Про затвердження Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті. Дозвіл від 16.08.2006 №320

Національний банк України Постанова, Дозвіл, Перелік, Повідомлення, Картка, Заява, Договір, Форма типового документа, Інструкція від 16.08.2006 №320
Остання редакція від 21.08.2019. Внесення змін (постанова від 12.06.2019 N 76 /v0076500-19/)
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова, Дозвіл, Перелік, Повідомлення, Картка, Заява, Договір, Форма типового документа, Інструкція

Дата 16.08.2006

Номер 320

Статус Діє

Редакції
21.08.2019 внесення змін (постанова від 12.06.2019 N 76 /v0076500-19/) 22.06.2019 внесення змін (постанова від 12.06.2019 N 76 /v0076500-19/) 02.10.2018 внесення змін (постанова від 25.09.2018 N 102 /v0102500-18/) 03.08.2017 внесення змін (постанова від 27.07.2017 N 71 /v0071500-17/) 16.02.2017 внесення змін (постанова від 09.02.2017 N 8 /v0008500-17/) 05.01.2016 внесення змін (постанова від 30.12.2015 N 994 /v0994500-15/) 15.07.2015 внесення змін (постанова від 07.07.2015 N 439 /v0439500-15/) 10.11.2014 внесення змін (постанова від 28.10.2014 N 682 /v0682500-14/) 27.12.2013 внесення змін (постанова від 18.11.2013 N 458 /z2082-13/) 26.02.2013 внесення змін (постанова від 15.01.2013 N 10 /z0214-13/) 08.10.2012 внесення змін (постанова від 31.08.2012 N 362 /z1633-12/) 21.06.2012 внесення змін (постанова від 30.03.2012 N 122 /z0615-12/) 03.10.2011 внесення змін (постанова від 12.08.2011 N 279 /z1062-11/) 13.04.2010 внесення змін (постанова від 17.12.2009 N 745 /z0272-10/) 02.05.2009 внесення змін (постанова від 23.03.2009 N 160 /z0357-09/) 18.07.2008 внесення змін (постанова від 05.06.2008 N 165 /z0601-08/) 14.12.2007 внесення змін (постанова від 16.11.2007 N 412 /z1337-07/) 16.08.2006 прийняття
Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
16.08.2006 № 320
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 вересня 2006 р.
за № 1035/12909
Про затвердження Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті
Відповідно до статей 7, 40, 56 Закону України "Про Національний банк України" , у зв'язку із введенням у промислову експлуатацію системи електронних платежів Національного банку України нового покоління та з метою вдосконалення нормативно-правової бази з питань здійснення міжбанківських розрахунків Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Інструкцію про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті (додається).
( Пункт 2 виключено на підставі Постанови Національного банку № 994 від 30.12.2015 )
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Правління Національного банку України від 17.03.2004 № 110 "Про затвердження Інструкції про міжбанківський переказ грошей в Україні в національній валюті", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 15.04.2004 за № 483/9082.
3. Департаменту платіжних систем (Н.Г. Лапко) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома Операційного та територіальних управлінь Національного банку України, банків України.
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконавчого директора з питань платіжних систем та розрахунків В.М. Кравця.
5. Постанова набирає чинності з 10 листопада 2006 року.
В.о. ГоловиА.В. Шаповалов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
16.08.2006 № 320
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 вересня 2006 р.
за № 1035/12909
ІНСТРУКЦІЯ
про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті
( У тексті Інструкції слова "довідник банків України" у всіх відмінках замінено словами "Електронний технологічний довідник банків України та інших установ" у відповідних відмінках; абревіатуру "АРМ-НБУ" замінено абревіатурою "АРМ-СЕП" згідно з Постановою Національного банку № 412 від 16.11.2007 )( У тексті Інструкції абревіатуру "ВПС" замінено абревіатурою "ВМПС" згідно з Постановою Національного банку № 165 від 05.06.2008 )( У тексті Інструкції слова "справа з оформлення", "орган державної податкової служби" в усіх відмінках замінено відповідно словами "справа з юридичного оформлення", "орган доходів і зборів" у відповідних відмінках згідно з Постановою Національного банку № 458 від 18.11.2013 )( У тексті Інструкції та додатках до неї слова "ідентифікаційний код за ЄДРПОУ", "орган доходів і зборів" та "Управління захисту інформації" у всіх числах та відмінках замінено відповідно словами "код за ЄДРПОУ", "контролюючий орган" та "Управління інформаційної безпеки" у відповідних числах та відмінках згідно з Постановою Національного банку № 682 від 28.10.2014 )( У тексті Інструкції слова "територіальне управління" в усіх числах та відмінках замінено словами "структурний підрозділ Національного банку" у відповідних відмінках; посилання на главу 10 замінено посиланням на главу 9 згідно з Постановою Національного банку № 994 від 30.12.2015 )( У тексті Інструкції слова "Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" у всіх відмінках замінено словами "Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" у відповідних відмінках згідно з ПостановоюНаціонального банку № 8 від 09.02.2017 )( У тексті Інструкції літери"ЦРП" замінено словами "Департамент інформаційних технологій"у відповідних відмінках; слова "картка із зразками підписів та відбитка печатки банку", "картка із зразками підписів та відбитка печатки", "картка із зразками підписів та відбитка печатки філії", "картка із зразками підписів та відбитка печатки філії іноземного банку" у всіх відмінках заміненословами "картка зі зразками підписів" у відповідних відмінках;згідно з ПостановоюНаціонального банку № 102 від 25.09.2018 )( У тексті Інструкції посилання на розділ ІХ замінено посиланням на розділ VIII згідно з Постановою Національного банку № 76 від 12.06.2019 )
Ця Інструкція розроблена відповідно до Законів України "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність", "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", інших законодавчих актів України та нормативно-правових актів Національного банку України (далі - Національний банк).
