• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 21 серпня 2023 року № 453

Міністерство фінансів України  | Наказ від 08.09.2023 № 495 | Документ не діє
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 08.09.2023
 • Номер: 495
 • Статус: Документ не діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 08.09.2023
 • Номер: 495
 • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
08.09.2023 м. Київ № 495
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 вересня 2023 р. за № 1608/40664
Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 21 серпня 2023 року № 453
Відповідно до абзацу одинадцятого пункту 13 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731,
НАКАЗУЮ:
1. У пункті 2 наказу Міністерства фінансів України від 21 серпня 2023 року № 453 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з питань митної справи та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 вересня 2023 року за № 1565/40621, слово "серпня" замінити словом "вересня".
2. У грифі затвердження форм Акта про передання проб (зразків) товарів, Акта про повернення проб (зразків) товарів, Акта про знищення (утилізацію) проб (зразків) товарів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 28 липня 2016 року № 699, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 серпня 2016 року за № 1173/29303 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 21 серпня 2023 року № 453), цифри "21" замінити словом та цифрами "від 21".
3. Внести до Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 21 серпня 2023 року № 453, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 вересня 2023 року за № 1565/40621, такі зміни:
1) у пункті 1:
цифри "21195:" замінити цифрами та словами "21195, слово "гарантій" замінити словами "забезпечення сплати митних платежів".";
абзаци другий, третій виключити;
2) у підпункті 2 пункту 2:
в абзаці третьому слова "викласти у такій редакції" замінити словами "замінити абзацами першим - шостим такого змісту";
в абзаці дев'ятому розділові знаки "";" замінити розділовими знаками "".";
після абзацу дев'ятого доповнити абзацом десятим такого змісту:
"У зв'язку із цим абзаци п'ятий - десятий вважати абзацами сьомим - дванадцятим відповідно;".
У зв'язку з цим абзаци десятий - двадцять перший вважати абзацами одинадцятим - двадцять другим відповідно;
абзаци дванадцятий, тринадцятий об'єднати.
У зв'язку з цим абзаци чотирнадцятий - двадцять другий вважати абзацами тринадцятим - двадцять першим відповідно;
абзац тринадцятий після слів "Переліку кодів валют" доповнити словами "для статистичних цілей";
3) абзац восьмий підпункту 5 пункту 6 після слова "застосування" доповнити розділовим знаком ";";
4) в абзаці другому підпункту 4 пункту 12:
слова "(далі - Акт про передання)" виключити;
після цифр "453)" доповнити словами "(далі - Акт про передання)".
4. Департаменту митної політики Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України з питань європейської інтеграції Драганчука Ю. О. та Голову Державної митної служби України.
 

Міністр

Сергій МАРЧЕНКО