Про затвердження Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України та змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України ( Форми N 377, 377-А, 377-і, 377-К)

Національний банк України Форма, Інструкція, Постанова від 12.12.2002 №502
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Форма, Інструкція, Постанова

Дата 12.12.2002

Номер 502

Статус Не діє

Редакції
07.02.2019 втрата чинності (постанова від 05.02.2019 N 31 /v0031500-19/) 01.07.2018 внесення змін (постанова від 07.06.2018 N 63 /v0063500-18/) 13.10.2017 внесення змін (постанова від 10.10.2017 N 102 /v0102500-17/) 17.10.2017 внесення змін (постанова від 13.10.2017 N 103 /v0103500-17/) 10.08.2016 внесення змін (постанова від 02.08.2016 N 364 /v0364500-16/) 15.06.2016 внесення змін (постанова від 07.06.2016 N 341 /v0341500-16/) 01.01.2016 внесення змін (постанова від 29.12.2015 N 983 /v0983500-15/) 11.04.2015 внесення змін (постанова від 09.04.2015 N 220 /v0220500-15/) 07.06.2014 внесення змін (постанова від 30.04.2014 N 249 /z0480-14/) 07.12.2012 внесення змін (постанова від 29.10.2012 N 449 /z1934-12/) 03.10.2012 внесення змін (постанова від 21.08.2012 N 349 /z1441-12/) 02.09.2012 внесення змін (постанова від 21.08.2012 N 349 /z1441-12/) 17.02.2012 внесення змін (постанова від 30.12.2011 N 497 /z0147-12/) 28.10.2011 внесення змін (постанова від 11.10.2011 N 364 /z1214-11/) 23.09.2011 внесення змін (постанова від 11.08.2011 N 278 /z1050-11/) 16.03.2003 Набрання чинності 20.11.2009 внесення змін (постанова від 09.09.2009 N 538 /z1045-09/) 25.03.2008 внесення змін (постанова від 27.02.2008 N 47 /z0212-08/) 24.09.2006 внесення змін (постанова від 23.08.2006 N 337 /z1049-06/) 26.10.2005 внесення змін (постанова від 12.08.2005 N 287 /z1150-05/) 21.10.2005 внесення змін (інші від 12.08.2005 N 289 /z1076-05/) 12.07.2005 внесення змін (постанова від 14.06.2005 N 211 /z0704-05/) 06.03.2005 внесення змін (постанова від 16.02.2005 N 48 /z0258-05/) 06.01.2005 внесення змін (постанова від 17.11.2004 N 552 /z1546-04/) 16.10.2004 внесення змін (постанова від 29.09.2004 N 462 /z1266-04/) 24.05.2004 внесення змін (постанова від 21.04.2004 N 173 /z0609-04/) 01.03.2004 внесення змін (постанова від 23.12.2003 N 571 /z0052-04/) 26.01.2004 внесення змін (постанова від 23.12.2003 N 571 /z0052-04/) 24.01.2004 внесення змін (постанова від 22.12.2003 N 569 /z0034-04/) 20.06.2003 внесення змін (постанова від 04.06.2003 N 232 /z0459-03/) 28.02.2003 внесення змін (постанова від 12.02.2003 N 54 /z0119-03/) 12.12.2002 прийняття
Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
12.12.2002 № 502
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 січня 2003 р.
за № 21/7342
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку № 31 від 05.02.2019 )
Про затвердження Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України та змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України
Відповідно до вимог статей 5, 6, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", а також статей 7, 44 Закону України "Про Національний банк України", з метою приведення у відповідність до чинного законодавства, уникнення множинності та вдосконалення нормативно-правових актів Національного банку України з питань забезпечення ефективної роботи уповноважених банків та уповноважених фінансових установ під час здійснення валютно-обмінних операцій на готівковому сегменті міжбанківського валютного ринку України Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити:
( Абзац другий пункту 1 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку № 54 від 12.02.2003 )
2. Департаменту валютного регулювання (С.О. Яременко) довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України для керівництва та використання в роботі.
3. Визнати такими, що втратили чинність:
( Абзац 2 пункту 3 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою чинності Інструкції Національного банку № 129 від 07.07.94, до якої вносились зміни )
додатки № 83 (Положення про пункти обміну іноземної валюти) та № 92 і 93 (реєстри проданої та купленої іноземної валюти) (із змінами) до Інструкції № 1 "З організації емісійно-касової роботи в установах банків України", затвердженої постановою Правління Національного банку України від 07.07.94 № 129;
Інструктивний лист від 25.05.93 № 19029/936 "Про порядок укладення агентських угод між уповноваженими банками і юридичними особами щодо відкриття обмінного пункту";
Правила здійснення конверсійних операцій з готівковою іноземною валютою уповноваженими банками, затверджені постановою Правління Національного банку України від 25.03.96 № 68;
Порядок здійснення обміну купюр іноземної валюти, затверджений постановою Правління Національного банку України від 29.03.96 № 79.
( Пункт 4 виключено на підставі Постанови Національного банку № 63 від 07.06.2018 )( Пункт 5 виключено на підставі Постанови Національного банку № 63 від 07.06.2018 )
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови П.М. Сенища.
5. Постанова набирає чинності через 60 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
ГоловаВ.С. Стельмах
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
12.12.2002 № 502
(у редакції постанови
Правління Національного
банку України
30.04.2014 № 249
)
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 січня 2003 р.
за № 21/7342
ІНСТРУКЦІЯ
про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України
I. Загальні положення
1. Ця Інструкція встановлює порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій з готівковою іноземною валютою на території України для уповноважених банків (далі - банк), а також для уповноважених фінансових установ та національного оператора поштового зв'язку (далі - фінансова установа), їх кас, пунктів обміну іноземної валюти та пунктів обміну іноземної валюти, що відкриваються банком, фінансовою установою на підставі укладених агентських договорів з юридичною особою - резидентом.
Банки, фінансові установи здійснюють операції з готівковою іноземною валютою на підставі генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій.
2. У цій Інструкції терміни вживаються у таких значеннях:
валюта відшкодування - іноземна валюта, яку отримують банк, фінансова установа як відшкодування від платіжної організації міжнародної платіжної системи;
відокремлений підрозділ банку, фінансової установи - це філія, відділення, інший відокремлений підрозділ, в яких здійснюються окремі фінансові послуги;
( Пункт 2 розділу I доповнено новим абзацом третім згідно з Постановою Національного банку № 983 від 29.12.2015 )
операція сторно - операція з повернення клієнту відповідної суми коштів у національній або іноземній валюті в разі відмови клієнта від здійснення операції;
пункт обміну іноземної валюти (далі - пункт обміну валюти) - структурна одиниця, яка відкривається банком, фінансовою установою з метою здійснення валютно-обмінних операцій.
Інші терміни вживаються в значеннях, визначених законодавством України.
3. До валютно-обмінних операцій належать такі операції:
купівля у фізичних осіб - резидентів і нерезидентів готівкової іноземної валюти за готівкові гривні;
продаж фізичним особам - резидентам готівкової іноземної валюти за готівкові гривні;
зворотний обмін фізичним особам - нерезидентам невикористаних готівкових гривень на готівкову іноземну валюту;
конвертація (обмін) готівкової іноземної валюти однієї іноземної держави на готівкову іноземну валюту іншої іноземної держави.
II. Порядок організації роботи банків, фінансових установ з готівковою іноземною валютою
1. Банк, фінансова установа на підставі цієї Інструкції зобов'язані розробити та затвердити внутрішні положення (інструкції) про організацію роботи зі здійснення валютно-обмінних операцій, що мають містити:
порядок проведення валютно-обмінних операцій;
порядок установлення курсів купівлі та продажу готівкових іноземних валют за гривні;
порядок оформлення та видачі квитанцій про здійснення валютно-обмінної операції та/або документа, який друкується реєстратором розрахункових операцій (далі - РРО) та застосовується для обліку та реєстрації валютно-обмінних операцій (далі - розрахунковий документ РРО), і довідок-certificate за формою № 377;
( Абзац четвертий пункту 1 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 63 від 07.06.2018 )
порядок підкріплення готівковою іноземною валютою та готівковими гривнями відокремлених підрозділів, пунктів обміну валюти банку, фінансової установи;
опис бухгалтерської моделі обліку валютно-обмінних операцій;
перелік відповідальних працівників, які мають право здійснювати валютно-обмінні операції;
порядок взаємодії між відокремленими підрозділами банку, фінансової установи під час проведення валютно-обмінних операцій;
( Абзац восьмий пункту 1 розділу II із змінами, внесеними згідно зПостановою Національного банку № 983 від 29.12.2015 )
опис порядку здійснення внутрішнього контролю за проведенням валютно-обмінних операцій.
2. Банк, фінансова установа під час здійснення валютно-обмінних операцій мають забезпечувати:
документальне оформлення проведених валютно-обмінних операцій;
своєчасне відображення валютно-обмінних операцій у бухгалтерському обліку;
належний внутрішній контроль за валютно-обмінними операціями;
створення безпечних умов для роботи з готівкою та її зберігання.
3. Банк, фінансова установа зобов'язані забезпечити наявність програмних комплексів, функціональні можливості яких забезпечують здійснення контролю за обсягами проведення валютно-обмінних операцій у межах банку - юридичної особи, фінансової установи.
4. Приміщення каси банку, фінансової установи (крім національного оператора поштового зв'язку), їх відокремлених підрозділів, пункту обміну валюти мають відповідати вимогам нормативно-правових актів Національного банку України з питань організації захисту приміщень банків України та уповноважених небанківських фінансових установ, які надають окремі фінансові послуги.
( Пункт 4 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 983 від 29.12.2015 )
5. Робоче місце касира каси банку, фінансової установи, пункту обміну валюти має бути обладнане таким чином, щоб клієнт міг спостерігати за перерахуванням готівки.
6. Банк, фінансова установа мають право розпочинати роботу пункту обміну валюти після реєстрації РРО в органі державної влади, що реалізує податкову та митну політику, та повідомлення Національного банку України.
( Абзац перший пункту 6 розділу II в редакції Постанов Національного банку № 983 від 29.12.2015, № 63 від 07.06.2018 )
Повідомлення надсилається до Національного банку України за місцем розташування пункту обміну валюти за 15 днів до початку здійснення валютно-обмінних операцій за формою, наведеною в додатку 1 до цієї Інструкції, для внесення інформації до електронного довідника.
( Абзац другий пункту 6 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 983 від 29.12.2015 )
У разі припинення, тимчасового зупинення чи відновлення роботи пункту обміну валюти банк, фінансова установа мають у триденний строк повідомити про це Національний банк України.
( Абзац третій пункту 6 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 983 від 29.12.2015 )
7. Фінансова установа, її відокремлені підрозділи та пункти обміну валюти мають право розпочинати роботу:
після реєстрації РРО в органі державної влади, що реалізує податкову та митну політику;
за наявності документа, що підтверджує право власності на приміщення, в якому розміщені відокремлені підрозділи та пункти обміну валюти, або право оренди (суборенди) на це приміщення на строк не менше ніж один рік.