Ця Інструкція визначає загальні вимоги щодо функціонування в Україні системи електронних платежів Національного банку України та порядку виконання міжбанківського переказу коштів через кореспондентські рахунки банків-резидентів філій іноземних банків у національній валюті України.
( Абзац другий преамбули в редакції Постанови Національного банку № 165 від 05.06.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 458 від 18.11.2013 )
Розділ I. Загальні положення
Глава 1. Визначення термінів
1. У цій Інструкції наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
( Абзац другий пункту 1 глави 1 розділу I виключено на підставі Постанови Національного банку № 279 від 12.08.2011 )
банківський день у системі електронних платежів Національного банку (далі - банківський день) - позначений календарною датою проміжок часу, протягом якого виконуються технологічні операції, пов'язані з проведенням міжбанківських електронних розрахункових документів через систему електронних платежів Національного банку (далі - СЕП), за умови, що підсумки розрахунків за цими документами відображаються на кореспондентських рахунках банків у Національному банку на ту саму дату;
( Абзац другий пункту 1 глави 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 439 від 07.07.2015, № 994 від 30.12.2015 )
внутрішньобанківська міжфілійна платіжна система (далі - ВМПС) - платіжна система банку, яка забезпечує проведення переказу коштів між його філіями та взаємодію із СЕП для виконання міжбанківського переказу коштів філіями банку, що працює за моделлю 3 обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку;
внутрішньобанківський переказ коштів через ВМПС (далі - внутрішньобанківський переказ) - переказ коштів між банком та його філіями або між філіями банку, що здійснюється засобами ВМПС;
Електронний технологічний довідник банків України та інших установ - систематизований перелік банків, філій, інших установ, що є складовою частиною інформаційної мережі Національного банку і використовується під час роботи всіх її програмно-технічних комплексів;
довідник учасників СЕП - систематизований перелік усіх учасників СЕП, що є складовою частиною СЕП і використовується під час роботи всіх її програмно-технічних комплексів;
електронне розрахункове повідомлення - електронний документ, який несе інформацію щодо переказу коштів, має такий самий формат, реквізити, порядок формування і технологію оброблення в СЕП, як і міжбанківський електронний розрахунковий документ, але не супроводжується рухом коштів;
електронний банківський документ - електронний документ, що використовується в банківській діяльності, формат, обов'язкові реквізити і засоби захисту якого відповідають вимогам законодавства;
заблоковані кошти - кошти, заблоковані Національним банком на кореспондентському рахунку банку, відкритому в Національному банку, у розмірі наданого банку кредиту овернайт без забезпечення (далі - кредит овернайт бланковий) та процентів за користування ним відповідно до нормативно-правового акта Національного банку про регулювання ліквідності банків України;
( Пункт 1 глави 1 доповнено абзацом дев'ятим згідно з Постановою Національного банку № 682 від 28.10.2014 )
інформаційна мережа Національного банку (далі - інформаційна мережа) - комплекс апаратно-програмних засобів та організаційних заходів, що призначені для забезпечення функціонування власних задач автоматизації банківських і господарсько-фінансових операцій Національного банку, а також взаємодії з телекомунікаційними мережами та інформаційними системами банків, фінансових і державних інституцій України;
інформаційне повідомлення - інформація в електронній формі, що призначена для використання в програмно-технічних комплексах інформаційної мережі Національного банку (крім СЕП), має визначений формат і технологію оброблення згідно з вимогами відповідного програмно-технічного комплексу;
( Абзац дванадцятий пункту 1 глави 1 виключено на підставі Постанови Національного банку № 102 від 25.09.2018 )
інша установа - небанківська установа, яка є учасником СЕП відповідно до статті 11 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" , має рахунок у Національному банку та виконує переказ коштів через СЕП;
( Абзац пункту 1 глави 1 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 10 від 15.01.2013; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 994 від 30.12.2015, № 71 від 27.07.2017 )
керівник банку - голова правління (ради директорів) банку;
( Пункт 1 глави 1 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 458 від 18.11.2013 )
код банку - умовна шестизначна числова ознака, що ідентифікує банк, філію, іншу установу, розраховується Національним банком і є обов'язковим реквізитом Електронного технологічного довідника банків України та інших установ і Довідника учасників СЕП;
консолідований кореспондентський рахунок - кореспондентський рахунок, що відкритий у Національному банку і на якому об'єднані кошти банку та його філій для роботи банку у СЕП за відповідною моделлю обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку;
( Абзац пункту 1 глави 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 439 від 07.07.2015, № 994 від 30.12.2015 )( Абзац шістнадцятий пункту 1 глави 1 розділу I виключено на підставі Постанови Національного банку № 76 від 12.06.2019 )
ліміт початкових оборотів - сума, що визначає максимальний обсяг початкових платежів, які банк (філія) може виконати за певний період;
ліміт технічного рахунку - сума, що визначає мінімальний залишок коштів на технічному рахунку банку (філії);
міжбанківський електронний розрахунковий документ - електронний документ на переказ коштів, сформований банком (філією) на підставі власних розрахункових документів, розрахункових документів клієнтів і стягувачів, документів на переказ готівки для виконання міжбанківського переказу коштів;
