• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з питань митної справи та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів

Міністерство фінансів України  | Наказ від 21.08.2023 № 453 | Документ не діє
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 21.08.2023
 • Номер: 453
 • Статус: Документ не діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 21.08.2023
 • Номер: 453
 • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
21.08.2023 м. Київ № 453
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
05 вересня 2023 р. за № 1565/40621
Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з питань митної справи та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів
Відповідно до пункту 5 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 15 серпня 2022 року № 2510-IX "Про внесення змін до Митного кодексу України та інших законів України щодо деяких питань виконання глави 5 розділу IV Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони", постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 року № 1200 "Про утворення Державної податкової служби України та Державної митної служби України", підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог законодавства
НАКАЗУЮ:
1. У заголовку та пункті 1 наказу Міністерства фінансів України від 30 травня 2012 року № 631 "Про затвердження Порядку виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 серпня 2012 року за № 1360/21672, слова "на бланку" замінити словами "за формою".
2. У преамбулі наказу Міністерства фінансів України від 29 серпня 2014 року № 984 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення уповноваженого банку на здійснення розрахунків з державним бюджетом за митними платежами", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 листопада 2014 року за № 1514/26291, слова та цифри "Порядок розрахунково-касового обслуговування через органи Державного казначейства України митних та інших платежів, які вносяться до/або під час митного оформлення, затверджений наказом Міністерства фінансів України, Державної митної служби України від 24 січня 2006 року № 25/44, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25 січня 2006 року за № 64/11938" замінити словами та цифрами "Порядок обліку та перерахування до державного бюджету митних та інших платежів, які вносяться до/або під час митного оформлення, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 01 листопада 2017 року № 898, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23 листопада 2017 року за № 1429/31297 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 25 жовтня 2019 року № 454)".
3. Внести до наказу Міністерства фінансів України від 28 липня 2016 року № 699 "Про затвердження Порядку передання, повернення та знищення (утилізації) проб (зразків) товарів після проведення дослідження (експертизи) Департаментом податкових та митних експертиз ДФС та форм актів про передання проб (зразків) товарів, про повернення проб (зразків) товарів, про знищення (утилізацію) проб (зразків) товарів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 серпня 2016 року за № 1173/29303, такі зміни:
у заголовку та абзаці другому пункту 1 слова "Департаментом податкових та митних експертиз ДФС" замінити словами "Спеціалізованою лабораторією з питань експертизи та досліджень Держмитслужби";
у преамбулі слова та цифри "статті 84 Податкового кодексу України," виключити.
4. У заголовку та пункті 1 наказу Міністерства фінансів України від 23 жовтня 2017 року № 862 "Про затвердження Порядку справляння плати за виконання митних формальностей органами доходів і зборів поза місцем розташування цих органів або поза робочим часом, установленим для них", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 листопада 2017 року за № 1385/31253, слова "органами доходів і зборів" замінити словами "митними органами".
5. У преамбулі наказу Міністерства фінансів України від 29 жовтня 2021 року № 568 "Про затвердження Вимог до характеристик пломб спеціального типу, ведення їх обліку та зберігання", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 листопада 2021 року за № 1439/37061, слова та цифри "частини четвертої статті 42 глави 2 розділу IV Закону України "Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи"," замінити словами та цифрами "Конвенції про процедуру спільного транзиту, ратифікованої Законом України від 30 серпня 2022 року № 2555-IX "Про приєднання України до Конвенції про процедуру спільного транзиту".
6. Внести зміни до форми Акта про передання проб (зразків) товарів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 28 липня 2016 року № 699, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 серпня 2016 року за № 1173/29303, виклавши її у новій редакції, що додається.
7. Внести зміни до форми Акта про повернення проб (зразків) товарів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 28 липня 2016 року № 699, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 серпня 2016 року за № 1173/29303, виклавши її у новій редакції, що додається.
8. Внести зміни до форми Акта про знищення (утилізацію) проб (зразків) товарів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 28 липня 2016 року № 699, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 серпня 2016 року за № 1173/29303, виклавши її у новій редакції, що додається.
9. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України, що додаються.
10. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства фінансів України:
від 22 лютого 2012 року № 246 "Про затвердження зразків бланків єдиного адміністративного документа, додаткових аркушів, доповнень і специфікації та їх Технічного опису", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06 березня 2012 року за № 374/20687;
від 22 травня 2012 року № 581 "Про затвердження Порядку справляння митних платежів при ввезенні на митну територію України товарів громадянами", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06 червня 2012 року за № 916/21228;
від 05 грудня 2012 року № 1279 "Про затвердження Змін до Порядку справляння митних платежів при ввезенні на митну територію України товарів громадянами", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 грудня 2012 року за № 2189/22501;
від 12 січня 2015 року № 2 "Про затвердження Змін до Порядку справляння митних платежів при ввезенні на митну територію України товарів громадянами", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27 січня 2015 року за № 87/26532.
11. Департаменту митної політики в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
12. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
13. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України з питань європейської інтеграції Драганчука Ю. О. та Голову Державної митної служби України.
 

