• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Порядку використання електронних довірчих послуг в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях державної форми власності

Кабінет Міністрів України  | Постанова, Перелік, Порядок від 19.09.2018 № 749
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Перелік, Порядок
 • Дата: 19.09.2018
 • Номер: 749
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Перелік, Порядок
 • Дата: 19.09.2018
 • Номер: 749
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 19 вересня 2018 р. № 749
Київ
Про затвердження Порядку використання електронних довірчих послуг в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях державної форми власності
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 227 від 17.03.2021 № 298 від 04.04.2023 )
Відповідно до частини третьої статті 17 Закону України "Про електронні довірчі послуги" Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Порядок використання електронних довірчих послуг в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях державної форми власності, що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.
3. Ця постанова набирає чинності одночасно із Законом України "Про електронні довірчі послуги".

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 21


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 вересня 2018 р. № 749
ПОРЯДОК
використання електронних довірчих послуг в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях державної форми власності
1. Цей Порядок визначає вимоги щодо використання, у тому числі отримання, кваліфікованих електронних довірчих послуг в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях державної форми власності (далі - державні установи).
( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 227 від 17.03.2021 )
2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:
захищений носій особистих ключів - засіб кваліфікованого електронного підпису чи печатки, що призначений для зберігання особистого ключа та має вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на ньому даних від несанкціонованого доступу, безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання;
( Абзац третій пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ № 227 від 17.03.2021 )
кваліфікований сертифікат відкритого ключа підписувача - представника державної установи - кваліфікований сертифікат відкритого ключа, в якому додатково до ідентифікаційних даних фізичної особи, яка є працівником державної установи, зазначаються ідентифікаційні дані відповідної державної установи (найменування та ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України);
( Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 227 від 17.03.2021 )
кваліфіковані електронні довірчі послуги - електронні довірчі послуги, що надаються кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг відповідно до Закону України "Про електронні довірчі послуги";
підписувач - представник державної установи - працівник державної установи, що створює електронний підпис для реалізації повноважень, спрямованих на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків фізичної або юридичної особи відповідно до закону.
( Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 227 від 17.03.2021 )
Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у Законі України "Про електронні довірчі послуги".
3. Державна установа отримує на договірних засадах такі кваліфіковані електронні довірчі послуги:
створення, проведення перевірки та підтвердження кваліфікованого електронного підпису чи печатки;
формування, проведення перевірки та підтвердження чинності кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки;
формування, проведення перевірки та підтвердження чинності кваліфікованого сертифіката автентифікації веб-сайту;
формування, проведення перевірки та підтвердження кваліфікованої електронної позначки часу;
здійснення реєстрованої електронної доставки;
зберігання кваліфікованих електронних підписів, печаток, позначок часу та сертифікатів, пов’язаних з цими послугами.
Закупівля кваліфікованих електронних довірчих послуг здійснюється відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі".
4. Державні установи та їх працівники для засвідчення чинності відкритого ключа використовують лише кваліфіковані сертифікати відкритих ключів.
Підписувачі - представники державної установи використовують виключно кваліфіковані сертифікати відкритих ключів підписувачів - представників державної установи та захищені носії особистих ключів.
Інші працівники державної установи для підготовки, погодження та підписання проектів електронних документів використовують кваліфіковані сертифікати відкритих ключів підписувачів - представників державної установи або особисті кваліфіковані сертифікати відкритих ключів, в яких не зазначаються ідентифікаційні дані відповідних державних установ.
( Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 227 від 17.03.2021 )
5. Вимоги щодо ведення обліку підписувачів - представників державної установи, обліку засобів кваліфікованого електронного підпису, що застосовуються підписувачами - представниками державної установи, зберігання та знищення їх особистих ключів, а також надання кваліфікованому надавачу електронних довірчих послуг (далі - кваліфікований надавач) інформації, необхідної для скасування, блокування або поновлення кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів підписувачів - представників державної установи, визначаються рішенням державної установи (її керівника), якщо інше не встановлено законом.
( Пункт 5 в редакції Постанови КМ № 227 від 17.03.2021; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 298 від 04.04.2023 )
6. Організацію використання кваліфікованих електронних довірчих послуг у державній установі забезпечує відповідальний підрозділ, що виконує відповідні функції, або працівник, визначений рішенням такої установи (її керівника). Відповідальний підрозділ (працівник) забезпечує:
( Абзац другий пункту 6 виключено на підставі Постанови КМ № 298 від 04.04.2023 )
( Абзац третій пункту 6 виключено на підставі Постанови КМ № 227 від 17.03.2021 )
ознайомлення підписувачів - представників державної установи з правилами застосування кваліфікованих електронних довірчих послуг та здійснення контролю за їх дотриманням;
( Абзац четвертий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 227 від 17.03.2021 )
взаємодію з кваліфікованим надавачем з питань використання кваліфікованих електронних довірчих послуг;
подання кваліфікованому надавачу заяв про скасування, блокування або поновлення кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів підписувачів - представників державної установи;
( Абзац шостий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 227 від 17.03.2021 )
ведення обліку підписувачів - представників державної установи;
( Абзац сьомий пункту 6 в редакції Постанови КМ № 227 від 17.03.2021 )