міжбанківський переказ коштів (далі - міжбанківський переказ) - переказ коштів між банками в безготівковій формі, що обумовлений потребою виконання платежів клієнтів або власних зобов'язань банків;
міжбанківський переказ у СЕП у режимі реального часу - міжбанківський переказ, що здійснюється з індивідуальним обробленням міжбанківського електронного розрахункового документа, за яким списання коштів з технічного рахунку учасника СЕП (платника) та зарахування коштів на технічний рахунок учасника СЕП (отримувача) виконується одночасно;
міжбанківський переказ у СЕП у файловому режимі - міжбанківський переказ, що здійснюється з індивідуальним обробленням міжбанківського електронного розрахункового документа, за яким між списанням коштів з технічного рахунку учасника СЕП (платника) та зарахуванням коштів на технічний рахунок учасника СЕП (отримувача) є певний проміжок часу;
модель обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку в СЕП (далі - модель) - сукупність механізмів і правил роботи СЕП, банку та його філій, згідно з якими виконується міжбанківський переказ через консолідований кореспондентський рахунок;
операційні правила - система логічних та операційних обмежень у відповідній моделі, що встановлюються банком для філій на переказ коштів через СЕП, а також на переказ коштів та інші банківські операції філій у системі автоматизації банку;
пакет-відповідь - одиниця обміну інформацією в СЕП у режимі реального часу, формується засобами центру оброблення СЕП (далі - ЦОСЕП) у відповідь на пакет-запит від системи автоматизації банку (далі - САБ) відправника;
пакет-запит - одиниця обміну інформацією в СЕП у режимі реального часу, формується засобами САБ відправника і надсилається до ЦОСЕП;
система автоматизації банку (САБ) - програмне забезпечення, що обслуговує поточну внутрішньобанківську діяльність (бухгалтерський облік, обслуговування рахунків клієнтів тощо);
система електронних платежів Національного банку (СЕП) - державна банківська платіжна система, що забезпечує проведення міжбанківського переказу через кореспондентські рахунки банків - резидентів у Національному банку із застосуванням електронних засобів приймання, оброблення, передавання та захисту інформації у файловому режимі або режимі реального часу. Функціонування СЕП забезпечується такими програмно-технічними комплексами:
( Абзац пункту 1 глави 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 279 від 12.08.2011, № 439 від 07.07.2015 )
ЦОСЕП - розміщений у Національному банку;
( Абзац двадцять дев'ятий пункту 1 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 102 від 25.09.2018 )
АРМ-СЕП - автоматизоване робоче місце учасника СЕП;
( Абзац тридцять другий пункту 1 глави 1 розділу I виключено на підставі Постанови Національного банку № 994 від 30.12.2015 )( Абзац пункту 1 глави 1 розділу I виключено на підставі Постанови Національного банку № 458 від 18.11.2013 )
система захисту електронних банківських документів - сукупність методів та засобів, що включає апаратно-програмні, програмні засоби захисту, ключову інформацію та систему розподілу ключової інформації, технологічні засоби контролю та організаційні заходи щодо захисту інформації;
( Абзац пункту 1 глави 1 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 439 від 07.07.2015 )
система резервування і відновлення функціонування СЕП - це процедури, програмно-технічні комплекси та компоненти програмного забезпечення СЕП, що призначені забезпечити функціонування СЕП у разі порушення функціонування програмно-технічних комплексів ЦОСЕП, АРМ-СЕП внаслідок фізичного пошкодження комп'ютерного та телекомунікаційного обладнання, каналів зв'язку, втрати або пошкодження баз даних тощо;
( Абзац пункту 1 глави 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 458 від 18.11.2013, № 994 від 30.12.2015 )
службове повідомлення СЕП - електронний банківський документ, що вміщує технологічну інформацію, пов'язану з проведенням переказу коштів (підтвердження про отримання міжбанківського електронного розрахункового документа, повідомлення про помилки в міжбанківському електронному розрахунковому документі, довідкова інформація тощо), і має технологію оброблення згідно з вимогами СЕП;
структурний підрозділ Національного банку - структурний підрозділ Національного банку, який здійснює відкриття та ведення кореспондентських рахунків банків, філій іноземних банків, рахунки інших установ та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;
( Абзац пункту 1 глави 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 439 від 07.07.2015; в редакції Постанови Національного банку № 994 від 30.12.2015 )
технічний рахунок у ЦОСЕП (далі - технічний рахунок) - інформація в електронній формі, що зберігається в ЦОСЕП, поновлюється під час оброблення міжбанківських електронних розрахункових документів і відображає стан кореспондентського рахунку учасника СЕП безпосереднього на певний час або обороти учасника СЕП безпосереднього, що не має кореспондентського рахунку, на певний час;
учасник СЕП безпосередній (далі - учасник СЕП) - Національний банк, банк та його філія, філія іноземного банку, інша установа що мають технічні рахунки в ЦОСЕП і виконують міжбанківський переказ через СЕП з використанням АРМ учасника СЕП - АРМ-СЕП;
( Абзац пункту 1 глави 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 458 від 18.11.2013, № 994 від 30.12.2015 )
учасник СЕП опосередкований - філія банку, що не має технічного рахунку в ЦОСЕП і виконує міжбанківський переказ через СЕП з використанням ВМПС та АРМ-СЕП банку;
файл СЕП - одиниця обміну інформацією в СЕП у файловому режимі, що позначається однією літерою відповідно до технології роботи СЕП, зокрема:
A - файл, сформований засобами САБ відправника і надісланий до ЦОСЕП (файл початкових документів);
B - файл, сформований засобами ЦОСЕП і надісланий до САБ отримувача (файл відповідних документів);
L - інформація від САБ структурного підрозділу Національного банку про стан кореспондентських рахунків учасників СЕП та встановлення обмеження на їх роботу в СЕП.
( Абзац сорок другий пункту 1 глави 1 виключено на підставі Постанови Національного банку № 102 від 25.09.2018 )( Пункт 1 глави 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 412 від 16.11.2007, № 165 від 05.06.2008 )
2. Інші терміни, що вживаються в цій Інструкції, використовуються в значеннях, визначених Законом України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" , іншими законодавчими актами України, нормативно-правовими актами Національного банку.
( Пункт 2 глави 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 994 від 30.12.2015 )
Глава 2. Загальні вимоги щодо виконання міжбанківського переказу
( Назва глави 2 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 165 від 05.06.2008 )( Пункт 1 глави 2 розділу I виключено на підставі Постанови Національного банку № 165 від 05.06.2008 )( Пункт 2 глави 2 розділу I виключено на підставі Постанови Національного банку № 165 від 05.06.2008 )( Пункт 3 глави 2 розділу I виключено на підставі Постанови Національного банку № 165 від 05.06.2008 )
1. Форми міжбанківських розрахункових документів, їх реквізити та порядок їх оформлення мають відповідати вимогам до розрахункових документів, що визначені нормативно-правовим актом Національного банку про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті.
2. Банки (філії) здійснюють міжбанківський переказ за міжбанківськими електронними розрахунковими документами, що формуються ними на підставі:
паперових розрахункових документів клієнтів;
паперових розрахункових документів банку (філії);
електронних розрахункових документів, отриманих засобами автоматизованих систем від клієнта - ініціатора переказу;
електронних розрахункових документів, отриманих засобами ВМПС від філії банку;
електронних розрахункових документів, автоматично сформованих САБ за умовами договорів або згідно з потребою банку (філії);
електронних розрахункових документів, отриманих засобами інших платіжних систем, телекомунікаційних систем, інших засобів зв'язку за умови забезпечення цілісності та конфіденційності інформації тощо.
3. Міжбанківський електронний розрахунковий документ має обов'язково містити реквізити документа, на підставі якого він сформований, а саме:
назву та номер;
дату складання (число, місяць, рік);
дату надходження до банку платника;
ознаку дебет/кредит;
суму;
код платника, назву платника, рахунок платника;
код банку платника;
код отримувача, назву отримувача, рахунок отримувача;
код банку отримувача;
призначення платежу.
Електронний підпис є обов’язковим реквізитом міжбанківського електронного розрахункового документа.
( Абзац дванадцятий пункту 3 глави 2 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 76 від 12.06.2019 )
4. Міжбанківський переказ виконується банками в строк, визначений правилами платіжної системи, який не може перевищувати трьох операційних днів відповідно до Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" .
5. Взаємовідносини в системі міжбанківських розрахунків між її учасниками регулюються договорами, укладеними відповідно до законодавства.
Якщо договором передбачено здійснення договірного списання, то таке списання оформляється і виконується відповідно до вимог Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" та нормативно-правового акта Національного банку про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті.
6. Вимоги глави 2 розділу I, глав 2-6, 9 розділу II, розділу III, глави 1 розділу IV, глави 1, пунктів 1-9 глави 2, глави 3, пунктів 1-4, 6 глави 4, глави 5 розділу VI та розділу VIII цієї Інструкції поширюються на філію іноземного банку.
( Главу 2 розділу I доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 76 від 12.06.2019 )
Розділ II. Виконання міжбанківського переказу через кореспондентські рахунки, що відкриваються банками в Національному банку
Глава 1. Відкриття/закриття кореспондентського рахунку банку/філії іноземного банку в Національному банку
( Назва глави із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 76 від 12.06.2019 )
1. Національний банк відкриває кореспондентський рахунок банку на підставі укладеного договору про кореспондентський рахунок у Національному банку України (додаток 1) та за умови подання керівником банку, головним бухгалтером банку належним чином оформлених документів:
1) заяви про відкриття кореспондентського рахунку в Національному банку України (додаток 2);
2) картки зі зразками підписів (додаток 3), засвідченими нотаріально або підписом уповноваженого працівника Національного банку (кількість примірників обумовлюється сторонами).
