• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження форми рішення про коригування митної вартості товарів, Правил заповнення рішення про коригування митної вартості товарів та Переліку додаткових складових до ціни договору

Міністерство фінансів України  | Наказ, Перелік, Правила, Форма, Рішення від 24.05.2012 № 598
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ, Перелік, Правила, Форма, Рішення
 • Дата: 24.05.2012
 • Номер: 598
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ, Перелік, Правила, Форма, Рішення
 • Дата: 24.05.2012
 • Номер: 598
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
24.05.2012 м. Київ № 598
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
01 червня 2012 р. за № 883/21195
Про затвердження форми рішення про коригування митної вартості товарів, Правил заповнення рішення про коригування митної вартості товарів та Переліку додаткових складових до ціни договору
( Із змінами і доповненнями, внесеними  наказом Міністерства фінансів України  від 21 серпня 2023 року № 453 ( враховуючи зміни, внесені наказом Міністерства  фінансів України від 8 вересня 2023 року № 495 )
Відповідно до статті 55 Митного кодексу України від 13 березня 2012 року № 4495-VI, підпункту 64 пункту 4 та підпункту 3 пункту 10 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 446,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються:
форму рішення про коригування митної вартості товарів;
Правила заповнення рішення про коригування митної вартості товарів;
Перелік додаткових складових до ціни договору.
2. Визнати такими, що втратили чинність:
наказ Державної митної служби України від 29 травня 2009 року № 506 "Про затвердження форми рішення про визначення митної вартості товарів, Порядку його заповнення та Класифікатора додаткових складових до ціни договору", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18 червня 2009 року за № 534/16550;
пункт 1 наказу Державної митної служби України від 30 березня 2011 року № 261 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Держмитслужби", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 червня 2011 року за № 684/19422.
3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) та Департаменту митних платежів Державної митної служби України (Гіла С. П.) в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
4. Державній митній службі України (Калєтнік І. Г.) протягом 5 днів з дня набрання чинності цим наказом доопрацювати програмне забезпечення, необхідне для формування рішення в електронному вигляді.
5. Цей наказ набирає чинності з дня набрання чинності Митним кодексом України від 13 березня 2012 року, але не раніше дня офіційного опублікування.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А. І. та першого заступника Голови Державної митної служби України Дороховського О. М.
 