Міністр

Сергій МАРЧЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Міністра
цифрової трансформації України

Олексій ВИСКУБ

Голова Національного
банку України

Андрій ПИШНИЙ

Голова Антимонопольного
комітету України

Ольга ПІЩАНСЬКА

В. о. Голови Державної
митної служби України

Сергій ЗВЯГІНЦЕВ

Перший віцепрезидент
Торгово-промислової палати України

М. І. НЕПРАН
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 липня 2016 року № 699
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
21 серпня 2023 року № 453)
ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник СЛЕД Держмитслужби
(або уповноважена ним особа)
__________ ___________________
      (підпис)          (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)
Акт
про передання проб (зразків) товарів
"___" ____________ 20__ року
N
з/п
Найменування митного органу, який надіслав запит про проведення дослідження (експертизи) / постанову про призначення експертизи у справі про порушення митних правил Дата та реєстраційний вхідний номер запиту/постанови Назва, тип, кількість (вага/об'єм) проб (зразків), що підлягають переданню, опис та/або номер засобу ідентифікації Примітки (дата та номер висновку)
         
         
Пробу (проби) /
зразок (зразки)
передав
__________________
(посада)
___________
(підпис)
___________________________
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)
Пробу (проби) /
зразок (зразки)
отримав
__________________
(посада)
___________
(підпис)
___________________________
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)
 

Директор Департаменту
митної політики

Олександр МОСКАЛЕНКО
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 липня 2016 року № 699
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
21 серпня 2023 року № 453)
ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник СЛЕД Держмитслужби
(або уповноважена ним особа)
_________ ___________________
      (підпис)       (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)
Акт
про повернення проб (зразків) товарів
"___" ____________ 20__ року
N
з/п
Найменування митного органу, який надіслав запит про проведення дослідження (експертизи) Дата та реєстраційний вхідний номер запиту Назва, тип, кількість (вага/об'єм) проб (зразків), що підлягають поверненню Примітки (дата та номер висновку)
         
         
Пробу (проби) /
зразок (зразки)
передав
__________________
(посада)
___________
(підпис)
___________________________
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)
Пробу (проби) /
зразок (зразки)
отримав
__________________
(посада)
___________
(підпис)
___________________________
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)
  _____________________________________________________________
(найменування організації - власника (декларанта) проб (зразків) товарів,
її місцезнаходження, контактний номер телефону)
_____________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (декларанта)
проб (зразків) товарів, її місце проживання, контактний номер телефону)
_____________________________________________________________
(документ, що посвідчує особу)
 

Директор Департаменту
митної політики

Олександр МОСКАЛЕНКО
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 липня 2016 року № 699
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
21 серпня 2023 року № 453)
ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник СЛЕД Держмитслужби
(або уповноважена ним особа)
__________ ___________________
      (підпис)           (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)
Акт
про знищення (утилізацію) проб (зразків) товарів
"___" ____________ 20__ року
N
з/п
Найменування митного органу, який надіслав запит про проведення дослідження (експертизи) Дата та реєстраційний вхідний номер запиту Найменування організації - власника (декларанта), проб (зразків) товарів, прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (або уповноваженої ним особи) проб (зразків) товарів Назва, тип, кількість (вага/об'єм) проб (зразків), що підлягають знищенню (утилізації) Спосіб знищення/ утилізації Підпис керівника структурного підрозділу з питань експертизи та досліджень, у якому зберігалися проби (зразки) Примітки (дата та номер висновку)
               