Під час використання фінансовими установами платіжних пристроїв для здійснення валютно-обмінних операцій такі пристрої повинні відповідати вимогам щодо РРО, установленим Законом України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" та постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 149 "Про вимоги щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій для окремих сфер застосування".
( Абзац пункту 7 розділу II набирає чинності з 01.01.2019 - див. пункт 5 Постанови Національного банку № 63 від 07.06.2018 )( Розділ II доповнено новим пунктом 7 згідно з Постановою Національного банку № 983 від 29.12.2015; в редакції Постанови Національного банку № 63 від 07.06.2018 )
8. У касі відокремленого підрозділу фінансової установи, пункті обміну валюти банку, фінансової установи має бути витяг із наказу (розпорядження) фінансової установи про відкриття відокремленого підрозділу, про відкриття пункту обміну валюти банку, фінансової установи, підписаний керівником фінансової установи, банку, із зазначенням переліку валютно-обмінних операцій, ініціалів, прізвищ касових працівників, допущених до здійснення таких операцій, а також копія юридично оформленого документа, що підтверджує право власності на приміщення, в якому розміщений відокремлений підрозділ, пункт обміну валюти фінансової установи, або право оренди (суборенди) на це приміщення.
( Абзац перший пункту 8 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 341 від 07.06.2016, № 102 від 10.10.2017 )
Касир каси відокремленого підрозділу фінансової установи, пункту обміну валюти на робочому місці повинен мати документ, що посвідчує його особу (службове посвідчення).
( Пункт 8 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 983 від 29.12.2015 )
9. Банк, фінансова установа з метою організації безперебійної роботи кас відокремлених підрозділів, пунктів обміну валюти мають право самостійно встановлювати для них розмір авансу в готівковій іноземній валюті та готівкових гривнях і до початку робочого дня, уключаючи вихідні і святкові дні, забезпечують їх коштами відповідно до встановлених обсягів.
У касі відокремленого підрозділу банку, фінансової установи, їх пунктах обміну валюти в наявності має бути копія наказу (витягу з наказу), іншого документа банку, фінансової установи, згідно з яким для цього підрозділу, пункту обміну валюти був установлений розмір авансу в готівковій іноземній валюті та готівкових гривнях. Фінансові установи, які розпочинають свою діяльність з обміну валют, зобов'язані здійснювати підкріплення кас відокремлених підрозділів, пунктів обміну валюти іноземною валютою не пізніше десятого дня після початку здійснення валютних операцій відповідним відокремленим підрозділом, пунктом обміну валюти.
( Пункт 9 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 983 від 29.12.2015 )( Пункт 9 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 983 від 29.12.2015 )
10. Банк, фінансова установа зобов’язані встановити максимальну суму залишків іноземної валюти та гривень у касах відокремленого підрозділу фінансової установи, пункту обміну валюти банку, фінансової установи в неробочий час в обсязі, що має забезпечити їх роботу протягом робочого дня. Залишки валютних цінностей можуть перевищувати встановлену максимальну суму у вихідні й святкові дні.
( Абзац перший пункту 10 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 63 від 07.06.2018 )
У касі відокремленого підрозділу фінансової установи, пункті обміну валюти банку, фінансової установи в наявності має бути копія наказу (витягу з наказу), іншого документа фінансової установи, банку, згідно з яким для цього відокремленого підрозділу, пункту обміну валюти була встановлена максимальна сума залишків готівкової іноземної валюти.
( Пункт 10 розділу II доповнено новим абзацом другим згідно з Постановою Національного банку № 983 від 29.12.2015 )
Залишки валютних цінностей, що перевищують установлену максимальну суму в робочий день, підлягають інкасації в цей день, а у вихідні й святкові дні - не пізніше наступного робочого дня банку, фінансової установи.
Якщо пункти обміну валюти працюють цілодобово, то закінченням робочого дня вважається початок операційного (робочого) дня банку, фінансової установи.
11. Банкам, фінансовим установам забороняється встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти, які є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, з якою здійснюються валютно-обмінні операції.
Банки, фінансові установи зобов’язані приймати платіжні банкноти іноземної валюти з незначними ознаками зношення, наведеними в додатку 2 до цієї Інструкції.
Банки, фінансові установи мають право здійснювати валютно-обмінні операції з монетами за рішенням банку, фінансової установи.
12. Банк, фінансова установа зобов’язані перевіряти ознаки платіжності та справжності банкнот іноземної валюти з використанням обладнання (лічильників, детекторів, оптичних приладів тощо) для роботи з готівкою, що забезпечує контроль ультрафіолетового, інфрачервоного, магнітного захисту, а також візуальний контроль проти світла, у відбитому світлі та із збільшенням не менше ніж у 10 разів.
Банк, фінансова установа мають право здійснювати обмін зношених банкнот іноземних валют на умовах, що визначаються ними разом із банком-кореспондентом, та в порядку, визначеному для виконання операцій з приймання іменних чеків на інкасо, установленому в нормативно-правовому акті Національного банку України, що регулює порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України.