Міністр

Ю. Колобов

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Бродський
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
24.05.2012 № 598
Форма
рішення про коригування митної вартості товарів
( Форма із змінами, внесеними згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 21.08.2023 р. № 453, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 08.09.2023 р. № 495 )
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
24.05.2012 № 598
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
01 червня 2012 р. за № 883/21195
Правила
заповнення рішення про коригування митної вартості товарів
I. Загальні положення
1.1. Рішення про коригування митної вартості товарів (далі - Рішення) - закріплення результатів здійснення контролю за правильністю визначення митної вартості товарів як до, так і після їх випуску відповідно до вимог статей 54 і 55 Митного кодексу України (далі - Кодекс).
1.2. У цьому Порядку терміни вживаються в значеннях, наведених у Кодексі.
1.3. Рішення заповнюється посадовою особою митного органу, що здійснює контроль правильності визначення митної вартості товарів, в електронному вигляді за затвердженою цим наказом формою.
1.4. При поданні митної декларації на паперовому носії Рішення друкується у двох примірниках. Один примірник видається або надсилається поштою декларанту, другий - з відміткою декларанта про отримання або повідомлення про вручення залишається у справах митного органу.
При електронному декларуванні посадова особа митного органу надсилає декларанту прийняте Рішення, на яке накладено кваліфікований електронний підпис.
( абзац другий пункту 1.4 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 21.08.2023 р. № 453, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 08.09.2023 р. № 495 )
1.5. Рішення реєструються у відповідному журналі, який ведеться в електронному вигляді за допомогою програмно-інформаційного комплексу (далі - ПІК). Журнал має відображати:
номер і дату Рішення;
номер митної декларації, за якою товар був заявлений до митного оформлення;
код товару згідно з УКТ ЗЕД;
код за ЄДРПОУ підприємства, або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серію та номер паспорта декларанта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), якому видано Рішення;
найменування підприємства або прізвище, ім'я та по батькові декларанта або уповноваженої ним особи, якому видано Рішення;
підстави для розгляду документів і прийняття Рішення (запит підрозділу митного оформлення, спрацювання системи аналізу ризиків за напрямом митної вартості, звернення декларанта про випуск товарів у вільний обіг під забезпечення сплати митних платежів, інші випадки, передбачені Кодексом).
( абзац сьомий пункту 1.5 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 21.08.2023 р. № 453, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 08.09.2023 р. № 495 )
1.6. У верхній частині Рішення зазначається найменування митного органу, який його видав.
II. Опис граф Рішення
2.1. Заповнення граф:
Графа 1 "Номер Рішення"
У графі проставляється реєстраційний номер Рішення за такою схемою:
UAxxxxxx/xxxx/xxxxxx/x
       ------------------
        1        2          3      4,
де:
1 - код підрозділу митного органу, яким прийнято Рішення, згідно з Класифікатором Державної митної служби України, її територіальних органів та їх структурних підрозділів, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 26 листопада 2019 року № 495 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30 грудня 2020 року № 831) (далі - Класифікатор митних органів);
( абзаци перший - четвертий правил заповнення графи 1 замінено  абзацами першим - шостим згідно з наказом Міністерства фінансів України  від 21.08.2023 р. № 453, у зв'язку з цим абзаци п'ятий - десятий  вважати абзацами сьомим - дванадцятим, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 08.09.2023 р. № 495 )
2 - чотири цифри поточного року;
3 - порядковий номер Рішення згідно з діапазонами номерів, визначеними митним органом;
4 - Рішення, прийняте посадовою особою митного органу, що здійснює контроль правильності визначення митної вартості товарів:
1 - під час митного контролю та митного оформлення товарів,
2 - у разі спрацювання системи аналізу ризиків за напрямом митної вартості,
3 - після закінчення операцій митного контролю, митного оформлення та пропуску товарів через митний кордон України.
Графа 2 "Дата"
У графі зазначається дата прийняття митним органом Рішення за такою схемою:
хх/хх/хххх, де:
 1   2   3
1 - дві цифри числа;
2 - дві цифри поточного місяця;
3 - чотири цифри поточного року.
Графа 3 "Підрозділ митного органу, який прийняв Рішення"
У першому підрозділі графи зазначається назва структурного підрозділу митного органу, яким прийнято Рішення.
У другому підрозділі графи зазначається код структурного підрозділу митного органу, яким прийнято Рішення, згідно з Класифікатором митних органів.
( абзац другий правил заповнення графи 3 із змінами, внесеними  згідно з наказом Міністерства фінансів України від 21.08.2023 р. № 453, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 08.09.2023 р. № 495 )
Графа 4 "Номер штампа"
У графі зазначається номер особистої номерної печатки або відповідного штампа посадової особи підрозділу митного органу, що прийняла Рішення.
Графа 4 а
Тільки в електронній копії зазначається:
0 - Рішення прийнято посадовою особою митного органу, що здійснює контроль правильності визначення митної вартості товарів;
1 - Рішення прийнято начальником структурного підрозділу митного органу;
2 - Рішення прийнято посадовою особою митного органу, що здійснює контроль правильності визначення митної вартості товарів згідно з повідомленнями до митних формальностей, сформованими автоматизованою системою аналізу та управління ризиками.
Графа 5 "Митна декларація"
У графі зазначається код митної декларації, прийнятої до митного оформлення, згідно з класифікатором документів, сертифікатів, дозволів та додаткової інформації, який затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику (далі - класифікатор документів). Відомості зазначаються за такою схемою:
( абзац перший правил заповнення графи 5 із змінами внесеними  згідно з наказом Міністерства фінансів України від 21.08.2023 р. № 453, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 08.09.2023 р. № 495 )
код митної декларації згідно з цим класифікатором;
номер митної декларації;
дата прийняття до митного оформлення (число/місяць/рік).
Графа 6 "Номер штампа "Під митним контролем" посадової особи, що прийняла митну декларацію до оформлення"
У графі зазначається номер штампа "Під митним контролем" посадової особи, що прийняла митну декларацію до митного оформлення.
Графа 17 "Заявлені декларантом складові митної вартості"
У графі зазначаються заявлені декларантом складові митної вартості, які відповідно до частини десятої статті 58 Кодексу мають додаватися до ціни, яка була фактично сплачена або підлягає сплаті за оцінювані товари, згідно з Переліком додаткових складових до ціни договору, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 2012 року № 598.
При цьому в підрозділах графи:
код - наводиться цифровий код складової митної вартості відповідно до зазначеного Переліку;