               
Голова комісії ___________
(посада)
_____________
(підпис)
___________________________
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)
Заступник
голови комісії
___________
(посада)
_____________
(підпис)
___________________________
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)
Члени комісії: ___________
(посада)
_____________
(підпис)
___________________________
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)
  ___________
(посада)
_____________
(підпис)
___________________________
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)
 

Директор Департаменту
митної політики

Олександр МОСКАЛЕНКО
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
21 серпня 2023 року № 453
Зміни
до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України
1. В абзаці другому примітки до форми рішення про коригування митної вартості товарів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 2012 року № 598, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01 червня 2012 року за № 883/21195:
слово "гарантій" замінити словами "забезпечення сплати митних платежів";
після слова "або" розділовий знак "." виключити.
2. У Правилах заповнення рішення про коригування митної вартості товарів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 2012 року № 598, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 01 червня 2012 року за № 883/21195:
1) у розділі I:
в абзаці другому пункту 1.4 слова "засвідчене електронним цифровим підписом електронне повідомлення, у складі якого прийняте Рішення" замінити словами "прийняте Рішення, на яке накладено кваліфікований електронний підпис";
в абзаці сьомому пункту 1.5 слова "гарантійні зобов'язання" замінити словами "забезпечення сплати митних платежів";
2) у розділі II:
у пункті 2.1:
абзаци перший - четвертий правил заповнення графи 1 викласти у такій редакції:
"У графі проставляється реєстраційний номер Рішення за такою схемою:
UAxxxxxx/xxxx/xxxxxx/x
       ------------------
        1        2          3      4,
де:
1 - код підрозділу митного органу, яким прийнято Рішення, згідно з Класифікатором Державної митної служби України, її територіальних органів та їх структурних підрозділів, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 26 листопада 2019 року № 495 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30 грудня 2020 року № 831) (далі - Класифікатор митних органів);";
в абзаці другому правил заповнення графи 3 слово "дев'ятизначний" виключити;
перше речення абзацу першого правил заповнення графи 5 викласти у такій редакції:
"У графі зазначається код митної декларації, прийнятої до митного оформлення, згідно з класифікатором документів, сертифікатів, дозволів та додаткової інформації, який затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику (далі - класифікатор документів).";
в абзаці четвертому правил заповнення графи 17 слова та цифри "Класифікації валют, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 22 грудня 2010 року № 528 (далі - Класифікація валют)" замінити словами та цифрами "Переліку кодів валют, затвердженого наказом Державної служби статистики України від 08 січня 2020 року № 33 (далі - Перелік кодів валют)";
в абзаці п'ятому правил заповнення графи 18 слова та цифри ", ведення якого передбачено статтею 454 Кодексу" виключити;
у правилах заповнення графи 22 слова та цифри "Класифікації країн світу, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 22 грудня 2010 року № 527" замінити словами та цифрами "Переліку кодів країн світу для статистичних цілей, затвердженого наказом Державної служби статистики України від 08 січня 2020 року № 32";
в абзаці другому правил заповнення графи 30 слова "Класифікації валют" замінити словами "Переліку кодів валют";
у пункті 2.2:
у примітці "*":
слова та цифру "або в колонці "Фактурна вартість" специфікації форми МД-8" виключити;
слова "Класифікації валют" замінити словами "Переліку кодів валют";
у примітці "****" слова "Класифікації валют" замінити словами "Переліку кодів валют".
3. В абзаці тринадцятому Переліку відомчих класифікаторів інформації з питань митної справи, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29 травня 2012 року № 623, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 червня 2012 року за № 988/21300, слова "заходів гарантування" замінити словами "способів забезпечення сплати митних платежів".
4. У Порядку та строках митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 30 травня 2012 року № 629, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 червня 2012 року за № 1036/21348:
1) доповнити розділ I новим пунктом такого змісту:
"1.3. З метою забезпечення взаємодії між єдиною автоматизованою інформаційною системою митних органів та інформаційними системами декларантів, митних брокерів та інших осіб у процесі здійснення митних формальностей можуть використовуватись відповідні вебсервіси та інші електронні сервіси, доступні через мережу Інтернет.";
2) в абзаці четвертому пункту 4.1 розділу IV слова "Органи доходів і зборів" замінити словами "Митні органи".
5. Доповнити розділ I Порядку та строків митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються лініями електропередачі, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 30 травня 2012 року № 629, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 червня 2012 року за 1037/21349, новим пунктом такого змісту:
"1.3. З метою забезпечення взаємодії між єдиною автоматизованою інформаційною системою митних органів та інформаційними системами декларантів, митних брокерів та інших осіб у процесі здійснення митних формальностей можуть використовуватись відповідні вебсервіси та інші електронні сервіси, доступні через мережу Інтернет.".
6. У Порядку виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 30 травня 2012 року № 631, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 10 серпня 2012 року за № 1360/21672:
1) у заголовку слова "на бланку" замінити словами "за формою";
2) у розділі I:
абзац п'ятнадцятий пункту 1.2 після слів "періодична митна декларація" доповнити словами ", спрощена митна декларація";
абзац двадцять перший пункту 1.2 викласти у такій редакції:
"Терміни "електронний підпис" та "кваліфікований електронний підпис" вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про електронні довірчі послуги".";
пункт 1.12 після слів "періодичною МД" доповнити словами ", спрощеною МД";
доповнити розділ новим пунктом такого змісту:
"1.15. З метою забезпечення взаємодії між ЄАІС митних органів України та інформаційними системами Декларантів та інших осіб у процесі здійснення митних формальностей можуть використовуватись відповідні вебсервіси та інші електронні сервіси, доступні через мережу Інтернет.";
3) в абзаці сьомому пункту 2.2 та абзаці четвертому пункту 2.3 розділу II слова "засвідченим КЕП" замінити словами "на яке накладено КЕП";
4) у розділі III:
абзац третій пункту 3.9 викласти у такій редакції:
"Декларант передає БМД та ЕД митному органу за допомогою засобів інформаційних технологій у складі електронного повідомлення, на яке накладено електронний підпис.";
у пункті 3.10:
в абзаці третьому слова "засвідченого КЕП" замінити словами "на яке накладено електронний підпис";
у першому реченні абзацу сімнадцятого слова "у форматі *.xps, засвідчується КЕП" замінити словами "у форматі *.pdf, на яку накладено КЕП";
у другому реченні абзацу сімнадцятого слова "оформлена ЕМД засвідчується КЕП" замінити словами "на оформлену ЕМД накладається КЕП";
5) у розділі IV:
у пункті 4.1:
абзац четвертий викласти у такій редакції:
"присвоєння МД реєстраційного номера за допомогою АСМО та внесення його у разі подання МД на паперовому носії в установленому порядку до графи А ЄАД, додаткових аркушів, правого верхнього кута доповнень, відвантажувальних специфікацій, у разі їх застосування, а також до розділу I Інформаційного аркуша;";
абзац сьомий викласти у такій редакції:
"зазначення у разі подання МД на паперовому носії у графі А аркуша з позначенням "1/6" ЄАД дати й часу подання цієї МД, прізвища, імені та по батькові (за наявності) й особистого підпису посадової особи ПМО, яка її зареєструвала.";
абзац другий пункту 4.3 викласти у такій редакції:
"Проставлення у разі подання МД на паперовому носії у МД згідно з порядком заповнення митних декларацій за формою ЄАД відбитка штампа ПМК у графі D/J кожного аркуша ЄАД, у нижній частині додаткових аркушів, доповнень, відвантажувальних специфікацій - у разі їх застосування";
доповнити пункт 4.4 після абзацу четвертого абзацом п'ятим такого змісту:
"графа 40 ЕМД містить помилки у реквізитах попереднього документа або до цієї графи внесено відомості про попередній документ, що стосується інших товарів, чи митного режиму, іншого ніж попередній, чи режиму або процедури, яку не було завершено належним чином у встановлених законодавством випадках;".
У зв'язку з цим абзаци п'ятий, шостий вважати абзацами шостим, сьомим відповідно;
у пункті 4.5:
доповнити підпункт 4.5.2 після слів "переміщення товарів" словами і цифрами "відповідно до зазначених у графі 40 МД реквізитів документів контролю за переміщенням товарів";
в абзаці сьомому підпункту 4.5.3 слова "застосування заходів гарантування", "гарантійних документах" замінити словами "надання забезпечення", "гарантіях" відповідно;
абзаци другий, третій підпункту 4.9.6 пункту 4.9 викласти у такій редакції:
"проставлення у разі подання МД на паперовому носії у МД згідно з порядком заповнення митних декларацій за формою ЄАД відбитка особистої номерної печатки посадової особи ПМО, яка завершила митне оформлення, у графі D/J кожного аркуша ЄАД, у нижній частині додаткових аркушів, доповнень, відвантажувальних специфікацій - у разі їх застосування;
зазначення у разі подання МД на паперовому носії у графі D/J аркуша з позначенням "1/6" ЄАД часу завершення митного оформлення, прізвища, імені та по батькові (за наявності) й особистого підпису посадової особи ПМО, яка завершила митне оформлення;";
6) у розділі V:
в абзаці другому пункту 5.5 слова "на відповідну електронну адресу" виключити, а слова "засвідчене КЕП" замінити словами "на яке накладено КЕП";
у пункті 5.6 слова "на відповідну електронну адресу" виключити;
7) у підпункті 6.2.4 пункту 6.2 розділу VI:
в абзаці другому слова "фінансової гарантії", слово та цифри "статті 308" замінити словами "забезпечення сплати митних платежів", словом і цифрами "статті 306" відповідно;
в абзаці третьому слова "фінансової гарантії" замінити словами "забезпечення сплати митних платежів";
в абзаці четвертому слово "гарантії" замінити словами "забезпечення сплати митних платежів";
8) в абзаці третьому пункту 8.5 розділу VIII слова "засвідченим КЕП" замінити словами "на яке накладено КЕП";
9) у тексті цього Порядку слова "на бланку" замінити словами "за формою";
10) у додатках до цього Порядку:
відмітку до додатка 1 викласти у такій редакції:
"
Додаток 1
до Порядку виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації за формою єдиного адміністративного документа
(пункт 2.2 розділу II)
";
у додатку 2:
відмітку до додатка 2 викласти у такій редакції:
"
Додаток 2
до Порядку виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації за формою єдиного адміністративного документа
(пункт 4.4 розділу IV)
";
слово і цифри "статті 25" замінити словом і цифрами "статті 24";
відмітку до додатка 3 викласти у такій редакції:
"
Додаток 3
до Порядку виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації за формою єдиного адміністративного документа
(пункт 4.7 розділу IV)
".
7. У Порядку виконання митних формальностей відповідно до заявленого митного режиму, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31 травня 2012 року № 657, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 02 жовтня 2012 року за № 1669/21981:
1) у пункті 4 розділу I:
в абзаці першому слово "цифрового" виключити;
абзац другий викласти в такій редакції:
"Електронні повідомлення та електронні документи передаються за допомогою засобів інформаційних технологій у складі електронного повідомлення, на яке накладено електронний підпис.";
доповнити новим абзацом такого змісту:
"З метою забезпечення взаємодії між ЄАІС та інформаційними системами Декларантів та інших осіб у процесі здійснення митних формальностей можуть використовуватись відповідні вебсервіси та інші електронні сервіси, доступні через мережу Інтернет.";
2) у пунктах 14, 15 розділу IV слова "підписаного електронним цифровим підписом" замінити словами "на яке накладено електронний підпис".
8. У Порядку митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України з використанням книжок (карнетів) А.Т.А., затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31 травня 2012 року № 657, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 02 жовтня 2012 року за № 1670/21982:
1) у розділі I:
у пунктах 1, 26 слова та цифри "від 22 лютого 2007 року" замінити словами ", укладеної у встановленому порядку";
в абзаці другому пункту 5 слова та цифри "від 22 лютого 2007 року", слова "засвідченого електронним цифровим підписом" замінити словами ", укладеної у встановленому порядку,", "на яке накладено електронний підпис" відповідно;
у пункті 6 слова "гарантія сплати сум" замінити словами "забезпечення сплати митних платежів";
2) у пункті 4 розділу VIII слова та цифри "від 22 лютого 2007 року" замінити словами ", укладеної у встановленому порядку".
9. Пункти 8 - 10 Порядку оформлення аркуша коригування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06 листопада 2012 року № 1145, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 листопада 2012 року за № 1995/22307, викласти у такій редакції:
"8. Аркуш коригування складається та оформлюється як електронний документ.
9. Посадова особа підрозділу митного органу, яка склала аркуш коригування, за допомогою автоматизованої системи митного оформлення:
накладає на аркуш коригування кваліфікований електронний підпис;
вносить аркуш коригування до локальних баз даних митного органу та Єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів України;
надсилає аркуш коригування декларанту або уповноваженій ним особі.
10. Аркуші з позначенням "3/8" ЄАД, у разі їх подання, видаються декларанту або уповноваженій ним особі під особистий підпис такої особи.".
10. У Порядку проведення конкурсу з визначення уповноваженого банку на здійснення розрахунків з державним бюджетом за митними платежами, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 29 вересня 2014 року № 984, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 26 листопада 2014 року за № 1514/26291:
1) у пункті 1.1 розділу I слова та цифри "Порядку розрахунково-касового обслуговування через органи Державного казначейства України митних та інших платежів, які вносяться до/або під час митного оформлення, затвердженого наказом Міністерства фінансів України, Державної митної служби України від 24 січня 2006 року № 25/44, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 січня 2006 року за № 64/11938" замінити словами та цифрами "Порядку обліку та перерахування до державного бюджету митних та інших платежів, які вносяться до/або під час митного оформлення, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 01 листопада 2017 року № 898, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 листопада 2017 року за № 1429/31297 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 25 жовтня 2019 року № 454)";
2) у тексті цього Порядку слова "Державна фіскальна служба України" в усіх відмінках замінити словом "Держмитслужба" у відповідних відмінках.
11. У пункті 7 розділу IV Порядку надання та анулювання митницею статусу уповноваженого (схваленого) експортера, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 жовтня 2014 року № 1013, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 грудня 2014 року за № 1529/26306, слова "органу доходів і зборів" замінити словами "митному органу".
12. У Порядку переданий, повернення та знищення (утилізації) проб (зразків) товарів після проведення дослідження (експертизи) Департаментом податкових та митних експертиз ДФС, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 28 липня 2016 року № 699, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 23 серпня 2016 року за № 1173/29303:
1) у заголовку слова "Департаментом податкових та митних експертиз ДФС" замінити словами "Спеціалізованою лабораторією з питань експертизи та досліджень Держмитслужби";
2) пункт 1 викласти у такій редакції:
"1. Цей Порядок визначає механізм поводження з пробами (зразками) товарів, наданими до Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень Держмитслужби (далі - СЛЕД Держмитслужби) для проведення досліджень (експертиз) під час прийняття рішення щодо зобов'язуючої інформації, здійснення митного контролю та митного оформлення, а також під час провадження у справах про порушення митних правил.";
3) у пункті 2 слово "його" замінити словом "її";
4) абзац перший пункту 5 викласти в такій редакції:
"5. Проби (зразки) товарів, у складі яких за результатами досліджень (експертиз) виявлено наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги чи прекурсори, сильнодіючі або отруйні речовини, а також проби (зразки) товарів, взяті в одному примірнику або відібрані під час провадження у справі про порушення митних правил чи під час прийняття рішення щодо зобов'язуючої інформації, одразу після проведення дослідження (експертизи) та надання висновку передаються митному органу, який призначив таке дослідження (експертизу), за Актом про передання проб (зразків) товарів, форму якого затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28 липня 2016 року № 699 (далі - Акт про передання), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 серпня 2016 року за № 1173/29303 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 21 серпня 2023 року № 453).";
5) у тексті цього Порядку:
слова "ДПМЕ ДФС" замінити словами "СЛЕД Держмитслужби";
слова "орган ДФС" в усіх відмінках замінити словами "митний орган" у відповідних відмінках;
слова "експертного підрозділу" в усіх відмінках та числах замінити словами "структурного підрозділу з питань експертизи та досліджень" у відповідних відмінках та числах;
слова "платник податків" в усіх відмінках виключити.
13. У Порядку справляння плати за виконання митних формальностей органами доходів і зборів поза місцем розташування цих органів або поза робочим часом, установленим для них, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 23 жовтня 2017 року № 862, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 14 листопада 2017 року за № 1385/31253:
1) у заголовку слова "органами доходів і зборів" замінити словами "митними органами";
2) підпункт 1 пункту 3 розділу I викласти у такій редакції:
"1) за митною декларацією за формою єдиного адміністративного документа, що подається на паперовому носії або у вигляді електронного документа;";
3) у тексті цього Порядку:
слова "орган доходів і зборів" в усіх відмінках та числах замінити словами "митний орган" у відповідних відмінках та числах;
слово "ДФС" виключити;
4) у додатку до цього Порядку:
відмітку до додатка викласти у такій редакції:
"Додаток
до Порядку справляння плати за виконання митних формальностей митними органами поза місцем розташування цих органів або поза робочим часом, установленим для них
(пункт 8 розділу I)";
слова "орган доходів і зборів" в усіх відмінках та числах замінити словами "митний орган" у відповідних відмінках та числах;
слова "П. І. Б" замінити словами "Власне ім'я, прізвище".
14. У розділі II Порядку виконання митних формальностей у разі виходу з ладу автоматизованої системи митного оформлення або єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 17 серпня 2020 року № 508, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 жовтня 2020 року за № 998/35281:
1) в абзаці першому пункту 2 слова "застосування фінансових гарантій" замінити словами "надання забезпечення сплати митних платежів";
2) в абзаці першому пункту 3 слова "на бланку" замінити словами "за формою";
3) у пункті 5:
в абзаці першому слова "застосовані фінансові гарантії" замінити словами "надане забезпечення сплати митних платежів";
в абзаці другому слова "паперовому вигляді" замінити словами "паперовій формі";
в абзаці третьому слова "фінансової гарантії" замінити словами "забезпечення сплати митних платежів".
15. У Вимогах до характеристик пломб спеціального типу, ведення їх обліку та зберігання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29 жовтня 2021 року № 568, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 листопада 2021 року за № 1439/37061:
1) у розділі I:
у пункті 1 слова "Закону України "Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи" (далі - Закон)" замінити словами та цифрами "Конвенції про процедуру спільного транзиту від 20 травня 1987 року, ратифікованої Законом України від 30 серпня 2022 року № 2555-IX "Про приєднання України до Конвенції про процедуру спільного транзиту" (далі - Конвенція)";
у пункті 2:
в абзаці другому слова "дозвіл на застосування спеціального транзитного спрощення "самостійне накладання пломб спеціального типу" згідно із Законом, та/або підприємство, яке отримало авторизацію АЕО та якому надано дозвіл на застосування спеціального спрощення "самостійне накладення пломб спеціального типу" замінити словами "авторизацію на застосування транзитного спрощення "використання пломб спеціального типу" згідно із Конвенцією, та/або підприємство, якому надано авторизацію на застосування спрощення "самостійне накладення пломб спеціального типу";
в абзаці п'ятому слово "Законом" замінити словом "Конвенцією";
2) в абзаці третьому пункту 2 розділу III слова "зміну умов, зупинення (поновлення) дії або анулювання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення "самостійне накладання пломб спеціального типу" та/або дозволу на застосування спеціального спрощення "самостійне накладення пломб спеціального типу" до єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів" замінити словами "зупинення (поновлення), внесення змін, скасування або анулювання авторизації на застосування транзитного спрощення "використання пломб спеціального типу" та/або авторизації на застосування спрощення "самостійне накладення пломб спеціального типу" до систем, що забезпечують функціонування електронних інформаційних ресурсів митних органів".
 

Директор Департаменту
митної політики

Олександр МОСКАЛЕНКО