Про затвердження зразків бланків єдиного адміністративного документа, додаткових аркушів, доповнень і специфікації та їх Технічного опису

Міністерство фінансів України Наказ, Опис, Бланк, Зразок від 22.02.2012 №246
Реквізити

Видавник: Міністерство фінансів України

Тип Наказ, Опис, Бланк, Зразок

Дата 22.02.2012

Номер 246

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
22.02.2012 № 246
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 березня 2012 р.
за № 374/20687
Про затвердження зразків бланків єдиного адміністративного документа, додаткових аркушів, доповнень і специфікації та їх Технічного опису
Відповідно до Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 № 446 та пункту 10 Положення про вантажну митну декларацію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.97 № 574,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити зразки бланків єдиного адміністративного документа форми МД-2 і додаткового аркуша до нього форми МД-3, доповнення до вантажної митної декларації форми МД-6, єдиного адміністративного документа форми МД-4 і додаткового аркуша до нього форми МД-5, доповнення до вантажної митної декларації форми МД-7 та специфікації форми МД-8, що додаються.
2. Затвердити Технічний опис бланків єдиного адміністративного документа форми МД-2 і додаткового аркуша до нього форми МД-3, доповнення до вантажної митної декларації форми МД-6, єдиного адміністративного документа форми МД-4 і додаткового аркуша до нього форми МД-5, доповнення до вантажної митної декларації форми МД-7 та специфікації форми МД-8, що додається.
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної митної служби України від 18.09.2007 № 768 "Про затвердження зразків бланків єдиного адміністративного документа, додаткових аркушів, доповнень і специфікації та їх Технічного опису" , зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03.10.2007 за № 1140/14407.
4. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М.О.) та Департаменту організації митного контролю та оформлення Державної митної служби України (Сьомка С.М.) в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
5. Цей наказ набирає чинності через 10 днів з дня його офіційного опублікування.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А.І. та першого заступника Голови Державної митної служби України Дороховського О.М.
МіністрВ. Хорошковський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
22.02.2012 № 246
ЗРАЗКИ БЛАНКІВ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
22.02.2012 № 246
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 березня 2012 р.
за № 374/20687
ТЕХНІЧНИЙ ОПИС
бланків єдиного адміністративного документа форми МД-2 і додаткового аркуша до нього форми МД-3, доповнення до вантажної митної декларації форми МД-6, єдиного адміністративного документа форми МД-4 і додаткового аркуша до нього форми МД-5, доповнення до вантажної митної декларації форми МД-7 та специфікації форми МД-8
1. Бланки єдиного адміністративного документа форми МД-2 і додаткового аркуша до нього форми МД-3, доповнення до вантажної митної декларації форми МД-6, єдиного адміністративного документа форми МД-4 і додаткового аркуша до нього форми МД-5, доповнення до вантажної митної декларації форми МД-7 та специфікації форми МД-8 виготовляються на самокопіювальному папері, що має щільність не менше ніж 40 грамів на квадратний метр.
Відомості, що містяться у графах вантажної митної декларації, відтворюються шляхом самокопіювання на примірниках бланків єдиного адміністративного документа форм МД-2, МД-4 і додаткових аркушів до них форм МД-3, МД-5 згідно з додатками 1, 2 до цього Технічного опису. У випадках, коли відомості не повинні копіюватися з одного примірника на інший, застосовується дезактивація чутливості самокопіювального паперу.
Відривна частина бланків відповідає формату А4. Брошурування бланків здійснюється перфораційним способом. Перфорація крупна.
2. Колір тексту та ліній бланків єдиного адміністративного документа форми МД-2 і додаткового аркуша до нього форми МД-3, доповнення до вантажної митної декларації форми МД-6 та єдиного адміністративного документа форми МД-4 і додаткового аркуша до нього форми МД-5, доповнення до вантажної митної декларації форми МД-7 - зелений.
Колір тексту та ліній бланка специфікації форми МД-8 - чорний.
3. Застосовувана гарнітура шрифту - Arial.
Накреслення та кеглі бланків єдиного адміністративного документа форми МД-2 і додаткового аркуша до нього форми МД-3, доповнення до вантажної митної декларації форми МД-6, єдиного адміністративного документа форми МД-4 і додаткового аркуша до нього форми МД-5, доповнення до вантажної митної декларації форми МД-7:
напис "УКРАЇНА" - 10 pt Bold (великими літерами);
написи "(Форма МД-2)", "(Форма МД-3)", "(Форма МД-4)", "(Форма МД-5)", "(Форма МД-6)", "(Форма МД-7)" та "(Форма МД-8)", "(Доповнення №)", "(до ВМД №)" - 8 pt Regular;
напис "ПОВЕРНУТИ В:" - 10 pt Regular (великими літерами);
напис "ВІДМІТКИ МИТНОГО ОРГАНУ ВІДПРАВЛЕННЯ" - 6 pt Regular (великими літерами);
призначення і номер примірників бланків єдиного адміністративного документа форми МД-2 і додаткового аркуша до нього форми МД-3 та єдиного адміністративного документа форми МД-4 і додаткового аркуша до нього форми МД-5 - відповідно 8 pt Bold та 16 pt Bold;
