Про Центральну виборчу комісію. Закон від 30.06.2004 №1932-IV

Верховна Рада України Закон від 30.06.2004 №1932-IV
Остання редакція від 20.03.2020. Внесення змін (закон від 04.03.2020 N 524-IX /524-20/)
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 30.06.2004

Номер 1932-IV

Статус Діє

Редакції
20.03.2020 внесення змін (закон від 04.03.2020 N 524-IX /524-20/) 01.01.2020 внесення змін (кодекс украины від 19.12.2019 N 396-IX /396-20/) 28.11.2019 внесення змін (закон від 31.10.2019 N 263-IX /263-20/) 01.01.2019 внесення змін (закон від 22.11.2018 N 2621-VIII /2621-19/) 20.09.2018 внесення змін (закон від 18.09.2018 N 2550-VIII /2550-19/) 19.04.2014 внесення змін (закон від 27.03.2014 N 1170-VII /1170-18/) 11.04.2014 внесення змін (закон від 08.04.2014 N 1184-VII /1184-18/) 21.03.2014 внесення змін (закон від 13.03.2014 N 879-VII /879-18/) 01.02.2014 внесення змін (закон від 21.11.2013 N 709-VII /709-18/) 09.06.2013 внесення змін (закон від 14.05.2013 N 224-VII /224-18/) 02.12.2012 внесення змін (закон від 16.10.2012 N 5463-VI /5463-17/) 13.06.2012 внесення змін (закон від 17.05.2012 N 4711-VI /4711-17/) 31.12.2011 внесення змін (закон від 09.12.2011 N 4108-VI /4108-17/) 10.12.2011 внесення змін (закон від 17.11.2011 N 4061-VI /4061-17/) 31.07.2010 внесення змін (закон від 10.07.2010 N 2487-VI /2487-17/) 22.05.2008 визнання неконституційними окремих положень (решение від 22.05.2008 N 10-рп/2008 /v010p710-08/) 01.01.2008 внесення змін (закон від 28.12.2007 N 107-VI /107-17/) 01.10.2007 внесення змін (закон від 22.02.2007 N 698-V /698-16/) 09.07.2007 внесення змін (решение від 09.07.2007 N 6-рп/2007 /v0a6p710-07/) 30.05.2007 внесення змін (закон від 29.05.2007 N 1095-V /1095-16/) 08.02.2007 внесення змін (закон від 12.01.2007 N 602-V /602-16/) 01.01.2007 внесення змін (закон від 19.12.2006 N 489-V /489-16/) 01.09.2005 внесення змін (кодекс украины від 06.07.2005 N 2747-IV /2747-15/) 30.06.2004 прийняття
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про Центральну виборчу комісію
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 36, ст.448)( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом № 2747-IV від 06.07.2005, ВВР, 2005, № 35-36, № 37, ст.446 Законами № 489-V від 19.12.2006, ВВР, 2007, № 7-8, ст.66 № 602-V від 12.01.2007, ВВР, 2007, № 13, ст.134 № 698-V від 22.02.2007, ВВР, 2007, № 20, ст.282 № 1095-V від 29.05.2007, ВВР, 2007, № 28, ст.382 )( Додатково див. Рішення Конституційного Суду № 6-рп/2007 від 09.07.2007 )( Із змінами, внесеними згідно із Законом № 107-VI від 28.12.2007, ВВР, 2008, № 5-6, № 7-8, ст.78 - зміни діють по 31 грудня 2008 року )( Додатково див. Рішення Конституційного Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008 )( Із змінами, внесеними згідно із Законами № 2487-VI від 10.07.2010, ВВР, 2010, № 35-36, ст.491 № 4061-VI від 17.11.2011, ВВР, 2012, № 10-11, ст.73 № 4108-VI від 09.12.2011, ВВР, 2012, № 28, ст.312 № 4711-VI від 17.05.2012, ВВР, 2013, № 14, ст.89 № 5463-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 4, ст.61 № 224-VII від 14.05.2013, ВВР, 2014, № 11, ст.132 № 709-VII від 21.11.2013, ВВР, 2014, № 22, ст.794 № 879-VII від 13.03.2014, ВВР, 2014, № 16, ст.582 № 1170-VII від 27.03.2014, ВВР, 2014, № 22, ст.816 № 1184-VII від 08.04.2014, ВВР, 2014, № 18-19, ст.696 № 2550-VIII від 18.09.2018, ВВР, 2018, № 40, ст.294 № 2621-VIII від 22.11.2018, ВВР, 2019, № 2, ст.9 № 263-IX від 31.10.2019, ВВР, 2020, № 2, ст.5 Кодексом № 396-IX від 19.12.2019 - про набрання чииності змін щодо здійснення повноважень органів адміністрування та органів ведення Державного реєстру виборців регіональними та територіальними представництвами Центральної виборчої комісії див. пункт 1 розділу XXXXII , № 524-IX від 04.03.2020 )( У тексті Закону слова "Закон України "Про вибори народних депутатів України" в усіх відмінках замінено словами "Виборчий кодекс України" у відповідному відмінку, а слова "Про засади запобігання і протидії корупції" - словами "Про запобігання корупції" згідно з Кодексом № 396-IX від 19.12.2019 )
Цей Закон відповідно до Конституції України визначає порядок утворення, правовий статус, основні засади організації діяльності Центральної виборчої комісії як постійно діючого колегіального державного органу, до компетенції якого належить забезпечення організації підготовки та проведення виборів і референдумів в Україні, забезпечення реалізації та захисту конституційних виборчих прав громадян України і прав на участь у референдумах, суверенного права Українського народу на виявлення своєї волі.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Статус Центральної виборчої комісії
1. Центральна виборча комісія (далі - Комісія) є постійно діючим колегіальним державним органом, який діє на підставі Конституції України, цього та інших законів України і наділений повноваженнями щодо організації підготовки і проведення виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, всеукраїнського і місцевих референдумів в порядку та в межах, встановлених цим та іншими законами України.