( Підпункт 2 пункту 1 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 76 від 12.06.2019 )
2. Національний банк для відкриття кореспондентського рахунку банку отримує відомості, що містяться про банк - юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у вигляді безоплатного доступу через портал електронних сервісів.
( Абзац перший пункту 2 глави 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 8 від 09.02.2017 )
Національний банк зберігає відомості про банк - юридичну особу, отримані з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у справі з юридичного оформлення кореспондентського рахунку банку.
3. Національний банк відкриває кореспондентський рахунок філії іноземного банку на підставі укладеного договору про кореспондентський рахунок у Національному банку України (додаток 1) та за умови подання керівником, головним бухгалтером філії іноземного банку належним чином оформлених таких документів:
1) заяви про відкриття кореспондентського рахунку в Національному банку України (додаток 2);
2) картки зі зразками підписів (додаток 3), засвідченими нотаріально або підписом уповноваженого працівника Національного банку (кількість примірників обумовлюється сторонами);
3) копії документа, що підтверджує взяття філії іноземного банку на облік відповідним контролюючим органом як платника податків, засвідченої в установленому законодавством України порядку;
4) копії документа, що підтверджує взяття філії іноземного банку на облік відповідним контролюючим органом як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, засвідченої в установленому законодавством України порядку.
( Главу 1 розділу II доповнено новим пунктом 3 згідно з Постановою Національного банку № 76 від 12.06.2019 )
4. У разі зміни свого місцезнаходження банк зобов'язаний протягом трьох робочих днів із дня внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань повідомити про це Національний банк.
У разі відповідності цієї інформації відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Національний банк уносить відповідні зміни про місцезнаходження банку в картку зі зразками підписів.
5. Філія іноземного банку в разі зміни свого місцезнаходження зобов’язана в місячний строк із дня внесення змін до електронної форми Державного реєстру банків подати до Національного банку документи, зазначені в підпунктах 3, 4 пункту 3 глави 1 розділу II цієї Інструкції.
Національний банк уносить відповідні зміни про місцезнаходження філії іноземного банку в картку зі зразками підписів у разі відповідності інформації про місцезнаходження, зазначеної в документах філії іноземного банку, відомостям, що містяться в електронній формі Державного реєстру банків.
( Главу 1 розділу II доповнено новим пунктом 5 згідно з Постановою Національного банку № 76 від 12.06.2019 )
6. Під час оформлення картки зі зразками підписів слід керуватися таким:
1) у картку включаються зразки підписів службових осіб, яким відповідно до законодавства та установчих документів банку надано право розпоряджання кореспондентським рахунком і підпису розрахункових документів, а саме:
право першого підпису належить керівнику банку та уповноваженим службовим особам;
право другого підпису належить головному бухгалтеру банку та службовим особам, уповноваженим керівником банку;
зразки підписів керівника та головного бухгалтера банку уключаються до картки обов'язково;
право першого підпису не може бути надано головному бухгалтеру та іншим особам, які мають право другого підпису;
право другого підпису не може бути надано особам, які мають право першого підпису;
2) у разі змін у складі службових осіб, яким надано право розпоряджання кореспондентським рахунком банку і підпису розрахункових документів, подається нова картка зі зразками підписів усіх осіб, які мають право першого та другого підписів, засвідчених нотаріально або підписом уповноваженого працівника Національного банку;
( Підпункт 2пункту 6глави 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 76 від 12.06.2019 )
3) у разі призначення тимчасово виконуючого обов'язки керівника та/або головного бухгалтера банку осіб, зразка підписів яких немає в картці, банк подає тимчасову картку лише із зразками підписів цих осіб, засвідчених нотаріально або підписом уповноваженого працівника Національного банку. Якщо особа, яка призначена тимчасово виконувати обов'язки керівника та/або головного бухгалтера банку, має право першого чи другого підпису, то подається лише належним чином засвідчена копія відповідного документа, що підтверджує повноваження тимчасово уповноваженої особи на відповідний строк;
( Підпункт 3 пункту глави 1 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 8 від 09.02.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 76 від 12.06.2019 )
4) у разі тимчасового надання особі права першого чи другого підпису, а також тимчасової заміни однієї з осіб, уповноважених керівником банку, нова картка не складається, а додатково подається тимчасова картка лише із зразком підпису тимчасово уповноваженої особи із зазначенням строку її дії та копія відповідного документа, що підтверджує ці повноваження. Ця тимчасова картка підписується керівником та головним бухгалтером банку;
( Підпункт 4 пункту глави 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 102 від 25.09.2018 )
5) у картку зі зразками підписів може включатися зразок відбитка печатки банку (за наявності). Використання печаток, призначених для спеціальних цілей ("Для пакетів", "Для перепусток" тощо), не допускається.