валюта - наводиться відповідно до Переліку кодів валют для статистичних цілей, затвердженого наказом Державної служби статистики України від 08 січня 2020 року № 33 (далі - Перелік кодів валют), літерний код валюти, в якій виписано рахунки-фактури (інвойси) або рахунки-проформи;
( абзац четвертий правил заповнення графи 17 із змінами, внесеними  згідно з наказом Міністерства фінансів України від 21.08.2023 р. № 453, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 08.09.2023 р. № 495 )
курс валюти - зазначається офіційний курс гривні до іноземної валюти, установлений Національним банком України на день подання митної декларації, зазначеної в графі 5 Рішення;
сума у валюті - вартість додаткової складової до ціни договору, яка додається до митної вартості товару;
сума у гривнях - вартість додаткової складової до ціни договору, яка додається до митної вартості товару, перерахованої в гривнях до іноземної валюти за курсом, установленим Національним банком України на день подання митної декларації, зазначеної в графі 5 Рішення.
Графа 18 "Додаткова інформація/подані документи"
У графі зазначаються документи, які подаються для підтвердження заявленої митної вартості товару, надані на вимогу митного органу, у тому числі раніше прийняте Рішення (у разі наявності).
Відомості зазначаються за такою схемою:
хххх-хххх-дд/мм/рр, де:
   1       2          3
1 - код документа відповідно до класифікатора документів;
( абзац п'ятий правил заповнення графи 18 із змінами, внесеними  згідно з наказом Міністерства фінансів України від 21.08.2023 р. № 453, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 08.09.2023 р. № 495 )
2 - найменування та номер документа;
3 - дата документа (дд - день / мм - місяць / рр - рік).
Графа 19 "Товар N"
У графі зазначається порядковий номер товару.
Відомості зазначаються за такою схемою:
ххх/хх, де:
  1   2
1 - порядковий номер товару відповідно до графи 32 митної декларації;
2 - порядковий номер товару, що зазначається у митній декларації, заповненій відповідно до митного режиму імпорту (для товарів, які мають різні ознаки та характеристики, що впливають на рівень їх митної вартості).
Графа 22 "Код країни виробництва"
У графі зазначається код країни виробництва оцінюваних товарів відповідно до Переліку кодів країн світу для статистичних цілей, затвердженого наказом Державної служби статистики України від 08 січня 2020 року № 32.
( правила заповнення графи 22 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 21.08.2023 р. № 453, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 08.09.2023 р. № 495 )
Графа 24 "Вага нетто"
У графі зазначається вага нетто товару відповідно до графи 38 митної декларації.
Графа 25 "Додаткова одиниця виміру"
У графі зазначається додаткова одиниця виміру, яка застосовується для заповнення форми "електронного інвойсу" до графи 31 митної декларації. У разі якщо при заповненні "електронного інвойсу" до графи 31 митної декларації не передбачено використання додаткових одиниць виміру, зазначається додаткова одиниця виміру, вказана в графі 41 митної декларації. У разі якщо при заповненні "електронного інвойсу" до графи 31 митної декларації не передбачено використання додаткових одиниць виміру та якщо графа 41 митної декларації не заповнюється, зазначається основна одиниця виміру.
Графа 30 "Коригування"
У графі зазначається визначена митним органом у валюті рахунка-фактури (інвойсу) або рахунка-проформи митна вартість товару. При цьому в підрозділах графи:
валюта - наводиться відповідно до Переліку кодів валют літерний код валюти, у якій складено рахунки-фактури (інвойси) або рахунки-проформи;
( абзац другий правил заповнення графи 30 із змінами, внесеними  згідно з наказом Міністерства фінансів України від 21.08.2023 р. № 453, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 08.09.2023 р. № 495 )
вартість за одиницю - зазначається митна вартість за додаткову одиницю товару (при заповненні графи 25 Рішення), у разі відсутності такої одиниці - за основну одиницю виміру;
кількість - зазначається кількість товару в додаткових одиницях виміру, у разі відсутності такої одиниці - в основній одиниці виміру.
Графа 31 "Код методу визначення вартості митного органу"
У графі зазначається порядковий номер методу визначення митної вартості, що був застосований митним органом при визначенні митної вартості товару.
Графа 32 "Митний огляд"
У графі зазначається інформація щодо здійснення митного огляду товарів.
Проставляються:
"0", якщо митний огляд не здійснювався;
"1", якщо митний огляд здійснювався із залученням посадових осіб митного органу, що здійснюють контроль правильності визначення митної вартості оцінюваних товарів;
"2", якщо митний огляд здійснювався без залучення посадових осіб митного органу, що здійснюють контроль правильності визначення митної вартості оцінюваних товарів.
Графа 33 "Обставини прийняття Рішення та джерела інформації, що використовувалися митним органом для визначення митної вартості"
У графі зазначаються причини, через які митна вартість імпортованих товарів не може бути визначена за ціною договору (контракту) щодо товарів, які імпортуються (вартість операції), у тому числі:
неподання основних документів, які підтверджують відомості про заявлену митну вартість товарів (згідно з переліком та відповідно до умов, наведених у статті 53 Кодексу);
невірно проведений розрахунок митної вартості;
невідповідність обраного декларантом або уповноваженою ним особою методу визначення митної вартості товару умовам, наведеним у главі 9 розділу III Кодексу;
надходження до митного органу документально підтвердженої офіційної інформації митних органів інших країн щодо недостовірності заявленої митної вартості.
Зазначається послідовність застосування методів визначення митної вартості та причин, через які не був застосований кожний з методів, що передує методу, обраному митним органом.
У графі також вказується про проведення процедури консультацій між митним органом та декларантом з метою обґрунтованого вибору методів визначення митної вартості товарів відповідно до вимог статей 59 - 61 Кодексу. Результати проведеної консультації, а також причини, через які не можуть бути застосовані методи визначення митної вартості товарів за ціною договору щодо ідентичних, подібних (аналогічних) товарів (наприклад, відсутня інформація щодо вартості ідентичних або подібних (аналогічних) товарів), фіксуються у графі.
Посилання на використання цінової бази Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби у Рішенні допускається тільки при визначенні митної вартості відповідно до положень статей 59, 60 та 64 Кодексу з обов'язковим зазначенням номера та дати митної декларації, яка була взята за основу для визначення митної вартості оцінюваних товарів, з поясненнями щодо зроблених коригувань на обсяг партії ідентичних або подібних (аналогічних) товарів, умов поставки, комерційних умов тощо.
У випадку визначення митної вартості оцінюваних товарів із застосуванням резервного методу (стаття 64 Кодексу) зазначаються докладна інформація та джерела, які використовувалися митним органом при її визначенні.
2.2. Графи 7 - 16, 18, 20, 21, 23 - 29 Рішення формуються з електронної копії митної декларації, прийнятої до митного оформлення згідно з таблицею порівнянь:

Графи Рішення

Графи митної декларації

Графа 7 "Відправник/Експортер"

Графа 2 "Відправник/Експортер"

Графа 8 "Особа, відповідальна за фінансове врегулювання"

Графа 9 "Особа, відповідальна за фінансове врегулювання"

Графа 9 "Одержувач"

Графа 8 "Одержувач"

Графа 10 "Декларант/Представник"

Графа 14 "Декларант/Представник"

Графа 11 "Торговельна країна"

Графа 11 "Торговельна країна / Країна виробництва"

Графа 12 "Код країни відправлення/експорту"

Графа 15а "Код країни відправлення/експорту"

Графа 13 "Вид транспорту на кордоні"

Графа 25 "Вид транспорту на кордоні"

Графа 14 "Всього товарів"

Графа 5 "Всього товарів"

Графа 15 "Умови поставки"

Графа 20 "Умови поставки"

Графа 16 "Загальна сума за рахунком (фактурна вартість товару)"*

Графа 22 "Валюта та загальна сума за рахунком"

Графа 18 "Додаткова інформація / Подані документи"**

Графа 44 "Додаткова інформація / Подані документи / Сертифікати і дозволи"

Графа 20 "Код товару"

Графа 33 "Код товару"

Графа 21 "Код країни походження"

Графа 34 "Код країни походження"

Графа 23 "Вага брутто (кг)"

Графа 35 "Вага брутто (кг)"

Графа 24 "Вага нетто (кг)"

Графа 38 "Вага нетто (кг)"

Графа 25 "Додаткова одиниця виміру"