13. У касі банку, фінансової установи та їх відокремлених підрозділів, пункту обміну валюти в доступному для огляду клієнтами місці (на стенді або в іншому оформленні, крім меню платіжного пристрою) розміщується така інформація:
( Абзац перший пункту 13 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 983 від 29.12.2015 )
копія наказу (розпорядження) по банку, фінансовій установі про встановлення курсів купівлі та продажу іноземних валют. Керівник відокремленого підрозділу банку/фінансової установи або уповноважена ним особа, касир пункту обміну валюти засвідчує копію такого наказу (розпорядження) власноручним підписом;
( Абзац другий пункту 13 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 341 від 07.06.2016, № 102 від 10.10.2017, № 63 від 07.06.2018 )
перелік операцій, які здійснює каса банку, фінансової установи, пункту обміну валюти, повідомлення про обов'язковість здійснення касиром операції сторно протягом 15 хвилин після проведення валютно-обмінної операції в разі звернення клієнта з відмовою від здійсненої валютно-обмінної операції за умови наявності квитанції про здійснення валютно-обмінної операції/розрахункового документа РРО;
( Абзац третій пункту 13 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 63 від 07.06.2018 )
витяг із наказу про встановлення тарифів комісійної винагороди за здійснення операції з конвертації готівкової іноземної валюти касою банку, фінансової установи, пункту обміну валюти, що підписується керівником банку, фінансової установи;
( Абзац четвертий пункту 13 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 102 від 10.10.2017 )
повідомлення про ознаки платіжності та зношення банкнот іноземної валюти, які приймаються банками, фінансовими установами, пунктами обміну валюти;
повідомлення про можливість банку не оформлювати фізичній особі примірник квитанції про здійснення валютно-обмінної операції за її згодою та можливість здійснення операції сторно лише за умови наявності цього примірника квитанції;
( Пункт 13 розділу II доповнено новим абзацом шостим згідно з Постановою Національного банку № 63 від 07.06.2018 )
повідомлення про оформлення банком, фінансовою установою, пунктом обміну валюти довідки-certificate за формою № 377 за згодою фізичної особи-нерезидента та можливість здійснення зворотного обміну невикористаних коштів у гривнях лише за умови наявності цієї довідки;
повідомлення про те, що дані про особу, отримані в процесі обслуговування клієнтів під час здійснення валютно-обмінних операцій, є банківською таємницею з відповідним режимом їх зберігання, передбаченим главою 10 Закону України "Про банки і банківську діяльність";
повідомлення про касира каси, який здійснює валютно-обмінні операції (прізвище, ініціали);
( Пункт 13 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 983 від 29.12.2015 )
копія генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій або витягу з електронного реєстру генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій;
( Пункт 13 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 983 від 29.12.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 63 від 07.06.2018 )
місцезнаходження каси банку, фінансової установи, їх відокремлених підрозділів, пункту обміну валюти.
( Пункт 13 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 983 від 29.12.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 63 від 07.06.2018 )
Інформація, зазначена в абзацах третьому, сьомому та восьмому пункту 13 розділу II цієї Інструкції, має бути розміщена українською та англійською мовами.
( Абзац дванадцятий пункту 13 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 63 від 07.06.2018 )
Зазначена в пункті 13 розділу II цієї Інструкції інформація може додатково розміщуватися на електронних носіях і відповідати змісту рішень, прийнятих та оформлених у вигляді паперового або електронного документа.
( Абзац тринадцятий пункту 13 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 63 від 07.06.2018 )
III. Порядок проведення операцій із готівковою іноземною валютою
1. Голова правління банку/керівник фінансової установи має право визначати уповноважену особу/уповноважених осіб, яка встановлюватиме/які встановлюватимуть курси купівлі та продажу іноземних валют у касах банку, фінансової установи, у їх відокремлених підрозділах, пунктах обміну щоденно до початку робочого дня згідно з наказом (розпорядженням)/наказами (розпорядженнями) банку, фінансової установи.
( Абзац перший пункту 1 розділу III в редакції Постанови Національного банку № 364 від 02.08.2016 )
У наказі (розпорядженні) про встановлення курсів купівлі та продажу іноземних валют має бути зазначено дата, час (година, хвилина), з якого діють установлені курси, значення курсів купівлі та продажу іноземних валют за гривні.
Каси банку, фінансової установи, їх відокремлених підрозділів та пункти обміну валюти здійснюють операції з купівлі та продажу іноземних валют за гривні лише за курсами, установленими у відповідному наказі (розпорядженні) банку, фінансової установи, що діють під час проведення цих операцій.
( Абзац третій пункту 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 364 від 02.08.2016 )
У касі банку, фінансової установи, їх відокремлених підрозділах, пунктах обміну валюти, розташованих за різними адресами (місцезнаходженням), в один і той самий робочий день можуть бути встановлені різні значення курсів купівлі та продажу іноземних валют.
( Пункт 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 983 від 29.12.2015, в редакції Постанови Національного банку № 341 від 07.06.2016 )
2. Банк, фінансова установа мають право змінювати значення курсу купівлі та продажу протягом операційного (робочого) дня з обов'язковим оформленням кожного зміненого значення відповідним наказом (розпорядженням), у якому зазначається час (година, хвилина) зміни курсів.
( Пункт 2 розділу III в редакції Постанови Національного банку № 341 від 07.06.2016 )
3. Банк, фінансова установа мають право стягувати комісійну винагороду за здійснення операцій із конвертації готівкової іноземної валюти виключно в гривнях.
4. Банку, фінансовій установі забороняється відмовляти в здійсненні операції сторно. Банк, фінансова установа здійснюють операцію сторно протягом 15 хвилин після проведення валютно-обмінної операції в разі звернення клієнта з відмовою від раніше здійсненої валютно-обмінної операції за умови наявності квитанції про здійснення валютно-обмінної операції/розрахункового документа РРО.
( Пункт 4 розділу III в редакції Постанови Національного банку № 220 від 09.04.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 341 від 07.06.2016; в редакції Постанови Національного банку № 63 від 07.06.2018 )
5. Банк, фінансова установа зобов'язані здійснювати валютно-обмінні операції, крім тих, що проводяться через платіжні пристрої, з оформленням квитанції про здійснення валютно-обмінної операції/розрахункового документа РРО.
