• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 11 грудня 2023 року № 1584

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб | Рішення від 04.01.2024 № 5
Реквізити
 • Видавник: Фонд гарантування вкладів фізичних осіб
 • Тип: Рішення
 • Дата: 04.01.2024
 • Номер: 5
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Фонд гарантування вкладів фізичних осіб
 • Тип: Рішення
 • Дата: 04.01.2024
 • Номер: 5
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
РІШЕННЯ
04.01.2024 № 5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
08 січня 2024 р.
за № 41/41386
Про внесення змін до рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 11 грудня 2023 року № 1584
Відповідно до абзацу одинадцятого пункту 13 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:
1. Внести до рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 11 грудня 2023 року № 1584 "Про затвердження Положення про надання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб фінансової підтримки приймаючому або перехідному банку, внесення змін до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2023 року за № 2282/41338, такі зміни:
1) заголовок викласти в такій редакції:
"Про затвердження Положення про надання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб фінансової підтримки приймаючому або перехідному банку, внесення змін до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ";
2) у другому реченні абзацу шостого підпункту 1 пункту 2 слова та цифри "від ___ грудня 2023 року № _____" замінити словами та цифрами "від 11 грудня 2023 року № 1584".
2. Внести до Положення про надання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб фінансової підтримки приймаючому або перехідному банку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 11 грудня 2023 року № 1584, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2023 року за № 2282/41338, такі зміни:
1) у розділі IV:
у пункті 4 слова "позики - строк" замінити словами "позики - строк";
у пункті 6 слово "проекти" замінити словом "проєкти";
2) у підпункті 2 пункту 2 розділу V слово "моменту" замінити словом "дати".
2. Відділу методології та стратегічного планування разом з департаментом правового забезпечення забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
3. Управлінню зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.
4. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього рішення залишити за директором-розпорядником.

Директор-розпорядник

С. Рекрут
Протокол засідання виконавчої дирекції
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
від 04 січня 2024 року № 001/24