ведення обліку засобів кваліфікованого електронного підпису (зокрема захищених носіїв особистих ключів), що застосовуються підписувачами - представниками державної установи;
( Абзац восьмий пункту 6 в редакції Постанови КМ № 227 від 17.03.2021 )
здійснення контролю за використанням підписувачами засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки та зберіганням ними особистих ключів.
7. Ідентифікація підписувача - представника державної установи, проведення перевірки цивільної правоздатності та дієздатності державної установи здійснюються відповідно до вимог статті 22 Закону України "Про електронні довірчі послуги".
( Абзац другий пункту 7 виключено на підставі Постанови КМ № 298 від 04.04.2023 )
( Абзац третій пункту 7 виключено на підставі Постанови КМ № 298 від 04.04.2023 )
( Пункт 8 виключено на підставі Постанови КМ № 298 від 04.04.2023 )
9. Ідентифікація підписувача - представника державної установи або створювача електронної печатки та підтвердження цілісності даних в електронній формі, з якими пов’язаний кваліфікований електронний підпис чи печатка, здійснюються шляхом перевірки кваліфікованого електронного підпису чи печатки.
( Абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 227 від 17.03.2021 )
Кваліфікований електронний підпис чи печатка вважаються такими, що пройшли перевірку та отримали підтвердження, якщо:
перевірку кваліфікованого електронного підпису чи печатки проведено засобом кваліфікованого електронного підпису чи печатки;
перевіркою встановлено, що відповідно до вимог Закону України "Про електронні довірчі послуги" на момент створення кваліфікованого електронного підпису чи печатки був чинним кваліфікований сертифікат електронного підпису чи печатки підписувача чи створювача електронної печатки;
за допомогою кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки здійснено ідентифікацію підписувача чи створювача електронної печатки;
під час проведення перевірки за допомогою кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки отримано підтвердження того, що особистий ключ, який належить підписувачу чи створювачу електронної печатки, зберігається в засобі кваліфікованого електронного підпису чи печатки, у тому числі на захищеному носієві особистого ключа у випадках, передбачених пунктом 4 цього Порядку;
під час проведення перевірки підтверджено цілісність даних в електронній формі, з якими пов’язаний кваліфікований електронний підпис чи печатка.
10. Використання кваліфікованої електронної позначки часу під час накладання кваліфікованого електронного підпису чи печатки є обов'язковим.
( Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 227 від 17.03.2021 )
11. Для визначення достовірності походження та проведення перевірки цілісності електронних даних, а також ідентифікації державної установи як створювача електронної печатки, у тому числі для засвідчення відповідності електронних копій електронного та паперового (фотокопія) документів оригіналу у випадках, передбачених законодавством, установа застосовує кваліфіковану електронну печатку. При цьому кваліфікована електронна печатка створюється за допомогою захищених носіїв особистих ключів.
( Абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 227 від 17.03.2021 )
Перелік електронних документів, які потребують засвідчення кваліфікованою електронною печаткою, визначається інструкцією з діловодства державної установи на підставі актів законодавства.
( Абзац другий пункту 11 в редакції Постанови КМ № 227 від 17.03.2021 )
Рішенням державної установи (її керівника) визначаються порядок використання кваліфікованої електронної печатки та уповноважені працівники державної установи, відповідальні за її застосування.
( Абзац третій пункту 11 в редакції Постанови КМ № 227 від 17.03.2021 )
Кількість кваліфікованих електронних печаток, що використовуються державною установою, не обмежується.
( Пункт 11 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 227 від 17.03.2021 )
12. Скасування, блокування та поновлення кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів підписувачів - представників державної установи здійснюються у випадках, за умов та у порядку, що визначені у статті 25 Закону України "Про електронні довірчі послуги".
( Абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 227 від 17.03.2021 )
У разі звільнення підписувача - представника державної установи або його переведення до іншої державної установи такий підписувач або відповідальний підрозділ (працівник) звертається до кваліфікованого надавача із заявою про скасування кваліфікованого сертифіката відкритого ключа підписувача - представника державної установи, що використовувався таким підписувачем - представником державної установи, а особистий ключ знищується методом, що не допускає можливості його відновлення.
( Абзац другий пункту 12 в редакції Постанови КМ № 227 від 17.03.2021 )
13. Відповідальність за організацію використання, у тому числі отримання, кваліфікованих електронних довірчих послуг у державній установі несе її керівник, якщо інше не встановлено законом.
14. Державний нагляд (контроль) за дотриманням у державних установах вимог цього Порядку здійснює Держспецзв’язку.
15. Інші обов’язкові вимоги щодо використання, у тому числі отримання, кваліфікованих електронних довірчих послуг у державних установах, а також порядок проведення перевірки їх дотримання визначаються відповідно до положень Закону України "Про електронні довірчі послуги".
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 вересня 2018 р. № 749
ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 р. № 1452 "Про затвердження Порядку застосування електронного цифрового підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності" (Офіційний вісник України, 2004 р., № 44, ст. 2894).
2. Пункт 34 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2006 р. № 1700 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 50, ст. 3324).
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 січня 2010 р. № 31 "Про внесення змін до пункту 6 Порядку застосування електронного цифрового підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності" (Офіційний вісник України, 2010 р., № 2, ст. 67).
4. Пункт 11 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2010 р. № 675 "Деякі питання діяльності Державного комітету з питань науки, інновацій та інформатизації" (Офіційний вісник України, 2010 р., № 58, ст. 2025).
5. Пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2011 р. № 1022 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 80, ст. 2939).
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2015 р. № 675 "Про внесення змін до Порядку застосування електронного цифрового підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності" (Офіційний вісник України, 2015 р., № 74, ст. 2426).
7. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2017 р. № 75 "Про внесення змін до Порядку застосування електронного цифрового підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності" (Офіційний вісник України, 2017 р., № 17, ст. 493).