Банк зобов'язаний оформити квитанцію про здійснення валютно-обмінної операції за формою, наведеною в додатку 3 до цієї Інструкції.
Квитанція про здійснення валютно-обмінної операції оформляється банком у двох примірниках: перший примірник видається фізичній особі, другий - зберігається у вигляді паперового або електронного документа в документах дня.
Другий примірник квитанції, оформлений банком у вигляді електронного документа відповідно до законодавства та умов договору, повинен містити електронний підпис клієнта та електронний підпис працівника банку, прирівняний законом до власноручного підпису. Реквізит "відбиток штампа" у такому випадку не зазначається.
Банк має право за згодою клієнта не здійснювати оформлення першого примірника квитанції про здійснення валютно-обмінної операції. У разі відсутності в клієнта першого примірника квитанції про здійснення валютно-обмінної операції банк не має права здійснювати операцію сторно.
Вимоги абзаців другого - п'ятого пункту 5 розділу III цієї Інструкції не поширюються на валютно-обмінні операції, які здійснюються в пунктах обміну валюти банку.
Фінансова установа, пункт обміну валюти банку, фінансової установи зобов'язані оформити розрахунковий документ РРО. Розрахунковий документ РРО друкується фінансовою установою, пунктом обміну валюти банку, фінансової установи у двох примірниках: перший примірник видається фізичній особі, другий - зберігається в документах дня.
( Абзац пункту 5 розділу III набирає чинності з 01.01.2019 - див. пункт 5 Постанови Національного банку № 63 від 07.06.2018 )
Касири каси банку, фінансової установи, пункту обміну валюти зобов'язані видати квитанцію про здійснення валютно-обмінної операції/розрахунковий документ РРО одночасно з прийняттям та видачею фізичній особі коштів. Квитанція про здійснення валютно-обмінної операції/розрахунковий документ РРО видається не пізніше завершення операції.
( Пункт 5 розділу III в редакції Постанови Національного банку № 63 від 07.06.2018 )
6. Банк, фінансова установа під час здійснення операції з купівлі у фізичних осіб готівкової іноземної валюти за готівкові гривні або продажу фізичним особам-резидентам готівкової іноземної валюти за готівкові гривні через платіжні пристрої зобов'язані оформити квитанцію/чек банкомата.
Форма і зміст розрахункового документа РРО, квитанції/чека банкомата платіжного пристрою фінансової установи повинні відповідати вимогам Положення про форму та зміст розрахункових документів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 21 січня 2016 року № 13, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 лютого 2016 року за № 220/28350, та додатково містити таку інформацію: назва операції (купівля, продаж, зворотний обмін, конвертація іноземної валюти, операція сторно), назва і код прийнятої валюти, сума прийнятої валюти, курс, крос-курс, назва і код валюти до видачі, сума валюти до видачі, сума комісії, дані про клієнта [прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи], додаткові реквізити, необхідні для проведення валютно-обмінних операцій.
( Абзац пункту 6 розділу III набирає чинності з 01.01.2019 - див. пункт 5 Постанови Національного банку № 63 від 07.06.2018 )
Дані про клієнта заповнюються лише під час здійснення валютно-обмінної операції на суму, що дорівнює чи перевищує в еквіваленті 150000 гривень.
( Абзац пункту 6 розділу III набирає чинності з 01.01.2019 - див. пункт 5 Постанови Національного банку № 63 від 07.06.2018 )
Розрахунковий документ РРО додатково повинен містити такі реквізити: підпис клієнта (проставляється, якщо сума валютно-обмінної операції дорівнює або перевищує в еквіваленті 150000 гривень), підпис клієнта-нерезидента про згоду на проведення операції з купівлі іноземної валюти без оформлення довідки-certificate за формою № 377 (у разі надання такої згоди), підпис працівника уповноваженої фінансової установи/національного оператора поштового зв'язку/пункту обміну валюти, відбиток штампа.
( Абзац пункту 6 розділу III набирає чинності з 01.01.2019 - див. пункт 5 Постанови Національного банку № 63 від 07.06.2018 )
Форма і зміст квитанції/чека банкомата, що формується платіжним пристроєм банку, має відповідати вимогам нормативно-правових актів щодо здійснення касових операцій та враховувати вимоги законодавства України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
( Пункт 6 розділу III в редакції Постанови Національного банку № 63 від 07.06.2018 )
7. Банки, фінансові установи зобов’язані відображати здійснені операції з купівлі у фізичних осіб готівкової іноземної валюти за готівкові гривні в реєстрі купленої іноземної валюти (додаток 4), а операції з продажу фізичним особам-резидентам готівкової іноземної валюти за готівкові гривні - у реєстрі проданої іноземної валюти (додаток 5).
Банки, фінансові установи мають право здійснювати ведення реєстру купленої іноземної валюти та реєстру проданої іноземної валюти за допомогою програмно-технічних засобів.
Банк, фінансова установа зобов’язані забезпечити зберігання роздрукованих реєстрів у документах дня.
Банк, фінансова установа мають право створювати реєстр купленої іноземної валюти, реєстр проданої іноземної валюти у вигляді електронного документа. Такий електронний документ повинен містити електронний підпис касира, прирівняний законом до власноручного підпису, та зберігатися в банку, фінансовій установі.
( Пункт 7 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 63 від 07.06.2018 )
8. Фінансова установа, її відокремлений підрозділ, пункт обміну валюти засобами програмно-технічного комплексу зобов'язані щоденно вести звітну довідку про касові обороти за день і залишки цінностей (додаток 6). На момент проведення перевірки касир каси фінансової установи, її відокремленого підрозділу, пункту обміну валюти зобов'язаний роздрукувати зазначену довідку і надати перевіряючим. У кінці операційного дня ця довідка роздруковується та зберігається в паперовій формі в документах дня.
Фінансова установа, її відокремлений підрозділ, пункт обміну валюти мають право створювати довідку про касові обороти за день і залишки цінностей у вигляді електронного документа. Такий електронний документ повинен містити електронний підпис касира, прирівняний законом до власноручного підпису, та зберігатися у фінансовій установі.
( Пункт 8 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 63 від 07.06.2018 )( Розділ III доповнено новим пунктом 8 згідно з Постановою Національного банку № 983 від 29.12.2015 )
9. Банки, фінансові установи мають право доповнювати квитанцію про здійснення валютно-обмінної операції, розрахунковий документ РРО, квитанцію/чек банкомата додатковими реквізитами, потрібними для здійснення валютно-обмінних операцій.
( Пункт 9 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 63 від 07.06.2018 )
10. Касири каси банку, фінансової установи, пункту обміну валюти зобов’язані з’ясовувати резидентність фізичних осіб (шляхом усного опитування) та попереджати фізичних осіб-нерезидентів про те, що зворотний обмін невикористаних гривень на іноземну валюту можливо здійснити лише за умови пред’явлення ними довідки-certificate за формою № 377.
( Пункт 10 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 364 від 02.08.2016 )
11. Банк, фінансова установа, пункт обміну валюти під час купівлі у фізичної особи-нерезидента готівкової іноземної валюти разом із квитанцією про здійснення валютно-обмінної операції/розрахунковим документом РРО зобов’язані видати довідку-certificate за формою № 377 (додаток 7). За згодою клієнта ця операція може бути здійснена без оформлення довідки-certificate за формою № 377. Здійснення валютно-обмінної операції без оформлення довідки-certificate за формою № 377 не дає підстав для зворотного обміну.
( Абзац перший пункту 11 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 63 від 07.06.2018 )
Зворотний обмін фізичним особам - нерезидентам невикористаних готівкових гривень на готівкову іноземну валюту здійснюється на підставі першого примірника довідки-certificate за формою № 377 лише на ту іноземну валюту і в межах тієї суми, що зазначені в довідці.
Перший примірник цієї довідки залишається в касі банку, фінансової установи, пункту обміну валюти, у яких здійснено зворотний обмін.
12. У довідці-certificate за формою № 377 та квитанції про здійснення валютно-обмінної операції/розрахунковому документі РРО всі реквізити мають бути заповнені, виправлення в заповненому тексті не дозволяються.
( Пункт 12 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 63 від 07.06.2018 )
13. У разі здійснення операцій із видачі фізичним особам - нерезидентам гривень через платіжний пристрій на території України за платіжними картками міжнародних платіжних систем зворотний обмін невикористаних гривень здійснюють лише каси того банку, фінансової установи, яким належить платіжний пристрій, на підставі квитанції/чека банкомата, який, крім обов’язкових реквізитів, визначених нормативно-правовим актом Національного банку України, що регулює ведення касових операцій банками в Україні, має містити назву (код) іноземної валюти відшкодування. Зворотний обмін невикористаних гривень фізичними особами - нерезидентами здійснюється в межах тієї суми і на ту іноземну валюту, що зазначена в квитанції/чеку банкомата. Квитанція/чек банкомата залишається в касі банку, фінансової установи.
14. Банк, фінансова установа мають право здійснювати операції з конвертації готівкової іноземної валюти лише з тими валютами, що належать до 1-ї та 2-ї групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів , затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року № 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 19 квітня 2016 року № 269).
( Абзац перший пункту 14 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 341 від 07.06.2016 )
Банк/фінансова установа під час здійснення операцій із конвертації готівкової іноземної валюти використовує крос-курс банку, фінансової установи, що діє на час проведення операції.
( Абзац другий пункту 14 розділу III в редакції Постанови Національного банку № 341 від 07.06.2016 )
15. Банкам, фінансовим установам заборонено здійснювати валютно-обмінні операції з банкнотами (банківськими білетами) та монетами Центрального банку Російської Федерації із зображенням мап, символів, будівель, пам'ятників, пам'яток археології, архітектури, історії, краєвидів та будь-яких інших об'єктів, розташованих на окупованих Російською Федерацією адміністративно-територіальних одиницях України, та/або які містять тексти, що стосуються окупації Російською Федерацією адміністративно-територіальних одиниць України.
( Розділ III доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 103 від 13.10.2017 )
IV. Особливості проведення валютно-обмінних операцій, контроль та відповідальність за порушення порядку здійснення валютно-обмінних операцій
1. Банкам, фінансовим установам дозволяється здійснювати:
операції з продажу фізичній особі-резиденту готівкової іноземної валюти за готівкові гривні на суму, яка менша в еквіваленті, ніж 150 000 гривень, без пред'явлення документів;
операції з купівлі у фізичної особи (резидента та нерезидента) готівкової іноземної валюти за готівкові гривні на суму, яка менша в еквіваленті, ніж 150 000 гривень, без пред'явлення документів. Операції з купівлі у фізичної особи-нерезидента готівкової іноземної валюти за готівкові гривні, які проводяться з оформленням довідки-certificate за формою № 377, здійснюються за умови пред'явлення цією особою документа, що посвідчує особу та її резидентність;
операції конвертації (обміну) готівкової іноземної валюти однієї іноземної держави на готівкову іноземну валюту іншої іноземної держави на суму, яка менша в еквіваленті, ніж 150 000 гривень, без пред'явлення документів;
операції зворотного обміну фізичним особам-нерезидентам невикористаних готівкових гривень на готівкову іноземну валюту на суму, яка менша в еквіваленті, ніж 150 000 гривень, за умови пред'явлення документа, що посвідчує особу та її резидентність і довідки-certificate за формою № 377.
( Пункт 1 розділу IV в редакції Постанов Національного банку № 341 від 07.06.2016, № 364 від 02.08.2016 )( Пункт 2 розділу IV виключено на підставі Постанови Національного банку № 63 від 07.06.2018 )( Пункт 3 розділу IV виключено на підставі Постанови Національного банку № 341 від 07.06.2016 )
2. Під час проведення валютно-обмінних операцій, зазначених у пункті 3 розділу I цієї Інструкції, на суму, що дорівнює чи перевищує в еквіваленті 150000 гривень, банк, фінансова установа зобов'язаний (зобов'язана) здійснити ідентифікацію, верифікацію та вивчення особи відповідно до законодавства України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
( Пункт розділу IV в редакції Постанови Національного банку № 341 від 07.06.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 63 від 07.06.2018 )
3. Банк не здійснює ідентифікацію фізичної особи, яка звернулася з метою проведення валютно-обмінної операції, якщо ця особа вже має рахунки в цьому банку і була раніше ідентифікована банком відповідно до вимог законодавства України. На підтвердження раніше проведеної ідентифікації в квитанціях має бути зазначений номер справи з юридичного оформлення рахунку клієнта або номер відкритого відповідного рахунку.
( Пункт 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 63 від 07.06.2018 )
4. Банк, фінансова установа мають право через платіжний пристрій здійснювати операції з купівлі у фізичних осіб готівкової іноземної валюти за готівкові гривні та продажу фізичним особам-резидентам готівкової іноземної валюти за готівкові гривні.
Меню платіжного пристрою повинно містити інформацію про курс купівлі-продажу готівкових іноземних валют та повідомлення для фізичної особи-нерезидента про можливість здійснення зворотного обміну невикористаних коштів у гривнях у касі того банку, тієї фінансової установи, яким належить платіжний пристрій, за умови наявності квитанції/чека банкомата.
Платіжний пристрій повинен бути налаштований таким чином, щоб фізична особа перед здійсненням операцій, зазначених в абзаці першому пункту 4 розділу IV цієї Інструкції, мала змогу обирати на екрані платіжного пристрою резидентність особи (резидент/нерезидент).
( Пункт 4 розділу IV в редакції Постанови Національного банку № 63 від 07.06.2018 )
5. Банк, фінансова установа зобов’язані відображати в бухгалтерському обліку валютно-обмінні операції, що здійснюються у вихідні, святкові дні або після закінчення операційного дня (часу) банку, фінансової установи, не пізніше наступного робочого дня.
6. Банк, фінансова установа мають право купувати у фізичної особи та продавати фізичній особі залишок іноземної валюти, який менший, ніж номінальна вартість мінімальної банкноти, що перебуває в обігу, за гривні за курсом, установленим банком, фінансовою установою на час здійснення операції.
( Пункт розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 341 від 07.06.2016 )
7. Банк, фінансова установа не мають права здійснювати валютно-обмінних операцій у касах фінансових установ, їх відокремлених підрозділів, пунктах обміну валюти банку, фінансової установи в разі виходу з ладу РРО або тимчасового відключення електроенергії.
Фінансові установи, їх відокремлені підрозділи, пункти обміну валюти банку, фінансової установи в разі виходу з ладу РРО або тимчасового відключення електроенергії мають право встановлювати в касі резервний РРО. У такому разі складається акт за підписом керівника, який відповідає за роботу каси фінансової установи, її відокремлених підрозділів, пунктів обміну валюти, і представника сервісної організації. Будь-який заново встановлений РРО має бути зареєстрований у територіальному органі Державної фіскальної служби України в порядку, установленому для первинної його реєстрації.
Вимоги пункту 7 розділу IV цієї Інструкції поширюються на платіжні пристрої, які використовуються фінансовими установами для здійснення валютно-обмінних операцій.
( Абзац пункту 7 розділу IV набирає чинності з 01.01.2019 - див. пункт 5 Постанови Національного банку № 63 від 07.06.2018 )( Пункт 7 розділу IV в редакції Постанови Національного банку № 63 від 07.06.2018 )
8. Порушення норм, установлених цією Інструкцією, тягне за собою відповідальність згідно із законодавством України.
Директор
Генерального департаменту
грошово-кредитної політики


О.А. Щербакова
( Інструкція в редакції Постанови Національного банку № 249 від 30.04.2014 )
Додаток 1
до Інструкції про порядок організації
та здійснення валютно-обмінних
операцій на території України
(пункт 6 розділу II)
_____________________________________________
(найменування уповноваженого банку/
уповноваженої фінансової установи/
національного оператора поштового зв'язку,
номер телефону)
ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок здійснення валютно-обмінних операцій у пункті обміну іноземної валюти, припинення, тимчасове зупинення чи відновлення роботи пункту обміну іноземної валюти
№ з/пНазва реквізитуЗміст
1Місцезнаходження пункту обміну іноземної валюти
2Прізвище, ім'я, по батькові, телефон особи, відповідальної за роботу пунктів обміну іноземної валюти (не нижче керівника департаменту/управління)
3Дата початку роботи, припинення, тимчасового зупинення чи відновлення роботи пункту обміну іноземної валюти
Керівник ______________ ________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
( Додаток 1 в редакції Постанови Національного банку № 249 від 30.04.2014 )
Додаток 2
до Інструкції про порядок організації
та здійснення валютно-обмінних
операцій на території України
(пункт 10 розділу II)
ОЗНАКИ
платіжності та зношення банкнот іноземної валюти, які приймаються уповноваженими банками, уповноваженими фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку, пунктами обміну іноземної валюти на території України
Банкноти іноземної валюти визнаються платіжними в разі повної відповідності встановленим банком-емітентом зразкам, якщо вони зберегли ознаки платіжності, а саме: найменування банку-емітента, номер і серію, номінал цифрами та словами, основні зображення лицьового та зворотного боків, елементи захисту - водяний знак, магнітні мітки, захисні стрічку і волокна, мікро- та макротексти, голограму, у тому числі банкноти із незначними ознаками зношення:
із потертостями та із загальними забрудненнями (уключаючи забруднення, що спричиняють локальну люмінесценцію паперу в ультрафіолетових променях);
із невеликими масними та іншими плямами, написами, відбитками штампів (за винятком штампів, які свідчать про те, що банкнота є неплатіжною), що перекривають одну з ознак платіжності не більше ніж на 20%;
надірвані і заклеєні в будь-який спосіб, якщо кожний із надривів не перевищує однієї четвертої частини ширини банкноти та місце склеювання не заважає визначити ознаки платіжності;
з проколами та отворами діаметром до 0,5 мм.
( Додаток 2 в редакції Постанови Національного банку № 249 від 30.04.2014 )
Додаток 3
до Інструкції про порядок
організації та здійснення
валютно-обмінних операцій
на території України
(у редакції постанови
Правління Національного
банку України
07.06.2018 № 63
)
(пункт 5 розділу III)
КВИТАНЦІЯ
про здійснення валютно-обмінної операції
( Див. текст )( Додаток 3 в редакції Постанови Національного банку № 249 від 30.04.2014; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 364 від 02.08.2016; в редакції Постанови Національного банку № 63 від 07.06.2018 )
Додаток 4
до Інструкції про порядок організації
та здійснення валютно-обмінних
операцій на території України
(пункт 7 розділу III)
_____________________________________________
(найменування та місцезнаходження
структурного підрозділу уповноваженого банку/
уповноваженої фінансової установи/
національного оператора поштового зв'язку)
_____________________________________________
(реєстраційний номер пункту обміну іноземної
валюти і його місцезнаходження)
РЕЄСТР
купленої іноземної валюти
за "_______" ____________ 20__ року
№ з/пЧас здійснення операціїНазва іноземної валюти (код)Сума іноземної валютиКурсСума виданих гривеньНомер виданої довідки/ квитанції/ квитанції платіжного пристроюВідмітка про сторно
Підпис касира ________________
Місце для відбитка штампа*
___________________
*Для електронного документа, який має електронний підпис касира, реквізит не проставляється.
( Додаток 4 в редакції Постанови Національного банку № 249 від 30.04.2014; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 63 від 07.06.2018 )
Додаток 5
до Інструкції про порядок організації
та здійснення валютно-обмінних
операцій на території України
(пункт 7 розділу III)
_____________________________________________
(найменування та місцезнаходження
структурного підрозділу уповноваженого банку/
уповноваженої фінансової установи/
національного оператора поштового зв'язку)
_____________________________________________
(реєстраційний номер пункту обміну іноземної
валюти і його місцезнаходження)
РЕЄСТР
проданої іноземної валюти
за "_____" ____________ 20__ року
№ з/пЧас здійснення операціїНомер виданої квитанціїСума в гривняхНазва іноземної валюти (код)Сума іноземної валютиКурсНомер одержаної довідкиВідмітка про сторно
Підпис касира ________________
Місце для відбитка штампа*
___________________
*Для електронного документа, який має електронний підпис касира, реквізит не проставляється.
( Додаток 5 в редакції Постанови Національного банку № 249 від 30.04.2014; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 63 від 07.06.2018 )
Додаток 6
до Інструкції про порядок
організації та здійснення
валютно-обмінних операцій
на території України
(у редакції постанови
Правління Національного
банку України
07.06.2018 № 63
)
(пункт 8 розділу III)
_____________________________________________
(найменування та місцезнаходження
уповноваженої фінансової установи/
національного оператора поштового
зв'язку/відокремленого підрозділу, пункту
обміну іноземної валюти)
ЗВІТНА ДОВІДКА
про касові обороти за день і залишки цінностей
за "___"____________20_ року
№ з/пКод валютиЗалишок готівки в касі відокремленого підрозділу, пункті обміну валюти на початок дняОтримано валютиКуплено відокремленим підрозділом, пунктом обміну валюти іноземної валютиПродано відокремленим підрозділом, пунктом обміну валюти іноземної валютиПередано валютиЗалишок готівки в касі відокремленого підрозділу, пункті обміну валюти на поточний момент часу/кінець робочого дня
авансу на початок робочого дняпідкріплення протягом робочого дняна кінець робочого дняпротягом робочого дня
12345678910
Касир ________
(підпис)
( Інструкцію доповнено новим додатком 6 згідно з Постановою Національного банку № 983 від 29.12.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 102 від 10.10.2017; в редакції Постанови Національного банку № 63 від 07.06.2018 )
Додаток 7
до Інструкції про порядок організації
та здійснення валютно-обмінних
операцій на території України
(пункт 10 розділу III)
Примірник №___________
Форма № 377
(дійсна протягом шести місяців)
ДОВІДКА-CERTIFICATE
"___" ____________ 20__ року
( Додаток в редакції Постанови Національного банку № 249 від 30.04.2014 )
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
12.12.2002 № 502
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 січня 2003 р.
за № 21/7342
Про затвердження Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України та змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!