( Підпункт 5 пункту глави 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 102 від 25.09.2018 )( Підпункт 6 пункту 4 глави 1 розділу II виключено на підставі Постанови Національного банку № 102 від 25.09.2018 )
7. У разі реорганізації банку шляхом перетворення, зміни найменування банк зобов'язаний подати такі самі документи, що і під час відкриття рахунку, а також унести зміни до договору про кореспондентський рахунок у Національному банку України або укласти новий договір. Реквізити "номер кореспондентського рахунку" та "код банку" можуть залишатися без змін на підставі письмового звернення керівника банку.
У разі реорганізації банку шляхом приєднання на правах філії до іншого банку реквізит "код банку" може бути збережений за філією, створеною в результаті такої реорганізації. Збереження за філією реквізиту "код банку" здійснюється Національним банком на підставі письмових звернень керівників банку, що реорганізовується, і банку-правонаступника та за умови виключення інформації про банк, що реорганізовується, з електронної форми Державного реєстру банків.
8. Філія іноземного банку в разі зміни свого найменування зобов’язана подати до Національного банку такі самі документи, що і під час відкриття рахунку, зазначені в пункті 3 глави 2 цієї Інструкції, а також унести зміни до договору про кореспондентський рахунок у Національному банку України або укласти новий договір. Реквізити "номер кореспондентського рахунку", "код банку" можуть залишатися без змін на підставі письмового звернення керівника філії іноземного банку.
( Главу 1 розділу II доповнено новим пунктом 8 згідно з Постановою Національного банку № 76 від 12.06.2019 )
9. Підставою для закриття кореспондентського рахунка банку/філії іноземного банку в Національному банку є розірвання договору, що здійснюється за заявою власника кореспондентського рахунка або уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (додаток 4), або за ініціативою Національного банку у випадках, передбачених законодавством України.
( Абзац перший пункту 9 глави 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 76 від 12.06.2019 )
Заява про закриття кореспондентського рахунка банку/філії іноземного банку в Національному банку може надаватися в електронній формі. У цьому випадку заява про закриття кореспондентського рахунка в Національному банку повинна містити електронний підпис уповноваженої особи власника кореспондентського рахунка або Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що прирівняний до власноручного підпису відповідно до закону.
( Абзац другий пункту 9 глави 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 76 від 12.06.2019 )
Кореспондентський рахунок банку/філії іноземного банку, на кошти якого накладено обтяження майнових прав, закривається за згодою обтяжувача, який установив таке обтяження, крім випадку закриття такого рахунка під час виконання банком плану припинення здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи відповідно до Закону України "Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків" .
( Абзац третій пункту 9 глави 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 76 від 12.06.2019 )( Пункт глави 1 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 102 від 25.09.2018 )
10. У разі закриття кореспондентського рахунку банку/філії іноземного банку, залишок коштів за кореспондентським рахунком має бути перерахований на рахунок, визначений його власником або уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, або Національним банком відповідно до законодавства України.
( Пункт 10 глави 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 76 від 12.06.2019 )
11. Національний банк зобов'язаний в установленому законодавством України порядку надіслати повідомлення контролюючому органу про відкриття/закриття кореспондентського рахунку банку/філії іноземного банку.
( Пункт 11 глави 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 76 від 12.06.2019 )
12. Документи, про які йдеться в цій главі, мають міститися в справі з юридичного оформлення кореспондентського рахунку банку/філії іноземного банку.
( Абзац перший пункту 12 глави 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 76 від 12.06.2019 )
Справа з юридичного оформлення кореспондентського рахунку банку/філії іноземного банку після його закриття зберігається в Національному банку протягом строку, установленого нормативно-правовим актом Національного банку, який регламентує строки зберігання документів, що утворюються в діяльності Національного банку.
( Абзац другий пункту 12 глави 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 76 від 12.06.2019 )( Глава 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 160 від 23.03.2009, № 279 від 12.08.2011, № 458 від 18.11.2013, № 439 від 07.07.2015; в редакції Постанови Національного банку № 994 від 30.12.2015 )( Главу 2 розділу II виключено на підставі Постанови Національного банку № 994 від 30.12.2015 )
Глава 2. Електронний технологічний довідник банків України та інших установ
1. Департамент інформаційних технологій формує Електронний технологічний довідник банків України та інших установ на підставі інформації, що міститься в електронній формі Державного реєстру банків (далі - електронний реєстр).
( Абзац перший пункту 1 глави розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 279 від 12.08.2011 )
В Електронному технологічному довіднику банків України та інших установ міститься реквізит "назва банку (технологічна)", в якому зазначається найменування банку (філії), яке за потреби може скорочуватися [за умови, що в скороченому найменуванні міститиметься інформація, достатня для однозначної ідентифікації банку (філії)]. Банк (філія) використовує цей реквізит у разі роздрукування міжбанківського електронного розрахункового документа засобами САБ.
( Абзац другий пункту 1 глави 2 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 102 від 25.09.2018 )( Абзац третій пункту 1 глави 2 розділу II виключено на підставі Постанови Національного банку № 102 від 25.09.2018 )( Абзац четвертий пункту 1 глави 2 розділу II виключено на підставі Постанови Національного банку № 102 від 25.09.2018 )
Банк повідомляє реквізит "назва банку (технологічна)" одночасно з інформацією, потрібною для включення банку (філії) в електронний реєстр або в разі внесення змін до нього.
( Абзац третій пункту 1 глави 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 102 від 25.09.2018 )
Реквізити "код банку", "ідентифікатор учасника СЕП" розраховуються в автоматизованому режимі під час унесення інформації в електронний реєстр.
Інші реквізити Електронного технологічного довідника банків України та інших установ і його структуру визначає Департамент інформаційних технологій, ураховуючи потреби інформаційних систем Національного банку і банків, які використовують цей довідник.
( Абзац сьомий пункту 1 глави розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 279 від 12.08.2011 )( Пункт 1 глави 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 994 від 30.12.2015 )
2. Департамент інформаційних технологій наприкінці кожного робочого дня розсилає учасникам СЕП засобами системи електронної пошти Національного банку (далі - система ЕП) оновлену версію Електронного технологічного довідника банків України та інших установ.
( Пункт 2 глави розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 279 від 12.08.2011, № 362 від 31.08.2012; в редакції Постанови Національного банку № 102 від 25.09.2018;із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 76 від 12.06.2019 )( Глава розділу II в редакції Постанови Національного банку № 412 від 16.11.2007 )
Глава 3. Довідник учасників СЕП
1. Банк має бути включений до Довідника учасників СЕП за умови:
1) уключення відомостей про банк до:
електронної форми Державного реєстру банків;
Електронного технологічного довідника банків України та інших установ;
2) укладення з Національним банком договору про відкриття кореспондентського рахунку в Національному банку України;
3) приєднання до Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України (далі - Єдиний договір) для отримання таких видів послуг Національного банку: розрахунково-інформаційне обслуговування в системі електронних платежів Національного банку; надання послуг системою електронної пошти Національного банку; надання в користування засобів захисту інформації Національного банку.
Приєднання до Єдиного договору здійснюється відповідно до публічної пропозиції Національного банку на укладення Єдиного договору, розміщеної на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку;
4) підключення до системи ЕП.
( Пункт 1 глави 3 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 71 від 27.07.2017 )
2. Філія банку - безпосередній учасник СЕП має бути включена до Довідника учасників СЕП за умови:
1) уключення відомостей про філію банку до:
електронної форми Державного реєстру банків;
Електронного технологічного довідника банків України та інших установ;
2) приєднання філії банку до Єдиного договору шляхом подання нею до Національного банку відповідної заяви для отримання послуг на розрахунково-інформаційне обслуговування в системі електронних платежів Національного банку та/або послуг системою електронної пошти Національного банку;
3) підключення філії банку до системи ЕП.
( Пункт 2 глави 3 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 71 від 27.07.2017 )
3. Уключення філії банку до Довідника учасників СЕП як опосередкованого учасника СЕП здійснюється за умови включення відомостей про філію банку до електронної форми Державного реєстру банків, Електронного технологічного довідника банків України та інших установ, а також підключення до системи ЕП.
( Пункт 3 глави 3 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 71 від 27.07.2017 )
4. Унесення інформації до Довідника учасників СЕП здійснюється в разі:
уключення/виключення банку (філії) до/із учасників СЕП;
зміни реквізитів учасника СЕП, що зазначені в додатку 6 до цієї Інструкції;
( Абзац четвертий пункту глави 3 розділу II виключено на підставі Постанови Національного банку № 994 від 30.12.2015 )
переходу учасника СЕП на роботу за консолідованим кореспондентським рахунком;
переходу учасника СЕП на роботу з однієї моделі обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку на іншу;
повернення учасника СЕП на роботу за окремим кореспондентським рахунком тощо.
5. Необхідною умовою для виключення учасника СЕП із Довідника учасників СЕП є розірвання Єдиного договору в частині відмови від надання таких послуг: розрахунково-інформаційне обслуговування в системі електронних платежів Національного банку; надання послуг системою електронної пошти Національного банку; надання в користування засобів захисту інформації Національного банку або укладених на ці послуги окремих договорів.
( Пункт 5 глави 3 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 71 від 27.07.2017 )
6. Банк (філія) зобов'язаний надіслати до структурного підрозділу Національного банку повідомлення про внесення відповідної інформації до Довідника учасників СЕП (уключення, унесення змін, виключення) за формою, що наведена в додатку 6 до цієї Інструкції (далі - повідомлення). Повідомлення має бути надіслане засобами системи ЕП не пізніше ніж за три робочі дні до дати включення, виключення або внесення змін до Довідника учасників СЕП.
( Абзац перший пункту глави розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 439 від 07.07.2015 )
Для внесення відповідної інформації до Довідника учасників СЕП про філію має бути надіслане також повідомлення від банку, якому належить ця філія.
7. Структурний підрозділ Національного банку після отримання повідомлення від банку (філії) зобов'язаний надіслати його Департаменту інформаційних технологій засобами системи електронного документообігу АСКОД (далі - СЕД АСКОД) за два робочих дні до набрання чинності змінами.
( Абзац перший пункту 7 глави 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 102 від 25.09.2018 )
Структурний підрозділ Національного банку інформує засобами СЕД АСКОД Департамент безпеки про ініціювання банком (філією) унесення інформації до Довідника учасників СЕП.
( Абзац другий пункту 7 глави 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 102 від 25.09.2018 )( Пункт глави розділу II в редакції Постанов Національного банку № 412 від 16.11.2007, № 439 від 07.07.2015, № 994 від 30.12.2015 )
8. Департамент інформаційних технологій зобов'язаний внести зміни до Довідника учасників СЕП згідно з отриманим від структурного підрозділу Національного банку повідомленням і надіслати їх учасникам СЕП наприкінці робочого дня, що передує дню, з якого зміни набирають чинності.
( Абзац перший пункту глави розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 412 від 16.11.2007, № 102 від 25.09.2018 )
Учасники СЕП зобов'язані внести зміни до Довідника учасників СЕП після закінчення банківського дня, у якому надійшла ця інформація, але до початку наступного банківського дня на всіх робочих місцях САБ, де використовується цей довідник.
Департамент інформаційних технологій вносить інформацію до Довідника учасників СЕП щодо включення нового учасника СЕП (безпосереднього) або зміни ідентифікатора учасника СЕП (безпосереднього) за умови, що цей учасник надіслав відкриті ключі АРМ-СЕП на сертифікацію до 13 години дня, що передує дню внесення інформації до Довідника учасників СЕП.
( Пункт глави розділу II доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 439 від 07.07.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 994 від 30.12.2015 )( Пункт глави розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 439 від 07.07.2015 )
9. Департамент інформаційних технологій зобов'язаний банку (філії) у відповідність до стану його кореспондентського рахунку на підставі файла L.00, отриманого від відповідного структурного підрозділу Національного банку. Після цього банк може здійснювати міжбанківський переказ через СЕП.
( Пункт глави розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 439 від 07.07.2015, № 102 від 25.09.2018 )
10. Зміна реквізиту "назва банку (технологічна)" Довідника учасників СЕП здійснюється в автоматизованому режимі через один банківський день після зміни цього реквізиту в Електронному технологічному довіднику банків України та інших установ.
( Главу розділу II доповнено пунктом згідно з Постановою Національного банку № 412 від 16.11.2007 )
11. Під час виключення банку (філії) з учасників СЕП значення його транзитного рахунку для сум, що не були підтверджені банком (філією) - отримувачем коштів, має дорівнювати нулю. Банк (філія) для виконання цієї вимоги наприкінці останнього робочого дня в СЕП зобов'язаний прийняти всі файли В, що надійшли на його адресу. Якщо банк (філія) не виконав цю вимогу, то Департамент інформаційних технологій наприкінці останнього робочого дня банку (філії) у СЕП зобов'язаний здійснити квитування всіх файлів В банку (філії) та повідомити про це структурний підрозділ Національного банку.
( Пункт глави розділу II в редакції Постанови Національного банку № 412 від 16.11.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 279 від 12.08.2011, № 439 від 07.07.2015, № 102 від 25.09.2018 )
12. Під час виключення з учасників СЕП банку значення його технічного рахунку має дорівнювати нулю. Банк для виконання цієї вимоги наприкінці останнього робочого дня в СЕП після виконання вимоги пункту 11 цієї глави зобов'язаний перерахувати засобами СЕП суму коштів, що дорівнює залишку на його технічному рахунку, на рахунок, визначений згідно з пунктом 10 глави 1 розділу II цієї Інструкції.
( Абзац перший пункту глави розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 439 від 07.07.2015, № 994 від 30.12.2015, № 76 від 12.06.2019 )
Якщо банк не виконав цю вимогу, то Департамент інформаційних технологій наприкінці останнього робочого дня банку в СЕП після виконання вимог пункту 11 цієї глави має повідомити про це структурний підрозділ Національного банку. Структурний підрозділ Національного банку, отримавши повідомлення Департамента інформаційних технологій, зобов'язаний здійснити списання засобами СЕП суми коштів банку, що дорівнює залишку на його технічному рахунку, і перерахувати її на рахунок, визначений згідно з пунктом 7 глави 1 цього розділу.
( Абзац другий пункту глави розділу II в редакції Постанови Національного банку № 439 від 07.07.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 994 від 30.12.2015 )( Главу розділу II доповнено пунктом згідно з Постановою Національного банку № 412 від 16.11.2007;із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 71 від 27.07.2017 )( Глава 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 994 від 30.12.2015 )
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
16.08.2006 № 320
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 вересня 2006 р.
за № 1035/12909
Про затвердження Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті
Відповідно до статей 7, 40, 56 Закону України "Про Національний банк України" , у зв'язку із введенням у промислову експлуатацію системи електронних платежів Національного банку України нового покоління та з метою вдосконалення нормативно-правової бази з питань здійснення міжбанківських розрахунків Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Інструкцію про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті (додається).
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Правління Національного банку України від 17.03.2004 № 110 "Про затвердження Інструкції про міжбанківський переказ грошей в Україні в національній валюті", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 15.04.2004 за № 483/9082.
3. Департаменту платіжних систем (Н.Г. Лапко) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома Операційного та територіальних управлінь Національного банку України, банків України.
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконавчого директора з питань платіжних систем та розрахунків В.М. Кравця.
5. Постанова набирає чинності з 10 листопада 2006 року.
В.о. ГоловиА.В. Шаповалов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
16.08.2006 № 320
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 вересня 2006 р.
за № 1035/12909