Форма "електронного інвойсу" до графи 31 або графа 41 "Додаткові одиниці виміру"

Графа 26 "Опис товарів"***

Графа 31 "Вантажні місця та опис товарів - Маркування та кількість - Номери контейнерів - Кількість та розпізнавальні особливості"

Графа 27 "Ціна товару"

Графа 42 "Ціна товару"

Графа 28 "Розрахована декларантом митна вартість товару"****

Графа 45 "Коригування"

Графа 29 "Код методу визначення вартості декларанта"

Графа 43 "Метод визначення вартості"
____________
* У графі зазначається загальна фактурна вартість товарів у валюті України, одержана як сума вартостей, наведених у графі 42 основного та додаткових аркушів митної декларації. При цьому в підрозділах графи:
валюта - наводиться відповідно до Переліку кодів валют літерний код валюти, у якій складено рахунки-фактури (інвойси) або рахунки-проформи;
курс валюти - зазначається офіційний курс гривні до іноземної валюти, зазначеної в підрозділі графи "валюта", установлений Національним банком України на день подання митної декларації, зазначеної в графі 5 Рішення.
** Графа формується з електронної копії митної декларації в частині документів, які подані разом з митною декларацією. Реквізити документів, наданих на вимогу митного органу, заповнюються посадовою особою митного органу власноруч.
*** Поряд з іншою інформацією в окремому полі графи зазначається торговельна марка товару (за наявності).
**** У графі зазначається визначена чи розрахована декларантом митна вартість товару. При цьому в підрозділах графи:
валюта - наводиться відповідно до Переліку кодів валют літерний код валюти, у якій складено рахунки-фактури (інвойси) або рахунки-проформи;
курс валюти - зазначається офіційний курс гривні до іноземної валюти, зазначеної в підрозділі графи "валюта", установлений Національним банком України на день подання митної декларації, зазначеної в графі 5 Рішення.
( пункт 2.2 із змінами, внесеними згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 21.08.2023 р. № 453, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 08.09.2023 р. № 495 )
2.3. Рішення на паперовому носії підписується посадовою особою підрозділу митного органу, яка його прийняла, із зазначенням посади, дати, ініціалів і прізвища та скріплюється відтиском особистої номерної печатки або відповідного штампа.
У порядку, передбаченому Кодексом, для електронного декларування Рішення надсилається декларанту або уповноваженій ним особі у формі електронного документа.
 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
24.05.2012 № 598
Перелік додаткових складових до ціни договору
Код Вид
1 Комісійні та брокерська винагорода, за винятком комісійних за закупівлю, що є платою покупця своєму агентові за надання послуг, пов'язаних із представництвом його інтересів за кордоном для закупівлі оцінюваних товарів
2 Вартість ящиків тари (контейнерів), в яку упаковано товар, або іншої упаковки, що для митних цілей вважаються єдиним цілим з відповідними товарами
3 Вартість упаковки або вартість пакувальних матеріалів та робіт, пов'язаних із пакуванням
4 Вартість сировини, матеріалів, деталей, напівфабрикатів, комплектувальних виробів тощо, які увійшли до складу оцінюваних товарів
5 Вартість інструментів, штампів, шаблонів та аналогічних предметів, використаних у процесі виробництва оцінюваних товарів
6 Вартість матеріалів, витрачених у процесі виробництва оцінюваних товарів (мастильні матеріали, паливо тощо)
7 Вартість інженерних та дослідно-конструкторських робіт, дизайну, художнього оформлення, ескізів та креслень, виконаних за межами України і безпосередньо необхідних для виробництва оцінюваних товарів
8 Роялті та інші ліцензійні платежі, що стосуються оцінюваних товарів та які покупець повинен сплачувати прямо чи опосередковано як умову продажу оцінюваних товарів, якщо такі платежі не включаються до ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті
9 Відповідна частина виручки від будь-якого подальшого перепродажу товарів, що оцінюються, їх використання або розпорядження ними на митній території України, яка прямо чи опосередковано йде на користь продавця
10 Витрати на транспортування оцінюваних товарів до аеропорту, порту або іншого місця ввезення на митну територію України
11 Витрати на навантаження, вивантаження та обробку оцінюваних товарів, пов'язані з їх транспортуванням до аеропорту, порту або іншого місця ввезення на митну територію України
12 Витрати на страхування оцінюваних товарів
 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук