яких наведено в таблиці 2;
Таблиця 2
Структура повідомлення про відкриття/закриття рахунків
платників податків у цінних паперах, яке подається у Файлі повідомлень P
№ з/пРеквізитНазва
1Код банку, в якому клієнту відкрито/закрито рахунок у цінних паперахBANK_ID
2Код небанківської фінансової установи, в якій клієнту відкрито/закрито рахунок у цінних паперахFIN_ID
3Код за ЄДРПОУ депозитарної установи, в якій клієнту відкрито/закрито рахунок у цінних паперахFIN_EDRPOU
4Найменування депозитарної установи, в якій клієнту відкрито/закрито рахунок у цінних паперахFIN_NAME
5Податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичної особи, яка має відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта) клієнта згідно з реєстром, тип якого визначений у реквізиті 6NUM
6Реєстр, якому належить податковий номер:
1 - ЄДРПОУ, 2 - ДРФО, 3 - податковий номер, наданий контролюючим органом, 4 - серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичної особи, яка має відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта)
RST_TYPE
7Тип операції:
1 - відкрито рахунок, 3 - закрито рахунок, 5 - зміна рахунку (закрито рахунок не за ініціативою клієнта), 6 - зміна рахунку (відкрито рахунок не за ініціативою клієнта), 8 - зміна рахунку (відкриття рахунку у зв’язку з відновленням обліку цінних паперів, що обліковувались на незакритому рахунку в іншій депозитарній установі)
OPER_TYPE
8Дата операціїOPER_DATE
9Рахунок клієнта в цінних паперахP_ACCOUNT
10Резидентність клієнта:
1 - резидент, 2 - нерезидент
RESIDENT
11Скорочене найменування (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)) клієнтаCLIENT_NAME
12Податкова адреса клієнтаCLIENT_ADDR
13Рахунок клієнта (у попередній фінансовій установі)P_ACCOUNT_OLD
14Дата відкриття рахунку (у попередній фінансовій установі) (за наявності)OPEN_DATE _OLD
15Код банку, в якому клієнту було відкрито рахунок у цінних паперахBANK_ID_OLD
16Код небанківської фінансової установи, в якій клієнту було відкрито рахунок у цінних паперахFIN_ID_OLD
17Код за ЄДРПОУ депозитарної установи, в якій клієнту було відкрито рахунок у цінних паперахFIN_EDRPOU_OLD
18Найменування депозитарної установи, в якій клієнту було відкрито рахунок у цінних паперахFIN_NAME_OLD
4) у разі відкриття депозитарною установою рахунку в цінних паперах на ім’я нотаріуса з позначкою "депозит нотаріуса" для інформування контролюючих органів у повідомленні про відкриття такого рахунку в реквізиті "Скорочене найменування (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)) клієнта" може бути зазначено після прізвища, імені та по батькові нотаріуса словосполучення "депозит нотаріуса";
5) у реквізитах "Код за ЄДРПОУ депозитарної установи, в якій клієнту відкрито/закрито рахунок у цінних паперах" та "Найменування депозитарної установи, в якій клієнту відкрито/закрито рахунок у цінних паперах" файлів P та U зазначаються код за ЄДРПОУ та найменування депозитарної установи відповідно до Державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, або виписки з Єдиного державного реєстру чи інформації з цього реєстру, отриманої фінансовою установою відповідно до закону;
6) у реквізиті "Тип операції" (OPER_TYPE) файла P, крім кодів типу операції: 1, 3, 5, 6, зазначається також код типу операції "8":
"8" - у разі зміни (відкриття рахунку у зв’язку з відновленням обліку цінних паперів, що обліковувались на незакритому рахунку в іншій депозитарній установі) рахунків у цінних паперах власників цінних паперів, що в установленому порядку не закрили своїх рахунків у цінних паперах у депозитарній установі, яка припинила діяльність.
Обов’язково долучаються до повідомлення з типом операції "8" реквізити раніше відкритого рахунку та попередньої депозитарної установи: "Рахунок клієнта (у попередній фінансовій установі)", "Код банку, в якому клієнту було відкрито рахунок у цінних паперах" або "Код небанківської фінансової установи, в якій клієнту було відкрито рахунок у цінних паперах", "Код за ЄДРПОУ депозитарної установи, в якій клієнту було відкрито рахунок у цінних паперах", "Найменування депозитарної установи, в якій клієнту було відкрито рахунок у цінних паперах". Реквізит "Дата відкриття рахунку (у попередній фінансовій установі)" зазначається за наявності. З іншими типами операцій ці реквізити до повідомлення не долучаються;
7) у реквізиті "Рахунок клієнта в цінних паперах" файлів P, D та U зазначається рахунок у цінних паперах;
8) у реквізитах "Рахунок клієнта (у попередній фінансовій установі)" та "Дата відкриття рахунку (у попередній фінансовій установі)" файлів P та D із типом операції "8" зазначаються реквізити раніше відкритого рахунку в цінних паперах клієнтів, що в установленому порядку не закрили своїх рахунків у цінних паперах у депозитарній установі, яка припинила діяльність.
У повідомленнях файлів P та D реквізити "Код банку, в якому клієнту було відкрито рахунок у цінних паперах" або "Код небанківської фінансової установи, в якій клієнту було відкрито рахунок у цінних паперах", "Код за ЄДРПОУ депозитарної установи, в якій клієнту було відкрито рахунок у цінних паперах" та "Найменування депозитарної установи, в якій клієнту було відкрито рахунок у цінних паперах" заповнюються відповідно до реквізитів депозитарної установи, що припинила провадження професійної діяльності на фондовому ринку та в якій було відкрито попередній рахунок у цінних паперах. З іншими типами операцій ці реквізити до повідомлення не долучаються.