• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Вимог до характеристик пломб спеціального типу, ведення їх обліку та зберігання

Міністерство фінансів України  | Наказ, Вимоги від 29.10.2021 № 568
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ, Вимоги
 • Дата: 29.10.2021
 • Номер: 568
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ, Вимоги
 • Дата: 29.10.2021
 • Номер: 568
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
29.10.2021 № 568
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 листопада 2021 р.
за № 1439/37061
Про затвердження Вимог до характеристик пломб спеціального типу, ведення їх обліку та зберігання
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 453 від 21.08.2023 )
Відповідно до Конвенції про процедуру спільного транзиту, ратифікованої Законом України від 30 серпня 2022 року № 2555-IX "Про приєднання України до Конвенції про процедуру спільного транзиту", частини четвертої статті 326-1 глави 47 розділу XI Митного кодексу України, підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:
( Преамбула із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 453 від 21.08.2023 )
1. Затвердити Вимоги до характеристик пломб спеціального типу, ведення їх обліку та зберігання, що додаються.
2. Державній митній службі України у 30-денний строк доопрацювати відповідне програмне забезпечення для реалізації вимог цього наказу.
3. Департаменту митної політики Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім пункту 1 цього наказу, який набирає чинності через тридцять днів з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань європейської інтеграції Драганчука Ю.О. та Голову Державної митної служби України Рябікіна П.Б.

Міністр

С. Марченко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної митної служби України

Голова Державної регуляторної служби України

Перший заступник Міністра цифрової
трансформації УкраїниП. Рябікін

О. Кучер


О. Вискуб
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
29 жовтня 2021 року № 568
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 листопада 2021 р/
за № 1439/37061
ВИМОГИ
до характеристик пломб спеціального типу, ведення їх обліку та зберігання
І. Загальні положення
1. Ці Вимоги розроблено з метою реалізації положень Конвенції про процедуру спільного транзиту від 20 травня 1987 року, ратифікованої Законом України від 30 серпня 2022 року № 2555-IX "Про приєднання України до Конвенції про процедуру спільного транзиту" (далі - Конвенція) та Митного кодексу України (далі - Кодекс).
( Пункт 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 453 від 21.08.2023 )
2. Для цілей застосування цих Вимог терміни вживаються в такому значенні:
підприємство - підприємство, якому надано авторизацію на застосування транзитного спрощення "використання пломб спеціального типу" згідно із Конвенцією, та/або підприємство, якому надано авторизацію на застосування спрощення "самостійне накладення пломб спеціального типу" згідно з Кодексом;
( Абзац другий пункту 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 453 від 21.08.2023 )
пломба - пломба спеціального типу;
Реєстр обліку пломб - програмно-інформаційний комплекс, який забезпечує внесення, накопичення, обробку, використання, зберігання, перегляд, захист та облік інформації про пломби, а також електронну взаємодію між підприємством та митними органами.
Інші терміни вживаються у значеннях, визначених Конвенцією та Кодексом.
( Абзац п'ятий пункту 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 453 від 21.08.2023 )
3. Митні органи здійснюють контроль за дотриманням підприємствами порядку обліку пломб, встановленого цими Вимогами та відповідно до законодавства України з питань митної справи.
II. Характеристики та технічні специфікації пломб
1. Пломби мають відповідати вимогам ДСТУ ISO 17712:2015 "Вантажні контейнери. Ущільнювачі механічні" або ISO 17712:2013 "Freight containers. Mechanical seals" та за рівнем безпеки бути таких типів:
пломба з високою гарантією безпеки ("high security seal");
пломба з гарантією безпеки ("security seal");
індикативна пломба ("indicative seal").
Для цілей цих Вимог під індикативною пломбою розуміється пломба, що відповідає вимогам пункту 3.2.6 ДСТУ ISO 17712:2015 "Вантажні контейнери. Ущільнювачі механічні" або пункту 3.2.6 ISO 17712:2013 "Freight containers. Mechanical seals".
2. Тип пломб обирається підприємством з урахуванням зовнішніх факторів, що впливають на пломбу протягом всього часу її застосування, а також вимог перевізників відповідних видів транспорту.
3. Пломби повинні мати такі основні характеристики:
залишатися неушкодженими та надійно закріпленими під час застосування;
легко перевірятися щодо цілісності;
виготовлятися так, щоб будь-яка поломка, втручання або знімання залишали сліди, видимі без застосування спеціальних засобів;
розроблятися для одноразового застосування;
мати легко зчитувані унікальні ідентифікаційні номери.
4. Пломби мають відповідати таким технічним специфікаціям:
форма та розміри пломб можуть відрізнятися залежно від методу пломбування, але розміри мають бути такими, щоб забезпечувати зчитування їх унікальних ідентифікаційних номерів;
спосіб нанесення унікальних ідентифікаційних номерів пломб унеможливлює їх зміну та/або повторне нанесення таких номерів;
використаний матеріал має бути стійким до випадкової поломки і таким, що запобігає підроб-ленню чи повторному застосуванню.
5. Пломба повинна мати унікальний ідентифікаційний номер у форматі UA/0000000000/УУУУУУ, де:
UA - літерний код України;
0000000000 - код підприємства відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. Для цілей маркування пломби код юридичної особи відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань доповнюється на початку нулями до 10 символів;
УУУУУУ - реєстраційний номер пломби в порядку зростання, починаючи з одиниці.
6. На пломбу може бути нанесено зареєстрований знак для товарів і послуг підприємства.
Технологія маркування має забезпечити розпізнавання нанесених унікальних ідентифікаційних номерів пломб після дії зовнішніх чинників.
III. Облік та зберігання пломб
1. Облік пломб здійснюється підприємством шляхом внесення посадовими особами підприємства, відповідальними за облік та зберігання пломб, до Реєстру обліку пломб інформації про пломби, визначеної пунктом 4 цього розділу.
2. Держателем i технічним адміністратором Реєстру обліку пломб є Держмитслужба.
Користувачами Реєстру обліку пломб є підприємства та митні органи.
Технічний адміністратор Реєстру обліку пломб надає/змінює/зупиняє (поновлює) або анулює доступ до Реєстру обліку пломб підприємству невідкладно, не пізніше наступного робочого дня з дня внесення відомостей про надання, зупинення (поновлення), внесення змін, скасування або анулювання авторизації на застосування транзитного спрощення "використання пломб спеціального типу" та/або авторизації на застосування спрощення "самостійне накладення пломб спеціального типу" до систем, що забезпечують функціонування електронних інформаційних ресурсів митних органів.
( Абзац третій пункту 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 453 від 21.08.2023 )
3. Інформація про пломби вноситься до Реєстру обліку пломб до моменту застосування таких пломб.
4. Внесенню до Реєстру обліку пломб підлягають такі дані:
тип пломби;
унікальний ідентифікаційний номер пломби;
інформація про застосування, пошкодження, втрату пломби.
5. Інформація про пошкодження, втрату пломби вноситься до Реєстру обліку пломб невідкладно.
6. Застосування пошкоджених пломб забороняється.
7. Зберігання пломб здійснюється підприємством із:
виключенням несанкціонованого доступу осіб, не уповноважених підприємством на їх зберігання;
забезпеченням вільного доступу працівників митних органів до місця зберігання пломб.

Директор Департаменту
митної політики


О. Москаленко