назви та порядкові номери граф 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 (а; b),16, 17, 17 (а; b), 18, 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33, 34 (а; b), 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 - 6 pt Regular;
назва та порядковий номер графи А - 5.5 pt Regular (великими літерами);
назви та порядкові номери граф В, С, D, E, F, G, H, I, J, D/J, E/J, 37 - 6 pt Regular (великими літерами);
назва та порядковий номер графи 1 - 6 pt Bold (великими літерами);
вихідні дані (назва підприємства - виробника бланків) проставляються у нижньому правому кутку бланків - 4 pt Regular;
інші написи - 6 pt Regular.
Накреслення та кеглі бланка специфікації форми МД-8:
написи "УКРАЇНА", "СПЕЦИФІКАЦІЯ" - 10 pt Bold (великими літерами); напис "Форма МД-8" - 8 pt Regular;
напис "(Підпис)" - 6 pt Regular;
написи "№", "Опис та кількість товару", '"Код товару", "Вага брутто, кг", "Фактурна вартість", "Митна вартість" - 8 pt Bold.
4. Кольорове маркування бланків єдиного адміністративного документа форми МД-2 і додаткового аркуша до нього форми МД-3, доповнення до вантажної митної декларації форми МД-6, єдиного адміністративного документа форми МД-4 і додаткового аркуша до нього форми МД-5, доповнення до вантажної митної декларації форми МД-7:
1) на бланках єдиного адміністративного документа форми МД-2 і додаткового аркуша до нього форми МД-3 та доповнення до вантажної митної декларації форми МД-6 примірники 1/6, 2/7, 3/8 і 4/5 повинні мати на правому краї суцільне поле і правіше від нього пунктирне поле червоного, зеленого, жовтого і синього кольорів відповідно;
2) на бланках єдиного адміністративного документа форми МД-4 і додаткового аркуша до нього форми МД-5 та доповнення до вантажної митної декларації форми МД-7:
примірники 1, 2, 3, 5 повинні мати на правому краї суцільне поле червоного, зеленого, жовтого і синього кольорів відповідно; примірники 4, 6, 7 і 8 повинні мати на правому краї пунктирне поле синього, червоного, зеленого і жовтого кольорів відповідно;
3) на примірниках 1/6, 2/7 і 4/5 бланків єдиного адміністративного документа форми МД-2 і додаткового аркуша до нього форми МД-3 та на примірниках 1, 4, 5, 7 бланків єдиного адміністративного документа форми МД-4 і додаткового аркуша до нього форми МД-5 графи 1 (за винятком середньої підграфи), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (перший підрозділ зліва), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 і 56 повинні мати світло-зелений фон.
5. Товщина застосовуваних ліній:
жирні лінії - 2 pt;
тонкі лінії - 1 pt;
пунктирні лінії- 1 pt.
Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології бухгалтерського
облікуМ.О. Чмерук
Додаток 1
до Технічного опису бланків єдиного
адміністративного документа
форми МД-2 і додаткового аркуша
до нього форми МД-3, доповнення
до вантажної митної декларації
форми МД-6, єдиного адміністративного
документа форми МД-4 і додаткового
аркуша до нього форми МД-5,
доповнення до вантажної митної
декларації форми МД-7 та специфікації
форми МД-8
ПРИМІРНИКИ
бланків єдиного адміністративного документа форми МД-2 і додаткового аркуша до нього форми МД-3, на яких відомості, що містяться у графах вантажної митної декларації, відтворюються шляхом самокопіювання
І. Графи для декларантів
№ графиПримірники
11-4, крім середнього підрозділу 1-3
21-4
31-4
41-4
51-4
61-4
71-3
81-4
91-3
101-3
111-3
121-3
131-3
141-4
151-4
15а1-3
15b1-3
161-3
171-4
17а1-3
17b1-3
181-4
191-4
201-3
211-4
221-3
231-3
241-3
251-4
261-3
271-4
281-3
291-3
301-3
311-4
321-4
33перший підрозділ ліворуч 1-4, інші 1-3
34а1-3
34b1-4
351-3
361-3
371-4
381-3
391-4
401-3
411-3
421-3
431-4
441-3
451-3
461-3
471-3
481-3
491-4
501-4
511-4
521-4
531-4
54-
55-
56-
ІІ. Графи для відміток митного органу
А1-4
В1-3
С1-4
D/J1-4
E/J-
F-
G-
Н-
І-
Додаток 2
до Технічного опису бланків єдиного
адміністративного документа
форми МД-2 і додаткового аркуша
до нього форми МД-3, доповнення
до вантажної митної декларації
форми МД-6, єдиного адміністративного
документа форми МД-4 і додаткового
аркуша до нього форми МД-5,
доповнення до вантажної митної
декларації форми МД-7 та специфікації
форми МД-8
ПРИМІРНИКИ
бланків єдиного адміністративного документа форми МД-4 і додаткового аркуша до нього форми МД-5, на яких відомості, що містяться у графах вантажної митної декларації, відтворюються шляхом самокопіювання
І. Графи для декларантів
№ графиПримірники
11-8, крім середнього підрозділу 1-3
21-5-1
31-8
41-8
51-8
61-8
71-3
81-5-1
91-3
101-3
111-3
12-
131-3
141-4
151-8
15а1-3
15b1-3
161,2,3,6,7,8
171-8
17а1-3
17b1-3
181-5-1
191-5-1
201-3
211-5-1
221-3
231-3
241-3
251-5-1
261-3
271-5-1
281-3
291-3
301-3
311-8
321-8
33перший підрозділ ліворуч 1-8,
інші 1-3
34а1-3
34b1-3
351-8
36-
371-3
381-8
391-3
401-5-1
411-3
42-
43-
441-5-1
45-
461-3
471-3
481-3
491-3
501-8
511-8
521-8
531-8
541-4
55-
56-
ІІ. Графи для відміток митного органу
А1-4
В1-3
С1-8
D1-4
Е-
F-
G-
Н-
І-
J-
__________
-(1) За жодних умов від декларантів не вимагається заповнення цих граф для цілей транзиту на примірниках 5 і 7
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
22.02.2012 № 246
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 березня 2012 р.
за № 374/20687
Про затвердження зразків бланків єдиного адміністративного документа, додаткових аркушів, доповнень і специфікації та їх Технічного опису
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!