2. Комісія очолює систему виборчих комісій та комісій з референдуму, які утворюються для організації підготовки та проведення виборів Президента України, народних депутатів України, всеукраїнського референдуму. Комісія здійснює контроль за діяльністю та консультативно-методичне забезпечення виборчих комісій, які утворюються для організації підготовки та проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, та комісій з місцевих референдумів.
3. Комісія є юридичною особою, має печатку із своїм найменуванням.
Стаття 2. Основні принципи діяльності Комісії
1. Комісія відповідно до своїх повноважень забезпечує дотримання передбачених Конституцією України та законами України принципів і засад виборчого і референдумного процесів, реалізацію виборчих прав громадян України та права на участь у референдумі, однакове застосування законодавства України про вибори і референдуми на всій території України.
2. Комісія будує свою діяльність на принципах верховенства права, законності, незалежності, об'єктивності, компетентності, професійності, колегіальності розгляду і вирішення питань, обґрунтованості прийнятих рішень, відкритості і публічності.
Стаття 3. Незалежність Комісії
1. Комісія є колегіальним державним органом, який здійснює свої повноваження самостійно, незалежно від інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб.
2. Комісія та її члени зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України, цим та іншими законами України.
3. Порядок утворення, склад, повноваження та організація діяльності Комісії визначаються Конституцією України, цим та іншими законами України.
4. Члени Комісії відповідно до цього Закону є посадовими особами.
5. Втручання будь-яких органів, посадових і службових осіб, громадян та їх об'єднань у вирішення питань, що належать до повноважень Комісії, не допускається, крім випадків, передбачених законами України.
6. Центральна виборча комісія в установленому порядку забезпечується законодавчими та іншими нормативно-правовими актами, прийнятими Верховною Радою України, Президентом України, Кабінетом Міністрів України, а також офіційними матеріалами, що розповсюджуються центральними органами виконавчої влади та органами судової влади.
( Частина шоста статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5463-VI від 16.10.2012 )
7. Гарантії незалежності Комісії у здійсненні своїх повноважень встановлюються Конституцією України, цим та іншими законами України.
Незалежність Комісії забезпечується:
1) особливим, встановленим Конституцією України і цим Законом порядком призначення на посади та звільнення з посад членів Комісії;
2) визначеними цим Законом та іншими законами України гарантіями діяльності Комісії;
3) особливим, встановленим цим Законом порядком фінансування та матеріально-технічного забезпечення Комісії.
( Частина сьома статті 3 в редакції Кодексу № 396-IX від 19.12.2019 )
Стаття 4. Відкритість і публічність у діяльності Комісії
1. Діяльність Комісії здійснюється відкрито і публічно.
2. На засіданні Комісії мають право бути присутніми без дозволу чи запрошення Комісії кандидати на пост Президента України та їх довірені особи в загальнодержавному виборчому окрузі, кандидати в народні депутати України, уповноважені представники кандидатів на пост Президента України, уповноважені особи партій - суб'єктів виборчого процесу, уповноважені представники ініціативних груп всеукраїнського референдуму, а також офіційні спостерігачі від громадських організацій, іноземних держав, міжнародних організацій та представники засобів масової інформації.
( Частина друга статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законами № 4061-VI від 17.11.2011, № 709-VII від 21.11.2013 )
3. На засіданні Комісії при розгляді заяви чи скарги мають право бути присутніми представники заявника, скаржника, суб'єкта оскарження та інших заінтересованих сторін.
4. Інші особи, крім зазначених у частинах другій та третій цієї статті, мають право бути присутніми на засіданні Комісії на запрошення або з дозволу Комісії, про що Комісією приймається відповідне рішення.
5. Рішення та інша інформація про діяльність Комісії оприлюднюються у випадках, порядку та строки, встановлені Законом України "Про доступ до публічної інформації" та іншими законами. Комісія надає інформацію за запитами відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".
( Частина п'ята статті 4 в редакції Закону № 1170-VII від 27.03.2014 )
6. Комісія має друкований орган - "Вісник Центральної виборчої комісії".
7. Комісія має офіційний веб-сайт, на якому розміщуються рішення Комісії, інформація про вибори, референдуми, інші матеріали про діяльність Комісії, інформація щодо прав та порядку забезпечення виборчих прав громадян, а також інші матеріали, передбачені цим Законом.
Офіційний веб-сайт має відповідати технічним вимогам до створення (модернізації) офіційних веб-сайтів, встановленим Кабінетом Міністрів України, для безперешкодного доступу користувачів із порушеннями зору та слуху.
( Статтю 4 доповнено частиною сьомою згідно з Кодексом № 396-IX від 19.12.2019 )
Стаття 5. Місцезнаходження Комісії
1. Місцезнаходженням Комісії є столиця України - місто Київ.
2. На будинку, де знаходиться Комісія, вивішується Державний Прапор України.
3. Державний Герб України та Державний Прапор України є обов'язковими атрибутами залу засідань Комісії.
Розділ II
СКЛАД, ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІСІЇ
Стаття 6. Склад Комісії та порядок її формування
1. Верховна Рада України призначає на посади та звільняє з посад членів Комісії за поданням Президента України.
( Частина перша статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1184-VII від 08.04.2014 )
2. У поданні Президента України про призначення членів Комісії враховуються пропозиції депутатських фракцій і груп, утворених у поточному скликанні Верховної Ради України, а також моральні якості осіб, які пропонуються до складу Комісії, наявність у них професійного, наукового або громадського досвіду у сфері організації та проведення виборів чи референдумів, виборчого права.
( Частина друга статті 6 в редакції Кодексу № 396-IX від 19.12.2019 )
3. До складу Комісії входять 17 членів Комісії.
( Частина третя статті 6 в редакції Закону № 2550-VIII від 18.09.2018 )
4. Кандидатури осіб на посади членів Комісії попередньо обговорюються в депутатських фракціях і групах, а їх призначення проводиться за наявності висновків відповідного профільного комітету Верховної Ради України.
5. Із числа членів Комісії в порядку, передбаченому цим Законом, обираються Голова Комісії, два заступники Голови Комісії та секретар Комісії.
6. Голова Комісії, заступники Голови Комісії, секретар Комісії, а також не менше п'яти інших членів Комісії повинні мати вищу юридичну освіту.
7. Комісія працює на постійній основі. Член Комісії є публічним службовцем. Правовий статус члена Комісії визначається цим Законом.
( Частина сьома статті 6 в редакції Кодексу № 396-IX від 19.12.2019 )
8. Строк повноважень члена Комісії - 7 років.
Стаття 7. Вимоги до членів Комісії
1. Членом Комісії може бути громадянин України, який на день призначення досяг двадцяти п'яти років, має право голосу, проживає в Україні не менше п'яти останніх років та володіє державною мовою.
2. Не може бути призначений до складу Комісії громадянин України, який має судимість за вчинення злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята в установленому законом порядку, чи на якого протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією або який визнаний у встановленому порядку недієздатним чи обмежено дієздатним.
( Частина друга статті 7 в редакції Закону № 4711-VI від 17.05.2012, із змінами, внесеними згідно із Законом № 524-IX від 04.03.2020 )
3. Член Комісії не може бути народним депутатом України або мати інший представницький мандат, входити до складу інших виборчих комісій та комісій з референдумів, бути членом ініціативної групи всеукраїнського чи місцевого референдуму, займатися підприємницькою діяльністю, бути повіреним третіх осіб у справах Комісії, виконувати роботу на умовах сумісництва (крім наукової, викладацької та творчої діяльності), входити до складу правління чи інших виконавчих органів організацій, що мають на меті отримання прибутку. Член Комісії не може входити до складу органів виконавчої влади та виконавчих органів місцевого самоврядування.
4. Член Комісії не може бути кандидатом у Президенти України, кандидатом у народні депутати України, депутати місцевої ради чи Верховної Ради Автономної Республіки Крим, кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови, їх довіреною особою, представником чи уповноваженою особою політичної партії, що беруть участь у виборах. При набутті членом Комісії зазначеного статусу Комісія приймає рішення про зупинення його повноважень на період перебування у відповідному статусі.
( Частина четверта статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4061-VI від 17.11.2011 )
5. Член Комісії, який до свого призначення на посаду був членом будь-якої політичної партії, на час здійснення своїх повноважень зупиняє членство у цій партії. Він не може брати участі в її діяльності чи виконувати доручення партії, будь-якого її органу або посадової особи.
6. Стосовно осіб, які претендують на зайняття посади члена Комісії, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України "Про запобігання корупції".
( Статтю 7 доповнено частиною шостою згідно із Законом № 4711-VI від 17.05.2012 )
7. Особи, які претендують на зайняття посади члена Комісії, до призначення на відповідну посаду подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" ;, та зобов’язані повідомити органу, який вносить пропозиції щодо їх призначення, про близьких їм осіб, які є членами Комісії або працюють у Секретаріаті Комісії, Службі розпорядника Державного реєстру виборців.
( Статтю 7 доповнено частиною сьомою згідно із Законом № 4711-VI від 17.05.2012, із змінами, внесеними згідно із Законом № 524-IX від 04.03.2020 )
8. На членів Комісії поширюється дія Закону України "Про запобігання корупції"
( Статтю 7 доповнено частиною восьмою згідно із Законом № 524-IX від 04.03.2020 )
Примітка. Термін "близькі особи" у цьому Законі вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання корупції"
( Статтю 7 доповнено приміткою згідно із Законом № 524-IX від 04.03.2020 )
Стаття 8. Присяга члена Комісії
1. Член Комісії перед вступом на посаду складає на пленарному засіданні Верховної Ради України присягу такого змісту:
"Я (прізвище, ім'я та по батькові), присягаю Українському народу при здійсненні своїх повноважень у Центральній виборчій комісії додержуватися Конституції України та законів України, позапартійної позиції, бути чесним, об'єктивним та неупередженим у вирішенні питань, що належать до повноважень Комісії, забезпечувати реалізацію і захист виборчих прав громадян України та права на участь у референдумі".
Особа, яка склала присягу члена Комісії, ставить свій підпис під текстом присяги.
2. Відмова члена Комісії скласти присягу тягне за собою скасування Верховною Радою України рішення про його призначення.
3. Комісія є повноважною з моменту призначення на посаду та складення присяги не менш як двома третинами її складу.
4. Члену Комісії після складення ним присяги видається посвідчення за підписом Президента України.
Стаття 9. Обрання Голови Комісії, заступників Голови Комісії та секретаря Комісії
1. Голова Комісії, заступники Голови Комісії, секретар Комісії обираються Комісією на її засіданні таємним голосуванням із числа членів Комісії.
2. Засідання Комісії з виборів Голови Комісії, заступників Голови Комісії, секретаря Комісії вважається повноважним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її персонального складу.
3. Вибори заступників Голови Комісії та секретаря Комісії проводяться після обрання Голови Комісії.
4. Кандидатури на посаду заступників Голови Комісії та секретаря Комісії пропонуються Головою Комісії.
5. Порядок обрання Голови Комісії, заступників Голови Комісії та секретаря Комісії встановлюється Регламентом Центральної виборчої комісії.
Стаття 10. Організація діяльності Комісії
1. Комісія приймає рішення з питань, що належать до її повноважень, після їх розгляду та обговорення на своїх засіданнях.
( Частина перша статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 709-VII від 21.11.2013 )
2. Діяльність Комісії організовує Голова Комісії.
3. Порядок організації роботи Комісії визначається цим Законом, Регламентом Центральної виборчої комісії, а також іншими актами, що приймаються Комісією на виконання цього та інших законів України.
4. Регламент Центральної виборчої комісії, а також інші акти Комісії, зазначені у частині третій цієї статті, приймаються Комісією і затверджуються її постановами.
Стаття 11. Засідання Комісії
1. Основною організаційною формою діяльності Комісії є її засідання. На засіданні Комісії може бути розглянуто будь-яке питання, яке відповідно до цього та інших законів України належить до повноважень Комісії.
Засідання Комісії проводяться за місцезнаходженням Комісії. У разі необхідності можуть проводитися виїзні засідання Комісії.
( Частину першу статті 11 доповнено абзацом другим згідно з Кодексом № 396-IX від 19.12.2019 )
2. Засідання Комісії скликаються її Головою, а в разі його відсутності - одним із заступників Голови Комісії. У разі відсутності Голови або заступників Голови Комісії чи їх відмови скликати засідання Комісії воно може бути скликане не менш як третиною членів Комісії з обов'язковим повідомленням усіх членів Комісії про час і місце засідання.
3. Засідання Комісії веде її Голова або, за дорученням Голови чи за погодженням між його заступниками, один із його заступників. У разі відсутності Голови та його заступників або невиконання ними з будь-яких причин своїх функцій Комісія обирає головуючого на засіданні із свого складу більшістю голосів від складу Комісії.
4. Засідання Комісії є повноважним за умови присутності не менш як одинадцяти членів Комісії.
Присутність члена Комісії на засіданні Комісії може забезпечуватися за допомогою технічних засобів у порядку, визначеному Комісією.
( Частина четверта статті 11 в редакції Кодексу № 396-IX від 19.12.2019 )
5. Порядок денний засідання Комісії пропонує її Голова, а в разі його відсутності - головуючий на засіданні. Порядок денний засідання затверджується рішенням Комісії.
6. У засіданні Комісії можуть брати участь особи, зазначені у частинах другій, третій, четвертій статті 4 цього Закону. Комісія може прийняти мотивоване рішення про позбавлення цих осіб права участі в засіданні Комісії, якщо вони перешкоджають його проведенню. Щодо осіб, зазначених у частині другій статті 4, таке рішення приймається двома третинами голосів від складу Комісії.
7. Комісія веде протокол засідання, який підписується Головою Комісії, а у випадках, передбачених частиною третьою цієї статті, - головуючим на засіданні Комісії, а також секретарем Комісії.
Стаття 12. Рішення Комісії
1. За результатами розгляду та обговорення на засіданні Комісії питання порядку денного Комісія ухвалює рішення у формі постанови.
( Частина перша статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом № 709-VII від 21.11.2013 )
2. З питань поточної внутрішньої діяльності Комісія може ухвалювати протокольне рішення.
3. Постанова Комісії повинна містити:
1) найменування Комісії;
2) найменування рішення Комісії;
3) дату та місце ухвалення рішення Комісії, порядковий номер постанови;
4) встановлені факти та підстави для ухвалення рішення Комісії, а також акти законодавства України, за наявності - рішення судових органів, якими керувалася Комісія при прийнятті рішення;
5) висновок Комісії.
4. Рішення Комісії приймається на засіданні Комісії відкритим голосуванням більшістю голосів від складу Комісії.
5. Член Комісії, присутній на її засіданні, який не погоджується з прийнятим Комісією рішенням, має право викласти окрему думку, яка в письмовій формі додається до протоколу засідання Комісії.
6. Рішення Комісії підписуються Головою Комісії, а у випадках, передбачених частиною третьою статті 11 цього Закону, - головуючим на засіданні Комісії.
7. Рішення, прийняті Комісією, можуть бути змінені лише самою Комісією з власної ініціативи або на підставі рішення суду.
8. Рішення Комісії може бути оскаржене до суду в порядку, встановленому цим та іншими законами України.
9. Постанови Центральної виборчої комісії невідкладно оприлюднюються на її офіційному веб-сайті із забезпеченням можливості перегляду, копіювання та роздрукування інформації, а також у вигляді набору даних, організованого у форматі, що дозволяє його автоматизоване оброблення електронними засобами (машинозчитування) з метою повторного використання.
( Статтю 12 доповнено частиною дев'ятою згідно з Кодексом № 396-IX від 19.12.2019 )
Стаття 13. Обов'язковість рішень Комісії
1. Рішення Комісії, прийняте в межах її повноважень, є обов'язковим для виконання всіма суб'єктами відповідного виборчого процесу чи процесу референдуму, в тому числі відповідними виборчими комісіями і комісіями з референдумів нижчого рівня, а також органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та громадянами України.
2. У разі якщо рішення Комісії передбачає вжиття певними особами заходів для його виконання, про вжиті заходи на виконання рішення повинно бути повідомлено Комісію у встановлений нею строк.
3. Керівники, інші посадові чи службові особи органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, політичних партій, інших об'єднань громадян, підприємств, установ і організацій, виборчих комісій та комісій з референдуму в порядку, передбаченому законодавством, зобов'язані на запрошення Комісії прибути на її засідання, надавати необхідні відомості і матеріали, відповідати на запитання.
( Частина третя статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4061-VI від 17.11.2011 )
4. У разі виявлення у процесі розгляду питання на засіданні Комісії ознак вчинення злочину чи іншого правопорушення Комісія приймає рішення про звернення до відповідних правоохоронних органів та передає їм відповідні матеріали. Правоохоронний орган, якому передані вказані матеріали, повідомляє Комісію про результати розгляду звернення чи вжиті заходи у встановлений законом строк.
5. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, а також державні підприємства, установи і організації зобов'язані сприяти Комісії та її членам у здійсненні ними своїх повноважень.
6. Невиконання, неналежне, несвоєчасне виконання рішень Комісії тягне за собою відповідальність, встановлену законом.
Стаття 14. Порядок подання звернення до Комісії
1. Виборці, виборчі комісії, комісії з референдумів, інші суб'єкти виборчого і референдумного процесів, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, об'єднання громадян, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, іноземці та особи без громадянства, а також органи влади іноземних держав, міжнародні організації мають право звернутися до Комісії із зверненнями з питань, що належать до повноважень Комісії, в порядку, встановленому цим Законом, Законом України "Про звернення громадян" та іншими законами України. Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне).
Мова звернень до Комісії та їх розгляду визначається Законом України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
( Частину першу статті 14 доповнено абзацом другим згідно з Кодексом № 396-IX від 19.12.2019 )
2. Звернення, подані до Комісії, підлягають реєстрації в порядку, встановленому Комісією.
3. Під зверненням за цим Законом слід розуміти:
1) заяву, в якій міститься прохання сприяти реалізації виборчих прав, права на участь у референдумі, надати консультативно-методичну допомогу чи рекомендації щодо підготовки та проведення виборів і референдумів, роз'яснення з питань застосування законодавства України про вибори і референдуми або в якій висловлюються думки, рекомендації, поради щодо вдосконалення законодавства України з питань виборів і референдумів та правового регулювання виборів і референдумів в Україні, стосовно покращання діяльності виборчих комісій, комісій з референдумів тощо;
2) скаргу, в якій міститься інформація про порушення законодавства України про вибори і референдуми та вимога забезпечити реалізацію і захист виборчих прав, права на участь у референдумі, законних інтересів суб'єктів виборчого і референдумного процесів, поновити порушені виборчі права та право на участь у референдумі.
4. Скарги, що стосуються виборів чи референдумів та/або подані під час відповідного виборчого процесу або процесу референдуму, подаються до Комісії у порядку та строки, встановлені відповідним законом.
Скарги, що не стосуються виборів чи референдумів та/або подані не під час такого виборчого процесу або процесу референдуму, подаються до Комісії у порядку та строки, встановлені Законом України "Про звернення громадян" та іншими законами України, з особливостями, встановленими частиною десятою цієї статті.
( Частина четверта статті 14 в редакції Кодексу № 396-IX від 19.12.2019 )
5. Заява може бути подана до Комісії у письмовій (на паперових носіях або у формі електронного документа) або усній формі. В усній формі заяви подаються під час особистого прийому членами Комісії і фіксуються в порядку, встановленому Комісією.
( Частина п’ята статті 14 в редакції Кодексу № 396-IX від 19.12.2019 )
6. Письмова заява, подана до Комісії, повинна містити:
1) назву Комісії або прізвище члена Комісії, до якого звертається особа;
2) прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання фізичної особи або точну назву та місцезнаходження юридичної особи - заявника;
3) суть порушеного питання, виклад обставин і фактичних даних, що мають значення для вирішення заяви;
4) зміст прохання або рекомендації;
5) підпис заявника або його представника, якщо заявник - юридична особа;
6) дату подання заяви.
7. Заяви, оформлені без дотримання вимог, встановлених частиною шостою цієї статті, повертаються заявникові з відповідними роз'ясненнями в строки, встановлені Законом України "Про звернення громадян", якщо інший строк не встановлено відповідним законом України про вибори або референдуми.
8. Якщо вирішення питання, порушеного у заяві, не належить до повноважень Комісії, заява пересилається за належністю відповідному органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємству, установі, організації, політичній партії, іншому об'єднанню громадян, посадовій чи службовій особі в строки, встановлені Законом України "Про звернення громадян".
9. Якщо заява не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення щодо вирішення по суті питання, порушеного у заяві, або надіслання заяви за належністю, така заява повертається заявникові з відповідними роз'ясненнями в строк, встановлений Законом України "Про звернення громадян", якщо інший строк не встановлено відповідним законом України про вибори або референдуми.
10. Скарга, що не стосується виборів чи референдуму та/або подана не під час такого виборчого процесу або процесу референдуму, подається до Комісії у письмовій формі на паперових носіях та повинна містити:
1) назву Комісії, до якої вона подається;
2) прізвище, ім’я, по батькові (найменування) суб’єкта звернення із скаргою, його місце проживання чи офіційну контактну адресу (юридичну або поштову адресу), а також номер засобу зв’язку, адресу електронної пошти, якщо такі є;
3) прізвище, ім’я, по батькові (найменування) суб’єкта оскарження, його місце проживання чи офіційну контактну адресу (юридичну або поштову адресу), а також номер засобу зв’язку, адресу електронної пошти, якщо вони відомі суб’єкту звернення;
4) суть порушеного питання (предмет скарги);
5) чітко сформульовані вимоги із зазначенням суті рішення, ухвалення якого вимагається від Комісії відповідно до її повноважень;
6) виклад обставин і зазначення доказів, якими суб’єкт звернення зі скаргою обґрунтовує свої вимоги;
7) перелік документів і матеріалів, що додаються;
8) підпис суб’єкта звернення зі скаргою чи особи, уповноваженої представляти відповідного суб’єкта, із зазначенням дати підписання;
9) дату підписання скарги.
У скарзі можуть бути зазначені заінтересовані особи, яких суб’єкт звернення зі скаргою вважає за потрібне залучити до розгляду скарги.
У разі надходження копії скарги засобами електронної пошти (в електронній формі) скарга опрацьовується Комісією в установленому цим Законом порядку.
( Частина десята статті 14 в редакції Кодексу № 396-IX від 19.12.2019 )
11. Скарга, що не стосується виборів чи референдуму та/або подана під час виборчого процесу або процесу референдуму, оформлена без дотримання вимог частини десятої цієї статті, повертається суб’єкту звернення із скаргою без розгляду Головою Комісії або за його дорученням іншим членом Комісії з відповідними роз’ясненнями не пізніш як на наступний день після дня надходження скарги.
( Частина одинадцята статті 14 в редакції Кодексу № 396-IX від 19.12.2019 )
Стаття 15. Порядок та строки розгляду звернень, поданих до Комісії
1. Заяви та скарги, подані до Комісії, розглядаються у порядку, встановленому цим та іншими законами, а також Регламентом Центральної виборчої комісії.
2. Заяви, що подані до Комісії під час виборчого процесу чи процесу референдуму та стосуються цього процесу, розглядаються Комісією протягом п’яти днів з дня подання. Днем подання заяви вважається день її фактичного отримання Комісією.
( Частина друга статті 15 в редакції Кодексу № 396-IX від 19.12.2019 )
3. Заяви та інші звернення, що не стосуються виборчого процесу чи процесу референдуму або подані не під час такого процесу, розглядаються Комісією на загальних підставах, встановлених Законом України "Про звернення громадян" та іншими законами України.
( Частина третя статті 15 в редакції Кодексу № 396-IX від 19.12.2019 )
4. Скарги, що стосуються виборів чи референдуму та подані під час виборчого процесу або процесу референдуму, розглядаються Комісією у порядку та строки, встановлені відповідним законом про вибори чи законом про референдуми.
Якщо розгляд питань, порушених у скарзі, не належить до повноважень Комісії, за рішенням Комісії така скарга залишається без розгляду по суті.
Скарги, що не стосуються виборів чи референдуму та/або подані не під час такого виборчого процесу або процесу референдуму, розглядаються Комісією на загальних підставах, встановлених Законом України "Про звернення громадян" та іншими законами України.
( Частина четверта статті 15 в редакції Кодексу № 396-IX від 19.12.2019 )
5. Заява, подана до Комісії, за дорученням Голови Комісії або одного із його заступників попередньо розглядається членом Комісії.
6. За підсумком попереднього розгляду заяви член Комісії може рекомендувати Комісії розглянути її на засіданні Комісії та прийняти рішення з приводу такої заяви.
7. Якщо заява не вимагає прийняття рішення Комісії, член Комісії за дорученням Голови Комісії або одного з його заступників може надати відповідь заявнику від свого імені.
Стаття 16. Розгляд Комісією питань за власною ініціативою
1. Якщо Комісії стане відомо про порушення законодавства України про вибори і референдуми, виборчих прав громадян України та права на участь у референдумі з результатів проведених нею перевірок або із засобів масової інформації чи інших джерел, що не суперечать законодавству України, Комісія має право розглянути за власною ініціативою питання, що належать до її повноважень, та прийняти з цього приводу рішення у встановленому цим Законом порядку.
2. Комісія за результатами узагальнення практики застосування законодавства України про вибори і референдуми та практики проведення виборів і референдумів в Україні, а також у разі необхідності може за власною ініціативою розглянути та прийняти у встановленому цим Законом порядку рішення стосовно:
1) надання роз'яснень і рекомендацій щодо застосування законодавства України про вибори та референдуми;
( Пункт 1 частини другої статті 16 із змінами, внесеними згідно з Кодексом № 396-IX від 19.12.2019 )
2) організації підготовки та проведення виборів і референдумів;
3) організації роботи виборчих комісій та комісій з референдумів;
4) підготовки пропозицій щодо вдосконалення законодавства України про вибори і референдуми;
5) інших питань, віднесених до повноважень Комісії.
3. У разі необхідності з метою забезпечення дотримання законного перебігу виборчого процесу чи процесу референдуму, захисту виборчих прав громадян та поновлення порушених виборчих прав громадян Комісія може з власної ініціативи розглянути питання діяльності виборчих комісій, комісій з референдумів нижчого рівня та за результатами розгляду:
1) визнати рішення виборчої комісії або комісії з референдуму чи окремих його положень, дії чи бездіяльність такими, що не відповідають вимогам законодавства про вибори або референдуми, порушують виборчі права громадян, права на участь у референдумі, права та законні інтереси суб’єкта виборчого процесу або процесу референдуму;
2) скасувати рішення виборчої комісії або комісії з референдуму;
3) прийняти рішення по суті питання;
4) зобов’язати виборчу комісію, комісію нижчого рівня повторно розглянути питання, що стало предметом розгляду Комісії;
5) зобов’язати виборчу комісію, комісію з референдуму здійснити дії, передбачені законодавством, що регулює організацію та порядок проведення виборів або референдумів;
6) зобов’язати виборчу комісію, комісію з референдуму утриматися від вчинення певних дій;
7) зобов’язати суб’єкта оскарження здійснити передбачені законодавством, що регулює організацію та порядок проведення виборів або референдумів, дії, які випливають із факту скасування рішення, визнання дій або бездіяльності протиправними;
8) поновити в інший спосіб порушені виборчі права громадян, права на участь у референдумі, права та законні інтереси суб’єкта виборчого процесу, процесу референдуму.
( Статтю 16 доповнено частиною третьою згідно з Кодексом № 396-IX від 19.12.2019 )
Розділ III
ПОВНОВАЖЕННЯ КОМІСІЇ
Стаття 17. Загальні повноваження Комісії
Комісія:
1) забезпечує реалізацію і захист виборчих прав громадян України та права на участь у референдумах;
2) забезпечує дотримання передбачених Конституцією та законами України принципів і засад виборчого процесу та процесу референдуму;
3) здійснює контроль за додержанням вимог законодавства України про вибори і референдуми;
4) забезпечує однакове застосування законодавства України про вибори і референдуми на всій території України;
5) здійснює консультативно-методичне забезпечення діяльності виборчих комісій та комісій з референдумів, приймає обов'язкові для використання в роботі виборчих комісій та комісій з референдумів роз'яснення і рекомендації з питань застосування законодавства України про вибори і референдуми;
6) готує пропозиції щодо вдосконалення законів з питань проведення виборів та референдумів;
( Пункт 7 статті 17 виключено на підставі Кодексу № 396-IX від 19.12.2019 )
7-1) встановлює систему територіальної організації загальнодержавних виборів шляхом утворення територіальних виборчих округів та виборчих дільниць з особливостями, визначеними відповідним законом про вибори;
( Статтю 17 доповнено пунктом 7-1 згідно із Законом № 4061-VI від 17.11.2011 )
8) є розпорядником Державного реєстру виборців, забезпечує його ведення та функціонування відповідно до закону;
( Пункт 8 статті 17 в редакції Закону № 698-V від 22.02.2007 )
9) здійснює контроль за дотриманням політичними партіями, іншими суб'єктами виборчого процесу та процесу референдуму вимог законодавства про вибори і референдуми;
( Пункт 9 статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4061-VI від 17.11.2011 )
10) забезпечує на виборах і референдумах акредитацію офіційних спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій відповідно до закону, видає їм посвідчення;
11) здійснює заходи щодо підвищення правової культури учасників виборчого процесу та референдумів;
12) публікує інформацію про підготовку та проведення виборів і референдумів в Україні, матеріали про свою діяльність, а також інші матеріали, що стосуються виборчого та референдумного процесів;
13) здійснює інші повноваження, передбачені законами України.
Стаття 18. Повноваження Комісії щодо організації підготовки і проведення виборів Президента України
Комісія:
1) організовує підготовку і проведення виборів Президента України;
2) оголошує початок процесу виборів Президента України;
3) очолює систему виборчих комісій, які утворюються для проведення виборів Президента України, спрямовує та контролює їх діяльність;
4) утворює територіальні виборчі округи з виборів Президента України;
5) формує територіальні виборчі комісії з виборів Президента України; здійснює повноваження територіальної виборчої комісії для закордонного виборчого округу;
6) публікує постанови Комісії та іншу інформацію стосовно виборів Президента України у випадках, передбачених законом;
7) здійснює контроль за цільовим використанням коштів, виділених з Державного бюджету України на підготовку і проведення виборів Президента України;
8) контролює порядок надходження, обліку та використання коштів виборчих фондів кандидатів на пост Президента України в порядку та в межах, встановлених законом;
9) встановлює форми виборчих документів, затверджує зразки виборчих скриньок для голосування, печаток виборчих комісій, визначає порядок зберігання та передачі виборчих документів до відповідних державних архівних установ;
10) заслуховує повідомлення виборчих комісій, керівників міністерств, інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з питань, пов'язаних з підготовкою і проведенням виборів Президента України;
11) реєструє кандидатів на пост Президента України, їх довірених осіб, уповноважених представників у Центральній виборчій комісії;
12) встановлює форму та затверджує текст виборчого бюлетеня з виборів Президента України, забезпечує виготовлення виборчих бюлетенів;
13) приймає рішення про скасування реєстрації кандидатів на пост Президента України в порядку, встановленому законом;
( Пункт 13 статті 18 із змінами, внесеними згідно з Кодексом № 2747-IV від 06.07.2005; в редакції Кодексу № 396-IX від 19.12.2019 )
14) встановлює та офіційно оприлюднює результати виборів Президента України;
15) вносить до Верховної Ради України подання про призначення повторних виборів Президента України у випадках, передбачених законом;
16) після складення присяги вручає новообраному Президенту України посвідчення Президента України;
17) здійснює інші повноваження відповідно до цього Закону та інших законів України.
( Пункт 17 статті 17 із змінами, внесеними згідно з Кодексом № 396-IX від 19.12.2019 )
Стаття 19. Повноваження Комісії щодо організації підготовки і проведення виборів народних депутатів України
Комісія:
1) організовує підготовку і проведення виборів народних депутатів України;
2) очолює систему виборчих комісій, які утворюються для проведення виборів народних депутатів України, спрямовує та контролює їх діяльність;
3) публікує постанови Комісії та іншу інформацію стосовно виборів народних депутатів України у випадках, передбачених законом;
4) здійснює контроль за цільовим використанням коштів, виділених з Державного бюджету України на підготовку і проведення виборів народних депутатів України;
5) контролює порядок надходження, обліку та використання коштів виборчих фондів в порядку та в межах, встановлених законом;
6) реєструє кандидатів у народні депутати України в порядку, встановленому законом;
7) приймає рішення щодо скасування реєстрації кандидатів у народні депутати України в порядку, встановленому законом;
8) встановлює форми виборчих документів, затверджує зразки печаток, штампів та вивісок виборчих комісій, визначає порядок зберігання та передачі виборчих документів до відповідних державних архівних установ;
9) затверджує форму, колір, текст виборчого бюлетеня для голосування в загальнодержавному виборчому окрузі та форму, колір, текст виборчого бюлетеня для голосування в одномандатних виборчих округах, забезпечує їх виготовлення;
10) заслуховує повідомлення виборчих комісій, а також міністерств та інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з питань, пов'язаних з підготовкою та проведенням виборів;
11) здійснює повноваження відповідної окружної виборчої комісії у разі ненадходження протоколу від окружної виборчої комісії про підсумки голосування у загальнодержавному окрузі в межах одномандатного округу або протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування в одномандатному окрузі у строки, визначені цим Законом;
12) встановлює результати виборів народних депутатів України та офіційно оприлюднює їх;
13) реєструє обраних народних депутатів України в порядку, визначеному Виборчим кодексом України;
14) публікує списки обраних народних депутатів України в порядку, визначеному Виборчим кодексом України;
15) видає тимчасове посвідчення народного депутата України особам, які обрані та виконали вимоги Конституції України і законів України щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності. Після складення обраним народним депутатом України присяги в семиденний строк видає йому посвідчення народного депутата України встановленого зразка;
16) контролює діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо забезпечення виборчих комісій приміщеннями, транспортом, зв'язком, іншими засобами матеріально-технічного забезпечення виборів;
17) здійснює інші повноваження відповідно до цього Закону, Виборчого кодексу України та інших законів України.
( Стаття 19 із змінами, внесеними згідно із Законом № 107-VI від 28.12.2007; в редакції Закону № 4061-VI від 17.11.2011 )
Стаття 20. Повноваження Комісії щодо організації підготовки і проведення всеукраїнського референдуму
Комісія:
1) організовує підготовку і проведення всеукраїнського референдуму;
2) реєструє ініціативні групи з всеукраїнського референдуму;
3) встановлює форму підписних листів для збирання підписів на підтримку всеукраїнського референдуму за народною ініціативою;
4) очолює систему комісій, що утворюються для підготовки і проведення всеукраїнського референдуму, спрямовує діяльність цих комісій;
5) утворює комісії з всеукраїнського референдуму (крім дільничних);
6) приймає обов'язкові роз'яснення з питань застосування законодавства про всеукраїнський референдум, здійснює методичне забезпечення діяльності комісій з всеукраїнського референдуму;
7) затверджує кошториси витрат комісій з всеукраїнського референдуму з коштів, що виділяються з Державного бюджету України на підготовку і проведення всеукраїнського референдуму, контролює використання цих коштів, а також забезпечення комісій з всеукраїнського референдуму приміщеннями, транспортом, зв'язком, розглядає інші питання матеріально-технічного забезпечення всеукраїнського референдуму;
8) встановлює форми документів всеукраїнського референдуму, затверджує зразки скриньок для голосування, печаток комісій, визначає порядок зберігання та передачі документів до відповідних державних архівних установ;
9) встановлює форму бюлетеня для голосування на всеукраїнському референдумі та забезпечує їх виготовлення;
10) заслуховує повідомлення комісій з всеукраїнського референдуму, а також керівників міністерств та інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з питань, пов'язаних з підготовкою і проведенням всеукраїнського референдуму;
11) встановлює результати всеукраїнського референдуму в цілому по Україні, публікує в пресі повідомлення про його підсумки;
12) розглядає заяви і скарги на рішення, дії або бездіяльність, що стосуються всеукраїнського референдуму, і приймає рішення з цих питань;
13) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів України.
Стаття 21. Повноваження Комісії щодо організації підготовки і проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів
Комісія:
1) здійснює контроль за організацією підготовки і проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів;
2) здійснює контроль за дотриманням виборчого законодавства України, забезпечує його однакове застосування на всій території України під час підготовки і проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів;
3) здійснює контроль за дотриманням законодавства України в частині прийняття у встановлені законом строки рішень з питань, пов'язаних з підготовкою і проведенням виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів;
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про Центральну виборчу комісію
Цей Закон відповідно до Конституції України визначає порядок утворення, правовий статус, основні засади організації діяльності Центральної виборчої комісії як постійно діючого колегіального державного органу, до компетенції якого належить забезпечення організації підготовки та проведення виборів і референдумів в Україні, забезпечення реалізації та захисту конституційних виборчих прав громадян України і прав на участь у референдумах, суверенного права Українського народу на виявлення своєї волі.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Статус Центральної виборчої комісії
1. Центральна виборча комісія (далі - Комісія) є постійно діючим колегіальним державним органом, який діє на підставі Конституції України, цього та інших законів України і наділений повноваженнями щодо організації підготовки і проведення виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, всеукраїнського і місцевих референдумів в порядку та в межах, встановлених цим та іншими законами України.
2. Комісія очолює систему виборчих комісій та комісій з референдуму, які утворюються для організації підготовки та проведення виборів Президента України, народних депутатів України, всеукраїнського референдуму. Комісія здійснює контроль за діяльністю та консультативно-методичне забезпечення виборчих комісій, які утворюються для організації підготовки та проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, та комісій з місцевих референдумів.
3. Комісія є юридичною особою, має печатку із своїм найменуванням.
Стаття 2. Основні принципи діяльності Комісії
1. Комісія відповідно до своїх повноважень забезпечує дотримання передбачених Конституцією України та законами України принципів і засад виборчого і референдумного процесів, реалізацію виборчих прав громадян України та права на участь у референдумі, однакове застосування законодавства України про вибори і референдуми на всій території України.
2. Комісія будує свою діяльність на принципах верховенства права, законності, незалежності, об'єктивності, компетентності, професійності, колегіальності розгляду і вирішення питань, обґрунтованості прийнятих рішень, відкритості і публічності.

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!